Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

QUY CHẾ QUẢN LÝ KẾT QUẢ CÔNG VIỆC THEO BSC - KPI

11 639 vues

Publié le

QUY CHẾ
QUẢN LÝ KẾT QUẢ CÔNG VIỆC
( Ban hành kèm theo quyết định số ……………. Ngày…/…/2014 của Tổng giám đốc)

MỤC LỤC
CHƯƠNG I 1
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 1
Điều 1. Đối tượng áp dụng 1
Điều 2. Giải thích từ ngữ 1
Điều 3. Mục tiêu của công tác quản lý thực hiện công việc 2
CHƯƠNG II 2
NGUYÊN TẮC VÀ HỆ THỐNG TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ 2
KẾT QUẢ CÔNG VIỆC 2
Điều 4. Nguyên tắc quản lý thực hiện công việc 2
Điều 5. Hệ thống tiêu chí đánh giá 2
CHƯƠNG III 3
QUY TRÌNH ĐÁNH GIÁ, CHẤP NHẬN 3
VÀ KHIẾU NẠI KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ 3
Điều 6. Quy trình quản lý thực hiện công việc 3
6.1 Xây dựng và giao chỉ tiêu kế hoạch 3
6.2 Theo dõi đánh giá 4
6.3 Phân loại đánh giá 5
Điều 7. Quá trình chấp nhận kết quả 6
Điều 8. Quá trình khiếu nại kết quả đánh giá 6
CHƯƠNG IV 6
TỔ CHỨC THỰC HIỆN 6
Điều 9. Trách nhiệm của Ban Tổng giám đốc và các đơn vị 6
Điều 10. Điều khoản thi hành 7

Publié dans : Business
 • Dating for everyone is here: ❤❤❤ http://bit.ly/39mQKz3 ❤❤❤
     Répondre 
  Voulez-vous vraiment ?  Oui  Non
  Votre message apparaîtra ici
 • Sex in your area is here: ❤❤❤ http://bit.ly/39mQKz3 ❤❤❤
     Répondre 
  Voulez-vous vraiment ?  Oui  Non
  Votre message apparaîtra ici
 • Dịch vụ làm luận văn tốt nghiệp, làm báo cáo thực tập tốt nghiệp, chuyên đề tốt nghiệp, tiểu luận, khóa luận, đề án môn học trung cấp, cao đẳng, tại chức, đại học và CAO HỌC (ngành kế toán, ngân hàng, quản trị kinh doanh…) Mọi thông tin về đề tài các bạn vui lòng liên hệ theo địa chỉ SĐT: 0973.764.894 ( Miss. Huyền ) Email: dvluanvan@gmail.com ( Bạn hãy gửi thông tin bài làm, yêu cầu giáo viên qua mail) Chúng tôi nhận làm các chuyên ngành thuộc khối kinh tế, giá cho mỗi bài khoảng từ 100.000 vnđ đến 500.000 vnđ. DỊCH VỤ LÀM SLIDE: 10.000VNĐ/1SLIDE
     Répondre 
  Voulez-vous vraiment ?  Oui  Non
  Votre message apparaîtra ici
 • NHẬN LÀM SLIDE GIÁ RẺ CHỈ VỚI 10.000Đ/1SLIDE. DỊCH VỤ NHANH CHÓNG HIỆU QUẢ LIÊN HỆ: ĐT (0985.916872) MAIL: yuht84@gmail.com
     Répondre 
  Voulez-vous vraiment ?  Oui  Non
  Votre message apparaîtra ici

×