Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Presentatie PvdA Katwijk

469 vues

Publié le

Presentatie bij PvdA Katwijk over cijfers over wonen

 • Soyez le premier à commenter

 • Soyez le premier à aimer ceci

Presentatie PvdA Katwijk

 1. 1. Katwijk 21 september Michiel Mulder Adri duivesteijn
 2. 2.  Hoe heeft demografie zich ontwikkeld?  Hoe hebben prijzen voor koop en huur zich ontwikkeld?  Wat betekent dit voor toekomst?
 3. 3. Verandering in 10 jaar (%) Bevolking Banen Woningprijs Krimpgebieden -3 -4 -9 Randstad 4 grote steden 10 1 11
 4. 4.  Bevolkingsontwikkeling Katwijk even hard als provincie  Huishoudens groeien harder: huishoudens verdunning Ontwikkeling 10 jaar Zuid-Holland Leiden en Bollenstreek Katwijk Bevolking 5% 7% 5% Huishoudens 8% 13% 12%
 5. 5. 75 80 85 90 95 100 105 110 Nederland Zuid-Holland Noord-Holland Friesland Noord-Holland Zuid-Holland Nederland Friesland
 6. 6. 0 50 100 150 200 250 300 350 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Bollenstreek Nederland
 7. 7. Reële huurstijging Inflatie Corpo Comm. Tot. 2011 2,3 2,1 1,6 2,0 2012 2,5 3,4 3,4 3,4 2013 2,5 5,1 4,6 5,0 2014 1,0 4,9 4,1 4,8 2015 0,6 2,8 3,0 2,8
 8. 8. 0 10 20 30 40 50 Huur doelgroep Huur overig Huur totaal Koop Netto huur/koopquote Totale woonquote
 9. 9. Doelgroep Overige huurders NL Zuid- Holland NL Zuid- Holland Basishuur 457 466 519 538 Netto huur (incl. huurtoeslag) 331 339 511 531 Bijkomende woonuitgaven 169 167 182 185 Totale netto woonuitgaven 500 506 694 716 Netto huurquote 28,8 30,7 22,3 22,1 Totale woonquote huursector 42,7 44,5 30,1 29,6
 10. 10.  Laag = tot 1.330 (1 pers.) en 1.680 (meerpers.) netto p/maand  Eu-grens = 1.980 netto p/maand (34.000 bruto p/jr)  2 x modaal = 3.360 netto p/maand Bron: WIA 2013
 11. 11.  Cijfers Amsterdam: lage inkomens: aantal met huurquote van 30% of meer in twee jaar gestegen van 35% naar 44%  Huurquote alle huurders afgelopen twee jaar 2% gestegen
 12. 12. 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Nieuwbouw Huur 25.200 28.000 30.400 28.600 28.600 25.600 30.800 17.300 Koop 8.500 8.500 10.000 7.900 6.700 5.500 3.400 2.800 Totaal 33.700 36.500 40.400 36.500 35.300 31.100 34.200 20.100 % huur 75% 77% 75% 78% 81% 82% 90% 86% Vergunningen Huur 17.378 10.479 10.345 8.795 5.203 5.784 5.893 Koop 7.599 7.450 5.398 3.324 1.742 1.293 1.628 Totaal 24.977 17.929 15.743 12.119 6.945 7.077 7.521 % huur 70% 58% 66% 73% 75% 82% 78%
 13. 13. Jaar Totaal Koop Huur % huur 2009 354 101 253 71% 2010 378 350 28 7% 2011 377 325 52 14% 2012 235 235 0 0% 2013 190 154 36 19% 2014 289 258 31 11% 2015 293 249 44 15% Totaal 2009-2015 21%
 14. 14. Jaar Totaal Woningcorporaties Totaal woning corporaties % corpo’s Huur Koop 2009 354 73 0 73 21% 2010 378 0 2 2 1% 2011 377 26 114 140 37% 2012 235 0 0 0 0% 2013 190 0 0 0 0% 2014 289 0 0 0 0% 2015 293 44 0 44 15% Totaal 2009- 2015 55% 45% 12%
 15. 15. Totaal Koop Huur Corpo raties wv. Huur 2009 2106 55% 45% 39% 79% 2010 2278 60% 40% 42% 88% 2011 2021 78% 22% 40% 44% 2012 1106 78% 22% 18% 99% 2013 818 66% 34% 29% 60% 2014 1859 70% 30% 24% 75% 2015 2125 66% 34% 13% 73% Totaal 2009-2015 12313 67% 33% 30% 73%
 16. 16. 2009-2013 2014-2015 % corporaties in vergunningen Nederland 34% 16% Regio 36% 18% Katwijk 14% 8% waarvan huur 2009-2015 Nederland 35% Regio 33% Katwijk 21%
 17. 17. Bevolking naar leeftijdsgroep Leeftijd 2017 2027 2037 % toename 20 jaar Woningen / jaar 0-20 17 17 18 5% 20-60 34 34 33 -4% 60-80 12 15 16 30% > 80 2 4 5 113% Bevolking totaal 66 69 71 9% Huishoudens totaal 27 30 31 17% 230 Waarvan 1 persoons 9 11 13 45% 195
 18. 18.  Afnemende baankansen in de randen van het land  Meer druk op prijzen in aantrekkelijke gebieden  Op zowel koop als huur
 19. 19. Een samenvatting
 20. 20.  Woonquote (betaalbaarheid) ◦ Nooit meer huur betalen dan cf. Nibud-systematiek  Aanbodnorm (beschikbaarheid) ◦ Op basis van normen Rijk moet gemeente samen met lokale aanbieders zorgen voor extra woningen ◦ Financiering tekorten via Rijksfonds ◦ Verkoop en dure verhuur alleen toegestaan als teveel aanbod ten opzichte van doelgroep  Zeggenschap ◦ Democratisering woningcorporaties ◦ Vorming woon coöperaties met gedeeld eigenaarschap
 21. 21.  Betaal nooit meer teveel huur  Vgl. financieringslastpercentages in koop  Net als WWS voor zowel corpo’s als particulier  Inclusief energielasten  Prikkel duurzaamheidsinvesteringen  Indien corporaties huurverlaging niet kunnen betalen, beroep op ‘Restitutiefonds huurverlaging’
 22. 22.  Rijk zet norm o.b.v. demografie gemeente  ‘Amstelveen’ kan dus niet meer weigeren sociale huurwoningen te bouwen  Aanbod kan van corporaties of niet-corporaties komen: uitbreiding borging naar niet-corpo’s  Doelgroep verschilt naar regio: iedereen die niet in ‘marktsegment’ terecht kan ◦ (in A’dam dus ook middeninkomens)  Indien lokaal geen financiering: beroep op Rijksfonds voor het Wonen
 23. 23.  Alleen als structureel boven aanbod norm  Als tijdelijk boven aanbodnorm: huur marktsegment toestaan  Afroming van deze ‘overwinsten’ t.b.v. ‘Rijksfonds voor het Wonen’  Tegelijkertijd afschaffen verhuurderheffing
 24. 24. + Voor volkshuivesting, uit schatkist -/- Uit volkshuisvesting, in schatkist Rijksfonds voor het Wonen Afroming overwinsten Restitutiefonds huurverlaging Huurtoeslag: beroep hierop verminderd door woonquote Verhuurderheffing
 25. 25.  Geen tandeloze tijgers meer  Zeggenschap beweegt mee met wens bewoner: ◦ Recht op beheer ◦ ‘Eigendomsneutraal’: als je wilt kopen kan dit in gedeeld eigenschap (‘woon coöperatie’)  Mensen die ‘gewoon’ willen blijven huren: ◦ Democratisering woningcorporaties ◦ Bewoners kiezen bestuurders ◦ Vereniging in plaats van stichting ◦ Zeggenschap bij belangrijke besluiten
 26. 26. Hans Spekman (voorzitter), Lex de Boer, Adri Duivesteijn, Anita Engbers, Toon Geenen (secretaris), Hein de Haan, Tom Leenders, Ernst van der Leij, Mary Fiers, Hamit Karakus, Eef Meijerman, Michiel Mulder, Albert de Vries, Egbert de Vries, Barend Wind, Christiaan Winkel.
 27. 27. Overzicht van enkele maatregeln
 28. 28.  70% van de beschikbaar komende sociale huurwoningen in 2016 biedt Dunavie aan in de categorie betaalbaar .  Dunavie past haar streefhuurbeleid aan en wijst ruim duizend woningen aan die de corporatie bij mutatie op enig moment in de betaalbare klasse aanbiedt en verhuurt.  Dunavie garandeert dat in 2019 80% van de sociale huurwoningen tot de betaalbare huurprijsklasse blijft behoren. Partijen monitoren de ontwikkeling jaarlijks.
 29. 29.  Dunavie wijst minimaal 95% van de betaalbare, sociale huurwoningen die beschikbaar komen passend toe.  Dunavie helpt huurders die door een inkomensdaling geconfronteerd worden met een te hoge huur een passende woning te zoeken (volgens voorwaarden Woonlastenfonds).  Huurders kunnen huurverlaging aanvragen als ze door een inkomensdaling geconfronteerd worden met een te hoge huur. Ook geldt de inkomensafhankelijke huurverhoging dan niet.  Dunavie past vanaf 2016 een gematigd huurbeleid toe volgens de afspraken in het Nieuwe Woonakkoord van de Woonbond en Aedes.  Dunavie wijst minimaal 95% van de betaalbare, sociale huurwoningen die beschikbaar komen passend toe.
 30. 30.  Dunavie helpt huurders die door een inkomensdaling geconfronteerd worden met een te hoge huur een passende woning te zoeken (volgens voorwaarden Woonlastenfonds).  Huurders kunnen huurverlaging aanvragen als ze door een inkomensdaling geconfronteerd worden met een te hoge huur. Ook geldt de inkomensafhankelijke huurverhoging dan niet.  Dunavie past vanaf 2016 een gematigd huurbeleid toe volgens de afspraken in het Nieuwe Woonakkoord van de Woonbond en Aedes.  Dunavie biedt dure scheefwoners waar mogelijk en in specifieke situaties de kans om te verhuizen naar een goedkopere huurwoning  482 woningen renoveren 1.929 woningen krijgen een betere schil 4.000 woningen kiezen uit De groene keuze vanDunavie huisvest de taakstelling voor statushouders die de gemeente opgelegd krijgt zoveel mogelijk in de bestaande woningvoorraad.  Enkele afspraken overlast & buurtschouwen  Sociale huurwoningen op locatie Valkenburg (rijksvastgoedbedrijf)

×