Publicité
Publicité

Contenu connexe

Publicité

Gerontologi läran om åldrandet

 1. GERONTOLOGI-läran om åldrandet
 2. Livets fyra åldrar • Den 1:a åldern Den 2:a åldern • Den 3:e åldern • Den 4:e åldern
 3. Ålderns fyra typer • Kronologisk ålder- ex 50 år • Biologisk ålder- hur gammal kroppen är • Psykologisk ålder- hjärnans funktion • Sociala Åldern- vilken roll och funktion man har i samhället (förälder, arbetande, pensionär)
 4. FYSISKA ÅLDRANDET • Alla biologiska förändringar som sker i kroppen • Åldrandet individuellt beror på arv och fysisk aktivitet • Åldrandet tar fart efter 40 års åldern • Cellerna fungerar sämre, reservkapacitet minskar leder till att organfunktion avtar
 5. CIRKULATIONSORGANEN • Vä.kammarväggen tjockare och styvare • Klaffar stelare Hjärtat pumpar sämre ( hjärtinsufficiens) Max puls sjunker Ökad risk för arytmier
 6. Forts cirkulationsorganen A • Aorta och övriga artärer blir stelare och mindre elastiska. • Hypertoni ( BT >140/90) • Hypotoni (BT<100/60) • Ortostatism Ateroskleros
 7. LUNGOR • Bröstkorg stelare • Lungvävnad mindre elastisk • Ytlig snabb andning. • Lättare andfådd • Hostreflex sämre • Försämrad ciliefunktion
 8. Matspjälkningsorganen • Tugg och salivproduktion sämre • Slemhinna i magsäck tunnare • Sämre smak och lukt Leder till att törst och hungerskänslor minskar • Sämre tarmfunktion som kan leda till förstoppning
 9. URINVÄGARNA • Njurarnas funktion att koncentrera urin och rena blodet avtar. Vid 75 års ålder har denna förmåga halverats • Urinblåsans kapacitet avtar –behöver kissa oftare • Ringmuskeln förslappas • Bäckenbottenmuskulatur en blir sämre. • Prostatakörteln växer
 10. SKELETTET • Bentätheten minskar- östrogenbrist = Risk för osteoporos- ( benskörhet) • Skelettet bygger inte upp sig i samma takt som det bryts ner. • Lederna blir stela för att brosket blir mindre elastiskt • Diskerna i ryggraden blir tunnare
 11. Muskler • Muskler byts ut • mot fett. • Muskelmassan m minskar p. g.a • inaktivitet.
 12. FALLOLYCKOR!!!!!!!
 13. FALLOLYCKOR HUR FÖREBYGGA?? • 30 min. daglig motion • Kost-näringstät,D- vitamin, kalcium • Stadiga inneskor • Broddar vintern • Käpp • Rollator • God belysning • Stödhandtag , halkmatta i duschen • Inga lösa sladdar på golvet • Mattor?
 14. HUDEN • Elasticitet avtar • Huden torrare – talgkörtlarnas och svettkörtlarnas funktion avtar • Försämrad känslighet på hudens smärtreceptorer • Huden tunnare – underhudsfett minskar • Bruna fläckar
 15. HÅR • • Produktion av melanin minskar • Håret tunnare • Håravfall • Ärftliga faktorer
 16. NERVSYSTEMET • Blodflödet minskar • Nervimpulserna går långsammare • Hjärnans vikt har minskat med 10% • Sämre reaktionsförmåga • Halt av signalsubstanser minskar bl.a serotonin • Svårare att klara stress • Sömnen sämre p.g.a förändringar i det autonoma ns. • Klarar inte kyla och värme lika bra
 17. Minnet • Minnet försämras inte nämnvärt • Episodiska minnet –där vi kommer ihåg händelser och situationer som hänt tidigare i livet är det som försämras mest-behöver ledtrådar • Svårare att överföra från korttidsminne till långtidsminnet • Det som lärs in tidigt i livet kommer man lätt ihåg • Kan ta längre tid att lära sig nya saker • Mer känsliga för stress –påverkar inlärning!
 18. Könsorgan och sexualitet • Östrogenhalten minskar • Livmoderstorlek minskar • Torra och sköra slemhinnor • Blodgenomströmning i blygdläppar minskar
 19. Sexualitet män • Testosteron minskar • Testiklar mindre • Spermieproduktion avtar • Svårare att få stånd • Ökad östrogenhalt • Får bröst • SE • SEXUALITET FINNS HELA LIVET!!!!!
 20. SYN • Elasticitet i linsen avtar • Linsen förlorar sin förmåga att ändra form • Svårt med ackommodation • Behövs mer ljus! • Tårfunktionen sämre- torra ögon • Rinnande ögon p.g.a. stopp i tårkanal • GRÖN OCH GRÅSTARR • Gula fläcken
 21. HÖRSEL • 30% av alla i åldern 60-79 år behöver hörapparat!!! • Sinnescellerna i innerörat minskar • Nervcellerna i hörselbanorna upp till hjärnan minskar • SVÅRT ATT HÖRA OM DET ÄR MYCKET LJUD • TRÖTTA!
 22. BALANS • Örat balansorgan • Över 70 år –sämre blodtillförsel och minskat antal nervceller i balansnerven • Hjärnan känslig för stress –yrsel • TÄNK på; - Om yrsel läkarundersökning -Försiktig när reser sig-sätta sig en stund sängen - Erbjud stöd -Hjälpmedel -Kolla näring och vätska blodsocker!
 23. LUKT OCH SMAK • Endast 50% av alla personer >80 år har luktsinnet kvar! • Gör att smaksinnet försämras också! • VAD GÖRA??
Publicité