Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.
М. Иванова
Основни сведения 
 Постояннотоковите усилватели усилват сигнали с 
честота от нула Hz до десетки, стотици, хиляди Hz 
 Н...
Дрейф - дефиниции 
 дрейф на изходното напрежение или дрейф 
на усилвателя - промяната на изходното 
напрежение вследстви...
Причини за дрейфа 
 Изменението на температурата - температурен 
дрейф 
 Изменение на захранващите напрежения 
-напрежит...
 Температурeн дрейф - изразява се чрез: 
ΔUi0=ΔU00/AUΔT [μV/°C], 
където ΔU00 е изходен дрейф, AU - 
коефициент на усилва...
 Изискване към постояннотоковите 
усилватели е при липса на входен сигнал, 
напреженията на входната и на изходната 
клем...
 Всички основни променливотокови стъпала 
(например, свързани в схема с общ емитер, с общ 
колектор или обща база) могат ...
Едностъпален постояннотоков 
усилвател 
Недостатъци : 
- малък коефициент на усилване Au, поради дълбоката последователна ...
Многостъпални постояннотокови 
усилватели Проблем 1: 
• Трябва да се осигури 
потенциал на емитера на 
следващото стъпало ...
Решения на проблемите 
1). Използване на усилватели с две захранващи 
напрежения 
• Чрез делителя R1-R2 постоянното 
напре...
Решения на проблемите 
2). Усилвател с NPN и PNP транзистори 
Получава се голямо усилване: 
AU=3300, при IC1=IC2=1 mA, RE1...
Prochain SlideShare
Chargement dans…5
×

Постояннотокови усилватели

2 635 vues

Publié le

Постояннотокови усилватели

Publié dans : Formation
 • Soyez le premier à commenter

 • Soyez le premier à aimer ceci

Постояннотокови усилватели

 1. 1. М. Иванова
 2. 2. Основни сведения  Постояннотоковите усилватели усилват сигнали с честота от нула Hz до десетки, стотици, хиляди Hz  Необходима е директна или чисто съпротивителна връзка (галванична връзка) между източника на сигнала и входа, между отделните стъпала в многостъпалните постояннотокови усилватели и между изхода и товара  Не е възможно използването на блокиращи и разделящи кондензатори  Изходното напрежение зависи не само от приложеното входно напрежение, но и от промени в постояннотоковия режим на усилвателя
 3. 3. Дрейф - дефиниции  дрейф на изходното напрежение или дрейф на усилвателя - промяната на изходното напрежение вследствие изменението на постояннотоковия режим  приведен дрейф към входа - обикновено дрейфът се привежда към входа на усилвателя  Дрейфът се изразява с напрежението, което трябва да се подаде на входа, за да се възстанови първоначалната стойност на изходното напрежение
 4. 4. Причини за дрейфа  Изменението на температурата - температурен дрейф  Изменение на захранващите напрежения -напрежителен дрейф  Нестабилността на параметрите на елементите в схемата с течение на времето - времеви дрейф  Дрейфът, причинен от изменението на постоянния ток на активните елементи - дрейф по ток  Дрейфът, причинен от измененията на напреженията в отделните точки на схемата - напрежителен дрейф
 5. 5.  Температурeн дрейф - изразява се чрез: ΔUi0=ΔU00/AUΔT [μV/°C], където ΔU00 е изходен дрейф, AU - коефициент на усилване по напрежение, ΔT - обхват на изменение на температурата  Времеви дрейф - изразява се в микроволти на минута, час или месец
 6. 6.  Изискване към постояннотоковите усилватели е при липса на входен сигнал, напреженията на входната и на изходната клема да бъдат нула  Това се постига:  схемотехнически или  като се използва двуполярно захранване
 7. 7.  Всички основни променливотокови стъпала (например, свързани в схема с общ емитер, с общ колектор или обща база) могат да бъдат и постояннотокови, ако се премахнат емитерните кондензатори и разделящите кондензатори
 8. 8. Едностъпален постояннотоков усилвател Недостатъци : - малък коефициент на усилване Au, поради дълбоката последователна ООВ по ток, която се осъществява от резистора RE - ненулеви постояннотокови потенциали на входа и на изхода - голям дрейф на изходното напрежение
 9. 9. Многостъпални постояннотокови усилватели Проблем 1: • Трябва да се осигури потенциал на емитера на следващото стъпало от порядъка на потенциала на колектора на предното стъпало - постига се с по-голямо емитерно съпротивление - намалява коефициентът на усилване на следващите стъпала и общият коефициент на усилване Проблем 2: Дрейфът на изходното напрежение нараства ΔU00=ΔU001(AU2AU3...AUn)+ΔU002(AU3AU4...AUn)+...+ΔU00n Проблем 3: Входнят и изходният потенциал не са със стойност нула
 10. 10. Решения на проблемите 1). Използване на усилватели с две захранващи напрежения • Чрез делителя R1-R2 постоянното напрежение UC1 на колектора на T се понижава • Делителят обаче намалява коефициента на усилване: AU~(RC1/RE1)R2/(R1+R2). • AU=(8/1)12/16=6, тъй като R2/(R1+R2)=|UCC2|/ (UC1/|UCC2|)
 11. 11. Решения на проблемите 2). Усилвател с NPN и PNP транзистори Получава се голямо усилване: AU=3300, при IC1=IC2=1 mA, RE1=0,5 KΩ, RC1=4,6 KΩ, RC2=12 KΩ, S=30 mS, UCC=12V

×