Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.
Podem emmalaltir     per estar exposats           a certs factors de risc ?   Ens podem protegir?   ...
Freqüència de malalties   Amb quina freqüència ens refredem quan som exposats als riscs de             mala...
Risc absolut - Risc relatiu- Risc atribuïbleRisc absolut, RADefinim risc absolut com la tasa dincidència o freqüència amb ...
Percentatge de risc atribuïble a un factor de risc determinat o fracció             etiològica en exposatsAqu...
Problemes1.- En un estudi realitzat en un polígon industrial de 2000 treballadors es va trobar quedun total de 250 treball...
5.- Quin són els factors sinèrgics de risc que augmenten la probabilitat de contreure unaccident de trànsit?6.- Què són el...
Dun total de 100 treballadors duna central nuclear, 45 persones exposades a radiacionsanuals > 50mSv/any van presentar càn...
11.- Llegeix el text adjunt i analitzal. A quin tipus de text correspon? Quin és el seuobjectiu? Manifesta cap estat dopin...
12.-Segons el model causal determinista de Rothman què determina emmalaltir de cirrosi per lesfigures aquí representades ?...
part superior dreta de labdomen i també es trobava força cansat, així que va anar a visitar-se alcentre mèdic del campus o...
a) Què en pots treure de la informació detallada?  Quines dades resulten rellevants des dun punt de vista epidemiològic? ...
Prochain SlideShare
Chargement dans…5
×

Estudi de risc epidemiològic

1 464 vues

Publié le

 • Soyez le premier à commenter

 • Soyez le premier à aimer ceci

Estudi de risc epidemiològic

 1. 1. Podem emmalaltir per estar exposats a certs factors de risc ? Ens podem protegir? Com saber-ho? Freqüències de malalts exposats Freqüències de malalts no exposats Risc relatiu Fracció etiològica Risc atribuïble Causalitat epidemiològicaPromoció salut CGFS Montse Lanau
 2. 2. Freqüència de malalties Amb quina freqüència ens refredem quan som exposats als riscs de malalties respiratòries?Per estudiar el pes que els diferents factors de risc tenen sobre les malalties respiratòries,o qualsevol altra malaltia, és necessari quantificar lexposició de cada factor de risc.En els estudis epidemiològics, per esbrinar en quin percentatge les persones exposadesa cert risc manifesten una malaltia o no, es fan taules de contingència 2 x2 on en lescolumnes es recullen els dos grups de població corresponents als afectats i no afectatsper la malaltia i en les fileres la població exposada i no exposada al risc que es vol valorar,així doncs tindrem: Malalts No malalts Total Exposats A B A+B No exposats C D C+D Total A+ C B+D A+B+C+DEn lactivitat anterior hem après que entre els diferents riscs que poden desencadenarmalalties respiratòries com ara són el fumar, el no rentar-se les mans després dhabitarespais tancats i multitudinaris com el metro, el no abrigar-nos, hidratar-nos i el no prendrevitamina C són, tots ells, factors que sumen alhora de refredar-nos o engripar-nos, és adir que sinó els evitem tindrem força probabilitats d emmalaltir. Anem a veure què faríemper a comprovar objectivament i quantificar quant cert és això estudiant dos grups depoblació a qui anomenarem població malalta i població no malalta o saludable, les dadesde les quals són les següents: Pb. Malalta Pb. Saludable Total Exposats 457 362 819 No exposats 26 85 111 Total 483 447 930Per quantificar entre la població malalta qui ha emmalaltit per haver estat exposat alsfactors de risc indicats anteriorment i qui no, calcularem la freqüència dels exposats i noexposats que han emmalaltit sobre el total de la població que els representa: Quina és la freqüència dels exposats a patir la malaltia? f= 457 / 819 = 0,55 Quina és la freqüència dels no exposats a patir la malaltia? f= 26 / 111 = 0,23 Quina és la freqüència de malalts de tot el co.lectiu estudiat? f= 483 / 930 = 0,51 Quina és la freqüència de sans de tot el col.lectiu estudiat? F = 447 / 930 = 0,48Promoció salut CGFS Montse Lanau
 3. 3. Risc absolut - Risc relatiu- Risc atribuïbleRisc absolut, RADefinim risc absolut com la tasa dincidència o freqüència amb la que una malaltia esmanifesta. RA = ( nº malalts / població total ) x 1000Exemple:Calcula el RA, duna població de majors de 65 anys, a patir la grip estacional sabent queenguany lhan presentat 5000 persones entre una població de 30.000 habitants majors de65 anys. RA = (5.000 / 30.000 ) x 1000 = 166,66Resposta:166 persones de cada 1000 habitants majors de 65 anysExercici:Calcula el RA a contreure malalties respiratòries que presenta el col·lectiu anteriorexposat al grup de riscs respiratoris :Risc relatiu, RRDefinim risc relatiu a la proporció entre la incidència del grup que té el factor de risc i la delgrup sense aquest factor. RR= freqüència dels exposats a patir la malaltia freqüència dels no exposats a patir la malaltiaExerciciCalcula el RR del col·lectiu anterior a presentar malalties respiratòries.Què ens indica aquest valor?Risc atribuïbleEl risc atribuïble mesura la part del risc absolut que pot atribuir-se a un factor particularrespecte a la resta de malalts no exposats. R atribuïble = freqüència de la malaltia en exposats – freqüència de la malaltia en no exposatsPromoció salut CGFS Montse Lanau
 4. 4. Percentatge de risc atribuïble a un factor de risc determinat o fracció etiològica en exposatsAquest percentatge ens dóna la relació existent entre els qui presenten la malaltia perexposició a un factor determinat sobre la totalitat dels malalts exposats. Fracció etiològica en exposats = Risc atribuïble / freqüència de la malaltia en exposats % Risc atribuïble al factor determinat = fracció etiològica en exposats x 100ExempleCalcula la fracció etiològica dels malalts exposats a risc. FE = ( 0,55 – 0,23 ) / 0,55 = 0,58RespostaLa fracció és de 0,58, expressat en % ( sobre 100 persones) diríem que un 58% delsmalats ho són per haver estat exposats al factor de risc determinat o factor en estudi.ExerciciCalcula el percentatge de risc atribuïble a la població general i als exposats a risc.Analitzant els dos resultats, quin dels dos grups presenta major percentatge de risc?Resposta:El percentatge de risc atribuïble a la població general és de 7,51 %El percentatge de risc atribuïble a la població dexposats és del 58%Presenta major percentatge de risc la població dexposats al factor de risc.ExerciciPodem afirmar que el fet destar exposats a certs factors de risc comporta un risc a patirmalalties respiratòries com el refredat o la grip?Quines solucions es podrien aplicar per a disminuir el factor de risc? Causalitat epidemiològicaEl model causal de Rothman intenta explicar i representar les causes que generen odeterminen un problema de salut. Considera que una malaltia pot estar motivada perdiferents causes a les que anomena “causes suficients” i aquestes al seu torn podengenerar-se per diverses causes complementàries o factors de risc. La suma de les causessuficients haurà de sumar el 100% de la casuística determinant a generar el problema desalut en estudi. El model de Rothman utilitza diagrames de sectors on cada sector dundiagrama representa una causa complementària i el diagrama en el seu conjunt unacausa suficient per el problema de salut que manifesta un col.lectiu en estudi.Promoció salut CGFS Montse Lanau
 5. 5. Problemes1.- En un estudi realitzat en un polígon industrial de 2000 treballadors es va trobar quedun total de 250 treballadors exposats a torres de refrigeració sense tractament perlegionel.losi 100 van emmalaltir i 150 no ho van fer, mentre 10 persones de la resta detreballadors van caure malalts i els altres 740 no van caure malalts. a) Realitza la taula de contingència b) Calcula: la freqüència de malalts dels exposats la freqüència de malalts dels no exposats la freqüència de malalts totals que presenta el col.lectiu en estudi c) Quin és el risc relatiu a patir la malaltia entre els exposats i els no exposats? d) Quina és la fracció etiològica de la malaltia per haver estat exposat al factor de risc? e) Calcula el percentatge de risc atribuïble a la població general i als exposats. f) Què cal fer per a prevenir-la?R/ b) 0,4; 0,013; 0,11 c) 36,36 d) 0,97 e) 97%2.- Duna població de 888 dones embarassades, 122 delles es declaraven fumadores, 27van donar a llum nadons de baix pes, mentre que de les 766 restants, 63 van tenir nadonsde baix pes. Calcula el risc relatiu, el risc atribuïble i la fracció etiològica dels exposats.R/ RR= 2,695 ; RAt= 0,139; FE= 0,628 3.- Analitza els teus hàbits de risc per a contreure malalties cardiovasculars o malalties respiratòries, com es van originar? has pensat en modificar-los i en el seu lloc prendre hàbits saludables? Quines estratègies proposaries per a modificar aquests hàbits? 4.- A Catalunya en els darrers anys la prevalença per els malalts de tuberculosi ha augmentat. Què és la tuberculosi, com es diagnostica? com es pot prevenir el seu contagi? Quins són els mecanismes que permeten fer el control i seguiment daquestes malalties?Promoció salut CGFS Montse Lanau
 6. 6. 5.- Quin són els factors sinèrgics de risc que augmenten la probabilitat de contreure unaccident de trànsit?6.- Què són els factors risc competitius ? Quins factors coneixes que puguin causar tantuna malaltia com una altra?7.- Fes un esquema dels factors de risc epidemiològic a tenir en compte en tot estudi demorbiditat.8.- http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/FichasTecnicas/NTP/Ficheros/601a700/ntp_614.pdfPromoció salut CGFS Montse Lanau
 7. 7. Dun total de 100 treballadors duna central nuclear, 45 persones exposades a radiacionsanuals > 50mSv/any van presentar càncers mentre altres 30 no en van presentar. 10persones sotmeses a radiacions < 1mSv / any també van presentar-ne i altres 15sotmeses a aquests nivells no en van presentar. Calcula el RA, RR, R At, F et, % R.Atribuïble.R/ RA= 0,55, RR= 1,5, R.At= 0,20, F.et= 0,33, % RA= 33%9.- Què faries per a controlar el factor de risc dexposició a radiacions? Pots consultar lafont de referència al peu de la imatge.10.- Indica a quin tipus de factor de risc pertanyen les variables que a continuaciósindiquen com a variables o factors de risc modificables causants de les malaltiescardiovasculars:Promoció salut CGFS Montse Lanau
 8. 8. 11.- Llegeix el text adjunt i analitzal. A quin tipus de text correspon? Quin és el seuobjectiu? Manifesta cap estat dopinió? De quin altre factor de risc europeu de càncerparla el text ?Promoció salut CGFS Montse Lanau
 9. 9. 12.-Segons el model causal determinista de Rothman què determina emmalaltir de cirrosi per lesfigures aquí representades ?. Indica les causes suficients i les causes complementàries que podengenerar cirrosi. Quines són les fraccions etiològiques?. Hi ha cap factor de risc a eliminar? I aprioritzar? Causa suficient I per contreure cirrosi 6% A: menjar 15% 2% greixos B: beure alcohol C: medicaments 10% D: diabetis E: dieta rica vitamines 20% Causa suficient II per contreure cirrosi 11% 21% A: menjar greixos B: beure alcohol C: medicaments 43% 21% D: diabetis G: Hepatitis B 4%13.- Una quarta part del col·lectiu destudi de 100 persones que menja greixos diàriament té el fetgegras, mentre altres 40 persones que mengen equilibradament però beuen més de 6 UBE durant elscaps de setmana (unitats estàndard de beguda) també el presenten i altres 20 no el presenten.Calcula el RR i el R.Atribuïble a presentar fetge gras per menjar greixos i el RR i RAt a presentarfetge gras per beure més de 6 UBE. Quin ha estat el major factor de risc a generar fetge gras?14.- Llegeix el cas següent i determina què li va poder passar al Marc així com de què està malalt.En Marc estava molt il·lusionat per començar la seva estada a lestranger quan es va començar atrobar malament sortint dun àpat quan ja portava mes i mig fora de casa. Es queixava de dolor a laPromoció salut CGFS Montse Lanau
 10. 10. part superior dreta de labdomen i també es trobava força cansat, així que va anar a visitar-se alcentre mèdic del campus on sallotjava. Curiosament, va ser la cinquena persona atesa aquella tardaper una mateixa simptomatologia. Els altres afectats, la majoria noies, havien passat el darrer cap desetmana a la platja i shavien allotjat en una pensió a règim de mitja pensió, al tornar al campusshavien aturat a beure una coca-cola al bar del pavelló municipal on en Marc treballava uneshoretes.Així que el centre mèdic va tenir el diagnòstic i va confirmar que tots ells shavien infectat per elvirus de lhepatitis B van cursar la declaració obligada de la malaltia a loficina corresponent iaquesta no va trigar ni 24 hores en declarar un brot local dhepatitis B. Les primeres dades que esvan recollir van ser aquestes: Malalt Consum dalcohol Dieta greixos Altres observacions home donaX 4 UBE/ dia - 60 anys, havia esmorzat al bar del pavelló X 2 UBE/dia X 20 anys amb tatuatge recentX 6 UBE / cap setmana - 55 anys, havia esmorzat al bar del pavelló X 5 UBE / cap setmana X 20 anys, monitor descaladaX - - 25anys, monitor desports X 3 UBE / dia X 22 anys, fractura accident trànsitX - - 18 anys, esportista X - - 20 anys, campiona de natacióX 3 UBE / dia X 35 anys, conserge del pavellóX 3 UBE / dia - 40 anys, amb tatuatge recentX 3 UBE / dia X 45 anys, alt de pressióX 3 UBE / dia X 45 anys, Salmonel.losi recentment superada X - - 40 anys, monitora desplaiX 7 UBE / cap setmana X 30 anys, al.lèrgic productes químics X 1 UBE / cap setmana - diabèticaX 7 UBE / cap setmana X alt de pressió X - - -X 7 UBE / cap setmana - lesionat, recent accident de cotxe1UBE: 1 unitat beguda estàndard equivalent a 1 copa de vi, 1 cervesa, 1 xopet o 1 cigaló2UBE: 1 whisky o 1 conyac màxim permèsPromoció salut CGFS Montse Lanau
 11. 11. a) Què en pots treure de la informació detallada? Quines dades resulten rellevants des dun punt de vista epidemiològic? Per què? 8 persones malaltes semblen tenir una relació o una altra amb el pavelló, podríem afirmar que aquesta relació els ha suposat un risc?b) Calcula el percentatge de malalts, dhomes i dones, per lhepatitis B que consumeixen quantitatsno superiors a la UBE diària permesac) Calcula el percentatge de malalts, homes i dones, per lhepatitis B que consumeixen quantitats nosuperiors a les UBE permeses durant el cap de setmanad) Calcula el percentatge dhomes i dones malaltes per lhepatitis B i que consumeixen dietes riquesen greixose) Quines conclusions en traieu?f) Faríeu cap consideració important atenent a les observacions recollides?g) En marc continuava anant a treballar a fer aquelles poques horetes que tant bé li anaven fins queel seu amic Jan del “shop center” va anar-lo a visitar després de tornar de vacances de casa seva ,vacances que havia allargat per haver estat hospitalitzat per una hepatitis. Quina investigacióportaries a terme per a descobrir si hi ha hagut cap contagi entre els malalts?Promoció salut CGFS Montse Lanau

×