Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Business danmark 4 marts 2012 salget net

Adm. direktør Morten T. Højberg, rekrutteringsbureauet Moment A/S
Hvordan arbejder og tænker rekrutterings-bureauer? Hvad de lægger vægt på, når de finder egnede kandidater til virksomhedernes salgs- og marketingafdelinger?
Få fif til hvordan du kommer i betragtning til de attraktive job.
http://www.businessdanmark.dk/Arrangementer/Individuel_Branding/ foredrag hos Business Danmark 5-8 marts 2012

 • Soyez le premier à commenter

Business danmark 4 marts 2012 salget net

 1. 1. Hvordan  arbejder  en  rekru.eringskonsulent?    
 2. 2. Om  Moment       Proces  Afdækning  og  annoncering   Research  Samtale,  test,   referencer    Gode  råd        
 3. 3. Om  Moment       Proces  Afdækning  og  annoncering   Research   &  Samtale,  test,   referencer    Gode  råd        
 4. 4. Om  Moment       Proces  Afdækning  og  annoncering   Research  Samtale,  test,   referencer    Gode  råd        
 5. 5. Om  Moment       Proces   karriereorienteret  Afdækning  og  annoncering   Mental  modstandskraD   Research   Udholdenhed   Tempo  Samtale,  test,   referencer   Viljestyrke    Gode  råd        
 6. 6. Om  Moment       Proces  Afdækning  og  annoncering   Research  Samtale,  test,   referencer    Gode  råd        
 7. 7. Om  Moment       Uddrag  fra  konkret/aktuel  sKllingsbeskrivelse:     Proces    ”…  Et  vig)gt  succeskriterium  vil  være  evnen  )l  nå  sine   forretningsmæssige  resultater  gennem  et  stærkt  og  Afdækning  og   mo)veret  team,  herunder  at  opnå  de  ambi)øse  mål...  .    annoncering   …I  den  indledende  fase,  vil  business  unit  director  blive  målt   på  sine  evner  )l  at  forstå  og  integrere  sig  i  virksomhedens   organisa)on,  kultur  og  værdisæt…”   Research  Samtale,  test,   referencer   -­‐ Empa%   -­‐ Energi   -­‐ Passion    Gode  råd         -­‐ Karriereorienteret  (ambi%øs)  
 8. 8. Om  Moment       Uddrag  fra  en  aktuel  god  ansøgning:   Proces   ”..  Ambi%øs,  synlig  og  inspirerende  leder  som  brænder  for     forretningen  og  resultaterne.  Firmaets  udvikling  samt  medarbejdernes   individuelle  trivsel  og  udvikling  har  al)d  været  et  højtprioriteret  fokus.  Afdækning  og   Fli0g  med  høje  kvalitetsmål,  stor  gennemslagskraC  og  stærke  annoncering   kommunika)onsevner.  Selvstændig  med  stort  drive  og  arbejder  meget   gerne  i  teams  på  tværs  af  organisa)onen.  Brænder  for  det   Research   forretningsmæssige  og  det  strategiske  samt  for  at  skabe  smil  og  glæde  i   organisa)onen.  ….De  ledere  og  medarbejdere  jeg  har  arbejdet  sammen   med  gennem  )den  kan  alle  kontaktes…”    Samtale,  test,   referencer    Gode  råd        
 9. 9. Om  Moment       Proces  Afdækning  og  annoncering   Research  Samtale,  test,   referencer    Gode  råd        
 10. 10. Om  Moment       Konsulentens  no  go´s      Jobansøgers  to-­‐  do     Gennemarbejd  din  profil.  Tilknyt  søgeord     Proces   Quick´n  dirty  profiler   ellers  bliver  du  ikke  fundet.   Tyder  på  snyd,  at  to  jobs  lapper  over  hinanden,  at    Afdækning  og   Upræcise  oplysninger   man  ikke  har  skrevet  hvor  uddannelsen  er  taget  etc.  annoncering   Sørg  for  at  det  kun  er  oplysninger,  der  understø.er     Irrelevante  oplysninger   den  vej  du  gerne  vil  i  karrieren  –  også  selvom  dit  cv     bliver  tomt.     Research   Vær  akKv  på  den  gode  måde  i  fagrelevante     InakKvitet   grupper  og  netværk.  Det  viser  passion     og  engagement.    Samtale,  test,   referencer   Optræd  alKd  professionel  i  gruppediskussioner.     Dårlig  omgangstone   Kandidater  der  er  hårde  og  kontante  i  deres     kommunikaKon  vil  Kt  blive  valgt  fra.      Gode  råd         Undgå  at  aDale  med  Kdligere  kollega,  at  I     Ringe  troværdighed     skal  ”endorse”  hinanden.  Det  er  tydeligt  at  se     på  referencer     hvornår  det  er  en  reel  anbefaling  og  hvornår  det     er  en  besKllingsopgave.    
 11. 11. Om  Moment       testen   Proces   -­‐ Du  kan  ikke  svare  forkert     -­‐ Du  kan  ikke  snyde  en  test   -­‐ Den  er  ”kun”  et  udgangspunkt  for  en  samtale  Afdækning  og  annoncering   samtalen   -­‐ Vær  dig  selv   Research   -­‐ Tænk  dig  om   -­‐ Svar  ærligt     -­‐        Samtale,  test,   referencer   referencer   -­‐ Hvem  skal  jeg  angive  som  referencer?    Gode  råd        
 12. 12. Om  Moment       Proces  Afdækning  og   Jamen,  I  bør  annoncering   også  tale  med…   Research  Samtale,  test,   referencer    Gode  råd        
 13. 13. Om  Moment       Gode  råd   Proces   1.  Læs  jobopslaget  grundigt   2.  Vær  dig  selv    Afdækning  og  annoncering   3.  Vær  akKv  i  professionelle  netværk   Research   4.  h.p://learn.linkedin.com/  Samtale,  test,   referencer    Gode  råd         Morten  T.  Højberg,   CEO  Moment  A/S   www.moment.dk  

×