Publicité

Индивидуален план на клуб "Пей с мен"

mnpc2012
7 Dec 2012
Индивидуален план на клуб "Пей с мен"
Индивидуален план на клуб "Пей с мен"
Индивидуален план на клуб "Пей с мен"
Prochain SlideShare
Индивидуален план на артстудио "Палитра"Индивидуален план на артстудио "Палитра"
Chargement dans ... 3
1 sur 3
Publicité

Contenu connexe

Similaire à Индивидуален план на клуб "Пей с мен"(20)

Publicité

Индивидуален план на клуб "Пей с мен"

  1. МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ” 2007 – 2013 Инвестира във вашето бъдеще! Схема: BG051PO001-4.1.05 „Образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства” Приложение № 6 Договор: BG051PO001-4.1.05- 0013 Име на проект: МЛАДЕЖКИ НАУЧНО-ПРОФЕСИОНАЛЕН ЦЕНТЪР (МНПЦ) Бенефициент: ПЗГ „Кл. Арк. Тимирязев” Индивидуална учебна програма/план за представителите на целевата група1 Име: Музикално студио „Пей с мен” Ръководител на дейност: Живка Дочевска 1. Цели на учебната програма/план 1.1.Преоткриване на таланта и дарбата на учениците и предоставяне на поле за творческа изява в областта на певческото изкуство 1.2.Професионално насочване на талантливите ученици в областта на изкуството 2. Теоретична подготовка-70 часа 2.1. Тема 1 „Организиране на дейността в музикално студио „Пей с мен” Съдържание-Уточняване състава на клуба, избор на отговорник, запознаване с основните дейности, обсъждане и приемане на плана за работа Брой часове/занятия-3 часа 2.2. Тема 1 Лекция на тема ,,Да бъдем толерантни” Съдържание-Среща с Мария Леонидова-психолог (беседа и дискусия по темата) Брой часове/занятия-4 часа 2.3. Тема 1 ,,Празничен калейдоскоп” Съдържание-Разучаване на песни за новогодишните и коледни празници:,,Нова годино добре си дошла”, ,,Тиха нощ, свята нощ”, ,,Коледна песен”-дует Шик, ,,Звънят звънчета”, ,,Над смълчаните полета”, „Песен за снежинката”; запознаване с обичаите за новогодишните празници при различните етноси Брой часове/занятия-9 часа 2.4. Тема 1 ,,Банго Васил-ромската нова година” 1 Учебната програма/план е индикативна и може да бъде променяна според целите на проекта
  2. Съдържание- Разучаване на песни и легенди за Банго Васил и Рамазан байрам, запознаване с характерни особености на обичаите Брой часове/занятия-6 часа 2.5. Тема 1 Интернет ,,За и против” Съдържание-Лекция от психолога Мария Леонидова за мястото и ролята на човека зад монитора. Беседа по темата. Дейността е предвидена за всички деца от целевата група. Брой часове/занятия-2 часа 2.6. Тема 1 ,,Пролетни празници” Съдържание-Разучаване на песни за Баба Марта, международния ден на жената-8 март и Първа пролет ,както следва: „Песен за Баба Марта”, „Майчице свята”, ,,Назад, назад моме Калино” Изработване на мартеници и картички за мама. Брой часове/занятия-9 часа 2.7. Тема 1 „Ромски празник-8 април” Съдържание-Запознаване с традициите и обичаите за празника. Разучаване на песните „Ромски химн” и „Лудо младо сън засънило” Брой часове/занятия-6 часа 2.8. Тема 1 „ Лазаровден и Цветница” Съдържание-Запознаване с обичая „Лазаруване”. Разучаване на песните „Лаленце се люлее”, „Играли са Лазаре”и ,,Цъфнало цвете шарено”. Брой часове/занятия-9 часа 2.9. Тема 1 „Великден (Патраги) и Гергьовден (Ерделези)-символи на надеждата в доброто” Съдържание-Запознаване с обичаите за празниците при различните етноси. Разучаване на песните „Гергьовден” и „Ерделези”-Софи Маринова Брой часове/занятия-6 часа 2.10. Тема 1 „Фолклорна въртележка” Съдържание-Разучаване на песни за 24 май и изпращане на абитуриентите: „Учителко любима”, „Клетва”, „Един неразделен клас” Брой часове/занятия-9 часа 2.11. Тема 1 „Не на насилието” Съдържание-Лекция от психолога Мария Леонидова Брой часове/занятия-4 часа 2.12. Тема 1 „Талант без граница” Съдържание-Издирване на таланти и тяхното представяне пред публика. Жури (от ученици ) оценява таланта и класира един от явилите се. Брой часове/занятия-3 часа 3. Практическа подготовка/изследвания-86 часа 3.1. ,,Празничен калейдоскоп”- Пресъздаване на обичаите Банго Васил, Рамазан Байрам и Коледа. Разучаване на походящи песни за празниците.-21часа 2
  3. 3.2. „Обредна трапеза”-3 часа 3.3. „Ден на майчиния език”-3 часа 3.4. „Книгата - прозорец към света”-3 часа 3.5. „Земята –моята ,твоята,нашата”-3 часа 3.6. „Талант без граница”-3 часа 3.7. „Фолклорна въртележка” -21 часа 3.8. „Дедите разказват”-3 часа 3.9. „Спортни игри на плажа”-3 часа 3.10. „Жътва е ...”-3часа 3.11. „Да опознаем забележителностите на нашата родина”-петдневна екскурзия-20 часа 4. Очаквани резултати (целите да са съобразени с целите на ОП РЧР) Мероприятията по дейността : 4.1-да спомогнат за съхраняване на културната идентичност на етническите малцинства; 4.2-да открият богатството на обичаите,традициите и музиката на различните народи; 4.3-да осъзнаят сходството между тях, което ще ги приобщи и сплоти; 4.4-да допринесе за професионалното ориентиране на талантливите ученици . Съгласувал ръководител на проект:..................................... / Недялка Николова/ Изготвил:............................. / Живка Дочевска / 3
Publicité