Ce diaporama a bien été signalé.
Le téléchargement de votre SlideShare est en cours. ×

Online co-creation

Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Chargement dans…3
×

Consultez-les par la suite

1 sur 26 Publicité

Plus De Contenu Connexe

Diaporamas pour vous (20)

Publicité

Similaire à Online co-creation (20)

Publicité

Online co-creation

 1. 1. Virtuaalinen yhteistyö ja tietotekniset työkalut –kurssi LUT 7.2.2015 Miia Kosonen Jaa, kysy, kommentoi, ihmettele ja heitä tomaatilla myösTwitterissä #VYTT ! @MiiaKosonen
 2. 2.  Mitä?  Kuka?  Miten?  Kenelle?  Miksi?
 3. 3. 1. Tavoitteellista yhteistyötä ja sen uudelleenorganisointia 2. yksittäisten käyttäjien, ryhmien, yhteisöjen, organisaatioiden ja ekosysteemien välillä 3. ”kokemuksellisesti digitaalisille” tuotteille ja palveluille 4. yhteisöllisiä, osallistavia teknologioita hyödyntäen.
 4. 4.  Tuo parhaat tekijät yhteen yli virallisten organisaatiorajojen  Ketteryys uuden tiedon luomisessa – kokeilukulttuuri, ”bisneksen benji-hypyt”  Ideat suoraan innokkailta harrastajilta, käyttäjiltä ja asiakkailta ilman portinvartijoita  Vuorovaikutus, vertaistuki ja palaute: samanmielisten heimot
 5. 5. Ei. Teknologia: alustat Ihmiset: verkostot ja yhteisöt Aineeton pääoma: suhdepääoma, ”communities as assets” • Kontekstisidonnaista • Ei jäljiteltävissä: ainutlaatuinen kilpailuetu Klassiset informaatiohyödykkeen ominaisuudet: imitointi, nopea levittäytyminen
 6. 6. KIELTÄMINEN TARKKAILU passiivinen aktiivinen AVUTTOMUUS TEKEMINEN korkea matala ARVOSTUS TOIMIJUUS
 7. 7. Monimutkaiset tehtävät =kompleksinen verkosto ja vuorovaikutus- suhteet Yksinkertaiset tehtävät Osallistujat ennalta valittu Avoin, itseohjautuva Virtuaalitiimit Konsortiot, ”eliittiryhmät” Mass collaboration, joukkovoima Yhteisöt Parvet ja parvityö Tilapäiset ryhmät
 8. 8.  yhteisen intressin ympärille rakentunut  ihmisten välisiä suhteita korostava  enemmän tai vähemmin viestintäteknologiaa hyödyntävä  ”ameebamainen”: yhteisön muoto ja rakenne elää ja muuttuu jatkuvasti
 9. 9.  Johtajuus usein kiertävää: pieni ydinryhmä  Käskytystaktiikka ei toimi: ”Leadership is best left to emerge naturally”  Johtajaksi valikoituu  Verkostossa keskeisen aseman omaava  Aktiivisesti hyödyllistä tietoa jakava  Sosiaalisesti taitava Faraj, S., Kudaravalli,S. & Wasko, M. (2015). Leading Collaboration in Online Communities. MIS Quarterly, March 2015.
 10. 10. löyhä tiivis Muokattu lähteestä Pönkä, H. et al. (2012): Sosiaalisen median opetuskäyttö: oppimisen teoriaa ja kokemuksia develOPE –hankkeesta. http://jultika.oulu.fi/Record/isbn978-951-42-9823-3 lyhytaikainen pitkäaikainen Fokusoitu online-yhteisö, esim. vertaistukifoorumit, harrastusryhmät, brändiyhteisöt Formaali pitkäkestoinen yhteisö, esim. työyhteisönYammer, opiskelijavuosikurssin Fb-ryhmä Formaali lyhytkestoinen yhteisö, esim. kurssin verkkoympäristö Fokusoitu kontekstisidonnainen yhteisö, esim. parvet, asiantuntijaryhmänTwitter- keskustelu tietystä teemasta Hajautuneet asiantuntijaverkostot, esim. Sometu –ryhmä, #seoppi, #finnedchat Sosiaaliset verkostopalvelut, esim. Facebook, LinkedIn Satunnaiset ryhmäkeskustelut, esim. reaaliaikainen chat Kontekstisidonnaiset ryhmät, esim. seminaarienTwitter-feed, tapahtumat ja kampanjat, #kutsumua, #jaajotain
 11. 11. • Tilapäinen yhteisö, joka organisoituu yhteisen sosiaalisen kohteen - esimerkiksi idean, ongelman tai projektin - ympärille osaamisen ja kiinnostuksen perusteella. (Janne Ruohisto, Intunex Oy) • Tekijät – haluavat ratkaista ongelman ja osallistuvat aktiivisesti työskentelyyn • Avustajat – mukana pienemmällä panostuksella, ei välttämättä aikaa • Seuraajat – kiinnostuneita aiheesta ja haluavat oppia, mutta eivät osallistu itse.
 12. 12.  Ketterän kokeilukulttuurin ydintä nk. propellipäät, innokkaat kehittäjät, harrastajat, lead userit  Sokeutuminen mahdollisuuksille: ”Se mitä luulemme tietävämme, on yleensä oman tietämyksen yliarviointia.” Robert Burton: On Being Certain, 2008  Hiljainen tieto: tunteet, kokemus ja intuitio ohjaavat myös ”järkevää” päätöksentekoa! Kauneus &Terveys –lehti, 5/2014
 13. 13. ”Emme tarvitse loppukäyttäjien panosta tuotekehityksessä, sillä omat suunnittelijamme ovat myös tuotteen loppukäyttäjiä”  Mitä vaaroja tässä asenteessa piilee?  Vrt. Poetz & Schreier 2012 crowdsourcing -tutkimus: yrityksen työntekijät arvioivat ulkopuolisten ideat paremmiksi kuin omansa  Asiantuntijan muuttuva rooli: ”varmuudella tietäjästä” verkoston ja yhteisöjen fasilitaattoriksi!
 14. 14. tekijät osallistujat opportunistit lurkkaajat Jakavat tietoa, kommentoivat Jakavat ja yhdistelevät tietoa, tuottavat uusia ratkaisuja Pyytävät apua itselleen Vain seurailevat nukkujatEi-aktiiviset tilit 1 % 9-19 % 80-90 % Tämä voi kuulostaa ongelmalta, mutta ei ole sitä (mm. theory of strategic interaction)
 15. 15.  Eri aika  Eri paikka  Erilaiset tehtävät  Eri ryhmien jäsenyydet  Eri organisaatiot  Eri kulttuurit LÖYDÄ OIKEAT JATKUVUUSTEKIJÄT! Ei onnistu ulkoa kaatamalla, vaan ainoastaan toimimalla aktiivisesti osana ryhmää ja antamalla ihmisille aikaa oppia ja sisäistää.
 16. 16.  Common task/goal  Common values/beliefs  Common practices  Common media/platform
 17. 17. Users, customersCompany Company …within an independent community, or set of sub-communities …within customer- company interface Company Users, customersCompany 3rd party …using an intermediary platform
 18. 18. Oma alusta Kilpailu Tapahtuma Yhteisö Välittäjä Dell IdeaStorm GrabCAD IBM Innovation Jam Kickstarter Innopinion Mesenaatti.me InnoCentive SAPiens Bombardier YouRail
 19. 19. Kosonen M. (2014) http://tohtorilletoita.wordpress.com/2014/09/13/open-collaboration-and-crowdsourcing- compromised-my-solutions-vs-our-solutions/ SPONSORI Open call –malli: kilpailevat ideat SPONSORI Etukäteen valittu ”elite circle” -malli SPONSORI Yhteisömalli: kollektiivinen ongelmanratkaisu iteroiden
 20. 20. Users, customersOrganization Organization …within an independent community, or set of sub-communities Dell IdeaStorm.com Ideas.LEGO.com OmaOlivia.fi #uusikoulutus …within customer- company interface Company Users, customersOrganization Innopinion GrabCAD Fold.it …using an intermediary platform Mahdoton.fi CMAD.fi Valio.fi Suunto.com Quirky.com
 21. 21.  Koska se toimii.  Koska se on kivaa.  Ihmisten ja organisaatioiden osaamisella ei ole mitään arvoa, ellei sitä jaeta.  Voin testata uusia ideoita ja saan hetkessä palautetta verkostoltani.  Se kaventaa havaitsemisen ja tekemisen välistä kuilua, toisin kuin viralliset viisivuotissuunnitelmat. Eli motivoi.
 22. 22. H2H – human-to-human, inhimillistäminen B2C C2B B2B C2C Asiakkaiden välinen vuorovaikutus ja C2B tuki tuotekehitystä ja lisäsi myyntiä enemmän kuin yrityksen viestiessä asiakkaalle päin! Jang & Chung, 2015, Journal of Product Innovation Management
 23. 23. Aineellinen pääoma  Suora myynnin lisäys Aineeton pääoma  Sisällöt, ideat ja konseptit  Suhteet: tunnettuus ja word-of- mouth, uudet asiakassegmentit  Osallistaminen ja kuunteleminen on myös imagon luomista!
 24. 24.  Verkossa ja sosiaalisessa mediassa on paikkansa hengailulle, mutta niissä tehdään myös arvoa luovaa työtä – ja sen vasta harva yritys on sisäistänyt.  Tavoitteella ja tarkoituksella on eroa:  haluatko vain lisätä myyntiä 24 %  vai parantaa asiakkaidesi hyvinvointia?
 25. 25. ”Oppimisen, tiedonluomisen, osallisuuden, toimijuuden ja organisoitumisen idea pitäisi jo viimein irrottaa nykyisistä medioista, instituutioista ja rakenteista ja hyväksyä se, että oppimisella ja toimijuudella on lopulta koti korvien välissä ja kunkin omakohtaisissa vertais- ja oppimisyhteisöissä.” Jesse Soininen, Reworking of work –ryhmän perustaja
 26. 26. http://tohtorilletoita.wordpress.com www.slideshare.net/miiak Twitter: @MiiaKosonen koomikoo (at) gmail.com http://fi.linkedin.com/in/miia-kosonen Lisätietoa ja koulutusta hajautuneen yhteistyön johtamisesta, online-yhteisöistä ja sosiaalisen median työkäytöstä:

×