Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Després de l'eso què

599 vues

Publié le

Orientació

Publié dans : Formation
 • Soyez le premier à commenter

Després de l'eso què

 1. 1. I després de l’ESO, què?
 2. 2. De què parlarem OFERTES DEL SISTEMA EDUCATIU DATES D'INTERÈS RECURSOS
 3. 3. Ofertes del Sistema Educatiu
 4. 4. Sistema Educatiu a Catalunya
 5. 5. ESO BATX CFGM CFGS UNIVERSITAT Títol Prova d’accés C Convalidacions C POT Prova obtenció del títol C CAS M Ó N L A B O R A L CAS Preparació proves accés GS
 6. 6. Formació Professional
 7. 7. Formació Professional de Grau Mitjà  S'hi accedeix amb la ESO (60%) o mitjançant un curs d'accés (20%) o una prova d'accés (20%)  Títol de tècnic  Durada: 2 cursos acadèmics  Contacte amb el món laboral mitjançant diferents modalitats  Continuïtat acadèmica: Cicle formatiu de grau superior
 8. 8. Formació Professional de Grau Superior  S'hi accedeix mitjançant Batxillerat (60%) o superant un curs d'accés (20%) o una prova d'accés (20%)  -Títol: Tècnic Superior  -Durada: 2 cursos acadèmics  -Contacte amb el món laboral mitjançant diferents modalitats  -Continuïtat acadèmica: Grau universitari
 9. 9. Curs per l’Accés al Grau Mitjà  No s'ha de tenir la ESO  S'han de tenir 17 anys l'any que es matriculen.
 10. 10. Curs d’Accés al Grau Superior  Per poder fer-lo cal haver aprovat un CFGM  Curs de 700 hores  Part Comuna i part específica
 11. 11. Ensenyaments Esportius
 12. 12. Ensenyaments Artístics
 13. 13. Batxillerat  Modalitat de Humanitats  Modalitat de les Ciències Socials  Modalitat de ciències i tecnologia  Modalitat d’arts
 14. 14. Cal pensar en l’Accès a la Universitat  Nota d’admissió = 0,6 *NMB+0,4*QFG+a*M1+b*M2  Ponderacions http://universitatsirecerca.gencat.cat/web/ca/03_ambits_dactuac io/acces_i_admissio_a_la_universitat/.content/acces_i_admissio_a_l a_universitat/preinscripcio_per_a_les_universitats_publiques__i_univ ersitat_de_vic/informacio_general/documents/Ponderacions_Catal unya.pdf
 15. 15. Programes de formació i inserció  No s'ha de tenir la ESO  Han de tenir 16 anys l'any en què s'inicia el programa  Mòduls A i B obligatoris  Mòdul C opcional (opció per obtenir la ESO)  Si s'obté un 8 de mitja: Pas directe a CFGM
 16. 16. Recursos
 17. 17. http://orientacioeducativa.weebly.com/
 18. 18. http://queestudiar.gencat.cat/ca/
 19. 19. http://www.unportal.net/
 20. 20. http://aplicacions.universitats.gencat. cat/qpq/AppJava/real/iniciar.do?idio ma=ca
 21. 21. Dates d'interès
 22. 22. Preinscripció  16 - 24 maig: batxillerat, els cicles de grau mitjà de formació professional i d'arts plàstiques i disseny.  15 - 26 maig: programes de formació i inserció.  25 - 31 maig: cicles de grau superior de formació professional i d'arts plàstiques i disseny.  16 - 29 maig: ensenyaments esportius (primer període).
 23. 23. Fires Fira de la Formació Professional  20 - 22 d’abril de 2017 (Fira de Lleida) Saló de l’Ensenyament  22 - 26 març 2017 (Monjuic)

×