การเขียนเรียงความ

M
การเขียนเรียงความ มัธยมศึกษาปีที่ ๑
ลักษณะของเรียงความ มีเอกภาพ คือ ความเป็นอันหนึ่ง อันเดียวกัน มีสารัตถภาพ คือ มีเนื้อหาสาระ ข้อมูล ตัวอย่างครบถ้วน มีสัมพันธภาพ คือ มีความสอดคล้องสัมพันธ์กัน ตลอดทั้งเรื่อง
แนวทางการเขียนเรียงความ เพื่อความรู้  เพื่อความเข้าใจ  เพื่อโน้มน้าวใจ  ๑ . ๑ กลุ่มผู้อ่าน ๑ . ๒ ลักษณะ เฉพาะของเรื่อง ๑ . ๓ เวลา ๑ . ๔ โอกาส  เขียนเป็น  ผังมโนภาพ เขียนเป็นหัวข้อ เลือกเรื่อง ตั้งจุดมุ่งหมาย วางโครงเรื่อง
แนวทางการเขียนเรียงความ ตามเวลา ตามสถานที่ ตามความสำคัญ ตามเหตุผล มีเอกภาพ มีสัมพันธภาพ มีสารัตถภาพ ถูกหลักภาษา ไม่ใช้ภาษาพูด หรือสแลง เลี่ยงศัพท์ยาก กระชับ ย่อหน้า การเชื่อมโยง สำนวนภาษา
[object Object],เอกภาพ สารัตถภาพ สัมพันธภาพในเรียงความ
[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
องค์ประกอบของเรียงความมีอะไรบ้างเอ่ย ? ลักษณะของเรียงความที่ดีเป็นอย่างไร ?
องค์ประกอบของเรียงความ ได้แก่ คำนำ เนื้อเรื่อง และสรุป มาเรียนรู้วิธีเขียน ในแต่ละส่วนกันเถอะ
๑ . ส่วนคำนำ เป็นส่วนที่แสดง ประเด็นหลัก หรือ จุดประสงค์ ของเรื่อง ดังนั้น ส่วนนำจึงเป็นการบอกผู้อ่านทราบถึงเนื้อหาที่นำเสนอและยังเป็นการ เร้าความสนใจให้อยากอ่าน เรื่องจนจบ การเขียนส่วนนำเพื่อเร้าความสนใจนั้นมีหลายวิธี แล้วแต่ผู้เขียนจะเลือกตามความเหมาะสม
เขียนแบบใดได้บ้าง ? ๑ . ๑ การเขียนคำนำโดยยกสำนวน สุภาษิต คำพังเพย หรือบทกวีที่เกี่ยวข้อง เรื่อง ระลึกพระคุณครู พระคุณหนาหนักเพี้ยง พสุธา คุณบิดรดุจอา - กาศกว้าง คุณพี่พ่างศิขรา เมรุมาศ คุณพระอาจารย์อ้าง อาจสู้สาคร
เขียนแบบใดได้บ้าง ? ๑ . ๒ การเขียนคำนำโดยการอธิบายความหมายของเรื่อง เรื่อง สิ่งเสพติด สิ่งเสพติดคือสารที่เข้าสู่ร่างกายไม่ว่าจะโดยการสูบ ฉีด ในช่วงระยะเวลาหนึ่งแล้วจะมีผลต่อร่างกายและจิตใจ ทำให้มี ความต้องการสารนั้นในปริมาณเพิ่มมากขึ้น เมื่อไม่ได้ก็จะเกิด อาการทุรนทุราย แต่เมื่อได้รับสารและเสพนานเข้าจะทำให้เกิด โรคต่างๆ จนอาจถึงขั้นเสียชีวิตได้ ...”
เขียนแบบใดได้บ้าง ? ๑ . ๓ การเขียนคำนำโดยการายกคำกล่าวของบุคคลสำคัญ  เรื่อง ครู ไทยเราเคารพยกย่องครูมาก สงเคราะห์ครูเข้ามาเป็นบุพการี รองจากบิดามารดา แม้มียศศักดิ์อำนาจเพียงใด ก็ยังยำเกรงเชื่อฟัง ครู ไม่ลบหลู่ ไม่ลืมครูเพราะเราถือว่าครูเป็นผู้ปลูกฝังทั้งความรู้และ ความดีให้แก่เรา เป็นผู้ปั้นเราให้เป็นคนดี มีประโยชน์ ( พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว )
เขียนแบบใดได้บ้าง ? ๑ . ๔ การเขียนคำนำด้วยการพรรณนาความ เรื่อง สวรรค์สุขาวดี “ เดือนสิบสองน้ำทรง เจิ่งไปในท้องทุ่ง บางแห่งสลอนสล้างไป ด้วยดอกบัวดาดาษ ยืนดูไปพลางนึกไปว่าที่คนโบราณเขานึกสร้าง สวรรค์สุขาวดีขึ้นมา ก็เห็นจะเป็นด้วยเขามองเห็นดอกบัวบานสะพรั่ง อยู่ในที่อันงดงามคล้ายๆ กับที่เรายืนมองเห็นนี้เอง อันที่จริงสถานที่นั้น ก็ไม่งามเท่าไรนัก เป็นแต่มีต้นไม้ใหญ่ทอดกิ่งเกะกะอยู่สามต้น ทำให้ ตรงนั้นคล้ายสระ แต่น้ำนั้นเจิ่งใสแจ๋วเหมือนตาตั๊กแตนแน่นิ่ง ...”
เขียนแบบใดได้บ้าง ? ๑ . ๕ การเขียนคำนำด้วยคำถาม หรือปัญหาที่น่าสนใจ ปัญหาเรื่องการใช้ชีวิตคู่ก่อนสมรส กำลังเป็นปัญหาใหม่ ทำอย่างไรจึงจะทำให้เยาวชนได้รู้เท่าทัน
เขียนแบบใดได้บ้าง ? ๑ . ๖ การเขียนคำนำด้วยการสรุปความสำคัญ คือบอก จุดมุ่งหมายอย่างย่อที่สุดแล้วจึงขยายความในส่วนของเนื้อเรื่อง เรื่อง ไม้งามนามพุทธรักษา ความสวยสง่าบนช่อชะลูด ไม้ประดับดอกงาม นามมงคล หลากสีสัน ชูช่อสง่า ผ่าเผย ขึ้นง่าย ตายยาก แก้หิวก็ได้ รักษาโรคก็ดี คุณลักษณะ พิเศษเหล่านี้มีอยู่พร้อมสรรพใน “ พุทธรักษา ” ไม้ดีที่กำลัง ถูกลืม
เขียนแบบใดได้บ้าง ? ๑ . ๗ การเขียนคำนำด้วยสิ่งที่จะกล่าวถึงในเนื้อเรื่องเพื่อ ให้ผู้อ่านทราบความประสงค์ของเรื่อง  เรื่อง เสน่ห์ขนมไทย ไฉไลชวนมอง ทองเอก ทองหยอด ทองหยิบ ฝอยทอง สังขยา บ้าบิ่น น้ำดอกไม้ ลูกชุบ เสน่ห์จันทร์ เพียงได้เห็นหรือได้ยินชื่อเหล่านี้ ต่อมน้ำลายของใครบางคนคงเริ่มทำงานกันบ้างแล้ว ขนมเหล่านี้ไม่ เพียงแต่ให้ความหวาน มัน และหอมหวนชวนใส่ปาก รูปลักษณ์ และสีสันของมันยังดึงดูดอย่างยากจะปฏิเสธ
เขียนแบบใดได้บ้าง ? ๑ . ๘ การเขียนคำนำโดยการจู่โจมให้ผู้อ่านเกิดความ แปลกประหลาดใจ หรือสนใจ เรื่อง ฉันคือใคร ตัวฉันมีชื่อ เลื่องลือหนักหนา เอ่ยชื่อคนผวา  เพราะฤทธามากมี จากฉันเพียงหนึ่ง ไม่ทันถึงปี สมุนฉันทวี เพิ่มขึ้นฉับไว คนเสพติดยา ลักเพศส่วนใหญ่ ติดเชื้อฉันไซร้ เป็นพรรคพวกทันที อาศัยในโลหิต ทั้งน้ำลายอสุจิ ใครลองติดซี ชีวีบรรลัย เพื่อนทราบหรือไม่  ตัวฉันคือใคร ฉันจะเฉลยให้ เอดส์ ... ไงล่ะครับ
เขียนแบบใดได้บ้าง ? ๑ . ๙ การเขียนคำนำที่บอดเจตนาหรือจุดประสงค์ เรื่อง ข้าพเจ้าจะหลีกเลี่ยงการเป็นโรคเอดส์ได้อย่างไร เอดส์ ... เป็นโรคร้ายที่คนส่วนใหญ่รู้จักและหวาดวิตก เพราะ เมื่อเป็นแล้วไม่มีทางรักษาให้หายได้ จากข่าวสารในสื่อมวลชนได้ บอกให้ทราบว่า มีผู้ป่วยเป็นโรคเอดส์เพิ่มมากขึ้นอย่างรวดเร็ว แม้แต่ซากที่เพิ่งคลอดก็ยังเป็นเอดส์ เอดส์จึงเป็นปัญหาสำคัญที่ ทำให้ทุกคนต้องร่วมมือแก้ไข เพื่อไม่ให้เอดส์แพร่ระบาดอีกต่อไป ซึ่งวิธีการแก้ไขที่ดีที่สุดก็คือการป้องกันหรือการหลีกเลี่ยงนั่นเอง
เขียนแบบใดได้บ้าง ? ๑ . ๑๐ การเขียนคำนำที่ใช้ขัดความ  เรื่อง ลักษณะนางงาม สมัยนี้ คนทั้งบ้านทั้งเมืองกำลังฝืนคำพังเพยที่ว่า “ ดูช้าง ให้ดูหน้าหนาว ดูสาวให้ดูหน้าร้อน ” คือหน้าหนาวแทนที่เราจะดู ช้างเรากลับดูสาว บางทีจะเป็นด้วยหน้าหนาวสมัยนี้ไม่มีช้างจะให้ดู จึงต้องดูสาว นับตั้งแต่คุณกันยา เทียนสว่าง ( นางสาวไทยคนแรก ของไทย ) เป็นต้นมา จนกระทั่งต่อไปข้างหน้าอาจจะเป็นคุณธันวา นีออนไสว อะไรเรื่อยไปทุกปี ตกว่าถึงหน้าหนาวคราวหนึ่งๆ ก็จะ ได้ดูสาวกันทีหนึ่ง ซึ่งความจริงก็ดีกว่าดูช้างมาก
เขียนแบบใดได้บ้าง ? ๑ . ๑๑ การเขียนคำนำที่บอกถึงแรงบันดาลใจ  เรื่อง น้ำใจของผู้มีแต่น้ำใจ ภาพชีวิตที่ข้าพเจ้าได้เห็นวันนั้น เป็นภาพที่ทำให้ข้าพเจ้าต้องสะเทือนอารมณ์ อย่างจับใจ คือภาพของหญิงชรากับหนุ่มน้อยเดินจูงมือกันข้ามถนน แทนที่หนุ่มน้อย จะเป็นผู้จูงมือหญิงชรา กลับเป็นว่าหญิงชราจูงมือหนุ่มน้อย ชีวิตจริงบางครั้งก็กลับเล่น ตลกยิ่งกว่านิยายเป็นทำนองนี้ ชีวิตที่ต้องการความช่วยเหลือ แต่ผู้ที่จะมาให้ความช่วย เหลือกลับอยู่ในฐานะที่ควรจะได้รับความช่วยเหลือเช่นเดียวกัน ตอนแรกข้าพเจ้านึก ตำหนิหนุ่มน้อยอยู่ในใจ แต่เมื่อรู้ความจริงก็กลับเกิดความรู้สึกขึ้นมาใหม่ เพราะหนุ่ม น้อยนั้นตาบอดสนิททั้งสองข้างภาพชีวิตนี้เป็นแรงบันดาลใจให้ข้าพเจ้าเขียนเรื่อง “ น้ำใจของผู้มีน้ำใจ ” ขึ้น
๒ . ส่วนเนื้อเรื่อง มีเพียง หนึ่งย่อหน้า หนึ่งใจความสำคัญ
ก่อนเขียนเรียงความ มาหัดเขียนโครงเรื่องก่อนนะจ๊ะ!!
โครงเรื่องเขียนอย่างไรนะ ? การวางโครงเรื่อง : ครอบครัวที่อบอุ่นของฉัน คำนำ - การอยู่ร่วมกันเป็นกลุ่มของสังคมมนุษย์ เนื้อเรื่อง - บทบาทของครอบครัวที่มีต่อสังคม -  ครอบครัวที่อบอุ่นของฉัน สรุป - เชิญชวนให้สร้างครอบครัวให้มีความสุข
โครงเรื่องเขียนอย่างไรนะ ? การวางโครงเรื่อง : ประสบการณ์ที่ประทับใจ คำนำ - ความสำคัญของประสบการณ์ เนื้อเรื่อง - สาเหตุของการได้รับประสบการณ์ที่ประทับใจ -  เหตุการณ์ที่ได้ประสบมา -  ผลที่ได้รับจากประสบการณ์ สรุป - ความรู้สึกหรือข้อเสนอแนะเกี่ยวกับประสบการณ์  นั้นๆ
๓ . ส่วนสรุป เป็นส่วนที่บอกผู้อ่านว่าเรื่องราวที่เสนอมานั้น ได้สิ้นสุดลงแล้ว วิธีการเขียนส่วนท้ายมีด้วยกัน หลายวิธี ดังนี้
เขียนแบบใดได้บ้าง ? ๓ . ๑ สรุปแบบฝากข้อคิดเห็น ทิ้งท้ายด้วยคำถาม  เคราะห์กรรมทั้งหลายอันเกิดกับญาติพี่น้องและ ลูกหลานของผู้คนในบ้านเมืองของเรา อันเกิดจากความ อำมหิตมักได้ของผู้ผลิตและผู้ค้ายาเสพติดเหล่านี้ เป็นสิ่ง สมควรหรือไม่ กับคำว่า “ วิสามัญฆาตกรรม ” ท่านที่อ่าน บทความนี้จบลง คงมีคำตอบให้กับตัวเองแล้ว
เขียนแบบใดได้บ้าง ? ๓ . ๒ สรุปทิ้งท้ายด้วยคำคม สุภาษิต บทกวี  วันหนึ่งเราคงหนีไม่พ้นวัฏจักรของธรรมชาติ คือ การเกิด แก่ เจ็บและตาย ร่างกายและความงามก็คง ต้องเสื่อมสิ้นไป แต่สิ่งที่จะเหลืออยู่ในโลกนี้เมื่อความ ตายมาถึงคือ ความดี ความชั่วของเราเท่านั้น ( ต่อ )
เขียนแบบใดได้บ้าง ? ดังพระราชนิพนธ์ของพระมหาสมณเจ้า กรมพระ ปรมานุชิตชิโนรส ในเรื่องกฤษณาสอนน้องคำฉันท์ว่า  “ พฤษภกาสร อีกกุญชรอันปลดปลง โททนต์เสน่งคง สำคัญหมายในกายมี นรชาติวางวาย มลายสิ้นทั้งอินทรีย์ สถิตทั่วแต่ชั่วดี ประดับไว้ในโลกา”
เขียนแบบใดได้บ้าง ? ๓ . ๓ สรุปแบบชักชวน เรียกร้องด้วยประโยคสั้น  เรื่อง สิ่งเสพติด ปัญหาจากสิ่งเสพติดเหล่านี้จะเบาบางและหมดลงได้ หากพวกเราทุกคนร่วมมือร่วมใจช่วยกันป้องกันสิ่งเสพติด รวมทั้งการลด ละ เลิกสิ่งเสพติดทุกชนิด มาเถิด มาร่วมกัน ต่อต้านยาเสพติด เพราะสิ่งเสพติดเป็นภัยต่อชีวิต เป็นพิษ ต่อสังคม
เขียนแบบใดได้บ้าง ? ๓ . ๔ การเขียนสรุปแบบสรุปความ เรื่อง สถานการณ์ป่าไม้ไทยปี ๒๕๕๒ อย่างไรก็ตาม ผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมของปัญหา ป่าไม้คงไม่ได้จำกัดอยู่แค่นั้น โดยในความเป็นจริงแล้ว ปัญหาการขาดแคลนน้ำ น้ำเน่าเสีย อากาศเป็นพิษ หรือ ร้อนผิดปกติ รวมทั้งอันตรายจากการใช้สารเคมีแทนวัสดุ ธรรมชาติ ก็เป็นผลพวงมาจากการที่ป่าไม้ถูกทำลายนั่นเอง
จบแล้วจ้า ... มาเขียนเรียงความกันเถอะ
1 sur 31

Recommandé

pretest - postest par
pretest - postestpretest - postest
pretest - postestปวีณา วรรัมย์
27.3K vues8 diapositives
การวิเคราะห์และประเมินคุณค่าวรรณคดีและวรรณกรรม par
การวิเคราะห์และประเมินคุณค่าวรรณคดีและวรรณกรรมการวิเคราะห์และประเมินคุณค่าวรรณคดีและวรรณกรรม
การวิเคราะห์และประเมินคุณค่าวรรณคดีและวรรณกรรมWatcharapol Wiboolyasarin
64.9K vues50 diapositives
ประวัติที่มาของเรื่อง1 par
ประวัติที่มาของเรื่อง1ประวัติที่มาของเรื่อง1
ประวัติที่มาของเรื่อง1Tae'cub Rachen
36.3K vues37 diapositives
งานชิ้นที่2 แผ่นพับ par
งานชิ้นที่2 แผ่นพับงานชิ้นที่2 แผ่นพับ
งานชิ้นที่2 แผ่นพับputchalita1995
549 vues2 diapositives
มัทนะพาธาNo.4 par
มัทนะพาธาNo.4มัทนะพาธาNo.4
มัทนะพาธาNo.4Fon026
1.3K vues2 diapositives
หน่วยที่ 2 โครงสร้างและการเรียบเรียงประโยคและการใช้สำนวนภาษา par
หน่วยที่ 2 โครงสร้างและการเรียบเรียงประโยคและการใช้สำนวนภาษาหน่วยที่ 2 โครงสร้างและการเรียบเรียงประโยคและการใช้สำนวนภาษา
หน่วยที่ 2 โครงสร้างและการเรียบเรียงประโยคและการใช้สำนวนภาษาขนิษฐา ทวีศรี
19.6K vues20 diapositives

Contenu connexe

Tendances

สมพร par
สมพรสมพร
สมพรNat Ty
330 vues6 diapositives
โครงงานภาษาไทยเรื่องนิทาน par
โครงงานภาษาไทยเรื่องนิทานโครงงานภาษาไทยเรื่องนิทาน
โครงงานภาษาไทยเรื่องนิทานRawinnipha Joy
433.7K vues82 diapositives
งานนำเสนอมัทนะพาธา par
งานนำเสนอมัทนะพาธางานนำเสนอมัทนะพาธา
งานนำเสนอมัทนะพาธาSantichon Islamic School
85.1K vues22 diapositives
ใบความรู้เรื่อมัทนะพาธา par
ใบความรู้เรื่อมัทนะพาธาใบความรู้เรื่อมัทนะพาธา
ใบความรู้เรื่อมัทนะพาธาChinnakorn Pawannay
6.8K vues11 diapositives
Stormy aries par
Stormy ariesStormy aries
Stormy ariesKanjana ZuZie NuNa
418 vues26 diapositives
Copy of 00000564 1 20121226-145401 par
Copy of 00000564 1 20121226-145401Copy of 00000564 1 20121226-145401
Copy of 00000564 1 20121226-145401อาริษา อินจงใจ
18.8K vues24 diapositives

Tendances(19)

สมพร par Nat Ty
สมพรสมพร
สมพร
Nat Ty330 vues
โครงงานภาษาไทยเรื่องนิทาน par Rawinnipha Joy
โครงงานภาษาไทยเรื่องนิทานโครงงานภาษาไทยเรื่องนิทาน
โครงงานภาษาไทยเรื่องนิทาน
Rawinnipha Joy433.7K vues
ใบความรู้เรื่อมัทนะพาธา par Chinnakorn Pawannay
ใบความรู้เรื่อมัทนะพาธาใบความรู้เรื่อมัทนะพาธา
ใบความรู้เรื่อมัทนะพาธา
พันธ์พนิต เมฆวิบูลย์ par guest3494f08
พันธ์พนิต เมฆวิบูลย์พันธ์พนิต เมฆวิบูลย์
พันธ์พนิต เมฆวิบูลย์
guest3494f08223 vues
การวิเคราะห์วิจารณ์วรรณคดี par Santichon Islamic School
การวิเคราะห์วิจารณ์วรรณคดีการวิเคราะห์วิจารณ์วรรณคดี
การวิเคราะห์วิจารณ์วรรณคดี
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเขียน 7.1 par Yota Bhikkhu
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเขียน 7.1ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเขียน 7.1
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเขียน 7.1
Yota Bhikkhu82 vues
วรรณคดีไทย par tip036fur
วรรณคดีไทยวรรณคดีไทย
วรรณคดีไทย
tip036fur2.7K vues
งานนำเสนอ มหาเวสสันดรชาดก กันฑ์กุมาร par Santichon Islamic School
งานนำเสนอ มหาเวสสันดรชาดก กันฑ์กุมารงานนำเสนอ มหาเวสสันดรชาดก กันฑ์กุมาร
งานนำเสนอ มหาเวสสันดรชาดก กันฑ์กุมาร
ลักษณะของนิทานพื้นบ้าน par apiradee037
ลักษณะของนิทานพื้นบ้านลักษณะของนิทานพื้นบ้าน
ลักษณะของนิทานพื้นบ้าน
apiradee03789.2K vues
โวหารในการเขียน par krubuatoom
โวหารในการเขียนโวหารในการเขียน
โวหารในการเขียน
krubuatoom136.2K vues
งานนำเสนอ1 par MilkOrapun
งานนำเสนอ1งานนำเสนอ1
งานนำเสนอ1
MilkOrapun577 vues
ถอดคำประพันธ์มหาเวสสันดรชาดก กัณฑ์มัทรี par Warodom Techasrisutee
ถอดคำประพันธ์มหาเวสสันดรชาดก กัณฑ์มัทรีถอดคำประพันธ์มหาเวสสันดรชาดก กัณฑ์มัทรี
ถอดคำประพันธ์มหาเวสสันดรชาดก กัณฑ์มัทรี
พุดซ้อนซ่อนกลิ่น par Panda Jing
พุดซ้อนซ่อนกลิ่นพุดซ้อนซ่อนกลิ่น
พุดซ้อนซ่อนกลิ่น
Panda Jing2.6K vues
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับวรรณกรรม par Watcharapol Wiboolyasarin
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับวรรณกรรมความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับวรรณกรรม
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับวรรณกรรม
บทวิเคราะห์ร่ายยาวเวสสันดรมหาชาดก กัณฑ์มัทรี par Blackrab Chiba
บทวิเคราะห์ร่ายยาวเวสสันดรมหาชาดก กัณฑ์มัทรีบทวิเคราะห์ร่ายยาวเวสสันดรมหาชาดก กัณฑ์มัทรี
บทวิเคราะห์ร่ายยาวเวสสันดรมหาชาดก กัณฑ์มัทรี
Blackrab Chiba89.9K vues

En vedette

Beyond Digital Content Reinventing the Textbook par
Beyond Digital Content Reinventing the TextbookBeyond Digital Content Reinventing the Textbook
Beyond Digital Content Reinventing the Textbookdwarlick
1K vues33 diapositives
Telling A New Story Business par
Telling A New Story BusinessTelling A New Story Business
Telling A New Story Businessdwarlick
678 vues32 diapositives
Reflections on NETS Refresh par
Reflections on NETS RefreshReflections on NETS Refresh
Reflections on NETS Refreshdwarlick
794 vues9 diapositives
Web 2.0 to School 2.0 par
Web 2.0 to School 2.0Web 2.0 to School 2.0
Web 2.0 to School 2.0dwarlick
720 vues25 diapositives
Our Students • Our Worlds par
Our Students • Our WorldsOur Students • Our Worlds
Our Students • Our Worldsdwarlick
570 vues48 diapositives
A Gardener's Approach to Learning par
A Gardener's Approach to LearningA Gardener's Approach to Learning
A Gardener's Approach to Learningdwarlick
896 vues23 diapositives

En vedette(6)

Beyond Digital Content Reinventing the Textbook par dwarlick
Beyond Digital Content Reinventing the TextbookBeyond Digital Content Reinventing the Textbook
Beyond Digital Content Reinventing the Textbook
dwarlick1K vues
Telling A New Story Business par dwarlick
Telling A New Story BusinessTelling A New Story Business
Telling A New Story Business
dwarlick678 vues
Reflections on NETS Refresh par dwarlick
Reflections on NETS RefreshReflections on NETS Refresh
Reflections on NETS Refresh
dwarlick794 vues
Web 2.0 to School 2.0 par dwarlick
Web 2.0 to School 2.0Web 2.0 to School 2.0
Web 2.0 to School 2.0
dwarlick720 vues
Our Students • Our Worlds par dwarlick
Our Students • Our WorldsOur Students • Our Worlds
Our Students • Our Worlds
dwarlick570 vues
A Gardener's Approach to Learning par dwarlick
A Gardener's Approach to LearningA Gardener's Approach to Learning
A Gardener's Approach to Learning
dwarlick896 vues

Similaire à การเขียนเรียงความ

ประวัติของวรรณคดี par
ประวัติของวรรณคดีประวัติของวรรณคดี
ประวัติของวรรณคดีRuangrat Watthanasaowalak
73.1K vues19 diapositives
วิชชุมมาลา ฉันท์ ๘ เสร็จ par
วิชชุมมาลา ฉันท์ ๘ เสร็จวิชชุมมาลา ฉันท์ ๘ เสร็จ
วิชชุมมาลา ฉันท์ ๘ เสร็จNat Ty
35.9K vues6 diapositives
Thai par
ThaiThai
Thaiyaowarat Lertpipatkul
2K vues41 diapositives
A1 par
A1A1
A1Joy Methawee
161 vues4 diapositives
การอ่านวรรณคดี ม.๕[1] par
การอ่านวรรณคดี ม.๕[1]การอ่านวรรณคดี ม.๕[1]
การอ่านวรรณคดี ม.๕[1]นิตยา ทองดียิ่ง
58.2K vues30 diapositives
โคลนติดล้อ (สอน Ppt)[1] par
โคลนติดล้อ (สอน Ppt)[1]โคลนติดล้อ (สอน Ppt)[1]
โคลนติดล้อ (สอน Ppt)[1]นิตยา ทองดียิ่ง
80.5K vues35 diapositives

Similaire à การเขียนเรียงความ(20)

วิชชุมมาลา ฉันท์ ๘ เสร็จ par Nat Ty
วิชชุมมาลา ฉันท์ ๘ เสร็จวิชชุมมาลา ฉันท์ ๘ เสร็จ
วิชชุมมาลา ฉันท์ ๘ เสร็จ
Nat Ty35.9K vues
อิศรญาณตอ.. par phornphan1111
อิศรญาณตอ..อิศรญาณตอ..
อิศรญาณตอ..
phornphan111118.8K vues
หนังสืออ้างอิง... par krujee
หนังสืออ้างอิง...หนังสืออ้างอิง...
หนังสืออ้างอิง...
krujee3K vues
ใบงานที่ 1เรื่องการเขียนเรียงความ par marisa724
ใบงานที่ 1เรื่องการเขียนเรียงความใบงานที่ 1เรื่องการเขียนเรียงความ
ใบงานที่ 1เรื่องการเขียนเรียงความ
marisa72417.1K vues
สื่อการสอน แก้ไขปัญหาการอ่านไม่ออก ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 par Junior Lahtum
สื่อการสอน แก้ไขปัญหาการอ่านไม่ออก ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2สื่อการสอน แก้ไขปัญหาการอ่านไม่ออก ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
สื่อการสอน แก้ไขปัญหาการอ่านไม่ออก ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
Junior Lahtum1.1K vues
โวหารภาพพจน์ par krubuatoom
โวหารภาพพจน์โวหารภาพพจน์
โวหารภาพพจน์
krubuatoom67K vues

การเขียนเรียงความ

 • 2. ลักษณะของเรียงความ มีเอกภาพ คือ ความเป็นอันหนึ่ง อันเดียวกัน มีสารัตถภาพ คือ มีเนื้อหาสาระ ข้อมูล ตัวอย่างครบถ้วน มีสัมพันธภาพ คือ มีความสอดคล้องสัมพันธ์กัน ตลอดทั้งเรื่อง
 • 3. แนวทางการเขียนเรียงความ เพื่อความรู้ เพื่อความเข้าใจ เพื่อโน้มน้าวใจ ๑ . ๑ กลุ่มผู้อ่าน ๑ . ๒ ลักษณะ เฉพาะของเรื่อง ๑ . ๓ เวลา ๑ . ๔ โอกาส เขียนเป็น ผังมโนภาพ เขียนเป็นหัวข้อ เลือกเรื่อง ตั้งจุดมุ่งหมาย วางโครงเรื่อง
 • 4. แนวทางการเขียนเรียงความ ตามเวลา ตามสถานที่ ตามความสำคัญ ตามเหตุผล มีเอกภาพ มีสัมพันธภาพ มีสารัตถภาพ ถูกหลักภาษา ไม่ใช้ภาษาพูด หรือสแลง เลี่ยงศัพท์ยาก กระชับ ย่อหน้า การเชื่อมโยง สำนวนภาษา
 • 5.
 • 6.
 • 8. องค์ประกอบของเรียงความ ได้แก่ คำนำ เนื้อเรื่อง และสรุป มาเรียนรู้วิธีเขียน ในแต่ละส่วนกันเถอะ
 • 9. ๑ . ส่วนคำนำ เป็นส่วนที่แสดง ประเด็นหลัก หรือ จุดประสงค์ ของเรื่อง ดังนั้น ส่วนนำจึงเป็นการบอกผู้อ่านทราบถึงเนื้อหาที่นำเสนอและยังเป็นการ เร้าความสนใจให้อยากอ่าน เรื่องจนจบ การเขียนส่วนนำเพื่อเร้าความสนใจนั้นมีหลายวิธี แล้วแต่ผู้เขียนจะเลือกตามความเหมาะสม
 • 10. เขียนแบบใดได้บ้าง ? ๑ . ๑ การเขียนคำนำโดยยกสำนวน สุภาษิต คำพังเพย หรือบทกวีที่เกี่ยวข้อง เรื่อง ระลึกพระคุณครู พระคุณหนาหนักเพี้ยง พสุธา คุณบิดรดุจอา - กาศกว้าง คุณพี่พ่างศิขรา เมรุมาศ คุณพระอาจารย์อ้าง อาจสู้สาคร
 • 11. เขียนแบบใดได้บ้าง ? ๑ . ๒ การเขียนคำนำโดยการอธิบายความหมายของเรื่อง เรื่อง สิ่งเสพติด สิ่งเสพติดคือสารที่เข้าสู่ร่างกายไม่ว่าจะโดยการสูบ ฉีด ในช่วงระยะเวลาหนึ่งแล้วจะมีผลต่อร่างกายและจิตใจ ทำให้มี ความต้องการสารนั้นในปริมาณเพิ่มมากขึ้น เมื่อไม่ได้ก็จะเกิด อาการทุรนทุราย แต่เมื่อได้รับสารและเสพนานเข้าจะทำให้เกิด โรคต่างๆ จนอาจถึงขั้นเสียชีวิตได้ ...”
 • 12. เขียนแบบใดได้บ้าง ? ๑ . ๓ การเขียนคำนำโดยการายกคำกล่าวของบุคคลสำคัญ เรื่อง ครู ไทยเราเคารพยกย่องครูมาก สงเคราะห์ครูเข้ามาเป็นบุพการี รองจากบิดามารดา แม้มียศศักดิ์อำนาจเพียงใด ก็ยังยำเกรงเชื่อฟัง ครู ไม่ลบหลู่ ไม่ลืมครูเพราะเราถือว่าครูเป็นผู้ปลูกฝังทั้งความรู้และ ความดีให้แก่เรา เป็นผู้ปั้นเราให้เป็นคนดี มีประโยชน์ ( พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว )
 • 13. เขียนแบบใดได้บ้าง ? ๑ . ๔ การเขียนคำนำด้วยการพรรณนาความ เรื่อง สวรรค์สุขาวดี “ เดือนสิบสองน้ำทรง เจิ่งไปในท้องทุ่ง บางแห่งสลอนสล้างไป ด้วยดอกบัวดาดาษ ยืนดูไปพลางนึกไปว่าที่คนโบราณเขานึกสร้าง สวรรค์สุขาวดีขึ้นมา ก็เห็นจะเป็นด้วยเขามองเห็นดอกบัวบานสะพรั่ง อยู่ในที่อันงดงามคล้ายๆ กับที่เรายืนมองเห็นนี้เอง อันที่จริงสถานที่นั้น ก็ไม่งามเท่าไรนัก เป็นแต่มีต้นไม้ใหญ่ทอดกิ่งเกะกะอยู่สามต้น ทำให้ ตรงนั้นคล้ายสระ แต่น้ำนั้นเจิ่งใสแจ๋วเหมือนตาตั๊กแตนแน่นิ่ง ...”
 • 14. เขียนแบบใดได้บ้าง ? ๑ . ๕ การเขียนคำนำด้วยคำถาม หรือปัญหาที่น่าสนใจ ปัญหาเรื่องการใช้ชีวิตคู่ก่อนสมรส กำลังเป็นปัญหาใหม่ ทำอย่างไรจึงจะทำให้เยาวชนได้รู้เท่าทัน
 • 15. เขียนแบบใดได้บ้าง ? ๑ . ๖ การเขียนคำนำด้วยการสรุปความสำคัญ คือบอก จุดมุ่งหมายอย่างย่อที่สุดแล้วจึงขยายความในส่วนของเนื้อเรื่อง เรื่อง ไม้งามนามพุทธรักษา ความสวยสง่าบนช่อชะลูด ไม้ประดับดอกงาม นามมงคล หลากสีสัน ชูช่อสง่า ผ่าเผย ขึ้นง่าย ตายยาก แก้หิวก็ได้ รักษาโรคก็ดี คุณลักษณะ พิเศษเหล่านี้มีอยู่พร้อมสรรพใน “ พุทธรักษา ” ไม้ดีที่กำลัง ถูกลืม
 • 16. เขียนแบบใดได้บ้าง ? ๑ . ๗ การเขียนคำนำด้วยสิ่งที่จะกล่าวถึงในเนื้อเรื่องเพื่อ ให้ผู้อ่านทราบความประสงค์ของเรื่อง เรื่อง เสน่ห์ขนมไทย ไฉไลชวนมอง ทองเอก ทองหยอด ทองหยิบ ฝอยทอง สังขยา บ้าบิ่น น้ำดอกไม้ ลูกชุบ เสน่ห์จันทร์ เพียงได้เห็นหรือได้ยินชื่อเหล่านี้ ต่อมน้ำลายของใครบางคนคงเริ่มทำงานกันบ้างแล้ว ขนมเหล่านี้ไม่ เพียงแต่ให้ความหวาน มัน และหอมหวนชวนใส่ปาก รูปลักษณ์ และสีสันของมันยังดึงดูดอย่างยากจะปฏิเสธ
 • 17. เขียนแบบใดได้บ้าง ? ๑ . ๘ การเขียนคำนำโดยการจู่โจมให้ผู้อ่านเกิดความ แปลกประหลาดใจ หรือสนใจ เรื่อง ฉันคือใคร ตัวฉันมีชื่อ เลื่องลือหนักหนา เอ่ยชื่อคนผวา เพราะฤทธามากมี จากฉันเพียงหนึ่ง ไม่ทันถึงปี สมุนฉันทวี เพิ่มขึ้นฉับไว คนเสพติดยา ลักเพศส่วนใหญ่ ติดเชื้อฉันไซร้ เป็นพรรคพวกทันที อาศัยในโลหิต ทั้งน้ำลายอสุจิ ใครลองติดซี ชีวีบรรลัย เพื่อนทราบหรือไม่ ตัวฉันคือใคร ฉันจะเฉลยให้ เอดส์ ... ไงล่ะครับ
 • 18. เขียนแบบใดได้บ้าง ? ๑ . ๙ การเขียนคำนำที่บอดเจตนาหรือจุดประสงค์ เรื่อง ข้าพเจ้าจะหลีกเลี่ยงการเป็นโรคเอดส์ได้อย่างไร เอดส์ ... เป็นโรคร้ายที่คนส่วนใหญ่รู้จักและหวาดวิตก เพราะ เมื่อเป็นแล้วไม่มีทางรักษาให้หายได้ จากข่าวสารในสื่อมวลชนได้ บอกให้ทราบว่า มีผู้ป่วยเป็นโรคเอดส์เพิ่มมากขึ้นอย่างรวดเร็ว แม้แต่ซากที่เพิ่งคลอดก็ยังเป็นเอดส์ เอดส์จึงเป็นปัญหาสำคัญที่ ทำให้ทุกคนต้องร่วมมือแก้ไข เพื่อไม่ให้เอดส์แพร่ระบาดอีกต่อไป ซึ่งวิธีการแก้ไขที่ดีที่สุดก็คือการป้องกันหรือการหลีกเลี่ยงนั่นเอง
 • 19. เขียนแบบใดได้บ้าง ? ๑ . ๑๐ การเขียนคำนำที่ใช้ขัดความ เรื่อง ลักษณะนางงาม สมัยนี้ คนทั้งบ้านทั้งเมืองกำลังฝืนคำพังเพยที่ว่า “ ดูช้าง ให้ดูหน้าหนาว ดูสาวให้ดูหน้าร้อน ” คือหน้าหนาวแทนที่เราจะดู ช้างเรากลับดูสาว บางทีจะเป็นด้วยหน้าหนาวสมัยนี้ไม่มีช้างจะให้ดู จึงต้องดูสาว นับตั้งแต่คุณกันยา เทียนสว่าง ( นางสาวไทยคนแรก ของไทย ) เป็นต้นมา จนกระทั่งต่อไปข้างหน้าอาจจะเป็นคุณธันวา นีออนไสว อะไรเรื่อยไปทุกปี ตกว่าถึงหน้าหนาวคราวหนึ่งๆ ก็จะ ได้ดูสาวกันทีหนึ่ง ซึ่งความจริงก็ดีกว่าดูช้างมาก
 • 20. เขียนแบบใดได้บ้าง ? ๑ . ๑๑ การเขียนคำนำที่บอกถึงแรงบันดาลใจ เรื่อง น้ำใจของผู้มีแต่น้ำใจ ภาพชีวิตที่ข้าพเจ้าได้เห็นวันนั้น เป็นภาพที่ทำให้ข้าพเจ้าต้องสะเทือนอารมณ์ อย่างจับใจ คือภาพของหญิงชรากับหนุ่มน้อยเดินจูงมือกันข้ามถนน แทนที่หนุ่มน้อย จะเป็นผู้จูงมือหญิงชรา กลับเป็นว่าหญิงชราจูงมือหนุ่มน้อย ชีวิตจริงบางครั้งก็กลับเล่น ตลกยิ่งกว่านิยายเป็นทำนองนี้ ชีวิตที่ต้องการความช่วยเหลือ แต่ผู้ที่จะมาให้ความช่วย เหลือกลับอยู่ในฐานะที่ควรจะได้รับความช่วยเหลือเช่นเดียวกัน ตอนแรกข้าพเจ้านึก ตำหนิหนุ่มน้อยอยู่ในใจ แต่เมื่อรู้ความจริงก็กลับเกิดความรู้สึกขึ้นมาใหม่ เพราะหนุ่ม น้อยนั้นตาบอดสนิททั้งสองข้างภาพชีวิตนี้เป็นแรงบันดาลใจให้ข้าพเจ้าเขียนเรื่อง “ น้ำใจของผู้มีน้ำใจ ” ขึ้น
 • 21. ๒ . ส่วนเนื้อเรื่อง มีเพียง หนึ่งย่อหน้า หนึ่งใจความสำคัญ
 • 23. โครงเรื่องเขียนอย่างไรนะ ? การวางโครงเรื่อง : ครอบครัวที่อบอุ่นของฉัน คำนำ - การอยู่ร่วมกันเป็นกลุ่มของสังคมมนุษย์ เนื้อเรื่อง - บทบาทของครอบครัวที่มีต่อสังคม - ครอบครัวที่อบอุ่นของฉัน สรุป - เชิญชวนให้สร้างครอบครัวให้มีความสุข
 • 24. โครงเรื่องเขียนอย่างไรนะ ? การวางโครงเรื่อง : ประสบการณ์ที่ประทับใจ คำนำ - ความสำคัญของประสบการณ์ เนื้อเรื่อง - สาเหตุของการได้รับประสบการณ์ที่ประทับใจ - เหตุการณ์ที่ได้ประสบมา - ผลที่ได้รับจากประสบการณ์ สรุป - ความรู้สึกหรือข้อเสนอแนะเกี่ยวกับประสบการณ์ นั้นๆ
 • 25. ๓ . ส่วนสรุป เป็นส่วนที่บอกผู้อ่านว่าเรื่องราวที่เสนอมานั้น ได้สิ้นสุดลงแล้ว วิธีการเขียนส่วนท้ายมีด้วยกัน หลายวิธี ดังนี้
 • 26. เขียนแบบใดได้บ้าง ? ๓ . ๑ สรุปแบบฝากข้อคิดเห็น ทิ้งท้ายด้วยคำถาม เคราะห์กรรมทั้งหลายอันเกิดกับญาติพี่น้องและ ลูกหลานของผู้คนในบ้านเมืองของเรา อันเกิดจากความ อำมหิตมักได้ของผู้ผลิตและผู้ค้ายาเสพติดเหล่านี้ เป็นสิ่ง สมควรหรือไม่ กับคำว่า “ วิสามัญฆาตกรรม ” ท่านที่อ่าน บทความนี้จบลง คงมีคำตอบให้กับตัวเองแล้ว
 • 27. เขียนแบบใดได้บ้าง ? ๓ . ๒ สรุปทิ้งท้ายด้วยคำคม สุภาษิต บทกวี วันหนึ่งเราคงหนีไม่พ้นวัฏจักรของธรรมชาติ คือ การเกิด แก่ เจ็บและตาย ร่างกายและความงามก็คง ต้องเสื่อมสิ้นไป แต่สิ่งที่จะเหลืออยู่ในโลกนี้เมื่อความ ตายมาถึงคือ ความดี ความชั่วของเราเท่านั้น ( ต่อ )
 • 28. เขียนแบบใดได้บ้าง ? ดังพระราชนิพนธ์ของพระมหาสมณเจ้า กรมพระ ปรมานุชิตชิโนรส ในเรื่องกฤษณาสอนน้องคำฉันท์ว่า “ พฤษภกาสร อีกกุญชรอันปลดปลง โททนต์เสน่งคง สำคัญหมายในกายมี นรชาติวางวาย มลายสิ้นทั้งอินทรีย์ สถิตทั่วแต่ชั่วดี ประดับไว้ในโลกา”
 • 29. เขียนแบบใดได้บ้าง ? ๓ . ๓ สรุปแบบชักชวน เรียกร้องด้วยประโยคสั้น เรื่อง สิ่งเสพติด ปัญหาจากสิ่งเสพติดเหล่านี้จะเบาบางและหมดลงได้ หากพวกเราทุกคนร่วมมือร่วมใจช่วยกันป้องกันสิ่งเสพติด รวมทั้งการลด ละ เลิกสิ่งเสพติดทุกชนิด มาเถิด มาร่วมกัน ต่อต้านยาเสพติด เพราะสิ่งเสพติดเป็นภัยต่อชีวิต เป็นพิษ ต่อสังคม
 • 30. เขียนแบบใดได้บ้าง ? ๓ . ๔ การเขียนสรุปแบบสรุปความ เรื่อง สถานการณ์ป่าไม้ไทยปี ๒๕๕๒ อย่างไรก็ตาม ผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมของปัญหา ป่าไม้คงไม่ได้จำกัดอยู่แค่นั้น โดยในความเป็นจริงแล้ว ปัญหาการขาดแคลนน้ำ น้ำเน่าเสีย อากาศเป็นพิษ หรือ ร้อนผิดปกติ รวมทั้งอันตรายจากการใช้สารเคมีแทนวัสดุ ธรรมชาติ ก็เป็นผลพวงมาจากการที่ป่าไม้ถูกทำลายนั่นเอง