Тестове по ЧП

СУ "Проф. д-р Асен Златаров"
СУ "Проф. д-р Асен Златаров"СУ "Проф. д-р Асен Златаров"

тестове

Човекът и природата – изх. ниво
Име_________________________________________________________________________________
1. Предметите, които ни заобикалят се наричат________________________________________/1т./
2. Телата са изградени от____________________________________________________________/1т./
3. Попълнете схемата: /6т./
Състояния на водата
________________________
/ /
________________________
/ /
________________________
/ /
4. Непрекъснатото движение на водата в природата се нарича____________________________/1т./
5. Въздухът има: /6т./
- цвят ДА НЕ - мирис ДА НЕ
- вкус ДА НЕ - поддържа горенето ДА НЕ
- той е газ ДА НЕ - необходима е за живите организми ДА НЕ
6. Попълнете схемата: /2т./
Среда на живот
7. Свържи:/3т./
Създаване на себеподобни. движение
Преместване на тялото от едно място на друго. хранене
Осигуряване на хранителни вещества и енергия. размножаване
8. Попълнете схемата: /3т./
Видове растения, в зависимост от вида на стъблото
9. Съставете хранителна верига с участието на водорасло, жито, щъркел, лисица, жаба, кокошка:/3т./
________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
10. Попълнете схемата: /3т./
Видове животни, в зависимост от храната
11. Органи на движението са: /1т./
а) нос и трахея; б) кости и мускули; в) зъби и хранопровод.
12. Кой орган не е свързан с храненето? /1т./
а) стомах; б) нос; в) език.
13. Къде се намира мозъкът? /1т./
а) в стомаха; б) в гръдния кош ; в) в черепа.
Човекът и природата – І срок
1. Предметите, които ни заобикалят се наричат………………………………………………………/1т./
2. Телата са изградени от………………………………………………………………………………../1т./
3. Избройте 4 свойства на веществата:………………………………………………………………… /4т./
4. Кои тела имат постоянни маса, обем и форма:………………………………………………………/1т./
5. Кои тела заемат формат на съда, в който са налети:……………………………………………….. /1т./
6. Кои тела запълват изцяло съда, в който са затворени:………………………………………………/1т./
7. Попълнете схемата: /6т./
Състояния на водата
________________________
/ /
________________________
/ /
________________________
/ /
8. Непрекъснатото движение на водата в природата се нарича………………………………………./1т./
9. Въздухът има: /6т./
- цвят ДА НЕ - мирис ДА НЕ
- вкус ДА НЕ - поддържа горенето ДА НЕ
- той е газ ДА НЕ - необходима е за живите организми ДА НЕ
10. Попълнете схемата: /2т./
Среда на живот
11. Избройте условията за живот на организмите: /4т./………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………….
12. Избройте жизнените процеси: /4т./ ……………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………….
13. Попълнете схемата: /3т./
Видове растения, в зависимост от вида на стъблото
14. Свържи имената на билките и гъбите: /6т./
бял равнец
мухоморка билки
подбел
печурка гъби
масловка
лайка
15. Попълнете схемата: /3т./
Видове животни, в зависимост от средата на живот
Тест по Човекът и природата
1. Попълни пропуснатите думи в текста:/8т./ Условията, без които живите организми не могат да
съществуват се наричат…………………………………………………………Това са………………………………
………………………..,……………………………… и подходяща………………………………..Всеки организъм
си набавя необходимите условия за живот от ……………………………….., в която живее. Някои
организми обитават …………………………………………………….на живот, а други- ………………………
…………………………………на живот.
2. Свържи:/3т./
Създаване на себеподобни. движение
Преместване на тялото от едно място на друго. хранене
Осигуряване на хранителни вещества и енергия. размножаване
3. Попълнете пропуснатото в таблицата:/6т./
4. Попълнете схемата:/3т./
Видове животни, в зависимост от вида на храната
5. Съставете 2 хранителни вериги с участието на водорасло, жито, щъркел, лисица, жаба,
кокошка:……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………/2т./
6. Загради с кръгче приспособленията на сухоземните растения:/3т./
а) гъвкави стъбла б) изправени стъбла в) слаборазвит корен
г) добре развит корен д) тънки листа е) дебели листа с власинки
7. Загради с кръгче приспособленията на водните животни:/3т./
а) плавник и перки б) крака с копита в) крила
г) вретеновидно тяло д) остри нокти е) плавателна ципа
8. Кои са верните изречения? /3т./
а) Растенията във водните басейни имат слаборазвити корени.
б) Листата на водните растения са дебели с ципа и власинки.
в) В началото на всяка хранителна верига са растенията.
г) Тялото не елените, козите и конете е покрито с люспи.
д) Животни, които унищожават селскостопанските растения се наричат вредители.
е) Плевелите са растения, които помагат на селскостопанските култури.
Животно Как се движи Органи за движение
Сърна
Шаран
Лястовица
Оценка Слаб Среден Добър Мн. добър Отличен
Брой точки 0-19 20-22 23-25 26-28 29-31
Човекът и природата - входящо ниво
1. Какво наричаме природа?/1т./
а) всичко, което е около нас и е направено от човека
б) всичко, което е около нас и не е направено от човека
в) всичко, което е около нас
2. Кое към кое принадлежи? Свържи:/6т./
човек
жива природа слънце
вода
нежива природа растения
почва
животни
3. През кой сезон растенията започват да се раззеленяват, а животните раждат малките
си?/1т./
а) пролет
б) есен
в) лято
4. Довършете изречението: Земята се завърта около себе си за….?/1т./
а) 24ч.
б) 25ч.
в) 48ч.
5. Кое животно къде живее? Свържи със стрелки:/6т./
вълк
котка в гората
жираф
мечка в зоопарка
маймуни
куче у дома
6. Човешкото тяло има:/1т./
а) глава, торс и крайници;
б) глава и торс;
в)глава и крайници.
7. Очите, ушите, носът, езикът и кожата са:/1т./
а) части на тялото;
б) сетивни органи;
в) органи за дишане.
8. С кой сетивен орган виждаме:/1т./
а) очи;
б) уши;
в) кожа.
9. Кои са верните изречения:/3т./
а) Слънцето ни дава светлина и топлина.
б) На Коледа боядисваме яйца.
в) В България има 4 годишни времена.
г) Растенията могат без светлина и топлина.
д) Годината има 13 месеца.
е) През зимата е студено и вали сняг.
Оценка Слаб Среден Добър Мн. добър Отличен
Брой точки 0-9 10-12 13-15 16-18 19-21

Recommandé

Междинно ниво по ЧП par
Междинно ниво по ЧПМеждинно ниво по ЧП
Междинно ниво по ЧПКремена Ковачева
32.6K vues4 diapositives
Междинно ниво по мат 3 клас par
Междинно ниво по мат 3 класМеждинно ниво по мат 3 клас
Междинно ниво по мат 3 класКремена Ковачева
60.1K vues5 diapositives
Самостоятелна работа - ЧП - Живи организми par
Самостоятелна работа - ЧП - Живи организмиСамостоятелна работа - ЧП - Живи организми
Самостоятелна работа - ЧП - Живи организмиАнелия Нанкова
48.6K vues6 diapositives
човекът и обществото 3. клас проверка par
човекът и обществото 3. клас  проверкачовекът и обществото 3. клас  проверка
човекът и обществото 3. клас проверкаVаlentina Bikova
30.3K vues2 diapositives
Живи организми - ЧП, 3 клас, Булвест par
Живи организми - ЧП, 3 клас, БулвестЖиви организми - ЧП, 3 клас, Булвест
Живи организми - ЧП, 3 клас, БулвестVeska Petrova
37K vues32 diapositives
Животът на растенията - ЧП,-3-клас,-Булвест par
Животът на растенията - ЧП,-3-клас,-БулвестЖивотът на растенията - ЧП,-3-клас,-Булвест
Животът на растенията - ЧП,-3-клас,-БулвестVeska Petrova
28.2K vues27 diapositives

Contenu connexe

Tendances

входно ниво човек и общество ііі клас par
входно ниво човек и общество ііі класвходно ниво човек и общество ііі клас
входно ниво човек и общество ііі класDani Parvanova
39.6K vues3 diapositives
Свойства на веществата - ЧП, 4 клас, Булвест par
Свойства на веществата - ЧП, 4 клас, БулвестСвойства на веществата - ЧП, 4 клас, Булвест
Свойства на веществата - ЧП, 4 клас, БулвестVeska Petrova
58.1K vues23 diapositives
географски области тест 4 клас par
географски области тест 4 класгеографски области тест 4 клас
географски области тест 4 класЗлатка Вълчинова
30.1K vues2 diapositives
Измерване на температура - ЧП, 4 клас, Булвест par
Измерване на температура - ЧП, 4 клас, БулвестИзмерване на температура - ЧП, 4 клас, Булвест
Измерване на температура - ЧП, 4 клас, БулвестVeska Petrova
35.4K vues22 diapositives
Телата около нас - ЧП - 3 клас - Булвест par
Телата около нас - ЧП - 3 клас - БулвестТелата около нас - ЧП - 3 клас - Булвест
Телата около нас - ЧП - 3 клас - БулвестVeska Petrova
30.3K vues25 diapositives
Строеж на думата - 3 клас par
Строеж на думата - 3 класСтроеж на думата - 3 клас
Строеж на думата - 3 класVeselka Veleva
70.7K vues22 diapositives

Tendances(20)

входно ниво човек и общество ііі клас par Dani Parvanova
входно ниво човек и общество ііі класвходно ниво човек и общество ііі клас
входно ниво човек и общество ііі клас
Dani Parvanova39.6K vues
Свойства на веществата - ЧП, 4 клас, Булвест par Veska Petrova
Свойства на веществата - ЧП, 4 клас, БулвестСвойства на веществата - ЧП, 4 клас, Булвест
Свойства на веществата - ЧП, 4 клас, Булвест
Veska Petrova58.1K vues
Измерване на температура - ЧП, 4 клас, Булвест par Veska Petrova
Измерване на температура - ЧП, 4 клас, БулвестИзмерване на температура - ЧП, 4 клас, Булвест
Измерване на температура - ЧП, 4 клас, Булвест
Veska Petrova35.4K vues
Телата около нас - ЧП - 3 клас - Булвест par Veska Petrova
Телата около нас - ЧП - 3 клас - БулвестТелата около нас - ЧП - 3 клас - Булвест
Телата около нас - ЧП - 3 клас - Булвест
Veska Petrova30.3K vues
Строеж на думата - 3 клас par Veselka Veleva
Строеж на думата - 3 класСтроеж на думата - 3 клас
Строеж на думата - 3 клас
Veselka Veleva70.7K vues
2. България пред картата на света и Европа - ЧО, 4 клас, Булвест par Veska Petrova
2. България пред картата на света и Европа - ЧО, 4 клас, Булвест2. България пред картата на света и Европа - ЧО, 4 клас, Булвест
2. България пред картата на света и Европа - ЧО, 4 клас, Булвест
Veska Petrova37.7K vues
4. Географски области на България - ЧО, 4 клас, Булвест par Veska Petrova
4. Географски области на България - ЧО, 4 клас, Булвест4. Географски области на България - ЧО, 4 клас, Булвест
4. Географски области на България - ЧО, 4 клас, Булвест
Veska Petrova39.1K vues
33. Опазване на природата - ЧП, 4 клас, Булвест par Veska Petrova
33. Опазване на природата - ЧП, 4 клас, Булвест33. Опазване на природата - ЧП, 4 клас, Булвест
33. Опазване на природата - ЧП, 4 клас, Булвест
Veska Petrova49.1K vues
Свойства на водата - ЧП, 3 клас, Булвест par Veska Petrova
Свойства на водата - ЧП, 3 клас, БулвестСвойства на водата - ЧП, 3 клас, Булвест
Свойства на водата - ЧП, 3 клас, Булвест
Veska Petrova70.8K vues
Животните във водата - ЧП,-3-клас,-Булвест par Veska Petrova
Животните във водата - ЧП,-3-клас,-БулвестЖивотните във водата - ЧП,-3-клас,-Булвест
Животните във водата - ЧП,-3-клас,-Булвест
Veska Petrova49.4K vues
Човекът и природата - тест par Vаlentina Bikova
Човекът и природата - тестЧовекът и природата - тест
Човекът и природата - тест
Vаlentina Bikova10.6K vues
изходно ниво български език 3 клас par Dani Parvanova
изходно ниво български език 3 класизходно ниво български език 3 клас
изходно ниво български език 3 клас
Dani Parvanova88.5K vues
преходна област par Dani Parvanova
преходна областпреходна област
преходна област
Dani Parvanova42.3K vues
8. Движение на телата - ЧП, 4 клас, Булвест par Veska Petrova
8. Движение на телата - ЧП, 4 клас, Булвест8. Движение на телата - ЧП, 4 клас, Булвест
8. Движение на телата - ЧП, 4 клас, Булвест
Veska Petrova50.6K vues
изходно ниво чо 3 клас par Dani Parvanova
изходно ниво  чо 3 класизходно ниво  чо 3 клас
изходно ниво чо 3 клас
Dani Parvanova153.9K vues
Проверете какво сте научили за въздух и вода - ЧП, 3 клас, Булвест par Veska Petrova
Проверете какво сте научили за въздух и вода - ЧП, 3 клас, БулвестПроверете какво сте научили за въздух и вода - ЧП, 3 клас, Булвест
Проверете какво сте научили за въздух и вода - ЧП, 3 клас, Булвест
Veska Petrova10.2K vues
Трите състояния на водата - ЧП, 3 клас, Булвест par Veska Petrova
Трите състояния на водата - ЧП, 3 клас, БулвестТрите състояния на водата - ЧП, 3 клас, Булвест
Трите състояния на водата - ЧП, 3 клас, Булвест
Veska Petrova32.7K vues
Планините на България - ЧО, 3 клас, Булвест par Veska Petrova
Планините на България - ЧО, 3 клас, БулвестПланините на България - ЧО, 3 клас, Булвест
Планините на България - ЧО, 3 клас, Булвест
Veska Petrova58.7K vues

Similaire à Тестове по ЧП

Книжка Всичко за растенията 1.клас par
Книжка Всичко за растенията 1.класКнижка Всичко за растенията 1.клас
Книжка Всичко за растенията 1.класLuiza Antova
5.8K vues7 diapositives
Трудова дейност на хората и околната среда - ЧО, 3 клас, Булвест par
Трудова дейност на хората и околната среда - ЧО, 3 клас, БулвестТрудова дейност на хората и околната среда - ЧО, 3 клас, Булвест
Трудова дейност на хората и околната среда - ЧО, 3 клас, БулвестVeska Petrova
19.5K vues38 diapositives
Trudova d st i os par
Trudova d st i osTrudova d st i os
Trudova d st i osСтанислава Христова
935 vues38 diapositives
3 class par
3 class3 class
3 classGalina Dimitrova
53.5K vues14 diapositives
27. Жизнени процеси при растенията и животните, Обобщение - ЧП, 4 клас, Булвест par
27. Жизнени процеси при растенията и животните, Обобщение - ЧП, 4 клас, Булвест27. Жизнени процеси при растенията и животните, Обобщение - ЧП, 4 клас, Булвест
27. Жизнени процеси при растенията и животните, Обобщение - ЧП, 4 клас, БулвестVeska Petrova
36.4K vues57 diapositives
34. Разнообразието на живата природа, Обобщение - ЧП, 4 клас, Булвест par
34. Разнообразието на живата природа, Обобщение - ЧП, 4 клас, Булвест34. Разнообразието на живата природа, Обобщение - ЧП, 4 клас, Булвест
34. Разнообразието на живата природа, Обобщение - ЧП, 4 клас, БулвестVeska Petrova
27.1K vues42 diapositives

Similaire à Тестове по ЧП(8)

Книжка Всичко за растенията 1.клас par Luiza Antova
Книжка Всичко за растенията 1.класКнижка Всичко за растенията 1.клас
Книжка Всичко за растенията 1.клас
Luiza Antova5.8K vues
Трудова дейност на хората и околната среда - ЧО, 3 клас, Булвест par Veska Petrova
Трудова дейност на хората и околната среда - ЧО, 3 клас, БулвестТрудова дейност на хората и околната среда - ЧО, 3 клас, Булвест
Трудова дейност на хората и околната среда - ЧО, 3 клас, Булвест
Veska Petrova19.5K vues
27. Жизнени процеси при растенията и животните, Обобщение - ЧП, 4 клас, Булвест par Veska Petrova
27. Жизнени процеси при растенията и животните, Обобщение - ЧП, 4 клас, Булвест27. Жизнени процеси при растенията и животните, Обобщение - ЧП, 4 клас, Булвест
27. Жизнени процеси при растенията и животните, Обобщение - ЧП, 4 клас, Булвест
Veska Petrova36.4K vues
34. Разнообразието на живата природа, Обобщение - ЧП, 4 клас, Булвест par Veska Petrova
34. Разнообразието на живата природа, Обобщение - ЧП, 4 клас, Булвест34. Разнообразието на живата природа, Обобщение - ЧП, 4 клас, Булвест
34. Разнообразието на живата природа, Обобщение - ЧП, 4 клас, Булвест
Veska Petrova27.1K vues
В зеленчуковата градина 2. клас par Luiza Antova
В зеленчуковата градина 2. класВ зеленчуковата градина 2. клас
В зеленчуковата градина 2. клас
Luiza Antova3.9K vues

Plus de СУ "Проф. д-р Асен Златаров"

Забележителности в моето родно селище par
Забележителности в моето родно селищеЗабележителности в моето родно селище
Забележителности в моето родно селищеСУ "Проф. д-р Асен Златаров"
16.8K vues39 diapositives
Занимания по интереси 5 par
Занимания по интереси 5Занимания по интереси 5
Занимания по интереси 5СУ "Проф. д-р Асен Златаров"
2.5K vues19 diapositives
Познавате ли приказките par
Познавате ли приказкитеПознавате ли приказките
Познавате ли приказкитеСУ "Проф. д-р Асен Златаров"
46.4K vues20 diapositives
Пернати бъбривци par
Пернати бъбривци Пернати бъбривци
Пернати бъбривци СУ "Проф. д-р Асен Златаров"
930 vues12 diapositives
Правопис на прилагателните имена par
Правопис на прилагателните имена Правопис на прилагателните имена
Правопис на прилагателните имена СУ "Проф. д-р Асен Златаров"
5.4K vues8 diapositives

Plus de СУ "Проф. д-р Асен Златаров"(20)

Тестове по ЧП

 • 1. Човекът и природата – изх. ниво Име_________________________________________________________________________________ 1. Предметите, които ни заобикалят се наричат________________________________________/1т./ 2. Телата са изградени от____________________________________________________________/1т./ 3. Попълнете схемата: /6т./ Състояния на водата ________________________ / / ________________________ / / ________________________ / / 4. Непрекъснатото движение на водата в природата се нарича____________________________/1т./ 5. Въздухът има: /6т./ - цвят ДА НЕ - мирис ДА НЕ - вкус ДА НЕ - поддържа горенето ДА НЕ - той е газ ДА НЕ - необходима е за живите организми ДА НЕ 6. Попълнете схемата: /2т./ Среда на живот 7. Свържи:/3т./ Създаване на себеподобни. движение Преместване на тялото от едно място на друго. хранене Осигуряване на хранителни вещества и енергия. размножаване 8. Попълнете схемата: /3т./ Видове растения, в зависимост от вида на стъблото 9. Съставете хранителна верига с участието на водорасло, жито, щъркел, лисица, жаба, кокошка:/3т./ ________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________ 10. Попълнете схемата: /3т./ Видове животни, в зависимост от храната 11. Органи на движението са: /1т./ а) нос и трахея; б) кости и мускули; в) зъби и хранопровод. 12. Кой орган не е свързан с храненето? /1т./ а) стомах; б) нос; в) език. 13. Къде се намира мозъкът? /1т./ а) в стомаха; б) в гръдния кош ; в) в черепа.
 • 2. Човекът и природата – І срок 1. Предметите, които ни заобикалят се наричат………………………………………………………/1т./ 2. Телата са изградени от………………………………………………………………………………../1т./ 3. Избройте 4 свойства на веществата:………………………………………………………………… /4т./ 4. Кои тела имат постоянни маса, обем и форма:………………………………………………………/1т./ 5. Кои тела заемат формат на съда, в който са налети:……………………………………………….. /1т./ 6. Кои тела запълват изцяло съда, в който са затворени:………………………………………………/1т./ 7. Попълнете схемата: /6т./ Състояния на водата ________________________ / / ________________________ / / ________________________ / / 8. Непрекъснатото движение на водата в природата се нарича………………………………………./1т./ 9. Въздухът има: /6т./ - цвят ДА НЕ - мирис ДА НЕ - вкус ДА НЕ - поддържа горенето ДА НЕ - той е газ ДА НЕ - необходима е за живите организми ДА НЕ 10. Попълнете схемата: /2т./ Среда на живот 11. Избройте условията за живот на организмите: /4т./……………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………. 12. Избройте жизнените процеси: /4т./ …………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………. 13. Попълнете схемата: /3т./ Видове растения, в зависимост от вида на стъблото 14. Свържи имената на билките и гъбите: /6т./ бял равнец мухоморка билки подбел печурка гъби масловка лайка 15. Попълнете схемата: /3т./ Видове животни, в зависимост от средата на живот
 • 3. Тест по Човекът и природата 1. Попълни пропуснатите думи в текста:/8т./ Условията, без които живите организми не могат да съществуват се наричат…………………………………………………………Това са……………………………… ………………………..,……………………………… и подходяща………………………………..Всеки организъм си набавя необходимите условия за живот от ……………………………….., в която живее. Някои организми обитават …………………………………………………….на живот, а други- ……………………… …………………………………на живот. 2. Свържи:/3т./ Създаване на себеподобни. движение Преместване на тялото от едно място на друго. хранене Осигуряване на хранителни вещества и енергия. размножаване 3. Попълнете пропуснатото в таблицата:/6т./ 4. Попълнете схемата:/3т./ Видове животни, в зависимост от вида на храната 5. Съставете 2 хранителни вериги с участието на водорасло, жито, щъркел, лисица, жаба, кокошка:…………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………/2т./ 6. Загради с кръгче приспособленията на сухоземните растения:/3т./ а) гъвкави стъбла б) изправени стъбла в) слаборазвит корен г) добре развит корен д) тънки листа е) дебели листа с власинки 7. Загради с кръгче приспособленията на водните животни:/3т./ а) плавник и перки б) крака с копита в) крила г) вретеновидно тяло д) остри нокти е) плавателна ципа 8. Кои са верните изречения? /3т./ а) Растенията във водните басейни имат слаборазвити корени. б) Листата на водните растения са дебели с ципа и власинки. в) В началото на всяка хранителна верига са растенията. г) Тялото не елените, козите и конете е покрито с люспи. д) Животни, които унищожават селскостопанските растения се наричат вредители. е) Плевелите са растения, които помагат на селскостопанските култури. Животно Как се движи Органи за движение Сърна Шаран Лястовица Оценка Слаб Среден Добър Мн. добър Отличен Брой точки 0-19 20-22 23-25 26-28 29-31
 • 4. Човекът и природата - входящо ниво 1. Какво наричаме природа?/1т./ а) всичко, което е около нас и е направено от човека б) всичко, което е около нас и не е направено от човека в) всичко, което е около нас 2. Кое към кое принадлежи? Свържи:/6т./ човек жива природа слънце вода нежива природа растения почва животни 3. През кой сезон растенията започват да се раззеленяват, а животните раждат малките си?/1т./ а) пролет б) есен в) лято 4. Довършете изречението: Земята се завърта около себе си за….?/1т./ а) 24ч. б) 25ч. в) 48ч. 5. Кое животно къде живее? Свържи със стрелки:/6т./ вълк котка в гората жираф мечка в зоопарка маймуни куче у дома 6. Човешкото тяло има:/1т./ а) глава, торс и крайници; б) глава и торс; в)глава и крайници. 7. Очите, ушите, носът, езикът и кожата са:/1т./ а) части на тялото; б) сетивни органи; в) органи за дишане. 8. С кой сетивен орган виждаме:/1т./ а) очи; б) уши; в) кожа. 9. Кои са верните изречения:/3т./ а) Слънцето ни дава светлина и топлина. б) На Коледа боядисваме яйца. в) В България има 4 годишни времена. г) Растенията могат без светлина и топлина. д) Годината има 13 месеца. е) През зимата е студено и вали сняг. Оценка Слаб Среден Добър Мн. добър Отличен Брой точки 0-9 10-12 13-15 16-18 19-21