Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.
Обратни връзки в усилвателите и 
тяхното влияние върху 
параметрите им 
Доц. М. Иванова
Определения 
• Посоката на предаване или усилване на сигналите 
от входа към изхода се смята за права посока. 
Посоката от...
Sβ 
RG 
A 
E β G 
RL 
SG Si So 
AF
• За количествена оценка на обратната връзка 
се приема отношението: F=A/AF, което още се 
нарича дълбочина на обратната в...
Видове ОВ 
• Вътрешна (паразитна) - дължаща се на свойствата на усилвателя; 
• - Външна - създава се от специални вериги з...
Последователна отрицателна ОВ по 
ток 
Io 
Uo RL 
UG 
Ui 
Uβ 
RG 
AY 
βR 
EG 
Ii=IG
Последователна отрицателна ОВ по 
ток 
• Коефициент на усилване 
по напрежение 
• Проводимост на 
предаване 
• Входно съпр...
Паралелна отрицателна ОВ по 
напрежение 
Ii 
Uo RL 
UG 
Ui 
Iβ 
RG 
A 
RTR 
βY 
EG 
IG
Паралелна отрицателна ОВ по 
напрежение 
• Коефициент на усилване 
по напрежение 
• Входно съпротивление 
• Изходно съпрот...
Паралелна отрицателна ОВ по ток 
Ii 
UG 
Ui 
Iβ 
RG 
A 
βI 
EG 
IG 
Io 
Uo RL
Паралелна отрицателна ОВ по ток 
• Коефициент на 
усилване по 
напрежение 
• Входно 
съпротивление 
• Изходно 
съпротивлен...
Изводи 
• Последователни ОВ – намалява Au и 
увеличава RiA, не променя AI 
• Паралелни ОВ – не променя Au и намалява 
RiA,...
Prochain SlideShare
Chargement dans…5
×

Обратни връзки и влиянието им върху параметри на усилвателите

4 731 vues

Publié le

Обратни връзки и влиянието им върху параметри на усилвателите

Publié dans : Ingénierie
 • Sex in your area is here: ❤❤❤ http://bit.ly/2ZDZFYj ❤❤❤
     Répondre 
  Voulez-vous vraiment ?  Oui  Non
  Votre message apparaîtra ici
 • Follow the link, new dating source: ♥♥♥ http://bit.ly/2ZDZFYj ♥♥♥
     Répondre 
  Voulez-vous vraiment ?  Oui  Non
  Votre message apparaîtra ici

Обратни връзки и влиянието им върху параметри на усилвателите

 1. 1. Обратни връзки в усилвателите и тяхното влияние върху параметрите им Доц. М. Иванова
 2. 2. Определения • Посоката на предаване или усилване на сигналите от входа към изхода се смята за права посока. Посоката от изхода към входа е обратна. Сигналите, които се предават в обратна посока осъществяват т.нар. обратна връзка. • Чрез веригата за ОВ с коефициент на предаване β, част от изходната енергия се подава във входната верига на усилвателя. • Коефициентът на усилване на усилвателя е А, а AF е коефициентът на усилване на усилвателя с ОВ.
 3. 3. Sβ RG A E β G RL SG Si So AF
 4. 4. • За количествена оценка на обратната връзка се приема отношението: F=A/AF, което още се нарича дълбочина на обратната връзка • Параметърът F се използва, за да се оцени влиянието на обратната връзка върху параметрите на усилвателя • Чрез F може да се определи дали обратната връзка е положителна или отрицателна; – F>1, AF<A - обратната връзка е отрицателна – F<1, AF>A - обратната връзка е положтелна
 5. 5. Видове ОВ • Вътрешна (паразитна) - дължаща се на свойствата на усилвателя; • - Външна - създава се от специални вериги за ОВ, използва се за изменение или подобряване параметрите на електронните устройства; • - Положителна - когато сигналът от веригата за обратна връзка 푆훽 и входният сигнал 푆푖 имат една и съща полярност (фаза), тогава тези сигнали се сумират и сигналът на входа, а също и на изхода нараства; • - Отрицателна - когато полярностите (фазите) на сигнала от веригата за обратна връзка 푆훽 и входният сигнал 푆푖 са противоположни, тогава амплитудата на входният (респ. изходният) сигнал намалява; • - Честотно независима - ако е създадена от честотно независими елементи; • - Честотно зависима - ако е създадена от честотно зависими елементи; • - Местна (локална) - ако обхваща само едно стъпало; • - Обща - ако обхваща повече от едно стъпала или целия усилвател.
 6. 6. Последователна отрицателна ОВ по ток Io Uo RL UG Ui Uβ RG AY βR EG Ii=IG
 7. 7. Последователна отрицателна ОВ по ток • Коефициент на усилване по напрежение • Проводимост на предаване • Входно съпротивление • Изходно съпротивление • Коефициент на усилване по ток
 8. 8. Паралелна отрицателна ОВ по напрежение Ii Uo RL UG Ui Iβ RG A RTR βY EG IG
 9. 9. Паралелна отрицателна ОВ по напрежение • Коефициент на усилване по напрежение • Входно съпротивление • Изходно съпротивление • Коефициент на усилване по ток
 10. 10. Паралелна отрицателна ОВ по ток Ii UG Ui Iβ RG A βI EG IG Io Uo RL
 11. 11. Паралелна отрицателна ОВ по ток • Коефициент на усилване по напрежение • Входно съпротивление • Изходно съпротивление • Коефициент на усилване по ток
 12. 12. Изводи • Последователни ОВ – намалява Au и увеличава RiA, не променя AI • Паралелни ОВ – не променя Au и намалява RiA, намалява AI • ОВ по напрежение – намалява RoA • ОВ по ток – RoA се увеличава • ОВ влияят върху някои смущения и нелинейни изкривявания

×