Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.
Урок М.Василева
1. ВИДОВЕ ВЪГЛЕВОДОРОДИ
2. МЕТАН <ul><li>2.1. Разпространение </li></ul><ul><li>На Земята се образува при разлагане на организми в отсъствие на въ...
МЕТАН <ul><li>2.2. СЪСТАВ И СТРОЕЖ </li></ul><ul><li>СН 4 </li></ul><ul><li>Н </li></ul><ul><li>Н – С – Н </li></ul><ul><...
2.4. ХИМИЧНИ СВОЙСТВА <ul><li>ТРУДНО РЕАГИРА С ПОЛЯРНИ СЪЕДИНЕНИЯ ПРИ ОБИКНОВЕНА ТЕМПЕРАТУРА; </li></ul><ul><li>УСТОЙЧИВ Н...
– – +  –  – – + – H CI 2 В) ХАЛОГЕНИРАНЕ – ВЕРИЖНА РЕАКЦИЯ МЕХАНИЗЪМ НА ЗАМЕСТИТЕЛНАТА РЕАКЦИЯ С ХАЛОГЕННИ ЕЛЕМЕНТИ ...
2.5. ПОЛУЧАВАНЕ <ul><li>ИЗВЛИЧА СЕ ОТ ПРИРОДНИЯ ГАЗ ; </li></ul><ul><li>ОТ т.нар. ВОДЕН ГАЗ – ВЪГЛЕРОДЕН ОКСИД И ВОДОРОД...
 Най-големи източници на метан в света са добиването на изкопаеми горива, комерсиално животновъдство и сметищата.
2 .6. УПОТРЕБА
Енергиен комплекс за производство на електроенергия и биодизел от отпадни суровини Произвежда следните енергийни носители:...
Благодаря за вниманието!
Prochain SlideShare
Chargement dans…5
×

Въглеводороди. Метан

11 177 vues

Publié le

Publié dans : Formation
 • Identifiez-vous pour voir les commentaires

Въглеводороди. Метан

 1. 1. Урок М.Василева
 2. 2. 1. ВИДОВЕ ВЪГЛЕВОДОРОДИ
 3. 3. 2. МЕТАН <ul><li>2.1. Разпространение </li></ul><ul><li>На Земята се образува при разлагане на организми в отсъствие на въздух (метаногенни бактерии); </li></ul><ul><li>В природен газ – 75-85 % до 95%; </li></ul><ul><li>В заблатени места – блатен газ; </li></ul><ul><li>В каменовъглени мини – газ гризу; </li></ul><ul><li>Значителна част от атмосферата на планетите Юпитер, Сатурн, Уран и Нептун. </li></ul>
 4. 4. МЕТАН <ul><li>2.2. СЪСТАВ И СТРОЕЖ </li></ul><ul><li>СН 4 </li></ul><ul><li>Н </li></ul><ul><li>Н – С – Н </li></ul><ul><li>Н </li></ul><ul><li>КОВАЛЕНТНИ СЛАБОПОЛЯРНИ ВРЪЗКИ; </li></ul><ul><li>РАВНОСТОЙНИ ПО ЕНЕРГИЯ И ПО ДЪЛЖИНА; </li></ul><ul><li>ВАЛЕНТЕН ЪГЪЛ – 109 0 28` </li></ul><ul><li>2.3. ФИЗИЧНИ СВОЙСТВА </li></ul><ul><li>ГАЗ; </li></ul><ul><li>БЕЗ ЦВЯТ; </li></ul><ul><li>БЕЗ МИРИС; </li></ul><ul><li>2 ПЪТИ ПО-ЛЕК ОТ ВЪЗДУХА; </li></ul><ul><li>ВТЕЧНЯВА СЕ ПРИ НИСКИ t 0 И ВИСОКО НАЛЯГАНЕ; </li></ul><ul><li>ПРАКТИЧЕСКИ НЕРАЗТВОРИМ ВЪВ ВОДА. </li></ul>
 5. 5. 2.4. ХИМИЧНИ СВОЙСТВА <ul><li>ТРУДНО РЕАГИРА С ПОЛЯРНИ СЪЕДИНЕНИЯ ПРИ ОБИКНОВЕНА ТЕМПЕРАТУРА; </li></ul><ul><li>УСТОЙЧИВ НА СИЛНИ ОКИСЛИТЕЛИ ( КМ nO 4 ); </li></ul><ul><li>А) ГОРЕНЕ – С БЕЗЦВЕТЕН ПЛАМЪК В КИСЛОРОДНА СРЕДА </li></ul><ul><li>СН 4 + О 2  СО 2 + 2Н 2 О + Q </li></ul><ul><li>Б) РАЗЛАГА СЕ ПРИ 1000 0 С НА САЖДИ И ВОДОРОД: </li></ul><ul><li>СН 4  С + 2Н 2 </li></ul>
 6. 6. – – + –  – – + – H CI 2 В) ХАЛОГЕНИРАНЕ – ВЕРИЖНА РЕАКЦИЯ МЕХАНИЗЪМ НА ЗАМЕСТИТЕЛНАТА РЕАКЦИЯ С ХАЛОГЕННИ ЕЛЕМЕНТИ СН 4 + СІ 2  СН 3 СІ + НСІ хлорометан СН 3 СІ + СІ 2  СН 2 СІ 2 + НСІ дихлорометан СН 2 СІ 2 + СІ 2  СНСІ 3 + НСІ трихлорометан СНСІ 3 + СІ 2  ССІ 4 + НСІ тетрахлорометан
 7. 7. 2.5. ПОЛУЧАВАНЕ <ul><li>ИЗВЛИЧА СЕ ОТ ПРИРОДНИЯ ГАЗ ; </li></ul><ul><li>ОТ т.нар. ВОДЕН ГАЗ – ВЪГЛЕРОДЕН ОКСИД И ВОДОРОД ПРИ t 0 = 200-300 0 С И КАТАЛИЗАТОР Ni </li></ul><ul><li>СО + 3Н 2  СН 4 + Н 2 О </li></ul><ul><li>ЛАБОРАТОРНО СЕ ПОЛУЧАВА ПО РЕАКЦИЯТА: </li></ul><ul><li>Al 4 C 3 + 12H 2 О  4Al(OH) 3 + 3CH 4 </li></ul>
 8. 8. Най-големи източници на метан в света са добиването на изкопаеми горива, комерсиално животновъдство и сметищата.
 9. 9. 2 .6. УПОТРЕБА
 10. 10. Енергиен комплекс за производство на електроенергия и биодизел от отпадни суровини Произвежда следните енергийни носители: електрическа енергия; гореща вода; втечнен газ; пиролизно масло; пиролизен въглен; други течни горива.
 11. 11. Благодаря за вниманието!

×