Ce diaporama a bien été signalé.
Le téléchargement de votre SlideShare est en cours. ×

Make It! (1/6)

Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Prochain SlideShare
Make It (1) HT2015
Make It (1) HT2015
Chargement dans…3
×

Consultez-les par la suite

1 sur 38 Publicité

Plus De Contenu Connexe

Similaire à Make It! (1/6) (20)

Publicité

Make It! (1/6)

 1. 1. Make It! (1/6) En föreläsning om Business Model Innovation, makerkulturen och framtiden, 2015
 2. 2. Här finns nystartade kunskapsföretag, näringslivsfrämjare och företagsrådgivare samlade. Strykbrädan.
 3. 3. Make  It!   Tillfälle  e..  
 4. 4. Micael  Wahlberg   CV:  linkedin.com/in/micael   Por?olio:  micael.se   Mood  Boards:  pinterest.com/micaelwahlberg   Mood  Blog:  wahlberg.tumblr.com   e-­‐Commerce:  designer.se   Behance;  behance.net/micael  
 5. 5. Berä.a   •  Vad heter du? •  Vad är du intresserade av? •  Vad är din idé? •  Ser du några hinder? •  Vad har du för förväntningar på Start Up?
 6. 6. Innehåll   •  Business  Model  InnovaIon   •  Affärsmodeller   •  Strategiska  modeller   •  Affärsmönster   •  Digitala  verktyg   •  Case  
 7. 7. Min  roll   •  Coach,  vad  vill  du  göra?   •  Lärare,  så  är  det!   •  Mentor,  så  gjorde  jag.   •  Konsult,  så  bör  du  göra.  
 8. 8. Fokus/Konkurrensfördelar   •  Ekonomiskt  hållbara   •  Ekologiskt  hållbara   •  EIskt  hållbara  
 9. 9. Tes  
 10. 10. Mi.  fokus   •  Bygger  mekaniska  klockor  med  nya  urverk  och   vintage  urtavlor  och  visare   •  Utbildar  i  Affärsmodelldesign   •  Egen  e-­‐handel,  Sociala  Medier,  Blogg  
 11. 11. Nu  sä.er  vi  igång!  
 12. 12. Varför  jobba?  
 13. 13. Varför  driva  företag?  
 14. 14. Visa  film  
 15. 15. Workshop,  15  min   •  Varför  vill  ni  göra  det  ni  vill  göra?  
 16. 16. Affärsmodell,  vad  är  det?  
 17. 17. Affärsplan   En  affärsplan  är  en  beskrivning  av  hur  en  affärsidé   kan  översä.as  i  e.  antal  affärsmål,  en  bedömning   av  genomförbarheten  och  en  plan  för  a.  uppnå   målen.  Den  kan  också  innehålla   bakgrundsinformaIon  om  organisaIonen  eller   teamet.   Vid  etablering  av  e.  ny.  företag  är  affärsplanen  e.   centralt  dokument  för  kunna  få  stöd  av   intressenter  och  finansiärer.  Det  har  under  senare   Id  framkommit  kriIk  mot  bruket  av  affärsplaner.  
 18. 18. Affärsmodell   En  affärsmodell  eller  företagsmodell,  engelska  business   model,  är  i  företagsekonomi  en  teoreIsk  beskrivning  av   hur  e.  företag,  eller  en  affärsverksamhet,  är  tänkt  a.   fungera.   Den  omfa.ar  delar  såsom  en  intäktsmodell  som  beskriver   hur  intäkter  kommer  in,  en  produkIonsmodell  som   beskriver  hur  varor  och  tjänster  produceras,  och  en   leveransmodell  som  beskriver  hur  varor  eller  tjänster   kommer  kunden  Illgodo.   En  affärsidé  utgör  kärnan  i  en  affärsmodell.  
 19. 19. Affärsidé   En  affärsidé  är  en  grund  för  a.  e.  företag  ska  generera  vinst.  Affärsidéer  behöver  inte   allId  vara  unika,  det  går  Ill  exempel  a.  hyra  en  redan  färdig  affärsidé  och  etablera   den  i  annat  område,  så  kallat  franchising.   Affärsidén  är  den  första  och  vikIgaste  byggstenen  i  en  affärsmodell  för  en   näringsverksamhet.   Idén  delas  in  i  y.re-­‐  och  inre  affärsidé.   Y.re  affärsidé    •  Kundgrupp:  Vilka  riktar  sig  företaget  Ill?  Vad  har  denna  grupp  för  behov?    •  Produkt  (vara  eller  tjänst):  Vad  ska  företaget  erbjuda  kunderna?  Hur  fyller  den   kundernas  behov?   Inre  affärsidé    •  Metod:  Hur  ska  företaget  organiseras?    •  Konkurrens:  Hur  ska  företaget  hävda  sig  mot  andra  företag  i  samma  bransch?   Begreppet  affärsidé  lanserades  på  1970-­‐talet  av  managemen?orskaren  Richard   Normann.  
 20. 20. Uppgig,  15  min   Hi.a  på  så  många  affärsmodeller  som  möjligt.   Det  finns  55  stycken  totalt.  Ni  behöver  inte   tänka  på  er  egen  verksamhet.  
 21. 21. Olika  affärsmodeller   •  Add-­‐on,  addiIonal  charge  for  extras   •  Aikido,  ConvertcompeItors  strenghs  to  weaknesses   •  AucIon   •  Cross-­‐selling,  petrol  and  food   •  Direct  Selling,  skipping  the  middleman   •  E-­‐commerce,  transparency  and  savings   •  Experience  selling,  emoIons   •  Freemium   •  Franchasing   •  Ingredient  Branding,  Intel  Inside   •  Licensing   •  Rent   •  Leasing   •  Customer  CustomisaIon   •  Mass  CustomisaIon   •  Open  Source,  Working  together  to  create  a  free  soluIon   •  Pay  Per  Use   •  Peer  to  Peer   •  Revenue  Sharing   •  Self  –Service   •  SubscripIon   •  Trash  to  Cash,  turning  old  rubbish  into  new  cash   •  UlImate  Luxury   •  User  Design  
 22. 22. Visa  film  
 23. 23. Business  Model  Canvas  
 24. 24. Coco  Chanel   Beauty  begins  the  moment  you  decide  to  be   yourself.  
 25. 25. Key  Resources:   -­‐  Physical   -­‐  Intellectual   -­‐  Human   -­‐  Financial   -­‐  Skill  
 26. 26. Key  AcIviIes:   -­‐  ProducIon   -­‐  Problem  solving   -­‐  Pla?orm/Network   -­‐  LogisIcs  
 27. 27. Key  Partners:   1.  Strategic  alliances  between  non-­‐compeItores   2.  CoopeIIon:  partnership  between  compeItores   3.  Joint  Ventures  to  develop  new  businesses   4.  Buyer-­‐supplier  relaIons  for  reliable  supplies   5.  Non  strategic  partners  for  small  businesses  
 28. 28. Workshop,  15  min   Vilka  är  era  vikIgaste  resurser?   Vad  är  det  ni  vill  göra  varje  dag?   Vad  är  det  ni  vill  göra  som  ni  inte  kan  idag?   Vad  är  det  som  behöver  göras  men  som  ni  inte   vill  göra?  

×