prostate cancer

M
Merve Kahraman
Prostat kanseri erkeklerde en sık tanı
konulan ve akciğer kanserinden sonra en
sık ölüme neden olan kanserdir.
prostate cancer
prostate cancer
prostate cancer
prostate cancer
prostate cancer
 Yaş
 Aile öyküsü
 Irk
 Diyet
 Sigara
 Obezite
 Vazektomi


 En önemli risk faktörü.
 Diğer kanserlerden farklı olarak insidansın zirve yaptığı bir
yaş yoktur, devamlı artar.
 Bu artıştan sorumlu olan faktörleri bilmiyoruz.
 <40 yaş 1 : 10.000
 40-59 y 1 : 103
 60-79 y 1 : 8
 Ailesinde CaP öyküsü olanlarda risk artmıştır.
 Teşhis edilen yaşa göre risk değişmektedir.
 Başlangıç yaşı;
70 x 4
60 x 5
50 x 7
 Meme / over kanseri hikayesi varsa BRCA 1, 2
mutasyonları
 Meme ve prostat kanseri riski artmıştır
 CaP insidansı, düşük yağ ağırlıklı ve bitki bazlı beslenen
toplumlarda önemli derecede daha azdır.
 Balık Hayvansal yağlar, kırmızı et
 Likopen
 Selenyum
 Omega-3 yağ asitleri
 E vitamini
D vitamini
Kalsiyum
Afrikalı Amerikalılar > beyazlar
 Bazı epidemiyolojik ve moleküler çalışmalara göre prostat
ca gelişimini enflamasyon tetikliyor olabilir. (Nelson et al
2005)
 % 95 adenokarsinom
 Transisyonel hücreli karsinom
 Nöroendokrin karsinomlar, sarkomlar
 CaP hücreleri
 Hiperkromatik büyük belirgin nukleus
 Bol bazofilik-mavimsi sitoplazma (nukleus sitoplazma
oranının önemi yoktur)
 Bazal hücre tabakası yok olmuştur. (normal gland, BPH,
prekursor lezyonlar!)
Yüksek molekül ağırlıklı keratin
AMACR
EMCA
 Prekanseroz lezyonlar
Prostatik İntraepitelyal Lezyon
(PIN) >>HGPIN
Atipik Küçük Asiner Proliferasyon
(ASAP)
 % 60-70 periferal zon
 % 10-20 transizyon zonu
 % 5-10 santral zon
 TRUS
 Transrektal MRI
 BT
 MRI
 Kemik sintigrafisi
 Gleason (1-5)
 Gleason skoru (2-10) = primer ve
seconder derecelerin toplamı
 2-4 iyi diferansiye
 5-6 orta diferansiye
 7: orta (3+4) veya kötü (4+3) diferansiye
 8-10 kötü diferansiye
 TNM Sınıflaması
 Rektal muayene ve TRUS’a göre evreleme
yapılır, biyopsi sonucu değerlendirilmez.
 Biyopsi sonucu çift taraflı anormal çıksa bile
palpasyonda tek tarafta sorun saptanmışsa
evre T2a’dır.
prostate cancer
 Düşük
 PSA ≤10 ng/ml
 Biyopside Gleason skor ≤6
 T1c veya T2a
 Orta
 PSA 10-20 ng/ml
 Biyopside Gleason skor 7
 T2b
 Yüksek
 PSA >20 ng/ml
 Biyopside Gleason skor 8-10
 T2c veya daha yüksek
 Bölgesel yayılım (ekstrakapsuler invazyon)
 Seminal vezikul invazyonu
 Uzak metastaz
riski
Tümör büyüklüğü ve az diferansiye
olmasıyla artar.
 Lokal ileri CaP da mesane trigonuna yayılım  üreteral
obstrüksiyon
 Denonvillier fasyasının engeli nedeniyle rektal yayılım nadir
 Lenfatik met en sık obturator lenf nodlarına
 Uzak met.da kemik tutulumu sık görülür özellikle lumbar
vertebralar (osteoblastık)
 İç organlara metastaz en sık akciğer, karaciger, surrenal
 Erken evrede asemptomatik.
 Semptomlar başladığında hastalık genelde lokal ileri veya
uzak metastaz evresindedir.
 Voiding şikayetleri tümörun üretraya / mesane boynuna
basısı veya direkt olarak mesaneye invazyonu nedeniyle
 Kemik metastazında kemik ağrısı
 Vertebra metastazında kord basısı nedeniyle parestezi, alt
ektremitelerde güçsüzlük, üriner-fekal inkontinans
 Fizik muayenede rektal tuşe çok önemli.
 Lokal ileri hastalıkta  bölgesel LAP  alt ektremitede
lenfödem
 Kord kompresyonu  alt ekstremitelerde güçsüzlük,
bulbokavernoz hiperrefleksi
prostate cancer
 Azotemi
 Anemi
 ALP
 Asit fosfataz
 Prostat epitelinden salgılanan bir glikoprotein (serin
proteaz)
 Benign ve malign durumlarda salgılanır
 bağlı ve serbest PSA
 Normal değer ≤ 4 ng/ml
 LHRH agonist/antagonist
 5 alfa redüktaz inhibitorleri
 PSA hızı: serum PSA değişim hızı
 CaP olanlarda artış daha hızlı
 0,75 ng / ml / yıl
 Tedavinin başarısı da değerlendirilir
 PSA yoğunluğu: PSA / prostat hacmi
 Yaşa uyarlanmış PSA:
 Gençlerde duyarlılık, yaşlılarda özgüllük
 40-49 0-2,5 ng/ml
 50-59 0-3,5
 60-69 0-4,5
 70-79 0-6,5
 Şüpheli rektal muayene / yüksek PSA
 TRUS eşliğinde
 Antibiyotik profilaksisi
 Lokal anestezi
 % 40-50 hematüri, hematospermi
 Rektal kanama
 Ateş
 40-50 yaş, senede 1
 1 ng/ml > olanlarda taramanın sıklığı azaltılabilir (2-3 yıl)
 CaP’ı dışlayacak bir sınır değer yoktur!
 Evre
 Yaş
 Hastalıksız yaşam beklentisi
 Tedavi ile ilgili morbiditesi
 Aktif izlem
 Radikal prostatektomi
 Eksternal radyoterapi
 Konformal radyoterapi
 Brakiterapi
 Kriyoterapi
 Aktif izlem
 >75 yaş
 PSA < 10 ng/ml
 6 (3+3) Gleason
 14 odaklı biyopsi de 3 odakta tümör
 fizik muayene
 PSA ölçümü
 biyopsi
 Radikal prostatektomi
 Açık / laparoskopik / robotik
 Prognoz patolojik evreye göre değişebilir
 İnop komplikasyonlar: kan kaybı, rektal /uretral yaralanma
 Postop: DVT, pulmoner emboli,
 Geç: inkontinans, impotans
Radikal
prostatektomi
Brakiterapi implantları
 Radikal prostatektomi
 Radyoterapi
 Hormon tedavisi
 Genel tedavi şekli: neoadjuvan hormon tedavisi sonrası
RT
 Kombine tedavi şekilleri
 Primer tedavisi hormon terapisi
 LHRH agonistleri
 antiandrojenler
 Cerrahi kastrasyon (orşiektomi)
 Kombinasyon için + antiandrojenler
 Hormona dirençli hastalıkta kemoterapi uygulanabilir,
sağkalımı etkilemez.
prostate cancer
prostate cancer
 Smith’s General Urology, 2008.
 Netter Anatomi Atlası
 Campbell’s Urology.
 TKSV, Organa Sınırlı Prostat Kanserine Yaklaşım Toplantısı
 CTF Üroloji Ders Kitabı
 Sağlık Bakanlığı
1 sur 45

Recommandé

lokal ve lokal ileri prostat kanseri par
lokal ve lokal ileri prostat kanserilokal ve lokal ileri prostat kanseri
lokal ve lokal ileri prostat kanseriMehmet Gülten
1.7K vues41 diapositives
Prostat Kanseri par
Prostat KanseriProstat Kanseri
Prostat KanseriProf Dr Yusuf Ziya ATESCİ
11K vues82 diapositives
Prostat ca ders 2013-2014 par
Prostat ca ders 2013-2014Prostat ca ders 2013-2014
Prostat ca ders 2013-2014Adnan Dizboyu
1.5K vues55 diapositives
Ders prostat ca par
Ders prostat caDers prostat ca
Ders prostat caAdnan Dizboyu
1.6K vues43 diapositives
Doç.Dr.Yusuf Ziya ATEŞÇİ - Prostat Kanseri par
Doç.Dr.Yusuf Ziya ATEŞÇİ - Prostat KanseriDoç.Dr.Yusuf Ziya ATEŞÇİ - Prostat Kanseri
Doç.Dr.Yusuf Ziya ATEŞÇİ - Prostat Kanserifatihkaraosmanoglu.net
1.9K vues79 diapositives
İyi tur tm nasıl yapılır son literatür eşliğinde derleme par
İyi tur tm nasıl yapılır son literatür eşliğinde derlemeİyi tur tm nasıl yapılır son literatür eşliğinde derleme
İyi tur tm nasıl yapılır son literatür eşliğinde derlemeProf Dr Yusuf Ziya ATESCİ
913 vues35 diapositives

Contenu connexe

Tendances

Testis tümöründe sınıflama ve tedavi par
Testis tümöründe sınıflama ve tedaviTestis tümöründe sınıflama ve tedavi
Testis tümöründe sınıflama ve tedaviurologist5
3.2K vues17 diapositives
Ders böbrek yeni tm. par
Ders böbrek yeni tm.Ders böbrek yeni tm.
Ders böbrek yeni tm.Adnan Dizboyu
1.4K vues46 diapositives
Nonkolorektal karaciğer metastazları par
Nonkolorektal karaciğer metastazlarıNonkolorektal karaciğer metastazları
Nonkolorektal karaciğer metastazlarıGülüm Altaca
922 vues25 diapositives
Düşük evre testis tümörlerinde tedavi par
Düşük evre testis tümörlerinde tedaviDüşük evre testis tümörlerinde tedavi
Düşük evre testis tümörlerinde tedaviurologist5
2.9K vues33 diapositives
Testis tümöründe retroperitoneal cerrahi par
Testis tümöründe retroperitoneal cerrahiTestis tümöründe retroperitoneal cerrahi
Testis tümöründe retroperitoneal cerrahiurologist5
1.2K vues41 diapositives
Mesanenin Nadir Görülen Kanserleri par
Mesanenin Nadir Görülen KanserleriMesanenin Nadir Görülen Kanserleri
Mesanenin Nadir Görülen KanserleriOğuzhan Ay
2.5K vues21 diapositives

Tendances(20)

Testis tümöründe sınıflama ve tedavi par urologist5
Testis tümöründe sınıflama ve tedaviTestis tümöründe sınıflama ve tedavi
Testis tümöründe sınıflama ve tedavi
urologist53.2K vues
Nonkolorektal karaciğer metastazları par Gülüm Altaca
Nonkolorektal karaciğer metastazlarıNonkolorektal karaciğer metastazları
Nonkolorektal karaciğer metastazları
Gülüm Altaca922 vues
Düşük evre testis tümörlerinde tedavi par urologist5
Düşük evre testis tümörlerinde tedaviDüşük evre testis tümörlerinde tedavi
Düşük evre testis tümörlerinde tedavi
urologist52.9K vues
Testis tümöründe retroperitoneal cerrahi par urologist5
Testis tümöründe retroperitoneal cerrahiTestis tümöründe retroperitoneal cerrahi
Testis tümöründe retroperitoneal cerrahi
urologist51.2K vues
Mesanenin Nadir Görülen Kanserleri par Oğuzhan Ay
Mesanenin Nadir Görülen KanserleriMesanenin Nadir Görülen Kanserleri
Mesanenin Nadir Görülen Kanserleri
Oğuzhan Ay2.5K vues
Borderli̇ne over tümörleri̇ par alper turgut
Borderli̇ne over tümörleri̇Borderli̇ne over tümörleri̇
Borderli̇ne over tümörleri̇
alper turgut5.4K vues
Mesane tümörleri̇ ögrenci dersi par Adnan Dizboyu
Mesane tümörleri̇ ögrenci dersiMesane tümörleri̇ ögrenci dersi
Mesane tümörleri̇ ögrenci dersi
Adnan Dizboyu4K vues
jinekolojik komplikasyonlar - Kunter Yüce par ankaramhd
jinekolojik komplikasyonlar - Kunter Yücejinekolojik komplikasyonlar - Kunter Yüce
jinekolojik komplikasyonlar - Kunter Yüce
ankaramhd1.7K vues
Nöroendokrin tümörlerde tedavi yaklaşımı par htyanar
Nöroendokrin tümörlerde tedavi yaklaşımıNöroendokrin tümörlerde tedavi yaklaşımı
Nöroendokrin tümörlerde tedavi yaklaşımı
htyanar5.9K vues
Çocukluk Çağı Böbrek Tümörleri par Barış Yılmaz
Çocukluk Çağı Böbrek TümörleriÇocukluk Çağı Böbrek Tümörleri
Çocukluk Çağı Böbrek Tümörleri
Barış Yılmaz1.5K vues
pediatrik-tümörler (fazlası için www.tipfakultesi.org ) par www.tipfakultesi. org
pediatrik-tümörler (fazlası için www.tipfakultesi.org )pediatrik-tümörler (fazlası için www.tipfakultesi.org )
pediatrik-tümörler (fazlası için www.tipfakultesi.org )
Anormal Servikal Smear de Yonetim 2013 par mfarukkose
Anormal Servikal Smear de Yonetim 2013Anormal Servikal Smear de Yonetim 2013
Anormal Servikal Smear de Yonetim 2013
mfarukkose3.8K vues

Similaire à prostate cancer

Kanser tarama par
Kanser taramaKanser tarama
Kanser taramaMahmut Gündoğan
1.1K vues91 diapositives
Servikal İntraepitelyal Neoplazilerde (CIN) Yönetim. par
Servikal İntraepitelyal Neoplazilerde (CIN) Yönetim.Servikal İntraepitelyal Neoplazilerde (CIN) Yönetim.
Servikal İntraepitelyal Neoplazilerde (CIN) Yönetim.Aydın Köşüş
2.4K vues128 diapositives
GIS hastalıklarında Genetik Test par
GIS hastalıklarında Genetik TestGIS hastalıklarında Genetik Test
GIS hastalıklarında Genetik TestDüzen Sağlık Grubu
492 vues71 diapositives
meme kanseriplevra metastazlarında cerrahi par
meme kanseriplevra metastazlarında cerrahimeme kanseriplevra metastazlarında cerrahi
meme kanseriplevra metastazlarında cerrahiankaramhd
653 vues52 diapositives
Karaciğer Tümor par
Karaciğer TümorKaraciğer Tümor
Karaciğer Tümorcocukdoktorunuz
647 vues52 diapositives
Mahmut özgönül 20091677 kanser par
Mahmut özgönül 20091677 kanserMahmut özgönül 20091677 kanser
Mahmut özgönül 20091677 kansermahmutozgonul20091677
2K vues35 diapositives

Similaire à prostate cancer(19)

Servikal İntraepitelyal Neoplazilerde (CIN) Yönetim. par Aydın Köşüş
Servikal İntraepitelyal Neoplazilerde (CIN) Yönetim.Servikal İntraepitelyal Neoplazilerde (CIN) Yönetim.
Servikal İntraepitelyal Neoplazilerde (CIN) Yönetim.
Aydın Köşüş2.4K vues
meme kanseriplevra metastazlarında cerrahi par ankaramhd
meme kanseriplevra metastazlarında cerrahimeme kanseriplevra metastazlarında cerrahi
meme kanseriplevra metastazlarında cerrahi
ankaramhd653 vues
Renal transplantasyon par neffeno
Renal transplantasyonRenal transplantasyon
Renal transplantasyon
neffeno7.6K vues
beyin metastazlarında cerrahi par ankaramhd
beyin metastazlarında cerrahi beyin metastazlarında cerrahi
beyin metastazlarında cerrahi
ankaramhd1.4K vues
Kc nakilli hastada sağkalim(fazlası için www.tipfakultesi.org) par www.tipfakultesi. org
Kc nakilli hastada sağkalim(fazlası için www.tipfakultesi.org)Kc nakilli hastada sağkalim(fazlası için www.tipfakultesi.org)
Kc nakilli hastada sağkalim(fazlası için www.tipfakultesi.org)

prostate cancer

 • 2. Prostat kanseri erkeklerde en sık tanı konulan ve akciğer kanserinden sonra en sık ölüme neden olan kanserdir.
 • 8.  Yaş  Aile öyküsü  Irk  Diyet  Sigara  Obezite  Vazektomi  
 • 9.  En önemli risk faktörü.  Diğer kanserlerden farklı olarak insidansın zirve yaptığı bir yaş yoktur, devamlı artar.  Bu artıştan sorumlu olan faktörleri bilmiyoruz.  <40 yaş 1 : 10.000  40-59 y 1 : 103  60-79 y 1 : 8
 • 10.  Ailesinde CaP öyküsü olanlarda risk artmıştır.  Teşhis edilen yaşa göre risk değişmektedir.  Başlangıç yaşı; 70 x 4 60 x 5 50 x 7
 • 11.  Meme / over kanseri hikayesi varsa BRCA 1, 2 mutasyonları  Meme ve prostat kanseri riski artmıştır
 • 12.  CaP insidansı, düşük yağ ağırlıklı ve bitki bazlı beslenen toplumlarda önemli derecede daha azdır.  Balık Hayvansal yağlar, kırmızı et  Likopen  Selenyum  Omega-3 yağ asitleri  E vitamini D vitamini Kalsiyum
 • 14.  Bazı epidemiyolojik ve moleküler çalışmalara göre prostat ca gelişimini enflamasyon tetikliyor olabilir. (Nelson et al 2005)
 • 15.  % 95 adenokarsinom  Transisyonel hücreli karsinom  Nöroendokrin karsinomlar, sarkomlar
 • 16.  CaP hücreleri  Hiperkromatik büyük belirgin nukleus  Bol bazofilik-mavimsi sitoplazma (nukleus sitoplazma oranının önemi yoktur)  Bazal hücre tabakası yok olmuştur. (normal gland, BPH, prekursor lezyonlar!) Yüksek molekül ağırlıklı keratin AMACR EMCA
 • 17.  Prekanseroz lezyonlar Prostatik İntraepitelyal Lezyon (PIN) >>HGPIN Atipik Küçük Asiner Proliferasyon (ASAP)
 • 18.  % 60-70 periferal zon  % 10-20 transizyon zonu  % 5-10 santral zon
 • 19.  TRUS  Transrektal MRI  BT  MRI  Kemik sintigrafisi
 • 20.  Gleason (1-5)  Gleason skoru (2-10) = primer ve seconder derecelerin toplamı  2-4 iyi diferansiye  5-6 orta diferansiye  7: orta (3+4) veya kötü (4+3) diferansiye  8-10 kötü diferansiye
 • 21.  TNM Sınıflaması  Rektal muayene ve TRUS’a göre evreleme yapılır, biyopsi sonucu değerlendirilmez.  Biyopsi sonucu çift taraflı anormal çıksa bile palpasyonda tek tarafta sorun saptanmışsa evre T2a’dır.
 • 23.  Düşük  PSA ≤10 ng/ml  Biyopside Gleason skor ≤6  T1c veya T2a  Orta  PSA 10-20 ng/ml  Biyopside Gleason skor 7  T2b  Yüksek  PSA >20 ng/ml  Biyopside Gleason skor 8-10  T2c veya daha yüksek
 • 24.  Bölgesel yayılım (ekstrakapsuler invazyon)  Seminal vezikul invazyonu  Uzak metastaz riski Tümör büyüklüğü ve az diferansiye olmasıyla artar.
 • 25.  Lokal ileri CaP da mesane trigonuna yayılım  üreteral obstrüksiyon  Denonvillier fasyasının engeli nedeniyle rektal yayılım nadir  Lenfatik met en sık obturator lenf nodlarına  Uzak met.da kemik tutulumu sık görülür özellikle lumbar vertebralar (osteoblastık)  İç organlara metastaz en sık akciğer, karaciger, surrenal
 • 26.  Erken evrede asemptomatik.  Semptomlar başladığında hastalık genelde lokal ileri veya uzak metastaz evresindedir.
 • 27.  Voiding şikayetleri tümörun üretraya / mesane boynuna basısı veya direkt olarak mesaneye invazyonu nedeniyle  Kemik metastazında kemik ağrısı  Vertebra metastazında kord basısı nedeniyle parestezi, alt ektremitelerde güçsüzlük, üriner-fekal inkontinans
 • 28.  Fizik muayenede rektal tuşe çok önemli.  Lokal ileri hastalıkta  bölgesel LAP  alt ektremitede lenfödem  Kord kompresyonu  alt ekstremitelerde güçsüzlük, bulbokavernoz hiperrefleksi
 • 30.  Azotemi  Anemi  ALP  Asit fosfataz
 • 31.  Prostat epitelinden salgılanan bir glikoprotein (serin proteaz)  Benign ve malign durumlarda salgılanır  bağlı ve serbest PSA  Normal değer ≤ 4 ng/ml  LHRH agonist/antagonist  5 alfa redüktaz inhibitorleri
 • 32.  PSA hızı: serum PSA değişim hızı  CaP olanlarda artış daha hızlı  0,75 ng / ml / yıl  Tedavinin başarısı da değerlendirilir  PSA yoğunluğu: PSA / prostat hacmi  Yaşa uyarlanmış PSA:  Gençlerde duyarlılık, yaşlılarda özgüllük  40-49 0-2,5 ng/ml  50-59 0-3,5  60-69 0-4,5  70-79 0-6,5
 • 33.  Şüpheli rektal muayene / yüksek PSA  TRUS eşliğinde  Antibiyotik profilaksisi  Lokal anestezi  % 40-50 hematüri, hematospermi  Rektal kanama  Ateş
 • 34.  40-50 yaş, senede 1  1 ng/ml > olanlarda taramanın sıklığı azaltılabilir (2-3 yıl)  CaP’ı dışlayacak bir sınır değer yoktur!
 • 35.  Evre  Yaş  Hastalıksız yaşam beklentisi  Tedavi ile ilgili morbiditesi
 • 36.  Aktif izlem  Radikal prostatektomi  Eksternal radyoterapi  Konformal radyoterapi  Brakiterapi  Kriyoterapi
 • 37.  Aktif izlem  >75 yaş  PSA < 10 ng/ml  6 (3+3) Gleason  14 odaklı biyopsi de 3 odakta tümör  fizik muayene  PSA ölçümü  biyopsi
 • 38.  Radikal prostatektomi  Açık / laparoskopik / robotik  Prognoz patolojik evreye göre değişebilir  İnop komplikasyonlar: kan kaybı, rektal /uretral yaralanma  Postop: DVT, pulmoner emboli,  Geç: inkontinans, impotans
 • 41.  Radikal prostatektomi  Radyoterapi  Hormon tedavisi  Genel tedavi şekli: neoadjuvan hormon tedavisi sonrası RT  Kombine tedavi şekilleri
 • 42.  Primer tedavisi hormon terapisi  LHRH agonistleri  antiandrojenler  Cerrahi kastrasyon (orşiektomi)  Kombinasyon için + antiandrojenler  Hormona dirençli hastalıkta kemoterapi uygulanabilir, sağkalımı etkilemez.
 • 45.  Smith’s General Urology, 2008.  Netter Anatomi Atlası  Campbell’s Urology.  TKSV, Organa Sınırlı Prostat Kanserine Yaklaşım Toplantısı  CTF Üroloji Ders Kitabı  Sağlık Bakanlığı