Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.
PRIBOR I MATERIJAL ZA  LABORATORIJU       ANA ŠĆEPANOVIĆ        NEMANJA NINIĆ
EPRUVETA   Osnovna posuda u   laboratorijama.   Pravi se od vatrostalno   stakla.   Više dimenzija.   Ko...
LABORATORIJSKA ČAŠA      U njoj se mešaju i      zagrevaju supstance.      Na njoj su obeleženi      p...
ERLENMAJER    Ima više namena.    Ima istu ulogu kao i    laboratorijska čaša.    A takođe može biti    gra...
BALON   Koristi se pri zagrevanju   tečnosti.   Pričvršćuje se klemama   za stativ.   Može biti sa ravnim i...
SAHATNO STAKLO      Koristi se pri radu sa      čvrstim supstancama.      Pravi se od stakla.
ŠPRIC BOCA     Pravi se od savitljive     plastike.     Koristi se za čuvanje i     sipanje destilovane  ...
MENZURA   Pravi se u više   dimenzija.   Može biti od stakla ili od   providne plastike.   Koristi se za pr...
KAPALICA   Koristi se za prenošenje   tečnih supstanci u kapima.
PIPETA    Napravljena je od    stakla.    Koristi se za precizno    odmeravanje malih    zapremina tečnih ...
PROPIPETA    Koristi se za    bezbedno    odmeravanje tečnosti    pipetom.
BIRETA    Pomecu nje    najpreciznije možemo    odmeriti zapreminu    nekih tečnih    supstanci.
NORMALNI SUD     Koristi se za tačno     odmeravanje zapremine     tečnosti.
LEVAK   Pravi se od   stakla,plastike i   metala.   Koristi se pri ceđenju i   kada je potrebno odliti   ...
STAKLENI ŠTAPIĆ      Koristi se za mešanje      ili sipanje      tečnosti(tečnost se      sipa niz šta...
AVAN I TUČAK     Prave se od keramike     ,porcelana,metala ili     drveta.     Koristi se za     ...
PORCELANSKI LONČIĆI I ŠOLJE        Šolja: Koristi se pri        zagrevanju        supstanci.Postavlja...
METALNI TROUGAO  Postavlja se na tronožac  kao postolje pri zagrevanju  porcelanskih  stvari.Dimenzija zavisi od ...
METALNA MREŽICA I ŠTIPALJKA         Mrežica:Stavlja se na         tronožac kada se         zagreva...
FILTER-HARTIJA  Pravi se od specijalne  hartije .Koristi se pri  ceđenju .Postavlja se u  levak
MAŠICE    Pravi se od    čelika.Njima se    pridržavaju posude    koje nisu napravljene    od stakla pri  ...
ŠPIRITUSNA LAMPA      Koristi se za      zagrevanje supstanci.      Kao gorivo koristi se      alk...
STALAK ZA EPRUVETE       Pravi se od drveta ,       plastike i metala.       Koristi se za držanje   ...
VAGA   Koristi se za preczno   merenje mase   supstance.   Može biti mehanička   ili elektronska.
TERMOMETAR     Koristi se za merenje     temperature.     Može biti napunjen     alkoholom obojenim u   ...
STATIV    Pravi es od gvožđa .    Koristi se za    pridržavanje različitih    aparatura u    laboratorijsko...
ZAŠTITNE NAOČARI      Prave se od      specijalne plastike.      Čuvaju oči od      razbijenog  ...
Prochain SlideShare
Chargement dans…5
×

Pribor i materijal za laboratoriju vii 3

 • Identifiez-vous pour voir les commentaires

Pribor i materijal za laboratoriju vii 3

 1. 1. PRIBOR I MATERIJAL ZA LABORATORIJU ANA ŠĆEPANOVIĆ NEMANJA NINIĆ
 2. 2. EPRUVETA  Osnovna posuda u laboratorijama.  Pravi se od vatrostalno stakla.  Više dimenzija.  Koristi se za mešanje i zagrevanje supstanci.
 3. 3. LABORATORIJSKA ČAŠA  U njoj se mešaju i zagrevaju supstance.  Na njoj su obeleženi podeoci pomoću kojih se lakše meri zapremina.  Nazivaju je i graduisanom čašom.
 4. 4. ERLENMAJER  Ima više namena.  Ima istu ulogu kao i laboratorijska čaša.  A takođe može biti graduisana kao i čaša.
 5. 5. BALON  Koristi se pri zagrevanju tečnosti.  Pričvršćuje se klemama za stativ.  Može biti sa ravnim i ovlanim dnom.
 6. 6. SAHATNO STAKLO  Koristi se pri radu sa čvrstim supstancama.  Pravi se od stakla.
 7. 7. ŠPRIC BOCA  Pravi se od savitljive plastike.  Koristi se za čuvanje i sipanje destilovane vode .  Može se napraviti i od stakla ali je konstrukcija onda drugačija.
 8. 8. MENZURA  Pravi se u više dimenzija.  Može biti od stakla ili od providne plastike.  Koristi se za precizno merenje zapremine.
 9. 9. KAPALICA  Koristi se za prenošenje tečnih supstanci u kapima.
 10. 10. PIPETA  Napravljena je od stakla.  Koristi se za precizno odmeravanje malih zapremina tečnih supstanci.
 11. 11. PROPIPETA  Koristi se za bezbedno odmeravanje tečnosti pipetom.
 12. 12. BIRETA  Pomecu nje najpreciznije možemo odmeriti zapreminu nekih tečnih supstanci.
 13. 13. NORMALNI SUD  Koristi se za tačno odmeravanje zapremine tečnosti.
 14. 14. LEVAK  Pravi se od stakla,plastike i metala.  Koristi se pri ceđenju i kada je potrebno odliti tečnu supstancuu posudu sa uskim grlom.
 15. 15. STAKLENI ŠTAPIĆ  Koristi se za mešanje ili sipanje tečnosti(tečnost se sipa niz štapić)
 16. 16. AVAN I TUČAK  Prave se od keramike ,porcelana,metala ili drveta.  Koristi se za usitnjavanje supstanci.
 17. 17. PORCELANSKI LONČIĆI I ŠOLJE  Šolja: Koristi se pri zagrevanju supstanci.Postavlja se na tronožac na kojem je metalni trougao.Pridržava se mašicama.  Lončić:U njemu se supstance zagrevaju na visokim temperaturama.Takođe stoji na tronošcu na kojem je metalni trougao.Može imati
 18. 18. METALNI TROUGAO Postavlja se na tronožac kao postolje pri zagrevanju porcelanskih stvari.Dimenzija zavisi od obima kruga tronošca.
 19. 19. METALNA MREŽICA I ŠTIPALJKA  Mrežica:Stavlja se na tronožac kada se zagrevaju supstance u posudama od stakla kao što su:čaše,erlenmajeri,balo ni sa ravnim dnom.  Štipaljka:Koristi se za držanje epruvete pri zagrevanju.
 20. 20. FILTER-HARTIJA Pravi se od specijalne hartije .Koristi se pri ceđenju .Postavlja se u levak
 21. 21. MAŠICE  Pravi se od čelika.Njima se pridržavaju posude koje nisu napravljene od stakla pri zagrevanju.
 22. 22. ŠPIRITUSNA LAMPA  Koristi se za zagrevanje supstanci.  Kao gorivo koristi se alkohol ili špiritus.  Pravi se od stakla ili gvožđa.  Umesto nje se može koristiti i gasna sijalica.
 23. 23. STALAK ZA EPRUVETE  Pravi se od drveta , plastike i metala.  Koristi se za držanje epruveta.
 24. 24. VAGA  Koristi se za preczno merenje mase supstance.  Može biti mehanička ili elektronska.
 25. 25. TERMOMETAR  Koristi se za merenje temperature.  Može biti napunjen alkoholom obojenim u crveno ili živom.
 26. 26. STATIV  Pravi es od gvožđa .  Koristi se za pridržavanje različitih aparatura u laboratorijskom radu.
 27. 27. ZAŠTITNE NAOČARI  Prave se od specijalne plastike.  Čuvaju oči od razbijenog stakla,vatre i hemikalija.

×