SlideShare une entreprise Scribd logo
1  sur  28
Sosiaalinen media
johtajan työvälineenä
Miia Kosonen
KTT, tietojohtamisen tutkija ja kouluttaja
Twitter: MiiaKosonen
SlideShare.net/miiak
koomikoo@gmail.com
”Rehtori on kouluorganisaatiossa se
ydinhenkilö, joka täytyy saada
ymmärtämään uusien toimintatapojen
merkitys. Jos tuntuu siltä, että kovasta
yrityksestä huolimatta asia ei edisty,
vaihda koulua!”
Esa Kukkasniemi, rehtori, Vuorenmäen koulu
Johtaja muutosagenttina
Toimintaympäristön muutos
Ennen Nyt
Yksisuuntainen, tyypillisesti ylhäältä
alas -viestintä
Kaksisuuntainen ja monelta monelle
-viestintä
Knowledge dissemination Knowledge collaboration
Tiedon portinvartijat Avoimuus ja sisältöjen läpinäkyvyys
Toteutus hierarkia edellä Jaettu vastuu ja valtaistuminen,
”collective innovation”
Organisaatiolähtöisyys Käyttäjälähtöisyys
Omistaminen Jakaminen
Tuo ihmiset luoksesi Mene sinne missä ihmiset jo ovat
Sosiaalinen media
Viestintää, jossa vuorovaikutteisesti ja
käyttäjälähtöisesti käsitellään sisältöä
ja muodostetaan suhteita (Sanastokeskus)
Prosesseja, joissa yksilöt ja ryhmät
rakentavat yhteisiä merkityksiä
(Kalliala ja Toikkanen, 2009)
Sovelluksia, joiden tuella
verkostoidutaan, keskustellaan ja
ylläpidetään sosiaalisia suhteita
(Hintikka 2007, Mustonen 2009)
Sosiaalinen media
Sosiaalinen media
Tieto on ainutlaatuinen resurssi: useimmiten
sen arvo kasvaa jaettaessa.
Sosiaalisen median ”paradoksit”
Sana leviää nopeasti – ja maineen voi menettää
silmänräpäyksessä – mutta verkostojen
rakentaminen vie aikaa!
Kaikki osallistuvat vs. todellisuudessa vain pieni osa
käyttäjistä luo uutta sisältöä.
Esitetään ulospäin avoimuutta ja aktiivisuutta, mutta
organisaatiokulttuuri ei välttämättä tue kumpaakaan
– ja johdon tuki puuttuu.
Mikä on sinun organisaatiosi/työyhteisösi taktiikka?
KIELTÄMINEN TARKKAILU
ei-aktiivinen aktiivinen
AVUTTOMUUS TEKEMINEN
korkea
matala
ARVOSTUS
TOIMIJUUS
Neljä eri sometaktiikkaa
Työvälineiden valinta
Sosiaalisen median noutopöytä
”Kaikkea ei ole pakko syödä” - eikä kannatakaan!
Ensisijaisten tietotarpeiden kartoitus: yksilö, työyhteisö
Tarve Esimerkkejä palveluista
ajantasaista informaatiota? Twitter, uutissyötteet
sisältöjen jakelua? Facebook, LinkedIn, YouTube, Instagram, SlideShare
yhteisöllistä dokumentointia? Wikit, blogit
verkoston laajentamista? Twitter, LinkedIn –ryhmät, keskustelufoorumit
omien ajatusten selkiyttämistä? Blogit
nopeaa ongelmanratkaisua? Twitter, Yammer, pikaviestimet
vertaistukea? Twitter, Facebook, LinkedIn
oppimista ja uusia näkökulmia? Kaikkialla missä ihmisetkin
1. Searching tools – hakukoneet, RSS-syötteet, sosiaaliset kirjanmerkit
2. Authoring tools – blogit
3. Sharing tools – tiedostonjakopalvelut (esim. Dropbox, SlideShare),
kuvien ja videoiden jakaminen (esim. Instagram, Flickr, YouTube),
mikroblogit, esim. Twitter
4. Collaboration tools – wikit, ryhmätyöympäristöt, sosiaalinen intranet
5. Conversation tools – keskustelufoorumit, pikaviestimet, chatit, puhelin-
ja videoneuvottelut, Twitter
6. Social networking tools – esim. Facebook, LinkedIn, Yammer
Työvälineiden luokittelua
Työvälineiden luokittelua
High
interactivity
Low
interactivity
1 user N users
Conversation tools
Authoring tools
Searching tools
Collaboration tools
Sharing tools
Social
networking
tools
www.wikispaces.com
Johtajana somessa: 5 roolia
Johtaja mahdollistajana
Operatiivinen viestintä: suunnan näyttäminen
•Nopeus ja tavoittavuus tiedon jakamisessa
•Fasilitointi, koko työyhteisön osallistaminen
•Avointen sisältöjen hyödyntäminen
Johtaja verkostoitujana
Sidosryhmäsuhteet
•Tapahtumien toteutus ja ryhmät, ”meidän koulu” –
blogit ja -profiilit, yhteisöllisyyden lujittaminen
•Roolimallina toimiminen
•Kriisinhallinta: reagoidaan tarvittaessa nopeasti
ja katkaistaan huhuilta siivet
”Sisäinen viestintä muuttuu somessa usein ulkoiseksi”
http://kouluajakasvatusta.blogspot.f
i
Johtaja huolenpitäjänä
Henkilöstön hyvinvointi
•Some tukee – ei missään nimessä korvaa –
muuta vuorovaikutusta!
•Riskien tunnistaminen
•Keskustelu ja kuunteleminen
•Rekrytoinnin virtaviivaistaminen
#hrsome
Johtaja muutoksen tekijänä
Tukea muutokselle – tukea muutoksessa
•Tietoisuuden lisääminen – missä mennään
•Työyhteisön viestintään epävirallisempi sävy,
vaikuttavuuden lisääminen
•Vertaisryhmät ja oman verkoston tuki
vaikeissa tilanteissa, huumori stressilääkkeenä
Johtaja oppijana
Oma ammatillinen kompetenssi
•Vertaisoppiminen
•Tukiverkostot
•Itsensä johtaminen: ajanhallinta,
riittävä offline-aika, palautuminen
”Kun arki puristaa, löydän ihmisiä, jotka
auttavat hetkestä eteenpäin. Ja vielä
tärkeämpää – sosiaalinen media on "elävä
tietokirja". Voin kysyä jotain mitä en tiedä
ja saan todella nopean vastauksen. Voin
testata ajatustani ja saada pian palautetta
monelta erilaiselta ihmiseltä.”
Mikko Jordman, rehtori, Nurmijärvi
lilelibe.blogspot.fi, protokoulu.fi
Somejohtajan teesit
1. Vältä passiivista ”oleilua” ja aseta selkeät
tavoitteet.
2. Rakenna alussa yhteiset suuntaviivat ja
mittarit – luottamus, uskottavuus.
3. Johda omalla esimerkillä.
4. Salli riskinotto ja rohkaise kokeilemaan.
5. Seuraa aktiivisuutta ja ole itse aktiivinen!
Lopuksi
”Mikään ei edesauta
muutosta yhtä paljon kuin
se, että ihmiset näkevät
omien vaikuttamisen
mahdollisuuksiensa
kasvaneen.”
J.-C. Spender, 2007

Contenu connexe

Tendances

Sosiaalinen media yhdistää ihmisiä (Jyväskylä 23.2.2012)
Sosiaalinen media yhdistää ihmisiä (Jyväskylä 23.2.2012)Sosiaalinen media yhdistää ihmisiä (Jyväskylä 23.2.2012)
Sosiaalinen media yhdistää ihmisiä (Jyväskylä 23.2.2012)Harto Pönkä
 
Yhteisollisyys cmadfi-2022
Yhteisollisyys cmadfi-2022Yhteisollisyys cmadfi-2022
Yhteisollisyys cmadfi-2022Miia Kosonen
 
Sosiaalisen median hyödyntäminen organisaatioissa mainestrategisesta näkökulm...
Sosiaalisen median hyödyntäminen organisaatioissa mainestrategisesta näkökulm...Sosiaalisen median hyödyntäminen organisaatioissa mainestrategisesta näkökulm...
Sosiaalisen median hyödyntäminen organisaatioissa mainestrategisesta näkökulm...Salla-Maaria Laaksonen
 
Vuorovaikutteinen viestinta johtamisen tukena
Vuorovaikutteinen viestinta johtamisen tukenaVuorovaikutteinen viestinta johtamisen tukena
Vuorovaikutteinen viestinta johtamisen tukenaJarno M. Koponen
 
Kansalaisaktiivisuus ja mediakasvatus
Kansalaisaktiivisuus ja mediakasvatusKansalaisaktiivisuus ja mediakasvatus
Kansalaisaktiivisuus ja mediakasvatusSanna Brauer
 
Heikki polonen oaj-areena-cmad2019
Heikki polonen oaj-areena-cmad2019Heikki polonen oaj-areena-cmad2019
Heikki polonen oaj-areena-cmad2019CMAD Finland
 
Yhteisojen elinkaari
Yhteisojen elinkaariYhteisojen elinkaari
Yhteisojen elinkaariMiia Kosonen
 
Piloteista strategioihin ja uusiin toimintatapoihin
Piloteista strategioihin ja uusiin toimintatapoihinPiloteista strategioihin ja uusiin toimintatapoihin
Piloteista strategioihin ja uusiin toimintatapoihinTerhi-Maija Itkonen-Isakov
 
Digitaalinen kahvipöytä - miten mainetarinat syntyvät sosiaalisessa mediassa?
Digitaalinen kahvipöytä - miten mainetarinat syntyvät sosiaalisessa mediassa?Digitaalinen kahvipöytä - miten mainetarinat syntyvät sosiaalisessa mediassa?
Digitaalinen kahvipöytä - miten mainetarinat syntyvät sosiaalisessa mediassa?Salla-Maaria Laaksonen
 
Yhteisojen saattohoito
Yhteisojen saattohoitoYhteisojen saattohoito
Yhteisojen saattohoitoMiia Kosonen
 
Virtuaaliverkostot
VirtuaaliverkostotVirtuaaliverkostot
VirtuaaliverkostotMiia Kosonen
 
Yhteisöllisyys ja avoin toimintakulttuuri (v. 2)
Yhteisöllisyys ja avoin toimintakulttuuri (v. 2)Yhteisöllisyys ja avoin toimintakulttuuri (v. 2)
Yhteisöllisyys ja avoin toimintakulttuuri (v. 2)Harto Pönkä
 
Jaettu asiantuntijuus alvar
Jaettu asiantuntijuus alvarJaettu asiantuntijuus alvar
Jaettu asiantuntijuus alvarSanna Brauer
 
Sosiaalinen media - Mitä se on?
Sosiaalinen media - Mitä se on?Sosiaalinen media - Mitä se on?
Sosiaalinen media - Mitä se on?Satu Luoma
 
Hyvä, paha sosiaalinen media
Hyvä, paha sosiaalinen mediaHyvä, paha sosiaalinen media
Hyvä, paha sosiaalinen mediahreinikainen
 
Sosiaalinen media oppilaitosjohtamisessa ja tiimityössä
Sosiaalinen media oppilaitosjohtamisessa ja tiimityössäSosiaalinen media oppilaitosjohtamisessa ja tiimityössä
Sosiaalinen media oppilaitosjohtamisessa ja tiimityössäHarto Pönkä
 
Verkostomainen ja luova tiimityö
Verkostomainen ja luova tiimityöVerkostomainen ja luova tiimityö
Verkostomainen ja luova tiimityöSovelto
 
Sosiaalisen median ryhmät, yhteisöt ja verkostot
Sosiaalisen median ryhmät, yhteisöt ja verkostotSosiaalisen median ryhmät, yhteisöt ja verkostot
Sosiaalisen median ryhmät, yhteisöt ja verkostotHarto Pönkä
 

Tendances (20)

Yhteisollisyys
YhteisollisyysYhteisollisyys
Yhteisollisyys
 
Sosiaalinen media yhdistää ihmisiä (Jyväskylä 23.2.2012)
Sosiaalinen media yhdistää ihmisiä (Jyväskylä 23.2.2012)Sosiaalinen media yhdistää ihmisiä (Jyväskylä 23.2.2012)
Sosiaalinen media yhdistää ihmisiä (Jyväskylä 23.2.2012)
 
Yhteisollisyys cmadfi-2022
Yhteisollisyys cmadfi-2022Yhteisollisyys cmadfi-2022
Yhteisollisyys cmadfi-2022
 
Sosiaalisen median hyödyntäminen organisaatioissa mainestrategisesta näkökulm...
Sosiaalisen median hyödyntäminen organisaatioissa mainestrategisesta näkökulm...Sosiaalisen median hyödyntäminen organisaatioissa mainestrategisesta näkökulm...
Sosiaalisen median hyödyntäminen organisaatioissa mainestrategisesta näkökulm...
 
Vuorovaikutteinen viestinta johtamisen tukena
Vuorovaikutteinen viestinta johtamisen tukenaVuorovaikutteinen viestinta johtamisen tukena
Vuorovaikutteinen viestinta johtamisen tukena
 
Kansalaisaktiivisuus ja mediakasvatus
Kansalaisaktiivisuus ja mediakasvatusKansalaisaktiivisuus ja mediakasvatus
Kansalaisaktiivisuus ja mediakasvatus
 
Heikki polonen oaj-areena-cmad2019
Heikki polonen oaj-areena-cmad2019Heikki polonen oaj-areena-cmad2019
Heikki polonen oaj-areena-cmad2019
 
Yhteisojen elinkaari
Yhteisojen elinkaariYhteisojen elinkaari
Yhteisojen elinkaari
 
T3syksyesittely
T3syksyesittelyT3syksyesittely
T3syksyesittely
 
Piloteista strategioihin ja uusiin toimintatapoihin
Piloteista strategioihin ja uusiin toimintatapoihinPiloteista strategioihin ja uusiin toimintatapoihin
Piloteista strategioihin ja uusiin toimintatapoihin
 
Digitaalinen kahvipöytä - miten mainetarinat syntyvät sosiaalisessa mediassa?
Digitaalinen kahvipöytä - miten mainetarinat syntyvät sosiaalisessa mediassa?Digitaalinen kahvipöytä - miten mainetarinat syntyvät sosiaalisessa mediassa?
Digitaalinen kahvipöytä - miten mainetarinat syntyvät sosiaalisessa mediassa?
 
Yhteisojen saattohoito
Yhteisojen saattohoitoYhteisojen saattohoito
Yhteisojen saattohoito
 
Virtuaaliverkostot
VirtuaaliverkostotVirtuaaliverkostot
Virtuaaliverkostot
 
Yhteisöllisyys ja avoin toimintakulttuuri (v. 2)
Yhteisöllisyys ja avoin toimintakulttuuri (v. 2)Yhteisöllisyys ja avoin toimintakulttuuri (v. 2)
Yhteisöllisyys ja avoin toimintakulttuuri (v. 2)
 
Jaettu asiantuntijuus alvar
Jaettu asiantuntijuus alvarJaettu asiantuntijuus alvar
Jaettu asiantuntijuus alvar
 
Sosiaalinen media - Mitä se on?
Sosiaalinen media - Mitä se on?Sosiaalinen media - Mitä se on?
Sosiaalinen media - Mitä se on?
 
Hyvä, paha sosiaalinen media
Hyvä, paha sosiaalinen mediaHyvä, paha sosiaalinen media
Hyvä, paha sosiaalinen media
 
Sosiaalinen media oppilaitosjohtamisessa ja tiimityössä
Sosiaalinen media oppilaitosjohtamisessa ja tiimityössäSosiaalinen media oppilaitosjohtamisessa ja tiimityössä
Sosiaalinen media oppilaitosjohtamisessa ja tiimityössä
 
Verkostomainen ja luova tiimityö
Verkostomainen ja luova tiimityöVerkostomainen ja luova tiimityö
Verkostomainen ja luova tiimityö
 
Sosiaalisen median ryhmät, yhteisöt ja verkostot
Sosiaalisen median ryhmät, yhteisöt ja verkostotSosiaalisen median ryhmät, yhteisöt ja verkostot
Sosiaalisen median ryhmät, yhteisöt ja verkostot
 

Similaire à Sosiaalinen media johtamisessa

Sosiaalinen media mukaan opetukseen!
Sosiaalinen media mukaan opetukseen!Sosiaalinen media mukaan opetukseen!
Sosiaalinen media mukaan opetukseen!Harto Pönkä
 
Sosiaalinen Media Ja Aktiiviset Tyotavat
Sosiaalinen Media Ja Aktiiviset TyotavatSosiaalinen Media Ja Aktiiviset Tyotavat
Sosiaalinen Media Ja Aktiiviset TyotavatJarkko Elo
 
Sosiaalinen media yhteisöllisen tiedonrakentelun ja opetuksen avoimuuden mahd...
Sosiaalinen media yhteisöllisen tiedonrakentelun ja opetuksen avoimuuden mahd...Sosiaalinen media yhteisöllisen tiedonrakentelun ja opetuksen avoimuuden mahd...
Sosiaalinen media yhteisöllisen tiedonrakentelun ja opetuksen avoimuuden mahd...Harto Pönkä
 
Sosiaalinen media oppilaitoksen sisäisessä kehittämisessä
Sosiaalinen media oppilaitoksen sisäisessä kehittämisessäSosiaalinen media oppilaitoksen sisäisessä kehittämisessä
Sosiaalinen media oppilaitoksen sisäisessä kehittämisessäHarto Pönkä
 
Miten Purot.net-wiki tukee yhteistyötä ja oppimista?
Miten Purot.net-wiki tukee yhteistyötä ja oppimista?Miten Purot.net-wiki tukee yhteistyötä ja oppimista?
Miten Purot.net-wiki tukee yhteistyötä ja oppimista?Harto Pönkä
 
DevelOPE-hanke: Yhteisöllistä oppimista sosiaalisen median työkalujen avulla
DevelOPE-hanke: Yhteisöllistä oppimista sosiaalisen median työkalujen avullaDevelOPE-hanke: Yhteisöllistä oppimista sosiaalisen median työkalujen avulla
DevelOPE-hanke: Yhteisöllistä oppimista sosiaalisen median työkalujen avullaHarto Pönkä
 
Sosiaalinen media mahdollisuutena ja haasteena opinto-ohjauksessa
Sosiaalinen media mahdollisuutena ja haasteena opinto-ohjauksessaSosiaalinen media mahdollisuutena ja haasteena opinto-ohjauksessa
Sosiaalinen media mahdollisuutena ja haasteena opinto-ohjauksessaHarto Pönkä
 
Some ohjauksessa, koulutuksessa ja sisällön tuottamisessa
Some ohjauksessa, koulutuksessa ja sisällön tuottamisessaSome ohjauksessa, koulutuksessa ja sisällön tuottamisessa
Some ohjauksessa, koulutuksessa ja sisällön tuottamisessaMatleena Laakso
 
Sosiaalisen median palveluita
Sosiaalisen median palveluitaSosiaalisen median palveluita
Sosiaalisen median palveluitaHarto Pönkä
 
Miten sosiaalinen media voi tukea oppimista?
Miten sosiaalinen media voi tukea oppimista?Miten sosiaalinen media voi tukea oppimista?
Miten sosiaalinen media voi tukea oppimista?Harto Pönkä
 
Verkko- ja mobiiliopetuksen perusteita
Verkko- ja mobiiliopetuksen perusteitaVerkko- ja mobiiliopetuksen perusteita
Verkko- ja mobiiliopetuksen perusteitaHarto Pönkä
 
Sosiaalisen median toimintaympäristöt ja -kulttuurit
Sosiaalisen median toimintaympäristöt ja -kulttuuritSosiaalisen median toimintaympäristöt ja -kulttuurit
Sosiaalisen median toimintaympäristöt ja -kulttuuritHarto Pönkä
 
Sosiaalisen median mahdollisuuksista oppilaitoksissa
Sosiaalisen median mahdollisuuksista oppilaitoksissaSosiaalisen median mahdollisuuksista oppilaitoksissa
Sosiaalisen median mahdollisuuksista oppilaitoksissaMaijuKetko
 
Läppäri jokaiselle & some käyttöön!
Läppäri jokaiselle & some käyttöön! Läppäri jokaiselle & some käyttöön!
Läppäri jokaiselle & some käyttöön! Matleena Laakso
 
Sosiaalinen media haastaa avoimuuteen ja yhteistyöhön
Sosiaalinen media haastaa avoimuuteen ja yhteistyöhönSosiaalinen media haastaa avoimuuteen ja yhteistyöhön
Sosiaalinen media haastaa avoimuuteen ja yhteistyöhönHarto Pönkä
 
Sosiaalisen median mahdollisuudet opetuksessa
Sosiaalisen median mahdollisuudet opetuksessaSosiaalisen median mahdollisuudet opetuksessa
Sosiaalisen median mahdollisuudet opetuksessaEija Kalliala
 
Opettaja Sosiaalisen Median Hyodyntajana Orientaatio
Opettaja Sosiaalisen Median Hyodyntajana  OrientaatioOpettaja Sosiaalisen Median Hyodyntajana  Orientaatio
Opettaja Sosiaalisen Median Hyodyntajana Orientaatioguest37c9fc
 
Opettaja Sosiaalisen Median Hyodyntajana Orientaatio
Opettaja Sosiaalisen Median Hyodyntajana  OrientaatioOpettaja Sosiaalisen Median Hyodyntajana  Orientaatio
Opettaja Sosiaalisen Median Hyodyntajana OrientaatioJukka Holmala
 
Verkkotyöskentelyn suunnittelu: opetus ja hankkeet
Verkkotyöskentelyn suunnittelu: opetus ja hankkeetVerkkotyöskentelyn suunnittelu: opetus ja hankkeet
Verkkotyöskentelyn suunnittelu: opetus ja hankkeetHarto Pönkä
 
Wiki ryhmätyöskentelyn tukena
Wiki ryhmätyöskentelyn tukenaWiki ryhmätyöskentelyn tukena
Wiki ryhmätyöskentelyn tukenaHarto Pönkä
 

Similaire à Sosiaalinen media johtamisessa (20)

Sosiaalinen media mukaan opetukseen!
Sosiaalinen media mukaan opetukseen!Sosiaalinen media mukaan opetukseen!
Sosiaalinen media mukaan opetukseen!
 
Sosiaalinen Media Ja Aktiiviset Tyotavat
Sosiaalinen Media Ja Aktiiviset TyotavatSosiaalinen Media Ja Aktiiviset Tyotavat
Sosiaalinen Media Ja Aktiiviset Tyotavat
 
Sosiaalinen media yhteisöllisen tiedonrakentelun ja opetuksen avoimuuden mahd...
Sosiaalinen media yhteisöllisen tiedonrakentelun ja opetuksen avoimuuden mahd...Sosiaalinen media yhteisöllisen tiedonrakentelun ja opetuksen avoimuuden mahd...
Sosiaalinen media yhteisöllisen tiedonrakentelun ja opetuksen avoimuuden mahd...
 
Sosiaalinen media oppilaitoksen sisäisessä kehittämisessä
Sosiaalinen media oppilaitoksen sisäisessä kehittämisessäSosiaalinen media oppilaitoksen sisäisessä kehittämisessä
Sosiaalinen media oppilaitoksen sisäisessä kehittämisessä
 
Miten Purot.net-wiki tukee yhteistyötä ja oppimista?
Miten Purot.net-wiki tukee yhteistyötä ja oppimista?Miten Purot.net-wiki tukee yhteistyötä ja oppimista?
Miten Purot.net-wiki tukee yhteistyötä ja oppimista?
 
DevelOPE-hanke: Yhteisöllistä oppimista sosiaalisen median työkalujen avulla
DevelOPE-hanke: Yhteisöllistä oppimista sosiaalisen median työkalujen avullaDevelOPE-hanke: Yhteisöllistä oppimista sosiaalisen median työkalujen avulla
DevelOPE-hanke: Yhteisöllistä oppimista sosiaalisen median työkalujen avulla
 
Sosiaalinen media mahdollisuutena ja haasteena opinto-ohjauksessa
Sosiaalinen media mahdollisuutena ja haasteena opinto-ohjauksessaSosiaalinen media mahdollisuutena ja haasteena opinto-ohjauksessa
Sosiaalinen media mahdollisuutena ja haasteena opinto-ohjauksessa
 
Some ohjauksessa, koulutuksessa ja sisällön tuottamisessa
Some ohjauksessa, koulutuksessa ja sisällön tuottamisessaSome ohjauksessa, koulutuksessa ja sisällön tuottamisessa
Some ohjauksessa, koulutuksessa ja sisällön tuottamisessa
 
Sosiaalisen median palveluita
Sosiaalisen median palveluitaSosiaalisen median palveluita
Sosiaalisen median palveluita
 
Miten sosiaalinen media voi tukea oppimista?
Miten sosiaalinen media voi tukea oppimista?Miten sosiaalinen media voi tukea oppimista?
Miten sosiaalinen media voi tukea oppimista?
 
Verkko- ja mobiiliopetuksen perusteita
Verkko- ja mobiiliopetuksen perusteitaVerkko- ja mobiiliopetuksen perusteita
Verkko- ja mobiiliopetuksen perusteita
 
Sosiaalisen median toimintaympäristöt ja -kulttuurit
Sosiaalisen median toimintaympäristöt ja -kulttuuritSosiaalisen median toimintaympäristöt ja -kulttuurit
Sosiaalisen median toimintaympäristöt ja -kulttuurit
 
Sosiaalisen median mahdollisuuksista oppilaitoksissa
Sosiaalisen median mahdollisuuksista oppilaitoksissaSosiaalisen median mahdollisuuksista oppilaitoksissa
Sosiaalisen median mahdollisuuksista oppilaitoksissa
 
Läppäri jokaiselle & some käyttöön!
Läppäri jokaiselle & some käyttöön! Läppäri jokaiselle & some käyttöön!
Läppäri jokaiselle & some käyttöön!
 
Sosiaalinen media haastaa avoimuuteen ja yhteistyöhön
Sosiaalinen media haastaa avoimuuteen ja yhteistyöhönSosiaalinen media haastaa avoimuuteen ja yhteistyöhön
Sosiaalinen media haastaa avoimuuteen ja yhteistyöhön
 
Sosiaalisen median mahdollisuudet opetuksessa
Sosiaalisen median mahdollisuudet opetuksessaSosiaalisen median mahdollisuudet opetuksessa
Sosiaalisen median mahdollisuudet opetuksessa
 
Opettaja Sosiaalisen Median Hyodyntajana Orientaatio
Opettaja Sosiaalisen Median Hyodyntajana  OrientaatioOpettaja Sosiaalisen Median Hyodyntajana  Orientaatio
Opettaja Sosiaalisen Median Hyodyntajana Orientaatio
 
Opettaja Sosiaalisen Median Hyodyntajana Orientaatio
Opettaja Sosiaalisen Median Hyodyntajana  OrientaatioOpettaja Sosiaalisen Median Hyodyntajana  Orientaatio
Opettaja Sosiaalisen Median Hyodyntajana Orientaatio
 
Verkkotyöskentelyn suunnittelu: opetus ja hankkeet
Verkkotyöskentelyn suunnittelu: opetus ja hankkeetVerkkotyöskentelyn suunnittelu: opetus ja hankkeet
Verkkotyöskentelyn suunnittelu: opetus ja hankkeet
 
Wiki ryhmätyöskentelyn tukena
Wiki ryhmätyöskentelyn tukenaWiki ryhmätyöskentelyn tukena
Wiki ryhmätyöskentelyn tukena
 

Plus de Miia Kosonen

Vastuullisempaa-somea
Vastuullisempaa-someaVastuullisempaa-somea
Vastuullisempaa-someaMiia Kosonen
 
Sinulle sopiva somestrategia
Sinulle sopiva somestrategiaSinulle sopiva somestrategia
Sinulle sopiva somestrategiaMiia Kosonen
 
Itsensajohtaminen muutostilanteissa
Itsensajohtaminen muutostilanteissaItsensajohtaminen muutostilanteissa
Itsensajohtaminen muutostilanteissaMiia Kosonen
 
Tietojohtamisen tutkimus
Tietojohtamisen tutkimusTietojohtamisen tutkimus
Tietojohtamisen tutkimusMiia Kosonen
 
Eettisyys sosiaalisen median tutkimuskäytössä
Eettisyys sosiaalisen median tutkimuskäytössäEettisyys sosiaalisen median tutkimuskäytössä
Eettisyys sosiaalisen median tutkimuskäytössäMiia Kosonen
 
Some ja oppimisverkostot
Some ja oppimisverkostotSome ja oppimisverkostot
Some ja oppimisverkostotMiia Kosonen
 
Tiedolla johtamisen illuusio
Tiedolla johtamisen illuusioTiedolla johtamisen illuusio
Tiedolla johtamisen illuusioMiia Kosonen
 
Tietojohtaminen ja tiedolla johtaminen
Tietojohtaminen ja tiedolla johtaminenTietojohtaminen ja tiedolla johtaminen
Tietojohtaminen ja tiedolla johtaminenMiia Kosonen
 
Online community death
Online community deathOnline community death
Online community deathMiia Kosonen
 
Humour in online innovation
Humour in online innovationHumour in online innovation
Humour in online innovationMiia Kosonen
 
Knowledge sharing in coopetitive alliances
Knowledge sharing in coopetitive alliancesKnowledge sharing in coopetitive alliances
Knowledge sharing in coopetitive alliancesMiia Kosonen
 
Hostility in virtual communities
Hostility in virtual communitiesHostility in virtual communities
Hostility in virtual communitiesMiia Kosonen
 
When is virtual virtuous
When is virtual virtuousWhen is virtual virtuous
When is virtual virtuousMiia Kosonen
 
Publisher capabilities and online innovations
Publisher capabilities and online innovationsPublisher capabilities and online innovations
Publisher capabilities and online innovationsMiia Kosonen
 

Plus de Miia Kosonen (19)

Vastuullisempaa-somea
Vastuullisempaa-someaVastuullisempaa-somea
Vastuullisempaa-somea
 
Sinulle sopiva somestrategia
Sinulle sopiva somestrategiaSinulle sopiva somestrategia
Sinulle sopiva somestrategia
 
Itsensajohtaminen muutostilanteissa
Itsensajohtaminen muutostilanteissaItsensajohtaminen muutostilanteissa
Itsensajohtaminen muutostilanteissa
 
Tietojohtamisen tutkimus
Tietojohtamisen tutkimusTietojohtamisen tutkimus
Tietojohtamisen tutkimus
 
Twitter-likes
Twitter-likesTwitter-likes
Twitter-likes
 
Sometutkimus
SometutkimusSometutkimus
Sometutkimus
 
Hinnoittelu
HinnoitteluHinnoittelu
Hinnoittelu
 
Tohtoriverkosto
TohtoriverkostoTohtoriverkosto
Tohtoriverkosto
 
Eettisyys sosiaalisen median tutkimuskäytössä
Eettisyys sosiaalisen median tutkimuskäytössäEettisyys sosiaalisen median tutkimuskäytössä
Eettisyys sosiaalisen median tutkimuskäytössä
 
Some ja oppimisverkostot
Some ja oppimisverkostotSome ja oppimisverkostot
Some ja oppimisverkostot
 
Tiedolla johtamisen illuusio
Tiedolla johtamisen illuusioTiedolla johtamisen illuusio
Tiedolla johtamisen illuusio
 
Tietojohtaminen ja tiedolla johtaminen
Tietojohtaminen ja tiedolla johtaminenTietojohtaminen ja tiedolla johtaminen
Tietojohtaminen ja tiedolla johtaminen
 
Yhteisot ja tieto
Yhteisot ja tietoYhteisot ja tieto
Yhteisot ja tieto
 
Online community death
Online community deathOnline community death
Online community death
 
Humour in online innovation
Humour in online innovationHumour in online innovation
Humour in online innovation
 
Knowledge sharing in coopetitive alliances
Knowledge sharing in coopetitive alliancesKnowledge sharing in coopetitive alliances
Knowledge sharing in coopetitive alliances
 
Hostility in virtual communities
Hostility in virtual communitiesHostility in virtual communities
Hostility in virtual communities
 
When is virtual virtuous
When is virtual virtuousWhen is virtual virtuous
When is virtual virtuous
 
Publisher capabilities and online innovations
Publisher capabilities and online innovationsPublisher capabilities and online innovations
Publisher capabilities and online innovations
 

Sosiaalinen media johtamisessa

 • 1. Sosiaalinen media johtajan työvälineenä Miia Kosonen KTT, tietojohtamisen tutkija ja kouluttaja Twitter: MiiaKosonen SlideShare.net/miiak koomikoo@gmail.com
 • 2. ”Rehtori on kouluorganisaatiossa se ydinhenkilö, joka täytyy saada ymmärtämään uusien toimintatapojen merkitys. Jos tuntuu siltä, että kovasta yrityksestä huolimatta asia ei edisty, vaihda koulua!” Esa Kukkasniemi, rehtori, Vuorenmäen koulu Johtaja muutosagenttina
 • 3.
 • 4. Toimintaympäristön muutos Ennen Nyt Yksisuuntainen, tyypillisesti ylhäältä alas -viestintä Kaksisuuntainen ja monelta monelle -viestintä Knowledge dissemination Knowledge collaboration Tiedon portinvartijat Avoimuus ja sisältöjen läpinäkyvyys Toteutus hierarkia edellä Jaettu vastuu ja valtaistuminen, ”collective innovation” Organisaatiolähtöisyys Käyttäjälähtöisyys Omistaminen Jakaminen Tuo ihmiset luoksesi Mene sinne missä ihmiset jo ovat
 • 5. Sosiaalinen media Viestintää, jossa vuorovaikutteisesti ja käyttäjälähtöisesti käsitellään sisältöä ja muodostetaan suhteita (Sanastokeskus) Prosesseja, joissa yksilöt ja ryhmät rakentavat yhteisiä merkityksiä (Kalliala ja Toikkanen, 2009) Sovelluksia, joiden tuella verkostoidutaan, keskustellaan ja ylläpidetään sosiaalisia suhteita (Hintikka 2007, Mustonen 2009)
 • 7. Sosiaalinen media Tieto on ainutlaatuinen resurssi: useimmiten sen arvo kasvaa jaettaessa.
 • 8. Sosiaalisen median ”paradoksit” Sana leviää nopeasti – ja maineen voi menettää silmänräpäyksessä – mutta verkostojen rakentaminen vie aikaa! Kaikki osallistuvat vs. todellisuudessa vain pieni osa käyttäjistä luo uutta sisältöä. Esitetään ulospäin avoimuutta ja aktiivisuutta, mutta organisaatiokulttuuri ei välttämättä tue kumpaakaan – ja johdon tuki puuttuu.
 • 9.
 • 10. Mikä on sinun organisaatiosi/työyhteisösi taktiikka? KIELTÄMINEN TARKKAILU ei-aktiivinen aktiivinen AVUTTOMUUS TEKEMINEN korkea matala ARVOSTUS TOIMIJUUS Neljä eri sometaktiikkaa
 • 12. Sosiaalisen median noutopöytä ”Kaikkea ei ole pakko syödä” - eikä kannatakaan! Ensisijaisten tietotarpeiden kartoitus: yksilö, työyhteisö Tarve Esimerkkejä palveluista ajantasaista informaatiota? Twitter, uutissyötteet sisältöjen jakelua? Facebook, LinkedIn, YouTube, Instagram, SlideShare yhteisöllistä dokumentointia? Wikit, blogit verkoston laajentamista? Twitter, LinkedIn –ryhmät, keskustelufoorumit omien ajatusten selkiyttämistä? Blogit nopeaa ongelmanratkaisua? Twitter, Yammer, pikaviestimet vertaistukea? Twitter, Facebook, LinkedIn oppimista ja uusia näkökulmia? Kaikkialla missä ihmisetkin
 • 13. 1. Searching tools – hakukoneet, RSS-syötteet, sosiaaliset kirjanmerkit 2. Authoring tools – blogit 3. Sharing tools – tiedostonjakopalvelut (esim. Dropbox, SlideShare), kuvien ja videoiden jakaminen (esim. Instagram, Flickr, YouTube), mikroblogit, esim. Twitter 4. Collaboration tools – wikit, ryhmätyöympäristöt, sosiaalinen intranet 5. Conversation tools – keskustelufoorumit, pikaviestimet, chatit, puhelin- ja videoneuvottelut, Twitter 6. Social networking tools – esim. Facebook, LinkedIn, Yammer Työvälineiden luokittelua
 • 14. Työvälineiden luokittelua High interactivity Low interactivity 1 user N users Conversation tools Authoring tools Searching tools Collaboration tools Sharing tools Social networking tools
 • 15.
 • 18. Johtaja mahdollistajana Operatiivinen viestintä: suunnan näyttäminen •Nopeus ja tavoittavuus tiedon jakamisessa •Fasilitointi, koko työyhteisön osallistaminen •Avointen sisältöjen hyödyntäminen
 • 19. Johtaja verkostoitujana Sidosryhmäsuhteet •Tapahtumien toteutus ja ryhmät, ”meidän koulu” – blogit ja -profiilit, yhteisöllisyyden lujittaminen •Roolimallina toimiminen •Kriisinhallinta: reagoidaan tarvittaessa nopeasti ja katkaistaan huhuilta siivet ”Sisäinen viestintä muuttuu somessa usein ulkoiseksi”
 • 21. Johtaja huolenpitäjänä Henkilöstön hyvinvointi •Some tukee – ei missään nimessä korvaa – muuta vuorovaikutusta! •Riskien tunnistaminen •Keskustelu ja kuunteleminen •Rekrytoinnin virtaviivaistaminen #hrsome
 • 22.
 • 23. Johtaja muutoksen tekijänä Tukea muutokselle – tukea muutoksessa •Tietoisuuden lisääminen – missä mennään •Työyhteisön viestintään epävirallisempi sävy, vaikuttavuuden lisääminen •Vertaisryhmät ja oman verkoston tuki vaikeissa tilanteissa, huumori stressilääkkeenä
 • 24.
 • 25. Johtaja oppijana Oma ammatillinen kompetenssi •Vertaisoppiminen •Tukiverkostot •Itsensä johtaminen: ajanhallinta, riittävä offline-aika, palautuminen
 • 26. ”Kun arki puristaa, löydän ihmisiä, jotka auttavat hetkestä eteenpäin. Ja vielä tärkeämpää – sosiaalinen media on "elävä tietokirja". Voin kysyä jotain mitä en tiedä ja saan todella nopean vastauksen. Voin testata ajatustani ja saada pian palautetta monelta erilaiselta ihmiseltä.” Mikko Jordman, rehtori, Nurmijärvi lilelibe.blogspot.fi, protokoulu.fi
 • 27. Somejohtajan teesit 1. Vältä passiivista ”oleilua” ja aseta selkeät tavoitteet. 2. Rakenna alussa yhteiset suuntaviivat ja mittarit – luottamus, uskottavuus. 3. Johda omalla esimerkillä. 4. Salli riskinotto ja rohkaise kokeilemaan. 5. Seuraa aktiivisuutta ja ole itse aktiivinen!
 • 28. Lopuksi ”Mikään ei edesauta muutosta yhtä paljon kuin se, että ihmiset näkevät omien vaikuttamisen mahdollisuuksiensa kasvaneen.” J.-C. Spender, 2007