Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Postdiplomske studije na Univerzitetu u Kembridžu

355 vues

Publié le

Ova prezentacija je održana tokom Sajma obrazovanja ,,Zvonce'' da bi se javnosti u Srbiji približile aktivnosti alumnista Univerziteta u Kembridžu iz Srbije i da bi se podstakla veća umreženost i saradnja. Profesor Milena Milićević se osvrnula na studije tehničkih nauka i menadžmenta na Kembridžu i kako su takav sistematični princip rada usvojili osnivači Fakulteta za inženjerski menadžment koji su počeli svoje profesionalne karijere na Univerzitetu u Kembridžu.

Publié dans : Formation
 • Soyez le premier à commenter

 • Soyez le premier à aimer ceci

Postdiplomske studije na Univerzitetu u Kembridžu

 1. 1. Mogućnosti za postdiplomske studije u inostranstvu (Univerzitet u Kembridžu) Govornik i autor: Milena Milidevid, profesor na Fakultetu za inženjerski menadžment 22. oktobra 2013. na Sajmu obrazovanja ,,Zvonce’’ u Beogradu
 2. 2. Hinc lucem et pocula sacra. Odavde svetlost i dragoceno znanje. 1209. Počinje stvaranje i doslednost. Od Njutna, Darvina, Votsona i Krika, Pupina, Hokinga do bududih Nobelovaca.
 3. 3. Kako sve počinje? Obrazovanjem i izuzetnošdu. - Naši mladi studiraju: molekularnu biologiju, pravo, matematiku, tehničke nauke, ekonomiju, filologiju. - Ovako izgleda Kad Kembridž progovori srpski: - http://www.rts.rs/page/rts/sr/Dijaspora/story/1526/Srbija+na+ vezi/1305512/Srpski+studenti+u+Kembrid%C5%BEu.html
 4. 4. Put naših mladih do Kembridža 1) KRITERIJUMI ZA PRIJAVLJIVANJE • Prosečna ocena, naučni radovi • Međunarodni projekti, takmičenja, pomaganje zajednici 2) MOTIVACIONO PISMO I INTERVJU 3) USLOVNA PONUDA 4) FINANSIJE 5) BEZUSLOVNA PONUDA
 5. 5. Podrška i finansije: Cambridge Overseas Trust Fond za otvoreno društvo Primljeni studenti iz Preko 100 članova na fb-u; studenti iz bivše Srbije i Makedonije Jugoslalvije. Registrovani mogu dobiti od oktobra 2013. stipendiju. PEXIM Fondacija CU Yugosphere Society Univ of Cambridge Society of Serbia
 6. 6. Kembridž čine posebnim sledede stavke: Kembridž ima 31 veličanstveni koledž.
 7. 7. Biti inženjer u Kembridžu • • • • • • • • • Na ovim smerovima naši mladi brane boje 30,000 knjiga Srbije Aerospace and Aerothermal 350 naučnih časopisa Civil, Structural and Environmental Razmena sa studentima Electrical and Electronic MIT-a, École Centrale Electrical and Information Sciences Pariz, NUS , TU iz Energy, Sustainability and the Environment Minhena Engineering for the Life Sciences Information and Computer Instrumentation and Control Mechanical Engineering
 8. 8. Na postdiplomskim studijama se Interaktivna predavanja. polaže Minimalno opteredenje je 40 anonimno sati nedeljno, uključujudi 11 predmeta; predavanja, čitanje literature po rokovima i pripremu za pradenje 4+4+3. nastave. Smer Individualni i timski projekti, pohađa analize. 40 studenata iz 15 zemalja sveta, vedinom Učenje o menadžmentu na Kembridžu iz Azije.
 9. 9. 4 načina da budemo uspešniji ako usvojimo vrednosti Kembridža: Treba biti etičan, čist i predan poslu. Svaki rad podleže najrigoroznijoj analizi kojom se utvrđuje originalnost. Plagiranje ne dolazi u obzir.
 10. 10. 4 načina da budemo uspešniji ako usvojimo vrednosti Kembridža: Najlepše se uči u prirodi i iz prirode. Ako ne radimo na sebi svakodnevno, nazadujemo.
 11. 11. 4 načina da budemo uspešniji ako usvojimo vrednosti Kembridža: Leti odmaramo par dana nakon velikih uspeha: dobijanja diplome, proslava, novih praksi. Ipak, mora se razmišljati o jeseni i planirati život posle Kembridža. Svaki alumnista je važan, gde god bio.
 12. 12. 4 načina da budemo uspešniji ako usvojimo vrednosti Kembridža: Plodovi rada stižu kasnije, a sve počinje od sagledavanja šire slike i vizije. Ključno pitanje je: ,,Šta želimo da postignemo?’’ Prethodne fotografije: Timur Alexandrov, PhD in Sociology Candidate https://timalex.jux.com/
 13. 13. Fakultet povratnika sa svetskih univerziteta je nastao po uzoru na sistem rada na Kembridžu. Smerovi Fakulteta za inženjerski menadžment su usaglašeni sa tržištem: -Visokotehnološke industrije -Informaciono-telekomunikacione industrije - Kreativne industrije www.fim.rs
 14. 14. Nadahnuće za kraj: Semper EademUvek najbolji (moto Triniti koledža). Hvala vam na pažnji. Ostanimo u kontaktu. milena.milicevic@fim.rs Blog: plamen011. wordpress.com Fotografije: Timur Alexandrov, https://timalex.jux.com/ Samuel Mather, http://www.flickr.com/photos/lenscapbob/

×