Ce diaporama a bien été signalé.
Le téléchargement de votre SlideShare est en cours. ×

Bedömning nfu slideshare

Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Prochain SlideShare
Bedömning nfu slideshare
Bedömning nfu slideshare
Chargement dans…3
×

Consultez-les par la suite

1 sur 29 Publicité

Plus De Contenu Connexe

Similaire à Bedömning nfu slideshare (20)

Publicité

Plus récents (20)

Bedömning nfu slideshare

 1. 1. Nils Fredriksson Utbildning Betyg och bedömning Den 7 januari, 2015
 2. 2. Kvalitet och utveckling 2  Michael Rystad, utvecklingsstrateg och KU-samordnare  Annika Johansson, kvalitetsstrateg  Johan Palmgren, IKT-samordnare  Jan Herbertsson, utredare  Cristian Abrahamsson (50%), matematikutvecklare
 3. 3. 3  Bedömning och vetenskaplig grund  Bedömningens syfte  Bedömning och beprövad erfarenhet  Hur kan Kvalitet och utveckling hjälpa till?
 4. 4. Läraren ska följa och bedöma elevernas kunskapsutveckling på ett medvetet och pedagogiskt sätt. Bedömningarna hänger samman med undervisningen och ska kartlägga och värdera elevernas kunskaper, återkoppla för lärande, synliggöra praktiska kunskaper och utvärdera undervisningen. – Skolverket Bedömning
 5. 5. 5 ”Utbildningen ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.” Skollagen (2010:800,1 kap,5§)
 6. 6. 6 Vetenskaplig grund För att lärare ska kunna bedriva en undervisning på vetenskaplig grund krävs att skolan tar del av nya vetenskapliga rön. Skolan måste också följa diskussionen bland forskare om metoder och vetenskaplighet. - Skolverket
 7. 7. 7 Vetenskaplig grund För att lärare ska kunna bedriva en undervisning på vetenskaplig grund krävs att skolan tar del av nya vetenskapliga rön. Skolan måste också följa diskussionen bland forskare om metoder och vetenskaplighet. - Skolverket Lärare forskar på sin praktik Verksamhet baserad på forskning
 8. 8. 8 Skolverket
 9. 9. 9 Forskare
 10. 10. 10 Lärare
 11. 11. Läraren ska följa och bedöma elevernas kunskapsutveckling på ett medvetet och pedagogiskt sätt. Bedömningarna hänger samman med undervisningen och ska kartlägga och värdera elevernas kunskaper, återkoppla för lärande, synliggöra praktiska kunskaper och utvärdera undervisningen. – Skolverket Bedömning
 12. 12. Kartlägga kunskaper För att få information om elevers kunskaper: • Inför kursstart • Inför beslut • Nyanlända Värdera kunskaper För att få information om elevers kunskaper: • Omdömen • Betygsättning Återkoppla för lärande För att hjälpa eleverna i deras lärande: • Vägleda elever • Medvetandegöra elever Synliggöra praktiska kunskaper För att få syn på praktiska och/eller komplexa förmågor: • Problemlösning • Analysförmåga • Kommunikationsförmåga Utvärdera undervisning Få information om hur undervisningen fungerat: • Anpassa undervisningen efter elevernas kunskaper och förståelse Bedömningens syfte
 13. 13. Summativ bedömning Bedömning för att summera/ sammanfatta en elevs kunskaper vid ett givet tillfälle. • Kartläggning inför beslut. • Värdera kunskaper för omdömen och betygsättning. • Synliggöra förmågor för omdömen och betygssättning. Formativ bedömning Bedömning för att utveckla elever och/eller anpassa undervisning. • Kartläggning inför kursstart för att kunna anpassa undervisning. • Värdera och synliggöra kunskaper för att kunna anpassa undervisning eller medvetandegöra elever. • Återkoppla för att vägleda eleverna. • Utvärdera för att kunna anpassa och utveckla undervisningen.
 14. 14. 14 ”Utbildningen ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.” Skollagen (2010:800,1 kap,5§)
 15. 15. 15 Beprövad erfarenhet Skolan ska använda metoder och färdigheter som har stöd i beprövad erfarenhet. Det betyder att lärare stödjer sig på erfarenheter som prövats under en längre tid, är systematiskt utvärderade och dokumenterade. Det räcker alltså inte med att ett antal lärare eller ett lärarlag tycker att en metod fungerar för att den ska betraktas som byggd på beprövad erfarenhet. - Skolverket
 16. 16. 16 Beprövad erfarenhet Skolan ska använda metoder och färdigheter som har stöd i beprövad erfarenhet. Det betyder att lärare stödjer sig på erfarenheter som prövats under en längre tid, är systematiskt utvärderade och dokumenterade. Det räcker alltså inte med att ett antal lärare eller ett lärarlag tycker att en metod fungerar för att den ska betraktas som byggd på beprövad erfarenhet. - Skolverket Matematiklyft och läslyft Teacher Learning Community Lesson study
 17. 17. Bedömning & beprövad erfarenhet Likvärdig bedömning innebär att bedömningsgrunderna är detsamma för alla elever. Kvalitet i bedömningar
 18. 18. Bedömning & beprövad erfarenhet Likvärdig bedömning innebär att bedömningsgrunderna är detsamma för alla elever. Kvalitet i bedömningar • Validitet (relevans & trovärdighet)
 19. 19. Likvärdig bedömning innebär att bedömningsgrunderna är detsamma för alla elever. Kvalitet i bedömningar • Validitet (relevans & trovärdighet) • Reliabilitet (tillförlitlighet) Bedömning & beprövad erfarenhet
 20. 20. Likvärdig bedömning innebär att bedömningsgrunderna är detsamma för alla elever. Kvalitet i bedömningar • Validitet (relevans & trovärdighet) • Reliabilitet (tillförlitlighet) • Allsidighet (variation) Bedömning & beprövad erfarenhet
 21. 21. Hur kan Kvalitet och utveckling hjälpa till med bedömning, vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet? 21  Stöd och bollplank i utvecklingsarbetet  Material för fortbildning  Organiserar och genomför viss fortbildning  Stödmaterial för utveckling av undervisning  Stöd för SKA-arbetet
 22. 22. Betyg och bedömning (vänstermenyn) Likvärdig bedömning 1. Betyg och bedömning 2. Betygsskalan A-E 3. Kunskapskrav för varje ämne och kurs 4. Betygsstegen B och D 5. Bedömning av ”till övervägande del” 6. Värdeorden
 23. 23. Undervisning (vänstermenyn) Stöd för att utveckla undervisning 1 Planera 2 Strukturera 3 Kriterier för god undervisning 4 Bedömning för lärande 5 Språkutvecklande arbetssätt 6 Organisera lektioner med inkludering som förhållningssätt 7 IKT i undervisningen 8 Matematikundervisning
 24. 24. Lärmoduler om Bedömning (vänstermenyn) • Ämnesplanen i undervisningen, Gy11 (Skolverket) • Bedömning och betygsättning, Gy11 (Skolverket) • Planering och samplanering (Sjödahl, Modig) • Likvärdig bedömning (Sjödahl, Modig) • Webbkurs om bedömning och betygssättning 6-9/Gy (Skolverket) • Förtydliga och förstå lärandemål och betygskriterier • Tydliggöra mål och kriterier för framgång • Alignmentplanering (NTI-gymnasiet) • Skapa situationer som gör lärandet synligt • Nyanserad och framåtriktad respons • Återkoppling som för lärandet framåt • Aktivera eleverna som resurser för varandra • Aktivera eleverna som lärresurserna för varandra • Aktivera eleverna som ägare av den egna lärprocessen
 25. 25. 25 Tidsåtgång: 45–90 minuter
 26. 26. 26 Tidsåtgång: 90-120 minuter
 27. 27. 27 Tidsåtgång: ingår i undervisning Tidsåtgång: 45-60 minuter
 28. 28. Lärmoduler om Bedömning (vänstermenyn) • Ämnesplanen i undervisningen, Gy11 (Skolverket) • Bedömning och betygsättning, Gy11 (Skolverket) • Planering och samplanering (Sjödahl, Modig) • Likvärdig bedömning (Sjödahl, Modig) • Webbkurs om bedömning och betygssättning 6-9/Gy (Skolverket) • Förtydliga och förstå lärandemål och betygskriterier • Tydliggöra mål och kriterier för framgång • Alignmentplanering (NTI-gymnasiet) • Skapa situationer som gör lärandet synligt • Nyanserad och framåtriktad respons • Återkoppling som för lärandet framåt • Aktivera eleverna som resurser för varandra • Aktivera eleverna som lärresurserna för varandra • Aktivera eleverna som ägare av den egna lärprocessen
 29. 29. 29 Utbildning i Svedala Alla ska lyckas

×