Ce diaporama a bien été signalé.
Le téléchargement de votre SlideShare est en cours. ×

Sosiaalinen media johtamisessa

Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Chargement dans…3
×

Consultez-les par la suite

1 sur 28 Publicité

Sosiaalinen media johtamisessa

Télécharger pour lire hors ligne

Oppilaitosjohdon koulutus Lahdessa 27.8.2014, Tietojohtamisen työkalut ja uudet työskentelymuodot / LUT Koulutus- ja kehittämiskeskus

Oppilaitosjohdon koulutus Lahdessa 27.8.2014, Tietojohtamisen työkalut ja uudet työskentelymuodot / LUT Koulutus- ja kehittämiskeskus

Publicité
Publicité

Plus De Contenu Connexe

Diaporamas pour vous (20)

Similaire à Sosiaalinen media johtamisessa (20)

Publicité

Sosiaalinen media johtamisessa

 1. 1. Sosiaalinen media johtajan työvälineenä Miia Kosonen KTT, tietojohtamisen tutkija ja kouluttaja Twitter: MiiaKosonen SlideShare.net/miiak koomikoo@gmail.com
 2. 2. ”Rehtori on kouluorganisaatiossa se ydinhenkilö, joka täytyy saada ymmärtämään uusien toimintatapojen merkitys. Jos tuntuu siltä, että kovasta yrityksestä huolimatta asia ei edisty, vaihda koulua!” Esa Kukkasniemi, rehtori, Vuorenmäen koulu Johtaja muutosagenttina
 3. 3. Toimintaympäristön muutos Ennen Nyt Yksisuuntainen, tyypillisesti ylhäältä alas -viestintä Kaksisuuntainen ja monelta monelle -viestintä Knowledge dissemination Knowledge collaboration Tiedon portinvartijat Avoimuus ja sisältöjen läpinäkyvyys Toteutus hierarkia edellä Jaettu vastuu ja valtaistuminen, ”collective innovation” Organisaatiolähtöisyys Käyttäjälähtöisyys Omistaminen Jakaminen Tuo ihmiset luoksesi Mene sinne missä ihmiset jo ovat
 4. 4. Sosiaalinen media Viestintää, jossa vuorovaikutteisesti ja käyttäjälähtöisesti käsitellään sisältöä ja muodostetaan suhteita (Sanastokeskus) Prosesseja, joissa yksilöt ja ryhmät rakentavat yhteisiä merkityksiä (Kalliala ja Toikkanen, 2009) Sovelluksia, joiden tuella verkostoidutaan, keskustellaan ja ylläpidetään sosiaalisia suhteita (Hintikka 2007, Mustonen 2009)
 5. 5. Sosiaalinen media
 6. 6. Sosiaalinen media Tieto on ainutlaatuinen resurssi: useimmiten sen arvo kasvaa jaettaessa.
 7. 7. Sosiaalisen median ”paradoksit” Sana leviää nopeasti – ja maineen voi menettää silmänräpäyksessä – mutta verkostojen rakentaminen vie aikaa! Kaikki osallistuvat vs. todellisuudessa vain pieni osa käyttäjistä luo uutta sisältöä. Esitetään ulospäin avoimuutta ja aktiivisuutta, mutta organisaatiokulttuuri ei välttämättä tue kumpaakaan – ja johdon tuki puuttuu.
 8. 8. Mikä on sinun organisaatiosi/työyhteisösi taktiikka? KIELTÄMINEN TARKKAILU ei-aktiivinen aktiivinen AVUTTOMUUS TEKEMINEN korkea matala ARVOSTUS TOIMIJUUS Neljä eri sometaktiikkaa
 9. 9. Työvälineiden valinta
 10. 10. Sosiaalisen median noutopöytä ”Kaikkea ei ole pakko syödä” - eikä kannatakaan! Ensisijaisten tietotarpeiden kartoitus: yksilö, työyhteisö Tarve Esimerkkejä palveluista ajantasaista informaatiota? Twitter, uutissyötteet sisältöjen jakelua? Facebook, LinkedIn, YouTube, Instagram, SlideShare yhteisöllistä dokumentointia? Wikit, blogit verkoston laajentamista? Twitter, LinkedIn –ryhmät, keskustelufoorumit omien ajatusten selkiyttämistä? Blogit nopeaa ongelmanratkaisua? Twitter, Yammer, pikaviestimet vertaistukea? Twitter, Facebook, LinkedIn oppimista ja uusia näkökulmia? Kaikkialla missä ihmisetkin
 11. 11. 1. Searching tools – hakukoneet, RSS-syötteet, sosiaaliset kirjanmerkit 2. Authoring tools – blogit 3. Sharing tools – tiedostonjakopalvelut (esim. Dropbox, SlideShare), kuvien ja videoiden jakaminen (esim. Instagram, Flickr, YouTube), mikroblogit, esim. Twitter 4. Collaboration tools – wikit, ryhmätyöympäristöt, sosiaalinen intranet 5. Conversation tools – keskustelufoorumit, pikaviestimet, chatit, puhelin- ja videoneuvottelut, Twitter 6. Social networking tools – esim. Facebook, LinkedIn, Yammer Työvälineiden luokittelua
 12. 12. Työvälineiden luokittelua High interactivity Low interactivity 1 user N users Conversation tools Authoring tools Searching tools Collaboration tools Sharing tools Social networking tools
 13. 13. www.wikispaces.com
 14. 14. Johtajana somessa: 5 roolia
 15. 15. Johtaja mahdollistajana Operatiivinen viestintä: suunnan näyttäminen •Nopeus ja tavoittavuus tiedon jakamisessa •Fasilitointi, koko työyhteisön osallistaminen •Avointen sisältöjen hyödyntäminen
 16. 16. Johtaja verkostoitujana Sidosryhmäsuhteet •Tapahtumien toteutus ja ryhmät, ”meidän koulu” – blogit ja -profiilit, yhteisöllisyyden lujittaminen •Roolimallina toimiminen •Kriisinhallinta: reagoidaan tarvittaessa nopeasti ja katkaistaan huhuilta siivet ”Sisäinen viestintä muuttuu somessa usein ulkoiseksi”
 17. 17. http://kouluajakasvatusta.blogspot.f i
 18. 18. Johtaja huolenpitäjänä Henkilöstön hyvinvointi •Some tukee – ei missään nimessä korvaa – muuta vuorovaikutusta! •Riskien tunnistaminen •Keskustelu ja kuunteleminen •Rekrytoinnin virtaviivaistaminen #hrsome
 19. 19. Johtaja muutoksen tekijänä Tukea muutokselle – tukea muutoksessa •Tietoisuuden lisääminen – missä mennään •Työyhteisön viestintään epävirallisempi sävy, vaikuttavuuden lisääminen •Vertaisryhmät ja oman verkoston tuki vaikeissa tilanteissa, huumori stressilääkkeenä
 20. 20. Johtaja oppijana Oma ammatillinen kompetenssi •Vertaisoppiminen •Tukiverkostot •Itsensä johtaminen: ajanhallinta, riittävä offline-aika, palautuminen
 21. 21. ”Kun arki puristaa, löydän ihmisiä, jotka auttavat hetkestä eteenpäin. Ja vielä tärkeämpää – sosiaalinen media on "elävä tietokirja". Voin kysyä jotain mitä en tiedä ja saan todella nopean vastauksen. Voin testata ajatustani ja saada pian palautetta monelta erilaiselta ihmiseltä.” Mikko Jordman, rehtori, Nurmijärvi lilelibe.blogspot.fi, protokoulu.fi
 22. 22. Somejohtajan teesit 1. Vältä passiivista ”oleilua” ja aseta selkeät tavoitteet. 2. Rakenna alussa yhteiset suuntaviivat ja mittarit – luottamus, uskottavuus. 3. Johda omalla esimerkillä. 4. Salli riskinotto ja rohkaise kokeilemaan. 5. Seuraa aktiivisuutta ja ole itse aktiivinen!
 23. 23. Lopuksi ”Mikään ei edesauta muutosta yhtä paljon kuin se, että ihmiset näkevät omien vaikuttamisen mahdollisuuksiensa kasvaneen.” J.-C. Spender, 2007

×