Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.
ISU-ISU KONTEMPORARI DALAM
PENDIDIKAN MATEMATIK
JURANG
PENCAPAIAN
Pendahuluan
• Daripada RMK-10, PIPP hinggalah kepada PPPM
salah satu tujuan utama kerajaan adalah untuk
merapatkan jurang ...
Jenis
Sekolah
SK
SJK
SEKOLAH
BERASRAM
A PENUH
SEKOLAH
SUKAN
SEKOLAH
BERKEPERLUAN
KHAS
SEKOLAH
AGAMASEKOLAH
WAWASA
N
SEKOLA...
• Faktor personaliti memainkan peranan yang penting dalam
mempengaruhi pencapaian akademik
• Personaliti pelajar adalah su...
FAKTOR
PELAJAR
KEPERLUAN MURID
• nutrisi
• pakaian
• tempat tinggal
• infrastruktur
MOTIVASI PELAJAR
• Kestabilan emosi
• ...
KELUARGA
PENDIDIKAN
• Tahap pendidikan ibu bapa yang rendah menyebabkan tahap
sosio-eko juga rendah dan keadaan kemiskinan...
SEKOLAH
KEPIMPINAN DAN PENTADBIRAN
• Menurut Mohd. Tahir (2006), kualiti kepimpinan pentadbir
di sekolah seperti pengetua,...
KPM
PCG
• Peruntukkan per kapita pelajar.
• Sekolah berkeperluan khas menerima peruntukkan
kewangan yang lebih sedikit ber...
JANTINA
LELAKI
PEREMPUAN
PIPP
• Selain lokasi, jurang pendidikan juga wujud antara
jenis sekolah, kaum, jantina, taraf sosioekonomi dan
tahap keupa...
FAKTOR
PELAJAR
MOTIVASI PELAJAR
• Pelajar perempuan lebih mengambil berat tentang tugas, melakukan kerja dengan
teratur da...
KELUARGA
• Pelajar perempuan lebih mendapat galakan keluarga, sokongan moral dan
material, dan lebih diharapkan oleh kelua...
SEKOLAH & KEMENTERIAN
• Ketidak serasian pelajar dengan guru dalam pembelajaran.
• Guru perempuanmempunyai pandangan yang ...
LANGKAH
PENYELESAIAN
JANTINA
JENIS
SEKOLAH
Jenis Sekolah
Pelajar
- Menanamkan keyakinan diri.
- Menggunakan prasarana yang diberikan dengan baik demi kegunaan pelaja...
JantinaPelajar
- Pelajar lelaki perlu meningkatkan motivasi untuk belajar.
Keluarga
- Memberikan peluang yang sama rata ke...
Kerajaaan
(RMK-10)
- Penghapusan jaminan penempatan guru pelatih.
- Tawaran kepada guru untuk meningkatkan kualiti
perkhid...
Kerajaaan
(PIPP 1996-2010)
- RMT dan PSS
- KWAPM
- Bantuan Makanan Asrama
- SPBT dan SBT
- BKP
- Asrama harian
Kerajaaan (PPPM, 2012)
DEFINISI
• Sekolah Awam
- Pentadbiran Kementerian Pendidikan Malaysia.
- Ketua eksekutifnya ialah pengetua atau guru besar...
DEFINISI
• Sekolah Swasta
- sekolah menengah atau sekolah rendah sepenuh masa
yang menyediakan pelajar-pelajar untuk mendu...
JENIS SEKOLAH SWASTA
Kategori Sekolah
Rendah Sekolah Rendah Agama Swasta
Sekolah Rendah Swasta
Menengah Sekolah Menengah A...
FAKTOR-FAKTOR MEMPENGARUHI
JURANG PENCAPAIAN PELAJAR
SEKOLAH AWAM
VS
SEKOLAH SWASTA
SEKOLAH
AWAM
PENDAFTARAN MENGIKUT KETETAPAN
KPM
JUMLAH MURID YANG RAMAI
KESIBUKAN PENTADBIRAN SEKOLAH
SWASTA
PENDAFTARAN M...
KOS
AWAM
YURAN MINIMUM (DITETAPKAN OLEH KPM)
TIDAK SEMUA SEKOLAH MENYEDIAKAN KEPERLUAN
KHAS PELAJAR MENGIKUT PIAWAIAN
KEKA...
KESAN
• Jurang pencapaian dalam peperiksaan awam
antara sekolah awam dan sekolah swasta adalah
6%.
• Enrolmen pelajar seko...
LANGKAH MENGATASI
• Sekolah Amanah
- Kerjasama pihak kerajaan dan swasta
- Mempunyai autonomi dalam membuat keputusan berk...
Jurang Pencapaian Pelajar
Antara
Negeri-Negeri di Seluruh Malaysia
PENGENALAN
• Negeri-negeri yang menghadapi kesukaran dan
menunjukkan spektrum pencapaian yang luas
antara daerah adalah ne...
FAKTOR-FAKTOR MEMPENGARUHI
JURANG PENCAPAIAN PELAJAR
LOKASI
LOKASI
Wilayah persekutuan adalah bandar dan mempunyai sekolah-sekolah
berprestasi tinggi berbanding Sabah dan Sarawak
Neg...
SEKOLAH KURANG MURID
(SKM)
enrolmennya kurang daripada 150 orang murid.
Hampir 90 peratus SKM ini berada dalam keadaan dai...
SOSIOEKONOMI
Perbazaan taraf ekonomi antara negeri
dan keupayaan pelajar
Kurang penyediaan kemudahan fizikal
serta berlaku...
KESAN
keadaan tidak seimbang yang ketara dari segi sosioekonomi antara
penduduk di Malaysia.
Peluang-peluang pendidikan an...
LANGKAH-LANGKAH MENGATASI
Program Transformasi
Negeri dan Daerah
•Jabatan Pelajaran
Negeri (JPN) dan
Pejabat Pelajaran
Dae...
Jurang antara tahap pencapaian
murid
Di dalam Pelan Induk Pembangunan Pendidikan
2006 – 2010, Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM)
menyatakan jurang antara tah...
Jurang antara tahap pencapaian murid
dalam penguasaan 3M
 membaca
 menulis
 mengira.
Menurut Kamus Dewan edisi keempat 2008, perkataan
'membaca' membawa maksud memerhatikan isi sesuatu
yang tertulis atau ter...
Dalam situasi ini, kebanyakan murid sekolah
rendah tidak mampu menguasai 3M ini
disebabkan oleh pelbagai faktor sama ada
f...
• Situasi ini sangat membimbangkan banyak pihak
bermula dari ibu bapa sehingga ke peringkat
Negara dan global.
• Asas 3M i...
Apakah faktor ataupun punca masalah
penguasaan 3M ini?
Adakah guru, keluarga, persekitaran ataupun
pihak pengurusan sekola...
keluarga
• Punca utama masalah ini bermula di rumah
iaitu keluarga atau lebih tepat lagi ibu bapa:
• memberikan intervensi...
Kerjasama antara ibu bapa dengan
sekolah
• Ibu bapa bertanggungjawab terutama dari aspek
pengurusan diri murid
Misalannya:...
Cara mengatasi masalah penguasaan
3M
• perlu menjalani program pemulihan khas di sekolah.
Program pemulihan khas
• Bahagia...
• memerlukan kerjasama dari semua pihak
terutamanya ibu bapa.
• berjumpa dan berbincang dengan guru-guru
di sekolah.
• Sel...
Kesan-kesannya:
Jika masalah penguasaan 3M tidak ditangani
secara serius akibatnya kita akan melahirkan
generasi buta huru...
Pelajar Normal dan Keperluan
Khas
Konsep dan Pengertian
Jurang Pelajar Biasa dengan OKU
Cabaran yang Timbul
Pendekatan...
Konsep dan Pengertian
• Jurang antara pelajar normal dan pelajar berkeperluan
khas merujuk kepada perbezaan dalam menyedia...
Jurang Pelajar Biasa Dengan Orang
Kurang Upaya (OKU)
• Isu penyediaan kemudahan kepada kedua-dua
golongan pelajar ini tela...
• Selain itu, program yang dijalankan itu tidak
bersesuaian dengan kategori pemasalahan
pelajar tidak berkeupayaan khas in...
Cabaran yang timbul antara pelajar
biasa dengan Pelajar Kurang Upaya
• Antara cabaran yang wujud ialah dari aspek
pelajar ...
• Kekurangan buku rujukan kepada pelajar
pendidikan khas misalnya kepada pelajar buta
yang kurang mendapat bahan rujukan u...
Pendekatan yang perlu diambil bagi mengatasi
masalah antara pelajar biasa dengan OKU
• Pihak kerajaan harus menjalankan la...
Jurang
pencapaian
Lokasi –
bandar dan
luar bandar
Kemudahan
awam
Sekolah Guru
Pentadbir
sekolah
sosioekonomi
Kemudahan
Kementerian Pendidikan Malaysia (2013), dalam
statistiknya menunjukkan bahawa bilangan
sekolah rendah luar bandar di Sabah...
Bandar, menurut Jabatan Perangkaan Malaysia,
Banci Penduduk dan Perumahan 2010 (Buletin
Perangkaan KKLW, 2011), didefinisi...
Kekurangan Kemudahan awam
• Pengangkutan awam (2013) mendefinisikan pengangkutan awam
sebagai pengangkutan umum dan biasan...
Kekurangan Kemudahan awam
Murid juga kadang-kadang tidak hadir ke sekolah kerana perlu ke
pekan memandangkan perkhidmatan ...
Kekurangan sekolah luar bandar
1. Kemudahan infrastruktur sekolah
2. Kewujudan SKM di luar bandar
• Kewujudan sekolah kurang murid juga
menyumbang kepada jurang pencapaian. Pada
masa ini, ...
Kelemahan SKM
• 1. 73% sekolah kurang murid berada di
kawasan agak jauh di luar bandar. Faktor ini
menyebabkan murid terpa...
2. Kedua, sekolah ini kurang mendapat manfaat
dari segi kokurikulum, dan interaksi dengan
rakan sebaya daripada pelbagai l...
3. kebanyakan sekolah ini berada dalam
kawasan status sosioekonomi rendah dan
menghadapi masalah yang berkaitan dengan
sta...
4. Norma perjawatan sedia ada tidak
bersesuaian dengan keperluan SKM seperti
ketiadaan perjawatan guru pemulihan. Selain
i...
3. Taburan guru tidak sekata
Terdapat seramai 190,336 orang guru di sekolah
rendah dan 136,598 orang guru di sekolah
menen...
• Cabaran KPM adalah untuk memastikan guru
terlatih mengikut opsyen ditempatkan di
semua sekolah di kawasan luar bandar da...
4. Pentadbir sekolah
• Pemantauan yang tetap dan berkala
• Pembahagian tugas pentadbiran yang adil
antara guru
Sosioekonomi penduduk
Tidak mampu...
1. Kemudahan fizikal seperti kerusi, meja,
komputer, buku rujukan
2. Perkhidmatan seperti internet, tuisyen
Cara mengatasi
1. KPM
• Meneruskan dasar/program terkini: KWAMP,
susu sekolah, RMT, Gelombang SKM
• Mewujudkan atau menggu...
Cara mengatasi
2. Kementerian Kemajuan Luar Bandar dan
Wilayah - sosioekonomi
• Penyebaran maklumat
3. Guru – kursus
4. Pe...
IMPLIKASI
1
• Kekurangan modal insan yang berkualiti, inovatif dan
berkemahiran tinggi
2
• Tidak dapat mencapai matlamat negara maju...
2.	Disparities in achievement
2.	Disparities in achievement
2.	Disparities in achievement
2.	Disparities in achievement
2.	Disparities in achievement
2.	Disparities in achievement
2.	Disparities in achievement
2.	Disparities in achievement
2.	Disparities in achievement
2.	Disparities in achievement
2.	Disparities in achievement
Prochain SlideShare
Chargement dans…5
×

2. Disparities in achievement

249 vues

Publié le

Publié dans : Formation
 • Identifiez-vous pour voir les commentaires

 • Soyez le premier à aimer ceci

2. Disparities in achievement

 1. 1. ISU-ISU KONTEMPORARI DALAM PENDIDIKAN MATEMATIK JURANG PENCAPAIAN
 2. 2. Pendahuluan • Daripada RMK-10, PIPP hinggalah kepada PPPM salah satu tujuan utama kerajaan adalah untuk merapatkan jurang pencapaian pelajar. Definisi jurang pencapaian • Jurang – perbezaan yang membezakan satu generasi dengan generasi lain • Pencapaian- sesuatu yang telah dicapai, prestasi Jurang pencapaian: • Jenis sekolah, jantina, status eko, Awam dan Swasta, Normal dan berkeperluan khas, Bandar dan luar bandar, Negeri dan tahap pencapaian
 3. 3. Jenis Sekolah SK SJK SEKOLAH BERASRAM A PENUH SEKOLAH SUKAN SEKOLAH BERKEPERLUAN KHAS SEKOLAH AGAMASEKOLAH WAWASA N SEKOLAH MUBALIGH SBT SEKOLAH KLUSTER SEKOLAH BESTARI SEKOLAH AMANAH
 4. 4. • Faktor personaliti memainkan peranan yang penting dalam mempengaruhi pencapaian akademik • Personaliti pelajar adalah sukar diramal Che Mah dan Mariani (2001) • Perbezaan personaliti ini dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti jantina dan jenis sekolah. McDemort (1995) • Terdapat perbezaan personaliti kestabilan emosi pelajar berdasarkan kepada jenis sekolah.Mohd Zuri Ghani, et.al (2010) • Selain lokasi, jurang pendidikan juga wujud antara jenis sekolah, kaum, jantina, taraf sosioekonomi dan tahap keupayaan pelajar. Jurang ini menyebabkan perbezaan prestasi dan pencapaian pelajar, penyediaan kemudahan fizikal dan bukan fizikal serta keciciran pelajar. PIPP
 5. 5. FAKTOR PELAJAR KEPERLUAN MURID • nutrisi • pakaian • tempat tinggal • infrastruktur MOTIVASI PELAJAR • Kestabilan emosi • keyakinan
 6. 6. KELUARGA PENDIDIKAN • Tahap pendidikan ibu bapa yang rendah menyebabkan tahap sosio-eko juga rendah dan keadaan kemiskinan memaksa pelajar untuk terjerumus kepada masalah-masalah disiplin. EKONOMI • Keluarga miskin juga kurang mampu menyediakan rumah yang selesa untuk seisi keluarga menyebabkan suasana tidak kondusif untuk menjadi tempat belajar (mohd Johdi salleh et. al, 2009) • Pelajar-pelajar dari keluarga berpendapatan tinggi mempunyai kecenderungan untuk mempunyai aspirasi tinggi, ekspektasi tinggi dan pencapaian akademik tinggi.
 7. 7. SEKOLAH KEPIMPINAN DAN PENTADBIRAN • Menurut Mohd. Tahir (2006), kualiti kepimpinan pentadbir di sekolah seperti pengetua, guru besar dan penolong- penolong kanan mempunyai hubungan yang signifikan dengan tahap kualiti kerja guru dan kejayaan sesebuah sekolah. • Guru yang kurang berkesan. • Infrastruktur pembelajaran yang tidak kondusif dan tidak mencukupi. • Pelaksanaan dasar yang telah diarahkan oleh kementerian. • Pengagihan tugas yang tidak seimbang
 8. 8. KPM PCG • Peruntukkan per kapita pelajar. • Sekolah berkeperluan khas menerima peruntukkan kewangan yang lebih sedikit berbanding dengan sekolah yang biasa. PENEMPATAN GURU • Penempatan guru yang tidak selaras dengan keperluan sekolah. Program baru yang terlalu banyak menyebabkan guru tidak fokus kepada pengajaran dan pembelajaran
 9. 9. JANTINA LELAKI PEREMPUAN
 10. 10. PIPP • Selain lokasi, jurang pendidikan juga wujud antara jenis sekolah, kaum, jantina, taraf sosioekonomi dan tahap keupayaan pelajar. Jurang ini menyebabkan perbezaan prestasi dan pencapaian pelajar, penyediaan kemudahan fizikal dan bukan fizikal serta keciciran pelajar. PPPM (2013-2025) • Jurang Pencapaian yang disebabkan oleh gender semakin meningkat. Murid perempuan tekal mengatasi murid lelaki. Perbezaan prestasi telah mula ketara dalam UPSR dan meningkat sepanjang laluan akademik murid.
 11. 11. FAKTOR PELAJAR MOTIVASI PELAJAR • Pelajar perempuan lebih mengambil berat tentang tugas, melakukan kerja dengan teratur dan mengikut jadual serta mengikut arahan dengan teliti berbanding pelajar lelaki. (Zalizan M. Jelas, 2005) • Mohamed Amin (2000) yang mendapati bahawa pelajar perempuan sekolah menengah lebih berstrategi dalam pembelajaran mereka. Tegasnya, pelajar perempuan lebih bersedia dan berfokus dalam menghadapi pembelajaran di bilik darjah.
 12. 12. KELUARGA • Pelajar perempuan lebih mendapat galakan keluarga, sokongan moral dan material, dan lebih diharapkan oleh keluarga untuk cemerlang dalam pendidikan berbanding pelajar lelaki. • Kawalan keluarga yang lebih ke atas pelajar perempuanmemberikan ruang dan peluang yang lebih kepada pelajar perempuan untukmenumpukan perhatian kepada pelajaran.(Zalizan M. Jelas, 2005) • Temu bual dengan ibu bapa, guru, dan pengetua/guru besar mendapati bahawa banyak murid lelaki sukar menguasai kurikulum akademik perdana, dan berkemungkinan akan mendapat manfaat daripada lebih akses kepada latihan vokasional atau kerja kursus berbentuk aplikasi. Walau bagaimanapun, kekurangan tempat di sekolah teknik dan vokasional menghalang berlakunya perkara ini. • Lelaki diharapkan untuk menyara kehidupan keluarga (PPPM)
 13. 13. SEKOLAH & KEMENTERIAN • Ketidak serasian pelajar dengan guru dalam pembelajaran. • Guru perempuanmempunyai pandangan yang kurang positif terhadap pelajar lelaki. Keadaan ini bolehmempengaruhi tingkah laku dan sikap guru terhadap pelajar (Eisenberg et al. 1996). • Keadaan semakin membimbangkan kerana jumlah guru perempuan jauh melebihi jumlah guru lelaki (Kementerian Pendidikan Malaysia 2000) • pendominasian wanita dalam dunia pendidikan telah menyebabkan kurikulum sekolah yang tidak seimbang dan menyebabkan kaedah- kaedah pengajaran yang digunakan adalah lebih menyebelahi pelajar wanita berbanding pelajar lelaki (Maynard, 2002
 14. 14. LANGKAH PENYELESAIAN JANTINA JENIS SEKOLAH
 15. 15. Jenis Sekolah Pelajar - Menanamkan keyakinan diri. - Menggunakan prasarana yang diberikan dengan baik demi kegunaan pelajar akan datang. keluarga - Memberikan sokongan kepada anak-anak - Bersikap terbuka - Memberikan sokongan terhadap usaha yang dijalankan oleh sekolah. Sekolah - Berusaha untuk memberikan prasarana yang terbaik - Menjalankan LDP untuk meningkatkan tahap profesionalisme guru-guru - Pembahagian tugas yang seimbang kepada guru. - Mengadakan seminar dan motivasi yang berkaitan
 16. 16. JantinaPelajar - Pelajar lelaki perlu meningkatkan motivasi untuk belajar. Keluarga - Memberikan peluang yang sama rata kepada anak-anak untuk belajar. - Perancangan keluarga yang sistematik. Sekolah - Memberikan bantuan kepada meraka yang benar-benar memerlukan. - Memberikan peluang kepada pelajar untuk berubah. - Menjalankan motivasi dan seminar yang berkaitan dengan pendidikan
 17. 17. Kerajaaan (RMK-10) - Penghapusan jaminan penempatan guru pelatih. - Tawaran kepada guru untuk meningkatkan kualiti perkhidmatan - Meningkatkan sistem TEVT di Malaysia - Merendahkan umur bagi permulaan persekolahan - Memperkenalkan tawaran bai’ah baru.
 18. 18. Kerajaaan (PIPP 1996-2010) - RMT dan PSS - KWAPM - Bantuan Makanan Asrama - SPBT dan SBT - BKP - Asrama harian
 19. 19. Kerajaaan (PPPM, 2012)
 20. 20. DEFINISI • Sekolah Awam - Pentadbiran Kementerian Pendidikan Malaysia. - Ketua eksekutifnya ialah pengetua atau guru besar. - Semua aktiviti, sukatan pelajaran dan peruntukan sumber kewangan, sumber manusia adalah tertakluk kepada arahan yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia.
 21. 21. DEFINISI • Sekolah Swasta - sekolah menengah atau sekolah rendah sepenuh masa yang menyediakan pelajar-pelajar untuk menduduki peperiksaan awam anjuran Kementerian Pelajaran Malaysia. - Sekolah ini adalah dimiliki, ditadbir dan dibiayai sepenuhnya oleh pihak swasta dan berdaftar dengan Jabatan Swasta Kementerian Pendidikan dan juga Pendaftaran Perniagaan atau Pendaftar Syarikat.
 22. 22. JENIS SEKOLAH SWASTA Kategori Sekolah Rendah Sekolah Rendah Agama Swasta Sekolah Rendah Swasta Menengah Sekolah Menengah Agama Swasta Sekolah Menengah Swasta Sekolah Persendirian Cina Antarabangsa Sekolah Antarabangsa Expatriat Sekolah Expatriat Pendidikan Khas/Istimewa Sekolah Pendidikan Khas/Istimewa Gaya Pos Sekolah Gaya Pos Pusat Bahasa Tuisyen Pedagangan/Kemahiran
 23. 23. FAKTOR-FAKTOR MEMPENGARUHI JURANG PENCAPAIAN PELAJAR SEKOLAH AWAM VS SEKOLAH SWASTA
 24. 24. SEKOLAH AWAM PENDAFTARAN MENGIKUT KETETAPAN KPM JUMLAH MURID YANG RAMAI KESIBUKAN PENTADBIRAN SEKOLAH SWASTA PENDAFTARAN MENGIKUT PIAWAIAN YANG DIINGINKAN OLEH IBU BAPA PERHATIAN KEPDA KELOMPOK PELAJAR YANG SEDIKIT MEMPERKASAKAN SISTEM PENGURUSAN SEKOLAH MENGIKUT ACUAN SENDIRI
 25. 25. KOS AWAM YURAN MINIMUM (DITETAPKAN OLEH KPM) TIDAK SEMUA SEKOLAH MENYEDIAKAN KEPERLUAN KHAS PELAJAR MENGIKUT PIAWAIAN KEKANGAN KOS DAN MASA SWASTA YURAN TINGGI (MENGIKUT PROGRAM YANG DITAWARKAN) PRASARANA YANG MENCUKUPI DAN MENGIKUT KEPERLUAN KHAS PELAJAR. PIHAK PENGURUSAN LEBIH RESPONSIF TERHADAP PERKEMBANGAN PELAJAR
 26. 26. KESAN • Jurang pencapaian dalam peperiksaan awam antara sekolah awam dan sekolah swasta adalah 6%. • Enrolmen pelajar sekolah swasta meningkat mengikut trend ekonomi semasa. • Permintaan terhadap sekolah swasta akan meningkat dan boleh mengurangkan keyakinan ibu bapa terhadap pengurusan sekolah awam.
 27. 27. LANGKAH MENGATASI • Sekolah Amanah - Kerjasama pihak kerajaan dan swasta - Mempunyai autonomi dalam membuat keputusan berkaitan kurkulum, kewangan dan sumber manusia. - Bebas memilih kandungan kurikulum, pengagihan peruntukan , penyediaan insentif berasaskan prestasi dan pemilihan guru dan kakitangan bukan guru. - Pihak KPM akan mengambil alih penajaan jika tidak menunjukkan prestasi yang memuaskan selepas 5 tahun.
 28. 28. Jurang Pencapaian Pelajar Antara Negeri-Negeri di Seluruh Malaysia
 29. 29. PENGENALAN • Negeri-negeri yang menghadapi kesukaran dan menunjukkan spektrum pencapaian yang luas antara daerah adalah negeri seperti Kelantan, Pulau Pinang, Sabah dan Sarawak. • Analisis prestasi menunjukkan sekolah di Malaysia merentasi spektrum prestasi daripada julat besar dalam keberhasilan Negara melalui band NKRA yang berasaskan gred purata peperiksaan awam dan pentaksiran kendiri sekolah.
 30. 30. FAKTOR-FAKTOR MEMPENGARUHI JURANG PENCAPAIAN PELAJAR LOKASI
 31. 31. LOKASI Wilayah persekutuan adalah bandar dan mempunyai sekolah-sekolah berprestasi tinggi berbanding Sabah dan Sarawak Negeri Sabah, Sarawak, dan Kelantan mempunyai kawasan yang luas. Pemantauan ke atas sekolah-sekolah memerlukan perbelanjaan yang tinggi
 32. 32. SEKOLAH KURANG MURID (SKM) enrolmennya kurang daripada 150 orang murid. Hampir 90 peratus SKM ini berada dalam keadaan daif dan menghadapi masalah kekuarangan peruntukan, kemudahan dan guru terlatih Melibatkan negeri-negeri yang mempunyai kawasan yang luas dan banyak sekolah luar bandar dibangunkan di pendalaman mengamalkan pengajaran kelas bercantum atau multigrade iaitu mengajar sebuah kelas yang terdiri daripada pelbagai tahun persekolahan.
 33. 33. SOSIOEKONOMI Perbazaan taraf ekonomi antara negeri dan keupayaan pelajar Kurang penyediaan kemudahan fizikal serta berlakukeciciran pelajar
 34. 34. KESAN keadaan tidak seimbang yang ketara dari segi sosioekonomi antara penduduk di Malaysia. Peluang-peluang pendidikan antara kaya dengan miskin setara antara wilayah dan kaum menunjukkan jurang yang ketara akibat ketidaksamarataan pembahagian sumber-sumber dan kemudahan Negara. Jurang anatara tahap pencapaian pelajar yang mengalami kesulitan menguasai 3M, kegagalan mencapai standard minimum pelajar berisiko tinggi untuk cicir daripada sistem pendidikan adalah tinggi bagi negeri berprestasi pendidikan rendah seperti di Sabah.
 35. 35. LANGKAH-LANGKAH MENGATASI Program Transformasi Negeri dan Daerah •Jabatan Pelajaran Negeri (JPN) dan Pejabat Pelajaran Daerah (PPD) perlu fokus untuk meningkatkan pencapaian sekolah •sekolah, daerah dan negeri mencapai sasaran sesi dialog bagi setiap peringkat akan diadakan secara berdisiplin GURU •Tindakan PPD- Mementingkan masa pembelajaran dengan menguatkuasakan garis panduan waktu maksimum di luar sekolah. •Tindakan KPM- Meluaskan peranan Jurulatih Pakar Pembangunan Sekolah (SISC) secara sepenuh masa PENGETUA •Tindakan PPD- Komuniti pembelajaran, diterajui Pengetua Cemerlang yang dilantik, atau dimudahcara oleh pegawai PPD •Tindakan KPM- Meluaskan peranan Rakan Pembimbing Pembangunan Sekolah (SIPartners) secara sepenuh masa dengan mengadakan bimbingan secara 1-1 dalam bidang kepimpinan instrusional. MURID •Tindakan PPD- Intervensi ke atas kehadiran ke sekolah dan masalah disiplin contohnya penyediaan pengangkutan, penglibatan ibu bapa dan komuniti. •Tindakan KPM- LINUS 2.0 diperkenalkan iaitu perlaksanaan literasi Bahasa Inggeris, serta mengkaji semula proses dan kandungan LINUS
 36. 36. Jurang antara tahap pencapaian murid
 37. 37. Di dalam Pelan Induk Pembangunan Pendidikan 2006 – 2010, Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM) menyatakan jurang antara tahap pencapaian murid merujuk kepada kesulitan menguasai 3M, kegagalan mencapai standard minimum dan murid berisiko untuk cicir daripada sistem pendidikan.
 38. 38. Jurang antara tahap pencapaian murid dalam penguasaan 3M  membaca  menulis  mengira.
 39. 39. Menurut Kamus Dewan edisi keempat 2008, perkataan 'membaca' membawa maksud memerhatikan isi sesuatu yang tertulis atau tercetak dengan teliti dan memahamkan makna kandungannya. Menulis ialah perbuatan mencatatkan kata-kata dengan huruf dan menggunakan alat tulis, melahirkan perasaan atau fikiran melalui tulisan dan catatan yang memakai huruf. Perkataan “kira” bermaksud taksiran, kiraan pertimbangan dan perhitungan.
 40. 40. Dalam situasi ini, kebanyakan murid sekolah rendah tidak mampu menguasai 3M ini disebabkan oleh pelbagai faktor sama ada faktor dalaman mahupun luaran. Selain itu, kegagalan mencapai standard minimum seperti yang dihasratkan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM) merupakan, salah satu faktornya. Keadaan ini akan menyebabkan seseorang murid itu berisiko tinggi tercicir daripada sistem pendidikan.
 41. 41. • Situasi ini sangat membimbangkan banyak pihak bermula dari ibu bapa sehingga ke peringkat Negara dan global. • Asas 3M ini merupakan kemahiran yang perlu dikuasai tahap satu persekolahan iaitu darjah 1 hingga 3. • Kini dalam Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR) fokusnya kepada 4M yang mana satu lagi M bermaksud menaakul. • Kemahiran menaakul adalah keupayaan membuat pertimbangan dan penilaian dengan menggunakan akal atau logik.
 42. 42. Apakah faktor ataupun punca masalah penguasaan 3M ini? Adakah guru, keluarga, persekitaran ataupun pihak pengurusan sekolah?
 43. 43. keluarga • Punca utama masalah ini bermula di rumah iaitu keluarga atau lebih tepat lagi ibu bapa: • memberikan intervensi awal kepada anak- anak . Contohnya: memberikan pendedahan awal seperti memperkenalkan abjad, suku kata atau asas nombor
 44. 44. Kerjasama antara ibu bapa dengan sekolah • Ibu bapa bertanggungjawab terutama dari aspek pengurusan diri murid Misalannya: Kelengkapan sekolah, makanan, kesediaan murid dan kehadiran murid ke sekolah • MalangnyaIbu bapa yang kerap memberi alasan tiada masa • Ibu bapa yang tidak mengambil berat pendidikan anak-anak • Ibu bapa yang sentiasa sibuk
 45. 45. Cara mengatasi masalah penguasaan 3M • perlu menjalani program pemulihan khas di sekolah. Program pemulihan khas • Bahagian Sekolah-sekolah, Kementerian Pendidikan dalam pekeliling KP (BS) 8502151PKIJ1d. V (26) bertarikh 8 Januari 1986 telah mendefinisikan pengajaran pemulihan sebagai atu usaha dalam pendidikan untuk mengatasi masalah pembelajaran murid-murid lemah disekolah-sekolah rendah, khususnya ditumpukan kepada kemahiran membaca, menulis dan mengira, di bawah kelolaan guru-guru pemulihan yang telah menerima latihan khas dalam bidang ini.
 46. 46. • memerlukan kerjasama dari semua pihak terutamanya ibu bapa. • berjumpa dan berbincang dengan guru-guru di sekolah. • Selain guru dan murid, keberkesanan program pemulihan ini memerlukan kerjasama dan penggemblengan tenaga semua pihak, termasuk sekolah dan ibu bapa.
 47. 47. Kesan-kesannya: Jika masalah penguasaan 3M tidak ditangani secara serius akibatnya kita akan melahirkan generasi buta huruf yang pasti akan membebankan Negara yang dalam usaha mencapai Negara maju menjelang 2020. Isu ini akan sentiasa wujud jika tiada langkah pencegahan yang sentiasa diusahakan secara maksimum mungkin.
 48. 48. Pelajar Normal dan Keperluan Khas Konsep dan Pengertian Jurang Pelajar Biasa dengan OKU Cabaran yang Timbul Pendekatan untuk Mengatasi
 49. 49. Konsep dan Pengertian • Jurang antara pelajar normal dan pelajar berkeperluan khas merujuk kepada perbezaan dalam menyediakan pelbagai kemudahan yang sesuai. • Pelajar yang dikategorikan bermasalah pembelajaran ialah mereka yang mengalami masalah seperti kognitif ringan, masalah tingkah laku, simdrom down serta autisme. • Pelajar normal pula merujuk kepada mereka yang dapat belajar secara normal seperti dapat memahami sesuatu mata pelajaran dengan baik berbanding mereka yang kurang upaya.
 50. 50. Jurang Pelajar Biasa Dengan Orang Kurang Upaya (OKU) • Isu penyediaan kemudahan kepada kedua-dua golongan pelajar ini telah menjadi isu utama dan menjadikan jurang yang ketara antara mereka dari aspek pembelajaran. • Golongan OKU kurang mendapat perhatian daripada pihak tertentu untuk mendapatkan pengajaran dan pembelajaran yang berkesan.
 51. 51. • Selain itu, program yang dijalankan itu tidak bersesuaian dengan kategori pemasalahan pelajar tidak berkeupayaan khas ini.
 52. 52. Cabaran yang timbul antara pelajar biasa dengan Pelajar Kurang Upaya • Antara cabaran yang wujud ialah dari aspek pelajar OKU itu sendiri. Fenomena ini berlaku kerana mereka lebih suka mengasingkan diri daripada bergaul dengan masyarakat sekeliling. • Di samping itu juga, cabaran yang dihadapi ialah ketiadaan bajet untuk menyediakan kemudahan infrastruktur khusus bagi golongan pelajar pendidikan khas.
 53. 53. • Kekurangan buku rujukan kepada pelajar pendidikan khas misalnya kepada pelajar buta yang kurang mendapat bahan rujukan untuk belajar.
 54. 54. Pendekatan yang perlu diambil bagi mengatasi masalah antara pelajar biasa dengan OKU • Pihak kerajaan harus menjalankan latihan kepada golongan OKU ini, misalnya dengan menjalankan latihan penjagaan diri dan kemahiran hidup asas. • KPM perlu menyediakan lebih banyak infrastruktur dengan menambahkan bajet seperti kemudahan dan program yang releven.
 55. 55. Jurang pencapaian Lokasi – bandar dan luar bandar Kemudahan awam Sekolah Guru Pentadbir sekolah sosioekonomi Kemudahan
 56. 56. Kementerian Pendidikan Malaysia (2013), dalam statistiknya menunjukkan bahawa bilangan sekolah rendah luar bandar di Sabah adalah yang tertinggi iaitu 89.5 peratus daripada jumlah sekolah di Sabah manakala Sarawak pula sebanyak 86 peratus. Bagi sekolah menengah di Sabah, 71 peratus adalah sekolah luar bandar dan Sarawak sebanyak 64 peratus. Statistik sekolah luar bandar
 57. 57. Bandar, menurut Jabatan Perangkaan Malaysia, Banci Penduduk dan Perumahan 2010 (Buletin Perangkaan KKLW, 2011), didefinisikan sebagai “kawasan pembangunan khusus yang boleh dikenal pasti kawasannya yang mana sekurang- kurangnya mempunyai penduduk 10,000 orang dan sekurang-kurangnya 60 peratus penduduknya yang berumur 15 tahun dan ke atas terlibat dalam aktiviti bukan pertanian”. Definisi bandar
 58. 58. Kekurangan Kemudahan awam • Pengangkutan awam (2013) mendefinisikan pengangkutan awam sebagai pengangkutan umum dan biasanya diatur untuk menawarkan perkhidmatan berjadual dalam laluan tetap tanpa penempahan. Pengangkutan di kawasan luar bandar di Sabah yang mengangkut penduduk kampung ke pekan atau pusat pentadbiran adalah kenderaan persendirian. Biasanya waktu operasi kenderaan ini bergantung kepada jarak kampung dengan pekan dan kebiasaannya sehari sekali iaitu kenderaan ini bergerak dari kampung pada awal pagi dan balik pada sebelah tengah hari. Bagi kampung yang jauh, kenderaan ini hanya akan bergerak pada hari- hari khusus seperti Tamu di mana penduduk kampung akan memasarkan hasil pertanian mereka. Ketiadaan pengangkutan yang tetap boleh menjejaskan peluang murid luar bandar yang berkemampuan untuk mendapatkan tuisyen yang ada ditawarkan di kawasan lain.
 59. 59. Kekurangan Kemudahan awam Murid juga kadang-kadang tidak hadir ke sekolah kerana perlu ke pekan memandangkan perkhidmatan pengangkutan hanya beroperasi pada waktu pagi sahaja. Ketiadaan bekalan elektrik menyebabkan masa mengulangkaji murid terhad iaitu mereka hanya boleh melakukannya pada waktu siang sahaja. Jika ditambah dengan ketiadaan bekalan air, murid perlu membahagikan masa mereka mendapatkan air untuk keperluan seisi rumah. Senario seperti ini memang biasa berlaku di kawasan pedalaman yang mana anak-anak yang memikul tanggungjawab yang ringan seperti mengangkat air dan mencuci pakaian kerana ibu bapa mereka sibuk bercucuk tanam di ladang atau mencari hasil hutan. Keluarga yang berkemampuan dari segi ekonomi tidak dapat membeli komputer dan melanggan perkhidmatan internet kerana ketiadaan kemudahan elektrik dan telekomunikasi ini di kawasan mereka.
 60. 60. Kekurangan sekolah luar bandar 1. Kemudahan infrastruktur sekolah
 61. 61. 2. Kewujudan SKM di luar bandar • Kewujudan sekolah kurang murid juga menyumbang kepada jurang pencapaian. Pada masa ini, 34% sekolah rendah di Malaysia mempunyai kurang daripada 150 murid dan secara rasminya telah diklasifikasikan sebagai Sekolah Kurang Murid (SKM). Mereka menyumbang 7% daripada enrolmen sekolah rendah, (Kementerian Pelajaran Malaysia, 2012).
 62. 62. Kelemahan SKM • 1. 73% sekolah kurang murid berada di kawasan agak jauh di luar bandar. Faktor ini menyebabkan murid terpaksa melalui perjalanan yang jauh untuk hadir ke sekolah, dan mengurangkan kemungkinan untuk menempatkan guru dan guru besar berprestasi tinggi berkhidmat di sekolah berkenaan
 63. 63. 2. Kedua, sekolah ini kurang mendapat manfaat dari segi kokurikulum, dan interaksi dengan rakan sebaya daripada pelbagai latar belakang dan kemudahan yang lebih baik yang mana hampir 90 peratus SKM ini berada dalam keadaan daif dan menghadapi masalah kekurangan peruntukan dan kemudahan (Kementerian Pelajaran Malaysia, 2006)
 64. 64. 3. kebanyakan sekolah ini berada dalam kawasan status sosioekonomi rendah dan menghadapi masalah yang berkaitan dengan status sosioekonomi itu. Keluarga berpendapatan rendah biasanya akan berdepan dengan cabaran untuk mengekalkan anak mereka di sekolah kerana terpaksa menanggung kos berkaitan bekalan, pakaian seragam, dan pengangkutan, yang membawa kepada pertambahan kadar tidak hadir ke sekolah
 65. 65. 4. Norma perjawatan sedia ada tidak bersesuaian dengan keperluan SKM seperti ketiadaan perjawatan guru pemulihan. Selain itu, penempatan guru di SKM sukar dilakukan kerana kebanyakannya berada jauh di pedalaman. Jumlah murid yang terlalu kecil pula menyebabkan SKM mengamalkan pengajaran kelas bercantum atau multigrade teaching iaitu mengajar sebuah kelas yang terdiri daripada pelbagai tahun persekolahan.
 66. 66. 3. Taburan guru tidak sekata Terdapat seramai 190,336 orang guru di sekolah rendah dan 136,598 orang guru di sekolah menengah. Daripada jumlah ini, 15,444 guru di sekolah rendah dan 2,895 guru di sekolah menengah ialah Guru Sandaran Tidak Terlatih (GSTT), guru dalam latihan dan guru sambilan/sementara (Kementerian Pelajaran Malaysia, 2006).
 67. 67. • Cabaran KPM adalah untuk memastikan guru terlatih mengikut opsyen ditempatkan di semua sekolah di kawasan luar bandar dan pedalaman bagi memastikan p&p berjalan dengan lancar dan berkesan.
 68. 68. 4. Pentadbir sekolah • Pemantauan yang tetap dan berkala • Pembahagian tugas pentadbiran yang adil antara guru
 69. 69. Sosioekonomi penduduk
 70. 70. Tidak mampu... 1. Kemudahan fizikal seperti kerusi, meja, komputer, buku rujukan 2. Perkhidmatan seperti internet, tuisyen
 71. 71. Cara mengatasi 1. KPM • Meneruskan dasar/program terkini: KWAMP, susu sekolah, RMT, Gelombang SKM • Mewujudkan atau menggubal dasar seperti penempatan guru, pemilihan guru pelatih • Pertukaran guru yang telus
 72. 72. Cara mengatasi 2. Kementerian Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah - sosioekonomi • Penyebaran maklumat 3. Guru – kursus 4. Pentadbir sekolah- NPQEL
 73. 73. IMPLIKASI
 74. 74. 1 • Kekurangan modal insan yang berkualiti, inovatif dan berkemahiran tinggi 2 • Tidak dapat mencapai matlamat negara maju berpendapatan tinggi. 3 • Perpaduan kaum akan tergugat 4 • Penurunan kualiti profession keguruan

×