Индивидуален план на артстудио "Палитра"

M
МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА

                    ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД
        ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ” 2007 – 2013
                    Инвестира във вашето бъдеще!


               Схема: BG051PO001-4.1.05
   „Образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства”                                           Приложение № 6


Договор: BG051PO001-4.1.05- 0013
Име на проект: МЛАДЕЖКИ НАУЧНО-ПРОФЕСИОНАЛЕН ЦЕНТЪР (МНПЦ)
Бенефициент: ПЗГ „Кл. Арк. Тимирязев”

       Индивидуална учебна програма/план за представителите на целевата група1
                     Име: „Артстудио Палитра”
                 Ръководител на дейност : Нели Димитрова


   1. Цели на учебната програма/план
       Да се създадат условия за по-успешна социална реализация на учениците от етническите
   малцинства в училище чрез провеждането на активна гражданска, културна и образователна
   политика.
       Да се даде по-голям шанс на учениците от етническите малцинствени групи за
   реализация,да се подпомогне тяхното личностно израстване чрез включването им в
   образователни и културни мероприятия.
       Да насърчава талантливите деца и да им предложи алтернатива за развитие и представяне
   пред публика.
       Да се осмислят свободното им време и ваканциите.
   2. Теоретична подготовка


   2.1. Тема 1. Организиране дейността в „Артстудио Палитра”
     Съдържание: Уточняване състава на клуба, избор на отговорник, запознаване с основните
     дейности, които предстоят да се извършат,обсъждане и приемане на плана.
     брой часове/занятия /-3часа
   2.2. Тема 2. ”Да бъдем толерантни”
     Съдържание : Среща с Мария Леонидова – психолог /беседа/
     брой часове/занятия - 4часа
   2.3. Тема1. „Природни забележителности на моя роден край”- филм за Каварна
     Съдържание:Беседа за Болата,Яйлата,Калиакра,Русалка,Чиракман.

1
  Учебната програма/план е индикативна и може да бъде променяна според целите на проекта
брой часове /занятия/ -3 часа
Тема2. Издирване на легенди от нашия край-търсене на материали в Интернет и в
    градската библиотека.
 Съдържание: Намерените и разучени материали ще бъдат използвани за конкурси на тази
       тема..
    брой часове – 3 часа .
2.4.”Еко идеи за бъдещето на моя град”-конкурс за постер, макет,модел, рисунка, пътепис,
   очерк, есе и др.
 Съдържание:Беседа , идеи , насоки . Подготовка за конкурса .
  брой часове/занятия/-3 часа
2.5. Тема1. „Празничен калейдоскоп”-Зимни празници и обичаи при различните етноси.
  Съдържание: Запознаване с характерните особености на обичаите Банго Васил ,
  Рамазан байрям и Коледа .
  брой часове/занятия/-3часа
  Тема 2.Конкурс за рисунка, приложно изкуство и литературна творба на тема „Какво
   е за мен Коледа, Рамазан байрам, Банго Васил?”
  Съдържание: Запознаване с характерните особености на обичаите Банго Васил,
  Рамазан байрам и Коледа .


  брой часове/занятия/- 3час
  Тема3.”Как се празнува Великден и Гергьовден от различни етноси.”
  Съдържание: Беседа.
  брой часове/занятия/ -3 часа
2.6. Тема 1. Интернет „За” и „Против”.
  Съдържание: Лекция от психолога Мария Леонидова за мястото и ролята на човека зад
  монитора.Беседа.
  брой часове/занятия/-2часа
  Тема2. „Не на насилието”
  Съдържание:Лекция от психолога Мария Леонидова.
  брой часове/занятия/ -4 часа
2.7. „Земята, моята, твоята, нашата”
  Съдържание: Изложба на цветя.
  Брой часове /занятия/-3 часа
2.8. Моята бъдеща професия
  Съдържание:Беседа.
  Брой часове /занятия /-3 часа
                                            2
3. Практическа подготовка/изследвания


   3.1. Изработване на картички и рисунки за изложбата „По Коледа мечтите се сбъдват”
     - 20 часа .
   3.2. Изработване на картички и рисунки за пролетната изложба „ С дъх на пролет.”
    - 20 часа.
   3.3. Моделиране на морски животни , бижута, цветя.
    - 9часа.
   3.4. Участие в Национални конкурси.
    -20 часа.
   3 .5. Боядисване на яйца.
    - 9 часа.
   3.6. Екскурзия до Варна.
    -6 часа.
   3.7. Моделиране на релефи от тесто.
    - 9 часа.
   3.8. „Да опознаем забележителностите на нашата Родина” – петдневна екскурзия.
    - 20 часа .
   3.9. Скулптури и рисунки от пясък на плажа.
    - 3 часа .
   4. Очаквани резултати (целите да са съобразени с целите на ОП РЧР)
  - Да се съхрани етнокултурната идентичност на учениците, до изграждане на само
  съзнанието, че са членове на общности с дълбоки и интересни традиции.
  -Да се стимулира любознателността и нарастващия интерес у децата към произведенията на
  Изобразителното изкуство.
  - Учениците да постигнат емоционална удовлетвореност от придобитите знания и от
   възможностите, да участват в изложения, изложби и конкурси.
  - Да се развива потребността от нови знания и близостта с произведения на ИИ.
  - Възпитаване на волеви и нравствени качества, на умения за работа в колектив.Изграждане
   на толерантни личности.
  -Да придобият практически умения за работа с различни материали на ИИ.
  -Да използват придобитите знания в избора на своя бъдеща професия .
  Съгласувал: Недялка Николова
  Изготвил: Нели Димитрова
                                               3

Recommandé

Брошура МНПЦ Каварна par
Брошура МНПЦ КаварнаБрошура МНПЦ Каварна
Брошура МНПЦ Каварнаmnpc2012
131 vues2 diapositives
Индивидуален план на клуб 'Обредна трапеза" par
Индивидуален план на клуб 'Обредна трапеза"Индивидуален план на клуб 'Обредна трапеза"
Индивидуален план на клуб 'Обредна трапеза"mnpc2012
265 vues4 diapositives
мобилност румъния par
мобилност румъниямобилност румъния
мобилност румънияmegikatq
157 vues7 diapositives
Prezentaciya“медии и медийното пространство –”рб христо смирненски плевен par
Prezentaciya“медии и медийното пространство –”рб христо смирненски  плевенPrezentaciya“медии и медийното пространство –”рб христо смирненски  плевен
Prezentaciya“медии и медийното пространство –”рб христо смирненски плевенGlob@l Libraries - Bulgaria Program
417 vues15 diapositives
Etwinning project par
Etwinning projectEtwinning project
Etwinning projectStefka Pavlova
243 vues35 diapositives
Az sam bulgarche obicham par
Az sam bulgarche obichamAz sam bulgarche obicham
Az sam bulgarche obichamStefkaLacheva
98 vues37 diapositives

Contenu connexe

En vedette

Prazni4en kaleidoskop pei s men par
Prazni4en kaleidoskop pei s menPrazni4en kaleidoskop pei s men
Prazni4en kaleidoskop pei s menmnpc2012
183 vues7 diapositives
Индивидуалене план"Аз, гражданинът на Европа" par
Индивидуалене план"Аз, гражданинът на Европа"Индивидуалене план"Аз, гражданинът на Европа"
Индивидуалене план"Аз, гражданинът на Европа"mnpc2012
473 vues4 diapositives
Конкурс "Нови идеи за моя град" par
Конкурс "Нови идеи за моя град"Конкурс "Нови идеи за моя град"
Конкурс "Нови идеи за моя град"mnpc2012
262 vues9 diapositives
Сценарий par
СценарийСценарий
Сценарийmnpc2012
1.1K vues3 diapositives
индивидуален план на клуб "Зелен свят" par
индивидуален план на клуб "Зелен свят"индивидуален план на клуб "Зелен свят"
индивидуален план на клуб "Зелен свят"mnpc2012
365 vues3 diapositives
Dance energy - участие в ромски празник par
Dance energy - участие в ромски празникDance energy - участие в ромски празник
Dance energy - участие в ромски празникmnpc2012
291 vues5 diapositives

En vedette(20)

Prazni4en kaleidoskop pei s men par mnpc2012
Prazni4en kaleidoskop pei s menPrazni4en kaleidoskop pei s men
Prazni4en kaleidoskop pei s men
mnpc2012183 vues
Индивидуалене план"Аз, гражданинът на Европа" par mnpc2012
Индивидуалене план"Аз, гражданинът на Европа"Индивидуалене план"Аз, гражданинът на Европа"
Индивидуалене план"Аз, гражданинът на Европа"
mnpc2012473 vues
Конкурс "Нови идеи за моя град" par mnpc2012
Конкурс "Нови идеи за моя град"Конкурс "Нови идеи за моя град"
Конкурс "Нови идеи за моя град"
mnpc2012262 vues
Сценарий par mnpc2012
СценарийСценарий
Сценарий
mnpc20121.1K vues
индивидуален план на клуб "Зелен свят" par mnpc2012
индивидуален план на клуб "Зелен свят"индивидуален план на клуб "Зелен свят"
индивидуален план на клуб "Зелен свят"
mnpc2012365 vues
Dance energy - участие в ромски празник par mnpc2012
Dance energy - участие в ромски празникDance energy - участие в ромски празник
Dance energy - участие в ромски празник
mnpc2012291 vues
индивидуален план медийно студио par mnpc2012
индивидуален план медийно студиоиндивидуален план медийно студио
индивидуален план медийно студио
mnpc2012223 vues
приложение 6 индивидуален_план_фермер par mnpc2012
приложение 6 индивидуален_план_фермерприложение 6 индивидуален_план_фермер
приложение 6 индивидуален_план_фермер
mnpc2012334 vues
Поздрав по повод международния ден на жената par mnpc2012
Поздрав по повод международния ден на женатаПоздрав по повод международния ден на жената
Поздрав по повод международния ден на жената
mnpc2012836 vues
Prazni4en kaleidoskop ot izvora1 par mnpc2012
Prazni4en kaleidoskop ot izvora1Prazni4en kaleidoskop ot izvora1
Prazni4en kaleidoskop ot izvora1
mnpc2012158 vues
Представяне на сайта на МНПЦ par mnpc2012
Представяне на сайта на МНПЦПредставяне на сайта на МНПЦ
Представяне на сайта на МНПЦ
mnpc2012247 vues
Proletna izlojba par mnpc2012
Proletna izlojbaProletna izlojba
Proletna izlojba
mnpc2012263 vues
Творческо състезание "Светът е за всички" par mnpc2012
Творческо състезание "Светът е за всички"Творческо състезание "Светът е за всички"
Творческо състезание "Светът е за всички"
mnpc2012233 vues
индивидуален план Fotostudio zenici par mnpc2012
индивидуален план Fotostudio zeniciиндивидуален план Fotostudio zenici
индивидуален план Fotostudio zenici
mnpc2012187 vues
Индивидуален план на клуб "Фолклор на етносите" par mnpc2012
Индивидуален план на клуб "Фолклор на етносите"Индивидуален план на клуб "Фолклор на етносите"
Индивидуален план на клуб "Фолклор на етносите"
mnpc20121.1K vues
Проект Цветна градина par mnpc2012
Проект Цветна градинаПроект Цветна градина
Проект Цветна градина
mnpc2012310 vues
Snimki predstavqne sait par mnpc2012
Snimki predstavqne saitSnimki predstavqne sait
Snimki predstavqne sait
mnpc2012194 vues
Vente appartements châtel par Marc Foujols
Vente appartements châtelVente appartements châtel
Vente appartements châtel
Marc Foujols395 vues
Vente propriété proche Beauvais par Marc Foujols
Vente propriété proche BeauvaisVente propriété proche Beauvais
Vente propriété proche Beauvais
Marc Foujols296 vues

Similaire à Индивидуален план на артстудио "Палитра"

Индивидуален план на клуб "Пей с мен" par
Индивидуален план на клуб "Пей с мен"Индивидуален план на клуб "Пей с мен"
Индивидуален план на клуб "Пей с мен"mnpc2012
379 vues3 diapositives
индивидуален план Etnoritmi par
индивидуален план Etnoritmiиндивидуален план Etnoritmi
индивидуален план Etnoritmimnpc2012
248 vues3 diapositives
пресконференция par
пресконференцияпресконференция
пресконференцияСемра Куриева
629 vues25 diapositives
Полет над България2008 par
Полет над България2008Полет над България2008
Полет над България2008Boriana Yordanova
329 vues26 diapositives
Игротека@Чуднотека par
Игротека@ЧуднотекаИгротека@Чуднотека
Игротека@ЧуднотекаStefkaLacheva
136 vues30 diapositives

Similaire à Индивидуален план на артстудио "Палитра"(20)

Индивидуален план на клуб "Пей с мен" par mnpc2012
Индивидуален план на клуб "Пей с мен"Индивидуален план на клуб "Пей с мен"
Индивидуален план на клуб "Пей с мен"
mnpc2012379 vues
индивидуален план Etnoritmi par mnpc2012
индивидуален план Etnoritmiиндивидуален план Etnoritmi
индивидуален план Etnoritmi
mnpc2012248 vues
Игротека@Чуднотека par StefkaLacheva
Игротека@ЧуднотекаИгротека@Чуднотека
Игротека@Чуднотека
StefkaLacheva136 vues
УСПЕХ (2012-2013) par souhs
УСПЕХ (2012-2013)УСПЕХ (2012-2013)
УСПЕХ (2012-2013)
souhs4.8K vues
Издателство Марк 91, Програмна система par Petar Ilievski
Издателство Марк 91, Програмна системаИздателство Марк 91, Програмна система
Издателство Марк 91, Програмна система
Petar Ilievski4.4K vues
Г-жа Теодора Кузманова, Градска библиотека „Паисий Хилендарски”, гр. Асеновгр... par Glob@l Libraries - Bulgaria Program
Г-жа Теодора Кузманова, Градска библиотека „Паисий Хилендарски”, гр. Асеновгр...Г-жа Теодора Кузманова, Градска библиотека „Паисий Хилендарски”, гр. Асеновгр...
Г-жа Теодора Кузманова, Градска библиотека „Паисий Хилендарски”, гр. Асеновгр...
M1 par mn121
M1M1
M1
mn121815 vues
Г-жа Христина Христева, НЧ „Иван Вазов“, с. Искра - „Глобалната библиотека в ... par Glob@l Libraries - Bulgaria Program
Г-жа Христина Христева, НЧ „Иван Вазов“, с. Искра - „Глобалната библиотека в ...Г-жа Христина Христева, НЧ „Иван Вазов“, с. Искра - „Глобалната библиотека в ...
Г-жа Христина Христева, НЧ „Иван Вазов“, с. Искра - „Глобалната библиотека в ...
целодневна детска градина par rossitsazlankova
целодневна детска градинацелодневна детска градина
целодневна детска градина
rossitsazlankova2.4K vues
участие в учебна визита на тема par lubovkodjabasheva
участие в учебна визита на темаучастие в учебна визита на тема
участие в учебна визита на тема
Младежки научно-професионален център par mnpc2012
Младежки научно-професионален центърМладежки научно-професионален център
Младежки научно-професионален център
mnpc2012327 vues
Отчет на МО Хуманитарни науки par Rose Sunrise
Отчет на МО Хуманитарни наукиОтчет на МО Хуманитарни науки
Отчет на МО Хуманитарни науки
Rose Sunrise2.2K vues

Plus de mnpc2012

води и храни с натрий и калий par
води и храни с натрий и калийводи и храни с натрий и калий
води и храни с натрий и калийmnpc2012
937 vues16 diapositives
книгата par
книгата книгата
книгата mnpc2012
443 vues18 diapositives
конкурс за фотоизложба par
конкурс за фотоизложбаконкурс за фотоизложба
конкурс за фотоизложбаmnpc2012
308 vues21 diapositives
клуб обредна трапеза par
клуб обредна трапезаклуб обредна трапеза
клуб обредна трапезаmnpc2012
282 vues10 diapositives
Жътва е... par
Жътва е...Жътва е...
Жътва е...mnpc2012
308 vues8 diapositives
Участие в конкурсите : "Нови идеи за моя град" и "Природата около нас" par
Участие в конкурсите : "Нови идеи за моя град" и "Природата около нас"Участие в конкурсите : "Нови идеи за моя град" и "Природата около нас"
Участие в конкурсите : "Нови идеи за моя град" и "Природата около нас"mnpc2012
280 vues10 diapositives

Plus de mnpc2012(20)

води и храни с натрий и калий par mnpc2012
води и храни с натрий и калийводи и храни с натрий и калий
води и храни с натрий и калий
mnpc2012937 vues
книгата par mnpc2012
книгата книгата
книгата
mnpc2012443 vues
конкурс за фотоизложба par mnpc2012
конкурс за фотоизложбаконкурс за фотоизложба
конкурс за фотоизложба
mnpc2012308 vues
клуб обредна трапеза par mnpc2012
клуб обредна трапезаклуб обредна трапеза
клуб обредна трапеза
mnpc2012282 vues
Жътва е... par mnpc2012
Жътва е...Жътва е...
Жътва е...
mnpc2012308 vues
Участие в конкурсите : "Нови идеи за моя град" и "Природата около нас" par mnpc2012
Участие в конкурсите : "Нови идеи за моя град" и "Природата около нас"Участие в конкурсите : "Нови идеи за моя град" и "Природата около нас"
Участие в конкурсите : "Нови идеи за моя град" и "Природата около нас"
mnpc2012280 vues
Екскурзия до Ботаническата градина гр.Балчик par mnpc2012
Екскурзия до Ботаническата градина гр.БалчикЕкскурзия до Ботаническата градина гр.Балчик
Екскурзия до Ботаническата градина гр.Балчик
mnpc2012392 vues
Творческо състезание "Моята бъдеща професия" par mnpc2012
Творческо състезание "Моята бъдеща професия"Творческо състезание "Моята бъдеща професия"
Творческо състезание "Моята бъдеща професия"
mnpc2012245 vues
Lazarovden par mnpc2012
LazarovdenLazarovden
Lazarovden
mnpc2012253 vues
Моят герой par mnpc2012
Моят геройМоят герой
Моят герой
mnpc2012353 vues
Великденска изложба par mnpc2012
Великденска изложбаВеликденска изложба
Великденска изложба
mnpc2012408 vues
Фотоконкурс "С дъх на пролет" par mnpc2012
Фотоконкурс "С дъх на пролет"Фотоконкурс "С дъх на пролет"
Фотоконкурс "С дъх на пролет"
mnpc2012274 vues
Изложба за международния ден на Земята par mnpc2012
Изложба за международния ден на ЗемятаИзложба за международния ден на Земята
Изложба за международния ден на Земята
mnpc2012218 vues
Книгата-прозорец към света par mnpc2012
Книгата-прозорец към светаКнигата-прозорец към света
Книгата-прозорец към света
mnpc2012409 vues
Великден–Обредна трапеза par mnpc2012
Великден–Обредна трапезаВеликден–Обредна трапеза
Великден–Обредна трапеза
mnpc2012386 vues
Сценарий за МНПЦ par mnpc2012
Сценарий за МНПЦСценарий за МНПЦ
Сценарий за МНПЦ
mnpc2012821 vues
Лазаровден, Великден и Гергьовден par mnpc2012
Лазаровден, Великден и ГергьовденЛазаровден, Великден и Гергьовден
Лазаровден, Великден и Гергьовден
mnpc2012289 vues
Ромски празници par mnpc2012
Ромски празнициРомски празници
Ромски празници
mnpc2012981 vues
Pei s men-участие в ромски празник par mnpc2012
Pei s men-участие в ромски празникPei s men-участие в ромски празник
Pei s men-участие в ромски празник
mnpc2012349 vues
Etnoritmi-участие в ромски празник par mnpc2012
Etnoritmi-участие в ромски празникEtnoritmi-участие в ромски празник
Etnoritmi-участие в ромски празник
mnpc2012188 vues

Индивидуален план на артстудио "Палитра"

 • 1. МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ” 2007 – 2013 Инвестира във вашето бъдеще! Схема: BG051PO001-4.1.05 „Образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства” Приложение № 6 Договор: BG051PO001-4.1.05- 0013 Име на проект: МЛАДЕЖКИ НАУЧНО-ПРОФЕСИОНАЛЕН ЦЕНТЪР (МНПЦ) Бенефициент: ПЗГ „Кл. Арк. Тимирязев” Индивидуална учебна програма/план за представителите на целевата група1 Име: „Артстудио Палитра” Ръководител на дейност : Нели Димитрова 1. Цели на учебната програма/план Да се създадат условия за по-успешна социална реализация на учениците от етническите малцинства в училище чрез провеждането на активна гражданска, културна и образователна политика. Да се даде по-голям шанс на учениците от етническите малцинствени групи за реализация,да се подпомогне тяхното личностно израстване чрез включването им в образователни и културни мероприятия. Да насърчава талантливите деца и да им предложи алтернатива за развитие и представяне пред публика. Да се осмислят свободното им време и ваканциите. 2. Теоретична подготовка 2.1. Тема 1. Организиране дейността в „Артстудио Палитра” Съдържание: Уточняване състава на клуба, избор на отговорник, запознаване с основните дейности, които предстоят да се извършат,обсъждане и приемане на плана. брой часове/занятия /-3часа 2.2. Тема 2. ”Да бъдем толерантни” Съдържание : Среща с Мария Леонидова – психолог /беседа/ брой часове/занятия - 4часа 2.3. Тема1. „Природни забележителности на моя роден край”- филм за Каварна Съдържание:Беседа за Болата,Яйлата,Калиакра,Русалка,Чиракман. 1 Учебната програма/план е индикативна и може да бъде променяна според целите на проекта
 • 2. брой часове /занятия/ -3 часа Тема2. Издирване на легенди от нашия край-търсене на материали в Интернет и в градската библиотека. Съдържание: Намерените и разучени материали ще бъдат използвани за конкурси на тази тема.. брой часове – 3 часа . 2.4.”Еко идеи за бъдещето на моя град”-конкурс за постер, макет,модел, рисунка, пътепис, очерк, есе и др. Съдържание:Беседа , идеи , насоки . Подготовка за конкурса . брой часове/занятия/-3 часа 2.5. Тема1. „Празничен калейдоскоп”-Зимни празници и обичаи при различните етноси. Съдържание: Запознаване с характерните особености на обичаите Банго Васил , Рамазан байрям и Коледа . брой часове/занятия/-3часа Тема 2.Конкурс за рисунка, приложно изкуство и литературна творба на тема „Какво е за мен Коледа, Рамазан байрам, Банго Васил?” Съдържание: Запознаване с характерните особености на обичаите Банго Васил, Рамазан байрам и Коледа . брой часове/занятия/- 3час Тема3.”Как се празнува Великден и Гергьовден от различни етноси.” Съдържание: Беседа. брой часове/занятия/ -3 часа 2.6. Тема 1. Интернет „За” и „Против”. Съдържание: Лекция от психолога Мария Леонидова за мястото и ролята на човека зад монитора.Беседа. брой часове/занятия/-2часа Тема2. „Не на насилието” Съдържание:Лекция от психолога Мария Леонидова. брой часове/занятия/ -4 часа 2.7. „Земята, моята, твоята, нашата” Съдържание: Изложба на цветя. Брой часове /занятия/-3 часа 2.8. Моята бъдеща професия Съдържание:Беседа. Брой часове /занятия /-3 часа 2
 • 3. 3. Практическа подготовка/изследвания 3.1. Изработване на картички и рисунки за изложбата „По Коледа мечтите се сбъдват” - 20 часа . 3.2. Изработване на картички и рисунки за пролетната изложба „ С дъх на пролет.” - 20 часа. 3.3. Моделиране на морски животни , бижута, цветя. - 9часа. 3.4. Участие в Национални конкурси. -20 часа. 3 .5. Боядисване на яйца. - 9 часа. 3.6. Екскурзия до Варна. -6 часа. 3.7. Моделиране на релефи от тесто. - 9 часа. 3.8. „Да опознаем забележителностите на нашата Родина” – петдневна екскурзия. - 20 часа . 3.9. Скулптури и рисунки от пясък на плажа. - 3 часа . 4. Очаквани резултати (целите да са съобразени с целите на ОП РЧР) - Да се съхрани етнокултурната идентичност на учениците, до изграждане на само съзнанието, че са членове на общности с дълбоки и интересни традиции. -Да се стимулира любознателността и нарастващия интерес у децата към произведенията на Изобразителното изкуство. - Учениците да постигнат емоционална удовлетвореност от придобитите знания и от възможностите, да участват в изложения, изложби и конкурси. - Да се развива потребността от нови знания и близостта с произведения на ИИ. - Възпитаване на волеви и нравствени качества, на умения за работа в колектив.Изграждане на толерантни личности. -Да придобият практически умения за работа с различни материали на ИИ. -Да използват придобитите знания в избора на своя бъдеща професия . Съгласувал: Недялка Николова Изготвил: Нели Димитрова 3