Mor İnci Koçluk Eğitim ve Danışmanlık Sunumu

Mor İnci Koçluk Eğitim ve Danışmanlık
Mor İnci Koçluk Eğitim ve DanışmanlıkMor İnci Koçluk Eğitim ve Danışmanlık
 Mor	
  İnci	
  Koçluk	
  Eği0m	
  ve	
  Danışmanlık	
  	
  	
  	
  
1	
  
“Pozi&f	
  değişim	
  ve	
  gelişim	
  için	
  güvenilir	
  ortağınız”	
  
Mor	
  
İnci	
  
KOÇLUKLAR	
  
EĞİTİMLER	
  DANIŞMANLIKLA
R	
  
Hedefimiz	
  
2	
  
MOR	
  İNCİ	
  olarak;	
  
	
  
2009’dan	
  beri	
  KOBİ’lerde,	
  işletmelerde	
  ve	
  kurumlarda	
  farkındalık	
  
yaratan	
  ,	
  kaynaklarını	
  harekete	
  geçirerek	
  değişimlerine	
  ve	
  
sonrasında	
  da	
  gelişimlerine	
  destek	
  olan	
  güvenilir	
  ortakları	
  olmak	
  
esas	
  hedefimizdir.	
  
	
  
Bunun	
  için	
  ilk	
  önce	
  koçluklarla	
  farkındalık	
  yaraRrız,	
  sonrasında	
  bu	
  
farkındalıkla	
  ih0yaç	
  duyulan	
  alanlarda	
  eği0m	
  ve	
  danışmanlıklarla	
  
gelişimlerini	
  destekleriz.	
  
Koçluklar	
  
3	
  
CEO	
  
KOÇLUĞU	
  
LİDER	
  
KOÇLUĞU	
  
BİREBİR+TAKIM	
  
KOÇLUĞU	
  
LİDER	
  GRUP	
  
KOÇLUĞU	
  
TAKIM	
  KOÇLUĞU+KOBİ	
  
KOÇLUĞU	
  
Danışmanlıklar	
  
4	
  
İnsan	
  Kaynakları	
  
Finans	
  
AR-­‐GE	
  
Kalite	
  sistemleri	
  
YöneEm	
  
SaGş	
  pazarlama	
  
ÜreEmde	
  kalite	
  
Marka	
  
Eği0mler	
  
5	
  
•  Kurumsal	
  gelişim	
  ve	
  yöne0m	
  eği0m	
  programları	
  
•  İşte	
  başarı	
  eği0m	
  programları	
  
•  İle0şim	
  becerileri	
  eği0m	
  programları	
  
•  Problem	
  çözme	
  eği0m	
  programları	
  
•  SaRşta	
  etkinlik	
  eği0m	
  programları	
  
•  Etkin	
  sunum	
  becerileri	
  eği0m	
  programları	
  
•  İnsan	
  Kaynakları	
  eği0m	
  programları	
  
•  	
  “Açık	
  Alan	
  Teknolojisi”	
  tekniği	
  ile	
  bilinçlendirme	
  atölyeleri	
  
•  Kalite	
  yöne0mleri	
  geliş0rme	
  eği0m	
  programları	
  
•  Outdoor	
  çalışmaları	
  
Eği0mlerde	
  Metodolijimiz	
  
6	
  
•  Kurumsal	
  eği0mler	
  için	
  önce	
  kurumu	
  tanımak	
  	
  
•  Eği0m	
  alacak	
  kişileri	
  tanımak	
  (kaRlımcılara	
  mesleki	
  kimlik	
  analizi	
  DISC	
  
anketleri	
  uygulamak)	
  	
  
•  	
  Eği0me	
  konu	
  olan	
  işi	
  ve	
  işin	
  temel	
  proseslerinin	
  kurumda	
  nasıl	
  uygulandığını	
  
öğrenmek	
  	
  
•  Eği0m	
  içeriğinin	
  nasıl	
  olması	
  gerek0ğine	
  dair	
  eği0m	
  alacak	
  kişilerin	
  ve	
  
liderlerinin	
  görüşlerini	
  almak,	
  departmanlara	
  ve	
  ih0yaçlara	
  göre	
  odak	
  
oluşturmak	
  	
  
•  İçeriği	
  kurumun	
  insan	
  kaynakları	
  yöne0cisi	
  ve	
  eği0m	
  alacak	
  grubun	
  lideri	
  ile	
  
beraber	
  tasarımlamak	
  	
  
•  Kuruma	
  özel	
  sunumu	
  ve	
  özel	
  kitapları	
  hazırlamak	
  	
  
•  	
  Kurumun	
  istediği	
  yer	
  ve	
  zamanda	
  inter	
  ak0f	
  kaRlımcı	
  ve	
  koçluk	
  esaslarıyla	
  
farkındalık	
  yaratacak	
  bir	
  şekilde	
  eği0mi,	
  eği0mci-­‐kaRlımcı	
  birlikte	
  paylaşmak	
  	
  
•  	
  Eğer	
  talep	
  edilirse	
  eği0m	
  sonunda	
  yapılacak	
  bir	
  geri	
  bildirim	
  toplanRsı	
  ile	
  
yapılan	
  çalışmanın	
  dene0m	
  ve	
  değerleme	
  sisteminin	
  oluşturmak	
  
•  Geri	
  bildirim	
  raporu	
  hazırlanarak	
  süreç	
  yöne0mini	
  sağlamak	
  
	
  	
  
Ekibimiz	
  
7	
  
Finans	
  ve	
  saGş	
  ve	
  pazarlama	
  :	
  	
   	
  Finans	
  uzmanı,	
  uzman	
  eği0mci,	
  koç	
  
	
   	
   	
   	
   	
  Tanju	
  Ayşe	
  Oflaz	
  
SaGş	
  ve	
  pazarlama: 	
  	
   	
   	
  SaRş	
  pazarlama	
  üst	
  düzey	
  yöne0cisi	
  
	
   	
   	
   	
  Levent	
  Dal	
  
Toplam	
  kalite	
  yöneEmi: 	
   	
  	
  Toplam	
  kalite	
  uzmanı	
  	
  
	
   	
   	
   	
  Dilara	
  Karaçoban	
  
Problem	
  çözme:	
   	
   	
  	
  Problem	
  çözme	
  ve	
  üre0mde	
  kalite	
  uzmanı,	
  koç	
   	
   	
   	
  
	
  Deniz	
  Sporer	
  
Proje	
  ve	
  süreç	
  yöneEmi: 	
   	
  	
  Üre0mde	
  kalite	
  uzmanı	
  ,	
  iş	
  güvenliği	
  uzmanı	
  
	
   	
   	
   	
  Süleyman	
  Adıyaman	
  
İnsan	
  kaynakları	
  ve	
  kurum	
  içi	
  gelişim:	
  	
  İnsan	
  kaynakları	
  uzmanı	
  ,profesyonel	
  koç	
  	
  
	
   	
   	
   	
  Özgür	
  Stolar	
  
	
   	
   	
   	
  İnsan	
  kaynakları	
  uzmanı,	
  aile	
  şirketleri	
  danışmanı	
  koç 	
   	
   	
  
	
  Nurten	
  Sarı	
  
Kurum	
  içi	
  kültürü	
  ve	
  ileEşimi	
  : 	
  	
  İle0şim	
  profesörü,	
  koç	
  	
  
	
   	
   	
   	
  Prof.Meltem	
  Onay	
  
Kurum	
  içi	
  ve	
  kişisel	
  gelişim,	
  liderlik,	
  koçluk	
  :	
  Profesyonel	
  koç	
  ,uzman	
  eği0mci	
  
	
   	
   	
   	
  	
  İnci	
  Tokatlıoğlu	
  
Projelerimiz	
  
8	
  
TOPLAM	
  PROJELERİMİZ	
  	
  
	
  
SaRş	
  koçluğu 	
   	
  1	
  proje	
  
Takım	
  koçluğu 	
   	
  3	
  Proje	
  
KOBİ	
  koçluğu 	
   	
  7	
  Proje	
  
Lider	
  grup	
  koçluğu	
   	
  2	
  proje	
  
CEO	
  koçluğu	
   	
  15	
  Koçluk	
  
Yöne0ci	
  koçluğu 	
   	
  10	
  Koçluk	
  
Eği0mler	
   	
   	
   	
  Her	
  haoa	
  açılan	
  sürekli	
  eği0mler	
  
Kurum	
  içi	
  eği0mler	
   	
  15	
  kurum	
  
Danışmanlıklar 	
   	
  2	
  proje	
  
	
  
2014	
  PROJELERİ	
  
	
  
İnter	
  Abrasiv	
  A.Ş.	
   	
   	
  Lider	
  grup	
  	
  koçluğu	
  
İnter	
  Abrasiv	
  A.Ş. 	
   	
  Takım	
  koçluğu	
  
İnci	
  Akü	
   	
  A.Ş. 	
   	
  M.T.	
  “kendi	
  yaşam	
  koçun	
  ol”	
  projesi	
  
Türksal	
  İnşaat	
  A.Ş.	
   	
  KOBİ	
  koçluğu	
  
Opaş	
  A.Ş. 	
   	
   	
  KOBİ	
  koçluğu	
  
Çağlayan	
  yapı	
  Grubu 	
   	
  KOBİ	
  gelişim	
  koçlukları	
  
Cam	
  Merkezi 	
   	
  Lider	
  ye0ş0rme	
  projesi	
  
	
  	
  
Akreditasyon	
  ve	
  Belgelerimiz	
  
9	
  
TSE	
  Hizmet	
  Yeterlilik	
  Belgesi	
  
ile	
  	
  
%	
  50	
  KOSGEB	
  Desteği	
  
İngiltere	
  Kaynaklı	
  AssociaEon	
  For	
  Coaching	
  
	
  Tanıdığı	
  Koçluk	
  Firması	
  
ile	
  
Akreditasyonlu	
  Profesyonel	
  Koçluk	
  EğiEmi	
  
1 sur 9

Recommandé

EMCC Türkiye Koçluk ve Mentorluk üzerine Türkçe kitaplar listesi par
EMCC Türkiye Koçluk ve Mentorluk üzerine Türkçe kitaplar listesiEMCC Türkiye Koçluk ve Mentorluk üzerine Türkçe kitaplar listesi
EMCC Türkiye Koçluk ve Mentorluk üzerine Türkçe kitaplar listesiDr. Riza KADILAR
3.3K vues5 diapositives
KoçLuk&MentöRlüK par
KoçLuk&MentöRlüKKoçLuk&MentöRlüK
KoçLuk&MentöRlüKfahricelik
4.9K vues22 diapositives
KOÇLUK HAKKINDA BİLİNMEYENLER par
KOÇLUK HAKKINDA BİLİNMEYENLERKOÇLUK HAKKINDA BİLİNMEYENLER
KOÇLUK HAKKINDA BİLİNMEYENLERYasemin Tezel
1.7K vues13 diapositives
Koçluk Yetkinlikleri ve Ölçme Yöntemleri par
Koçluk Yetkinlikleri ve Ölçme YöntemleriKoçluk Yetkinlikleri ve Ölçme Yöntemleri
Koçluk Yetkinlikleri ve Ölçme YöntemleriAssessment Systems
4.4K vues27 diapositives
Yaşam koçu par
Yaşam koçuYaşam koçu
Yaşam koçuE Koc
590 vues5 diapositives
Profesyonel Yaşam Koçluğu Nedir? par
Profesyonel Yaşam Koçluğu Nedir?Profesyonel Yaşam Koçluğu Nedir?
Profesyonel Yaşam Koçluğu Nedir?Remziye Yazıcıoğlu
2.3K vues9 diapositives

Contenu connexe

Tendances

Coaching par
CoachingCoaching
CoachingTayfun Turkalp
310 vues3 diapositives
Yetkinliklerin Değerlendirilmesi ve İş Sonuçlarıyla İlişkilendirilmesi par
Yetkinliklerin Değerlendirilmesi ve İş Sonuçlarıyla İlişkilendirilmesi Yetkinliklerin Değerlendirilmesi ve İş Sonuçlarıyla İlişkilendirilmesi
Yetkinliklerin Değerlendirilmesi ve İş Sonuçlarıyla İlişkilendirilmesi Assessment Systems
4.9K vues20 diapositives
Yöneticinin yönetimi par
Yöneticinin yönetimiYöneticinin yönetimi
Yöneticinin yönetimiİsmet Barutcugil
3.3K vues18 diapositives
İşe Alımda EQ, IQ’ya Karşı par
İşe Alımda EQ, IQ’ya Karşıİşe Alımda EQ, IQ’ya Karşı
İşe Alımda EQ, IQ’ya KarşıAssessment Systems
2.1K vues24 diapositives
Yetenek Yönetimi par
Yetenek YönetimiYetenek Yönetimi
Yetenek YönetimiHakan Selahi
3K vues50 diapositives
Motivasyon par
MotivasyonMotivasyon
MotivasyonRemzi Tekeli Eğitim&Danışmanlık
609 vues2 diapositives

Tendances(20)

Yetkinliklerin Değerlendirilmesi ve İş Sonuçlarıyla İlişkilendirilmesi par Assessment Systems
Yetkinliklerin Değerlendirilmesi ve İş Sonuçlarıyla İlişkilendirilmesi Yetkinliklerin Değerlendirilmesi ve İş Sonuçlarıyla İlişkilendirilmesi
Yetkinliklerin Değerlendirilmesi ve İş Sonuçlarıyla İlişkilendirilmesi
Assessment Systems4.9K vues
Vizyoner Liderlik vs. Değişimci Liderlik par Yalçın Vural
Vizyoner Liderlik vs. Değişimci LiderlikVizyoner Liderlik vs. Değişimci Liderlik
Vizyoner Liderlik vs. Değişimci Liderlik
Yalçın Vural6.2K vues
Şirket Birleşmeleri Sonrası İK Entegrasyonu Çalışmaları par Gulsen Kilic
Şirket Birleşmeleri Sonrası İK Entegrasyonu ÇalışmalarıŞirket Birleşmeleri Sonrası İK Entegrasyonu Çalışmaları
Şirket Birleşmeleri Sonrası İK Entegrasyonu Çalışmaları
Gulsen Kilic2.2K vues
Yenilikçi çevik atak liderler şirketler takımlar icin ges danismanlik par Gursoy Erol
Yenilikçi çevik atak liderler şirketler takımlar icin ges danismanlikYenilikçi çevik atak liderler şirketler takımlar icin ges danismanlik
Yenilikçi çevik atak liderler şirketler takımlar icin ges danismanlik
Gursoy Erol940 vues
Cagri Merkezi Insan Kaynaklari par Aretiasus
Cagri Merkezi Insan KaynaklariCagri Merkezi Insan Kaynaklari
Cagri Merkezi Insan Kaynaklari
Aretiasus 2K vues
Liderlik ve Yenileşim (İnovasyon) par Novida Global
Liderlik ve Yenileşim (İnovasyon)Liderlik ve Yenileşim (İnovasyon)
Liderlik ve Yenileşim (İnovasyon)
Novida Global285 vues

En vedette

Farkındalığı Yaratma Serüveni par
Farkındalığı Yaratma SerüveniFarkındalığı Yaratma Serüveni
Farkındalığı Yaratma SerüveniRemziye Yazıcıoğlu
680 vues9 diapositives
Kocluk Ipuclari - Degerler par
Kocluk Ipuclari - DegerlerKocluk Ipuclari - Degerler
Kocluk Ipuclari - Degerler4. Boyut Akademi
2.6K vues14 diapositives
Kocluk modeli nedir? par
Kocluk modeli nedir?Kocluk modeli nedir?
Kocluk modeli nedir?4. Boyut Akademi
2.6K vues12 diapositives
Profesyonel Koçluk Bilgi Kiti par
Profesyonel Koçluk Bilgi KitiProfesyonel Koçluk Bilgi Kiti
Profesyonel Koçluk Bilgi Kitihouseofhuman
3.9K vues5 diapositives
Kocluk Modelleri - 4B Koçluk par
Kocluk Modelleri - 4B KoçlukKocluk Modelleri - 4B Koçluk
Kocluk Modelleri - 4B Koçluk4. Boyut Akademi
2.4K vues22 diapositives
Kocluk Modelleri - GROW par
Kocluk Modelleri - GROWKocluk Modelleri - GROW
Kocluk Modelleri - GROW4. Boyut Akademi
10.1K vues15 diapositives

Similaire à Mor İnci Koçluk Eğitim ve Danışmanlık Sunumu

Gelecek degeri egitimleri par
Gelecek degeri egitimleri Gelecek degeri egitimleri
Gelecek degeri egitimleri Secil Sendag
905 vues27 diapositives
Bilgilendirme Sunumu par
Bilgilendirme SunumuBilgilendirme Sunumu
Bilgilendirme Sunumuilker KALDI
627 vues38 diapositives
Akkök Holding - İnsan Kaynakları olarak 2015'te neler yaptık? par
Akkök Holding - İnsan Kaynakları olarak 2015'te neler yaptık?Akkök Holding - İnsan Kaynakları olarak 2015'te neler yaptık?
Akkök Holding - İnsan Kaynakları olarak 2015'te neler yaptık?SocialThinks
379 vues16 diapositives
İnsan Kaynakları Olarak 2015'te Neler Yaptık? par
İnsan Kaynakları Olarak 2015'te Neler Yaptık?İnsan Kaynakları Olarak 2015'te Neler Yaptık?
İnsan Kaynakları Olarak 2015'te Neler Yaptık?Akkök Holding
7.8K vues16 diapositives
RADEK GLOBAL İNSAN KAYNAKLARI DANIŞMANLIK par
RADEK GLOBAL İNSAN KAYNAKLARI DANIŞMANLIK RADEK GLOBAL İNSAN KAYNAKLARI DANIŞMANLIK
RADEK GLOBAL İNSAN KAYNAKLARI DANIŞMANLIK MelikeAtik
58 vues21 diapositives
CoachPro Kurumsal Programlar par
CoachPro Kurumsal ProgramlarCoachPro Kurumsal Programlar
CoachPro Kurumsal ProgramlarCoachPro Turkey
338 vues10 diapositives

Similaire à Mor İnci Koçluk Eğitim ve Danışmanlık Sunumu(20)

Gelecek degeri egitimleri par Secil Sendag
Gelecek degeri egitimleri Gelecek degeri egitimleri
Gelecek degeri egitimleri
Secil Sendag905 vues
Akkök Holding - İnsan Kaynakları olarak 2015'te neler yaptık? par SocialThinks
Akkök Holding - İnsan Kaynakları olarak 2015'te neler yaptık?Akkök Holding - İnsan Kaynakları olarak 2015'te neler yaptık?
Akkök Holding - İnsan Kaynakları olarak 2015'te neler yaptık?
SocialThinks379 vues
İnsan Kaynakları Olarak 2015'te Neler Yaptık? par Akkök Holding
İnsan Kaynakları Olarak 2015'te Neler Yaptık?İnsan Kaynakları Olarak 2015'te Neler Yaptık?
İnsan Kaynakları Olarak 2015'te Neler Yaptık?
Akkök Holding 7.8K vues
RADEK GLOBAL İNSAN KAYNAKLARI DANIŞMANLIK par MelikeAtik
RADEK GLOBAL İNSAN KAYNAKLARI DANIŞMANLIK RADEK GLOBAL İNSAN KAYNAKLARI DANIŞMANLIK
RADEK GLOBAL İNSAN KAYNAKLARI DANIŞMANLIK
MelikeAtik58 vues
Bridgework sunum dosyası par Barzdemir23
Bridgework sunum dosyasıBridgework sunum dosyası
Bridgework sunum dosyası
Barzdemir23205 vues
Radius Danışmanlık sunum par yazgi
Radius Danışmanlık sunumRadius Danışmanlık sunum
Radius Danışmanlık sunum
yazgi494 vues
Visio Academy Eğitim&Koçluk&Danışmanlık Hizmetleri Şirket Tanıtımımız par Visio Academy
Visio Academy Eğitim&Koçluk&Danışmanlık Hizmetleri Şirket TanıtımımızVisio Academy Eğitim&Koçluk&Danışmanlık Hizmetleri Şirket Tanıtımımız
Visio Academy Eğitim&Koçluk&Danışmanlık Hizmetleri Şirket Tanıtımımız
Visio Academy126 vues
Visio academygenelhizmettanıtımı par Visio Academy
Visio academygenelhizmettanıtımıVisio academygenelhizmettanıtımı
Visio academygenelhizmettanıtımı
Visio Academy118 vues
AİM Danışmanlık Kurumsal Sunum 2018 par optimumtasarim
AİM Danışmanlık Kurumsal Sunum 2018AİM Danışmanlık Kurumsal Sunum 2018
AİM Danışmanlık Kurumsal Sunum 2018
optimumtasarim647 vues
Denizcilikte İnsan Kaynakları ve Gelişimi İçin Bütünleşik Bir Model Önerisi par Cpt. Ozgur Alemdag
Denizcilikte İnsan Kaynakları ve Gelişimi İçin Bütünleşik Bir Model ÖnerisiDenizcilikte İnsan Kaynakları ve Gelişimi İçin Bütünleşik Bir Model Önerisi
Denizcilikte İnsan Kaynakları ve Gelişimi İçin Bütünleşik Bir Model Önerisi
Cpt. Ozgur Alemdag1.3K vues
Crealus Tanıtım 2014 par RANA ÇAKIR
Crealus Tanıtım 2014Crealus Tanıtım 2014
Crealus Tanıtım 2014
RANA ÇAKIR326 vues

Mor İnci Koçluk Eğitim ve Danışmanlık Sunumu

  • 1.  Mor  İnci  Koçluk  Eği0m  ve  Danışmanlık         1   “Pozi&f  değişim  ve  gelişim  için  güvenilir  ortağınız”   Mor   İnci   KOÇLUKLAR   EĞİTİMLER  DANIŞMANLIKLA R  
  • 2. Hedefimiz   2   MOR  İNCİ  olarak;     2009’dan  beri  KOBİ’lerde,  işletmelerde  ve  kurumlarda  farkındalık   yaratan  ,  kaynaklarını  harekete  geçirerek  değişimlerine  ve   sonrasında  da  gelişimlerine  destek  olan  güvenilir  ortakları  olmak   esas  hedefimizdir.     Bunun  için  ilk  önce  koçluklarla  farkındalık  yaraRrız,  sonrasında  bu   farkındalıkla  ih0yaç  duyulan  alanlarda  eği0m  ve  danışmanlıklarla   gelişimlerini  destekleriz.  
  • 3. Koçluklar   3   CEO   KOÇLUĞU   LİDER   KOÇLUĞU   BİREBİR+TAKIM   KOÇLUĞU   LİDER  GRUP   KOÇLUĞU   TAKIM  KOÇLUĞU+KOBİ   KOÇLUĞU  
  • 4. Danışmanlıklar   4   İnsan  Kaynakları   Finans   AR-­‐GE   Kalite  sistemleri   YöneEm   SaGş  pazarlama   ÜreEmde  kalite   Marka  
  • 5. Eği0mler   5   •  Kurumsal  gelişim  ve  yöne0m  eği0m  programları   •  İşte  başarı  eği0m  programları   •  İle0şim  becerileri  eği0m  programları   •  Problem  çözme  eği0m  programları   •  SaRşta  etkinlik  eği0m  programları   •  Etkin  sunum  becerileri  eği0m  programları   •  İnsan  Kaynakları  eği0m  programları   •   “Açık  Alan  Teknolojisi”  tekniği  ile  bilinçlendirme  atölyeleri   •  Kalite  yöne0mleri  geliş0rme  eği0m  programları   •  Outdoor  çalışmaları  
  • 6. Eği0mlerde  Metodolijimiz   6   •  Kurumsal  eği0mler  için  önce  kurumu  tanımak     •  Eği0m  alacak  kişileri  tanımak  (kaRlımcılara  mesleki  kimlik  analizi  DISC   anketleri  uygulamak)     •   Eği0me  konu  olan  işi  ve  işin  temel  proseslerinin  kurumda  nasıl  uygulandığını   öğrenmek     •  Eği0m  içeriğinin  nasıl  olması  gerek0ğine  dair  eği0m  alacak  kişilerin  ve   liderlerinin  görüşlerini  almak,  departmanlara  ve  ih0yaçlara  göre  odak   oluşturmak     •  İçeriği  kurumun  insan  kaynakları  yöne0cisi  ve  eği0m  alacak  grubun  lideri  ile   beraber  tasarımlamak     •  Kuruma  özel  sunumu  ve  özel  kitapları  hazırlamak     •   Kurumun  istediği  yer  ve  zamanda  inter  ak0f  kaRlımcı  ve  koçluk  esaslarıyla   farkındalık  yaratacak  bir  şekilde  eği0mi,  eği0mci-­‐kaRlımcı  birlikte  paylaşmak     •   Eğer  talep  edilirse  eği0m  sonunda  yapılacak  bir  geri  bildirim  toplanRsı  ile   yapılan  çalışmanın  dene0m  ve  değerleme  sisteminin  oluşturmak   •  Geri  bildirim  raporu  hazırlanarak  süreç  yöne0mini  sağlamak      
  • 7. Ekibimiz   7   Finans  ve  saGş  ve  pazarlama  :      Finans  uzmanı,  uzman  eği0mci,  koç            Tanju  Ayşe  Oflaz   SaGş  ve  pazarlama:        SaRş  pazarlama  üst  düzey  yöne0cisi          Levent  Dal   Toplam  kalite  yöneEmi:      Toplam  kalite  uzmanı            Dilara  Karaçoban   Problem  çözme:        Problem  çözme  ve  üre0mde  kalite  uzmanı,  koç          Deniz  Sporer   Proje  ve  süreç  yöneEmi:      Üre0mde  kalite  uzmanı  ,  iş  güvenliği  uzmanı          Süleyman  Adıyaman   İnsan  kaynakları  ve  kurum  içi  gelişim:    İnsan  kaynakları  uzmanı  ,profesyonel  koç            Özgür  Stolar          İnsan  kaynakları  uzmanı,  aile  şirketleri  danışmanı  koç        Nurten  Sarı   Kurum  içi  kültürü  ve  ileEşimi  :    İle0şim  profesörü,  koç            Prof.Meltem  Onay   Kurum  içi  ve  kişisel  gelişim,  liderlik,  koçluk  :  Profesyonel  koç  ,uzman  eği0mci            İnci  Tokatlıoğlu  
  • 8. Projelerimiz   8   TOPLAM  PROJELERİMİZ       SaRş  koçluğu    1  proje   Takım  koçluğu    3  Proje   KOBİ  koçluğu    7  Proje   Lider  grup  koçluğu    2  proje   CEO  koçluğu    15  Koçluk   Yöne0ci  koçluğu    10  Koçluk   Eği0mler        Her  haoa  açılan  sürekli  eği0mler   Kurum  içi  eği0mler    15  kurum   Danışmanlıklar    2  proje     2014  PROJELERİ     İnter  Abrasiv  A.Ş.      Lider  grup    koçluğu   İnter  Abrasiv  A.Ş.    Takım  koçluğu   İnci  Akü    A.Ş.    M.T.  “kendi  yaşam  koçun  ol”  projesi   Türksal  İnşaat  A.Ş.    KOBİ  koçluğu   Opaş  A.Ş.      KOBİ  koçluğu   Çağlayan  yapı  Grubu    KOBİ  gelişim  koçlukları   Cam  Merkezi    Lider  ye0ş0rme  projesi      
  • 9. Akreditasyon  ve  Belgelerimiz   9   TSE  Hizmet  Yeterlilik  Belgesi   ile     %  50  KOSGEB  Desteği   İngiltere  Kaynaklı  AssociaEon  For  Coaching    Tanıdığı  Koçluk  Firması   ile   Akreditasyonlu  Profesyonel  Koçluk  EğiEmi