Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.
Realizacja polityki zrównoważonego rozwoju
          transportu we Wrocławiu
              Zbig...
Plan prezentacji            Polityka transportowa Miasta i jej realizacja
            w przeszło...
Wspieranie ekologicznych form transportu w polityce
transportowej 1997 - 2000             Program „100 km ...
Strefy i miejsca płatnego parkowania ( do roku 1998 )
Obszary z płatnymi miejscami do parkowania po roku 2002
Wspieranie ekologicznych form transportu w polityce
transportowej 2000 - 2006             Program „100 km ...
Wspieranie ekologicznych form transportu w polityce
transportowej po 2006             Polityka rowerowa

 ...
POLITYKA ROWEROWA

  Rozwój sieci tras rowerowych
   metodologia działania

  Nowe inicjatywy 2009-2012:

  Wypo...
ROZWÓJ SIECI TRAS 2009-2012 (140 km+60 km tras)
ROZWÓJ SIECI TRAS ROWEROWYCH

METODOLOGIA DZIAŁANIA

 Docelowy układ tras wpisany w Studium Zagospodarowania i
 Rozwoju...
WYPOŻYCZALNIA ROWERÓW MIEJSKICH

I ETAP

  Pilotaż – wiosna / lato 2009 – 100 rowerów w 12 stacjach
  Koniec pierwszeg...
PARKINGI ROWEROWE


  2009 – 560 stojaków w 100 loklizacjach
  Konkurs   dla   studentów wzornictwa
  przemysł...
PARKINGI ROWEROWE

  Pomoc prywatnym inwestorom w instalacji
     parkingów na miejskich gruntach
  Procedura inst...
PARKINGI ROWEROWE

  Rowerowe współczynniki parkingowe w MPZP
  Przewodnik po rowerowej polityce parkingowej Wrocławia
BIKE & RIDE
DIALOG ZE ŚRODOWISKIEM ROWERZYSTÓW

  Spotkania Zespołu ds. rozwoju ruchu rowerowego (5 spotkań)
  Opiniowanie projekt...
Szynowe podsystemy transportu zbiorowego w
Polityce Transportowej Wrocławia

              System kolejowy –d...
Obszar
aglomeracji
Stan obecny - 2008
Planowane zmiany w infrastrukturze kolejowej
Preferencje Miasta w zakresie rozwoju połączeń
aglomeracyjnych /WKA/
INTEGRACJA – podstawą efektywności
systemu transportowego

           Integracja funkcjonalna i przestrzenna,

...
Plan Generalny Rozwoju Transportu Szynowego
- układ docelowych korytarzy komunikacyjnych   Plan Generalny określa:
 ...
PG – wszystkie
nowe połączenia
Etap I (2008-2011)
- nowe połączenia
Etap II (2011-2015)
- nowe połączenia
Dalsze etapy (po 2015)
- nowe połączenia
Przyjęte wstępne założenia realizacyjne


    Formy transportu tramwajowego:
     Tramwaj Plus – wybrane linie o ...
Przyjęte wstępne założenia realizacyjne /cd/:


    Cechy charakterystyczne TPlus:

     Torowiska wydzielone (od...
SKALA IZOLACJI TOROWISK
                     OD RUCHU KOŁOWEGO /2008/
LEGENDA

     Torowiska...
Przykładowy tabor dla Tramwaju Plus:

tabor dwukierunkowy,Kolonia, Niemcy
Zaprojektowane wyposażenie przystanków Tramwaju Plus
Zaprojektowane wyposażenie przystanków Tramwaju Plus
Zaprojektowane wyposażenie przystanków Tramwaju Plus
Przykładowe torowisko:
torowisko trawiaste
Przyjęte wstępne założenia realizacyjne /cd/:


    Cechy charakterystyczne Tramwajowych Tras
     Średnicowych:
...
STAN OBECNY /2008/
LEGENDA

     Trasy Średnicowe 6, 7

     Pozostałe linie
Etap I Projektu ZSTS (2008 – 2011) :     Etap obejmuje 71 zadań składowych, o wartości 797 mln
     zł (652,...
ZREALIZOWANY WĘZEŁ PRESIADKOWY – pl. Grunwaldzki
Etap I Projektu ZSTS (2008 – 2011) :    ZAPLANOWANE EFEKTY Etapu I:

     Pierwsza i Druga Linia TPlus
   ...
STAN OBECNY /2008/
LEGENDA

     Trasy Średnicowe 6, 7

     Pozostałe linie
STAN PO REALIZACJI
                 PIERWSZEJ LINII TRAMWAJU PLUS
                   (...
STAN PO REALIZACJI
                  DWÓCH LINII TRAMWAJU PLUS
LEGENDA
     TPLUS 1 i TPLUS 2
 ...
STAN PO REALIZACJI
                     DWÓCH LINII TRAMWAJU PLUS
                  ...
STAN PO ZREALIZOWANIU
                     ETAPU I PROJEKTU
LEGENDA
     TPLUS 1 i TPLUS 2
 ...
STAN WYJŚCIOWY /2008/
                   A LOKALIZACJA OBIEKTÓW EURO 2012
LEGENDA

     Trasy Ś...
STAN PO REALIZACJI Projektu 1 -
                    OBSŁUGA OBIEKTÓW EURO 2012
LEGENDA
     TP...
STAN PO REALIZACJI Projektów 1 i 2
                     - TRZY LINIE TRAMWAJU PLUS
         ...
Dziękuję za uwagę
Praktyka realizacji polityki zrównoważonego rozwoju transportu we Wrocławiu
Praktyka realizacji polityki zrównoważonego rozwoju transportu we Wrocławiu
Prochain SlideShare
Chargement dans…5
×

Praktyka realizacji polityki zrównoważonego rozwoju transportu we Wrocławiu

2 205 vues

Publié le

Prezentacja przygotowana na II Forum Zrównoważonego Transportu, które odbyło się 5 listopada 2008 roku w Warszawie. Autor: Zbigniew Komar (Urząd Miasta Wrocławia).

Publié dans : Industrie automobile
 • Soyez le premier à commenter

Praktyka realizacji polityki zrównoważonego rozwoju transportu we Wrocławiu

 1. 1. Realizacja polityki zrównoważonego rozwoju transportu we Wrocławiu Zbigniew Komar Urząd Miejski Wrocławia
 2. 2. Plan prezentacji  Polityka transportowa Miasta i jej realizacja w przeszłości  Polityka rowerowa i aktualne priorytety  Transport szynowy w mieście i w aglomeracji a) przewozy kolejowe – plany doty- czące infrastruktury i organizacji, b) Plan Generalny Rozwoju Transportu Szynowego i przyjęte etapowanie c) formy transportu tramwajowego d) oczekiwane efekty Etapu I
 3. 3. Wspieranie ekologicznych form transportu w polityce transportowej 1997 - 2000  Program „100 km tras rowerowych” – realizacja 85 km  Transport zbiorowy w mieście: a) pierwsze wydzielone pasy autobusowo - tramwajowe, b) rozpoczęcie realizacji programu wymiany taboru autobusowego  Ograniczanie dostępu do centrum dla pojazdów indywidualnych – pierwszy system płatnych miejsc postojowych
 4. 4. Strefy i miejsca płatnego parkowania ( do roku 1998 )
 5. 5. Obszary z płatnymi miejscami do parkowania po roku 2002
 6. 6. Wspieranie ekologicznych form transportu w polityce transportowej 2000 - 2006  Program „100 km tras rowerowych” – realizacja dodatkowych 35 km ( 85 + 35 = 120 km )  Transport zbiorowy w mieście: a) kontynuacja realizacji programu wymiany taboru autobusowego b) pierwsze od 25 lat zamówienia nowych tramwajów (10 + 4cn + 17cn) c) uruchomienie projektu „Wykreowanie Tramwajowych Tras Średnicowych Północ - Południe (nr 6 i 7)”
 7. 7. Wspieranie ekologicznych form transportu w polityce transportowej po 2006  Polityka rowerowa  Transport zbiorowy w mieście: a) zakończenie procesu wymiany taboru autobusowego MPK, b) stopniowa realizacja programu modernizacji taboru tramwajowego MPK c) przygotowanie wizji rozwoju transportu szynowego w aglomeracji i we Wrocławiu, d) rozpoczęcie Etapu I Projektu ZSTS
 8. 8. POLITYKA ROWEROWA Rozwój sieci tras rowerowych  metodologia działania Nowe inicjatywy 2009-2012:  Wypożyczalnia rowerów miejskich  Parkingi rowerowe  Bike&Ride  Dialog ze środowiskiem rowerzystów  Organizacja i interwencje bieżące
 9. 9. ROZWÓJ SIECI TRAS 2009-2012 (140 km+60 km tras)
 10. 10. ROZWÓJ SIECI TRAS ROWEROWYCH METODOLOGIA DZIAŁANIA  Docelowy układ tras wpisany w Studium Zagospodarowania i Rozwoju Przestrzennego / SKUTKI W UCHWALANYCH MPZP /  Określone standardy funkcjonalne poszczególnych tras  Opracowany i zatwierdzony katalog charakterystyk technicznych
 11. 11. WYPOŻYCZALNIA ROWERÓW MIEJSKICH I ETAP  Pilotaż – wiosna / lato 2009 – 100 rowerów w 12 stacjach  Koniec pierwszego etapu – 2010 – 1300 rowerów w 80 stacjach
 12. 12. PARKINGI ROWEROWE  2009 – 560 stojaków w 100 loklizacjach  Konkurs dla studentów wzornictwa przemysłowego na Akademii Sztuk Pięknych /wpłynęło ponad 20 prac/  Projekt techniczny zwycięskiej rzeźby wykonany – koszt jednego stojaka ok. 2 tyś zł  Lokalizacje w centrum
 13. 13. PARKINGI ROWEROWE  Pomoc prywatnym inwestorom w instalacji parkingów na miejskich gruntach  Procedura instalacji stojaków przez prywatne podmioty na miejskich gruntach  Doświadczenia z 2 inwestycji:  HP (Podwale – Świdnicka)  Wspólnota mieszkaniowa AGORA (Komuny Paryskiej 49 – 51)
 14. 14. PARKINGI ROWEROWE  Rowerowe współczynniki parkingowe w MPZP  Przewodnik po rowerowej polityce parkingowej Wrocławia
 15. 15. BIKE & RIDE
 16. 16. DIALOG ZE ŚRODOWISKIEM ROWERZYSTÓW  Spotkania Zespołu ds. rozwoju ruchu rowerowego (5 spotkań)  Opiniowanie projektów (34 projekty drogowe)  Opiniowanie MPZP (13 MPZP)  Praca nad Polityką Rowerową Wrocławia  Praca nad Programem rowerowym 2009-2012  Interwencje rowerowe
 17. 17. Szynowe podsystemy transportu zbiorowego w Polityce Transportowej Wrocławia System kolejowy –dominującą formą w skali aglomeracji  System tramwajowy – dominującą formą w skali miasta  Oba systemy uzupełniane przez system przewozów autobusowych (regionalnych i lokalnych)
 18. 18. Obszar aglomeracji
 19. 19. Stan obecny - 2008
 20. 20. Planowane zmiany w infrastrukturze kolejowej
 21. 21. Preferencje Miasta w zakresie rozwoju połączeń aglomeracyjnych /WKA/
 22. 22. INTEGRACJA – podstawą efektywności systemu transportowego Integracja funkcjonalna i przestrzenna, Integracja taryfowa, Integracja informacji pasażerskiej, Wspólny, jednolity marketing, Zintegrowane zarządzanie systemem, Zintegrowany system finansowania
 23. 23. Plan Generalny Rozwoju Transportu Szynowego - układ docelowych korytarzy komunikacyjnych  Plan Generalny określa: a) wszystkie planowane nowe korytarze komunikacji tramwajowej (podlegające ochronie przestrzennej), b) zadania przewidziane do realizacji w pierwszej kolejności tj. w ramach Etapu I (orientacyjny termin 2007 – 2011) – nowe trasy i modernizacje c) zadania przewidziane do realizacji w Etapie II (2011 – 2015) – nowe trasy d) pozostałe zadania – bez wskazywania wewnętrznej kolejności realizacji i przewidywanych terminów – nowe trasy
 24. 24. PG – wszystkie nowe połączenia
 25. 25. Etap I (2008-2011) - nowe połączenia
 26. 26. Etap II (2011-2015) - nowe połączenia
 27. 27. Dalsze etapy (po 2015) - nowe połączenia
 28. 28. Przyjęte wstępne założenia realizacyjne Formy transportu tramwajowego:  Tramwaj Plus – wybrane linie o najwyższym znaczeniu łączące przeciwległe krańce Miasta i przechodzące przez centrum (głównie – nowo projektowane dla osiedli nie posiadających obecnie obsługi szynowej),  Tramwajowe Trasy Średnicowe – wybrane do modernizacji linie istniejące, na których poprawiane będą parametry funkcjonalne i kierowany będzie nowy tabor,  Tramwaj klasyczny – pozostałe linie obecnie funkcjonujące o charakterze pomocniczym i uzupełniającym dla TPlus i TTŚ (stopniowe ograniczanie ich skali)
 29. 29. Przyjęte wstępne założenia realizacyjne /cd/: Cechy charakterystyczne TPlus:  Torowiska wydzielone (odseparowane od innych form transportu) – 98 – 100%,  Nowoczesny tabor dwukierunkowy (drzwi obustronne, 2 kabiny sterownicze, istotnie wyższy standard),  Najwyższy priorytet na wszystkich skrzyżowaniach z sygnalizacją świetlną (brak zatrzymań z powodu czerwonego światła),  Elektroniczna informacja pasażerska on-line na przystankach i w pojazdach,  Dominacja odcinków prostoliniowych i duża częstotliwość  Wygodne, o nowym wizerunku przystanki, zawsze zlokalizowane na wysepkach i prawie zawsze z a skrzyżowaniami z sygnalizacją świetlną
 30. 30. SKALA IZOLACJI TOROWISK OD RUCHU KOŁOWEGO /2008/ LEGENDA Torowiska wydzielone z ruchu Torowiska wspólne
 31. 31. Przykładowy tabor dla Tramwaju Plus: tabor dwukierunkowy,Kolonia, Niemcy
 32. 32. Zaprojektowane wyposażenie przystanków Tramwaju Plus
 33. 33. Zaprojektowane wyposażenie przystanków Tramwaju Plus
 34. 34. Zaprojektowane wyposażenie przystanków Tramwaju Plus
 35. 35. Przykładowe torowisko: torowisko trawiaste
 36. 36. Przyjęte wstępne założenia realizacyjne /cd/: Cechy charakterystyczne Tramwajowych Tras Średnicowych:  Dominacja torowisk wydzielonych – min 75%,  Nowy tabor, przynajmniej częściowo niskopodłogowy,  Priorytet na większości skrzyżowań z sygnalizacją świetlną,  Elektroniczna informacja pasażerska on-line na węzłowych przystankach i w pojazdach,  Przebiegi średnicowe, duża częstotliwość,  Przystanki zlokalizowane na wysepkach
 37. 37. STAN OBECNY /2008/ LEGENDA Trasy Średnicowe 6, 7 Pozostałe linie
 38. 38. Etap I Projektu ZSTS (2008 – 2011) :  Etap obejmuje 71 zadań składowych, o wartości 797 mln zł (652,4 mln zł netto), przewidzianych do realizacji w latach 2008 –2011 GŁÓWNE GRUPY ZADAŃ :  Budowa trzech nowych odcinków torowisk (14,5 km tp)  Modernizacja torowisk na ok. 35 km tp  Budowa 5 i modernizacja 4 stacji prostownikowych  Zakup taboru – 36 szt.  Budowa systemu sterowania ruchem i nowych węzłów przesiadkowych
 39. 39. ZREALIZOWANY WĘZEŁ PRESIADKOWY – pl. Grunwaldzki
 40. 40. Etap I Projektu ZSTS (2008 – 2011) : ZAPLANOWANE EFEKTY Etapu I:  Pierwsza i Druga Linia TPlus  Kolejna (trzecia) Trasa Średnicowa - „4”  System sterowania ruchem z priorytetem dla 2 tras TPlus i 3 tras TTŚ  2 NOWE zintegrowane węzły przesiadkowe: Dworzec PKP/PKS oraz Stadion EURO (oprócz 3 zrealizowanych w roku 2008: pl. Grunwaldzki, pl. Kromera, pl. Powstańców Wlk.)
 41. 41. STAN OBECNY /2008/ LEGENDA Trasy Średnicowe 6, 7 Pozostałe linie
 42. 42. STAN PO REALIZACJI PIERWSZEJ LINII TRAMWAJU PLUS (Gaj – Kozanów/Stadion) LEGENDA Tramwaj PLUS 1 Trasy Średnicowe 6, 7 Pozostałe linie Analizowane nowe linie do budowy
 43. 43. STAN PO REALIZACJI DWÓCH LINII TRAMWAJU PLUS LEGENDA TPLUS 1 i TPLUS 2 Trasy Średnicowe 6, 7 Pozostałe linie Analizowane nowe linie do budowy
 44. 44. STAN PO REALIZACJI DWÓCH LINII TRAMWAJU PLUS I TRZECIEJ TRASY ŚREDNICOWEJ LEGENDA TPLUS 1 i TPLUS 2 Trasy Średnicowe 6, 7 i 4 Pozostałe linie Analizowane nowe linie do budowy
 45. 45. STAN PO ZREALIZOWANIU ETAPU I PROJEKTU LEGENDA TPLUS 1 i TPLUS 2 Trasy Średnicowe 6, 7 i 4 Pozostałe linie Sygnalizacje z priorytetem Analizowane nowe linie do budowy Zintegrowane węzły przesiadkowe
 46. 46. STAN WYJŚCIOWY /2008/ A LOKALIZACJA OBIEKTÓW EURO 2012 LEGENDA Trasy Średnicowe 6 i 7 Pozostałe linie Stadion EURO i Fan Zones
 47. 47. STAN PO REALIZACJI Projektu 1 - OBSŁUGA OBIEKTÓW EURO 2012 LEGENDA TPLUS 1 i TPLUS 2 Trasy Średnicowe 6, 7 i 4 Pozostałe linie Stadion EURO i Fan Zones
 48. 48. STAN PO REALIZACJI Projektów 1 i 2 - TRZY LINIE TRAMWAJU PLUS I TRZY TRASY ŚREDNICOWE LEGENDA TPLUS 1, TPLUS 2 i TPLUS 3 Trasy Średnicowe 6, 7 i 4 Pozostałe linie Stadion EURO i Fan Zones
 49. 49. Dziękuję za uwagę

×