Ce diaporama a bien été signalé.
Le téléchargement de votre SlideShare est en cours. ×

Yhteisomanagerointi

Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Chargement dans…3
×

Consultez-les par la suite

1 sur 40 Publicité

Yhteisomanagerointi

Télécharger pour lire hors ligne

Yleiskatsaus yhteisömanagerin tehtäviin. Mitä tekee yhteisömanageri, entä sisältömanageri? Yhteisön määritelmä. Tarpeet. Motivaatio. Tavoitteellisuus. Mittarit. Yhteisöjen johtaminen. Millainen on hyvä yhteisömanageri. Yhteisömanageroinnin tulevaisuus.

Yleiskatsaus yhteisömanagerin tehtäviin. Mitä tekee yhteisömanageri, entä sisältömanageri? Yhteisön määritelmä. Tarpeet. Motivaatio. Tavoitteellisuus. Mittarit. Yhteisöjen johtaminen. Millainen on hyvä yhteisömanageri. Yhteisömanageroinnin tulevaisuus.

Publicité
Publicité

Plus De Contenu Connexe

Diaporamas pour vous (20)

Publicité

Similaire à Yhteisomanagerointi (20)

Publicité

Yhteisomanagerointi

 1. 1. YHTEISÖMANAGERIN TEHTÄVÄT Miia Kosonen KTT (tietojohtaminen), kouluttaja, tutkija, nettiaktiivi Versio 1.0 Marraskuu 2014
 2. 2. Sisältömanageri vai yhteisömanageri? ”Mistä te puhutte?” - anonyymi cmad.fi – yhteisömanageri-tapahtuman osallistuja, 2014 ”Mikään ei ole parempi tapa aloittaa kuin käsitteiden selkiyttäminen” - Kosonen, 2014
 3. 3. Sisältömanageri vai yhteisömanageri? TAVOITTEET? Reach & Content Relevance & Relationships Customer optimization: lujita tätä Customer acquisition: hanki lisää näitä Rooli: social media manager, content network manager Rooli: community manager Koottu ja täydennetty lähteestä venessapaech.com/2014/11/7/social-media-manager-or-community-manager/ Lujita jäsenten välisiä suhteita Tunnista avainhenkilöt ulkoinen sisäinen tai ulkoinen
 4. 4. Sisältömanageri vai yhteisömanageri? SISÄLTÖSTRATEGIA YHTEISÖSTRATEGIA Social media manager, content network manager Community manager Tyypillisiä mittareita: analytiikka • Tavoittavuus – mm. yksilöidyt kävijät • Näkyvyys – klikkaukset, klikkaussuhde, vierailujen kesto • Konversio% – asetetun tavoitteen toteuttavien kävijöiden osuus kaikista kävijöistä Tyypillisiä mittareita ja työkaluja • Jäsenyyden vaihe – vierailijasta aktiiviksi • Community health – mm. sitoutuminen, yhteisöllisyyden kokemus (SOC, SOVC) • Goal fulfillment, community influence • Verkostoanalyysi – verkoston rakenteen tunnistaminen, heikot ja vahvat sidokset, yhteisön avainvaikuttajat Osaajat tyypillisesti: Analytiikka Markkinointi Viestintä Johtaminen Viestintä Psykologia Sosiologia IT, IS design
 5. 5. Yhteisöstrategian potentiaalisia hyötyjä  Yhteisö on aina enemmän kuin osiensa summa!  Tuo ihmisten kokemukset ja osaamisen yhteen  Irrottautuu perinteisestä yrityskeskeisestä mallista  Sisältöverkostoon verrattuna mahdollisuus yhteisölliseen, monimutkaisempaan ongelmanratkaisuun  Suhteet monelta-monelle ja tiedon vapaampi virtaus  C2C - customer-to-customer  E2E - employee-to-employee
 6. 6. Esityksen tavoite Esitykseni on suunnattu ensisijaisesti aloitteleville yhteisömanagereille ja muille yhteisöistä kiinnostuneille. Se pyrkii selkiyttämään keskustelua CM:n roolista ja tehtävistä erityisesti online-yhteisöjen vinkkelistä. Jos olet jo valmiiksi raudanluja yhteisöammattilainen tai some-sisältöstrategi, ehdit vielä keskeyttää lukemisen 
 7. 7. Ready to go?
 8. 8. Yhteisö on…  yhteisen intressin ympärille rakentunut  ihmisten välisiä suhteita korostava  enemmän tai vähemmin viestintäteknologiaa hyödyntävä, myös nk. perinteiset yhteisöt  ”Ameebamainen”: sen muoto ja rakenne elää ja muuttuu jatkuvasti
 9. 9. Miksi tarvitaan yhteisöjä?  Inhimilliset perustarpeet – yhteenkuuluvuus, arvostus  Jäsentää informaatiokaaosta ja sekavaa somepöhinää  Luo järjestystä kaikkeen yhdessä tekemiseen  Antaa toimintatavat, rakenteet ja yhteisen kielen, jonka varassa voidaan yhdistellä ja luoda uutta tietoa = SOSIAALINEN PÄÄOMA Tiedon jakamiseen ei voi pakottaa – se on pikemminkin luonnollista seurausta yhteisöön kuulumisesta. - EtienneWenger
 10. 10. Verkosto vs. yhteisö 1) Jokaisella yhteisöllä on sosiaalinen verkosto 2) …mutta jokainen verkosto ei ole automaattisesti yhteisö.
 11. 11. Verkosto vs. yhteisö pitkäaikainen Fokusoitu online-yhteisö, esim. vertaistukifoorumit, harrastusryhmät, brändiyhteisöt Formaali pitkäkestoinen yhteisö, esim. työyhteisön Yammer, opiskelijavuosikurssin Fb-ryhmä Hajautuneet asiantuntijaverkostot, esim. Sometu –ryhmä, #seoppi, #finnedchat Sosiaaliset verkostopalvelut, esim. Facebook, LinkedIn löyhä tiivis Formaali lyhytkestoinen yhteisö, esim. kurssin verkkoympäristö lyhytaikainen Fokusoitu kontekstisidonnainen yhteisö, esim. parvet, asiantuntijaryhmän Twitter-keskustelu tietystä teemasta Kontekstisidonnaiset ryhmät, esim. seminaarien Twitter-feed, tapahtumat ja kampanjat, #kutsumua, #jaajotain Satunnaiset ryhmäkeskustelut, esim. reaaliaikainen chat Muokattu lähteestä Pönkä, H. et al. (2012): Sosiaalisen median opetuskäyttö: oppimisen teoriaa ja kokemuksia develOPE –hankkeesta. http://jultika.oulu.fi/Record/isbn978-951-42-9823-3
 12. 12. Online-yhteisön neljä peruselementtiä Jaettu intressi Yhteisö Ihmiset Vuorovaikutus Soveltuvien kanavien tunnistaminen ja valinta, palaute, seuranta ja kehittäminen Teknologia Selkeästi erottuva aihe tai teema, joka kiinnostaa yhteisön jäseniä Tarpeet ja motivaatio, persoonallisuus, taidot, asenteet, preferenssit Tiedon ja tuen jakaminen, sosiaalinen pääoma, yhteisön oma kulttuuri ja ”sosiaalinen koodi”; ei avaudu ulkopuolisille Preece (2000), Figallo (1998), Kim (1999), Porter (2004)
 13. 13. Yhteisön peruselementit in practice Parhaissa nettikeskusteluissa kukaan ei enää muista, mistä ne alkoivat. Foorumi on meille henkireikä. Edes jossain saa sanoa, miltä tää oikeasti tuntuu. Täältä voi kysyä neuvoa vaikka aamuyöllä ja joku maailman toiselta puolelta vastaa. Olen tutustunut täällä ihan mielettömän hyviin tyyppeihin.
 14. 14. Avoimet yhteisöt organisointimuotona ”Kaikki epävirallisuuden edut yhdessä paketissa” - Tuo parhaat tekijät yhteen, esim. parvityö - Vuorovaikutus ja vertaistuki - Otolliset puitteet ”luovalle hulluudelle”, kokeilukulttuuri - Uudet ideat suoraan innokkailta harrastajilta, käyttäjiltä, asiakkailta - Nopea ja tehokas yhteiskehitys
 15. 15. Avoimet yhteisöt organisointimuotona  Tavoitteellisuus: yhteisö on olemassa jonkin tietyn tavoitteen saavuttamiseksi  Vrt. harrastus- ja hengailuyhteisöt, joissa ”vain” keskustellaan ja jaetaan kokemuksia  Yhteistyötä ilman hierarkista ohjausta, esim. avoimen lähdekoodin yhteisöt, Wikipedia
 16. 16. Joo joo, kuulostaa tosi hyvältä, mutta ei me kyllä viimeksikään saatu ketään mukaan tollaseen… N
 17. 17. Tehtävä 1: Kartoita tarpeet ja motivaatio
 18. 18. VAROITUS: SISÄLTÄÄ RAJUJA KÄRJISTYKSIÄ JA YKSINKERTAISTUKSIA. YLI 2 V PSYKOLOGIAA TAI SOSIOLOGIAA OPISKELLEILLE KÄYTTÖ OMALLA VASTUULLA.
 19. 19. Tarpeet ja motivaatio Aito yhteisö voi syntyä vain osallistujien tarpeista, ei johdon mahtikäskyllä tai platformin käyttöönotolla! Itsensä toteuttaminen Arvostus, itseluottamus, saavutukset Sosiaaliset tarpeet, ystävät, perhe Turvallisuus Fyysiset tarpeet: ilma, suoja, vesi, ravinto WIFI
 20. 20. Mikä meitä motivoi osallistumaan online-yhteisön toimintaan? UUDEN OPPIMINEN JA ITSENSÄ TOTEUTTAMINEN, ONGELMANRATKAISU Jos alimpien portaiden YHTEENKUULUVUUS, YSTÄVYYS, KOKEMUSTEN JAKAMINEN, ILO, HUUMORI, LEIKILLISYYS RUOKA, JUOMA, KOTI, SEKSI, PARISUHDE HUOMION SAAMINEN PERUSTURVALLISUUS JA –SUOJA, TERVEYS tarpeet eivät täyty, on turha odottaa ihmisten kipuavan suoraan ylimmille portaille. Ei ole sattumaa, että suositut yhteisöt rakentuvat näiden aiheiden ympärille.
 21. 21. Tarpeita, joihin yhteisö voi vastata Information Relationship building Social identity Self-expression Helping Others Status and influence Belonginess Enjoyment access to valuable information learning opportunities problem co-solving forming productive relationships networking self-awareness of membership demonstrating ability to solve problems altruism being gratified by providing valuable ideas/solutions recognition by the host firm, e.g. jurys rating content recognition by the community, e.g. peer rating sense of attachment to the 1) community 2) brand or 3) set of tasks fun and playfulness flow experience Täydennetty lähteestä Porter, C.E. et al. (2011): How to foster and sustain engagement in virtual communities. California Management Review, 53(4), 80-110.
 22. 22. Osallistumisen tasot tekijät osallistujat opportunistit lurkkaajat Jakavat ja yhdistelevät tietoa, tuottavat uusia ratkaisuja Jakavat tietoa, kommentoivat Pyytävät apua itselleen Vain seurailevat Ei-aktiiviset tilit nukkujat 1 % 9-19 % 80-90 %
 23. 23. Tehtävä 2: Aseta tavoitteet
 24. 24. Tavoitteellisuus Yhteisömanageri on kaiken aikaa myös muutosjohtaja! ulkoinen VERKOSTON sisäinen RAKENTA-MINEN MARKKI-NOINTI VIESTINTÄ ASIAKAS-PALVELU T&K KOULUTUS JA TUKI
 25. 25. Tavoitteellisuus  Jos luot yhteisöä nk. tyhjästä, lähde liikkeelle pienesti. Voit pyrkiä esimerkiksi sisältöstrategiasta tuttuun kävijämäärien lisäykseen. Varsinainen yhteisöllinen osuus eli vuorovaikutussuhteiden luominen tai yhteiskehitys on agendalla vasta myöhemmin.  Hyväksy kokeilut, alkuvaiheen kuolemanlaaksot ja jopa epäonnistumiset: usein opit niistä eniten!  Vältä pikavoittoajattelua. Mitä arvokkaampi yhteisö, sitä enemmän sen rakentaminen yleensä on vienyt aikaa (suhteet).  Määritä numeeriset ja/tai laadulliset tavoitteet.  Valitse näille sopivat mittarit.
 26. 26. Tavoitteellisuus Mittaaminen on ajallinen läpileikkaus yhteisöön: hyvä yhteisömanageri  ymmärtää jo tapahtunutta  analysoi nykyhetkeä  luotaa tulevaisuutta  …ja hallitsee hyvin sekä ”pehmeät” että ”kovat” menetelmät! P.S.: Hyödynnä koulutettujen tutkijoiden osaamista.
 27. 27. Tavoitteellisuus ”Soft”: mm. ihmisten odotukset ja mielipiteet ”Hard”: mm. verkkoliikenne ja - käyttäytyminen Observointi Netnografia Community logs Membership statistics Kysely-tutkimukset Haastattelut Jäsenpaneelit Skenaariotyöskentely Focus groupit Analytiikka Verkostoanalyysi Big data HISTORIA NYKYHETKI TULEVAISUUS
 28. 28. Tavoitteellisuus 1. Historia, jota ilman ei ole ymmärrystä tulevaisuudesta  Mitä yhteisö on? Miksi ja miten se on? Onko kyseessä sittenkään yhteisö? Intressi, rajat, yhteiset käytännöt ja merkitykset? 2. Nykyhetki  Kuinka jäsenet käyttäytyvät ja toimivat? Ketkä ovat avainpelureita? Mikä jäseniä kiinnostaa eniten? Millaisena he kokevat yhteisön? Kuinka sitoutuneita he ovat? Vastaako yhteisö asetettuja tavoitteita? 3. Tulevaisuus  Käyttäytymisen ennakointi. Jäsenten osallistaminen yhteisön kehittämiseen (varo kuitenkin nk. toivetynnyreitä!)
 29. 29. Tehtävä 3: Johda kokonaisuutta
 30. 30. Yhteisömanageri = kapellimestari, joka fasilitoi ja ohjaa yhteisön toimintaa
 31. 31. Yhteisömanageroinnin kokonaisuus Strategia ja tavoitteet Sinun ei tarvitse rakentaa Roomaa yksin: mieti, miten motivoit muut mukaan ja palkitset aktiivisuudesta. Kanavien valinta Ihmisten osallistaminen: seed content Luo yhteyksiä. Tunnista parhaat vaikuttajat: hyödynnä verkostoanalyysia. Koulutus ja tuki Verkoston rakentaminen Osallistuminen Mittaaminen, seuranta ja kehittäminen Suomalaisista yhteisömanagereista 90 % käyttää Facebookia, 85 % Twitteriä (Yhteisömanageritutkimus 2014). Mitkä kanavat sopivat parhaiten yhteisönne tavoitteisiin? Kartoita taidot, asenteet, diffuusion aste. Investoi vierihoitoon ja opasta muut mukaan – se maksaa itsensä nopeasti takaisin. Konkretisoi hyödyt. Vakuuta johtoporras. Ilman sen tukea olet virallisen organisaation lainsuojaton. Luo, ideoi, jaa, keskustele, innosta, aktivoi, kiitä, kannusta, palkitse. Analysoi pitkin matkaa ja peilaa vaiheen 1 tavoitteisiin.
 32. 32. Yhteisömanageroinnin kokonaisuus Jokaista vaihetta ei ole mahdollista syväluodata tässä esityksessä. Ota yhteyttä, niin rakennetaan yhdessä juuri Sinun tarpeisiisi soveltuva koulutus! 1. Tavoiteasentanta 2. Kanavien valinta 3. Osallistaminen ja seed content 4. Sisäinen koulutus ja tuki 5. Verkoston rakentaminen 6. Osallistuminen, vuorovaikutuksen fasilitointi 7. Mittaaminen, seuranta ja kehittäminen
 33. 33. • Pysyvyys • Selkeys • Toimintavarmuus • Muutokset pienin askelin Yhteisöllisyyden rakentaminen • Läpinäkyvyys • Jaettu ymmärrys • Yhteiset tapahtumat • Reilu peli • Konflikteihin puuttuminen • Palaute • Nopea reagointi • Tarinallisuus, ei pelkkää ”faktatykitystä” • Erottuvuus, selkeä identiteetti • Yhteinen symbolijärjestelmä • Yhteiset intressit • Jäsenyyden vaihe Jäsenet Tuki Luottamus Rutiinit
 34. 34. Hyvä yhteisömanageri on… Helposti lähestyttävä, empaattinen Online-yhteisön fasilitointi ja aktivoiminen Ulospäin suuntautunut ominaisuudet Taitava viestijä Omistautunut, pitkäjänteinen Organisoija ja tilannearvioija Intohimoinen Valmentaja, coach, mahdollistaja Muutosjohtaja Menetelmäosaaja taidot www.somemonitor.com, mashable.com/2013/01/27/community-manager-qualities/, #cmadFI, http://cmad.fi
 35. 35. Siis yhden ihmisen pitää olla kaikkea tuota, et oo tosissas?! N
 36. 36. Yhteisömanagereiden tulevaisuus  Ei sentään. Tulevaisuudessa myös yhteisöjä fasilitoidaan tiimeissä.  Täydentävä osaaminen  Erikoistuminen ja työnjako  Elämme vasta siirtymävaihetta, jossa vastuu niin sisäisistä kuin ulkoisista yhteisöistä on kaadettu 1-2 ”somegurun” niskaan. Kyse on kuitenkin johtamisesta, ei sosiaalisesta mediasta - se tarjoaa vain alustoja.  Yhteisöjen johtamisen tulee olla itsessään yhteisöllistä!
 37. 37. Lopuksi
 38. 38. There’s no silver bullet  Jokainen yhteisö on omanlaisensa. Siksi kaikille sopivia patenttiratkaisuja ei ole olemassakaan.  Voimme kuitenkin tunnistaa menestyvistä yhteisöistä yhteisiä piirteitä – ja siihen myös tämä esitys pyrki.  Yhteisöjä voi oppia ymmärtämään vain toimimalla – ei kirjoista lukemalla tai kuuntelemalla ”sanaa”. Ole aktiivinen!
 39. 39. Palautetta tästä esityksestä? Hyvää vai huonoa settiä? Löysitkö asiavirheitä, kehitettävää, täydennettävää, keskeneräistä, jotain mistä haluaisit kuulla lisää? Jätä rohkeasti kommentti tai nappaa virtuaalihihasta – tämäkin materiaali rakentuu paremmaksi yhteisöllisesti!
 40. 40. Tarvitsetko lisätietoa tai koulutusta? Paras osaaminen on verkostoissa: seuraa suomalaisten yhteisömanagereiden keskustelua Twitterissä #cmadfi ja tapahtumaa http://cmad.fi Ota yhteyttä! koomikoo@gmail.com Puh. 050 586 2853 Twitter: @MiiaKosonen

×