Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.
С Ъ ЗД АВАНЕ НА  ПРЕЗЕНТА ЦИЯ ЧРЕЗ P OWER  POINT Урок по ИТ - М.Василева
Стартиране на програмата  <ul><li>A / START  PROGRAMS  / MICROSOFT OFFIS TOOLS /  MICROSOFT POWER POINT </li></...
Работен екран на Power Point <ul><li>А ) Структурните елементи на прозореца са: </li></ul><ul><ul><li>1 . Заглавна лента...
Работен екран на Power Point <ul><li>Б ) Работни изгледи. </li></ul><ul><li>Лентата на състоянието дава възможност да се ...
Създаване на презентация  <ul><li>След избора на Blank Presentation от  New в дясно на екрана се появява панела на ...
Въвеждане и форматиране на текст  <ul><li>Въвеждането на текст е възможно в полетата, които носят името: </li></ul><ul><l...
Задача <ul><li>/ Въведете заглавието на презентацията: “Теория за електролитната дисоциация” в полето Title и имената с...
Вмъкване на графични изображения  <ul><li>Това може да стане по следните начини: </li></ul><ul><li>Първи начин : </li></u...
Изтриване на обекти <ul><li>1) Избира се изображение и натискаме клавиша Delete . </li></ul><ul><li>2) Кликва се с десе...
Вмъкване на таблици <ul><li>Първи начин: </li></ul><ul><li>1) Избира се подходящ слайд. </li></ul><ul><li>2) Кликва се вър...
ЗАДАЧА <ul><li>Създайте трети слайд от Content Layouts - 3 та структура . </li></ul><ul><li>Въведете заглавието: ”Вид...
Вмъкване на диаграма  <ul><li>Първи начин: </li></ul><ul><li>1)Кликва се върху иконата за диаграма в подходящия слайд и с...
Задача <ul><li>Създайте следващ 4-слайд от Text and Content Layouts - 1  или 5 структура . </li></ul><ul><li>Въведете т...
Пренареждане на обекти  <ul><li>Всеки обект в слайдовете може да бъде преместван, променян по големина, завъртан или изтр...
Пренареждане на слайдове <ul><li>Пренареждането на слайдовете от презентацията се извършва като се премине в работен изгле...
Задача <ul><li> а) Създайте нов слайд (5) като изберете структура  от Text and Content Layouts -3 или 4 структура. б)...
Задачи за самостоятелна работа: <ul><li>1) Създайте следващи (6 и 7) слайдове като изберете структура съдържаща  заглавие...
Prochain SlideShare
Chargement dans…5
×

създаване на презентация чрез Power Point

48 227 vues

Publié le

Publié dans : Technologie
 • Follow the link, new dating source: ♥♥♥ http://bit.ly/2Qu6Caa ♥♥♥
     Répondre 
  Voulez-vous vraiment ?  Oui  Non
  Votre message apparaîtra ici
 • Dating for everyone is here: ♥♥♥ http://bit.ly/2Qu6Caa ♥♥♥
     Répondre 
  Voulez-vous vraiment ?  Oui  Non
  Votre message apparaîtra ici

създаване на презентация чрез Power Point

 1. 1. С Ъ ЗД АВАНЕ НА ПРЕЗЕНТА ЦИЯ ЧРЕЗ P OWER POINT Урок по ИТ - М.Василева
 2. 2. Стартиране на програмата <ul><li>A / START  PROGRAMS  / MICROSOFT OFFIS TOOLS /  MICROSOFT POWER POINT </li></ul><ul><li>Б/ С кликване върху икона на програмата. </li></ul><ul><li>/Стартирайте програмата!/ </li></ul><ul><li>След стартиране на програмата се отваря прозореца на Power Point . В дясната част на прозореца се намира панела със задачи. На него са показани следните възможности за създаване на презентация: </li></ul><ul><li>Open a presentation - отваряне на файл със съществуваща презентация. </li></ul><ul><li>New - нова презентация; чрез избор на готови схеми. </li></ul><ul><li>New from exesting presentation </li></ul><ul><li>New from tamplate - чрез избиране на модели на слайдовете от списък с шаблони. </li></ul><ul><li>Ще работим с Blan к Р resentation o т New . </li></ul>
 3. 3. Работен екран на Power Point <ul><li>А ) Структурните елементи на прозореца са: </li></ul><ul><ul><li>1 . Заглавна лента; 4.Работна област; </li></ul></ul><ul><ul><li>2.Лента с менюта; 5.Лента на състоянието; </li></ul></ul><ul><ul><li>3.Ленти с бутони ; </li></ul></ul><ul><ul><li>Първите три елемента са аналогични на тези в Word . Автоматично се показват панели: </li></ul></ul><ul><li>в дясно на стиловете </li></ul><ul><li>в ляво за последователността на слайдовете. </li></ul>
 4. 4. Работен екран на Power Point <ul><li>Б ) Работни изгледи. </li></ul><ul><li>Лентата на състоянието дава възможност да се покажат три варианта на работни изгледи: </li></ul><ul><li> Normal - използва се при изграждане на текущия слайд; </li></ul><ul><li> Slide sorter - показва всички съществуващи слайдове в умален размер и се използва за пренареждането им; </li></ul><ul><li> Slide show - текущият слайд се извежда на екрана както при представяне на презентация. </li></ul><ul><li>Иконите за тези изгледи се намират долу вляво до работната област. </li></ul>
 5. 5. Създаване на презентация <ul><li>След избора на Blank Presentation от New в дясно на екрана се появява панела на стиловете( Apply Slide Layout ). От него се избира структурата на слайда, в зависимост от елементите които ще съдържа. Панела предлага следните възможности: </li></ul><ul><li>Text Layouts - за въвеждане на текст. </li></ul><ul><li>Content Layouts - за вмъкване на обекти. </li></ul><ul><li>Text and Content Layouts - за вмъкване на текст и обекти. </li></ul><ul><ul><li>Other Layouts - предлага други възможности . </li></ul></ul><ul><li>Следващите слайдове може да избират с бутона от лентата, Ctrl + M или от меню Insert  New Slide , а структурата им от панела на стиловете. </li></ul><ul><li> /Изберете първият вариант на структура на слайд от Text Layouts ./ </li></ul>
 6. 6. Въвеждане и форматиране на текст <ul><li>Въвеждането на текст е възможно в полетата, които носят името: </li></ul><ul><li>Click to add title; </li></ul><ul><li>Click to add subtitle; </li></ul><ul><li>Click to add text. </li></ul><ul><li>След еднократно кликване с мишката в такова поле се появява маркера и може да се въвежда текст. Той се форматира автоматично според дизайна на слайда. </li></ul><ul><li>При вмъкване на текст от Word , текста се копира по обичайния начин и се вмъква в желаната позиция на слайда. </li></ul><ul><li>Ако искаме да направим промени – избираме съответния текст и използваме бутоните от форматиращата лента или командите от лентата с менюта. Те са аналогични с тези от програмите Word и Excel . </li></ul>
 7. 7. Задача <ul><li>/ Въведете заглавието на презентацията: “Теория за електролитната дисоциация” в полето Title и имената си в – Subtitle . </li></ul><ul><li>Съхранете създадения слайд: File  Save as ... </li></ul><ul><li>/В полето Save in на прозореца се посочва къде да се съхрани, а във File name се въвежда името на презентацията. При щракване върху бутона Save програмата автоматично поставя разширение на файла . ppt / </li></ul>
 8. 8. Вмъкване на графични изображения <ul><li>Това може да стане по следните начини: </li></ul><ul><li>Първи начин : </li></ul><ul><li>1) Избира се подходяща структура на слайд; </li></ul><ul><li>2) При кликване с ляв бутон на мишката върху икона от полето за графично изображение се отваря прозорец; </li></ul><ul><li>3) Чрез бутона Insert / OK / или чрез двукратно кликване върху избраната картинка тя се вмъква в слайда. </li></ul><ul><li>Втори начин: </li></ul><ul><li>1) От меню Insert  Picture  From File ; </li></ul><ul><li>2) Избира се графично изображение от съществуващ файл. </li></ul><ul><li>3) Натиска се бутона Insert / OK / и картинката се вмъква. </li></ul>
 9. 9. Изтриване на обекти <ul><li>1) Избира се изображение и натискаме клавиша Delete . </li></ul><ul><li>2) Кликва се с десен бутон върху обекта и от контекстното меню избираме Cut . </li></ul><ul><li>Зад. Създайте втори слайд като изберете структура от Content Layouts . Въведете заглавието: «Неелектролити» ,текста и в мъкнете подходящи картинки от папка Picture . </li></ul>
 10. 10. Вмъкване на таблици <ul><li>Първи начин: </li></ul><ul><li>1) Избира се подходящ слайд. </li></ul><ul><li>2) Кликва се върху иконата от полето за графично изображение. В появилият се прозорец се задават броя на редовете и колоните. </li></ul><ul><li>3) Натиска се бутона /ОК / Insert . </li></ul><ul><li>Втори начин: </li></ul><ul><li> 1) Insert  Table </li></ul><ul><li> 2) Избор на редове и колони от появилия се прозорец /ОК. </li></ul>
 11. 11. ЗАДАЧА <ul><li>Създайте трети слайд от Content Layouts - 3 та структура . </li></ul><ul><li>Въведете заглавието: ”Видове електролити . ” В полето за обекти кликнете върху иконата – Insert table . </li></ul><ul><li>Вмъкнете таблица състояща се от 4 реда и 3 колони. Попълнете я с данните от работния лист. Съхранете. </li></ul>
 12. 12. Вмъкване на диаграма <ul><li>Първи начин: </li></ul><ul><li>1)Кликва се върху иконата за диаграма в подходящия слайд и се появява диалогов прозорец с името на презентацията - Datasheet . </li></ul><ul><li>2) Въвеждат се стойности и въз основа на тях се изгражда диаграмата. </li></ul><ul><li>3) Затваря се прозореца и диаграмата е готова. </li></ul><ul><li>Легендата на диаграмата може да се премахне като се избере и се натисне клавиша Delete . </li></ul><ul><li>Втори начин: </li></ul><ul><li>1) От меню Insert  Chart – диалогов прозорец / въвеждане на данни / затваряне./ </li></ul>
 13. 13. Задача <ul><li>Създайте следващ 4-слайд от Text and Content Layouts - 1 или 5 структура . </li></ul><ul><li>Въведете текста. </li></ul><ul><li>В полето за вмъкване на обекти кликнете върху иконата за диаграма ( Insert Diagram ) Изберете структура/ ОК / и я попълнете. Съхранете . </li></ul>
 14. 14. Пренареждане на обекти <ul><li>Всеки обект в слайдовете може да бъде преместван, променян по големина, завъртан или изтриван. За целта: </li></ul><ul><ul><li>Селектира се – с ляв бутон на мишката щракваме върху него. </li></ul></ul><ul><ul><li>Големината му се променя като се захванат и изтеглят малките кръгчета около него. </li></ul></ul><ul><ul><li>Преместването става като се захваща на произволно място и се изтегля. </li></ul></ul><ul><ul><li>Завъртането става със захващане на зеленото кръгче от очертанието и придвижване в желана посока и позиция. </li></ul></ul><ul><ul><li>Текстово прозорче се премества като се захване и изтегли рамката му. </li></ul></ul><ul><li>Изтриване – c Delete. </li></ul>
 15. 15. Пренареждане на слайдове <ul><li>Пренареждането на слайдовете от презентацията се извършва като се премине в работен изглед Slide Sorter View . </li></ul><ul><li>Всички слайдове се показват в умален размер. </li></ul><ul><li>Със захващане и влачене с мишката се поставя на желаното място. </li></ul>
 16. 16. Задача <ul><li> а) Създайте нов слайд (5) като изберете структура от Text and Content Layouts -3 или 4 структура. б) Въведете заглавието и текста. </li></ul><ul><li>в) Поставете картинките от папка “ Picture ” по двата начина. Подредете естетически картинките. г) Съхранете. </li></ul><ul><li>д) Преминете в режим Slide Sorter View . Подредете слайдовете в логическа последователност. е) Преминете в режим Slide Show и прегледайте създадената от вас презентация. </li></ul>
 17. 17. Задачи за самостоятелна работа: <ul><li>1) Създайте следващи (6 и 7) слайдове като изберете структура съдържаща заглавие и текст. Въведете текста от работните листи </li></ul><ul><li>или вмъкнете картинки и пренаредете слайдовете в презентацията. </li></ul><ul><li>2) Създайте нов слайд. Вмъкнете таблицита и въведете текста от работния лист. Разгледайте отново презентацията и пренаредете слайдовете </li></ul><ul><li>Съхранете новите слайдове в презентацията. </li></ul>

×