Publicité

Академия за акушерки " Холистичният подход в акушерството - различният поглед +

Alliance of Bulgarian midwives
9 Apr 2013
Publicité

Contenu connexe

Publicité

Академия за акушерки " Холистичният подход в акушерството - различният поглед +

 1. ДОБРЕ ДОШЛИ, КОЛЕГИ !
 2. ВСИЧКО ЗАПОЧНА ОТ ТУК • През 2010 г. на Международната конференция на тема • “Раждане с любов и мъдрост” една част от българските акушерки се срещнаха със свои колеги от Европа и САЩ • Самочувствие , увереност и гордост от това ,че са акушерки ,се усещаше по време на разговорите и демонстрациите на техники и умения
 3. Когато говорим на “един” език • Атмосфера вдъхновяваща и завладяваща • Защото всичко идва от сърцето • Защото когато се докоснеш до живота – оставаш в плен завинаги
 4. 11 . 02 . 2012 г . Велико Търново
 5. Алианс на българските акушерки • Алианс на българските акушерки е независима неполитическа организация • Членството в Алианса е доброволно • Активен член • Асоцииран член • Член кореспондент • Почетен член
 6. Целите , който сме си поставили • Да издиганем авторитета на българската акушерка сред обществеността • Да работим за въвеждане на акушерския модел на грижи в България,за да се осигури правото на избор на жените и техните семейства • Да съдействаме за въвеждане на стандартите от директивите на СЗО и Европейския съюз и прилагането на добрите световни практики и достижения в областта на акушерките услуги • Да организира и провежда курсове за квалификация и продължаващо обучение на акушерките • Да работим със законодателните органи и държавните институции за правно регулиране на акушерската професия
 7. Какво направихме до сега ? АЛИАНС НА БЪЛГАРСКИТЕ АКУШЕРКИ София, ж.к. „Христо Смирненски” бл. 10А, ет.11, ап.49 • Отворено писмо до : Тел.:+ 359 88 7613231, еmail: midwivesbulgaria@abv.bg ДО МИНИСТЪРА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ УПРАВИТЕЛЯ НА НАЦИОНАЛНА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА • Министерство на зравеопазването ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА СПЕЦИАЛИСТИТЕ ПО ЗДРАВНИ ГРИЖИ Уважаема г-жо Министър, Уважаеми г-н Управител, • Национална здравно осигурителна каса Уважаема г-жо Председател, Алианс на българските акушерки е независима, доброволна и • Българска Асоциация неполитическа организация, създадена да работи за въвеждане на акушерския модел на грижа в Р. България, да съдейства за въвеждане в Р. България на стандартите от директивите на Световната здравна организация и Европейския съюз както и за прилагането на добрите световни практики и достижения в областта на акушерските услуги, да оказва подкрепа на бременната, родилката, новороденото и семейството като съдейства за защита на техните права, да информира и консултира на специалистите по здравни грижи обществеността за добрата грижа в семейното здравеопазване, да съдейства за развитието на акушерската професия по отношение на женското здраве и здравето на новороденото и да работи за издигане на авторитета на българската акушерка сред българската и международна общественост. Нашата философия на акушерска грижа е подчинена на холистичен принцип за осигуряване на индивидуална грижа включваща пълна и непрекъсната физическа, емоционална и психологическа подкрепа по време на бременността и процеса на раждане.
 8. Отговори Получихме обнадеждаващ отговор от НЗОК, че при промяна в нормативната уредба имат готовност за предприемане на промени в сега действащите разпоредби
 9. Отговори Българската Асоциация на специалистите по здравни грижи ни оказва подкрепа в нашите начинания и изказва готовност за съвместни преговори с институциите за промяна в нормативната уредба
 10. Международна конференция –Прага 2012 Като представители на АБА в Прага бяха Даниела Колева и Симона Косева За първи път Българска организация на акушерките участва в подобен форум
 11. Международна конференция Прага 2012 • Представяне на Алианс на Българските акушерки • Доклад за състоянието на акушерските грижи в България • Заявка за членство в Европейската Акушерска Асоциация • Членство в ЕНКА
 12. Международна конференция Прага 2012 • ЕС разглежда правата на жените като приоритет и цялата платформа от реформи лежи на тази основа • ЕС предприема ефективни действия срещу едно от най- големите нарушения на човешките права-насилието срещу жените-физическо ,сексуално и психическо
 13. Световна седмица на кърменето
 14. Световна седмица на кърменето • Първата самостоятелна инициатива на АБА • Проведе се семинар в София ,Варна ,Пловдив , Бургас и Велико Търново Темата :”Медицински аспекти на кърменето-проблеми решения”
 15. Световна седмица на кърменето
 16. Световна седмица на кърменето Този семинар беше подкрепен от БАСЗГ Присъстваха над 90 акушерки Това беше първата ни стъпка!
 17. Уважаваме акушерките от вчера, Подкрепяме акушерките от днес и държим вратата отворена за акушерките от утрешния ден !
Publicité