Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Infop2ev2015

Infopäeva (27.01.2015) esitlus

 • Identifiez-vous pour voir les commentaires

 • Soyez le premier à aimer ceci

Infop2ev2015

 1. 1. HINDAMINE INDIVIDUAALSE HINNANGU ANDMINE Merle Varendi Marge Kusmin 27. jaanuar 2015
 2. 2. Taotlusvoorus osalemine ja kvaliteedimärk 36 32 32 31 43 66 60 40 16 19 18 19 27 34 41 0 10 20 30 40 50 60 70 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Esitatud taotlusi Kvaliteedimärgi saanud kursuste arv
 3. 3. Miks osaleda? „võõras pilk“ (väljastpoolt oma õppeasutust) – väärtuslikud parandusettepanekud
 4. 4. Miks osaleda? „võõras pilk“ (väljastpoolt oma õppeasutust) – väärtuslikud parandusettepanekud "teadlikkus mõningatest aspektidest e-kursusel, mis võiksid veel olla ja mida seni polnud“
 5. 5. Miks osaleda? „võõras pilk“ (väljastpoolt oma õppeasutust) – väärtuslikud parandusettepanekud eneseanalüüs ja kriteeriumid, millele toetudes saab oma kursusel kohe ka ise parandusi teha
 6. 6. Miks osaleda? „võõras pilk“ (väljastpoolt oma õppeasutust) – väärtuslikud parandusettepanekud eneseanalüüs ja kriteeriumid, millele toetudes saab oma kursusel kohe ka ise parandusi teha „Vajadus oma tööd üle vaadata ja arengukohti otsida“
 7. 7. Miks osaleda? „võõras pilk“ (väljastpoolt oma õppeasutust) – väärtuslikud parandusettepanekud eneseanalüüs ja kriteeriumid, millele toetudes saab oma kursusel kohe ka ise parandusi teha tunnustus
 8. 8. Miks osaleda? „võõras pilk“ (väljastpoolt oma õppeasutust) – väärtuslikud parandusettepanekud eneseanalüüs ja kriteeriumid, millele toetudes saab oma kursusel kohe ka ise parandusi teha tunnustus "Need olid minu esimesed e-õppe kursused ja see, et üks osales konkursil ja sai ka tunnustatud, on minu jaoks väga olulise tähtsusega ning motiveeriv. See annab julgust ja innustust e-õppega edasi tegeleda ja ka edasi õppida"
 9. 9. Hindajad 35 29 33 33 42 42 60 42 35 14 7 11 17 14 16 16 0 10 20 30 40 50 60 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 kokku hindajaid uusi hindajaid
 10. 10. 2013 kvaliteedimärgiga tunnustatud e-kursused Kvaliteedimärgiga mitte- tunnustatud e-kursused 0 20 40 60 80 100 120 Rakenduskõrgkool Rakenduskõrgkool Rakenduskõrgkool Rakenduskõrgkool Rakenduskõrgkool Rakenduskõrgkool Kutsehariduskeskus Rakenduskõrgkool Ülikool Rakenduskõrgkool Rakenduskõrgkool Rakenduskõrgkool Ülikool Ülikool Rakenduskõrgkool Rakenduskõrgkool Ekspertide hinnang , % Autori enesehinnang, % 0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0 120.0 Ülikool Rakenduskõrgkool Ülikool Ülikool Ülikool Rakenduskõrgkool Kutsehariduskeskus Ülikool Ülikool Ülikool Ülikool Ülikool Ülikool Ülikool Ülikool Ülikool Ülikool Ekspertide hinnang , % Autori enesehinnang, %
 11. 11. HINNANG Hinnang (evaluation) on hindamise tulemusel saadud arvamus, otsus objekti kohta, mis baseerub kellegi tähelepanekutel, vaatlustel, objektiivsetel andmetel, statistikal, isiku kogemustel.  on subjektiivne, pole olemas kõikidele sobivat hindamissüsteemi;  kutsub esile emotsioone. P.Scholtes Juhi käsiraamat
 12. 12. Halo efekt Hindamisel kiputakse sageli kasutama stereotüüpe, eelarvamusi jm.
 13. 13. Individuaalselt Reastage järgnevad maitseained: KÖÖMNED VIIE PIPRA SEGU PIPARMÜNT KANEELIKOORED VANILJE VANILJESUHKUR SOOL, PIPAR TILL PITSAMAITSEAINE PURUSTATUD PIPAR
 14. 14. Võrrelge saadud tulemust oma kõrvalistujaga: • kas saite sama järjestuse? • mille alusel otsustasite järgnevuse? • kas tulemus on objektiivne? Paaristöö
 15. 15. Võrrelge saadud tulemust oma kõrvalistujaga: • kas saite sama järjestuse? • mille alusel otsustasite järgnevuse? • kas tulemus on objektiivne? Mis oleks aidanud saavutada objektiivsemat tulemust? Paaristöö
 16. 16. Hindamismeetodid Hinnangu andmiseks võib kasutada erinevaid hindamismeetodeid (mõõdikuid, kriteeriume) Maatrikshindamine (rubrics) • Maatriks on raamistik hindamiseks; • Maatriks on abivahend hinnatavale ja hindajale; • Maatrikshindamine aitab selgemalt defineerida kvaliteeti.
 17. 17. Maatriksi struktuur Vajaduste analüüs kriteeriumid 1-2 (eneseanalüüs 1-3) Õppeprotsessi kavandamine kriteeriumid 3-8 (eneseanalüüs 4-11) E-kursuse väljatöötamine kriteeriumid 9-15 (eneseanalüüs 12-20) E-kursuse läbiviimine kriteeriumid 16-19 (eneseanalüüs 21-25) E-kursusele hinnangu andmine kriteerium 20 (eneseanalüüs 26-27)
 18. 18. Tagasiside (hinnang tehtule) Tagasiside puhul võib eristada erinevaid fookusi: • muutev vs kinnitav tagasiside; • tagasiside isikule, kartus pahandada vastuvõtvat poolt; • tänuavaldus vs innustamine; • tagasiside tehtud tööle;
 19. 19. Tagasiside andmine (igapäevaelus) Käitumine Mõju Tunded Soov
 20. 20. Tagasiside andmine (igapäevaelus) Käitumine Mõju Tunded Soov Ülesanne * Palusid teha kolleegil kokkuvõtte eelmisel aastal e-õppes toimunust ning saata see eile õhtuks Sinu ülemusele (NB! täna hommikul oli seda vaja).
 21. 21. Tagasiside andmine (igapäevaelus) Käitumine Mõju Tunded Soov Ülesanne * Palusid teha kolleegil kokkuvõtte eelmisel aastal e-õppes toimunust ning saata see eile õhtuks Sinu ülemusele (NB! täna hommikul oli seda vaja). * Täna hommikul helistas kuri ülemus, kes ei olnud saanud kokkuvõtet kokkulepitud ajaks.
 22. 22. Analüüs Selgitus toimunule Kuidas käitun, kui saan sellise kirja? Kas sõnastaksid kirja ümber?
 23. 23. Tagasiside andmine (e-kursusele) Käitumine Mõju Tunded Soov Argument Selgitus Mõju Soovitus
 24. 24. Tagasiside saajal puudub oskus tagasisidet vastu võtta kaitsesse asumata andjal puudub oskus anda tagasisidet arendaval ja mittehinnangulisel viisil Tagasiside andmine seondub ka selle saamisega. Enamasti me tõlgendame saadavat informatsiooni. Konstruktiivne tagasiside on suunatud tulevikku, esitatud positiivselt. Kriitika on suunatud minevikku, esitatud negatiivselt, üldine ja suunatud isikule.
 25. 25. Näide: Failid õppematerjalidele ja juhenditele kursuse avalehel ning failide kaustades avanevad erinevalt:
 26. 26. Näide: Failid õppematerjalidele ja juhenditele kursuse avalehel ning failide kaustades avanevad erinevalt: osa avaneb hüpikaknasse, osa kursuse peale.
 27. 27. Näide: Failid õppematerjalidele ja juhenditele kursuse avalehel ning failide kaustades avanevad erinevalt: osa avaneb hüpikaknasse, osa kursuse peale. Õppijale on mugavam, kui kõik materjalid avanevad ühtemoodi,
 28. 28. Näide: Failid õppematerjalidele ja juhenditele kursuse avalehel ning failide kaustades avanevad erinevalt: osa avaneb hüpikaknasse, osa kursuse peale. Õppijale on mugavam, kui kõik materjalid avanevad ühtemoodi, näiteks hüpikaknasse, mis on suurusega vähemalt 900x800 px (praeguse 620x450 px asemel).
 29. 29. e-kursuse hindamise kriteeriumid
 30. 30. Kriteeriumid (analüüs) Kriteerium 1 – kursusel on sõnastatud eesmärgid ja õppijakesksed õpiväljundid • Eesmärk kooli keskne; õpiväljund õppija keskne; • Eesmärgid ja õpiväljundid seostuvad kriteeriumitega 2 ja 4; • Mida teha kui ei leia? Kriteerium 2 – kursuse sisu vastab kursuse õpiväljunditele • Tutvu struktuuriga ja võrdle selle seostatust õpiväljunditega
 31. 31. Kriteeriumid (kavandamine) Kriteerium 3 – esitatud on õppijale vajalikud eelteadmised, oskused ja eeldusained kursusel osalemiseks • Kui kursusel neid lisatud ei ole, siis on soovitav viidata, et kursusel läbimiseks eeldusi ei ole Kriteerium 4 – kursuse õppetegevused ja hindamise põhimõtted vastavad kursuse õpiväljunditele • Õppetegevused on foorumid, testid jne • Kas õppijatele on selge millega ja millal peab tegelema Kriteerium 6 – kursuse õppematerjalid ja õppetegevused vastavad kursuse mahule • Kriteeriumi eesmärk ei ole sisu hindamine; • Tunnustamist väärib kui maht on kirjas, kui ei siis tuleb analüüsida;
 32. 32. Kriteeriumid (kavandamine) Kriteerium 7 – toetatakse õpioskuste kujunemist • Kas õppijaid suunatakse õpitu reflekteerimisele, aja planeerimisele Kriteerium 8 – tehnoloogilised vahendid toetavad õppeprotsessi läbiviimist • Tehnoloogilised vahendid on vikid, foorumid jne • Tehnoloogilised vahendid ei ole eesmärk omaette vaid nende kasutamine peab olema põhjendatud
 33. 33. Kriteeriumid (väljatöötamine) Kriteerium 9 – kursus on hästi struktureeritud ja lihtne kasutada • Ülesehituse selgus • „puudub põhjalik õpijuhis, aga kursus on hästi struktureeritud ja ei vaja õpijuhist“ -??? Kriteerium 11– õppematerjalid vastavad digitaalsete õppematerjalide loomise headele tavadele • Vt e-kursuse juhendi peatükk 3.1 (struktuur, ühtne stiil jms) Kriteerium 12 – viidatud on teiste autorite teostele, mida on kursuse illustreerimisel ja õppematerjalide koostamisel kasutatud
 34. 34. Kriteeriumid (väljatöötamine) Kriteerium 14 – Õpijuhis on põhjalik ja terviklik sisaldades osalise e-kursuse puhul ka ülevaadet auditoorsest õppetööst • Õpijuhis, selle struktuur, paiknemine jm • Seotus auditoorse tööga peab olema selge Kriteerium 15 – kursus on tehniliselt töökorras • „kõik lingid ei tööta“ - ???
 35. 35. Kriteeriumid (läbiviimine) Kriteerium 16 – kursuse läbiviija täidab erinevaid rolle (tehniline, organisatoorne, sotsiaalne ja pedagoogiline) • Rollid võivad olla delegeeritud • Raske hinnata kui õppejõu tegevus ei kajastu (tühjaks tehtud kursus) - ? Kriteerium 18 – õppijale antakse süstemaatiliselt kursuse jooksul tagasisidet tema üldise edenemise ning tugevate ja nõrkade külgede kohta • Infot saab hindamise põhimõtetest ja sellest kas kursusel kasutatakse enesehindamise võimalusi
 36. 36. Kriteeriumid (hindamine) Kriteerium 20 – toimub kursuse tagasisidesüsteem • Kriteerium käsitleb üliõpilaste hinnangut kursusele ja see võib olla erinevates dokumentides Lõpphinnang (boonuspunktid) • Kas kursus on atraktiivne? • Kas tahaksite sellel kursusel õppida? • Kas kursus vääriks e-kursuse kvaliteedimärki?
 37. 37. Soovitused individuaalse hinnangu andmiseks kasuta hinnangu andmisel ? all olevat abiinfot; kui kursuselt ei leia vajalikku infot siis otsi seda eneseanalüüsist, avaldusest; kasuta kindlasti võimalust anda lisakommentaare; boonuspunktide andmisel mõtle põhjendustele; küsi nõu – hindajate foorum, e-kiri.
 38. 38. 7 soovitust hindajale – Hindamise kaudu õppimine on väärtuslik kogemus Ole õppija - vaata kursust õppija rollist; Süvene sisusse - eesmärk on hinnata kursuse haridustehnoloogilist poolt mitte õppeainet; Ole sõbralik - ei ole õigeid ega valesid seisukohti; Ole avatud - avatus uutele ideedele, innovatsioonile; Ole objektiivne - leia tõendusmaterjali; Ole konstruktiivne - tagasisidet andes ole juhendav ja suunav; Varu aega – aega kulub rohkem kui sa oskad eeldada.
 39. 39. Hindajate tagasiside protsessile …. aga kõik rühmaliikmed polnud ikkagi individuaalhindamist enne Rakvere ära teinud. Kindlasti ei tohiks olla osalemine hindajale olla sunniviisiline. Ei tundnud, et olen selleks valmis, samuti ei olnud hindamisperioodil piisavalt aega teemasse süvenemiseks. eneseanalüüsi vormi võiks veidi muuta.
 40. 40. Taotlejate tagasiside protsessile (2-2014) Erapooletu ja asjatundlik tagasiside minu tööle Võimalus saada tagasisidet asjatundjatelt ja teadmine, kuidas tehtud töö õnnestus. Kõige väärtuslikemaks kvaliteedimärgi taotlemise protsessis pean oma ekursuse kvaliteedi parandamist…
 41. 41. Lisakommentaarid (2014) Kahju, kui tegemist on lausa küündimatute hindajatega, kes ei oska linke avada ja ei leia üles kohta, kus on toodud kontrolltööde, eksamite jne. tulemused (Moodles hinnete all). Väga hea mõte sellist asja korraldada, paneb oma kursuse üle järgi mõtlema ja seda parandama.
 42. 42. TÄNAME!

×