Ce diaporama a bien été signalé.
Le téléchargement de votre SlideShare est en cours. ×

Bedömning nfu slideshare

Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Prochain SlideShare
Bedömning nfu slideshare
Bedömning nfu slideshare
Chargement dans…3
×

Consultez-les par la suite

1 sur 27 Publicité

Plus De Contenu Connexe

Diaporamas pour vous (19)

Similaire à Bedömning nfu slideshare (20)

Publicité

Plus récents (20)

Bedömning nfu slideshare

 1. 1. Nils Fredriksson Utbildning Betyg och bedömning Den 7 januari, 2015
 2. 2. Kvalitet och utveckling 2 ▪ Michael Rystad, utvecklingsstrateg och KU-samordnare ▪ Annika Johansson, kvalitetsstrateg ▪ Johan Palmgren, IKT-samordnare ▪ Jan Herbertsson, utredare ▪ Cristian Abrahamsson (50%), matematikutvecklare
 3. 3. 3 ▪ Bedömning och vetenskaplig grund ▪ Bedömning och beprövad erfarenhet ▪ Hur kan Kvalitet och utveckling hjälpa till?
 4. 4. Läraren ska följa och bedöma elevernas kunskapsutveckling på ett medvetet och pedagogiskt sätt. Bedömningarna hänger samman med undervisningen och ska kartlägga och värdera elevernas kunskaper, återkoppla för lärande, synliggöra praktiska kunskaper och utvärdera undervisningen. – Skolverket Bedömning
 5. 5. 5 ”Utbildningen ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.” Skollagen (2010:800,1 kap,5§)
 6. 6. 6 Vetenskaplig grund För att lärare ska kunna bedriva en undervisning på vetenskaplig grund krävs att skolan tar del av nya vetenskapliga rön. Skolan måste också följa diskussionen bland forskare om metoder och vetenskaplighet. - Skolverket
 7. 7. 7 Vetenskaplig grund För att lärare ska kunna bedriva en undervisning på vetenskaplig grund krävs att skolan tar del av nya vetenskapliga rön. Skolan måste också följa diskussionen bland forskare om metoder och vetenskaplighet. - Skolverket Lärare forskar på sin praktik Verksamhet baserad på forskning
 8. 8. 8 Skolverket
 9. 9. 9 Forskare
 10. 10. 10 Lärare
 11. 11. 11 ”Utbildningen ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.” Skollagen (2010:800,1 kap,5§)
 12. 12. 12 Beprövad erfarenhet Skolan ska använda metoder och färdigheter som har stöd i beprövad erfarenhet. Det betyder att lärare stödjer sig på erfarenheter som prövats under en längre tid, är systematiskt utvärderade och dokumenterade. Det räcker alltså inte med att ett antal lärare eller ett lärarlag tycker att en metod fungerar för att den ska betraktas som byggd på beprövad erfarenhet. - Skolverket
 13. 13. 13 Beprövad erfarenhet Skolan ska använda metoder och färdigheter som har stöd i beprövad erfarenhet. Det betyder att lärare stödjer sig på erfarenheter som prövats under en längre tid, är systematiskt utvärderade och dokumenterade. Det räcker alltså inte med att ett antal lärare eller ett lärarlag tycker att en metod fungerar för att den ska betraktas som byggd på beprövad erfarenhet. - Skolverket Matematiklyft och läslyft Teacher Learning Community Lesson study
 14. 14. Bedömning & beprövad erfarenhet Likvärdig bedömning innebär att bedömningsgrunderna är detsamma för alla elever. Kvalitet i bedömningar
 15. 15. Bedömning & beprövad erfarenhet Likvärdig bedömning innebär att bedömningsgrunderna är detsamma för alla elever. Kvalitet i bedömningar • Validitet (relevans & trovärdighet)
 16. 16. Likvärdig bedömning innebär att bedömningsgrunderna är detsamma för alla elever. Kvalitet i bedömningar • Validitet (relevans & trovärdighet) • Reliabilitet (tillförlitlighet) Bedömning & beprövad erfarenhet
 17. 17. Likvärdig bedömning innebär att bedömningsgrunderna är detsamma för alla elever. Kvalitet i bedömningar • Validitet (relevans & trovärdighet) • Reliabilitet (tillförlitlighet) • Allsidighet (variation) Bedömning & beprövad erfarenhet
 18. 18. 18 ● Försiktighetsprincip ● Progressionstänkande ● Tendenstänkande ● Diagnostänkande ● Motivationstänkande Finns det andra faktorer som påverkar oss?
 19. 19. Hur kan Kvalitet och utveckling hjälpa till med bedömning, vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet? 19 ▪ Stöd och bollplank i utvecklingsarbetet ▪ Material för fortbildning ▪ Organiserar och genomför viss fortbildning ▪ Stödmaterial för utveckling av undervisning ▪ Stöd för SKA-arbetet
 20. 20. Betyg och bedömning (vänstermenyn) Likvärdig bedömning 1. Betyg och bedömning 2. Betygsskalan A-E 3. Kunskapskrav för varje ämne och kurs 4. Betygsstegen B och D 5. Bedömning av ”till övervägande del” 6. Värdeorden
 21. 21. Undervisning (vänstermenyn) Stöd för att utveckla undervisning 1 Planera 2 Strukturera 3 Kriterier för god undervisning 4 Bedömning för lärande 5 Språkutvecklande arbetssätt 6 Organisera lektioner med inkludering som förhållningssätt 7 IKT i undervisningen 8 Matematikundervisning
 22. 22. Lärmoduler om Bedömning (vänstermenyn) • Ämnesplanen i undervisningen, Gy11 (Skolverket) • Bedömning och betygsättning, Gy11 (Skolverket) • Planering och samplanering (Sjödahl, Modig) • Likvärdig bedömning (Sjödahl, Modig) • Webbkurs om bedömning och betygssättning 6-9/Gy (Skolverket) • Förtydliga och förstå lärandemål och betygskriterier • Tydliggöra mål och kriterier för framgång • Alignmentplanering (NTI-gymnasiet) • Skapa situationer som gör lärandet synligt • Nyanserad och framåtriktad respons • Återkoppling som för lärandet framåt • Aktivera eleverna som resurser för varandra • Aktivera eleverna som lärresurserna för varandra • Aktivera eleverna som ägare av den egna lärprocessen
 23. 23. 23 Tidsåtgång: 45–90 min
 24. 24. 24 Tidsåtgång: 90-120 min
 25. 25. 25 Tidsåtgång: ingår i undervisning Tidsåtgång: 45-60 min
 26. 26. Lärmoduler om Bedömning (vänstermenyn) • Ämnesplanen i undervisningen, Gy11 (Skolverket) • Bedömning och betygsättning, Gy11 (Skolverket) • Planering och samplanering (Sjödahl, Modig) • Likvärdig bedömning (Sjödahl, Modig) • Webbkurs om bedömning och betygssättning 6-9/Gy (Skolverket) • Förtydliga och förstå lärandemål och betygskriterier • Tydliggöra mål och kriterier för framgång • Alignmentplanering (NTI-gymnasiet) • Skapa situationer som gör lärandet synligt • Nyanserad och framåtriktad respons • Återkoppling som för lärandet framåt • Aktivera eleverna som resurser för varandra • Aktivera eleverna som lärresurserna för varandra • Aktivera eleverna som ägare av den egna lärprocessen
 27. 27. 27 Utbildning i Svedala Alla ska lyckas

×