Ce diaporama a bien été signalé.
Le téléchargement de votre SlideShare est en cours. ×

Luottamus ja hajautunut yhteistyo

Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Prochain SlideShare
Yhteisomanagerointi
Yhteisomanagerointi
Chargement dans…3
×

Consultez-les par la suite

1 sur 9 Publicité

Luottamus ja hajautunut yhteistyo

Télécharger pour lire hors ligne

Luottamus käsitteenä ja luottamuksen rakentuminen online-yhteistyössä, koontia aiemmasta tutkimuksesta.

Luottamus käsitteenä ja luottamuksen rakentuminen online-yhteistyössä, koontia aiemmasta tutkimuksesta.

Publicité
Publicité

Plus De Contenu Connexe

Diaporamas pour vous (20)

Publicité

Similaire à Luottamus ja hajautunut yhteistyo (20)

Publicité

Luottamus ja hajautunut yhteistyo

  1. 1. Luottamus hajautuneessa yhteistyössä Miia Kosonen KTT, tietojohtaminen Inspired by Kansallinen etätyöpäivä 18.9.2014
  2. 2. Mitä luottamus on? • ”Willingness of a party to be vulnerable to the actions of the another party” (Mayer et al., 1995) • …tilanteessa, joka on tärkeä luottavalle osapuolelle • …ja jossa luottava osapuoli ei voi kontrolloida tai valvoa toisen toimintaa. • Koska kyse on valmiudesta olla emotionaalisessa mielessä haavoittuva, luottava osapuoli on aina ihminen, ei esim. laite tai järjestelmä. • Luottamuksen kohde voi olla toinen ihminen, ryhmä, tiimi, yhteisö, organisaatio, laajempi instituutio tai systeemi.
  3. 3. Mihin luottamusta tarvitaan? • Siellä (ja vain siellä), missä toimintaan liittyy riskejä: esimerkiksi taloudellisia tai sosioemotionaalisia • Vähentää toimintaympäristöön liittyvää epävarmuutta ja katalysoi yhteistyö- ja vuorovaikutussuhteita (Arrow, 1974; Luhmann, 1979) • Verkottuneessa maailmassa perinteinen, hitaasti rakentuva luottamus ihmisten välillä ei yksin riitä – nopeus, verkostojen laajuus, monimutkaiset vuorovaikutussuhteet, globaalit markkinat…
  4. 4. Luottamuksen varjopuolet • Luottamuskaan ei ole patenttilääke yhteistyön ongelmiin – voi joskus jopa lisätä niitä • epärealistiset odotukset • vastuun siirtely, ”kyllähän te tämän hoidatte” • liikaa sosiaalista pääomaa, lukkiutuminen oman yhteisön ajatteluun ja tietämykseen • Usein luottamuksen puuttumisella suurempi merkitys kuin sen olemassaololla!
  5. 5. Online-työskentelyn jatkuvuustekijät luottamuksen perustana  Common task/goal  Common values/beliefs  Common practices  Common media/platform
  6. 6. Eri yhteistyömuotojen luottamustekijöitä Monimutkaiset tehtävät (=suhteet toimijoiden välillä kompleksisia, riskitaso korkeampi) Yksinkertaiset tehtävät Osallistujat ennalta valittu Mass collaboration (open source, Wikipedia) • Yhteinen ideologia • Jaetut normit Avoin, itseorganisoituva Tiimit • Kokemusperustainen luottamus: osaaminen • Johdonmukaisuus, selkeys, pelisääntöjen noudattaminen Parvet, transaktioyhteisöt • Mainejärjestelmät • ”Nopea luottamus” Konsortiot, ”eliittijoukot” • Sopimukset • Institutionaalinen luottamus Online-yhteisöt • Kollektiivinen luottamus • Kokemusperustainen luottamus
  7. 7. Luottamusta rakentaa… ..suora kokemus toisesta osapuolesta ..toiminta osana ryhmää ..sosiaaliset kategoriat ..systeemit KOLLEKTIIVI Aiemmat positiiviset kokemukset • organisaation käytännöt • suhdepääoma: mm. imago, brändit Johtajuus, suunnan näyttäminen ja jaetut merkitykset Yhteisten pelisääntöjen sopiminen ja noudattaminen Yhteisön sosiaalinen identiteetti, ”me-henki” Jaetut normit, esim. OSS Mainejärjestelmät (Myös: kontrollimekanismit, eliminoivat luottamusongelman) YKSILÖ Aiemmat positiiviset kokemukset • osaaminen • rehellisyys • hyväntahtoisuus Selkeä ja ennustettava viestintä Lupausten pitäminen Empatia, myötäeläminen Tietyn kategorian jäsenyys, esim. ammatilliset ryhmät Mainejärjestelmät, digitaalinen word-of-mouth • reittaukset • suositukset, tykkäykset Hajautunut tiimi Parvityö Online-yhteisö Avoimet verkostot, transaktioyhteisöt Tyypillinen konteksti Mikä tahansa ihmisten välinen
  8. 8. Luottamusta rakentaa… …toisinaan myös kaunisteltu ja ”idealistinen” näkemys toisesta osapuolesta  nk. hyperpersonaalinen luottamus (vrt. Walther, 1996)  tyypillistä anonyymissa verkkoviestinnässä ja tilanteissa, joissa käytettävissä on hyvin niukasti informaatiota  hyperluottava ihminen kohdistaa huomionsa juuri niihin ominaisuuksiin, joita haluaa toisessa nähdä.
  9. 9. Kirjallisuutta  Arrow, K. (1974). Limits of Economic Organization. New York: Norton.  Kramer, R., Brewer, M. & Hanna, B. (1996). Collective trust and collective action: the decision to trust as a social decision. In R. Kramer and T. Tyler (Eds.), Trust in organizations: Frontiers of Theory and Research, pp. 357-389. Thousand Oaks, CA: Sage.  Lahno, B. (2002). Institutional trust: A less demanding form of trust?. Originally in Revista Latinoamericana de Estudios Avanzados (RELEA), Caracas, 16.  Luhmann, N. (1979). Trust and Power. Chichester: John Wiley.  Mayer, R., Davis, J. & Schoorman, D. (1995). An integrative model of organizational trust. Academy of Management Review, Vol. 23 No. 3, 473-490.  Walther, J.B. (1996). Computer-mediated communication: Impersonal, interpersonal and hyperpersonal interaction. Communication Research, Vol. 23 No. 1, 3-43.  Williams, M. (2001). In whom we trust: group membership as an affective context for trust development. Academy of Management Review, Vol. 26 No. 3, 377-396. Kts. myös lähdeluettelot julkaisuista http://www.slideshare.net/miiak/impersonal-trust-2008 ja http://www.slideshare.net/miiak/trust-in-virtual-communities-2008

×