Ce diaporama a bien été signalé.
Le téléchargement de votre SlideShare est en cours. ×

Twitter-likes

Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Prochain SlideShare
Some tutuksi ikaalinen2014
Some tutuksi ikaalinen2014
Chargement dans…3
×

Consultez-les par la suite

1 sur 15 Publicité

Plus De Contenu Connexe

Publicité

Twitter-likes

 1. 1. TYKKÄYSTEN ANATOMIAA MITÄ TWITTER-TYKKÄYS KERTOO? @MIIAKOSONEN
 2. 2. TAUSTAA • Idean tähän esitykseen antoiTieteiden yön yhteydessä 16.1.2020 Tieteiden talolla Helsingissä järjestetty “Tykkäysten kyttäystä: Somedata tutkimuksessa”, puhujina mm. Salla-Maaria Laaksonen @jahapaula ja Henrik Rydenfelt @HRydenfelt. • Taustani on verkkoyhteisöjen ja sosiaalisen median tutkimuksessa, KTT 2008, väitös ‘Knowledge sharing in virtual communities’.Verkon alakulttuureissa olen ollut mukana 90-luvun news-ryhmien ajoista asti. • Ensisijaisesti laadulliset menetelmät – miksi- ja kuinka-kysymykset, ilmiöiden ymmärtäminen lukujen takaa. @MiiaKosonen
 3. 3. Käynnistin 17.1.2020 Twitterissä keskustelua tykkäysten merkityksestä. Moni tykkäsi, mutta onneksi myös kommentoi.Tutkimusta on yllättävän vähän. Saamieni vastausten, aiemman tutkimuksen ja oman 8- vuotisenTwitter-kokemukseni pohjalta tuotin saman tien pienimuotoisen analyysin tykkäysten eri merkityksistä. Se ei ole tieteellinen, mutta toivottavasti hyödyllinen. @MiiaKosonen
 4. 4. TYKKÄYS • ”Peukku” tai ”tykkäys” on Facebookin tunnetuksi tekemä sosiaalisen median perustoiminnallisuus, jonka moni muukin palvelu on sittemmin kopioinut käyttöönsä.Vergen artikkelissaan Casey Newton kuvaa tykkäyksiä ”sosiaalisen webin universaaliksi valuutaksi”. • Vimeossa 2005 • FriendFeedissä 2007 • Facebookissa 9.2.2009 alkaen • Twitterissä 2006-2015 Favorite , sittemmin Like.  • Sosiaalisessa mediassa juututaan helposti tarkastelemaan määriä (verkoston laajuus, seuraajat, jaot, tykkäykset) laadun kustannuksella. Lisäksi määrät kätkevät informaatiota: ne eivät kerro, mikä käyttäjiä on motivoinut toimimaan. @MiiaKosonen
 5. 5. LYHYT TEORIAKATSAUS • Eri medioiden käytön motiiveista löytyy runsaasti tutkimusta. Sosiaalisen median kohdalla yksi usein hyödynnetty viitekehys on Uses & Gratifications, kts. https://en.wikipedia.org/wiki/Uses_and_gratifications_theory • Karkeasti jaoteltuna ihmiset käyttävät sosiaalisen median palveluja seuraavista syistä: • Sosiaaliset tarpeet: yhteenkuuluvuus muiden ihmisten kanssa • Kognitiiviset tarpeet: oppiminen, hyödyllinen tieto, ajan tasalla pysyminen • Minäkeskeiset tarpeet: oman identiteetin rakentaminen, maine, palaute muilta • Elämyksellisyys: viihtyminen, hauskanpito, ajanviete • Tämä jaottelu on taustalla myös tykkäysten tyypittelyssä ja em. tarpeet ovat löydettävissä niistä. @MiiaKosonen
 6. 6. TYKKÄYSTEN LAJEJA
 7. 7. • Informaatiotykkäys – kiinnostavaa tai hyödyllistä informaatiota • Vaivansäästötykkäys – haluaa ilmaista olevansa samaa mieltä, mutta ei jaksa tai halua kommentoida • Naurutykkäys – huumoriarvo • Söpöystykkäys – kaikki ai kun ihana –sisältö, joka huumorin tapaan saa ihmiset hyvälle tuulelle • Varaventtiilitykkäys: ilmaisee tykkäämällä, että on itse ollut ahdistunut tai vihainen tarkalleen samasta asiasta • Kalastelutykkäys – haluaa lisää seuraajia • Kilpailutykkäys – voi voittaa palkinnon KÄYTTÄJÄKESKEISET: YKSILÖN SAAMA HYÖTY @MiiaKosonen
 8. 8. VERKOSTOKESKEISET: VUOROVAIKUTUS 1/2 • Lukukuittaus: klassinen käyttötapa, osoittaa että nähnyt ja reagoinut • Ok-tykkäys tai keskustelun päätepistetykkäys: asia selvä! • Kiitostykkäys: kiitos vastaamisesta, maininnasta tai käyttäjän/organisaation sanansaattajana toimimisesta, myös brändien suosittelu • Propsitykkäys: hatunnosto toiselle käyttäjälle ja tämän jakamalle sisällölle • Laumatykkäys: tykkää, koska niin moni muukin on tykännyt • Kuplatykkäys: tykkää, koska niin moni oman verkoston jäsen on tykännyt • Julkisivutykkäys: tykkää, koska ko. sisällöstä kuuluu normien mukaan tykätä • Säälitykkäys: tykkää, koska kukaan muu ei ole vielä tykännyt @MiiaKosonen
 9. 9. VERKOSTOKESKEISET: VUOROVAIKUTUS 2/2 • Yhteystykkäys: muistutus olemassaolosta, ”haluan kuulla sinusta lisää”, voisi kutsua myös huolenpitotykkäykseksi • Empatiatykkäys: myötätunnon osoitus erityisesti kun sisältö käsittelee surua, menetyksiä tai sairautta • Kannustustykkäys: perinteinen ”hyvä sinä”, ”hyvä te” –peukku johonkin konkreettiseen saavutukseen tai elämänmuutokseen • Rohkaisutykkäys: jatka samaan malliin –kannanotto esimerkiksi erilaisten näkökulmien rohkeaan esiintuomiseen tai vaikeasta asiasta keskusteluun • Ystävyystykkäys: tärkeää tykätä läheisen ihmisen jakamasta sisällöstä • Idolitykkäys – tärkeää fanittaa kyseistä ihmistä tai yhteisöä • Käänteistykkäys: todellisuudessa pitää sisältöä idioottina, mutta kävi ironisesti tykkäämässä @MiiaKosonen
 10. 10. BONUSKATEGORIAT • Opetustykkäys:Twitter-algoritmin kouluttaminen käyttäjää kiinnostavaan ja hänen arvostamaansa sisältöön • Ostettu tykkäys: viestin tärkeyden ja merkityksen korostaminen tehtailluilla tykkäyksillä, erityisesti informaatiovaikuttamisen väline • Tutkijoiden näkökulmasta tykkäysten analysointi vaatii siis aina kontekstin ja tilanteen ymmärtämisen - sosiaalisen median nyrkkisääntö on, ettei pidä oikopäätä uskoa mitään näkemäänsä. @MiiaKosonen
 11. 11. Sosiaalinen Tekninen Yksilö- keskeinenInformaatiotykkäys Opetustykkäys Ostettu tykkäys Vaivansäästötykkäys Naurutykkäys Söpöystykkäys Varaventtiilitykkäys Kalastelutykkäys Kilpailutykkäys Käänteistykkäys Lukukuittaus Ok-tykkäys Kiitostykkäys Propsitykkäys Laumatykkäys Kuplatykkäys Ystävyystykkäys Idolitykkäys Rohkaisutykkäys Kannustustykkäys Empatiatykkäys Yhteystykkäys Julkisivutykkäys Säälitykkäys @MiiaKosonen24TYKKÄYSTEN LAJIA
 12. 12. HUOMIOITAVAA • Jos sometuttusi on saanut perheenlisäystä ja kertoo siitäTwitterissä, tykkäyksesi voi olla yhtä aikaa söpöystykkäys, kannustustykkäys sekä määristä riippuen lauma- tai julkisivutykkäys. • Eri kategoriat eivät siis sulje toisiaan pois. Käyttäjä voi samalla kertaa toivoa saavansa seuraajia ja uusia arvokkaita jäseniä verkostoonsa, mutta myös kannustaa alkuperäisen sisällön jakajaa tai kiittää häntä maininnasta. • Jokin motiivi on yleensä ensisijainen – tosin sen selvittäminen yksittäisten käyttäjien tasolla olisi paitsi triviaalia myös vaikeaa perinteisillä tutkimusmenetelmillä, koska emme kysyttäessä useinkaan paljasta todellisia vaikuttimiamme (sosiaalinen suotavuus, tilanteen kaunistelu).
 13. 13. KIRJALLISUUTTA • ErantiV. & Lonkila M. 2015.The social significance of the Facebook Like button. First Monday, 20, 6, June 2015. • Isotalus, P., Jussila, J. & Matikainen, J. (toim.). 2018.Twitter viestintänä : ilmiöt ja verkostot.Tampere:Vastapaino. • Paßmann, J. 2018. Die soziale Logik des Likes: EineTwitter- Ethnografie. Frankfurt am Main: CampusVerlag GmbH. • Sosiaalisen median tutkimusmenetelmistä ja määrällisen vs. laadullisen lähestymistavan yhdistämisestä kts. Kosonen, 2018 https://www.slideshare.net/miiak/sometutkimus-112910016
 14. 14. JATKOA? Puuttuiko tästä esityksestä jotain olennaista, bongasitko virheitä?Tuleeko mieleesi julkaisuidea tai sosiaalisen median projekti, johon kaipaat kokenutta tekijää mukaan? Heitä kommentilla, palautteella tai yhteistyöehdotuksella: http://tohtorilletoita.com jaTwitterissä @MiiaKosonen! Jatkoanalyysin aiheita • Mistä kertoo se, että EI tykkää – erimielisyys, algoritmin kouluttaminen,Twitter- poliisien pelko jne. • Millä tavoin tykkäämisen käytännöt mahdollisesti eroavat eri maissa, ikäryhmissä jne. • Luomu vs. ostetut ja tehtaillut tykkäykset – kuinka yleisiä jälkimmäiset ovat
 15. 15. KIITOS kaikilleTwitter-keskusteluissa mukana olleille ja erityisesti tähän ”pienoisaivoriiheen” osallistuneille! #Protip: jos asiantuntijana haluat tviiteillesi enemmän tykkäyksiä, kirjaa asia kissaan. #somefi #cmadfi

×