CU2 WA2 - Carry out Halal Compliance machine and equipment inspection-02.pptx

Mohd Adib Abd Muin, Senior Lecturer at Universiti Utara Malaysia
Mohd Adib Abd Muin, Senior Lecturer at Universiti Utara MalaysiaLecturer à Mohd Adib Abd Muin, Senior Lecturer at Universiti Utara Malaysia
CU 2 :PRODUCTION AND OPERATION PROCESS HALAL COMPLIANCE INSPECTION
WA 2: CARRY OUT HALAL COMPLIANCE MACHINE AND EQUIPMENT INSPECTION
Part 2
By: Captain Dr. Mohd Adib Abd Muin, IFP, CQIF (Islamic Wealth Management)
Islamic Business School (IBS), UUM
M749-004-3:2020-2 - Production & Operation Process Halal
Compliance Inspection
1
CURRICULUM OF COMPETENCY UNIT
NATIONAL OCCUPATIONAL SKILLS STANDARD
(NOSS) FOR:
HALAL OPERATION SUPERVISION
LEVEL 3
M749-004-3:2020-2 - Production & Operation Process Halal
Compliance Inspection
2
COMPETENCY PROFILE (CP)
M749-004-3:2020-2 - Production & Operation Process Halal
Compliance Inspection
3
M749-004-3:2020-2 - Production & Operation Process Halal
Compliance Inspection
4
PRODUCTION AND OPERATION PROCESS HALAL COMPLIANCE
INSPECTION N(M749-004-3:2020-C02)
Upon completion of this competency unit, trainees should be able to:
1. Carry out worker’s Halal compliance inspection.
2. Carry out Halal compliance machine and equipment inspection.
3. Carry out Halal compliance premise inspection.
M749-004-3:2020-2 - Production & Operation Process Halal
Compliance Inspection
5
RELATED KNIOWLEDGE
2.1 Format and content of machine and equipment inspection checklist.
2.2 Halal compliance requirement for machine and equipment:
Processing aid
Maintenance tools and equipment
Cleaning and sanitising chemical
2.3 Format and content of equipment calibration record.
2.4 Sertu activities.
2.5 Procedure to check machine and equipment functionality.
2.6 Format and content of Halal compliance inspection report for machine and equipment.
M749-004-3:2020-2 - Production & Operation Process Halal
Compliance Inspection
6
RELATED SKILLS
2.1 Obtain machine and equipment inspection checklist.
2.2 Check machine and equipment cleanliness.
2.3 Execute sertu activities.
2.4 Check machine and equipment functionality.
2.5 Provide recommendation for non-compliance criteria.
2.6 Prepare machine and equipment inspection report.
M749-004-3:2020-2 - Production & Operation Process Halal
Compliance Inspection
7
DALIL AL-QURAN
• Firman Allah SWT:
َّ‫ل‬َ‫ح‬َ‫أ‬ ‫ا‬َ‫م‬ ِ‫ت‬‫ا‬َ‫ب‬ِ‫ي‬َ‫ط‬ ‫وا‬ُ‫م‬ ِ
‫ر‬َ‫ح‬ُ‫ت‬ َ
‫َل‬ ‫وا‬ُ‫ن‬َ‫م‬‫آ‬ َ‫ين‬ِ‫ذ‬َّ‫ال‬ ‫ا‬َ‫ه‬ُّ‫ي‬َ‫أ‬ ‫ا‬َ‫ي‬
َ
‫َل‬ َ َّ
‫َّللا‬ َّ‫ن‬ِ‫إ‬ ‫ُوا‬‫د‬َ‫ت‬ْ‫ع‬َ‫ت‬ َ
‫َل‬ َ‫و‬ ْ‫م‬ُ‫ك‬َ‫ل‬ ُ َّ
‫َّللا‬
ُّ‫ب‬ ِ‫ح‬ُ‫ي‬
َ‫ين‬ِ‫د‬َ‫ت‬ْ‫ع‬ُ‫م‬ْ‫ال‬
.
‫ا‬‫ب‬ِ‫ي‬َ‫ط‬ ‫ا‬
‫َل‬ َ
‫َل‬َ‫ح‬ ُ َّ
‫َّللا‬ ُ‫م‬ُ‫ك‬َ‫ق‬َ‫ز‬َ‫ر‬ ‫ا‬َّ‫م‬ِ‫م‬ ‫وا‬ُ‫ل‬ُ‫ك‬ َ‫و‬
ُْْ‫م‬ ِِِ‫ب‬ ْ‫م‬ُ‫ت‬ْ‫ن‬َ‫أ‬ ِ‫ذ‬َّ‫ال‬ َ َّ
‫َّللا‬ ‫وا‬َُُّ‫ت‬‫ا‬ َ‫و‬ ‫ا‬
َ‫ون‬ُ‫ن‬ِ‫م‬
Maksudnya: Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu haramkan
benda-benda yang baik-baik yang telah dihalalkan oleh Allah SWT bagi
kamu, dan janganlah kamu melampaui batas (pada apa yang telah
ditetapkan halalnya itu), kerana sesungguhnya Allah SWT tidak suka kepada
orang-orang yang melampaui batas. Dan makanlah dari rezeki yang telah
diberikan Allah SWT kepada kamu, iaitu yang halal lagi baik, dan
bertakwalah kepada Allah SWT yang kepada-Nya sahaja kamu beriman.
(Surah al-Maidah: 87-88)
M749-004-3:2020-2 - Production & Operation Process Halal
Compliance Inspection
8
DALIL AL-QURAN
• Firman Allah SWT:
ْ‫م‬ُ‫ك‬‫َا‬‫ن‬ْ‫ق‬َ‫ز‬َ‫ر‬ ‫ا‬َ‫م‬ ِ‫ت‬‫ا‬َ‫ب‬ِ‫ي‬َ‫ط‬ ْ‫ن‬ِ‫م‬ ‫وا‬ُ‫ل‬ُ‫ك‬ ‫وا‬ُ‫ن‬َ‫م‬‫آ‬ َ‫ين‬ِ‫ذ‬َّ‫ال‬ ‫ا‬َ‫ه‬ُّ‫ي‬َ‫أ‬ ‫ا‬َ‫ي‬
Maksudnya: Wahai orang-orang yang beriman! Makanlah dari benda-
benda yang baik (yang halal) yang telah Kami berikan kepada kamu.
(Surah al-Baqarah: 172)
M749-004-3:2020-2 - Production & Operation Process Halal
Compliance Inspection
9
KENAPA PERLUNYA PROSES PENGELUARAN DAN OPERASI
PATUH HALAL??
Tuntutan yg wajib sebagai umat Islam.
• Daripada Abu Abdullah al-Nu'man ibn Basyir r.a. beliau berkata: Aku telah mendengar
Rasulullah SAW bersabda: Sesungguhnya perkara yang halal itu terang jelas, dan
sesungguhnya perkara yang haram itu terang jelas, dan di antara kedua perkara tersebut
ada perkara-perkara syubhat yang kesamaran yang kebanyakan orang tidak
mengetahuinya. Barangsiapa yang menjaga perkara syubhat maka sesungguhnya dia
telah membersihkan agamanya dan maruah dirinya. Dan barangsiapa yang terjatuh
dalam perkara syubhat, maka dia telah jatuh dalam perkara haram, umpama seorang
pengembala yang mengembala di sekeliling kawasan larangan, dibimbangi dia akan
menceroboh masuk ke dalamnya.Ketahuilah bahawa setiap raja ada sempadan dan
sesungguhnya sempadan Allah itu ialah perkara-perkara yang diharamkanNya.
Ketahuilah bahawa dalam setiap jasad itu ada seketul darah, yang apabila ia baik maka
baiklah seluruh jasad dan apabila ia rosak, maka rosaklah seluruh jasad. Ketahuilah ia
adalah hati.
Sumber Rujukan:
Abu al-Husin, Muslim Bin al-Hajjaj Bin Muslim, Sahih Muslim, Bab akhzu al-halal wa tark al-
syubuhat, Dar al-Jil, Bayrut, t.th, no. hadis; 4178, Jld. 5, hlm. 50.
M749-004-3:2020-2 - Production & Operation Process Halal
Compliance Inspection
10
SAMB..
Untuk mendapatkan keredhaan dan keberkatan Allah SWT.
Memastikan tiada perkara haram dalam setiap proses pengangkutan
dan penyimpanan.
Tidak berlakunya percampuran dan menyebabkan pencemaran silang
dan sebagainya
Proses verifikasi halal ke atas third party logistics provider.
M749-004-3:2020-2 - Production & Operation Process Halal
Compliance Inspection
11
APA ITU SENARAI SEMAK PENYELENGGARAAN PERALATAN?
Senarai semak peralatan ialah alat yang mengesahkan sama ada
peralatan di tempat kerja lengkap, berfungsi dengan baik dan diambil
kira.
Senarai semak hendaklah digunakan setiap kali peralatan
digunakan, diangkut, atau disimpan. Senarai semak
penyelenggaraan pencegahan ialah rekod terperinci yang
menyenaraikan satu siri tugas penyelenggaraan untuk aset tertentu.
Tujuannya adalah untuk membimbing juruteknik dan pasukan
penyelenggaraan dalam mewujudkan prosedur penyelenggaraan
yang konsisten dan boleh dipercayai dalam kemudahan atau
perusahaan.
M749-004-3:2020-2 - Production & Operation Process Halal
Compliance Inspection
12
APAKAH SENARAI SEMAK PEMERIKSAAN FASILITI?
Senarai semak pemeriksaan ini memantau aktiviti pematuhan
di kemudahan. Ia juga berfungsi sebagai penilaian bahaya
kepada aktiviti semasa.
Pemeriksaan hendaklah dilengkapkan di semua kawasan
kemudahan, termasuk kawasan gudang dan pejabat
sebagaimana yang berkenaan.
Isu hendaklah diringkaskan pada muka surat terakhir.
M749-004-3:2020-2 - Production & Operation Process Halal
Compliance Inspection
13
APA YANG PERLU DISERTAKAN PADA SENARAI SEMAK?
Contoh yang digariskan di bawah tidak menyenaraikan semua
item yang mungkin.
Senarai semak terbaik untuk tempat kerja anda ialah senarai
yang telah dibangunkan untuk keperluan khusus anda.
Walau apa pun format senarai semak, sediakan ruang untuk
tandatangan pemeriksa dan tarikh.
M749-004-3:2020-2 - Production & Operation Process Halal
Compliance Inspection
14
WHAT SHOULD BE INCLUDED ON THE CHECKLIST?
M749-004-3:2020-2 - Production & Operation Process Halal
Compliance Inspection
15
WHAT IS THE CONTENT OF CALIBRATION RECORD (REKOD
PENENTURAN)?
Rekod ini mengandungi ID peristiwa, butiran peralatan yang
telah ditentukur, strategi penentukuran yang digunakan dan
hasil penentukuran (iaitu, sama ada penentukuran lulus atau
gagal).
Untuk setiap instrumen, rekodkan butiran yang penting untuk
penentukuran. Ini termasuk: julat pengukuran,kedua-dua
sisihan yang dibenarkan dan ketepatan penentukuran yang
diperlukan, dan selang penentukuran.
Sisihan yang dibenarkan dan selang penentukuran kadangkala
menjadi subjek perbincangan.
M749-004-3:2020-2 - Production & Operation Process Halal
Compliance Inspection
16
KEPERLUAN STANDADRD
Keperluan Standard Antarabangsa untuk memastikan kebersihan
(hygiene) mesin dan perkakas;
Risiko Hygiene (Amalan yang dijalankan untuk menjaga kesihatan);
Kawal ejen mikrobiologi di mesin;
Associated equipment:
Fittings
Piping
tubing
M749-004-3:2020-2 - Production & Operation Process Halal
Compliance Inspection
17
BAHAYA/ HAZARD
Bahaya yang boleh dikaitkan dengan pengendalian,
penyediaan dan pemprosesan produk boleh timbul daripada:
Punca biologi seperti patogen, mikroorganisma atau toksin yang rosak (cth.
kemasukan atau pengekalan bakteria, spora, virus, yis/acuan);
Punca kimia termasuk daripada bahan pembersih dan pembasmian kuman
(cth. pelincir, cecair pembersih, alergen);
Punca fizikal seperti bahan asing yang timbul daripada bahan mentah,
peralatan atau sumber lain (cth. alergen, perosak, logam, bahan yang
digunakan dalam pembinaan mesin/peralatan).
M749-004-3:2020-2 - Production & Operation Process Halal
Compliance Inspection
18
AKTIVITI SERTU
Proses sertu adalah proses menyucikan sesuatu daripada najis
mughalazah (najis berat) iaitu anjing, babi, dan keturunannya.
Sesebuah industri, premis, peralatan, pakaian dan sebagainya yang
diyakini terkena najis mughallazah babi, anjing dan keturunan
keduanya, wajib disertu dengan satu (1) kali air bercampur tanah dan
enam (6) kali air mutlak. Ini selaras dengan sabda Nabi SAW:
Maksudnya: Daripada Abu Hurairah RA berkata: Rasulullah SAW telah
bersabda “Bersihkanlah bekas makanan kamu yang telah dijilat anjing
dengan tujuh (7) kali basuhan dan yang pertama daripadanya dengan
tanah”. (Hadith Riwayat Muslim)
M749-004-3:2020-2 - Production & Operation Process Halal
Compliance Inspection
19
SAMB..
Isu sertu sering kali mendapat perhatian oleh sesetengah masyarakat Islam
dan bukan Islam. Ini kerana kedapatan sesetengah kilang, premis, kapal,
hotel milik bukan bumiputera dan sebagainya yang memproses sesuatu
produk atau menyediakan menu makanan kepada pelanggan muslim,
menggunakan barang untuk memasak atau menggunakan peralatan yang
telah terkena najis mughallazah seperti produk yang disahkan mengandungi
DNA babi.
Ia termasuklah dapur, peralatan memasak, pusat penyembelihan, rumah
kediaman, kenderaan dan seumpamanya yang telah tercemar dengan najis
mughallazah. Justeru, masyarakat Islam di Malaysia hari ini, amat
memerlukan satu garis panduan bagi membersihkan najis mughallazah
dengan cara yang betul iaitu menurut perspektif Islam.
M749-004-3:2020-2 - Production & Operation Process Halal
Compliance Inspection
20
SAMB..
Terdapat dua cara melakukan sertu mengikut syarak
iaitu:
Cara sertu dengan menggunakan tanah.
Cara sertu dengan menggunakan sabun tanah liat.
M749-004-3:2020-2 - Production & Operation Process Halal
Compliance Inspection
21
SERTU DENGAN MENGGUNAKAN TANAH.
1. Langkah pertama ialah menghilangkan segala ain najasat yang ada terlebih
dahulu sehingga bersih dan tidak kelihatan ain najasat itu lagi dengan mata kasar.
2. Menyediakan air secukupnya dengan mencampurkan sedikit tanah ke dalamnya
sehingga tanah tersebut mengubah warna air mutlak menjadi warna tanah dan
meratakan sebatian tersebut.
3. Membasuh tempat atau objek yang terkena najis mughallazah dengan air
bercampur tanah tersebut sehingga meratai tempat yang dikehendaki sebagai
basuhan pertama.
4. Selepas selesai basuhan pertama, maka hendaklah dibasuh tempat atau objek
berkenaan dengan mengulangi proses yang sama sebanyak enam kali lagi
menggunakan air mutlak sehingga selesai tujuh basuhan kesemuanya.
5. Pada basuhan kali kedua atau ketiga adalah dibolehkan untuk mencampurkan
agen pencuci seperti sabun yang diyakini suci jika diperlukan, begitu juga boleh
mencampurkan pewangi pada basuhan kali terakhir, seperti mencampurkannya
ketika membersih najis mughallazah pada sofa atau pakaian.
M749-004-3:2020-2 - Production & Operation Process Halal
Compliance Inspection
22
SERTU DENGAN MENGGUNAKAN SABUN TANAH
LIAT
1. Sediakan air bersih yang mencukupi dan sabun tanah liat.
2. Campurkan sabun tanah liat ke dalam air bersih dengan
memastikan sabun dihancurkan.
3. Air telah sedia untuk digunakan bagi proses sertu.
4. Alirkan air sabun tanah liat pada alatan yang hendak disertu untuk
menghilangkan najis yang sedia ada bagi memulakan proses sertu.
5. Selepas itu, bersihkan alatan tersebut dengan air mutlak/bersih
sebanyak enam (6) kali.
6. Setelah selesai proses sertu, bersihkan alatan tersebut dengan
bahan pencuci yang
7. dibenarkan dan mesti disanitasi selama 60 saat. Selepas itu
keringkan alatan tersebut.
M749-004-3:2020-2 - Production & Operation Process Halal
Compliance Inspection
23
SAMB..
1. Ahli Jawatankuasa Halal syarikat perlu memastikan perkara yang berkaitan
dengan pertukaran/perubahan proses pengeluaran atau penyimpanan dari produk
non halal ke produk halal tidak berlaku pada masa depan.
2. Halal Executive ( Pengurusan Kualiti Makanan ) mesti menghubungi JAIN atau
JAKIM sekiranya terdapat isu-isu berkaitan halal terutamanya yang melibatkan
proses sertu.
3. Pihak syarikat perlu mengemukakan surat permohonan sertu kepada pihak JAIN
sekiranya diperlukan.
4. Ahli Jawatankuasa Halal perlu melantik hanya pekerja Muslim sahaja yang akan
melakukan sertu.
5. Pegawai JAIN perlu memantau dan mengesahkan proses sertu dilakukan dengan
betul mengikut syarak.
6. Surat rasmi pengesahan sertu perlu dikeluarkan oleh pihak JAIN kepada syarikat
berkenaan.
M749-004-3:2020-2 - Production & Operation Process Halal
Compliance Inspection
24
PROSEDUR UNTUK MEMERIKSA KEFUNGSIAN MESIN
DAN PERALATAN.
Secara umum, pemeriksaan peralatan asas harus
melibatkan perkara berikut:
Senarai tugas atau senarai semak berdasarkan
strategi atau niat yang ditentukan untuk pemeriksaan.
Pemeriksaan visual keseluruhan kefungsian dan
komponen mesin.
Pemeriksaan keselamatan, termasuk fungsi failsafe.
Pemerhatian operasi.
Penilaian pakai.
M749-004-3:2020-2 - Production & Operation Process Halal
Compliance Inspection
25
SUMBER
M749-004-3:2020 Halal Operation Supervision Level 3
ISO 12100-1:2003, Safety of machinery – Basic concepts, general principles for design – Part 1: Basic
Terminology, methodology
ISO 12100-2:2003, Safety of machinery – Basic concepts, general principles for design – Part 2: Technical
principles
https://smarthalal.com.my/MHMS_2020.pdf (MHMS)
https://www.halal.gov.my/v4/index.php?data=bW9kdWxlcy9uZXdzOzs7Ow==&utama=panduan&ids=gp4
(MPPHMP)
https://smarthalal.com.my/MPPHM_Domestik_2020.pdf MPPHM Domestik 2020
https://www.halal.gov.my/v4/images/pdf/mpphm2014.pdf
M749-004-3:2020-2 - Production & Operation Process Halal
Compliance Inspection
26
LATIHAN 1
ARAHAN:
1. Latihan berkumpulan.
2. Satu Kumpulan 3-4 orang Sahaja.
3. Sila jawab semua soalan dan hantar kepada sy melalui emel atau whatsapp.
mohdadib@uum.edu.my / 0134054974.
4. Hantar selewat-lewatnya pada 04hb Oktober 2023 jam 12:00 tengahari.
Soalan:
a) Apakah senarai Semak pemeriksaan fasiliti?
b) Nyatakan sekurang-kurangnya SEPULUH (10) item yang perlu ada dalam senarai
Semak?
c) Jelaskan proses sertu dengan menggunakan TANAH dan SABUN TANAH LIAT?
M749-004-3:2020-2 - Production & Operation Process Halal
Compliance Inspection
27
1 sur 27

Recommandé

Syirik par
SyirikSyirik
Syirikfaeez Wan
4.1K vues18 diapositives
5. Hakikat Rezeki.pptx par
5. Hakikat Rezeki.pptx5. Hakikat Rezeki.pptx
5. Hakikat Rezeki.pptxFathanNoviardieFurqo
28 vues17 diapositives
6.12 risalatul insan par
6.12 risalatul insan6.12 risalatul insan
6.12 risalatul insanIsalzone Faisal
5.5K vues25 diapositives
Syirik par
SyirikSyirik
Syirikihwanin
2.9K vues16 diapositives
دعاء جبريل par
دعاء جبريلدعاء جبريل
دعاء جبريلغايتي الجنة
5.2K vues4 diapositives
Dakwah Poros Hidup (2014) - M. Rahmat Kurnia par
Dakwah Poros Hidup (2014) - M. Rahmat KurniaDakwah Poros Hidup (2014) - M. Rahmat Kurnia
Dakwah Poros Hidup (2014) - M. Rahmat KurniaErwin Wahyu
5.2K vues35 diapositives

Contenu connexe

Tendances

12 Rizki, Keyakinan dan Amalan - Nasihat Ustadz.ppt par
12 Rizki, Keyakinan dan Amalan - Nasihat Ustadz.ppt12 Rizki, Keyakinan dan Amalan - Nasihat Ustadz.ppt
12 Rizki, Keyakinan dan Amalan - Nasihat Ustadz.ppt0133FatmaWatiEdiNafs
25 vues32 diapositives
syirik par
syiriksyirik
syirikNurul Hanani
2.7K vues21 diapositives
Konsep Kesenian yang Menyesatkan Usuluddin STPM Penggal 1 par
Konsep Kesenian yang Menyesatkan Usuluddin STPM Penggal 1 Konsep Kesenian yang Menyesatkan Usuluddin STPM Penggal 1
Konsep Kesenian yang Menyesatkan Usuluddin STPM Penggal 1 Ilyani Azmi
3.3K vues21 diapositives
Kepentingan sifat ikhlas dalam ibadah dan beramal par
Kepentingan sifat ikhlas dalam ibadah dan beramalKepentingan sifat ikhlas dalam ibadah dan beramal
Kepentingan sifat ikhlas dalam ibadah dan beramalAbdul Ghani
933 vues72 diapositives
白話解讀《妙法蓮華經》第七品 par
白話解讀《妙法蓮華經》第七品白話解讀《妙法蓮華經》第七品
白話解讀《妙法蓮華經》第七品Namo Namah
3.4K vues14 diapositives
Lekts 7 par
Lekts 7Lekts 7
Lekts 7Pmunkh
2.6K vues30 diapositives

Tendances(13)

Konsep Kesenian yang Menyesatkan Usuluddin STPM Penggal 1 par Ilyani Azmi
Konsep Kesenian yang Menyesatkan Usuluddin STPM Penggal 1 Konsep Kesenian yang Menyesatkan Usuluddin STPM Penggal 1
Konsep Kesenian yang Menyesatkan Usuluddin STPM Penggal 1
Ilyani Azmi3.3K vues
Kepentingan sifat ikhlas dalam ibadah dan beramal par Abdul Ghani
Kepentingan sifat ikhlas dalam ibadah dan beramalKepentingan sifat ikhlas dalam ibadah dan beramal
Kepentingan sifat ikhlas dalam ibadah dan beramal
Abdul Ghani933 vues
白話解讀《妙法蓮華經》第七品 par Namo Namah
白話解讀《妙法蓮華經》第七品白話解讀《妙法蓮華經》第七品
白話解讀《妙法蓮華經》第七品
Namo Namah3.4K vues
Lekts 7 par Pmunkh
Lekts 7Lekts 7
Lekts 7
Pmunkh2.6K vues
perkahwinan dalam islam par Nur Hikmah
perkahwinan dalam islamperkahwinan dalam islam
perkahwinan dalam islam
Nur Hikmah2.9K vues
Syariah STPM Sem 3 : Hadis kelima par aynuranajwa
Syariah STPM Sem 3 : Hadis kelimaSyariah STPM Sem 3 : Hadis kelima
Syariah STPM Sem 3 : Hadis kelima
aynuranajwa5K vues
Customer service Харилцагчийн Үйлчилгээ par Guldauyren
 Customer service Харилцагчийн Үйлчилгээ Customer service Харилцагчийн Үйлчилгээ
Customer service Харилцагчийн Үйлчилгээ
Guldauyren7.3K vues
Contoh Kerja Kursus STPM Usuluddin par Anisyamie Asga
Contoh Kerja Kursus STPM UsuluddinContoh Kerja Kursus STPM Usuluddin
Contoh Kerja Kursus STPM Usuluddin
Anisyamie Asga3.1K vues
Muamalat, hibbah. par jimoh370
Muamalat, hibbah.Muamalat, hibbah.
Muamalat, hibbah.
jimoh3701.8K vues

Similaire à CU2 WA2 - Carry out Halal Compliance machine and equipment inspection-02.pptx

CU2 WA2 - Carry out Halal Compliance machine and equipment inspection.pptx par
CU2 WA2 - Carry out Halal Compliance machine and equipment inspection.pptxCU2 WA2 - Carry out Halal Compliance machine and equipment inspection.pptx
CU2 WA2 - Carry out Halal Compliance machine and equipment inspection.pptxMohd Adib Abd Muin, Senior Lecturer at Universiti Utara Malaysia
139 vues13 diapositives
CU1 WA4 - Carry out Transportation and Storage Halal Compliance inspection 02... par
CU1 WA4 - Carry out Transportation and Storage Halal Compliance inspection 02...CU1 WA4 - Carry out Transportation and Storage Halal Compliance inspection 02...
CU1 WA4 - Carry out Transportation and Storage Halal Compliance inspection 02...Mohd Adib Abd Muin, Senior Lecturer at Universiti Utara Malaysia
12 vues22 diapositives
CU1 WA2 - Carry out Packaging Halal Compliance inspection 02.pptx par
CU1 WA2 - Carry out Packaging Halal Compliance inspection 02.pptxCU1 WA2 - Carry out Packaging Halal Compliance inspection 02.pptx
CU1 WA2 - Carry out Packaging Halal Compliance inspection 02.pptxMohd Adib Abd Muin, Senior Lecturer at Universiti Utara Malaysia
26 vues14 diapositives
Pengantar sjh (pelatihan gratis kul ind) par
Pengantar sjh (pelatihan gratis kul ind)Pengantar sjh (pelatihan gratis kul ind)
Pengantar sjh (pelatihan gratis kul ind)Mochamad Sutarsono
142 vues30 diapositives
Logam mesin surface finishing 1 (16) par
Logam mesin surface finishing 1 (16)Logam mesin surface finishing 1 (16)
Logam mesin surface finishing 1 (16)Eko Supriyadi
163 vues4 diapositives

Similaire à CU2 WA2 - Carry out Halal Compliance machine and equipment inspection-02.pptx(20)

Logam mesin surface finishing 1 (16) par Eko Supriyadi
Logam mesin surface finishing 1 (16)Logam mesin surface finishing 1 (16)
Logam mesin surface finishing 1 (16)
Eko Supriyadi163 vues
2. Sosialisasi untuk Industri Pengolahan Daging.pdf par eko_apt
2. Sosialisasi untuk Industri Pengolahan Daging.pdf2. Sosialisasi untuk Industri Pengolahan Daging.pdf
2. Sosialisasi untuk Industri Pengolahan Daging.pdf
eko_apt11 vues
PENGEMBANGAN KAWASAN INDUSTRI HALAL DALAM RANGKA MENDUKUNG INFRASTRUKTUR DAN... par SiregarVaio
PENGEMBANGAN KAWASAN INDUSTRI HALAL DALAM RANGKA MENDUKUNG INFRASTRUKTUR DAN...PENGEMBANGAN KAWASAN INDUSTRI HALAL DALAM RANGKA MENDUKUNG INFRASTRUKTUR DAN...
PENGEMBANGAN KAWASAN INDUSTRI HALAL DALAM RANGKA MENDUKUNG INFRASTRUKTUR DAN...
SiregarVaio57 vues
MATERI SEMINAR HALAL-Pasundan HC.pdf par sindyputri19
MATERI SEMINAR HALAL-Pasundan HC.pdfMATERI SEMINAR HALAL-Pasundan HC.pdf
MATERI SEMINAR HALAL-Pasundan HC.pdf
sindyputri191 vue
9. C P K B Harmonisasi ASEAN (wecompress.com).pptx par sitiquraniati1
9. C P K B Harmonisasi ASEAN (wecompress.com).pptx9. C P K B Harmonisasi ASEAN (wecompress.com).pptx
9. C P K B Harmonisasi ASEAN (wecompress.com).pptx
sitiquraniati185 vues
Materi_Pak_Amru_compressed.pdf par LanangTanu2
Materi_Pak_Amru_compressed.pdfMateri_Pak_Amru_compressed.pdf
Materi_Pak_Amru_compressed.pdf
LanangTanu25 vues
Materi pelatihan iso 9001 iso 14001-2015 2018 par KosasihSomantri
Materi pelatihan iso 9001 iso 14001-2015 2018Materi pelatihan iso 9001 iso 14001-2015 2018
Materi pelatihan iso 9001 iso 14001-2015 2018
KosasihSomantri3.4K vues
Modul 2. Pengenalan 11 Kriteria SJH_2021 Rev.00 (Video Streaming).pdf par anggitapriantary1
Modul 2. Pengenalan 11 Kriteria SJH_2021 Rev.00 (Video Streaming).pdfModul 2. Pengenalan 11 Kriteria SJH_2021 Rev.00 (Video Streaming).pdf
Modul 2. Pengenalan 11 Kriteria SJH_2021 Rev.00 (Video Streaming).pdf
Notes frozen desserts item_KSKV 2018 par Marzyah Omar
Notes frozen desserts item_KSKV 2018Notes frozen desserts item_KSKV 2018
Notes frozen desserts item_KSKV 2018
Marzyah Omar15.5K vues
Kod amali minyak kelapa sawit par Asif Yahya
Kod amali minyak kelapa sawitKod amali minyak kelapa sawit
Kod amali minyak kelapa sawit
Asif Yahya1.9K vues

Plus de Mohd Adib Abd Muin, Senior Lecturer at Universiti Utara Malaysia

Organizational Strengthening & Team Building Workshop Inasis YAB & Bank Muama... par
Organizational Strengthening & Team Building Workshop Inasis YAB & Bank Muama...Organizational Strengthening & Team Building Workshop Inasis YAB & Bank Muama...
Organizational Strengthening & Team Building Workshop Inasis YAB & Bank Muama...Mohd Adib Abd Muin, Senior Lecturer at Universiti Utara Malaysia
50 vues31 diapositives
2023-Graduan Holistik Peneraju Transformasi- Kapt Dr. Mohd Adib Abd Muin.pptx par
2023-Graduan Holistik Peneraju Transformasi- Kapt Dr. Mohd Adib Abd Muin.pptx2023-Graduan Holistik Peneraju Transformasi- Kapt Dr. Mohd Adib Abd Muin.pptx
2023-Graduan Holistik Peneraju Transformasi- Kapt Dr. Mohd Adib Abd Muin.pptxMohd Adib Abd Muin, Senior Lecturer at Universiti Utara Malaysia
41 vues11 diapositives
CU1 WA4 - Carry out Transportation and Storage Halal Compliance inspection.pdf par
CU1 WA4 - Carry out Transportation and Storage Halal Compliance inspection.pdfCU1 WA4 - Carry out Transportation and Storage Halal Compliance inspection.pdf
CU1 WA4 - Carry out Transportation and Storage Halal Compliance inspection.pdfMohd Adib Abd Muin, Senior Lecturer at Universiti Utara Malaysia
63 vues24 diapositives
BAGAIMANA RASULULLAH SAW BERPUASA 11 April 2023 - Kapt Dr. Adib.pdf par
BAGAIMANA RASULULLAH SAW BERPUASA 11 April 2023 - Kapt Dr. Adib.pdfBAGAIMANA RASULULLAH SAW BERPUASA 11 April 2023 - Kapt Dr. Adib.pdf
BAGAIMANA RASULULLAH SAW BERPUASA 11 April 2023 - Kapt Dr. Adib.pdfMohd Adib Abd Muin, Senior Lecturer at Universiti Utara Malaysia
14 vues14 diapositives
Pecutan Terakhir Lailatul Qadar 8 April 2023 17 Ramadan 1444H - Kapt Dr Mohd ... par
Pecutan Terakhir Lailatul Qadar 8 April 2023 17 Ramadan 1444H - Kapt Dr Mohd ...Pecutan Terakhir Lailatul Qadar 8 April 2023 17 Ramadan 1444H - Kapt Dr Mohd ...
Pecutan Terakhir Lailatul Qadar 8 April 2023 17 Ramadan 1444H - Kapt Dr Mohd ...Mohd Adib Abd Muin, Senior Lecturer at Universiti Utara Malaysia
414 vues23 diapositives

Plus de Mohd Adib Abd Muin, Senior Lecturer at Universiti Utara Malaysia(20)

Dernier

surat lamaran pld tahun 2023.docx par
surat lamaran pld tahun 2023.docxsurat lamaran pld tahun 2023.docx
surat lamaran pld tahun 2023.docxAnggunPermatasari25
12 vues1 diapositive
PELAKSANAAN & Link2 MATERI Training "Harmonisasi PROGRAM CSR/TJSL + Analisis... par
PELAKSANAAN & Link2 MATERI Training "Harmonisasi PROGRAM CSR/TJSL + Analisis...PELAKSANAAN & Link2 MATERI Training "Harmonisasi PROGRAM CSR/TJSL + Analisis...
PELAKSANAAN & Link2 MATERI Training "Harmonisasi PROGRAM CSR/TJSL + Analisis...Kanaidi ken
9 vues75 diapositives
Analisis Puisi Bunga dan Tembok Karya Wiji Thukul.pdf par
Analisis Puisi Bunga dan Tembok Karya Wiji Thukul.pdfAnalisis Puisi Bunga dan Tembok Karya Wiji Thukul.pdf
Analisis Puisi Bunga dan Tembok Karya Wiji Thukul.pdfAlya Dwi Arianty
10 vues8 diapositives
user.docx par
user.docxuser.docx
user.docxFajar Baskoro
27 vues9 diapositives
Kisi PTS I IPA IX 2023-2024_032723.doc par
Kisi PTS I IPA IX 2023-2024_032723.docKisi PTS I IPA IX 2023-2024_032723.doc
Kisi PTS I IPA IX 2023-2024_032723.docRiski Andho Firdian
17 vues2 diapositives
Contoh-Jurnal-Pendampingan-Individu-3.docx par
Contoh-Jurnal-Pendampingan-Individu-3.docxContoh-Jurnal-Pendampingan-Individu-3.docx
Contoh-Jurnal-Pendampingan-Individu-3.docxSyafruddinHS1
26 vues2 diapositives

Dernier(20)

PELAKSANAAN & Link2 MATERI Training "Harmonisasi PROGRAM CSR/TJSL + Analisis... par Kanaidi ken
PELAKSANAAN & Link2 MATERI Training "Harmonisasi PROGRAM CSR/TJSL + Analisis...PELAKSANAAN & Link2 MATERI Training "Harmonisasi PROGRAM CSR/TJSL + Analisis...
PELAKSANAAN & Link2 MATERI Training "Harmonisasi PROGRAM CSR/TJSL + Analisis...
Kanaidi ken9 vues
Analisis Puisi Bunga dan Tembok Karya Wiji Thukul.pdf par Alya Dwi Arianty
Analisis Puisi Bunga dan Tembok Karya Wiji Thukul.pdfAnalisis Puisi Bunga dan Tembok Karya Wiji Thukul.pdf
Analisis Puisi Bunga dan Tembok Karya Wiji Thukul.pdf
Contoh-Jurnal-Pendampingan-Individu-3.docx par SyafruddinHS1
Contoh-Jurnal-Pendampingan-Individu-3.docxContoh-Jurnal-Pendampingan-Individu-3.docx
Contoh-Jurnal-Pendampingan-Individu-3.docx
SyafruddinHS126 vues
Materi Hijrah Nabi Muhammad ke Madinah Kelas 4 SD Kurikulum Merdeka.pptx par ahmadmistari
Materi Hijrah Nabi Muhammad ke Madinah Kelas 4 SD Kurikulum Merdeka.pptxMateri Hijrah Nabi Muhammad ke Madinah Kelas 4 SD Kurikulum Merdeka.pptx
Materi Hijrah Nabi Muhammad ke Madinah Kelas 4 SD Kurikulum Merdeka.pptx
ahmadmistari78 vues
Autonomous Maintenance _Training "TOTAL PRODUCTIVE MAINTENANCE (TPM)". par Kanaidi ken
 Autonomous Maintenance _Training "TOTAL PRODUCTIVE MAINTENANCE (TPM)". Autonomous Maintenance _Training "TOTAL PRODUCTIVE MAINTENANCE (TPM)".
Autonomous Maintenance _Training "TOTAL PRODUCTIVE MAINTENANCE (TPM)".
Kanaidi ken9 vues
Pelatihan Pemanfaatan Teknologi AI dalam Pembuatan PTK bagi Guru SDN Karangas... par Luhur Moekti Prayogo
Pelatihan Pemanfaatan Teknologi AI dalam Pembuatan PTK bagi Guru SDN Karangas...Pelatihan Pemanfaatan Teknologi AI dalam Pembuatan PTK bagi Guru SDN Karangas...
Pelatihan Pemanfaatan Teknologi AI dalam Pembuatan PTK bagi Guru SDN Karangas...
ppt-akhlak-tercela-foya-foya-riya-sumah-takabur-hasad.ppt par fatahilman
ppt-akhlak-tercela-foya-foya-riya-sumah-takabur-hasad.pptppt-akhlak-tercela-foya-foya-riya-sumah-takabur-hasad.ppt
ppt-akhlak-tercela-foya-foya-riya-sumah-takabur-hasad.ppt
fatahilman22 vues
Aksi Nyata Melakukan Refleksi Perencanaan (Guru).pptx par idaparidah56
Aksi Nyata Melakukan Refleksi Perencanaan (Guru).pptxAksi Nyata Melakukan Refleksi Perencanaan (Guru).pptx
Aksi Nyata Melakukan Refleksi Perencanaan (Guru).pptx
idaparidah56150 vues
PELAKSANAAN & Link2 MATERI Training_"Effective INVENTORY CONTROL & WAREHOUSIN... par Kanaidi ken
PELAKSANAAN & Link2 MATERI Training_"Effective INVENTORY CONTROL & WAREHOUSIN...PELAKSANAAN & Link2 MATERI Training_"Effective INVENTORY CONTROL & WAREHOUSIN...
PELAKSANAAN & Link2 MATERI Training_"Effective INVENTORY CONTROL & WAREHOUSIN...
Kanaidi ken23 vues
Pembahasan Soal Stoikiometri.pdf par Tias Mutiara
Pembahasan Soal Stoikiometri.pdfPembahasan Soal Stoikiometri.pdf
Pembahasan Soal Stoikiometri.pdf
Tias Mutiara 16 vues

CU2 WA2 - Carry out Halal Compliance machine and equipment inspection-02.pptx

 • 1. CU 2 :PRODUCTION AND OPERATION PROCESS HALAL COMPLIANCE INSPECTION WA 2: CARRY OUT HALAL COMPLIANCE MACHINE AND EQUIPMENT INSPECTION Part 2 By: Captain Dr. Mohd Adib Abd Muin, IFP, CQIF (Islamic Wealth Management) Islamic Business School (IBS), UUM M749-004-3:2020-2 - Production & Operation Process Halal Compliance Inspection 1
 • 2. CURRICULUM OF COMPETENCY UNIT NATIONAL OCCUPATIONAL SKILLS STANDARD (NOSS) FOR: HALAL OPERATION SUPERVISION LEVEL 3 M749-004-3:2020-2 - Production & Operation Process Halal Compliance Inspection 2
 • 3. COMPETENCY PROFILE (CP) M749-004-3:2020-2 - Production & Operation Process Halal Compliance Inspection 3
 • 4. M749-004-3:2020-2 - Production & Operation Process Halal Compliance Inspection 4
 • 5. PRODUCTION AND OPERATION PROCESS HALAL COMPLIANCE INSPECTION N(M749-004-3:2020-C02) Upon completion of this competency unit, trainees should be able to: 1. Carry out worker’s Halal compliance inspection. 2. Carry out Halal compliance machine and equipment inspection. 3. Carry out Halal compliance premise inspection. M749-004-3:2020-2 - Production & Operation Process Halal Compliance Inspection 5
 • 6. RELATED KNIOWLEDGE 2.1 Format and content of machine and equipment inspection checklist. 2.2 Halal compliance requirement for machine and equipment: Processing aid Maintenance tools and equipment Cleaning and sanitising chemical 2.3 Format and content of equipment calibration record. 2.4 Sertu activities. 2.5 Procedure to check machine and equipment functionality. 2.6 Format and content of Halal compliance inspection report for machine and equipment. M749-004-3:2020-2 - Production & Operation Process Halal Compliance Inspection 6
 • 7. RELATED SKILLS 2.1 Obtain machine and equipment inspection checklist. 2.2 Check machine and equipment cleanliness. 2.3 Execute sertu activities. 2.4 Check machine and equipment functionality. 2.5 Provide recommendation for non-compliance criteria. 2.6 Prepare machine and equipment inspection report. M749-004-3:2020-2 - Production & Operation Process Halal Compliance Inspection 7
 • 8. DALIL AL-QURAN • Firman Allah SWT: َّ‫ل‬َ‫ح‬َ‫أ‬ ‫ا‬َ‫م‬ ِ‫ت‬‫ا‬َ‫ب‬ِ‫ي‬َ‫ط‬ ‫وا‬ُ‫م‬ ِ ‫ر‬َ‫ح‬ُ‫ت‬ َ ‫َل‬ ‫وا‬ُ‫ن‬َ‫م‬‫آ‬ َ‫ين‬ِ‫ذ‬َّ‫ال‬ ‫ا‬َ‫ه‬ُّ‫ي‬َ‫أ‬ ‫ا‬َ‫ي‬ َ ‫َل‬ َ َّ ‫َّللا‬ َّ‫ن‬ِ‫إ‬ ‫ُوا‬‫د‬َ‫ت‬ْ‫ع‬َ‫ت‬ َ ‫َل‬ َ‫و‬ ْ‫م‬ُ‫ك‬َ‫ل‬ ُ َّ ‫َّللا‬ ُّ‫ب‬ ِ‫ح‬ُ‫ي‬ َ‫ين‬ِ‫د‬َ‫ت‬ْ‫ع‬ُ‫م‬ْ‫ال‬ . ‫ا‬‫ب‬ِ‫ي‬َ‫ط‬ ‫ا‬ ‫َل‬ َ ‫َل‬َ‫ح‬ ُ َّ ‫َّللا‬ ُ‫م‬ُ‫ك‬َ‫ق‬َ‫ز‬َ‫ر‬ ‫ا‬َّ‫م‬ِ‫م‬ ‫وا‬ُ‫ل‬ُ‫ك‬ َ‫و‬ ُْْ‫م‬ ِِِ‫ب‬ ْ‫م‬ُ‫ت‬ْ‫ن‬َ‫أ‬ ِ‫ذ‬َّ‫ال‬ َ َّ ‫َّللا‬ ‫وا‬َُُّ‫ت‬‫ا‬ َ‫و‬ ‫ا‬ َ‫ون‬ُ‫ن‬ِ‫م‬ Maksudnya: Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu haramkan benda-benda yang baik-baik yang telah dihalalkan oleh Allah SWT bagi kamu, dan janganlah kamu melampaui batas (pada apa yang telah ditetapkan halalnya itu), kerana sesungguhnya Allah SWT tidak suka kepada orang-orang yang melampaui batas. Dan makanlah dari rezeki yang telah diberikan Allah SWT kepada kamu, iaitu yang halal lagi baik, dan bertakwalah kepada Allah SWT yang kepada-Nya sahaja kamu beriman. (Surah al-Maidah: 87-88) M749-004-3:2020-2 - Production & Operation Process Halal Compliance Inspection 8
 • 9. DALIL AL-QURAN • Firman Allah SWT: ْ‫م‬ُ‫ك‬‫َا‬‫ن‬ْ‫ق‬َ‫ز‬َ‫ر‬ ‫ا‬َ‫م‬ ِ‫ت‬‫ا‬َ‫ب‬ِ‫ي‬َ‫ط‬ ْ‫ن‬ِ‫م‬ ‫وا‬ُ‫ل‬ُ‫ك‬ ‫وا‬ُ‫ن‬َ‫م‬‫آ‬ َ‫ين‬ِ‫ذ‬َّ‫ال‬ ‫ا‬َ‫ه‬ُّ‫ي‬َ‫أ‬ ‫ا‬َ‫ي‬ Maksudnya: Wahai orang-orang yang beriman! Makanlah dari benda- benda yang baik (yang halal) yang telah Kami berikan kepada kamu. (Surah al-Baqarah: 172) M749-004-3:2020-2 - Production & Operation Process Halal Compliance Inspection 9
 • 10. KENAPA PERLUNYA PROSES PENGELUARAN DAN OPERASI PATUH HALAL?? Tuntutan yg wajib sebagai umat Islam. • Daripada Abu Abdullah al-Nu'man ibn Basyir r.a. beliau berkata: Aku telah mendengar Rasulullah SAW bersabda: Sesungguhnya perkara yang halal itu terang jelas, dan sesungguhnya perkara yang haram itu terang jelas, dan di antara kedua perkara tersebut ada perkara-perkara syubhat yang kesamaran yang kebanyakan orang tidak mengetahuinya. Barangsiapa yang menjaga perkara syubhat maka sesungguhnya dia telah membersihkan agamanya dan maruah dirinya. Dan barangsiapa yang terjatuh dalam perkara syubhat, maka dia telah jatuh dalam perkara haram, umpama seorang pengembala yang mengembala di sekeliling kawasan larangan, dibimbangi dia akan menceroboh masuk ke dalamnya.Ketahuilah bahawa setiap raja ada sempadan dan sesungguhnya sempadan Allah itu ialah perkara-perkara yang diharamkanNya. Ketahuilah bahawa dalam setiap jasad itu ada seketul darah, yang apabila ia baik maka baiklah seluruh jasad dan apabila ia rosak, maka rosaklah seluruh jasad. Ketahuilah ia adalah hati. Sumber Rujukan: Abu al-Husin, Muslim Bin al-Hajjaj Bin Muslim, Sahih Muslim, Bab akhzu al-halal wa tark al- syubuhat, Dar al-Jil, Bayrut, t.th, no. hadis; 4178, Jld. 5, hlm. 50. M749-004-3:2020-2 - Production & Operation Process Halal Compliance Inspection 10
 • 11. SAMB.. Untuk mendapatkan keredhaan dan keberkatan Allah SWT. Memastikan tiada perkara haram dalam setiap proses pengangkutan dan penyimpanan. Tidak berlakunya percampuran dan menyebabkan pencemaran silang dan sebagainya Proses verifikasi halal ke atas third party logistics provider. M749-004-3:2020-2 - Production & Operation Process Halal Compliance Inspection 11
 • 12. APA ITU SENARAI SEMAK PENYELENGGARAAN PERALATAN? Senarai semak peralatan ialah alat yang mengesahkan sama ada peralatan di tempat kerja lengkap, berfungsi dengan baik dan diambil kira. Senarai semak hendaklah digunakan setiap kali peralatan digunakan, diangkut, atau disimpan. Senarai semak penyelenggaraan pencegahan ialah rekod terperinci yang menyenaraikan satu siri tugas penyelenggaraan untuk aset tertentu. Tujuannya adalah untuk membimbing juruteknik dan pasukan penyelenggaraan dalam mewujudkan prosedur penyelenggaraan yang konsisten dan boleh dipercayai dalam kemudahan atau perusahaan. M749-004-3:2020-2 - Production & Operation Process Halal Compliance Inspection 12
 • 13. APAKAH SENARAI SEMAK PEMERIKSAAN FASILITI? Senarai semak pemeriksaan ini memantau aktiviti pematuhan di kemudahan. Ia juga berfungsi sebagai penilaian bahaya kepada aktiviti semasa. Pemeriksaan hendaklah dilengkapkan di semua kawasan kemudahan, termasuk kawasan gudang dan pejabat sebagaimana yang berkenaan. Isu hendaklah diringkaskan pada muka surat terakhir. M749-004-3:2020-2 - Production & Operation Process Halal Compliance Inspection 13
 • 14. APA YANG PERLU DISERTAKAN PADA SENARAI SEMAK? Contoh yang digariskan di bawah tidak menyenaraikan semua item yang mungkin. Senarai semak terbaik untuk tempat kerja anda ialah senarai yang telah dibangunkan untuk keperluan khusus anda. Walau apa pun format senarai semak, sediakan ruang untuk tandatangan pemeriksa dan tarikh. M749-004-3:2020-2 - Production & Operation Process Halal Compliance Inspection 14
 • 15. WHAT SHOULD BE INCLUDED ON THE CHECKLIST? M749-004-3:2020-2 - Production & Operation Process Halal Compliance Inspection 15
 • 16. WHAT IS THE CONTENT OF CALIBRATION RECORD (REKOD PENENTURAN)? Rekod ini mengandungi ID peristiwa, butiran peralatan yang telah ditentukur, strategi penentukuran yang digunakan dan hasil penentukuran (iaitu, sama ada penentukuran lulus atau gagal). Untuk setiap instrumen, rekodkan butiran yang penting untuk penentukuran. Ini termasuk: julat pengukuran,kedua-dua sisihan yang dibenarkan dan ketepatan penentukuran yang diperlukan, dan selang penentukuran. Sisihan yang dibenarkan dan selang penentukuran kadangkala menjadi subjek perbincangan. M749-004-3:2020-2 - Production & Operation Process Halal Compliance Inspection 16
 • 17. KEPERLUAN STANDADRD Keperluan Standard Antarabangsa untuk memastikan kebersihan (hygiene) mesin dan perkakas; Risiko Hygiene (Amalan yang dijalankan untuk menjaga kesihatan); Kawal ejen mikrobiologi di mesin; Associated equipment: Fittings Piping tubing M749-004-3:2020-2 - Production & Operation Process Halal Compliance Inspection 17
 • 18. BAHAYA/ HAZARD Bahaya yang boleh dikaitkan dengan pengendalian, penyediaan dan pemprosesan produk boleh timbul daripada: Punca biologi seperti patogen, mikroorganisma atau toksin yang rosak (cth. kemasukan atau pengekalan bakteria, spora, virus, yis/acuan); Punca kimia termasuk daripada bahan pembersih dan pembasmian kuman (cth. pelincir, cecair pembersih, alergen); Punca fizikal seperti bahan asing yang timbul daripada bahan mentah, peralatan atau sumber lain (cth. alergen, perosak, logam, bahan yang digunakan dalam pembinaan mesin/peralatan). M749-004-3:2020-2 - Production & Operation Process Halal Compliance Inspection 18
 • 19. AKTIVITI SERTU Proses sertu adalah proses menyucikan sesuatu daripada najis mughalazah (najis berat) iaitu anjing, babi, dan keturunannya. Sesebuah industri, premis, peralatan, pakaian dan sebagainya yang diyakini terkena najis mughallazah babi, anjing dan keturunan keduanya, wajib disertu dengan satu (1) kali air bercampur tanah dan enam (6) kali air mutlak. Ini selaras dengan sabda Nabi SAW: Maksudnya: Daripada Abu Hurairah RA berkata: Rasulullah SAW telah bersabda “Bersihkanlah bekas makanan kamu yang telah dijilat anjing dengan tujuh (7) kali basuhan dan yang pertama daripadanya dengan tanah”. (Hadith Riwayat Muslim) M749-004-3:2020-2 - Production & Operation Process Halal Compliance Inspection 19
 • 20. SAMB.. Isu sertu sering kali mendapat perhatian oleh sesetengah masyarakat Islam dan bukan Islam. Ini kerana kedapatan sesetengah kilang, premis, kapal, hotel milik bukan bumiputera dan sebagainya yang memproses sesuatu produk atau menyediakan menu makanan kepada pelanggan muslim, menggunakan barang untuk memasak atau menggunakan peralatan yang telah terkena najis mughallazah seperti produk yang disahkan mengandungi DNA babi. Ia termasuklah dapur, peralatan memasak, pusat penyembelihan, rumah kediaman, kenderaan dan seumpamanya yang telah tercemar dengan najis mughallazah. Justeru, masyarakat Islam di Malaysia hari ini, amat memerlukan satu garis panduan bagi membersihkan najis mughallazah dengan cara yang betul iaitu menurut perspektif Islam. M749-004-3:2020-2 - Production & Operation Process Halal Compliance Inspection 20
 • 21. SAMB.. Terdapat dua cara melakukan sertu mengikut syarak iaitu: Cara sertu dengan menggunakan tanah. Cara sertu dengan menggunakan sabun tanah liat. M749-004-3:2020-2 - Production & Operation Process Halal Compliance Inspection 21
 • 22. SERTU DENGAN MENGGUNAKAN TANAH. 1. Langkah pertama ialah menghilangkan segala ain najasat yang ada terlebih dahulu sehingga bersih dan tidak kelihatan ain najasat itu lagi dengan mata kasar. 2. Menyediakan air secukupnya dengan mencampurkan sedikit tanah ke dalamnya sehingga tanah tersebut mengubah warna air mutlak menjadi warna tanah dan meratakan sebatian tersebut. 3. Membasuh tempat atau objek yang terkena najis mughallazah dengan air bercampur tanah tersebut sehingga meratai tempat yang dikehendaki sebagai basuhan pertama. 4. Selepas selesai basuhan pertama, maka hendaklah dibasuh tempat atau objek berkenaan dengan mengulangi proses yang sama sebanyak enam kali lagi menggunakan air mutlak sehingga selesai tujuh basuhan kesemuanya. 5. Pada basuhan kali kedua atau ketiga adalah dibolehkan untuk mencampurkan agen pencuci seperti sabun yang diyakini suci jika diperlukan, begitu juga boleh mencampurkan pewangi pada basuhan kali terakhir, seperti mencampurkannya ketika membersih najis mughallazah pada sofa atau pakaian. M749-004-3:2020-2 - Production & Operation Process Halal Compliance Inspection 22
 • 23. SERTU DENGAN MENGGUNAKAN SABUN TANAH LIAT 1. Sediakan air bersih yang mencukupi dan sabun tanah liat. 2. Campurkan sabun tanah liat ke dalam air bersih dengan memastikan sabun dihancurkan. 3. Air telah sedia untuk digunakan bagi proses sertu. 4. Alirkan air sabun tanah liat pada alatan yang hendak disertu untuk menghilangkan najis yang sedia ada bagi memulakan proses sertu. 5. Selepas itu, bersihkan alatan tersebut dengan air mutlak/bersih sebanyak enam (6) kali. 6. Setelah selesai proses sertu, bersihkan alatan tersebut dengan bahan pencuci yang 7. dibenarkan dan mesti disanitasi selama 60 saat. Selepas itu keringkan alatan tersebut. M749-004-3:2020-2 - Production & Operation Process Halal Compliance Inspection 23
 • 24. SAMB.. 1. Ahli Jawatankuasa Halal syarikat perlu memastikan perkara yang berkaitan dengan pertukaran/perubahan proses pengeluaran atau penyimpanan dari produk non halal ke produk halal tidak berlaku pada masa depan. 2. Halal Executive ( Pengurusan Kualiti Makanan ) mesti menghubungi JAIN atau JAKIM sekiranya terdapat isu-isu berkaitan halal terutamanya yang melibatkan proses sertu. 3. Pihak syarikat perlu mengemukakan surat permohonan sertu kepada pihak JAIN sekiranya diperlukan. 4. Ahli Jawatankuasa Halal perlu melantik hanya pekerja Muslim sahaja yang akan melakukan sertu. 5. Pegawai JAIN perlu memantau dan mengesahkan proses sertu dilakukan dengan betul mengikut syarak. 6. Surat rasmi pengesahan sertu perlu dikeluarkan oleh pihak JAIN kepada syarikat berkenaan. M749-004-3:2020-2 - Production & Operation Process Halal Compliance Inspection 24
 • 25. PROSEDUR UNTUK MEMERIKSA KEFUNGSIAN MESIN DAN PERALATAN. Secara umum, pemeriksaan peralatan asas harus melibatkan perkara berikut: Senarai tugas atau senarai semak berdasarkan strategi atau niat yang ditentukan untuk pemeriksaan. Pemeriksaan visual keseluruhan kefungsian dan komponen mesin. Pemeriksaan keselamatan, termasuk fungsi failsafe. Pemerhatian operasi. Penilaian pakai. M749-004-3:2020-2 - Production & Operation Process Halal Compliance Inspection 25
 • 26. SUMBER M749-004-3:2020 Halal Operation Supervision Level 3 ISO 12100-1:2003, Safety of machinery – Basic concepts, general principles for design – Part 1: Basic Terminology, methodology ISO 12100-2:2003, Safety of machinery – Basic concepts, general principles for design – Part 2: Technical principles https://smarthalal.com.my/MHMS_2020.pdf (MHMS) https://www.halal.gov.my/v4/index.php?data=bW9kdWxlcy9uZXdzOzs7Ow==&utama=panduan&ids=gp4 (MPPHMP) https://smarthalal.com.my/MPPHM_Domestik_2020.pdf MPPHM Domestik 2020 https://www.halal.gov.my/v4/images/pdf/mpphm2014.pdf M749-004-3:2020-2 - Production & Operation Process Halal Compliance Inspection 26
 • 27. LATIHAN 1 ARAHAN: 1. Latihan berkumpulan. 2. Satu Kumpulan 3-4 orang Sahaja. 3. Sila jawab semua soalan dan hantar kepada sy melalui emel atau whatsapp. mohdadib@uum.edu.my / 0134054974. 4. Hantar selewat-lewatnya pada 04hb Oktober 2023 jam 12:00 tengahari. Soalan: a) Apakah senarai Semak pemeriksaan fasiliti? b) Nyatakan sekurang-kurangnya SEPULUH (10) item yang perlu ada dalam senarai Semak? c) Jelaskan proses sertu dengan menggunakan TANAH dan SABUN TANAH LIAT? M749-004-3:2020-2 - Production & Operation Process Halal Compliance Inspection 27