Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Presentació per presentar

190 vues

Publié le

 • Soyez le premier à commenter

 • Soyez le premier à aimer ceci

Presentació per presentar

 1. 1. ELS ORGANS DELS SENTITS VICTOREMMANUEL,ANDREA JOAN
 2. 2. INDEXEls organs dels sentit.............3La vista............................4,5 i 6El tacte…………………….7,8L’ólfacte….…………….9 , 10 i 11EL gust……………......12,13 i 14 L’oida……………….15,16 i 17
 3. 3. ELS ORGANS DEL SENTITLes cèl·ules especialitzades en la percepció delscambis produïts en el medi ambient denomina elsreceptors. En realitat ,tot protoplasma es exitable itotes les cèl·lules. 3
 4. 4. LA VISTA Els ulls son els organs de la vista.La llum entra a l’ull através de la pupil·la i el cristal·lí,la cornia serveix com unalent que projecta l’imatge sobre la retina,que esta formadaper cel·lules que perceben la llum i els colors .L’informacióde l’imatge s’envia al cervell a través del nervi òptic. 4
 5. 5. 5
 6. 6.  Cornia:la cornia cobreix l’iris i la pupil·la ,serveix com a lent. Iris:regula el diametre de la pupil·la tot fent-la més gran o més petita. Pupil·la:obertura de l’iris. Cristal·li:serveix per fixar l’imatge a la retina. Cos ciliar: Fa que canviï la curvatura del cristal·lí i que es es mantingui en la seva posició. Humor vitri:serveix per donar forma i consistencia a l’ull. Retina: En ella es troben les cèl·lules receptores. Coroide:és la capa vascular que nodreix la part de la retina Escleròtica: Manté lestructura junt amb la còrnia de lull, en ella se subjecten els músculsque mouen lull. 5
 7. 7. EL TACTE La pell és l’organ del sentit del tacte.Està formada perdues capes:l’exterior l’epidermis i a l’interior la derma.A laderma hi han cel·lules que perceben la pressió,el dolor,elfred i la calor.Quan son estimulades,aquestes cel·lulesenvien l’informació al cervell,aquesta informació va a travesdels nervis,la medula espinal fins al cervell. 7
 8. 8. 8
 9. 9. L’OLFACTE El nas és l’organ del sentit de l’olfacte.Està format per duescavitats que comuniquen amb l’exterior.A la part superior de cadacavitat hi ha la putuïtaria,una membrana que capta les olors i envia lainformacio al cervell a través del nervi olfactiu. 9
 10. 10.  Fossa nasal: La respiració nasal es el element basic, indispensable, pero noprimordial para la vida del ser huma. Gracies a la respiració es donan les bases delintercambi gaseos del nostre organisme, de la vida neuronal, de la actividadhemática, y de toda una innumerable llista de funciones básiques. El aire te que penetrar dintre del nostre organisme y ariba als pulmons.L´entrada es i te que arribar a les foses nasales o a al nas. Quan respirem el aire entraper les foses nasalesorificios coberts de vellosidades amb les células que secretan lamocosidad 10
 11. 11. 11
 12. 12. EL GUSTLa llengua es l’òrgan del sentit del gust. A lallengua es troben les papil·les gustatives,que recullenels sabors dolç,salat,amarg i àcid dels aliments ienvien la informació al cervell a través del nervigustatiu. 12
 13. 13.  Mediant El sentit del gust saprecien sabors Diferents i grausdintensitat dElls mateixos. Els sabors primaris són: salat, acid,dolç i Amarg. Salat i dolç: saprecien mes intensament a la punta de la llengua LÀcid: És Troba a els costats de la llengua. `LAmarg: És Troba a la part posterior de la llengua. 13
 14. 14. 14
 15. 15. L’OIDA Les orelles són els òrgans del sentit de l´oïda .El so entra perl´orella externa i xoca amb el timpà que, a través dels ossets del´orella mitjana, transmet les vibracions de lórella interna.Lainformació del so rebuda per l´orella interna és enviada al cerbell através del nervi auditiu. 15
 16. 16.  Timpà: La pressio de les ones sonores fa que el timpà vibri itrasmetu aquesta vibració als ossets de l´orella. Ossets:Trasmeten el moviment del timpà a l´orella interna. Conducte auditiu: Trasmet el so a l´orella mitjana. Nervi auditiu: Es el nervi que porta les senyals de l´orella interna alcervell. 16
 17. 17. 17

×