Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Nutiminutid - Ajurünnakud

Ajurünnakute tarkvara Stormboard

 • Identifiez-vous pour voir les commentaires

 • Soyez le premier à aimer ceci

Nutiminutid - Ajurünnakud

 1. 1. Ajurünnakud www.stormboard.com Marge Kusmin
 2. 2. Läbiviimine I etapp – ideede kogumine  Ajaline piirang,  Konkreetne küsimus või teema,  Leida maksimaalselt (erinevaid) lahendusi (ideid),  Kõik lahendused, ideed on olulised II etapp – tulemuste analüüs  Kaaluda teostatavust või asjakohasust,  Järjestada vastavalt eesmärgile,  Hinnata ressursse. III etapp - rakendamine
 3. 3. Kasutamine õppetöös 1  Tähelepanu suunamine, kaasamine,  Eelteadmiste väljaselgitamine, teadmiste ühtlustamine uue materjaliga tutvumiseks Sissejuhatus
 4. 4. Kasutamine õppetöös 2  Olulisemate ideede kogumine ja nende võrdlemine:  Ajaloosündmuse, teadlase, avastuse, definitsiooni vm kohta  Rakendusvõimaluste leidmine,  Eluliste näidete esitamine, Uue materjaliga tutvumine
 5. 5. Kasutamine õppetöös 3  Poolt ja vastuargumentide esitamine,  Tugevuste, nõrkust, võimaluste ja ohtude kaardistamine,  Meeskondlikult teemakohasele küsimusele vastamine Kinnistamine
 6. 6. Kasutamine õppetöös 4  Mis oli uus?  Millega peab tegelema?  Mida on vaja testida, kinnistada? jne. Tagasiside
 7. 7. Osalemine ajurünnakus
 8. 8. Stormboard=brainstorm+whiteboard ➔ vahend veebipõhiseks koostööks ➔ ideede genereerimine ➔ ideede rühmitamine ➔ ideede kommenteerimine ➔ ideede hääletamine
 9. 9. Tasuta võimalused Veebilehitsejad
 10. 10. Mallid 10
 11. 11. Konto häälestamine
 12. 12. Ajurünnaku alustamine
 13. 13. Ideede esitamise võimalused ➔ märkmepaber ➔ pilt, foto ➔ video (YouTube, Vimeo) ➔ fail ➔ eskiis ➔ kommenteerimine ➔ hääletamine
 14. 14. Saab muuta ➔ lisatud sisu (omanik) ➔ sisu paigutust ➔ märkmepaberi värvi ➔ malli (Setup) ➔ kasutajaid (Users)
 15. 15. Lisavõimalused ➔ jututuba ➔ tegevuste ajalugu
 16. 16. Eksportimine Jagamine
 17. 17. Abi
 18. 18. Puudused ➔ Saab luua vaid avatud sisu ➔ Ei saa muuta malli pealkirja ➔ Ei saa muuta mallis olevaid tekste ➔ Aken ei uuenda ennast automaatselt ➔ Paljud lisavõimalused tasu eest

×