Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Livres associés

Gratuit avec un essai de 30 jours de Scribd

Tout voir

Quá trình thiết kế và phát triển sản phẩm

 1. 1. Quá trình thiết kế sản phẩm & Xây dựng đội ngũ 2& Xây dựng đội ngũ www.meslab.org | www.meslab.vn Email: meslab.org@gmail.com /// M DESIGN A MES LAB COMPANY 2
 2. 2. QUÁ TRÌNH THIẾT KẾ SẢN PHẨM VÀ XÂY DỰNG ĐỘI NGŨ Quá trình thiết kế sản phẩm là gì? Quá trình = chuỗi hoạt động Quá trình là chuỗi hoạt động theo thời gian, biến đổi “đầu vào” thành “đầu ra”. Quá trình là “tất định” “Quá trình” khác với “kinh nghiệm”, càng khác với “nghệ thuật”. Quá trình nhằmĐầu Đầu Quá trình www.meslab.org | www.meslab.vn Email: meslab.org@gmail.com /// M DESIGN A MES LAB COMPANY khác với “nghệ thuật”. Quá trình nhằm đảm bảo thu được kết quả như mong đợi với tập hợp đầu vào đã có. Minh họa quá trình Quá trình thiết kế sản phẩm Là quá trình biến ý tưởng, thông tin, vật liệu, nhân lực,…của doanh nghiệp thành sản phẩm cuối cùng. 2 Đầu vào Đầu raQuá trình
 3. 3. QUÁ TRÌNH THIẾT KẾ SẢN PHẨM VÀ XÂY DỰNG ĐỘI NGŨ Tại sao cần có “quá trình” khi thiết kế? Đầu ra chất lượng Cần có “quá trình” được vạch ra chi tiết, cụ thể để đảm bảo chất lượng của “đầu ra” như mong đợi với một tập hợp đầu vào cho trước. Lưu trữ và kế thừa Cần có “quá trình” để có thể dễ dàng lưu trữ các dự án, truyền đạt cho tương lai, cải tiến sản phẩm sau này. www.meslab.org | www.meslab.vn Email: meslab.org@gmail.com /// M DESIGN A MES LAB COMPANY Cần có “quá trình” để có thể dễ dàng lưu trữ các dự án, truyền đạt cho tương lai, cải tiến sản phẩm sau này. Lý do khác Để có thể áp dụng cho nhiều trường hợp sản phẩm khác nhau. Để kiểm soát tiến độ, để quản lý nguồn lực, để lập kế hoạch tốt hơn. Và các lý do khác? 3
 4. 4. QUÁ TRÌNH THIẾT KẾ SẢN PHẨM VÀ XÂY DỰNG ĐỘI NGŨ Các kiểu quá trình thiết kế J. J. Foreman (1967) Quá trình thiết kế bắt đầu bằng việc đặt ra bài toán (vấn đề), sau đó xác lập nhu cầu, tìm cách thỏa mãn nhu cầu và cuối cùng là chốt lại giải pháp. www.meslab.org | www.meslab.vn Email: meslab.org@gmail.com /// M DESIGN A MES LAB COMPANY Quá trình thiết kế theo Foreman (1967). Nguồn ảnh: Hugh Duberly 4
 5. 5. QUÁ TRÌNH THIẾT KẾ SẢN PHẨM VÀ XÂY DỰNG ĐỘI NGŨ Các kiểu quá trình thiết kế Tim Brennan (1990) Quá trình thiết kế bắt đầu bằng việc đặt ra câu hỏi, trải qua nhiều hoạt động phức tạp mang tính lặp đi lặp lại nhiều lần và cuối cùng tạo ra giá trị kinh tế. www.meslab.org | www.meslab.vn Email: meslab.org@gmail.com /// M DESIGN A MES LAB COMPANY Quá trình thiết kế theo Brennan (1990). Nguồn ảnh: Hugh Duberly 5
 6. 6. QUÁ TRÌNH THIẾT KẾ SẢN PHẨM VÀ XÂY DỰNG ĐỘI NGŨ Các kiểu quá trình thiết kế Ulrich (1995) Quá trình thiết kế bao gồm khảo sát khách hàng, thiết lập thông số sơ bộ, tạo, chọn và thử nghiệm mẫu concept, chốt lại thông số cuối cùng của sản phẩm và chuẩn bị sản xuất. www.meslab.org | www.meslab.vn Email: meslab.org@gmail.com /// M DESIGN A MES LAB COMPANY Quá trình thiết kế theo Ulrich (1995). Nguồn ảnh: Hugh Duberly 6
 7. 7. QUÁ TRÌNH THIẾT KẾ SẢN PHẨM VÀ XÂY DỰNG ĐỘI NGŨ Q – 5: Quá trình thiết kế dùng trong tài liệu này Hiểu Yêu cầu Phát triển Thiết kế Thử nghiệm Quá trình Thiết kế - “Q – 5” Tìm kiếm Cơ hội Phát triển Ý tưởng Khả thi hóa www.meslab.org | www.meslab.vn Email: meslab.org@gmail.com /// M DESIGN A MES LAB COMPANY Quá trình Q – 5 được dùng, dựa trên gốc là quá trình của Ulrich 7 Hiểu khách hàng Yêu cầu Sản phẩm Phát triển Concept Thiết kế Sản phẩm Thử nghiệm Chỉnh sửa Sản xuất thử Triển khai Hỗ trợ khách hàng Thu hồi, Tái chế, Tiêu hủy
 8. 8. QUÁ TRÌNH THIẾT KẾ SẢN PHẨM VÀ XÂY DỰNG ĐỘI NGŨ Q – 5: Quá trình thiết kế dùng trong tài liệu này 5 bước cơ bản của Q – 5 Mỗi bước có thể có bước con bên trong 1 Hiểu khách hàng Bắt đầu với việc hiểu khách hàng cần gì ở sản phẩm, họ thích gì, không thích gì, họ có ý tưởng gì bổ sung,... 2 Yêu cầu sản phẩm Nhóm thiết kế “dịch” những nhu cầu bên trên thành các yêu cầu cụ thể với sản phẩm về tính năng, thông số,… www.meslab.org | www.meslab.vn Email: meslab.org@gmail.com /// M DESIGN A MES LAB COMPANY 8 cụ thể với sản phẩm về tính năng, thông số,… 3 Phát triển concept Từ các thông số & nhu cầu + so sánh với sản phẩm của đối thủ cạnh tranh, nhóm thiết kế dựng lên các concept khả dĩ, so sánh và lựa chọn các concept đó, phát triển tiếp và test với khách hàng 4 Thiết kế sản phẩm Nhóm thiết kế phân rã sản phẩm thành các mô đun và sau đó thiết kế riêng từng mô đun một cách chi tiết. 5 Thử nghiệm & chỉnh sửa Sau khi sản phẩm được thiết kế, nhóm thiết kế cần thử nghiệm (alpha và beta) để tìm & vá lỗi, hoàn thiện sản phẩm.
 9. 9. QUÁ TRÌNH THIẾT KẾ SẢN PHẨM VÀ XÂY DỰNG ĐỘI NGŨ Q – 5: Quá trình thiết kế dùng trong tài liệu này Các hoạt động TRƯỚC Q – 5 Diễn ra trước khi tiến hành thiết kế sản phẩm 1 Tìm kiếm cơ hội kinh doanh Đối chiếu nhu cầu thị trường và năng lực công nghệ của công ty để tìm ra các cơ hội kinh doanh. 2 Phát triển ý tưởng sản phẩm Đề xuất ra nhiều ý tưởng và lựa chọn ý tưởng tốt nhất để đem đi lập kế hoạch thiết kế. www.meslab.org | www.meslab.vn Email: meslab.org@gmail.com /// M DESIGN A MES LAB COMPANY 9 phẩm lập kế hoạch thiết kế. 3 Khả thi hóa ý tưởng, lập kế hoạch thiết kế Kiểm tra tính khả thi của ý tưởng, cân đối các phiên bản sản phẩm, thành lập đội ngũ, cân đối nguồn lực, kế hoạch thiết kế,...
 10. 10. QUÁ TRÌNH THIẾT KẾ SẢN PHẨM VÀ XÂY DỰNG ĐỘI NGŨ Q – 5: Quá trình thiết kế dùng trong tài liệu này Các hoạt động SAU Q – 5 Diễn ra trước khi tiến hành thiết kế sản phẩm 1 Sản xuất thử Sau khi sản phẩm đã được thử nghiệm, tinh chỉnh và hoàn thiện về thiết kế, khâu này được cho vào để thử dây chuyền sản xuất, đào tạo nhân lực vận hành và phát hiện thêm lỗi, nếu có. 2 Triển khai sản phẩm Sản phẩm được đem ra giới thiệu rộng rãi và bán đại trà đến khách hàng thông qua các hệ thống phân phối. www.meslab.org | www.meslab.vn Email: meslab.org@gmail.com /// M DESIGN A MES LAB COMPANY 10 2 Triển khai sản phẩm khách hàng thông qua các hệ thống phân phối. 3 Hỗ trợ khách hàng Phòng kỹ thuật của doanh nghiệp đảm nhận việc hỗ trợ khách hàng khi dùng sản phẩm, giải quyết các vấn đề kỹ thuật phát sinh, bảo hành và bảo trì,... 4 Thu hồi, tiêu hủy, tái chế Khi sản phẩm đã hết hạn sử dụng, công ty có thể có chiến lược thu hồi, đổi sản phẩm mới hoặc thậm chí tái chế sản phẩm nhằm mục tiêu bảo vệ môi trường và đem lại lợi ích cho người mua.
 11. 11. QUÁ TRÌNH THIẾT KẾ SẢN PHẨM VÀ XÂY DỰNG ĐỘI NGŨ Tìm kiếm cơ hội kinh doanh Là bước đầu tiên Là khởi đầu của tất cả các doanh nghiệp muốn bước chân vào thị trường. Cơ hội = nhu cầu + khả năng đáp ứng Cơ hội kinh doanh là kết quả sự cân đối giữa nhu cầu của thị trường và khả năng đáp ứng của doanh nghiệp www.meslab.org | www.meslab.vn Email: meslab.org@gmail.com /// M DESIGN A MES LAB COMPANY Cơ hội kinh doanh là kết quả sự cân đối giữa nhu cầu của thị trường và khả năng đáp ứng của doanh nghiệp Tìm kiếm cơ hội Tìm kiếm cơ hội chính là việc xác định xem thị trường cần gì, mình đáp ứng được gì, hoặc cần “kích cầu” gì, hoặc cần nghiên cứu gì thêm để có thể làm cho “nhu cầu” và “khả năng” gặp nhau. Mô hình kinh doanh cũng được xác định ngay tại đây 11
 12. 12. QUÁ TRÌNH THIẾT KẾ SẢN PHẨM VÀ XÂY DỰNG ĐỘI NGŨ Phát triển ý tưởng sản phẩm Diễn ra khi nào? Sau khi “khoanh vùng” được cơ hội, chúng ta bắt tay vào việc lên ý tưởng sản phẩm. Đôi khi, từ ý tưởng lại phát sinh cơ hội. Đây là thứ tự có tính linh hoạt và đôi khi 2 khái niệm này chồng lấn lên nhau. Càng nhiều càng tốt Đội ngũ thiết kế sản phẩm bắt đầu bằng việc tạo ra nhiều ý tưởng, càng nhiều càng tốt. Có nhiều phương www.meslab.org | www.meslab.vn Email: meslab.org@gmail.com /// M DESIGN A MES LAB COMPANY Đội ngũ thiết kế sản phẩm bắt đầu bằng việc tạo ra nhiều ý tưởng, càng nhiều càng tốt. Có nhiều phương pháp tạo ý tưởng, nổi bật và dễ áp dụng là Brainstorming. Sàng lọc lấy ý tưởng tốt Sau khi có nhiều ý tưởng rồi, đội ngũ thiết kế bắt đầu tiến hành sàng lọc để cho ra ý tưởng tốt nhất, phát triển, hoàn chỉnh ý tưởng đó để đi tiếp. Có nhiều phương pháp tạo và sàng lọc ý tưởng, sẽ đề cập chi tiết ở các bài sau. 12
 13. 13. QUÁ TRÌNH THIẾT KẾ SẢN PHẨM VÀ XÂY DỰNG ĐỘI NGŨ Khả thi hóa ý tưởng, lập kế hoạch Bản chất là lập kế hoạch Nhóm thiết kế lên kế hoạch, lịch trình, nhân sự và nội dung chi tiết cho các dự án thiết kế. Mục đích của việc này? Khâu này nhằm xác định xem ý tưởng khả thi hay không, phân bổ nguồn lực ra sao, nhân sự dự án thế www.meslab.org | www.meslab.vn Email: meslab.org@gmail.com /// M DESIGN A MES LAB COMPANY Khâu này nhằm xác định xem ý tưởng khả thi hay không, phân bổ nguồn lực ra sao, nhân sự dự án thế nào, các dòng sản phẩm, các phân khúc khách hàng,… Mission Statement Đầu ra của khâu này là bản kế hoạch – mission statement – chỉ rõ các chi tiết trên. Đây là tài liệu quan trọng, là xuất phát điểm cho quá trình thiết kế thực sự diễn ra ngay sau khâu này. Nó có tác dụng như kim chỉ nam cho nhóm thiết kế. 13
 14. 14. QUÁ TRÌNH THIẾT KẾ SẢN PHẨM VÀ XÂY DỰNG ĐỘI NGŨ Hiểu khách hàng Hiểu khách hàng muốn gì ở sản phẩm Khách hàng thích gì, ghét gì ở những sản phẩm tương tự họ đang dùng. Từ đó hiểu rằng sản phẩm của chúng ta cần tập trung vào cái gì. Khách hàng sáng tạo www.meslab.org | www.meslab.vn Email: meslab.org@gmail.com /// M DESIGN A MES LAB COMPANY Ngày nay, rất nhiều doanh nghiệp coi khách hàng là nguồn sáng tạo dồi dào. Thưc tế thì khách hàng có nhiều ý tưởng mà nhà thiết kế không nghĩ ra. Cần xem khách hàng có đề xuất gì hay không. Kết quả cần thu được Ở cuối khâu này, cần dịch nhu cầu khách hàng sang ngôn ngữ của nhóm thiết kế để có hiểu biết chung và thống nhất trong nhóm về những gì khách hàng thực sự cần. Có kỹ thuật chi tiết để thu thập thông tin từ khách hàng và để dịch các thông tin này sang ngôn ngữ của nhà thiết kế. 14
 15. 15. QUÁ TRÌNH THIẾT KẾ SẢN PHẨM VÀ XÂY DỰNG ĐỘI NGŨ Yêu cầu sản phẩm Nội dung của khâu này Khâu này còn gọi là “Xác lập thông số kỹ thuật”. Ở khâu này, nhóm thiết kế dịch ngôn ngữ nói (nhu cầu) sang ngôn ngữ kỹ thuật (các yêu cầu về tính năng và thông số cụ thể). So sánh với đối thủ www.meslab.org | www.meslab.vn Email: meslab.org@gmail.com /// M DESIGN A MES LAB COMPANY Ở khâu này, nhóm thiết kế cần xem xét, đánh giá tính năng, thông số kỹ thuật của các sản phẩm đối thủ để từ đó đặt thông số của sản phẩm của mình nhằm đảm bảo tính cạnh tranh tốt nhất. Công cụ thực thi Có nhiều công cụ thực thi nhiệm vụ này, trong đó House of Quality là công cụ đắc lực. Sẽ có bài học chi tiết về khâu này. 15
 16. 16. QUÁ TRÌNH THIẾT KẾ SẢN PHẨM VÀ XÂY DỰNG ĐỘI NGŨ Phát triển concept Concept là gì? Concept là sự mô tả sơ bộ về sản phẩm, về mặt hình dáng và chức năng. Concept có thể chưa hoàn chỉnh và ở mức rất sơ lược. Có thể mô tả concept bằng bản vẽ hoặc làm mẫu mô phỏng. Các bước con của khâu này www.meslab.org | www.meslab.vn Email: meslab.org@gmail.com /// M DESIGN A MES LAB COMPANY Khâu này bao gồm các hoạt động: Tạo ra nhiều concept (không gian giải pháp khả dĩ); lựa chọn concept tốt và tối ưu hóa nó; thử nghiệm sơ bộ để có phản hồi từ khách hàng. Là khâu quan trọng Khâu này rất quan trọng đối với cả quá trình thiết kế sản phẩm. Nó tập trung nhiều sức lực và sự sáng tạo của cả đội ngũ thiết kế. Có các bài giảng chi tiết về Tạo mẫu concept, Lựa chọn và tối ưu mẫu concept, và Thử nghiệm concept ở phần sau của tài liệu này. 16
 17. 17. QUÁ TRÌNH THIẾT KẾ SẢN PHẨM VÀ XÂY DỰNG ĐỘI NGŨ Thiết kế sản phẩm Là khâu thiết kế chính Khâu này cụ thể hóa hình hài, chức năng của sản phẩm từ concept đã được chọn. Các hoạt động chính bao gồm thiết kế hệ thống và thiết kế chi tiết. Thiết kế bao gồm cả thiết kế công nghiệp và thiết kế kỹ thuật. Mang tính khoa học và chính xác www.meslab.org | www.meslab.vn Email: meslab.org@gmail.com /// M DESIGN A MES LAB COMPANY Khâu này là khâu đòi hỏi sự chính xác, khoa học, tỉ mỉ và mang tính technique rất cao. Phù hợp với chuyên ngành kỹ thuật Hầu hết kỹ sư công nghiệp tại Việt Nam được đào tạo để thiết kế ở giai đoạn này. Ví dụ: kỹ sư tạo dáng, kỹ sư cơ, điện, kỹ sư phần mềm,… Có các bài giảng chi tiết về các kỹ thuật được dùng ở khâu này. Các bài giảng này được cung cấp ở phần sau của tài liệu này. 17
 18. 18. QUÁ TRÌNH THIẾT KẾ SẢN PHẨM VÀ XÂY DỰNG ĐỘI NGŨ Thử nghiệm & chỉnh sửa Nội dung của khâu này Khâu này thực chất là sự thử nghiệm lần thứ 2 đối với sản phẩm (lần 1 là ở khâu phát triển concept). Tuy nhiên, lần thử nghiệm này mang tính toàn diện hơn. Đặc thù của thử nghiệm www.meslab.org | www.meslab.vn Email: meslab.org@gmail.com /// M DESIGN A MES LAB COMPANY Việc thử nghiệm trong khâu này diễn ra khi sản phẩm đã gần hoàn thành. Mục đích của thử nghiệm không phải để đo phản hồi khách hàng mà là để phát hiện sai sót, lỗi,…nhằm kịp thời sửa chữa. Các lưu ý khác Việc thử nghiệm ở khâu này có thể diễn ra với nội bộ đội ngũ (alpha) hoặc với khách hàng (beta). Nhóm thiết kế có thể phải thử đi thử lại nhiều lần (beta 1, beta 2,…) cho đến khi sản phẩm đạt yêu cầu. Mẫu thử có thể được làm thủ công, làm trên máy bất kỳ hoặc có thể dùng chính dây chuyền dự kiến để chế tạo. 18
 19. 19. QUÁ TRÌNH THIẾT KẾ SẢN PHẨM VÀ XÂY DỰNG ĐỘI NGŨ Sản xuất thử Mục đích Khâu này nhằm mục đích thử nghiệm dây chuyền sản xuất đã ổn chưa, còn gì cần phải khắc phục, có cần thay đổi thiết kế để tối ưu hóa dây chuyền hay không. Nhiệm vụ khác www.meslab.org | www.meslab.vn Email: meslab.org@gmail.com /// M DESIGN A MES LAB COMPANY Khâu này cũng có nhiệm vụ đào tạo kỹ sư và công nhân vận hành dây chuyền và phát hiện thêm sai sót trong thiết kế sản phẩm, nếu có. Các lưu ý khác Ở khâu này, sản phẩm lần đầu được chế tạo ở quy mô hàng loạt, có thể sẽ có những điểm khác so với khi làm đơn chiếc (để thử nghiệm). Cần lưu ý vấn đề này. 19
 20. 20. QUÁ TRÌNH THIẾT KẾ SẢN PHẨM VÀ XÂY DỰNG ĐỘI NGŨ Triển khai sản phẩm Mục đích Khâu này nhằm giới thiệu, công bố sản phẩm ra thị trường. Nó bao gồm các kế hoạch marketing, PR, quảng bá sản phẩm và hỗ trợ trưc tiếp cho việc bán hàng (ngoài thiết kế). Nhiệm vụ khác www.meslab.org | www.meslab.vn Email: meslab.org@gmail.com /// M DESIGN A MES LAB COMPANY Khâu này cũng có nhiệm vụ thu thập phản hồi, lưu hồ sơ để phục vụ các dự án sau này. Ngay sau khi triển khai, căn cứ vào phàn hồi của thị trường, doanh nghiệp có thể phát triển ngay ý tưởng cho thế hệ sản phẩm tiếp theo. Thực tế Khâu này thường được tổ chức dưới dạng các sự kiện, event. Ví dụ: Nokia, Apple, Microsoft. 20
 21. 21. QUÁ TRÌNH THIẾT KẾ SẢN PHẨM VÀ XÂY DỰNG ĐỘI NGŨ Hỗ trợ khách hàng Nội dung Khâu này bao gồm các hoạt động bảo hành, bảo trì, tư vấn sử dụng, và các dịch vụ nâng cấp, cung cấp phụ kiện sản phẩm,… Nhiệm vụ khác www.meslab.org | www.meslab.vn Email: meslab.org@gmail.com /// M DESIGN A MES LAB COMPANY Khâu này giúp xây dựng hình ảnh doanh nghiệp, tạo thêm giá trị gia tăng, nâng cao sự đa dạng dịch vụ, tăng khả năng cạnh tranh. 21
 22. 22. QUÁ TRÌNH THIẾT KẾ SẢN PHẨM VÀ XÂY DỰNG ĐỘI NGŨ Thu hồi, Tái chế, Tiêu hủy Mục đích Sau khi dùng, sản phẩm đã đi hết vòng đời và có thể được thu hồi để tái chế hoặc tiêu hủy. Tại sao cần quan tâm? www.meslab.org | www.meslab.vn Email: meslab.org@gmail.com /// M DESIGN A MES LAB COMPANY Phần lớn sản phẩm được tiêu hủy bởi người tiêu dùng, không có lợi về kinh tế và môi trường. Các mô hình sản phẩm mới thường giao nhiệm vụ thu hồi, tái chế và tiêu hủy cho nhà sản xuất. 22
 23. 23. QUÁ TRÌNH THIẾT KẾ SẢN PHẨM VÀ XÂY DỰNG ĐỘI NGŨ Vài lưu ý về quá trình thiết kế Cần áp dụng linh hoạt Với mỗi chủng loại sản phẩm, có thể quá trình TKSP được thay đổi đi một chút để thích hợp hơn. Quá trình đã nêu là dành cho sản phẩm dạng “market pull” – sản phẩm được thiết kế theo nhu cầu thị trường. Các loại sản phẩm khác? www.meslab.org | www.meslab.vn Email: meslab.org@gmail.com /// M DESIGN A MES LAB COMPANY Còn có nhiều dạng sản phẩm khác: technology push, process intensive, platform, customized, quick build, high risk, complex systems. Thảo luận về chúng ở đâu? Về các loại sản phẩm khác, đặc thù của chúng và quá trình thiết kế chúng, bạn có thể xem tại Topic support trên diễn đàn (cung cấp khi bạn mua sách). 23
 24. 24. QUÁ TRÌNH THIẾT KẾ SẢN PHẨM VÀ XÂY DỰNG ĐỘI NGŨ Thảo luận mở rộng trên diễn đàn Vai trò, nhiệm vụ của các bộ phận Đây là thảo luận sẽ được đưa trên diễn đàn (Topic support). Chúng tôi sẽ nêu rõ, trong từng khâu, từng bộ phận: marketing, thiết kế, chế tạo đảm nhận những nhiệm vụ gì một cách chi tiết. Việc này sẽ giúp các bạn hình dung được công việc thực tế và sự kết hợp giữa các chuyên môn trong quá trình thiết kế sản phẩm. www.meslab.org | www.meslab.vn Email: meslab.org@gmail.com /// M DESIGN A MES LAB COMPANY 24
 25. 25. QUÁ TRÌNH THIẾT KẾ SẢN PHẨM VÀ XÂY DỰNG ĐỘI NGŨ Xây dựng đội ngũ thiết kế sản phẩm Đội ngũ đa dạng Đội ngũ thiết kế thường rất đa dạng: kỹ sư, chuyên gia các ngành khác nhau. Vấn đề nảy sinh là cần tổ chức họ như thế nào, trong cách tổ chức này thì các cá nhân liên kết với nhau ra sao? Việc tổ chức này được gọi là xây dựng đội ngũ (team formation). Nó ảnh hưởng đến kết quả cộng tác và hiệu suất làm việc của các cá nhân cũng như toàn nhóm thiết kế. Tùy từng dự án mà có các kiểu liên kết giữa các cá nhân khác nhau, nghĩa là có cách tổ chức khác nhau www.meslab.org | www.meslab.vn Email: meslab.org@gmail.com /// M DESIGN A MES LAB COMPANY Tùy từng dự án mà có các kiểu liên kết giữa các cá nhân khác nhau, nghĩa là có cách tổ chức khác nhau 25
 26. 26. QUÁ TRÌNH THIẾT KẾ SẢN PHẨM VÀ XÂY DỰNG ĐỘI NGŨ Các hình thức tổ chức cơ bản Tổ chức theo Phòng – Ban chuyên môn Theo cách này, các cá nhân được quản lý bởi các phòng, ban, ví dụ: phòng marketing, phòng thiết kế, xưởng sản xuất, phòng cơ – điện,…Các cá nhân sẽ chịu sự quản lý từ trưởng phòng. Câu hỏi thảo luận (dành cho thảo luận trên diễn đàn) 1. Ưu và nhược điểm của hình thức tổ chức này? www.meslab.org | www.meslab.vn Email: meslab.org@gmail.com /// M DESIGN A MES LAB COMPANY 2. Những sản phẩm loại nào thì nên dùng hình thức này? 26
 27. 27. QUÁ TRÌNH THIẾT KẾ SẢN PHẨM VÀ XÂY DỰNG ĐỘI NGŨ Các hình thức tổ chức cơ bản Tổ chức theo Phòng – Ban chuyên môn Theo cách này, các cá nhân được quản lý bởi các phòng, ban, ví dụ: phòng marketing, phòng thiết kế, xưởng sản xuất, phòng cơ – điện,…Các cá nhân sẽ chịu sự quản lý từ trưởng phòng. Câu hỏi thảo luận (dành cho thảo luận trên diễn đàn) 1. Ưu và nhược điểm của hình thức tổ chức này? www.meslab.org | www.meslab.vn Email: meslab.org@gmail.com /// M DESIGN A MES LAB COMPANY 2. Những sản phẩm loại nào thì nên dùng hình thức này? 27
 28. 28. QUÁ TRÌNH THIẾT KẾ SẢN PHẨM VÀ XÂY DỰNG ĐỘI NGŨ Các hình thức tổ chức cơ bản Tổ chức theo Dự án Theo cách này các cá nhân có chuyên môn khác nhau sẽ được xếp chung vào một dự án, ví dụ: dự án làm iPhone, dự án làm iPad,…Các cá nhân sẽ chịu sự quản lý từ trưởng dự án. Câu hỏi thảo luận (dành cho thảo luận trên diễn đàn) 1. Ưu và nhược điểm của hình thức tổ chức này? www.meslab.org | www.meslab.vn Email: meslab.org@gmail.com /// M DESIGN A MES LAB COMPANY 2. Những sản phẩm loại nào thì nên dùng hình thức này? 3. Trưởng dự án có chuyên môn gì? 28
 29. 29. QUÁ TRÌNH THIẾT KẾ SẢN PHẨM VÀ XÂY DỰNG ĐỘI NGŨ Các hình thức tổ chức cơ bản Bài tập Giải thích 2 hình vẽ bên bằng lời của bạn. Kiểm tra câu trả lời trên Topic support trên diễn đàn MES. www.meslab.org | www.meslab.vn Email: meslab.org@gmail.com /// M DESIGN A MES LAB COMPANY Cấu trúc tổ chức theo phòng ban chức năng – bên trái – và cấu trúc tổ chức theo dự án – bên phải. Nguồn: Ulrich & Eppinger, Product Design and Development, Mc Graw Hill, Irwin 29
 30. 30. QUÁ TRÌNH THIẾT KẾ SẢN PHẨM VÀ XÂY DỰNG ĐỘI NGŨ Các hình thức tổ chức hỗn hợp Mục đích Đôi khi, các cá nhân vừa thuộc phòng ban, vừa thuộc các dự án khác nhau. Mỗi cá nhân chịu 2 sự lãnh đạo: từ trưởng phòng và từ trưởng dự án. Tùy trường hợp mà sức ảnh hưởng của trưởng phòng hay trưởng dự án sẽ mạnh hơn người còn lại Heavy và Light Weight Matrix www.meslab.org | www.meslab.vn Email: meslab.org@gmail.com /// M DESIGN A MES LAB COMPANY Heavy và Light Weight Matrix Liên kết theo dự án mạnh hơn: Heavy Weight Matrix Liên kết phòng – ban mạnh hơn: Light Weight Matrix 30
 31. 31. QUÁ TRÌNH THIẾT KẾ SẢN PHẨM VÀ XÂY DỰNG ĐỘI NGŨ Các hình thức tổ chức hỗn hợp Bài tập Giải thích 2 hình vẽ bên bằng lời của bạn. Kiểm tra câu trả lời trên Topic support trên diễn đàn MES. www.meslab.org | www.meslab.vn Email: meslab.org@gmail.com /// M DESIGN A MES LAB COMPANY Cấu trúc tổ chức Light Weight Matrix – bên trái – và cấu trúc tổ chức Heavy Weight Matrix – bên phải. Nguồn: Ulrich & Eppinger, Product Design and Development, Mc Graw Hill, Irwin 31
 32. 32. QUÁ TRÌNH THIẾT KẾ SẢN PHẨM VÀ XÂY DỰNG ĐỘI NGŨ Chọn hình thức tổ chức đội ngũ Lựa chọn thế nào? Tùy theo sản phẩm, tùy theo tiêu chí, tùy theo phong cách của doanh nghiệp mà có lựa chọn khác nhau Tổ chức phòng – ban có lợi đối với việc cần chuyên môn hóa sâu Tổ chức dự án có lợi đối với trường hợp cần sự cộng tác nhanh và thông suốt Nhiều nơi dùng tổ chức hỗn hợp. Ngay trong 1 doanh nghiệp, chỗ tổ chức kiểu này, chỗ khác lại có thể tổ www.meslab.org | www.meslab.vn Email: meslab.org@gmail.com /// M DESIGN A MES LAB COMPANY Nhiều nơi dùng tổ chức hỗn hợp. Ngay trong 1 doanh nghiệp, chỗ tổ chức kiểu này, chỗ khác lại có thể tổ chức kiểu khác, rất linh hoạt. 32
 33. 33. QUÁ TRÌNH THIẾT KẾ SẢN PHẨM VÀ XÂY DỰNG ĐỘI NGŨ Tổ chức đội ngũ trong thời Internet và toàn cầu hóa Có đặc thù gì? Toàn cầu hóa, và đặc biệt, nhờ có internet, làm cho việc cộng tác làm việc ở khắp nơi trên thế giới dễ dàng hơn. Các công ty mở thêm chi nhánh ở những nơi nhân công rẻ hoặc thuận lợi tiếp cận thị trường Cộng tác từ xa: lưu ý chênh lệch múi giờ, văn hóa, sự thiếu hụt giao tiếp (communication). Tuy nhiên, nhiều công ty lớn làm rất tốt. www.meslab.org | www.meslab.vn Email: meslab.org@gmail.com /// M DESIGN A MES LAB COMPANY nhiều công ty lớn làm rất tốt. 33
 34. 34. QUÁ TRÌNH THIẾT KẾ SẢN PHẨM VÀ XÂY DỰNG ĐỘI NGŨ THANK YOU www.meslab.org | www.meslab.vn Email: meslab.org@gmail.com /// M DESIGN A MES LAB COMPANY 34

×