Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.
Beställ på rätt nivå för effektstyrd
upphandling med Agila kontrakt
agilakontrakt.se
mia.kolmodin@dandypeople.com
agilakontrakt.se
Varför behöver vi upphandla Agilt?
För många misslyckade megaprojekt
mia.kolmodin@crisp.se
Varför är det så svårt?
mia.kolmodin@crisp.se
mia.kolmodin@crisp.se
mia.kolmodin@crisp.se
mia.kolmodin@crisp.se
Vad vi vet i början
Vad vi vet att vi inte vet
Vad vi inte vet att vi
inte vet
agilakontrakt.se
Vi behöver planera för det...
agilakontrakt.se
Detaljerat	avtal	
med	ALLA	krav?	
Projekt	på	budget?	 Leverans	i	;d?	 Löser	problemen?	
Vad är målet för ...
agilakontrakt.se
agilakontrakt.se
Vi får det vi BEHÖVER inte det vi
bad om innan vi visste.
agilakontrakt.se
Bäst före datum på krav.
Så vi beställer på effekt och behov i stället.
agilakontrakt.se
agilakontrakt.se
agilakontrakt.se
agilakontrakt.se
agilakontrakt.se
Effektmålet uppnått
Då avslutar vi projektet!
agilakontrakt.se
”Money for nothing”
80% 20%Tillfaller kunden Tillfaller leverantören
Incitament för tidig kvalitativ leve...
agilakontrakt.se
Process och exempel
agilakontrakt.se
Definiera möjlighet
Rama in Insikter Fokus
Hitta lösningar
Idegenerering Prototyp
& test
Leverera
Planera ...
agilakontrakt.se
Definiera möjlighet
Rama in Insikter Fokus
agilakontrakt.se
Effektkarta
•  Effektmål som är tidssatta
och mätbara
•  Prioriterade målgrupper
•  Behov
•  Inga lösningar
agilakontrakt.se
User Transaction Flow
•  Intervjumetod
•  Samskapande
•  Visualisering
•  Inte dokumentation
Insikter
User Transaction Flow
agilakontrakt.se Insikter
agilakontrakt.se Insikter
agilakontrakt.se Insikter
agilakontrakt.se Insikter
agilakontrakt.se
Efter upphandlingen….
Hitta lösningar
Idegenerering Prototyp
& test
Leverera
Planera Leverera
agilakontrakt.se
agilakontrakt.se
•  Beställ på effektmål
•  Beskriv behov inte krav
•  Visualisera tillsammans, inte för dokumentation
•  M...
agilakontrakt.se
Fortsatt
discoveryarbete med
leverantören efter
upphandlingen
agilakontrakt.se
Emotionell förståelse – när det behövs
agilakontrakt.se
Idegenerering för att lösa riktiga problem
agilakontrakt.se
User Story Mapping
Backlog med stöd i behov, som går lätt att
prioritera om efter lärande.
agilakontrakt.se
Detaljerade krav när det behövs
agilakontrakt.se
Prototypning och test av lösningar löpande
agilakontrakt.se
1. Hur snabbt kan vi lära oss det vi behöver?
2. Hur kan vi snabba upp den processen?
Agil upphandling mö...
På agilakontrakt.se hittar du mer material och cases
Allt	om	Agil	upphandling	samlat	 Guide	för	utvärdering	av	leverantör	...
Tack!
Contact me on
mia.kolmodin@dandypeople.com
Visit us at dandypeople.com
Prochain SlideShare
Chargement dans…5
×

Beställ på rätt nivå för Agil upphandling med Agila kontrakt

Min presentation som jag höll på Agile Islands konferens 26 september 2017. Hör av dig om du också vill att jag kommer och håller den i er organisation, privat eller offentlig verksamhet, det spelar ingen roll. Här finns mer info om agil upphandling: http://agilakontrakt.se/

 • Identifiez-vous pour voir les commentaires

Beställ på rätt nivå för Agil upphandling med Agila kontrakt

 1. 1. Beställ på rätt nivå för effektstyrd upphandling med Agila kontrakt agilakontrakt.se mia.kolmodin@dandypeople.com
 2. 2. agilakontrakt.se Varför behöver vi upphandla Agilt? För många misslyckade megaprojekt
 3. 3. mia.kolmodin@crisp.se Varför är det så svårt?
 4. 4. mia.kolmodin@crisp.se
 5. 5. mia.kolmodin@crisp.se
 6. 6. mia.kolmodin@crisp.se
 7. 7. mia.kolmodin@crisp.se
 8. 8. Vad vi vet i början Vad vi vet att vi inte vet Vad vi inte vet att vi inte vet agilakontrakt.se Vi behöver planera för det okända för att kunna vara Agila i lösningen
 9. 9. agilakontrakt.se Detaljerat avtal med ALLA krav? Projekt på budget? Leverans i ;d? Löser problemen? Vad är målet för en bra upphandling av en komplex lösning?
 10. 10. agilakontrakt.se
 11. 11. agilakontrakt.se Vi får det vi BEHÖVER inte det vi bad om innan vi visste.
 12. 12. agilakontrakt.se Bäst före datum på krav. Så vi beställer på effekt och behov i stället.
 13. 13. agilakontrakt.se
 14. 14. agilakontrakt.se
 15. 15. agilakontrakt.se
 16. 16. agilakontrakt.se
 17. 17. agilakontrakt.se Effektmålet uppnått Då avslutar vi projektet!
 18. 18. agilakontrakt.se ”Money for nothing” 80% 20%Tillfaller kunden Tillfaller leverantören Incitament för tidig kvalitativ leverans.
 19. 19. agilakontrakt.se Process och exempel
 20. 20. agilakontrakt.se Definiera möjlighet Rama in Insikter Fokus Hitta lösningar Idegenerering Prototyp & test Leverera Planera Leverera Börja här! Inte här!
 21. 21. agilakontrakt.se Definiera möjlighet Rama in Insikter Fokus
 22. 22. agilakontrakt.se Effektkarta •  Effektmål som är tidssatta och mätbara •  Prioriterade målgrupper •  Behov •  Inga lösningar
 23. 23. agilakontrakt.se User Transaction Flow •  Intervjumetod •  Samskapande •  Visualisering •  Inte dokumentation Insikter
 24. 24. User Transaction Flow agilakontrakt.se Insikter
 25. 25. agilakontrakt.se Insikter
 26. 26. agilakontrakt.se Insikter
 27. 27. agilakontrakt.se Insikter
 28. 28. agilakontrakt.se Efter upphandlingen…. Hitta lösningar Idegenerering Prototyp & test Leverera Planera Leverera
 29. 29. agilakontrakt.se
 30. 30. agilakontrakt.se •  Beställ på effektmål •  Beskriv behov inte krav •  Visualisera tillsammans, inte för dokumentation •  Mät med KPIer om lösningen fungerar •  Avbryt när effekten är uppnådd •  Skapa förståelse för hur produkten ska användas, ge kontext Top 6 tips för Agil beställning •  Låt leverantören ta fram lösningsförslag
 31. 31. agilakontrakt.se Fortsatt discoveryarbete med leverantören efter upphandlingen
 32. 32. agilakontrakt.se Emotionell förståelse – när det behövs
 33. 33. agilakontrakt.se Idegenerering för att lösa riktiga problem
 34. 34. agilakontrakt.se User Story Mapping Backlog med stöd i behov, som går lätt att prioritera om efter lärande.
 35. 35. agilakontrakt.se Detaljerade krav när det behövs
 36. 36. agilakontrakt.se Prototypning och test av lösningar löpande
 37. 37. agilakontrakt.se 1. Hur snabbt kan vi lära oss det vi behöver? 2. Hur kan vi snabba upp den processen? Agil upphandling möjliggör ett kontinuerligt lärande och förbättring.
 38. 38. På agilakontrakt.se hittar du mer material och cases Allt om Agil upphandling samlat Guide för utvärdering av leverantör och code camp Agilt nätverk 3-minutersfilmer Konferensen “Lyckade upphandlingar” Cer;fierad Agil beställarutbildning
 39. 39. Tack! Contact me on mia.kolmodin@dandypeople.com Visit us at dandypeople.com

×