Ce diaporama a bien été signalé.
Le téléchargement de votre SlideShare est en cours. ×

Xarxes informàtiques

Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Xarxes informàtiques
Nom: Fernando Diaz
Curs: 2013-2014
Classe: 4ªC
Índex
Sistemes de numeració.......................................................... 1
1.Xarxes informàtiques...............
Sistemes de numeració
Els ordinadors utilitzen el sistema binari. El sistema binari és un
codi numèric que utilitza dos sí...
Publicité
Publicité
Prochain SlideShare
Xarxes informàtiques joan
Xarxes informàtiques joan
Chargement dans…3
×

Consultez-les par la suite

1 sur 11 Publicité

Plus De Contenu Connexe

Publicité
Publicité

Xarxes informàtiques

 1. 1. Xarxes informàtiques Nom: Fernando Diaz Curs: 2013-2014 Classe: 4ªC
 2. 2. Índex Sistemes de numeració.......................................................... 1 1.Xarxes informàtiques......................................................... 2 2.Parts d’una xarxa informàtica............................................ 3 Router................................................................................ 3 Commutador o Switch....................................................... 3 Targeta de xarxa................................................................ 3 Transmissor de dades........................................................ 4 3.Configuració de la xarxa.................................................... 5 Adreça MAC..................................................................... 6 Adreça IP........................................................................... 6 4.Arquitectura de xarxes....................................................... 7 5.Sistemes operatius.............................................................. 8
 3. 3. Sistemes de numeració Els ordinadors utilitzen el sistema binari. El sistema binari és un codi numèric que utilitza dos símbols: 0 i 1. El nostre sistema de numeració és el sistema decimal que utilitza deu símbols: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 i 9. Per convertí números del sistema decimal al binari utilitzem una taula com la següent 512 256 128 64 32 16 8 4 2 1 En aquesta taula estan representats les potències de 2, a la dreta de tot hi tenim 20 , després 21 , 22 , etc. És a dir, a la dreta de tot i posem al número 1 i al següent casella l’anem multiplicant per 2: 1, 2, 4, 8, 16, 32 ... A parit del número decimal que vull convertí, busco quins números de la taula he de sumar per aconseguir-lo i hi poso 1 a sota, i poso 0 a aquells números de la taula que no utilitzo (el 0 a l’esquerra no serveixen per res). Exemple: Converteix el número 150 a codi binari. 512 256 128 64 32 16 8 4 2 1 1 0 0 1 0 1 1 0 Per tant el número binari 150 decimal és el 10010110 binari, ja que si sumem 128+16+4+2 dona 150. 1
 4. 4. Per passar de binari a decimal utilitzem també la taula i sumem on hi hagi 1. el resultat d’aquesta suma és el número decimal. Exemple: quin número decimal és el 10101111 binari? 512 256 128 64 32 16 8 4 2 1 1 0 1 0 1 1 1 1 El número 10101111 binari és el 175 decimal. Ja que si sumem 128+32+8+4+2+1 dóna 175. Cadascun dels 0 i 1 que circules per l’ordinador s’anomenen bits. Un bit és la unitat mínima d’informació. Els bits es poden agrupar en: 1 Byte 8 bits 1 Kbyte 1024 Bytes 1 Mbyte 1024 Kbytes 1 Gbyte 1024 Mgbytes 1 Tbyte 1024 Gbytes 1. Xarxes informàtiques Una xarxa d’àrea local, també coneguda com a LAN és un conjunt d’ordinadors i dispositius de maquinari units entre ells am l’objectiu de compartir recursos en una zona geogràfica determinada. 2
 5. 5. 2. Parts d’una xarxa informàtica Router: Aparell que permet connectar una xarxa a Internet. Permet l’entrada i sortida de dades a través de la línia telefònica. Commutador o switch: Dispositiu que permet connectar diferents ordinador a la xarxa. Llegeix la informació que li arriba i la dirigeix a l’equip que la sol·licita. 3
 6. 6. Targeta de xarxa: Placa que hi ha dins de l’ordinador i que ens permet connectar el cable de xarxa de l’ordinador al switch. Transmissió de dades: Mitja utilitzat per a transmetre la informació. Pot ser de quatre tipus: • Cable de coure de parells trenats. Es el cable més utilitzat en xarxes domèstiques i en empreses. 4
 7. 7. • Cable Coaxial. Té un nucli de coure envoltat per una capa aïllant i una malla metàl·lica per evitar interferències. • Cable de fibra òptica. La informació es transmet mitjançant petits impulsos de llum. És el mitjà més ràpid però també el més car. • Mitjà sense fil (Wifi). La informació es transmet per ones de ràdio. 3.Configuració de la xarxa. 5
 8. 8. • Adreça MAC. Numero que identifica de manera unívoca la targeta de xarxa. Aquest número ve definit de fàbrica i es diferent per a cada ordinador. • Adreça IP. Número que identifica l’equip o ordinador dins la xarxa. És de l’estil 192.168.0.185 6
 9. 9. 4.Arquitectura de xarxes L’arquitectura fa referència a l’estructura física de la xarxa d’àrea local s’han utilitzat diversos tipus d’arquitectura: • Bus: Els ordinadors surten d’un punt central • Anell: Els ordinadors que componen la xarxa formen un anell. • Estrella: Els ordinadors es connecten a través d’un dispositiu que forma el nucli de la xarxa. Són les més utilitzades. 7
 10. 10. • Cel·lular: La xarxa es compon d’àrees circulars. Per exemple, les xarxes sense fil. 5.Sistemes operatius • Què és un sistema operatiu? Programes o conjunts de programes que efectuen la gestió dels processos basics d’un sistema informàtic, i permet l’execució normal de la resta d’operacions. Tipus de sistemes operatius 8
 11. 11. • Windows: • Linux: Programari lliure 9

×