Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.
<ul><li>Накъде след втората поправка на закона за потребителския кредит? </li></ul><ul><li>Може ли да стане пазарно справе...
<ul><li>Обзор </li></ul><ul><li>Най-често срещани проблеми: </li></ul><ul><ul><li>Договори с променливи лихви </li></ul></...
<ul><li>Източник: БНБ, данните за периода януари 2007 – март 2007 за ръста при кредитите са непълни, поради различна метод...
<ul><li>Индекс МОИТЕ ПАРИ (BGN) осреднява Годишния Процент на Разход (ГПР) по 20-годишни ипотечни кредити на избрани търго...
<ul><li>Индекс МОИТЕ ПАРИ - Потребителски кредити без поръчители осреднява Годишния Процент на Разход (ГПР) по 4-годишни п...
<ul><li>Индекс МОИТЕ ПАРИ – Депозити 3 М BGN o среднява Ефективната годишна лихва (ЕГЛ) по 3-месечни срочни депозити на ...
<ul><li>Данни на БНБ. Печалбата в банковия сектор към м. Май 2009г е била – 402 млн. лв. </li></ul>Печалба в банковия сект...
<ul><li>Считано от 12.05.2010 г. влезе в сила нов Закон за потребителския кредит. </li></ul><ul><li>Съгласно допълнителни...
Най-често срещани проблеми: Плаващи лихви – плаващи пясъци? Банки, които обвързват БЛП с разходи по привличане на ресурс Б...
Банки, които обвързват БЛП с конкретен индекс + надбавка Банка БЛП Базов индекс, участващ при формиране на БЛП Кратко оп...
Банки, използващи БЛП без посочване на конкретен индекс Банка БЛП Базов индекс, участващ при формиране на БЛП Кратко опис...
EURIBOR, SOFIBOR, USD LIBOR Тенденции за периода 2007-2010
<ul><li>За БЛП </li></ul><ul><li>Помага на банките да балансират цената на привлечения ресурс (по-краткосрочен до 5 г) с о...
<ul><li>Съгласно влезлия в сила на 12.05.2010 г. ЗПК потребителят има право да погаси изцяло или частично кредита си. </l...
Такси за предсрочно погасяване Ипотечни кредити Банка Такса за предсрочно погасяване Райфайзенбанк 5% през първите 3 годи...
<ul><li>Недостатък в договорите за кредит е, че в тях същестува клауза, която споменава, че клиента дължи съответните такс...
<ul><li>Наредба 22 на БНБ от юли 2009 </li></ul><ul><ul><li>Всички банкови и финансови институции са задължени да подават ...
<ul><li>До 2009 – Широко разпространено използване на БЛП , и най-различни практики </li></ul><ul><li>Нов закон за потреб...
<ul><li>Румънска Национална Служба за Защита На Потребителите – с повече правомощия, право да налага глоби и санкции </li>...
<ul><li>Няма специализирана Комисия за Защита на Потребителите, но Министерството на Индустрията и Търговията осъществява ...
<ul><li>Роля на потребителите; </li></ul><ul><li>Роля на банките; </li></ul><ul><li>Роля на държавните институции; </li></...
Благодарим за вниманието! Деян Василев Президент /МОИТЕ ПАРИ/ Тел: 02/ 987 50 88 E-mail: [email_address] Десислава Николо...
Prochain SlideShare
Chargement dans…5
×

Moite pari presentation pressconference BTA

1 508 vues

Publié le

Publié dans : Économie & finance
 • Soyez le premier à commenter

Moite pari presentation pressconference BTA

 1. 1. <ul><li>Накъде след втората поправка на закона за потребителския кредит? </li></ul><ul><li>Може ли да стане пазарно справедлив пъзелът “Плаващи лихви-Променливи клаузи”? </li></ul><ul><li>Национален пресклуб БТА-София </li></ul><ul><li>30.07.2010 </li></ul>
 2. 2. <ul><li>Обзор </li></ul><ul><li>Най-често срещани проблеми: </li></ul><ul><ul><li>Договори с променливи лихви </li></ul></ul><ul><ul><li>Такси за предсрочно погасяване </li></ul></ul><ul><ul><li>Общи условия и промяна на таксите извън договорите </li></ul></ul><ul><ul><li>Наличие на невярна информация в ЦКР </li></ul></ul><ul><li>III. Oпитът на други държави – Румъния и Турция </li></ul><ul><li>IV. O сновни изводи и препоръки </li></ul>Съдържание
 3. 3. <ul><li>Източник: БНБ, данните за периода януари 2007 – март 2007 за ръста при кредитите са непълни, поради различна методология на предоставяните данни от страна на БНБ. </li></ul>Ръст на ипотечните и потребителските кредити за периода 2003 - 2010 Ръст на необслужваните кредити
 4. 4. <ul><li>Индекс МОИТЕ ПАРИ (BGN) осреднява Годишния Процент на Разход (ГПР) по 20-годишни ипотечни кредити на избрани търговски банки при сума от 50000 лв., стойност на имота 80000 лв. и анюитетна месечна вноска. </li></ul><ul><li>Индекс МОИТЕ ПАРИ (EUR) осреднява Годишния Процент на Разход (ГПР) по 20-годишни ипотечни кредити на избрани търговски банки при сума от 25000 евро, стойност на имота 40000 евро и анюитетна месечна вноска. </li></ul>ГПР Индекси МОИТЕ ПАРИ /ипотечни кредити, BGN и EUR/
 5. 5. <ul><li>Индекс МОИТЕ ПАРИ - Потребителски кредити без поръчители осреднява Годишния Процент на Разход (ГПР) по 4-годишни потребителски кредити на избрани търговски банки при сума от 3000 лева и анюитетна месечна вноска. </li></ul><ul><li>Индекс МОИТЕ ПАРИ - Потребителски кредити с поръчители осреднява Годишния Процент на Разход (ГПР) по 4-годишни потребителски кредити на избрани търговски банки при сума от 5000 лева и анюитетна месечна вноска. </li></ul>ГПР Индекси МОИТЕ ПАРИ /потребителски кредити без поръчител и с поръчител, BGN /
 6. 6. <ul><li>Индекс МОИТЕ ПАРИ – Депозити 3 М BGN o среднява Ефективната годишна лихва (ЕГЛ) по 3-месечни срочни депозити на избрани търговски банки при сума от 10000 лв. </li></ul><ul><li>Индекс МОИТЕ ПАРИ – Депозити 3 М EUR o среднява Ефективната годишна лихва (ЕГЛ) по 3-месечни срочни депозити на избрани търговски банки при сума от 5 000 EUR . </li></ul>ЕГЛ Индекси МОИТЕ ПАРИ /депозити, BGN и EUR /
 7. 7. <ul><li>Данни на БНБ. Печалбата в банковия сектор към м. Май 2009г е била – 402 млн. лв. </li></ul>Печалба в банковия сектор – 2006-2010 2006 2007 2008 2009 2010 (към м. Май) Нетна печалба на банковия сектор (в хил. левове) 807,590 1,144,000 1,387,000 780,000 271,000
 8. 8. <ul><li>Считано от 12.05.2010 г. влезе в сила нов Закон за потребителския кредит. </li></ul><ul><li>Съгласно допълнителните му разпоредби банките са длъжни да оповестят публично референтния си лихвен процент, чрез предоставянето му в електронен вариант. Това е лихвеният процент, който кредиторът използва като базов при изчисляване на лихвения процент по кредита. Той представлява пазарен индекс или индекс, който се изчислява от кредитора по определена от него методология. </li></ul><ul><li>Това изискване не постигна желания ефект по отношение яснотата при формиране на лихвения процент. Така се породи нуждата от нова поправка в закона, гласувана на второ четене от НС на 15.07.2010 г. Промяната се касае относно методолигията при определяне на лихвения процент при плаващите лихви. Според промяната банките нямат право да променят едностранно методологията за изчисляване му след сключването на договора за кредит. Кредиторите трябва да публикуват на интернет страницата си текущия размер на използваните от тях референтни лихвени проценти и методологията си за определянето му. Кредиторът е длъжен да поддържа на сайта си и данни за размера на всички референтни лихвени проценти, които е определил. </li></ul>Роля на референтния лихвен процент. Поправки в ЗПК, хронология
 9. 9. Най-често срещани проблеми: Плаващи лихви – плаващи пясъци? Банки, които обвързват БЛП с разходи по привличане на ресурс Банка Използва ли банката БЛП? Базов индекс, участващ при формиране на БЛП Кратко описание на приетата методология Кредити EUR Кредити BGN Кредити USD Райфайзенбанк Да (СБР) Посочена е информация на сайта им от кой индекс се образува СБР, но не могат да бъдат изведени калкулации. СБР за съответния тип валута+надбавка. СБР се определя от цената на привлечения ресурс (цената на междубанкови депозити) + др. законоустановени разходи (за ЗМР и вноски към ФГНВ). ПИБ Да Посочена е информация на сайта им от кой индекс се образува БЛП, но не могат да бъдат изведени калкулации. БЛП е съотношение между планираната стойност на пасива на Банката и пазарните лихви за същата валута, приложим към кредити в национална и чуждестранна валута. Алианц Да Посочена е информация на сайта им от кой индекс се образува БЛП, но не могат да бъдат изведени калкулации. БЛП се определя въз основа на средната цена на привлечения ресурс + разходите по икономически елементи и нормативно регламентираните разходи (МЗР, ФГНВ и др.). Емпорики Да Посочена е информация на сайта им от кой индекс се образува БЛП, но не могат да бъдат изведени калкулации. БЛП отразява разходите във връзка с привлечения ресурс (стойността на средствата по депозитите и др.) .
 10. 10. Банки, които обвързват БЛП с конкретен индекс + надбавка Банка БЛП Базов индекс, участващ при формиране на БЛП Кратко описание на приетата методология Кредити EUR Кредити BGN Кредити USD Alpha bank Да 3M EURIBOR+ надбавка 3M SOFIBOR + надбавка na БЛП за кредитните сделки за съответната валута се определя от Банката, в зависимост от пазарните условия и стойността на ресурса. МКБ Юнионбанк Да 6M EURIBOR+ фиксирана надбавка 3M SOFIBOR + фиксирана надбавка na От договор за ипотечен кредит - Лихвата по кредита се формира от БЛП (лихвена основа) и фиксирана надбавка, в зависимост от валутата и прилаганата лихвена основа. Банка ДСК Да SOFIBOR, EURIBOR или LIBOR + надбавка БЛП + надбавка. Кредитите се олихвяват с плаваща лихва, образувана от SOFIBOR, EURIBOR или LIBOR и договорена надбавка за риск, посочени в Договора за кредит. Конкретните надбавки за риск в зависимост от вида кредит са посочени в Лихвения бюлетин. Банка Пиреос Да ОЛП, SOFIBOR, EURIBOR, LIBOR, LEONIA, EONIA + надбавка БЛП + надбавка. Клиентът се съгласява ,че Банката има право да промени едностранно приложимия към съответния договор за кредит лихвен процент в неговата цялост и/или всеки един от неговите компоненти, независимо от техния вид и наименование (например индекс, база, надбавка и т. н.) при промяна някои от посочените индекси . ПроКредит Банк Не 6М Euribor+ надбавка (мин 10%) 3М Sofibor+ надбавка (мин 11%) 6М Libor +надбавка (мин 10%) Лихвеният процент се образува от референтен индекс в зависимост от валутата на кредита, увеличен с фиксирана надбавка, определена в конкретния договор за кредит. Банката има право едностранно да променя договорения лихвен процент, при изменение от поне 1% на месец на стойностите на индексите на паричните пазари за съответната валута (EURIBOR, LIBOR, SOFIBOR, LEONIA, и др.); УниКредит Да 1M или 3M/6M ERIBOR+ премия + надбавка (БЛП = индекс + премия) 1M или 3M/6M SOFIBOR+ премия + надбавка (БЛП = индекс + премия) 1M или 3M/6M LIBOR+ премия + надбавка (БЛП = индекс + премия) Годишен лихвен процент – формиран от променлив БЛП състоящ се от договорения пазарен лихвен индекс и премията определена от компетентния орган на банката, плюс фиксирана (непроменлива) надбавка. Пазарният индекс и периодичността му (SOFIBOR, EURIBOR, LIBOR или друг индекс, с различна срочност) се определя в зависимост от валутата и срока на кредита по взаимно съгласие на страните със самия договор за кредит. Увеличението на премията привежда БЛП в съответствие с цената на ресурса за банката според пазарните условия. ЦКБ Да ОЛП+ надбавка (за потребителски кредити) БЛП на ЦКБ + надбавка. Банката си запазва правото при значителни промени в ОЛП да коригира своя БЛП. БЛП е лихвен процент, определен от банката, във връзка с отпусканите от нея кредити. Лихвеният процент по кредити е равен на БЛП плюс надбавка. БЛП се използва, за да се избегнат колебанията в ОЛП/основен лихвен процент на БНБ.
 11. 11. Банки, използващи БЛП без посочване на конкретен индекс Банка БЛП Базов индекс, участващ при формиране на БЛП Кратко описание на приетата методология Кредити EUR Кредити BGN Кредити USD SG Експресбанк Да Не е посочена информация на интернет страницата от кой индекс се образува БЛП на банката. Лихвеният процент представлява сбор от Базисния лихвен процент на Банката, наричан БЛПSGEB, във валутата на кредита и надбавката, посочена в договора за кредит. Промяна на лихвата се предприема ако БЛПSGEB се увеличи или намали с повече от 2 пункта. ОББ Да Не е посочена информация на интернет страницата от кой индекс се образува БЛП на банката. Няма изложенена информация за приетата методология. Посочени са стойностите на БЛП, но не и как се формират. Юробанк И Еф Джи Да Не е посочена информация на интернет страницата от кой индекс се образува БЛП на банката. Годишната лихва за редовна главница по кредити на физически лица се формира като сбор на (БЛП) за съответния вид кредити и период на начисляване на лихвата плюс фиксирана договорна надбавка. Промяна в БЛП се приема при съществени промени в пазарните условия (свързани с колебанията/ измененията на борсовия курс/индекс и/или размера на лихвения процент на финансовия пазар и др). Посочени са самите стойности на БЛП и надбавката, но не и тяхното образуване. СИБанк Да Не е посочена информация на интернет страницата от кой индекс се образува БЛП на банката. По предоставени кредити в лева и валута банката събира лихва, равна на Банковия лихвен процент (БЛП), определян от УС на СИБАНК, действащ през съответния период, плюс договорена надбавка.
 12. 12. EURIBOR, SOFIBOR, USD LIBOR Тенденции за периода 2007-2010
 13. 13. <ul><li>За БЛП </li></ul><ul><li>Помага на банките да балансират цената на привлечения ресурс (по-краткосрочен до 5 г) с отдадения ресурс (дългосрочен при ипотечните кредити) </li></ul><ul><li>При спадане на лихвите по депозитите би трябвало да намалавят и лихвите по кредитите (това не се наблюдава все още макар, че лихвите по депозитите значително са спаднали през последните месеци) </li></ul><ul><li>Против БЛП </li></ul><ul><li>Поради непрозрачния характер на промените в БЛП, източник на Неравноправност в договора между клиент и банка </li></ul><ul><li>Клиентите биха предпочели или фиксирана лихва (макар и по-висока) или променлива лихва на база на пазарен показател ( EURIBOR , SOFIBOR) </li></ul><ul><li>Въпреки, че се очаква покачване на EURIBOR – то ще настъпи в момент, когато икономиката ще започне да стъпва на краката си – и потребителите ще имат по-голяма способност да обслужват по-високи лихви. </li></ul>За и против БЛП и алтернативите
 14. 14. <ul><li>Съгласно влезлия в сила на 12.05.2010 г. ЗПК потребителят има право да погаси изцяло или частично кредита си. </li></ul><ul><ul><li>При договорите с променлив лихвен процент кредитора няма право да събира такса за предсрочно погасяване. </li></ul></ul><ul><ul><li>За договорите с фиксиран лихвен процент таксата за предсрочно погасяване е от 0.5% до 1.00% от предсрочно погасената сума. Такса от 1.00% може да се събира, ако до края на срока на договора остава повече от 1 година и 0.5% в случай, че оставащия срок е по-малък от 1 година. </li></ul></ul>Такси за предсрочно погасяване Потребителски кредити
 15. 15. Такси за предсрочно погасяване Ипотечни кредити Банка Такса за предсрочно погасяване Райфайзенбанк 5% през първите 3 години 3% за остатъчния период ПИБ 2% ако за всеки месец се погасява максимум главницата/срок на кредита*3 5% ако надхвърли сумата мин. 2 вноски, но не по-малко то 500 EUR Алианц Без такса при предсрочно погасяване за суми не по - малки от 6 месечни вноски по главница, в противен случай - 5%.Чрез рефинансиране от друга банка - 5% Емпорики През първата година от срока на заема: 4 % През втората година 3 % През третата година и следващите години от срока на заема: 2 % върху предсрочно погасената главница. AlphaBank 3% върху предплатената сума за първите 5 години от срока на кредита. Без такса за предсрочно погасяване след края на петата година МКБ Юнионбанк При вътрешно рефинансиране – без такса При въшно рефинансиране - 5% Банка ДСК Погасяване до първите 3 години - 5% След третата година - 3% Банка Пиреос 2% със собствени средства 5% при рефинансиране до 5-тата година 2% при рефинансиране след 5-тата година ПроКредит Банк 5% върху остатък от главница (мин. 50 лв.) УниКредит Булбанк 1% промоционална кампания ЦКБ Със собствени средства - 3% Със заем от друга банка - 4% SG Експресбанк При погасяване със собствени средства - без такса При погасяване със средства от друга банка - 4% ОББ 5% за първите 3 години 3% за останалия период Юробанк И Еф Джи 4% СИБанк Без такса при предсрочно погасяване със собствени средства До първите 5 години - 5%, за останалия период - 3%
 16. 16. <ul><li>Недостатък в договорите за кредит е, че в тях същестува клауза, която споменава, че клиента дължи съответните такси към кредита в съответсвие с размер, посочен в приетата Тарифа за таксите и комисионните на банката. В голяма част от случаите това е препратка към външен документ, който впоследствие бива изменян. Това неминумо се отразява и върху дължимите от клиента такси. </li></ul><ul><li>ЗПК посочва, че “ Кредиторът не може да изисква и да събира от потребителя каквото и да е плащане, включително на лихви, такси, комисиони или други разходи, свързани с договора за кредит, които не са предвидени в сключения договор за потребителски кредит’’. Това обаче не се отнася в случаите, в които в договора изрично се предвижда възможността за такава промяна. </li></ul>Общите условия и промяната на таксите извън договорите
 17. 17. <ul><li>Наредба 22 на БНБ от юли 2009 </li></ul><ul><ul><li>Всички банкови и финансови институции са задължени да подават информация в ЦКР </li></ul></ul><ul><ul><li>Информацията за кредитната история – просрочия, неплащания, общ дълг е достъпна за срок от 5 години </li></ul></ul><ul><ul><li>При наличието на невярна информация в ЦКР за даден клиент, тежестта е върху потребителите да доказват грешките, като кредиторите не дължат неустойка под формата на фиксирана такса за загубено време и пропуснати ползи от страна на клиента. </li></ul></ul>Централен Кредитен Регистър и правата на кредитополучателите
 18. 18. <ul><li>До 2009 – Широко разпространено използване на БЛП , и най-различни практики </li></ul><ul><li>Нов закон за потребителското кредитиране от началото на 2009 </li></ul><ul><li>Националната Служба За Защита на Потребителите предлага нов закон, приет от Парламента, в който де факто се преминава към образуване на променливата лихва на базата на външен, прозрачен пазарен показател – ROBOR , EURIBOR или LIBOR </li></ul><ul><li>Много от наредбите се отнасят и за ипотечните кредити – включително за нулева такса за предсрочно погасяване при кредити с променливи лихви и др. </li></ul>Добри практики в потребителското и ипотечното кредитиране в други Европейски държави Румъния - по информация предоставена от www .finzoom.ro
 19. 19. <ul><li>Румънска Национална Служба за Защита На Потребителите – с повече правомощия, право да налага глоби и санкции </li></ul><ul><ul><li>2.07.2010 – 14 банки санкционирани по различни жалби – на обща стойност 40,000 ЕВРО – нередности във връзка с банкови карти, подвеждащи реклами, грубо отношение на банкови служители </li></ul></ul><ul><ul><li>23.03.2010 – 8 банки глобени на обща стойност 20,000 ЕВРО – по договори за депозити и спестовни влогове – във връзка с недекларирани такси и комисионни </li></ul></ul><ul><ul><li>8.06.2009 – 5 банки санкционирани на обща стойност 18,000 ЕВРО – прекомерни комисионни за преводи в чужбина </li></ul></ul><ul><li>Видима промяна в манталитета на потребителите в Румъния – активно подават жалби и си търсят правата пред Националната Служба за Защита на Потребителите </li></ul><ul><li>От 2009 - про-активно преструктуриране на кредитите от страна на банките – с цел минимизиране на просрочените кредити </li></ul><ul><ul><li>Една банка за всички клиенти е намалила лихвата с 0.5 % </li></ul></ul><ul><ul><li>Предлагане на гратисни периоди при затруднение </li></ul></ul><ul><ul><li>Специални инструкции от Банковата Асоциация до всички банки за видовете преструктуриране </li></ul></ul>Добри практики в потребителското и ипотечното кредитиране в други Европейски държави Румъния - по информация предоставена от www .finzoom.ro
 20. 20. <ul><li>Няма специализирана Комисия за Защита на Потребителите, но Министерството на Индустрията и Търговията осъществява контролни функции. </li></ul><ul><li>Болшинството от реално усвоените ипотечни кредити са с истински фиксирана лихва – срокът на тези кредити е предимно до 15 г. Все още клиентите избягват офертите за кредити с променлива лихва. </li></ul><ul><li>Със специална наредба на Министерство на Индустрията и Търговията се постановява 0 % ставка предсрочното погасяване на всички потребителски кредити и 2 % за ипотечни кредити с фиксирана лихва. </li></ul><ul><li>През 2009 беше въведена забрана за кредити в чуждестранна валута. От февруари 2010 – всички кредитополучатели имат правото да превалутират стари кредити в чуждестранна валута в турски лири – срещу определена такса. </li></ul>Добри практики в потребителското и ипотечното кредитиране в други Европейски държави Турция – информация предоставена от www .finzoom.com.tr
 21. 21. <ul><li>Роля на потребителите; </li></ul><ul><li>Роля на банките; </li></ul><ul><li>Роля на държавните институции; </li></ul><ul><li>Други изводи </li></ul>Изводи
 22. 22. Благодарим за вниманието! Деян Василев Президент /МОИТЕ ПАРИ/ Тел: 02/ 987 50 88 E-mail: [email_address] Десислава Николова Финансов анализатор /МОИТЕ ПАРИ/ Тел: 02/ 987 50 88 E-mail: [email_address]

×