Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Loppuraportti Online Triathlon -hankkeesta (2010)

283 vues

Publié le

Publié dans : Business
 • Soyez le premier à commenter

 • Soyez le premier à aimer ceci

Loppuraportti Online Triathlon -hankkeesta (2010)

 1. 1. ONLINE TRIATHLON Loppuraportti 15.2.2010 TBRC 11.11.13 TBRC KOULUTUS- JA www.tbrc.fi KEHITTÄMISKESKUS 1
 2. 2. Online Triathlon -hankkeen tausta • • • • Online- palveluiden strateginen vaikutus lehtikustantajille Hankkeen kesto 1.1. – 31.12.2009 Rahoittajia Graafisen Teollisuuden Tutkimussäätiö ja sanomalehdet (4) Tavoitteena – ymmärtää, mitkä tekijät vaikuttavat kuluttajien käyttäytymiseen ja uskollisuuteen sanomalehtiä kohtaan – ymmärtää, miten online-palvelut vaikuttavat kuluttajien käyttäytymiseen ja uskollisuuteen perinteisiä lehtiä kohtaan – ymmärtää online-palveluiden strateginen vaikutus kustantajan näkökulmasta: strategiset valinnat, osaaminen ja resurssit suhteessa toteutettuihin palveluihin TBRC Technology Business Research Center 2 11.11.13
 3. 3. Online Triathlon –hankkeen tausta Toteuttajana Lappeenrannan teknillinen yliopisto ja Technology Business Research Center (TBRC) • • • • • tutkimuksen vastuullinen johtaja, professori Olli Kuivalainen projektipäällikkö, KTT Miia Kosonen tutkija, KTT Anssi Tarkiainen professori, KTT Hanna-Kaisa Ellonen tutkimusapulainen, kauppat. yo Jussi Värri TBRC Technology Business Research Center 3 11.11.13
 4. 4. Tutkimuksen kohteet ja menetelmät Kohde Lkm Menetelmät Ajankohta Aineisto Sanomalehdet 4 Asiantuntijahaastattelut Helmikuu 2009 10 haastattelua Kuluttajakysely * Taustakysely lehdille Elo-syyskuu 2009 >2000 kuluttajavastausta Asiantuntijahaastattelut Maalis-huhtikuu 2009 9 haastattelua Aikakauslehdet 4 * Kuluttajakysely aikakauslehdillä toteutettu TBRC:llä osana Internet, brandit ja aikakauslehdet –tutkimushanketta (2007) TBRC Technology Business Research Center 4 11.11.13
 5. 5. Verkkostrategian tavoitteet ja keinot Tavoitteet - Kannattavuus - Kasvu - Tukee printin luomaa brandia Keinot - Laadukas sisältö - Toimitusprosessin kehittäminen - Tuotekehitys - Rakenteiden ja johtamiskäytäntöjen kehittäminen - Kumppanuudet - Myynnin ja markkinoinnin kehittäminen - Yhteisöllisyyden tukeminen TBRC Technology Business Research Center 5 11.11.13
 6. 6. Neljä erilaista kuluttajaprofiilia TBRC Technology Business Research Center 6 11.11.13
 7. 7. Tavoitellut hyödyt Printissä korostuu - vapaus lukea lehteä missä ja milloin haluaa - paikallisyhteisöön kuuluminen Verkossa korostuu - täsmätiedon hakeminen, ongelmanratkaisu Molempia kanavia käytetään viihtymiseen Molemmat kanavat yhtä lailla tärkeitä uutislähteenä TBRC Technology Business Research Center 7 11.11.13
 8. 8. Tulevaisuuden käyttöaikomukset TBRC Technology Business Research Center 8 11.11.13
 9. 9. Maksuhalukkuus e/kk TBRC Technology Business Research Center 9 11.11.13
 10. 10. Yhteenveto Tunnistettiin neljä erilaista käyttäjäryhmää – Yhteinen nimittäjä kaikilla paikallisuus, mutta paikallisuus muutakin kuin paikalliset uutiset – Pääsääntöisesti käytettiin sekä printtiä että verkkoa, kiinnostuksen kohteet vaihtelivat • verkon ja printin ”sekakäyttö” – Tällä hetkellä tyytyväisyys kaikissa ryhmissä printtiä kohtaan suurempi kuin verkkoa kohtaan TBRC Technology Business Research Center 10 11.11.13
 11. 11. Yhteenveto Pelkällä verkolla ei nähdä olevan sellaista lisäarvoa, josta oltaisiin merkittävästi valmiita maksamaan – Kuitenkin ”heavy userit” ovat valmiita maksamaan verkon ja printin tuotepaketista – Tiettyä näyttöä siitä, että paikallisista asioista ja viihteestä voitaisiin maksaa verkossa – Paikallisista asioista ja tiedosta ollaan valmiita maksamaan enemmän printissä TBRC Technology Business Research Center 11 11.11.13
 12. 12. Tärkeimmät kehittämisalueet Paikallisuuden valjastaminen käyttöön laajemmin kuin vain uutissisältöinä Teknologiaosaamista ulkopuolelta, partneroituminen Asiakasosaamiseen panostaminen verkossa Mainostajat: uusia mainostajia ja laajempi asiakaspohja  realistisin keino saavuttaa jatkuva tulovirta  uudet mainosmuodot  mainonnan kohdentaminen  myös pienet mainostajat mukaan TBRC Technology Business Research Center 12 11.11.13
 13. 13. Tärkeimmät kehittämisalueet Asiakasosaamiseen panostaminen verkossa Kuluttajat: - ei tuudittautumista printin tuomaan osaamiseen - ”automaattiset asiakkaat” vs. vallattomat verkkoasiakkaat - asiakasprofilointi, segmentointi kuluttajien kokemien hyötyjen pohjalta  esim. heavy usereille jatkuva uutisvirta  esim. alueesta ja viihteestä kiinnostuneille vuorovaikutteiset palvelut eri tapahtumien oheen - verkon rooli tulee jatkossa kasvamaan: tärkeää kuluttajia kiinnostavien palveluiden tuominen verkkoon  lisää kävijöitä viihteellisyydellä ja valjastamalla lukijoiden oma sisältö käyttöön  esim. tilanne- ja tapahtumatiedot, lukijatekstarit  verkonomaisempi sisältö, irrottautuminen printin rakenteesta TBRC Technology Business Research Center 13 11.11.13
 14. 14. Hankkeessa tuotetut julkaisut Tarkiainen, Anssi & Kuivalainen, Olli (2010): Typology of regional newspaper readers and website users. European Conference on Media Management (EMMA), London, 5-6 February, 2010. Kosonen, Miia & Ellonen, Hanna-Kaisa (2010): From ivory towers to online bazaars? The internet, social media and competing discourses in the newspaper industry. Knowledge Management Research & Practice, 8, 135-145. Kosonen, Miia & Ellonen, Hanna-Kaisa (2009): Interactive media and new customer roles in the magazine and newspaper industries. Workshop on Media Interactivity: Economic and Managerial Issues, Neuchatel, Switzerland, 30-31 October, 2009. Värri, Jussi (2010): Resources and capabilities approach to online strategy – multiple case study of Finnish magazine publishers’ online services. Pro gradu –työ, LUT, kauppatieteellinen tiedekunta. TBRC Technology Business Research Center 14 11.11.13

×