Младежки научно-професионален център

M
ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД
2007 – 2013 г.
Европейски социален фонд 2007 – 2013
Република България
Министерство на образованието, младежта
и науката
Оперативна програма
“Развитие на човешките ресурси”
Младежки научно-професионален център
ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД
2007 – 2013 г.
Младежки научно-професионален център
(МНПЦ)
ПЗГ „Климент Аркадиевич Тимирязев”, гр. Каварна -
бенефициент
ОУ „Йордан Йовков” , гр. Каварна - партньор
ПРОЕКТ № BG051PO001-4.1.05-0013
Обща стойност на проекта :77035,12лв
Продължителност: 15 месеца
ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД
2007 – 2013 г.
Екип за организация и управление на проекта
Ръководител на проекта – Недялка Николова
Е-mail:pzg_kavarna@mail.bg; GSM:0894697272
Технически сътрудник – Антония Ангелова
Е-mail: antonia_06@abv.bg ; GSM: 0885253798
Счетоводител - Иванка Лазарова
Е-mail: Тел:0570 82089
Административен сътрудник – Марийка Янкова
Е-mail: GSM:
ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД
2007 – 2013 г.
Обща цел (цели):
 Да се създадат условия за по-успешна социална
реализация на учениците от етническите малцинства в
училище чрез провеждането на активна гражданска,
културна и образователна политика.
 Да се даде шанс за пълноценната им интеграция, за
тяхното задържане в училище и преминаване в по-горни
образователни нива, за осигуряване на качествена
образователна интеграция и адекватна подготовка за
трудова реализация чрез занимания по интереси.
МНПЦ
Силата на знанието
„Фолклор на етносите”
“Дедите разказват”
“Web design”
”Зелен свят”
„Моят език-моята
Вселена”
„Аз, гражданинът на
Европа”
Моята бъдеща професия
„Цветарство”
„Млад фермер”
„Зад обектива”
„Около трапезата”
„Зеници”
Талант и творчество
„Пей с мен”
Танцов състав
„Етноритми”
Мажоретна група
“DanceEnergy”
Артстудио „Палитра”
Театрално студио „От
извора”.
ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД
2007 – 2013 г.
ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД
2007 – 2013 г.
Общи дейности за всички участници:
1.„Успешен старт” – сформиране на отделните структури
(клубове и студия) към МНПЦ и организационни дейности
за стартиране на проекта, осигуряване на транспорт, учебни
помагала, пособия и техническо оборудване.
2. Осигуряване на материали и консумативи за всеки клуб.
3. Създаване на клубове в направление „Силата на знанието”.
4. Създаване на клубове в направление „Моята бъдеща
професия”.
5. Създаване на клубове в направление „Талант и творчество”
ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД
2007 – 2013 г.
6. „Да бъдем толерантни” – среща с психолог.
7. „Празничен калейдоскоп” – дейност, посветена на зимните
празници и обичаи на етносите .
8. „Образованието –условие за бъдеща реализация на моето дете” –
среща с представител на консултативния кабинет и родителите на
ученици, които не посещават редовно учебни занятия.
Съпричастност на родителите към училищния живот.
9. „Великден (Патраги) и Гергьовден (Ерделез)– символи на
надеждата в доброто”- отбелязване на пролетни празници и обичаи.
10 „Да опознаем забележителностите на нашата родина” – две
петдневни екскурзии с учебна цел за ученици от двете училища.
11. „Най-ценното от работата по проекта”- отчитане на дейностите по
проекта. Алманах за всеки участник .
ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД
2007 – 2013 г.
Общият брой участници в целевата група - 103.
-58 - са ученици в ПЗГ „Кл. Арк. Тимирязев”
-17 - от ОУ „Йордан Йовков”
-12 - родители
-16 - ръководители на клубове.
ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД
2007 – 2013 г.
Осигуряване на публичност чрез редовно информиране на
медиите (местната кабелна телевизия, общински и национални
вестници) за дейностите по проекта
ПУБЛИЧНОСТ
Информация за дейностите по проекта в уеб сайта на ПЗГ „Кл.
Арк. Тимирязев”, на ОУ „Йордан Йовков” и в специално
създадения за проекта.
Всеки документ, издаден по проекта (грамоти, сертификати
и пр.) ще съдържа изречението: „Проектът се финансира от
Европейския социален фонд и Република България”
ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД
2007 – 2013 г.
Всеки клуб ще работи по собствена
индивидуален план(учебна програма) за
целевата група и подробен план график
Занятията ще се провеждат по три астрономически
часа седмично, в петък след обяд, 13 месеца
На учителите ще се заплащат лекторски
часове
Работата на клубовете ще започне от октомври 2012 и
ще продължи до септември 2013 година
Месечен отчет и справка
ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД
2007 – 2013 г.
Темите и взетите часове ще се отбелязват в Дневник на
МНПЦ
Присъствието на учениците и темите на занятията ще се
отразява в Дневник на клуба
Присъствени листи
 В края на проекта за всеки участник ще бъде изготвена
характеристика за напредъка, за това , какво влияние върху
личността му е оказала работата в съответния клуб.
ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД
2007 – 2013 г.
Дневникът ще послужи при изготвяне на месечните доклади и присъствените
листи от съответните ръководители на клубове.
Всяка дейност ще бъде регистрирана със снимков или видеоматериал.
 Ще бъде създаден съвет от ученици , включващ председателя на центъра
и отговорниците на клубовете. Всички по-важни решения ще се подлагат на
гласуване от този съвет. Предвиждаме и разширен състав на съвета, в който
ще се включват и ръководителите на проекта, на клубовете и родители.
ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД
2007 – 2013 г.
МЕТОДИ НА РАБОТА В КЛУБОВЕТЕ
работа в екип;
 индивидуален подход;
дискусия;
дебати;
екскурзии;
наблюдения;
практическо приложение на наученото,;
публичност
ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД
2007 – 2013 г.
Анкетна карта
ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД
2007 – 2013 г.
E-mail: mnpc_2012@abv.bg
1 sur 16

Recommandé

клуб обредна трапеза par
клуб обредна трапезаклуб обредна трапеза
клуб обредна трапезаmnpc2012
282 vues10 diapositives
великденско състезание ит par
великденско състезание итвеликденско състезание ит
великденско състезание итkris69
287 vues2 diapositives
тематично раздпределение 2011 2012 par
тематично раздпределение 2011 2012тематично раздпределение 2011 2012
тематично раздпределение 2011 2012Dani Parvanova
799 vues3 diapositives
Свищов par
СвищовСвищов
СвищовIrena Raykova
983 vues14 diapositives
Фестивал на талантите par
Фестивал на талантитеФестивал на талантите
Фестивал на талантитеViktoriaIlieva
517 vues200 diapositives

Contenu connexe

Tendances

Проект "УСПЕХ" par
Проект "УСПЕХ"Проект "УСПЕХ"
Проект "УСПЕХ"souhs
12.1K vues24 diapositives
УСПЕХ (2012-2013) par
УСПЕХ (2012-2013)УСПЕХ (2012-2013)
УСПЕХ (2012-2013)souhs
4.8K vues134 diapositives
Presentation radomir neli_23_oct_2012 par
Presentation radomir neli_23_oct_2012Presentation radomir neli_23_oct_2012
Presentation radomir neli_23_oct_2012Glob@l Libraries - Bulgaria Program
551 vues28 diapositives
Essd results presentation Bulgaria 2016 par
Essd results presentation Bulgaria 2016Essd results presentation Bulgaria 2016
Essd results presentation Bulgaria 2016BG Be Active Association
77 vues17 diapositives
атанас св par
атанас сватанас св
атанас свAtanas Dochev
2.4K vues2 diapositives
приятели на животните par
приятели на животнитеприятели на животните
приятели на животнитеАнелия Нанкова
1.7K vues56 diapositives

Tendances(17)

Проект "УСПЕХ" par souhs
Проект "УСПЕХ"Проект "УСПЕХ"
Проект "УСПЕХ"
souhs12.1K vues
УСПЕХ (2012-2013) par souhs
УСПЕХ (2012-2013)УСПЕХ (2012-2013)
УСПЕХ (2012-2013)
souhs4.8K vues
Програма „Глобални библиотеки” - катализатор на нови практики и инициативи par Glob@l Libraries - Bulgaria Program
Програма „Глобални библиотеки” - катализатор на нови практики и инициативиПрограма „Глобални библиотеки” - катализатор на нови практики и инициативи
Програма „Глобални библиотеки” - катализатор на нови практики и инициативи
СОУ "Васил Левски", гр. Долни чифлик 2014 par Stanislava Petrova
СОУ "Васил Левски", гр. Долни чифлик 2014СОУ "Васил Левски", гр. Долни чифлик 2014
СОУ "Васил Левски", гр. Долни чифлик 2014
Рецептите на баба (А.Р.И.З.-7) - Grandma's recipes par Tsveta Valcheva
Рецептите на баба (А.Р.И.З.-7) - Grandma's recipes Рецептите на баба (А.Р.И.З.-7) - Grandma's recipes
Рецептите на баба (А.Р.И.З.-7) - Grandma's recipes
Tsveta Valcheva226 vues
индивидуален план Etnoritmi par mnpc2012
индивидуален план Etnoritmiиндивидуален план Etnoritmi
индивидуален план Etnoritmi
mnpc2012248 vues

Similaire à Младежки научно-професионален център

коледа par
коледаколеда
коледаmnpc2012
390 vues34 diapositives
Брошура МНПЦ Каварна par
Брошура МНПЦ КаварнаБрошура МНПЦ Каварна
Брошура МНПЦ Каварнаmnpc2012
131 vues2 diapositives
Коледно състезание по ИТ par
Коледно състезание по ИТКоледно състезание по ИТ
Коледно състезание по ИТkris69
466 vues2 diapositives
Индивидуален план на артстудио "Палитра" par
Индивидуален план на артстудио "Палитра"Индивидуален план на артстудио "Палитра"
Индивидуален план на артстудио "Палитра"mnpc2012
216 vues3 diapositives
Izpalnenie bg051 po001-4.1.05 “ par
Izpalnenie bg051 po001-4.1.05 “Izpalnenie bg051 po001-4.1.05 “
Izpalnenie bg051 po001-4.1.05 “Веселин Димитров
1.7K vues24 diapositives
Полет над България2008 par
Полет над България2008Полет над България2008
Полет над България2008Boriana Yordanova
329 vues26 diapositives

Similaire à Младежки научно-професионален център(20)

коледа par mnpc2012
коледаколеда
коледа
mnpc2012390 vues
Брошура МНПЦ Каварна par mnpc2012
Брошура МНПЦ КаварнаБрошура МНПЦ Каварна
Брошура МНПЦ Каварна
mnpc2012131 vues
Коледно състезание по ИТ par kris69
Коледно състезание по ИТКоледно състезание по ИТ
Коледно състезание по ИТ
kris69466 vues
Индивидуален план на артстудио "Палитра" par mnpc2012
Индивидуален план на артстудио "Палитра"Индивидуален план на артстудио "Палитра"
Индивидуален план на артстудио "Палитра"
mnpc2012216 vues
Индивидуалене план"Аз, гражданинът на Европа" par mnpc2012
Индивидуалене план"Аз, гражданинът на Европа"Индивидуалене план"Аз, гражданинът на Европа"
Индивидуалене план"Аз, гражданинът на Европа"
mnpc2012473 vues
,,Експериментът - най-доброто обучение за децатаот ПУВ'',Eразъм +(2014-2016г.) par Elena Iwanowa
,,Експериментът - най-доброто обучение за децатаот ПУВ'',Eразъм +(2014-2016г.),,Експериментът - най-доброто обучение за децатаот ПУВ'',Eразъм +(2014-2016г.)
,,Експериментът - най-доброто обучение за децатаот ПУВ'',Eразъм +(2014-2016г.)
Elena Iwanowa252 vues
ИП3: Ръководство за установяване и предоставянена партньорска подкрепамеждууч... par Karel Van Isacker
ИП3: Ръководство за установяване и предоставянена партньорска подкрепамеждууч...ИП3: Ръководство за установяване и предоставянена партньорска подкрепамеждууч...
ИП3: Ръководство за установяване и предоставянена партньорска подкрепамеждууч...
СЕВДИЕ АЛИЕВА - eTwinning project „Игротека@Чуднотека” - ДГ „СЛЪНЦЕ", ГРАД ЛЕ... par Sevdie Alieva
СЕВДИЕ АЛИЕВА - eTwinning project „Игротека@Чуднотека” - ДГ „СЛЪНЦЕ", ГРАД ЛЕ...СЕВДИЕ АЛИЕВА - eTwinning project „Игротека@Чуднотека” - ДГ „СЛЪНЦЕ", ГРАД ЛЕ...
СЕВДИЕ АЛИЕВА - eTwinning project „Игротека@Чуднотека” - ДГ „СЛЪНЦЕ", ГРАД ЛЕ...
Sevdie Alieva315 vues
M1 par mn121
M1M1
M1
mn121815 vues
Игротека@Чуднотека par StefkaLacheva
Игротека@ЧуднотекаИгротека@Чуднотека
Игротека@Чуднотека
StefkaLacheva136 vues
Book not just history bg_eng par Pepa Peneva
Book not just history bg_engBook not just history bg_eng
Book not just history bg_eng
Pepa Peneva1.1K vues

Plus de mnpc2012

води и храни с натрий и калий par
води и храни с натрий и калийводи и храни с натрий и калий
води и храни с натрий и калийmnpc2012
937 vues16 diapositives
книгата par
книгата книгата
книгата mnpc2012
443 vues18 diapositives
конкурс за фотоизложба par
конкурс за фотоизложбаконкурс за фотоизложба
конкурс за фотоизложбаmnpc2012
308 vues21 diapositives
Жътва е... par
Жътва е...Жътва е...
Жътва е...mnpc2012
308 vues8 diapositives
Конкурс "Нови идеи за моя град" par
Конкурс "Нови идеи за моя град"Конкурс "Нови идеи за моя град"
Конкурс "Нови идеи за моя град"mnpc2012
262 vues9 diapositives
Участие в конкурсите : "Нови идеи за моя град" и "Природата около нас" par
Участие в конкурсите : "Нови идеи за моя град" и "Природата около нас"Участие в конкурсите : "Нови идеи за моя град" и "Природата около нас"
Участие в конкурсите : "Нови идеи за моя град" и "Природата около нас"mnpc2012
280 vues10 diapositives

Plus de mnpc2012(20)

води и храни с натрий и калий par mnpc2012
води и храни с натрий и калийводи и храни с натрий и калий
води и храни с натрий и калий
mnpc2012937 vues
книгата par mnpc2012
книгата книгата
книгата
mnpc2012443 vues
конкурс за фотоизложба par mnpc2012
конкурс за фотоизложбаконкурс за фотоизложба
конкурс за фотоизложба
mnpc2012308 vues
Жътва е... par mnpc2012
Жътва е...Жътва е...
Жътва е...
mnpc2012308 vues
Конкурс "Нови идеи за моя град" par mnpc2012
Конкурс "Нови идеи за моя град"Конкурс "Нови идеи за моя град"
Конкурс "Нови идеи за моя град"
mnpc2012262 vues
Участие в конкурсите : "Нови идеи за моя град" и "Природата около нас" par mnpc2012
Участие в конкурсите : "Нови идеи за моя град" и "Природата около нас"Участие в конкурсите : "Нови идеи за моя град" и "Природата около нас"
Участие в конкурсите : "Нови идеи за моя град" и "Природата около нас"
mnpc2012280 vues
Проект Цветна градина par mnpc2012
Проект Цветна градинаПроект Цветна градина
Проект Цветна градина
mnpc2012310 vues
Екскурзия до Ботаническата градина гр.Балчик par mnpc2012
Екскурзия до Ботаническата градина гр.БалчикЕкскурзия до Ботаническата градина гр.Балчик
Екскурзия до Ботаническата градина гр.Балчик
mnpc2012392 vues
Творческо състезание "Моята бъдеща професия" par mnpc2012
Творческо състезание "Моята бъдеща професия"Творческо състезание "Моята бъдеща професия"
Творческо състезание "Моята бъдеща професия"
mnpc2012245 vues
Творческо състезание "Светът е за всички" par mnpc2012
Творческо състезание "Светът е за всички"Творческо състезание "Светът е за всички"
Творческо състезание "Светът е за всички"
mnpc2012233 vues
Поздрав по повод международния ден на жената par mnpc2012
Поздрав по повод международния ден на женатаПоздрав по повод международния ден на жената
Поздрав по повод международния ден на жената
mnpc2012836 vues
Lazarovden par mnpc2012
LazarovdenLazarovden
Lazarovden
mnpc2012253 vues
Моят герой par mnpc2012
Моят геройМоят герой
Моят герой
mnpc2012353 vues
Великденска изложба par mnpc2012
Великденска изложбаВеликденска изложба
Великденска изложба
mnpc2012408 vues
Фотоконкурс "С дъх на пролет" par mnpc2012
Фотоконкурс "С дъх на пролет"Фотоконкурс "С дъх на пролет"
Фотоконкурс "С дъх на пролет"
mnpc2012274 vues
Изложба за международния ден на Земята par mnpc2012
Изложба за международния ден на ЗемятаИзложба за международния ден на Земята
Изложба за международния ден на Земята
mnpc2012218 vues
Книгата-прозорец към света par mnpc2012
Книгата-прозорец към светаКнигата-прозорец към света
Книгата-прозорец към света
mnpc2012409 vues
Великден–Обредна трапеза par mnpc2012
Великден–Обредна трапезаВеликден–Обредна трапеза
Великден–Обредна трапеза
mnpc2012386 vues
Сценарий par mnpc2012
СценарийСценарий
Сценарий
mnpc20121.1K vues
Сценарий за МНПЦ par mnpc2012
Сценарий за МНПЦСценарий за МНПЦ
Сценарий за МНПЦ
mnpc2012821 vues

Младежки научно-професионален център

 • 1. ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД 2007 – 2013 г. Европейски социален фонд 2007 – 2013 Република България Министерство на образованието, младежта и науката Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”
 • 3. ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД 2007 – 2013 г. Младежки научно-професионален център (МНПЦ) ПЗГ „Климент Аркадиевич Тимирязев”, гр. Каварна - бенефициент ОУ „Йордан Йовков” , гр. Каварна - партньор ПРОЕКТ № BG051PO001-4.1.05-0013 Обща стойност на проекта :77035,12лв Продължителност: 15 месеца
 • 4. ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД 2007 – 2013 г. Екип за организация и управление на проекта Ръководител на проекта – Недялка Николова Е-mail:pzg_kavarna@mail.bg; GSM:0894697272 Технически сътрудник – Антония Ангелова Е-mail: antonia_06@abv.bg ; GSM: 0885253798 Счетоводител - Иванка Лазарова Е-mail: Тел:0570 82089 Административен сътрудник – Марийка Янкова Е-mail: GSM:
 • 5. ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД 2007 – 2013 г. Обща цел (цели):  Да се създадат условия за по-успешна социална реализация на учениците от етническите малцинства в училище чрез провеждането на активна гражданска, културна и образователна политика.  Да се даде шанс за пълноценната им интеграция, за тяхното задържане в училище и преминаване в по-горни образователни нива, за осигуряване на качествена образователна интеграция и адекватна подготовка за трудова реализация чрез занимания по интереси.
 • 6. МНПЦ Силата на знанието „Фолклор на етносите” “Дедите разказват” “Web design” ”Зелен свят” „Моят език-моята Вселена” „Аз, гражданинът на Европа” Моята бъдеща професия „Цветарство” „Млад фермер” „Зад обектива” „Около трапезата” „Зеници” Талант и творчество „Пей с мен” Танцов състав „Етноритми” Мажоретна група “DanceEnergy” Артстудио „Палитра” Театрално студио „От извора”. ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД 2007 – 2013 г.
 • 7. ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД 2007 – 2013 г. Общи дейности за всички участници: 1.„Успешен старт” – сформиране на отделните структури (клубове и студия) към МНПЦ и организационни дейности за стартиране на проекта, осигуряване на транспорт, учебни помагала, пособия и техническо оборудване. 2. Осигуряване на материали и консумативи за всеки клуб. 3. Създаване на клубове в направление „Силата на знанието”. 4. Създаване на клубове в направление „Моята бъдеща професия”. 5. Създаване на клубове в направление „Талант и творчество”
 • 8. ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД 2007 – 2013 г. 6. „Да бъдем толерантни” – среща с психолог. 7. „Празничен калейдоскоп” – дейност, посветена на зимните празници и обичаи на етносите . 8. „Образованието –условие за бъдеща реализация на моето дете” – среща с представител на консултативния кабинет и родителите на ученици, които не посещават редовно учебни занятия. Съпричастност на родителите към училищния живот. 9. „Великден (Патраги) и Гергьовден (Ерделез)– символи на надеждата в доброто”- отбелязване на пролетни празници и обичаи. 10 „Да опознаем забележителностите на нашата родина” – две петдневни екскурзии с учебна цел за ученици от двете училища. 11. „Най-ценното от работата по проекта”- отчитане на дейностите по проекта. Алманах за всеки участник .
 • 9. ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД 2007 – 2013 г. Общият брой участници в целевата група - 103. -58 - са ученици в ПЗГ „Кл. Арк. Тимирязев” -17 - от ОУ „Йордан Йовков” -12 - родители -16 - ръководители на клубове.
 • 10. ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД 2007 – 2013 г. Осигуряване на публичност чрез редовно информиране на медиите (местната кабелна телевизия, общински и национални вестници) за дейностите по проекта ПУБЛИЧНОСТ Информация за дейностите по проекта в уеб сайта на ПЗГ „Кл. Арк. Тимирязев”, на ОУ „Йордан Йовков” и в специално създадения за проекта. Всеки документ, издаден по проекта (грамоти, сертификати и пр.) ще съдържа изречението: „Проектът се финансира от Европейския социален фонд и Република България”
 • 11. ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД 2007 – 2013 г. Всеки клуб ще работи по собствена индивидуален план(учебна програма) за целевата група и подробен план график Занятията ще се провеждат по три астрономически часа седмично, в петък след обяд, 13 месеца На учителите ще се заплащат лекторски часове Работата на клубовете ще започне от октомври 2012 и ще продължи до септември 2013 година Месечен отчет и справка
 • 12. ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД 2007 – 2013 г. Темите и взетите часове ще се отбелязват в Дневник на МНПЦ Присъствието на учениците и темите на занятията ще се отразява в Дневник на клуба Присъствени листи  В края на проекта за всеки участник ще бъде изготвена характеристика за напредъка, за това , какво влияние върху личността му е оказала работата в съответния клуб.
 • 13. ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД 2007 – 2013 г. Дневникът ще послужи при изготвяне на месечните доклади и присъствените листи от съответните ръководители на клубове. Всяка дейност ще бъде регистрирана със снимков или видеоматериал.  Ще бъде създаден съвет от ученици , включващ председателя на центъра и отговорниците на клубовете. Всички по-важни решения ще се подлагат на гласуване от този съвет. Предвиждаме и разширен състав на съвета, в който ще се включват и ръководителите на проекта, на клубовете и родители.
 • 14. ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД 2007 – 2013 г. МЕТОДИ НА РАБОТА В КЛУБОВЕТЕ работа в екип;  индивидуален подход; дискусия; дебати; екскурзии; наблюдения; практическо приложение на наученото,; публичност
 • 15. ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД 2007 – 2013 г. Анкетна карта
 • 16. ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД 2007 – 2013 г. E-mail: mnpc_2012@abv.bg