урок 3 системи опрацювання графічних зображень

M
Системи
опрацювання
 графічних
 зображень
Графічний редактор – це прикладна програма,
 призначена для створення та обробки графічних
 зображень за допомогою комп’ютера.

  Незалежно від сфери використання кожен
  графічний редактор у своєму складі має:
  інструменти малювання на комп’ютері;
  бібліотеку готових зображень;
  набір інструментів;
  набір спецефектів;
  роботу з довільними частинами зображень;
  збільшувати фрагменти зображення для
  пророблення дрібних деталей;
  додавати до зображень текст;
  масштабу вати зображення, виконувати його
  пересування поворот.
Двовимірна графіка
Прикладне програмне забезпечення для роботи з
 комп’ютерною графікою за принципом дії і і
 функціональним призначенням можна поділити
 на три групи:
 програми для роботи з растровою графікою
 (bitmap або raster);
 програми для роботи з векторною графікою
 (vector або draw);
 програми для роботи з фрактальною графікою
 (fractal).
Програм для роботи з
  комп’ютерною графікою.
 Програми для роботи з растровою
 графікою.

 Програми для роботи з векторною
 графікою.

 Програми для обробки фрактайлів.
Програми для роботи з
    растровою графікою.


  Adobe Photoshop;
  Corel Photo-Paint;
  Jasc Software Paint Shop Pro;
  Microsoft PhotoDraw;
  Adobe PhotoDeluxe;
  Corel Painter ;
  Paint.
Adobe Photoshop

 Прикладну програму для роботи з растровими
 зображеннями Adobe Photoshop по праву
 можна вважати «класичною» в своїй групі.
 Основними перевагами Adobe Photoshop
 вважають використання принципу шарів і
 систему додаткових програмних модулів (plug-
 in). Жодна інша програма обробки растрової
 графіки не може порівнятися з Photoshop у
 зручності роботи з цими компонентами.
Corel Photo-Paint

 Прикладна програма Corel Photo-Paint входить
 до складу редактора векторної графіки
 СоrelDraw. Програма інтегрується з іншими
 продуктами пакету СогеlDraw. Завдяки
 застосуванню принципу шарів і об'єктів у
 програмі Corel Photo-Paint можна
 комбінувати растрові й векторні зображення
 в одній картинці, організовуючи взаємодію
 між ними. Очевидною перевагою
 застосування програми Corel Photo-Paint є
 широкий вибір вбудованих фільтрів, деякі з
 яких не мають аналогів.
Jasc Software Paint Shop Pro
 Графічний редактор підтримує імітацію« реалістичних »
 параметрів пензля, а також має засіб Picture Tube для
 створення заливки фігур різними об'єктами.
 Особливістю Paint Shop Pro є підтримка величезної
 кількості різних форматів файлів (як растрової, так і
 векторної графіки). У програмі Paint Shop Pro є засоби
 роботи з шарами такими самими методами, як у
 програмі Photoshop, за винятком функцій створення і
 застосування стилів для шарів. Повністю
 підтримуються модулі, що підключаються, розроблені
 для Photoshop. Програма «уміє» коректно відкривати і
 зберігати файли в «рідному» для Photoshop
 форматі.PSD.
Microsoft PhotoDraw
 Головна особливість програми Microsoft PhotoDraw
 полягає в тому, що в ній зосереджені засоби створення
 і обробки як векторних, так і растрових зображень.
 Готових примітивів (фігур) для малювання в програмі
 PhotoDraw існує близько півсотні, що помітно полегшує
 роботу користувачам. Те, що в програмі Photoshop
 часто доводиться малювати «вручну», в PhotoDraw
 можна створити двома-трьома маніпуляціями миші. Для
 векторного об'єкта можна вибрати одну з понад
 сімдесяти форм обведення. Є пензлі для малювання не
 тільки в стилі «олія», «акварель», «туш», а й «скріпка»
 та інші екзотичні «наочні пензлі». Разом з тим в
 PhotoDraw неможливо розробити і зберегти так звані
 «користувацькі» пензлі. Це можна вважати недоліком
 програми.
Adobe PhotoDeluxe

 Програма PhotoDeluxe фірми Adobe належить
 до «легкої вагової категорії», порівняно з
 програмою Photoshop тієї самої фірми.
 «Легкість» виражається не тільки в малому
 обсязі програми на жорсткому диску, а й у
 надзвичайно спрощеному інтерфейсі,
 розрахованому на непрофесіоналів.
 Програму зроблено в стилі «включи і працюй».
 PhotoDeluxe як самостійний растровий
 редактор практично не продається. Зазвичай
 програма постачається в комплекті зі
 сканерами або цифровими фотокамерами.
Corel Painter
 Програма призначена для художників, охочих творити у сфері
 комп'ютерної графіки. З цієї концепцією розроблено і своєрідний
 інтерфейс, і незвичайний набір інструментів програми.
 Програма має широкий вибір інструментів для малювання і різних
 засобів, що імітують особливості різних технік живопису: олія,
 акварель, туш, олівець. Крім того, в програмі розвинені й «суто
 комп'ютерні» засоби створення зображень: шаблони, заливки,
 контури, текстури.
 У засобах роботи з шарами програма Painter поступається
 графічному редактору Photoshop. Проте основні функції
 підтримує на хорошому рівні. В принципі, зображення, створене в
 Painter, можна зберегти у форматі. PSD. і остаточно
 «відшліфувати» в «знаменитому» графічному редакторі
 Photoshop. Модулі імпорту й експорту графіки пропонують
 широкий вибір форматів для зберігання файлів зображень.
Програми для роботи з
    векторною графікою

  Adobe Illustrator;
  Macromedia FreeHand .
Adobe Illustrator
 Програма є орієнтиром у сфері векторної графіки для
 інших фірм-розробників подібних програм. Така
 ситуація пояснюється тим, що саме фірма Аdobe стоїть
 біля витоків розробки технології опису сторінок мовою
 РоstScript, що є основою векторної графіки, зокрема
 векторних шрифтів.
 Разом з тим, програма Adobe Illustrator широко
 застосовується, головним чином, для професійної
 додрукарської підготовки поліграфічної продукції, а
 велику частину масового ринку для користувачів-
 аматорів комп'ютерної графіки зайняли інші програми
 векторної графіки. Це пояснюється деякими
 особливостями програми Adobe Illustrator: складністю
 інтерфейсу, неможливістю роботи з багатосторінковими
 публікаціями, слабкою підтримкою засобів для верстки
 тексту, складними функціями обробки растрової
 графіки.
Macromedia FreeHand
 Пакет програм Macromedia FreeHand привертає увагу
 масового користувача простотою інтерфейсу і
 достатніми функціями для розробки нескладних за
 дизайном документів. Інструментарій програми
 FreeHand достатній для малювання і роботи з текстом
 масовим користувачем, але обмежений з погляду
 професійного дизайнера: у пакеті переважають
 інструменти для редагування вузлів, а не роботі з
 об'єктом загалом. У програму можна підключати
 зовнішні модулі Xtra.
 Причому архітектура зовнішніх модулів Хtrа така, що
 дає змогу третім фірмам додавати свої засоби в меню
 Хtrа, не інтегруючи їх власне у програму. Палітри
 зовнішніх модулів об'єднують Хtra Tools (Додаткові
 інструменти) та Хtra Operations (Операції).
Програми для обробки
      фрактайлів.

  Fractal Design Paint;

  Fractal Design Poser;

  Art Dabbler;

  AddDepth .
Fractal Design Paint

 Fractal Design Painter — програма для
 створення і обробки високохудожніх растрових
 ілюстрацій. Підтримує багатошаровість
 зображень і можливість використання фільтрів
 від програми . Дозволяє емулювати Adobe
 Photoshop велику кількість художніх
 інструментів: олівці, пензлі, пастелі,
 різноманітні типи фарб. На сьогоднішній день
 Fractal Design Painter — програма «номер
 один» для художників, що використовують у
 своїй творчості комп'ютер.
Fractal Design Poser

 Fractal Design Poser дозволяє
 інтегрувати 2D-зображення, ЗD-сцени,
 Web-графіку і анімацію;
Art Dabbler

 Art Dabbler є чудовим засобом для
 навчання малювання.
AddDepth
 AddDepth використовується для
 створення 2D-заставок, текстів та інших
 ЗD-об'єктів.
Програми для роботи з 3D-графікою
  і комп'ютерною анімацією.

 3D Studio MAX;

 ЗD-графіка;

 Lightwave 3D;

 Мауа.
3D Studio MAX
 Програма 3D Studio MAX є професійним пакетом для
 роботи з тривимірною графікою. З її допомогою можна
 створювати дуже складні сцени й анімаційні ролики.
 Основа програми — в промислових системах
 автоматизованого проектування фірми Аutodesk.
 Програма 3D Studio MAX є об'єктне орієнтованою
 системою. Всі елементи, наявні в тривимірній сцені,
 належать до певного класу і типу об'єктів. Залежно від
 приналежності, об'єкт має специфічний набір
 властивостей. Основними класами об'єктів є: графічні
 примітиви й інші просторові та плоскі моделі;
 матеріали; камера; джерела світла; система координат;
 допоміжна сітка; ключові кадри (стосовно анімації).
ЗD-графіка
 ЗD-графіка — це програма для
 створення віртуальних предметів і
 персонажів, їх анімація і поєднання з
 реальними предметами та інтер'єрами.
 Нині існує кілька перспективних напрямів
 використання 3D-графіки.
Lightwave 3D

 Програма Lightwave 3D є засобом тривимірного моделювання й
 анімації, за деякими параметрами перевищує можливості
 популярної програми 3D Studio MAX. Пакет містить дві самостійні
 програми: LightWave Layout (для побудови сцен і анімації) і
 LightWave Modeller (для конструювання тривимірних моделей).
 Вони мають схожий інтерфейс, але різні елементи управління.
 Наприклад, в LightWave Layout немає інструментів для створення
 тривимірних моделей: всі об'єкти імпортуються у сцену.
 Зв'язок між модулями здійснюється через спеціальну програму, що
 синхронізує стан об'єктів. При зміні властивостей об'єкта засобами
 LightWave Modeller модифікація автоматично відтворюється в
 просторі сцени.
 У програмі LightWave реалізовано схематичний режим перегляду
 простору сцени, що дає змогу користувачу побачити ієрархію
 об'єктів і зв'язки між ними у вікнах проекцій. Такий метод набагато
 наочніший , ніж використовувані в інших програмах спеціалізовані
 панелі.
Мауа 3D
 Специфічною особливістю прикладної програми Мауа є її
 «необмежена» розширюваність. Робота програми організована
 таким чином, що кожна операція записується у вигляді набору
 команд вбудованою внутрішньою мовою МЕL. Послідовності таких
 команд можна зберігати у вигляді окремих сценаріїв і за
 необхідності запускати знову.
 Зусиллями користувачів цей пакет набуває справді безмежних
 можливостей, оскільки має широкий набір базових функцій.
 Звичайно, окремому користувачеві розв'язувати такі завдання
 самотужки складно, тому повною мірою можливості програми Мауа
 розкриваються під час використання командами користувачів на
 великих фірмах, де над удосконаленням засобів моделювання й
 анімації можуть одночасно працювати кілька програмістів.
 Програма Мауа має набір спеціальних засобів, до яких входять,
 наприклад, модулі для моделювання текстур тканини і хутра, до
 недавнього часу завдання імітації таких поверхонь за допомогою
 персонального комп'ютера було практично нерозв'язним.
1 sur 24

Recommandé

урок 2 типи графічних файлів par
урок 2 типи графічних файлівурок 2 типи графічних файлів
урок 2 типи графічних файлівmrprizrak
1.3K vues10 diapositives
рисунки par
рисункирисунки
рисункиkalishnatalka
597 vues25 diapositives
graphics_1 par
graphics_1graphics_1
graphics_1kalishnatalka
444 vues27 diapositives
графічні редактори par
графічні редакториграфічні редактори
графічні редакториkalishnatalka
994 vues18 diapositives
Rozdil1 par
Rozdil1Rozdil1
Rozdil1Людмила Максименко
589 vues29 diapositives
3 програмні засоби обробки графічних даних par
3 програмні засоби обробки графічних даних3 програмні засоби обробки графічних даних
3 програмні засоби обробки графічних данихНаталья Нечипоренко
1.8K vues9 diapositives

Contenu connexe

Tendances

урок 15 поняття графічного редактора par
урок 15 поняття графічного редактораурок 15 поняття графічного редактора
урок 15 поняття графічного редактораСокальська ЗШ І-ІІІ ступенів №2
167 vues16 diapositives
5 клас. Морзе. Урок 15. Поняття графічного редактора, його призначення. Серед... par
5 клас. Морзе. Урок 15. Поняття графічного редактора, його призначення. Серед...5 клас. Морзе. Урок 15. Поняття графічного редактора, його призначення. Серед...
5 клас. Морзе. Урок 15. Поняття графічного редактора, його призначення. Серед...Дмитро Загура
177 vues9 diapositives
Комп'ютерна графіка par
Комп'ютерна графікаКомп'ютерна графіка
Комп'ютерна графікаPavlo1878
218 vues14 diapositives
Урок 1. Поняття комп'ютерної графіки. Растрові зображення, їхні властивості. par
Урок 1. Поняття комп'ютерної графіки. Растрові зображення, їхні властивості.Урок 1. Поняття комп'ютерної графіки. Растрові зображення, їхні властивості.
Урок 1. Поняття комп'ютерної графіки. Растрові зображення, їхні властивості.Ihor Tkachenko
7.9K vues29 diapositives
Комп'ютерна графіка par
Комп'ютерна графікаКомп'ютерна графіка
Комп'ютерна графікаArtem352
865 vues14 diapositives

Tendances(19)

5 клас. Морзе. Урок 15. Поняття графічного редактора, його призначення. Серед... par Дмитро Загура
5 клас. Морзе. Урок 15. Поняття графічного редактора, його призначення. Серед...5 клас. Морзе. Урок 15. Поняття графічного редактора, його призначення. Серед...
5 клас. Морзе. Урок 15. Поняття графічного редактора, його призначення. Серед...
Комп'ютерна графіка par Pavlo1878
Комп'ютерна графікаКомп'ютерна графіка
Комп'ютерна графіка
Pavlo1878218 vues
Урок 1. Поняття комп'ютерної графіки. Растрові зображення, їхні властивості. par Ihor Tkachenko
Урок 1. Поняття комп'ютерної графіки. Растрові зображення, їхні властивості.Урок 1. Поняття комп'ютерної графіки. Растрові зображення, їхні властивості.
Урок 1. Поняття комп'ютерної графіки. Растрові зображення, їхні властивості.
Ihor Tkachenko7.9K vues
Комп'ютерна графіка par Artem352
Комп'ютерна графікаКомп'ютерна графіка
Комп'ютерна графіка
Artem352865 vues
Урок 3. Векторні зображення, їхні властивості. Формати файлів векторних зобра... par Ihor Tkachenko
Урок 3. Векторні зображення, їхні властивості. Формати файлів векторних зобра...Урок 3. Векторні зображення, їхні властивості. Формати файлів векторних зобра...
Урок 3. Векторні зображення, їхні властивості. Формати файлів векторних зобра...
Ihor Tkachenko11K vues
Урок 27. Поняття комп'ютерної графіки. системи опрацювання графічних зображень. par StAlKeRoV
Урок 27. Поняття комп'ютерної графіки. системи опрацювання графічних зображень.Урок 27. Поняття комп'ютерної графіки. системи опрацювання графічних зображень.
Урок 27. Поняття комп'ютерної графіки. системи опрацювання графічних зображень.
StAlKeRoV7.7K vues
растрові зображення par kristina_chepil
растрові зображеннярастрові зображення
растрові зображення
kristina_chepil1.3K vues
Поняття графічного редактора par AllaGureva
Поняття графічного редактораПоняття графічного редактора
Поняття графічного редактора
AllaGureva1.9K vues
поняття комп'ютерної графіки. par Sanya Dzhedzhera
поняття комп'ютерної графіки.поняття комп'ютерної графіки.
поняття комп'ютерної графіки.
Sanya Dzhedzhera1.1K vues
поняття комп'ютерної графіки. par Sanya Dzhedzhera
поняття комп'ютерної графіки.поняття комп'ютерної графіки.
поняття комп'ютерної графіки.

Similaire à урок 3 системи опрацювання графічних зображень

пз комп графіки par
пз комп графікипз комп графіки
пз комп графікиkalishnatalka
254 vues5 diapositives
креслярські програми par
креслярські програмикреслярські програми
креслярські програмиЮра Палій
8.7K vues18 diapositives
безкоштовні графічні редактори par
безкоштовні графічні редакторибезкоштовні графічні редактори
безкоштовні графічні редакториanja_79
2.4K vues31 diapositives
Графічні редактори.pdf par
Графічні редактори.pdfГрафічні редактори.pdf
Графічні редактори.pdfManagement department, SSU
19 vues6 diapositives
топ 5 безкоштовних програм par
топ 5 безкоштовних програмтоп 5 безкоштовних програм
топ 5 безкоштовних програмDOMDepartmentofMarke
33 vues9 diapositives
ТОП найкращих дизайнерських програм для команд par
ТОП найкращих дизайнерських програм для командТОП найкращих дизайнерських програм для команд
ТОП найкращих дизайнерських програм для командDOMDepartmentofMarke
3 vues13 diapositives

Similaire à урок 3 системи опрацювання графічних зображень(20)

безкоштовні графічні редактори par anja_79
безкоштовні графічні редакторибезкоштовні графічні редактори
безкоштовні графічні редактори
anja_792.4K vues
ТОП найкращих дизайнерських програм для команд par DOMDepartmentofMarke
ТОП найкращих дизайнерських програм для командТОП найкращих дизайнерських програм для команд
ТОП найкращих дизайнерських програм для команд
10 найкращих програмних засобів для графічного дизайну par DOMDepartmentofMarke
10 найкращих програмних засобів для графічного дизайну10 найкращих програмних засобів для графічного дизайну
10 найкращих програмних засобів для графічного дизайну
комп'ютерної графіка (урок 28) par Sanya Dzhedzhera
комп'ютерної графіка (урок 28)комп'ютерної графіка (урок 28)
комп'ютерної графіка (урок 28)
Sanya Dzhedzhera465 vues
Растрова графіка par Borsukova
Растрова графікаРастрова графіка
Растрова графіка
Borsukova1.5K vues
що таке компьютерна графіка par Maryna Zaharova
що таке компьютерна графікащо таке компьютерна графіка
що таке компьютерна графіка
Maryna Zaharova434 vues
лаба 9 нечипорук ю. par wycccccccccc
лаба 9 нечипорук ю.лаба 9 нечипорук ю.
лаба 9 нечипорук ю.
wycccccccccc75 vues
лаба 9 нечипорук ю. par wycccccccccc
лаба 9 нечипорук ю.лаба 9 нечипорук ю.
лаба 9 нечипорук ю.
wycccccccccc76 vues

Plus de mrprizrak

урок 6 графический редактор corel draw. работа с графическими par
урок 6 графический редактор corel draw. работа с графическимиурок 6 графический редактор corel draw. работа с графическими
урок 6 графический редактор corel draw. работа с графическимиmrprizrak
9.6K vues46 diapositives
урок 1 засоби перегляду й перетворення графічної інформації par
урок 1 засоби перегляду й перетворення графічної інформаціїурок 1 засоби перегляду й перетворення графічної інформації
урок 1 засоби перегляду й перетворення графічної інформаціїmrprizrak
1.3K vues18 diapositives
T 6 4 par
T 6 4T 6 4
T 6 4mrprizrak
429 vues11 diapositives
T 6 3 par
T 6 3T 6 3
T 6 3mrprizrak
382 vues7 diapositives
тема 6 2 par
тема 6 2тема 6 2
тема 6 2mrprizrak
316 vues12 diapositives
тема 6 1 par
тема 6 1тема 6 1
тема 6 1mrprizrak
404 vues8 diapositives

Plus de mrprizrak(14)

урок 6 графический редактор corel draw. работа с графическими par mrprizrak
урок 6 графический редактор corel draw. работа с графическимиурок 6 графический редактор corel draw. работа с графическими
урок 6 графический редактор corel draw. работа с графическими
mrprizrak9.6K vues
урок 1 засоби перегляду й перетворення графічної інформації par mrprizrak
урок 1 засоби перегляду й перетворення графічної інформаціїурок 1 засоби перегляду й перетворення графічної інформації
урок 1 засоби перегляду й перетворення графічної інформації
mrprizrak1.3K vues
компвирусы par mrprizrak
компвирусыкомпвирусы
компвирусы
mrprizrak362 vues
комп вирусы par mrprizrak
комп вирусыкомп вирусы
комп вирусы
mrprizrak261 vues
работа с дисками par mrprizrak
работа с дискамиработа с дисками
работа с дисками
mrprizrak450 vues
тема 2 3.история развития вычислительной техники par mrprizrak
тема 2 3.история развития вычислительной техникитема 2 3.история развития вычислительной техники
тема 2 3.история развития вычислительной техники
mrprizrak1.3K vues
тема 2 2.техническое обеспечение компьютера par mrprizrak
тема 2 2.техническое обеспечение компьютератема 2 2.техническое обеспечение компьютера
тема 2 2.техническое обеспечение компьютера
mrprizrak3.2K vues
тема 2 1.архитектура компьютера par mrprizrak
тема 2 1.архитектура компьютератема 2 1.архитектура компьютера
тема 2 1.архитектура компьютера
mrprizrak835 vues
9 клас тема 1_2_информац. процес, системы. кодирование par mrprizrak
9 клас тема 1_2_информац. процес, системы. кодирование9 клас тема 1_2_информац. процес, системы. кодирование
9 клас тема 1_2_информац. процес, системы. кодирование
mrprizrak1K vues
9клас тема 1_ 1_информатика.информация объём информ par mrprizrak
9клас тема 1_ 1_информатика.информация объём информ9клас тема 1_ 1_информатика.информация объём информ
9клас тема 1_ 1_информатика.информация объём информ
mrprizrak1.1K vues

урок 3 системи опрацювання графічних зображень

 • 2. Графічний редактор – це прикладна програма, призначена для створення та обробки графічних зображень за допомогою комп’ютера. Незалежно від сфери використання кожен графічний редактор у своєму складі має:  інструменти малювання на комп’ютері;  бібліотеку готових зображень;  набір інструментів;  набір спецефектів;  роботу з довільними частинами зображень;  збільшувати фрагменти зображення для пророблення дрібних деталей;  додавати до зображень текст;  масштабу вати зображення, виконувати його пересування поворот.
 • 3. Двовимірна графіка Прикладне програмне забезпечення для роботи з комп’ютерною графікою за принципом дії і і функціональним призначенням можна поділити на три групи:  програми для роботи з растровою графікою (bitmap або raster);  програми для роботи з векторною графікою (vector або draw);  програми для роботи з фрактальною графікою (fractal).
 • 4. Програм для роботи з комп’ютерною графікою.  Програми для роботи з растровою графікою.  Програми для роботи з векторною графікою.  Програми для обробки фрактайлів.
 • 5. Програми для роботи з растровою графікою.  Adobe Photoshop;  Corel Photo-Paint;  Jasc Software Paint Shop Pro;  Microsoft PhotoDraw;  Adobe PhotoDeluxe;  Corel Painter ;  Paint.
 • 6. Adobe Photoshop  Прикладну програму для роботи з растровими зображеннями Adobe Photoshop по праву можна вважати «класичною» в своїй групі. Основними перевагами Adobe Photoshop вважають використання принципу шарів і систему додаткових програмних модулів (plug- in). Жодна інша програма обробки растрової графіки не може порівнятися з Photoshop у зручності роботи з цими компонентами.
 • 7. Corel Photo-Paint  Прикладна програма Corel Photo-Paint входить до складу редактора векторної графіки СоrelDraw. Програма інтегрується з іншими продуктами пакету СогеlDraw. Завдяки застосуванню принципу шарів і об'єктів у програмі Corel Photo-Paint можна комбінувати растрові й векторні зображення в одній картинці, організовуючи взаємодію між ними. Очевидною перевагою застосування програми Corel Photo-Paint є широкий вибір вбудованих фільтрів, деякі з яких не мають аналогів.
 • 8. Jasc Software Paint Shop Pro  Графічний редактор підтримує імітацію« реалістичних » параметрів пензля, а також має засіб Picture Tube для створення заливки фігур різними об'єктами. Особливістю Paint Shop Pro є підтримка величезної кількості різних форматів файлів (як растрової, так і векторної графіки). У програмі Paint Shop Pro є засоби роботи з шарами такими самими методами, як у програмі Photoshop, за винятком функцій створення і застосування стилів для шарів. Повністю підтримуються модулі, що підключаються, розроблені для Photoshop. Програма «уміє» коректно відкривати і зберігати файли в «рідному» для Photoshop форматі.PSD.
 • 9. Microsoft PhotoDraw  Головна особливість програми Microsoft PhotoDraw полягає в тому, що в ній зосереджені засоби створення і обробки як векторних, так і растрових зображень.  Готових примітивів (фігур) для малювання в програмі PhotoDraw існує близько півсотні, що помітно полегшує роботу користувачам. Те, що в програмі Photoshop часто доводиться малювати «вручну», в PhotoDraw можна створити двома-трьома маніпуляціями миші. Для векторного об'єкта можна вибрати одну з понад сімдесяти форм обведення. Є пензлі для малювання не тільки в стилі «олія», «акварель», «туш», а й «скріпка» та інші екзотичні «наочні пензлі». Разом з тим в PhotoDraw неможливо розробити і зберегти так звані «користувацькі» пензлі. Це можна вважати недоліком програми.
 • 10. Adobe PhotoDeluxe  Програма PhotoDeluxe фірми Adobe належить до «легкої вагової категорії», порівняно з програмою Photoshop тієї самої фірми. «Легкість» виражається не тільки в малому обсязі програми на жорсткому диску, а й у надзвичайно спрощеному інтерфейсі, розрахованому на непрофесіоналів.  Програму зроблено в стилі «включи і працюй». PhotoDeluxe як самостійний растровий редактор практично не продається. Зазвичай програма постачається в комплекті зі сканерами або цифровими фотокамерами.
 • 11. Corel Painter  Програма призначена для художників, охочих творити у сфері комп'ютерної графіки. З цієї концепцією розроблено і своєрідний інтерфейс, і незвичайний набір інструментів програми.  Програма має широкий вибір інструментів для малювання і різних засобів, що імітують особливості різних технік живопису: олія, акварель, туш, олівець. Крім того, в програмі розвинені й «суто комп'ютерні» засоби створення зображень: шаблони, заливки, контури, текстури.  У засобах роботи з шарами програма Painter поступається графічному редактору Photoshop. Проте основні функції підтримує на хорошому рівні. В принципі, зображення, створене в Painter, можна зберегти у форматі. PSD. і остаточно «відшліфувати» в «знаменитому» графічному редакторі Photoshop. Модулі імпорту й експорту графіки пропонують широкий вибір форматів для зберігання файлів зображень.
 • 12. Програми для роботи з векторною графікою  Adobe Illustrator;  Macromedia FreeHand .
 • 13. Adobe Illustrator  Програма є орієнтиром у сфері векторної графіки для інших фірм-розробників подібних програм. Така ситуація пояснюється тим, що саме фірма Аdobe стоїть біля витоків розробки технології опису сторінок мовою РоstScript, що є основою векторної графіки, зокрема векторних шрифтів.  Разом з тим, програма Adobe Illustrator широко застосовується, головним чином, для професійної додрукарської підготовки поліграфічної продукції, а велику частину масового ринку для користувачів- аматорів комп'ютерної графіки зайняли інші програми векторної графіки. Це пояснюється деякими особливостями програми Adobe Illustrator: складністю інтерфейсу, неможливістю роботи з багатосторінковими публікаціями, слабкою підтримкою засобів для верстки тексту, складними функціями обробки растрової графіки.
 • 14. Macromedia FreeHand  Пакет програм Macromedia FreeHand привертає увагу масового користувача простотою інтерфейсу і достатніми функціями для розробки нескладних за дизайном документів. Інструментарій програми FreeHand достатній для малювання і роботи з текстом масовим користувачем, але обмежений з погляду професійного дизайнера: у пакеті переважають інструменти для редагування вузлів, а не роботі з об'єктом загалом. У програму можна підключати зовнішні модулі Xtra.  Причому архітектура зовнішніх модулів Хtrа така, що дає змогу третім фірмам додавати свої засоби в меню Хtrа, не інтегруючи їх власне у програму. Палітри зовнішніх модулів об'єднують Хtra Tools (Додаткові інструменти) та Хtra Operations (Операції).
 • 15. Програми для обробки фрактайлів.  Fractal Design Paint;  Fractal Design Poser;  Art Dabbler;  AddDepth .
 • 16. Fractal Design Paint  Fractal Design Painter — програма для створення і обробки високохудожніх растрових ілюстрацій. Підтримує багатошаровість зображень і можливість використання фільтрів від програми . Дозволяє емулювати Adobe Photoshop велику кількість художніх інструментів: олівці, пензлі, пастелі, різноманітні типи фарб. На сьогоднішній день Fractal Design Painter — програма «номер один» для художників, що використовують у своїй творчості комп'ютер.
 • 17. Fractal Design Poser  Fractal Design Poser дозволяє інтегрувати 2D-зображення, ЗD-сцени, Web-графіку і анімацію;
 • 18. Art Dabbler  Art Dabbler є чудовим засобом для навчання малювання.
 • 19. AddDepth  AddDepth використовується для створення 2D-заставок, текстів та інших ЗD-об'єктів.
 • 20. Програми для роботи з 3D-графікою і комп'ютерною анімацією.  3D Studio MAX;  ЗD-графіка;  Lightwave 3D;  Мауа.
 • 21. 3D Studio MAX  Програма 3D Studio MAX є професійним пакетом для роботи з тривимірною графікою. З її допомогою можна створювати дуже складні сцени й анімаційні ролики. Основа програми — в промислових системах автоматизованого проектування фірми Аutodesk.  Програма 3D Studio MAX є об'єктне орієнтованою системою. Всі елементи, наявні в тривимірній сцені, належать до певного класу і типу об'єктів. Залежно від приналежності, об'єкт має специфічний набір властивостей. Основними класами об'єктів є: графічні примітиви й інші просторові та плоскі моделі; матеріали; камера; джерела світла; система координат; допоміжна сітка; ключові кадри (стосовно анімації).
 • 22. ЗD-графіка  ЗD-графіка — це програма для створення віртуальних предметів і персонажів, їх анімація і поєднання з реальними предметами та інтер'єрами. Нині існує кілька перспективних напрямів використання 3D-графіки.
 • 23. Lightwave 3D  Програма Lightwave 3D є засобом тривимірного моделювання й анімації, за деякими параметрами перевищує можливості популярної програми 3D Studio MAX. Пакет містить дві самостійні програми: LightWave Layout (для побудови сцен і анімації) і LightWave Modeller (для конструювання тривимірних моделей). Вони мають схожий інтерфейс, але різні елементи управління. Наприклад, в LightWave Layout немає інструментів для створення тривимірних моделей: всі об'єкти імпортуються у сцену.  Зв'язок між модулями здійснюється через спеціальну програму, що синхронізує стан об'єктів. При зміні властивостей об'єкта засобами LightWave Modeller модифікація автоматично відтворюється в просторі сцени.  У програмі LightWave реалізовано схематичний режим перегляду простору сцени, що дає змогу користувачу побачити ієрархію об'єктів і зв'язки між ними у вікнах проекцій. Такий метод набагато наочніший , ніж використовувані в інших програмах спеціалізовані панелі.
 • 24. Мауа 3D  Специфічною особливістю прикладної програми Мауа є її «необмежена» розширюваність. Робота програми організована таким чином, що кожна операція записується у вигляді набору команд вбудованою внутрішньою мовою МЕL. Послідовності таких команд можна зберігати у вигляді окремих сценаріїв і за необхідності запускати знову.  Зусиллями користувачів цей пакет набуває справді безмежних можливостей, оскільки має широкий набір базових функцій. Звичайно, окремому користувачеві розв'язувати такі завдання самотужки складно, тому повною мірою можливості програми Мауа розкриваються під час використання командами користувачів на великих фірмах, де над удосконаленням засобів моделювання й анімації можуть одночасно працювати кілька програмістів.  Програма Мауа має набір спеціальних засобів, до яких входять, наприклад, модулі для моделювання текстур тканини і хутра, до недавнього часу завдання імітації таких поверхонь за допомогою персонального комп'ютера було практично нерозв'язним.