Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Replika 08 2007

1 210 vues

Publié le

Replika

 • Soyez le premier à commenter

 • Soyez le premier à aimer ceci

Replika 08 2007

 1. 1. PORNOGRAFIA I POLITYKA NOWE POKOLENIE KPH PRZEGIĘCI dwumiesięcznik społeczno - kulturalny
 2. 2. Tekst: Ewa Tomaszewicz wstępniak Spis treści 03 R A P O R T 10 Ś W I A T 17 M A R K E T Krakowski spleen ILGA Europe o homofobii Bogaci czy prześladowani (2) Parada to święto w Polsce Innastrona.pl najlepszym Wywiad z Tomaszem Bączkowskim, Jodie Foster lesbijką? serwisem LGBT prezesem Fundacji Równości Homofobiczny arcybiskup 18 K U L T U R A Zupełnie nowa planeta? Rok bez pracy za pocałunek Od Tootsie do Agrado Dni Równości 2007 Mardi Gras 2007 Przebieranki w kinie 09 K R A J 12 S P O Ł E C Z E Ń S T W O głównego nurtu Krystian Lupa o swoim Iniemamocni z ulicy Żelaznej Podnieście ręce homoseksualizmie Dzieciaki, kłopoty? i my Jedyny gej we wsi George Michael w Polsce Małżeństwo – związek kobiety Harlequin o lesbijkach Giedroyć z Czapskim i mężczyzny (i dzieci) od wieków? Jestem supergejem i dużo wciągam Kayah for Boys and Gays 16 F E L I E T O N Chwile wolności Homofob Stachursky Wszyscy jesteśmy przegięci Proszę cię, narysuj mi pedałka! Dziękujemy wszystkim, którzy wpłacili 1 procent swojego podatku, aby wspomóc naszą działalność. Kampania Przeciw Homofobii Mamy się z czego cieszyć? „Yes, yes, yes“ – Kancelarii Prezydenta. – Uważam, że nasze Kaczyński. Natomiast Marszałek Sejmu Ludwik tak zatytułowała władze są liberalne w stosunku do mniejszości Dorn w rozmowie z przewodniczącym PE Han- Fundacja Rów- seksualnych – dodał. Zaznaczył też, że – zgodnie sem-Gertem Poetteringiem zaapelował, by ności informację z tym, co mówił prezydent Kaczyński – czym oceniać „po czynach, nie po słowach“. Inte- na swojej stronie innym jest tolerancja, a czym innym promowanie resujący postulat, szczególnie że rezolucja wy- internetowej o pewnego stylu życia. Czyli – nic się nie zmieniło. mienia właśnie czyny... zwycięstwie w W Polsce nie ma dyskryminacji, jest za to walka sprawie „Bącz- z wszechobecną propagandą homoseksualną Tegoroczna Parada Równości przejdzie ulicami kowski i inni (cokolwiek by to miało oznaczać). Warszawy pod hasłami legalizacji związków part- przeciwko Pols- nerskich oraz wprowadzenia edukacji i usta- foto: Oiko ce“ przed Trybu- Wyrok Trybunału to nie jedyny w ostatnich wodawstwa antydyskryminacyjnego. Niewątpliwie nałem Praw dniach głos potępiający polską politykę wobec wejście tych postulatów w życie poprawiłoby Człowieka w osób homoseksualnych. Pod koniec kwietnia opinię Polski w Unii Europejskiej, nie mówiąc już o Strasburgu. W wyroku ogłoszonym 3 maja Trybu- w sprawie homofobii w Polsce po raz kolejny poprawie sytuacji osób homoseksualnych w nał uznał, że Lech Kaczyński, ówczesny prezydent wypowiedział się Parlament Europejski, przyj- Polsce. Niestety – przez najbliższe lata muszą nam stolicy, złamał prawo, zakazując Parady Równości mując rezolucję „Homofobia w Europie“. Wy- wystarczyć słowa, że nikt nas tutaj nie dyskryminu- w 2005 roku, i nadużył wolności słowa, nazywając mienia w niej 18 przykładów naruszenia praw je. Na czyny przyjdzie jeszcze poczekać. paradę propagowaniem homoseksualizmu. osób homoseksualnych w Europie, z których www.replika.kampania.org.pl aż 12 dotyczy Polski. Jeden raz nas chwali – Jest co świętować? Na pewno tak. To kolejne za dopuszczenie do wcześniej zakazywanych Wydawca: Stowarzyszenie Kampania Przeciw Homofobii, ul. Żelaz- na 68, Warszawa, tel.: 022 423 64 38, gazeta@kampania.org.pl wielkie zwycięstwo w walce o równouprawnie- Parad Równości i Marszy Tolerancji – a 11 ga- Redaktorka naczelna: Ewa Tomaszewicz nie osób homoseksualnych. Od tej pory każdy, ni: za poczynania Romana Giertycha i politykę Zastępca redaktorki naczelnej: Mariusz Kurc Stała współpraca: Robert Biedroń, Michał Hucał, Radek Oliwa, komu przyjdzie do głowy naruszyć prawo oby- edukacyjną rządu, homofobiczne wypowiedzi Małgorzata Rawińska, Agnieszka Szpak, Krzysztof Śmiszek, wateli Polski do gromadzenia się i pokojowego premiera, wiceministra edukacji Orzechow- Krzysztof Tomasik, Grzegorz Lepianka, Edyta Pawlukiewicz Marketing: QM Orzoł, office@qmarketing.pl wyrażania poglądów, musi się liczyć z podob- skiego i rzeczniczki praw dziecka. Fotoedytor: Oiko Petersen nymi konsekwencjami. Tyle że na przed- Skład: Agnieszka Kraska stawicielach koalicji rządzącej naszym krajem te Jak przyjęli politycy z partii rządzącej rezolucję Webmastering: Krzysztof Łoś Redakcja nie zwraca tekstów niezamówionych oraz zastrzega sobie konsekwencje nie robią większego wrażenia. Parlamentu? Podobnie jak poprzednie – z prawo do ich redagowania i skracania. Przedruki po uzyskaniu przykrością. Ale bez ubolewania. – Nikt nie pisemnej zgody wydawcy. – Nie podzielam zdania Trybunału na temat tej ogranicza praw gejów w Polsce – zapewnił na Okładka: Agnieszka Kraska sprawy – skomentował wyrok Maciej Łopiński z dzień po przyjęciu rezolucji premier Jarosław Współpraca: Adam Stefaniak 2
 3. 3. raport Krakowski spleen Kultura dla Tolerancji (19-22.04.07) w Krakowie Tekst: Mariusz Kurc Foto: Laura Evonne Steinman Marsz Tolerancji zgromadził trochę więcej uczestników niż poprzedni, udało się wejść na Rynek „Czekam na wiatr, co rozgoni ciemne skłębio- bus“, powodze- ne zasłony, stanę wtedy na raz ze słońcem niem cieszyły się twarzą w twarz“ – śpiewa Kora w piosence również seanse „Krakowski spleen“. Krakowski wiatr rozgania „Zupełnie innej wszechpolskie zasłony powoli, ale widać pos- sprawy“, rock tęp. Wierzę, że za dwa-trzy lata staniemy z tę- musicalu „Hed- czą twarzą w twarz – dumni i szczęśliwi. wig and the angry inch“, do- Tegoroczny Marsz Tolerancji w Krakowie zgro- kumentu „Pu- madził trochę więcej uczestników niż poprzed- łapka z celuloi- ni, chuligaństwo jego przeciwników było sku- du“ oraz trzecie- teczniej tłumione przez nieźle przygotowaną go sezonu seria- policję. Udało się wejść na Rynek. Nie brako- lu „The L word“. wało zagranicznych gości, wśród maszerują- cych można było też wypatrzyć Kazię Szczukę, W krakowskich Magdę Mosiewicz, Izabelę Jarugę-Nowacką. klubach na Kazi- Było wykrzykiwanie haseł i plakaty z napisami: mierzu (głównie Flower Power) w fajnej Anna Laszuk opowiadała o swej (chyba już „Homofobia – to się leczy“, „Jestem lesbijką i atmosferze odbywały się spotkania dyskusyj- kultowej?) książce „Dziewczyny, wyjdźcie z jestem z tego dumna“, „Gdyby mężczyźni za- ne. Można było posłuchać wykładów o les- szafy“, Sławomir Sierakowski z „Krytyki Poli- chodzili w ciążę, aborcja byłaby sakra- bijskich śladach w życiorysie Marii Konopnic- tycznej“ zastanawiał się, czy gej może być Po- kiej i homosek- lakiem a lesbijka – Polką, Katarzyna Kozyra po- sualnej tożsa- kazała przegląd swych prac video. mości Karola Szymanowskie- Agnieszka Weseli opowiadała o lesbijskim s/m, a go prowadzo- na niedzielnym śniadaniu we Flower Power Se- nych przez Lenę bastian Liszka uraczył nas multimedialną (piosen- Magnone oraz ki, zdjęcia, występy) opowieścią o gejowskiej Krzysztofa To- divie czasów nazizmu – Zarah Leander. masika. W cza- sie panelu dys- Nie sposób było zaliczyć choćby połowy atrakcji, a kusyjnego „Kon- nocą królowało szaleństwo w transowo-hou- sumpcjonizm i sowych klimatach klubu Kokon lub przy drag queer“ zastana- queens i kings. Właśnie wchodząc do Kokonu, wiano się, czy widziałem chłopaka, który odpowiadał przyjaciółce zakupy mogą na pytanie, skąd tu nagle taki tłum: „To chyba dlat- mieć moc eman- ego, że dziś był ten marsz“. Mam nadzieję, że za cypacyjną. Julie rok chłopak dołączy do nas wcześniej, na Marszu mentem“. W górę poleciały setki kolorowych Land (Fundacja Kultura dla Tolerancji) repre- właśnie. I jego przyjaciółka też. balonów. Zabrakło puenty – jakichś końco- zentowała pogląd antykonsumpcyjny, wskazu- wych dwóch słów od organizatorów, po któ- jąc, że zagraniczne firmy przyjazne gejom i les- Zmarł Andrzej Bulski rych rozeszlibyśmy się z poczuciem satysfakcji. bijkom czasem sponsorują także środowiska 1 maja 2007 roku w wieku 45 lat zmarł nagle Następnym razem. im wrogie, a Michał Hucał (Towarzystwo Andrzej Bulski, twórca pierwszego w Polsce Ekonomiczne na rzecz Gejów i Lesbijek) pod- miesięcznika dla gejów i lesbijek "Inaczej" oraz Za to o pełnym sukcesie można mówić w kon- kreślał, że – wprost przeciwnie – zaintereso- założyciel Wydawnictwa Softpress. tekście imprez towarzyszących. Projekcje filmo- wanie tych firm sprawia, ze rośnie akceptacja Partnerowi Andrzeja składamy wyrazy współczucia. we gromadziły tłumy. W efekcie niezbędny był społeczna homoseksualizmu oraz skłonność Redakcja „Repliki“ dodatkowy pokaz kapitalnego filmu „Short- gejów i lesbijek do coming outu. 3
 4. 4. Parada to święto raport wywiad z Tomaszem Bączkowskim, prezesem Fundacji Równości Rozmawiał: Krzysztof Tomasik Foto: Oiko Petersen Moim marzeniem jest, żeby prezydent Polski szedł w pierwszym rzędzie i otwierał paradę Co było nie tak z Paradą Równości, że potrzeb- wszym zakazie Kaczyńskiego doprowadzić tak. Tego jeszcze nie będzie przy następnej ka- ny był aż desant z Niemiec w postaci ciebie? sprawy do końca przed sądem. Po prostu nie dencji, ale jeżeli właśnie tacy ludzie dojdą do Ja się nie czuję desantem z Niemiec! Jestem złożył dokumentów niezbędnych do wszczęcia władzy, to będzie to w jakiś sposób nasz rząd. Polakiem, tylko Polakiem, mam tylko obywa- postępowania. Tak czy inaczej, większość mo- W Hiszpanii Zapatero wygrał walkę w swojej telstwo polskie. Po prostu studiowałem w jego życia i tak spędzam w Polsce. partii z betonem zaledwie siedmioma głosami, Niemczech, tam poznałem swojego chłopaka i ale był na tyle przekonany o słuszności idea- zamieszkaliśmy razem. Ale głównym punktem Jak myślisz, w którą stronę pójdą Parady łów lewicowych, gdzie małżeństwa gej/les to wyjścia była i jest dla mnie Polska. Równości? Czy to będzie coraz bardziej komer- tylko jeden z elementów całego pakietu, że cyjne, czy może raczej polityczne? potrafił to przepchnąć „hurtem“ niemal w cią- A co zmienia to, że mieszkasz w Niemczech? W tej chwili ze względu na sytuację, która jest gu jednego tygodnia. Oczywiście był skandal, Czy to ci daje szerszy ogląd, dystans? w Polsce, to idzie w stronę ruchu politycznego, protestował Kościół, ale to się stało faktem i Ja jestem tam głównie ze względu na pracę i ale to się skończy. Za trzy lata, mam nadzieję, nie ma odwrotu. oczywiście mojego męża, na szczęście mam zmieni się rząd, zmieni się wszystko, nastawie- wolny zawód. Na pewno w Niemczech zyska- nie i wtedy skończy się walka polityczna. Bo z A jak oceniasz ruch gejowsko-lesbijski w łem poczucie normalności, tam gejostwo nie kim będziemy walczyć? Z własnym rządem? Polsce? Już istnieje? jest już tematem, także w życiu codziennym. On się jeszcze tworzy. W Polsce to idzie wolno, Po tym, jak z moim partnerem wziąłem ślub, Myślisz, że będziemy mieli rząd? nie tylko w porównaniu z krajami zachodnimi, byłem w urzędzie załatwiać jakąś sprawę, mu- Nie „my“ jako geje i lesbijki, ale rząd lewicowy, już ale nawet z Łotwą. Oni są mniejsi, ale prężniejsi. może innej lewicy, niż była za poprzedniej kadencji. Po zeszłorocznej zakazanej Paradzie w Rydze Nie mam upoważnienia do tego, zrobili akcję propagandową na całą Europę. żeby reprezentować całe środowisko. Jak będzie rząd Platformy z SLD, to coś się zmieni? Ale tak naprawdę to mam z dawniejszych lat Wszyscy jesteśmy różni Nie wiem, ale czysto teoretyzując, gdyby dosz- wstręt do słów „działacz“, „ruch“, „aktywista“. i to bardzo dobrze. ło do władzy pokolenie nowej lewicy (np. ta- Ja nie wiem czy siebie mogę określić jako kiej jaka jest w „Krytyce Politycznej“), gdzie na działacza gejowskiego, ja się nim nie czuję. siałem wypełnić formularz i były kratki do za- lewicę patrzy się nie w kontekście zdobycia Nie mam upoważnienia (i pewnie nawet bym kreślenia na temat stanu cywilnego: żonaty, władzy, ale ideologii, podejścia do świata – to nie chciał) do tego, żeby reprezentować całe rozwiedziony, kawaler... i nie było tej formuły związku partnerskiego. Nie chcąc popełnić błę- 2. MAGIC QUEEN FESTIVAL 2007 du, zapytałem urzędniczkę, co mam zrobić. To OGÓLNOPOLSKI DRAG QUEEN FESTIVAL była starsza pani około sześćdziesiątki, która Już 25 maja 2007, o godzinie 23.00 w GALERIA stwierdziła, że trzeba dostawić nową rubrycz- CLUB (www.galeria.sxx.pl) w Warszawie kę, bo należy przyzwyczajać społeczeństwo, że odbędzie się 2 FINAŁ ogólnopolskiego drag taka możliwość też jest. To jest tylko anegdo- queen festiwalu: MAGIC QUEEN FESTIVAL 2007. ta, przykład, ale dość dobrze obrazuje podejś- W konkursie wystąpi dziesięć artystek, m.in: cie do nas – gejów i lesbijek. Sugar Star, Pussy Cat, Samanti, Chantal, Dżaga, Tatiana, Virgin i in. Każda uczestniczka wykona Z drugiej strony przez te moje lata pobytu w dwie piosenki (jedną ulubioną a drugą przydzieloną przez jury w formie losowania). Niemczech współorganizowałem paradę w Tematem przewodnim piosenek są przeboje Berlinie, na którą przychodzi pół miliona ludzi, i z filmów i seriali telewizyjnych. widziałem, jak można sprawić, żeby parada była świętem. W pewnym momencie przy- Patronami medialni: – magazyn AYOR jechałem tutaj i zobaczyłem, że tu wszystko jest – program telewizyjny HOMOFONIA (ITV) robione z niewłaściwej strony. Nie chcę nikogo krytykować, ale skrajnym zaniedbaniem był Dyrektor festiwalu: fakt, że Szymon Niemiec, który był ojcem – Rossitta Perez e-mail: rossittaperez@op.pl warszawskich parad, nie był w stanie po pier- 4
 5. 5. środowisko. Wszyscy jesteśmy różni i to bar- dzo dobrze. Po prostu coś robię w swojej spra- wie, po części egoistycznie, bo jak gejom i les- bijkom będzie lepiej, to i mi będzie lepiej. Czy masz jakieś marzenia związane z Paradą Równości? Moim marzeniem jest, żeby prezydent Polski szedł w pierwszym rzędzie i otwierał paradę, ale przede wszystkim myślę o rzeczach, które mogą być zrealizowane, np. w przyszłym roku Warszawa razem ze Sztokholmem będzie współorganizatorem Europride. To będzie oka- zja, żeby zrobić coś innego, żeby ta parada na- prawdę była świętem. Ale głównym marze- niem jest, żeby ona po prostu była przynajm- niej raz do roku i żeby informowały o tym wszystkie kalendarze. No i oczywiście żeby to było nasze święto. Czyli za rok będzie jeszcze więcej gości z za - granicy. Dlaczego oni są tacy ważni? Oni poprzez to, kim są, po prostu informują w danym kraju o tym, co się dzieje w Polsce. To jest nasza tuba na świat. Natomiast ich pozys- kanie to ogromna praca, której nie widać. Na- gle widzimy, że na paradzie pojawiła się Clau- dia Roth czy Volker Beck, a mało kto wie, że ta- ka Claudia Roth zamyka swój kalendarz na przyszły rok w listopadzie ubiegłego i do tego czasu musi mieć wszystko podane: daty, gdzie ma spać, w jakim hotelu się zatrzyma itd. W tym roku też udało nam się ściągnąć wiele ważnych osób, zapowiedziała się m.in. grupa posłów z Parlamentu Europejskiego, minister ds. europejskich rządu Szwecji, kilku polityków z Hiszpanii, tradycyjnie będzie już Claudia Roth. A skąd się bierze ta niezwykła popularność Claudii Roth w Niemczech? Niemal uwielbie- nie, szczególnie wśród gejów i lesbijek. Roth na pewno wierzy w to, co robi, jest jed- nym z najbardziej konsekwentnych polityków. traktują walki o prawa dla gejów i lesbijek ja- Co roku w okolicach Parady ukazuje się wiele Zresztą występuje nie tylko w obronie gejów i ko czegoś szczególnego, ale jako najbardziej wywiadów z tobą, ale większość dotyczy inic - lesbijek, ale też np. Turków. Ona przez pewien oczywistą rzecz na świecie. Czyli są normalni. jatyw Fundacji Równości. Może na koniec czas działała w Parlamencie Europejskim i była Ale „Hiacynt“ to przecież piękny symbol. I jest zdradzisz, jak się żyje po ślubie. pierwszą osobą w historii tej instytucji, która szansa, żeby już wyjść z tego myślenia marty- Normalnie. Tak naprawdę nie chciałem go poruszyła kwestię dyskryminacji gejów i lesbi- rologicznego o nas, zacząć odwracać symbole brać, uważałem, że papier nie jest mi do nicze- jek. W związku z tym stała się też pierwszą ko- i wreszcie promować normalność i różnorod- go potrzebny, poza tym dochodził ten stereo- bietą w historii Watykanu, którą papież wy- typ Polaka-szaraka. Ale mój chłopak był kiedyś mienił z imienia i nazwiska na audiencji gene- Przez lata pobytu w Niemczech działaczem w Niemczech i to między innymi on ralnej. Kiedy zgłosiła na forum PE zapytanie w współorganizowałem paradę wywalczył te związki rejestrowane. Byliśmy sprawie mniejszości seksualnych, ówczesny w Berlinie, na którą przychodzi razem już pięć lat, więc wiadomo było, że papież nie wytrzymał i powiedział, że w niej będziemy razem, no i zdecydowaliśmy się. pół miliona ludzi, i widziałem, jest diabeł. Teraz nasze życie prywatne nie różni się jak można sprawić, żeby niczym od tego przed zawarciem związku, ale Krótko mówiąc, ma wieloletnie zasługi. parada była świętem. jest trochę łatwiej w kwestiach formalnych, Tak i po części też za to zostanie nagrodzona. bardziej swobodnie. W tym roku Fundacja Równości po raz pierw- ność wśród społeczeństwa. I właśnie „Hiacyn- szy przyznawać będzie nagrody. Nazwaliśmy tem“ w kategorii „polityk“ chcemy wyróżnić To już nie pozostaje nic innego, jak zaprosić na je „Hiacynt“. Początkowo planowaliśmy Claudię Roth, bo stwierdziliśmy, że nie mamy tegoroczną Paradę i wszystkie imprezy towa- nazwać je „Nagrodami Normalności“, bo w polskim parlamencie polityków, których rzyszące. chcemy nagradzać ludzi i instytucje, którzy nie warto by nagradzać. Tak, zapraszam. 5
 6. 6. Zupełnie nowa raport planeta? Rozmawiały: Małgorzata Rawińska Foto: Agnieszka Kłos Ewa Tomaszewicz Emilie Jouvet Kolektyw Kvir Svera tworzą Jenny Ramme, Agnieszka Weseli/Furja i Joanna Włodarczyk/DJane Pinkshot. W 2006 roku na warszawskie Dni Równości sprowadziły spektakl „Borderfuckers“ londyńskiego duetu performerek Jet Moon i Sal Tomcat. foto: Emilie Jouvet W tym roku organizują festiwal queerotyczny FAQ! Ewa: Co to jest Kvir Svera? E: Dobrze, to na czym polega robienie queer? Jenny: W Polsce pojęcie queer funkcjonuje niemal A: Na stworzeniu takiej przestrzeni jak pod- wyłącznie na uniwersytetach – w postaci queer czas festiwalu FAQ! , w której każda forma ist- theory. Nam chodzi o praktyczną stronę queer, o nienia jest dozwolona. To nie będzie impreza stworzenie przestrzeni otwartej, w której dzieją sie ograniczona do jakichś osób, np. tylko dla różne nienormatywne rzeczy, gdzie można reali- kobiet, tylko dla osób o orientacji homoseksu- zować swoje fantazje, poruszać się poza gotowy- alnej itp. To święto wszystkich, którzy mi wzorcami, stereotypami, etykietami. uważają, że się nie mieszczą w żadnej szuflad- Agnieszka: Nasz projekt ma również wymiar uni- ce. I jak im coś z tej szufladki wystaje, mogą to wersalny, wszechświatowy. Pomysł na nazwę wziął na tę imprezę do nas zanieść i zaprezentować. się stąd, że planujemy festiwal queerowo-kos- A my to powitamy. miczny. Kvir to coś jeszcze innego niż queer, to foto: Emilie Jouvet więcej, niż odmienność pod względem seksualnym. E: Ale jedno ograniczenie jest: aby wejść na Dlatego stwierdziłyśmy, że trzeba wymyślić nowe FAQ!, trzeba mieć skończone 18 lat. Dlaczego? określenie. I Kvir Svera to zupełnie nowa planeta. J: Podczas FAQ! będzie bardzo dużo tego, co jest definiowane jako pornografia, choć z E: Planeta, na której... naszego punktu widzenia nie zawsze jest to A: …na której można mieć jednocześnie czułki, pornografia, ale np. film artystyczny. ogon, i genitalia dwóch rodzajów, męskie i żeńskie. G: Czyli będą waginy, będzie seks, stosunek? Gosia: Albo osiem wagin. A: Tak, i jeszcze gdyby to był stosunek po bo- E: A jak to wygląda w praktyce? żemu, jak w pornografii, którą możesz sobie A: Osiem wagin? No właśnie z tym jest kłopot. ściągać tonami z internetu... J: W Polsce nie rozwinął się praktyczny wymi- J: Właśnie. Heteroseksualnego seksu mamy wszę- ar queer theory. Tutaj odwagi wymaga samo dzie pełno i nie zawsze podpada on pod paragraf. przyznanie się, że jest się lesbijką albo gejem, A: Dziewczyna z gołym biustem na okładce także trudno jest tworzyć przestrzeń dla innych „Faktu“ nikogo nie szokuje. foto: Emilie Jouvet osobowości. Ale w innych krajach jest na to J: Ale my pokażemy seks pomiędzy osobami przyzwolenie i funkcjonują ruchy queer i osoby transseksualnymi, lesbijski, gejowski, co jest w queer. Są np. takie festiwale jak Queeruption, Polsce uznawane za twardą pornografię. A tak na których można zobaczyć wszystko. naprawdę chodzi o przedstawianie seksualnoś- ci w ogóle. Robiąc ten festiwal, nie zakłada- E: Wszystko? łyśmy, że będziemy pokazywać jeden rodzaj fil- FAQ! A: Kobiety z brodą, mężczyzn bez brody, osiem mów. Będą różne rodzaje przedstawiania sek- Wszystko, co chcecie wiedzieć wagin, różne rzeczy. sualności – od mainstereamowego pornogra- o queerowym J: Facetów uprawiających seks z palmami. ficznego filmu lesbijskiego, przez niezależne seksie? Trudno to opisać, to trzeba po prostu zobaczyć. filmy – queerowe antymainstreamowe, ro- 10-13 maja 2007, A: Możemy się umówić, że queer jest jak tao. bione w opozycji do zwykłego porno. Aż po fil- Warszawa, Poznań, Kraków Jak się nazwie tao, to już nie jest tao. My to my, produkcje czy happeningi, które są już de- www.faq-fest.pl robimy, my tego nie nazywamy. konstrukcją, zabawą czy grą z porno. 6
 7. 7. foto: Agnieszka Kłos Jet Moon i Sal Tomcat – scena z przedstawienia „Borderfuckers“, Warszawa, czerwiec 2006 E: Mainstreamowe lesbijskie porno, antypor - wplecione w istnienie pewnego systemu. Kobiety wiele innych inicjatyw – jak np. Ladyfesty, No - nograficzne porno? i osoby nienormatywne seksualnie mają w nim ce Walpurgii. Czemu tak mało o was słychać? J: Można zrobić film erotyczny, nie pokazując wyznaczone miejsce. Chcemy się nad tym zas- A: Robimy rzeczy, które nie są mainstreamowe. żadnych narządów czy nagości, np. Pipilotti Rist tanowić poprzez filmy, sztukę, dyskusję. J: Ale pomysły, które wdrażamy, są potem naś- nakręciła film pokazujący heteroseksualny sto- J: Chcemy też porozmawiać o tym, dlaczego nas ladowane przez mainstream. Kiedyś nie było sunek seksualny poprzez obrazy zmysłów, to, pewne filmy nie podniecają. Czego nam brakuje, dużych imprez o tematyce kobiecej albo kobiecych co się dzieje we wnętrzu, co ona odczuwa. co nam się nie podoba, jak nasza seksualność DJanes w Polsce, a teraz nawet komercyjni organi- A: Za to mainstreamowe lesbijskie porno jest wygląda w praktyce, a jak wygląda jej obraz me- zatorzy, którzy robią to wyłącznie dla kasy, starają na poważnie. Jego celem jest to, co jest celem dialny, tworzony z zewnątrz. Bo to, jak uprawia- się coś podchwycić. Bo jest zapotrzebowanie. pornografii, czyli wywołanie podniecenia. my seks, też jest przecież uwarunkowane kultu- J: Aktorzy muszą być atrakcyjni, mieścić się w rowo, gdzieś się tego uczymy, i ciekawe jest, na E: Czyli to się dzieje na cudze konto. funkcjonującym modelu. ile te filmy odzwierciedlają nasze doświadczenia. A: To nie tak. Świadomie działamy na margine- A: I nie są osobami, które przekraczają jakieś gra- A: W ogóle jesteśmy ciekawe, jakie podejście mają sie, chociaż z drugiej strony dbamy o to, żeby nice. Jedna z aktorek może nie być długowłosą kobiety do pornografii. Bo przecież wielu kojarzy się informacje o tym, co robimy, docierały do main- blondynką, ale wtedy ma krótkie włosy i mamy ono z opresją, seksualizacją człowieka. Wiele kobiet streamowych środowisk. Zawsze jest dla nich model butch i femme. Każdy, kto to ogląda, nie ma ucieka przed byciem seksualizowanymi. Także jest szansa ocalenia, czyli że ktoś stamtąd prze- wątpliwości, na co patrzy w danym momencie. to przestrzeń, którą trzeba sobie zdobyć na nowo. siąknie do nas… Ale mainstream musi istnieć, Oczywiście nie zawsze da się do końca określić, co To jest też pole walki. bo inaczej gdzie byłoby miejsce na margines? jest mainstreamowe. Nie rościmy sobie prawa do J: Zobacz np., jak funkcjonuje sztuka. Jeżeli chcesz tego, że wszystko wiemy. Stąd nazwa festiwalu, G: FAQ! potrwa cztery dni, będzie można go zaistnieć w szerszej świadomości jako artystka, która kojarzy się z „frequently asked questions“. oglądać w trzech polskich miastach. Zdradzi- musisz uprawiać jakiś lobbing. Trzeba mieć kon- Chcemy każdemu dać okazję, aby się zastanowił, cie, ile kosztuje taki festiwal? takty. Nie zawsze chce się w taki sposób fun- zadajemy pytania, dajemy szansę na zadawanie J: Cały budżet to 2400 zł plus to, co chcemy dostać kcjonować. Dla mnie jest ważne, aby robić to, co pytań, a każdy sobie na nie odpowie – albo i nie. z biletów. Jako organizatorki nie bierzemy honorar- robię, w sposób szczery i uczciwy, a nie chodzić z J: Chcemy też zrobić porządek z wyobrażeniami na iów, wszyscy goście przyjeżdżają za zwrot kosztów kimś na kolacje. Staramy się nie uczestniczyć w ten temat, na czym polega np. lesbijskie porno. podróży i jedzenia, poza Kanadyjką Dayną McLeod, strukturach, które polegają na relacji władzy. która dostała u siebie w kraju grant na ten wyjazd. A: A w każdym razie we wszystkim, co robimy, E: Dlaczego właśnie porno? Często ludzie uważają, że trzeba mieć nie wiadomo staramy się stworzyć przestrzeń, w której ta wła- A: Porno wydało nam się najbardziej drażliwym ile pieniędzy, żeby coś zorganizować. My wychodzi- dza nie będzie aż tak bardzo jasna. Zawsze ist- tematem, który nam samym pozwoli zmierzyć się my z założenia, że wolimy coś zrobić, niż czekać na nieją jakieś relacje władzy, ale niech ona nie bę- z różnymi pomysłami i lękami związanymi z sek- pieniądze, które mogą się nigdy nie pojawić. dzie przynajmniej taka, jaka jest w życiu poli- sualnością człowieka. Kiedy przygotowywałyśmy tycznym, w pracy czy gdziekolwiek indziej, gdzie festiwal, pojawił się pomysł LPR, żeby w Polsce E: FAQ! Odbywa się prawie w tym samym cza- średnio inteligentny człowiek od razu się całkowicie zakazać pornografii jako takiej... sie, co warszawskie Dni Równości. Jednak sły- połapie, kto tu rządzi. Na naszej planecie wszys- Festiwal ma też aspekt polityczny, wszystko jest chać o nim dużo mniej. Wy macie na koncie tko jest pod znakiem zapytania. 7
 8. 8. Dni Równości 2007 raport Tekst: Ewa Tomaszewicz Foto: Agnieszka Kraska Warszawskie święto równości kojarzy się głównie z Paradą, ale Fundacja Równości jak co roku przygotowała wiele innych atrakcji Tegoroczne Dni Równości świętowane są pod polskich filmów – stu- hasłem „Kochaj bliźniego swego“. Ich głównymi denckich i offowych o te- postulatami są: legalizacja związków partners- matyce LGBT (lesbian, kich oraz edukacja i ustawodawstwo antydys- gay, bi-, transsexual). kryminacyjne. Uhonorowaniem Dni Równości będzie Parada Równości, która przejdzie ulicami Dodatkową atrakcją pier- Warszawy 19 maja. wszego dnia festiwalu będzie spotkanie z Kry- Festiwal filmowy styną Jandą i Andrzejem Barańskim , twórcami Festiwal Filmowy „SubWersja“ (14-17 maja) jest filmu „Parę osób, mały kontynuacją pierwszej edycji festiwalu „Kultura czas“ o przyjaźni Mirona Różnorodności – Teddy On Tour“, który odbył się w Białoszewskiego z Jad- czerwcu 2006 roku w kinie Luna w Warszawie. W wigą Stańczakową, oraz ramach tegorocznej edycji festiwalu organizatorzy krytyka filmowego Ta- zamierzają ponownie zaprezentować najnowsze deusza Sobolewskiego. filmy fabularne i dokumentalne z całego świata, poruszające tematykę tożsamości seksualnej oraz Konferencja praw gejów i lesbijek. W większości filmy te nie były pokazywane dotąd w polskich kinach. Jeden Konferencja naukowa dzień festiwalowy będzie poświęcony prezentacji „Miłość bliźniego między normalnością a normaty- wnością“ (17-18 maja) ma na celu przeanalizowa- osobistej, nie podkreślają wyjątkowości swoich Program Dni Równości nie zakorzenionego w tradycji chrześcijańskiej poglądów i nie kierują się modami czy trendami 14-17 maja 2007 imperatywu miłości bliźniego pod kątem jego politycznymi. Równouprawnienie, tolerancja, ak- Festiwal Filmowy „SubWersja“ stosunku do homoseksualizmu i przedyskutowa- ceptacja oraz różnorodność to dla nich najbardziej Kino Luna nie zmian społecznych w pojmowaniu płci i sto- normalna rzecz na świecie. 17-18 maja 2007 „Miłość bliźniego sunku do mniejszości. między normalnością a normatywnością“ Nagrody przyznawane są w 4 kategoriach: poli- Międzynarodowa konferencja naukowa W ramach konferencji odbywać się będzie kon- tyka, media, biznes, osobowość. W kategorii (przygotowana wspólnie przez Fundację Równości ferencja towarzysząca zorganizowana przez „Polityka“ w tym roku zostanie nagrodzona Clau- i berlińską inicjatywę Queer Nations e.V.) „Centrum Zielna“, ul Zielna 37, 00-108 Warszawa Towarzystwo Ekonomiczne na rzecz Gejów i Lesbijek dia Roth, niemiecka posłanka do Bundestagu, 19 maja 2007 (TEGL) „Business, not politics... Rynek LGBT w Polsce“. Szefowa Partii Zielonych. W kategorii „Media“ – Parada Równości Katarzyna Bielas, dziennikarka „Dużego Formatu“ Wyruszy o godzinie 14.00 Nagrody „Hiacynt“ oraz producenci serialu „Magda M.“. W kategorii sprzed Sejmu RP i przejdzie ulicami Warszawy Od 19.00 „Biznes“ – marka „Burn“, a w kategorii osobowość Koncert i Gala „Parady Równości“ Po raz pierwszy Fundacja Równości przyzna „Hia- – Krystyna Janda, aktorka, reżyserka, dyrektorka W programie: wręczenie nagród Fundacji Równości cynty“ – nagrody za zasługi dla rzecz tolerancji, teatru, oraz Tadeusz Bartoś, były dominikanin. „Hiacynt“ oraz występ artystów m.in. Kayah, Reni Jusis. równouprawnienia i walki z dyskryminacją. Nazwa Szczegóły na: www.paradarownosci.pl, www.subwersja.pl nagrody nawiązuje do akcji prowadzonej w latach Gala Parady Równości 1985-87 przez władze, której działania skierowane były przeciwko osobom homoseksualnym. Wy- Nagrody zostaną wręczone na Gali „Parady Wesprzyj Paradę, kupując paradny różnikiem nagrodzonych osób jest ich sposób dzia- Równości“ (19 maja), którą uświetnią swoimi gadżet: www.ultra-fiolet.pl łania. Nie traktują oni swoich postaw jako promocji występami m.in. Kayah i Reni Jusis. 8
 9. 9. kraj Teksty: Agnieszka Szpak Mariusz Kurc Krystian Lupa o swoim homoseksualizmie goś, kto by mi w tym pomógł. Kiedy 12-letni, ,homoseksualiści to po prostu nieszczęśliwi ludzie’ powiedzmy, chłopiec szuka pomocy, bo chce – to ciśnie się na usta odpowiedź – ,jeśli są się określić w tym względzie, chce się dowie- nieszczęśliwi, to tylko przez ciebie i tobie podob- dzieć, co dzieje się z jego ciałem, natychmiast nych’… Oczywiście, kiedy ja miałem 12, 13, czy podnosi się wielki krzyk o deprawację. A ja 14 lat homoseksualizm był absolutnym tabu. uważam, że gdybym w wieku 12 lat otrzymał od kogoś pomoc w wytłumaczeniu tego, co się Co wtedy czułeś? ze mną dzieje, byłoby mi dużo łatwiej. Wiedziałem, że coś takiego jest. Ale homosek- sualizm był zawczasu, jakby z dawna w psy- W jakim sensie? chicznym zamkniętym pojemniku, czegoś pot- Na pewno nie w sensie leczenia się z homosek- wornego, obrzydliwego… wstydliwego, nie- sualizmu. To bzdury. Ja od samego początku możliwego. Nie wolno było przyznać się do te- dobrze wiedziałem, w którą stronę mnie pcha. To go, nawet przed sobą. Nawiasem mówiąc, bar- Majowa „Machina“ publikuje wywiad Łukasza Ma- są determinacje pierwotne u człowieka. I mężczyz- dzo wielu gejów ciągle się przecież nie przyzna- ciejewskiego z Krystianem Lupą, jednym z najwybit- na (lub kobieta) powinni je jedynie rozbudzać i je. Aż do śmierci. Można powiedzieć, że więk- niejszych reżyserów teatralnych, w którym otwarcie harmonijnie rozwijać, żeby były jakością i energią szość gejów w Polsce się do tego nie przyznaje. i obszernie mówi on o swym homoseksualizmie. konstruktywną, a nie destrukcyjną. Żeby dawały W tym spory odsetek najbardziej wojowniczych, Poniżej prezentujemy fragment wywiadu: szczęście i spełnienie, nie cierpienie, chorobę, frus- najgłośniej pyskujących homofobów.“ trację i poczucie zagubienia. Permanentną Czy kiedykolwiek miałeś problem ze swoim chorobę gejów. Jeśli jakiś homofobiczny cymbał „Replika“ zachęca do lektury całego wywiadu homoseksualizmem? (słyszałem to niedawno u któregoś z naszych a Panu Krystianowi Lupie z całego serca gratu- Powiem rzecz chyba radykalną. Bardzo żałuję, wiodących polityków), mówi z pełnym hipokryzji i lujemy odwagi i szczerości. Ten głos jest dla że we wczesnej młodości, nie spotkałem ko- źle skrywanej wyższości uśmieszkiem, że nas bardzo ważny. (MK) George Michael w Polsce Mający za sobą 25-letnią karierę estradową Ge- które odbyły się już w USA i Europie spotkały Podobnego zdania był dziennikarz „The orge Michael wystąpi pierwszy raz w Polsce. się z entuzjastycznym przycięciem. „...proste, Sun“: „George udowodnił, że jest z całą piękne Jesus to a Child i pełne uniesienia I’m pewnością najlepszym wokalistą, jaki kiedy- Organizowany w ramach trasy koncertowej Your Man – i zdajesz sobie sprawę, że miałeś kolwiek stworzył takie oszałamiające show“. „25LIVE“ występ odbędzie się 11 lipca na szansę kontaktu z najlepszym piosenkarzem warszawskim Służewcu. Światowe tournee w tym kraju, który tworzy już przez ponad 3 Bilety na koncert są dostępne od 2 kwietnia w to podsumowanie kariery artysty. Koncerty, dekady...“ – napisano w „The Times“. cenie od 180 PLN do 300 PLN. (AS) Giedroyć Kayah for Homofob z Czapskim Boys And Gays S t a c h u r s k y „Rzeczpospolita“ (8 kwietnia 2007 r.) opubli- Wytwórnia płytowa Kayax przygotowuje kom- Przed ceremonią wręczenia nominacji do na- kowała wywiad z Joanną Siedlecką („Zło- pilację „Music For Boys And Gays“. gród Eska Music Awards w wywiadzie dla wieszcze muzeum literatury“), która opowiada portalu Gazeta.pl piosenkarz Stachursky przyz- o tym, co odkrywa o polskich pisarzach, wer- „Wymyśliłam to jakiś czas temu, kiedy zorien- nał, że nie wysłałby swojego dziecka do szko- tując akta IPN. Mówi m.in. o donosach Stani- towałam się, jak mocne jest w Polsce ły, w której uczyłby gej. sława Cata-Mackiewicza: „Nie szczędził przy środowisko gejowskie i jak silna jest dezaproba- tym opisów obyczajowych. Zawiadamiał, że ta i nietolerancja dla niego. W tej chwili ten tytuł „Propagowanie tego w szkołach jest jak na Giedroyć zerwał z Czapskim, gdyż jako partner nabrał niemal politycznego wydźwięku“ – po- obecne czasy zbyt ortodoksyjne“ – uważa homoseksualny był on już po prostu za stary“. wiedziała w wywiadzie dla „Dziennika“ właści- artysta. Możemy się tylko domyślać, co miał (MK) cielka wytwórni, piosenkarka Kayah. (AS) na myśli. (AS) 9
 10. 10. Teksty: Agnieszka Szpak świat ILGA-Europe o homofobii w Polsce Rozczarowanie łagodną reakcją Parlamentu Eu- stawowych, aby ta podjęła się zbadania prze- komisji LIBE oraz brak reakcji Komisji iRady UE ropejskiego na przejawy homofobii w Polsce jawów homofobii w całej UE. Większość frakcji dają sygnał, że homofobiczne wypowiedzi i wyraziła ILGA-Europe. 11 kwietnia 2007 r. w PE zgodziło się także na wystosowanie za- działania są nadal akceptowane w Europie. Brukseli obradowała komisja wolności obywa- pytania do Komisji i Rady Unii Europejskiej o ich Chciałabym podkreślić, że nie jest to atak na telskich, sprawiedliwości i spraw wewnętrznych stosunek do homofobii w Europie i w Polsce. Polskę i Polaków, ale próba zwalczenia nien- PE (LIBE). Debata dotyczyła homofobii w Polsce, awiści i uprzedzeń wynikających z homofobii, z a szczególnie sugestii polskiego Ministerstwa Dr Christine Loudes z ILGA-Europe powiedzia- którą mamy do czynienia zbyt często“. Edukacji, że należy zakazać lesbijkom i gejom ła: „Jesteśmy rozczarowani brakiem konsensu- pracy w charakterze nauczycieli. Pomimo su podczas obrad komisji LIBE, aby potępić mo- Działania m.in. ILGA-Europe przyniosły skutek. wysiłków niektórych członków PE, aby wszcząć wę nienawiści. W ciągu ostatnich lat regularnie 26 kwietnia koalicja partii socjalistycznych, liber- procedurę karną przewidzianą przez traktat o otrzymujemy informacje o homofobii i alnych, frakcji Zielonych i komunistów przeg- UE przeciwko tym krajom, które nie przest- podżeganiu do nienawiści wobec gejów i les- łowała w Parlamencie Europejskim przyjęcie rzegają prawodawstwa unijnego, LIBE zde- bijek, które mają miejsce w całej Europie. Kilka rezolucji , w której PE żąda od polskich władz, by cydowała się na łagodniejsze potraktowanie miesięcy temu PE przyjął dwie rezolucje potępi- powstrzymały nietolerancję wobec osób homo- Polski. Zasugerowała Agencji Praw Pod- ające homofobię w Europie. Łagodne podejście seksualnych w Polsce. Jodie Foster lesbijką? Homofobiczny Po raz kolejny orientacja seksualna aktorki Jo- die Foster stała się przedmiotem spekulacji. arcybiskup Magazyn „Out“ umieścił na okładce zdjęcie Arcybiskup Angelo Bagnasco należy do grupy dwóch osób z maskami Foster i prezentera włoskich hierarchów kościelnych, którzy za wiadomości z CNN Andersona Coopera na wszelką cenę chcą zapobiec legalizacji homo- twarzach. Do całości dodano komentarz – dla- małżeństw w swoim kraju. Pod koniec marca czego gwiazdy się nie ujawnią? Jodie Foster biskup postawił na konferencji prasowej reto- od lat jest tematem lesbijskich żartów. ryczne pytanie: „Jeśli zgodzimy się na legaliza- cję związków gejowskich, to dlaczego miano W majowym numerze pisma znalazła się lista by się potem sprzeciwić kazirodztwu, jak w najbardziej wpływowych w USA gejów i lesbi- Anglii, gdzie brat i siostra mają dzieci, żyją ra- jek. Artykuł zachęca gwiazdy do wyjścia z zem i kochają się? Dlaczego miano by się szafy i otwartego mówienia o swoim sprzeciwić partii pedofilów w Holandii, skoro homoseksualizmie. Autor artykułu Michael istnieje zgoda obu stron?“. Musto mówi, że gwiazdy mają jednak prawo budować mury jakie tylko chcą, aby odgrodz- Wypowiedź uznano za porównanie ić się od publiczności. homoseksualizmu do pedofilii oraz kazirodzt- wa. Wywołała ona w całej Europie oburzenie. Nieznani sprawcy napisali na murach katedry Rok bez pracy za pocałunek w Genui: „Wstydź się Bagnasco!“. Arcybiskup powiadomił policję. Twierdził, że otrzymuje Dziesięć lat po tym, jak pocałowały się w ser- Właśnie w comingoutowym odcinku miał także anonimowe pogróżki. Otrzymał poli- ialu „Ellen“, Ellen DeGeneres i Laura Dern miejsce pocałunek między aktorkami. cyjną ochronę, a media mają nową sensację: spotkały się w programie DeGeneres, aby po- „Grozili mu geje, dostanie policyjną ochronę“ rozmawiać o tym, jak potoczyła się kariera Dern przyznała, że zapłaciła za niego roczną – pisze na swojej stronie internetowej Dern po tym epizodzie. banicją w Hollywood. Ale jest wdzięczna, że „Dziennik“. Skąd informacja o orientacji sek- miała możliwość zagrać w przełomowym sualnej nieznanych przecież sprawców? Tego DeGeneres zrobiła publiczny coming out jed- odcinku, w którym gościnnie pojawiły się „Dziennik“ już nie zdradza. Jak brzmiały nocześnie w swoim serialu i w prawdziwym również Ophra Winfrey, Demi Moore i pogróżki po adresem biskupa? Tego też się życiu (pisaliśmy o tym w 7 numerze „Repliki“). Melissa Etheridge. nie dowiedzieliśmy. 10
 11. 11. świat Mardi Gras 2007 Tekst: Edyta Pawlukiewicz, Sydney Foto: Alicja Breś Po raz 29. Sydney gościło uczestników najbardziej znanego na świecie festiwalu gejów i lesbijek, Mardi Gras Zwieńczeniem trwających miesiąc wydarzeń artystycznych, kulturalnych i sportowych była spektakularna wieczorna parada, która przesz- ła 3 marca słynną Oxford Street, oraz niemniej widowiskowe, trwające całą noc party. Mardi Gras od wielu lat cieszy się niesłabnącą sym- patią mieszkańców i poparciem władz miasta, szczególnie obecnej mer Sydney, Clover Moore, która również brała udział w paradzie. Widok miasta oblepionego plakatami wita- jącymi uczestników Mardi Gras, flag z życzeni- ami „Happy Mardi Gras“ powiewających ze słupów głównych ulic czy balkonów udekoro- wanych tęczowymi barwami może zdu- miewać, kogoś, kto, tak jak ja, przyjechał z kraju, gdzie ani prawa ważą, ani sprawiedli- wość ma miejsce... Podobnie jak spontaniczna radość tysięcy widzów, czy szczegółowo zaplanowana logistyka przedsięwzięcia. Tegoroczną paradę prowadził brytyjski aktor Rupert Everett. Według szacunkowych danych na motocyklach. Następnie zgromadzeni na profesji, w tym m.in. policji i ratowników, re- w ciągu dwóch godzin przed oczami 350000 trasie marszu mogli podziwiać uczestników re- prezentantów szeroko rozumianego świata widzów przemaszerowało 7500 uczestników. prezentujących miasta Australii i kraje wszyst- przemysłu (m.in. IKEA) i finansów (m.in. ANZ Tradycyjnie już paradę rozpoczął przejazd par kich kontynentów, przedstawicieli różnych Bank – jeden z największych w Australii i No- wej Zelandii oraz jeden z 50 liczących się na świecie), członków stowarzyszeń i organizacji gejowskich i lesbijskich (tu warta odnotowania jest PFLAG – Parents, Families & Friends of Les- bians & Gays, organizacja skupiająca rodzi- ców, rodziny i przyjaciół osób o orientacji ho- moseksualnej, biseksualnych i transseksual- nych) i szczęśliwe rodziny homoseksualne z dziećmi. Paradę uświetnił przejazd 120 plat- form, w tym największej, oddającej hołd ulu- bienicy australijskich gejów, Kylie Minogue. Przesłaniem tegorocznego festiwalu była tros- ka o środowisko naturalne, czego wyrazem była ogromna replika Ziemi umieszczona na jednej z centralnych platform. Mardi Gras słusznie zaliczany jest do wydarzeń- ikon współczesnego świata. Początki najbardziej znanego na świecie gejowsko-lesbijskiego festi- walu sięgają późnych lat 70-tych i początków walki o prawa osób homoseksualnych. 11
 12. 12. Iniemamocni społeczeństwo z ulicy Żelaznej Tekst: Mariusz Kurc Foto: Oiko Petersen Gdy wiceminister edukacji Mirosław Orzechowski naz- wał homoseksualizm zbo- czeniem i przedstawił plany zakazu „promocji ho- moseksualizmu“ w szko- łach, nie zaprotestował żaden nauczyciel-gej ani nauczycielka-lesbijka. Więcej odwagi cywilnej i poczucia własnej wartości mają homoseksualni uczniowie i studenci oraz ich przyjaciele z Grupy Młodzieżowej KPH 19 marca 2007 r. GM KPH protestowała przeciw wypowiedziom Orzechowskiego pod Minis- terstwem Edukacji Narodowej. Te słowa naruszają prawa nauczycieli, dyskryminują uczniów o odmien- nej orientacji seksualnej. Chcemy, aby wiedza o homoseksualizmie była rzetelnie przekazywana – mówił „Gazecie Wyborczej“ Leszek (22 lata, w GM KPH od 3 lat, czyli prawie od początku, kiedy to spotkania GM KPH odbywały się w legendarnym klubie Le Madame). Dziś mówią, że ta demonstracja dała im dużo siły i przygotowują następne działania. Jest ich wszystkich (na razie) trzydzieścioro pięcioro, na cotygodniowe spotkania w siedzibie KPH przy ul. Żelaznej (środy o 19.30) przychodzi ok. 20 osób. Mają od 16 do 24 lat, ale od razu zastrzegają, że do GM KPH należeć może każdy – bez względu na wiek czy orientację seksualną. Warunkiem koniecznym jest chęć walki z homofobią. W dodaje: Nie mogę siedzieć i czekać, aż u nas będzie reagowano raczej obojętnie, z gejami było zeszłym roku pojechaliśmy na konferencję „Youth tak samo. Chcę coś robić i po tym Paryżu mam różnie: od przyjaznych uśmiechów po pełne against heterosexism“ do Paryża. Młodzi działacze pałer. W lutym br. dwóch gejów i dwie lesbijki z dezaprobaty czy wręcz pogardy miny, do agresji z innych krajów opowiadali o akcjach, które u GM KPH wzięli udział w akcji TVN Style. Jedno- słownej czy fizycznej nikt się jednak nie posunął. siebie organizują. Poszliśmy na paryską paradę płciowe pary przytulały się i całowały na ul. Mar- równości – kolorowy tłum 800 tysięcy bawiących szałkowskiej w Warszawie, a telewizyjna kamera Mission: impossible? się ludzi, rodzin z dziećmi, platformy z homoseksu- rejestrowała reakcje przechodniów. Aby zmusić alnymi policjantami itd. I nikt w nich niczym nie niektórych do konfrontacji z tak niecodziennym w Również w lutym GM KPH zorganizowała wa- rzucał. Wtedy obudził się we mnie wojownik – polskiej przyrodzie „zjawiskiem“, pary prosiły lentynkowy wieczór gej/les „Równe prawa do mówi Dominik (24 lata, od roku w GM KPH). I przechodniów o zrobienie im zdjęcia. Na lesbijki miłości“ w warszawskim kinie Muranów. Sean- 12
 13. 13. se „Córki botanika“ oraz „C.R.A.Z.Y.“ przyciąg- Wstałem, odczytałem to tym wszystkim uczonym Desperados? nęły mnóstwo widzów. W kwietniu 2007 r. w ludziom, którzy obawiali się tego, że jestem gejem, warszawskim klubie Tomba Tomba odbyła się Leszek podkreśla, że praca w KPH nie jest jak np. po czym stwierdziłem, że dalej nic tu po mnie. pierwsza z cyklicznych kostiumowych imprez pomaganie niepełnosprawnym albo dokarmianie GM KPH (trzeba się było przebrać za cyrkowca). zwierząt zimą – czyli zajęcie ogólnie popierane, Kuba: Działam przede wszystkim dla siebie, ale któremu praktycznie nikt się nie sprzeciwia. również dla tych, którzy boją się tak bardzo, że nie Słynny stał się obóz KPH „Do we need gen- Szedłem pod to ministerstwo z ciężkim sercem i w są w stanie choćby przyjść na nasze spotkania. der?“ w Rycerce zorganizowany we wrześniu strachu: a może ktoś nas pobije albo zbluzga? 2005 roku dla młodych z różnych krajów, a sfi- Kasia, zapytana o stosunek do polskiego Kościoła nansowany z programu „Młodzież“. Słynny – Marysia jest w GM KPH, bo z dyskryminacją katolickiego, wyrzuca z siebie: Uważam się za bo rok później urzędnicy MEN oświadczyli, że trzeba jakoś walczyć. Jest gimnazjalistką, zas- osobę wierzącą i to mocno, ale z naukami Kościoła „uczenie o odmiennościach seksualnych to de- kakuje mnie jej dojrzałe podejście do sprawy. w takiej formie, w jakiej je znamy, kompletnie się prawacja“ i odmówili finansowania imprezy. Gdy pytam, jak uświadomiła sobie ten prob- nie zgadzam. Kościół jest w moim mniemaniu lem, wzrusza ramionami: Przecież to się wie. instytucją bardzo kseno- i homofobiczną, jedną z GM KPH organizowała również peformansy przed najbardziej nietolerancyjnych, jakie znam. ambasadami najbardziej homofobicznych krajów Darka denerwuje lenistwo niektórych jego ró- (np. Iranu, w którym homoseksualistów kara się wieśników: Nic im się nie chce, zawsze jest „za Przychodzi mi do głowy, by spytać, czy w GM KPH śmiercią). Najbliższy Międzynarodowy Dzień Walki późno“, „za daleko“ albo „idę do knajpy“. A ja tworzą się pary. Wywołuję tym lekką konsternację, bo z Homofobią (17 maja 2007 r.) GM KPH uczci lubię akcje zamiast przesiadywania w knajpach. okazuje się, że…nie. Po chwili ktoś sobie przypomina: imprezą w klubie przy Chłodnej 25 (Warszawa). „jest, jest! Lisette i Marta!“, a ja widzę jednak, że oni Ola dopytywała swą koleżankę ze studiów (po- naprawdę nie przychodzą tu po to, by się sparować. Moi rozmówcy dopominają się też, żebym ko- litologia) – też Olę o jej środowe wieczorne spot- Są grupą przyjaciół, a nie biurem matrymonialnym. niecznie napisał o zagranicznych wyjazdach na kania tak długo, aż w końcu otrzymała odpowiedź konferencje, młodzieżowe spotkania LGBT. No (i przy okazji coming out). Przyszła i wciągnęła się. Wrażenie robi na mnie Robert (prawie 17 lat), który dobrze: Turcja, Estonia, Węgry, Francja, Wło- bez cienia zdenerwowania mówi: Spotkania w GM chy – to chyba wystarczająca zachęta? Jasiek (24 lata) działał już w wielu organizacjach. Do KPH pomogły mi się zaakceptować jako geja. Trochę GM KPH przyszedł po tym, jak w jednej z nich został się bałem, jak szedłem protestować pod Ministerstwo Końca dobiega również proces adopcyjny roz- wyautowany i – ponieważ praca wymagała kon- Edukacji Narodowej, ale samo bycie tam dodało mi gwiazdy z warszawskiego zoo. Oglądając roz- taktu z nastolatkami – powiedziano mu, że może dużo sił. Zrobiłem coming out i mój tata nawet dał się gwiazdę, każdy będzie mógł przeczytać, że „nieświadomie warunkować postawy homoseksu- zaprowadzić do psychologa. Przypominam sobie została ona zaadoptowana przez GM KPH. A alne“. Jasiek przygotował razem z zaprzyjaźnioną mojego – dwa razy starszego od Roberta – kolegę. oprócz tego są zwyczajne zajęcia – można na psycholożką i prawnikiem ekspertyzę stwierdzającą Też wcześnie – jakieś 15 lat temu – zrobił swój co- przykład zapisać się na yogę prowadzoną – ujmując rzecz skrótowo – że homoseksualizm, ming out, ale wtedy to ojciec jego zaprowadził potem przez najstarszego stażem Grześka. podobnie jak heteroseksualizm – nie jest zaraźliwy. do psychologa. 13
 14. 14. Dzieciaki, społeczeństwo kłopoty? i my Teksty: Mariusz Kurc Wg opublikowanego w kwietniu 2007 r. raportu KPH i Lambdy w Polsce żyje ok. 57 tysięcy gejów i lesbijek, którzy mają dzieci Również o nich pisze Przemysław Tomalski postuluje, by zakoń- go serialu „Sześć stóp pod ziemią“ rozgry- Przemysław Tomalski czyć dywagacje, czy geje i lesbijki mogą być wającego się w Los Angeles), ale brak prze- w pracy „Nietypowe odpowiedzialnymi i kompetentnymi rodzica- pisów stosunkowo łatwo obejść – zaadop- rodziny. O parach mi. Że owszem – są – zostało już wystarcza- tować dzieci mogą przecież formalnie single lesbijek i gejów oraz jąco dobrze udowodnione. Czas wreszcie, – również ci z nich, którzy de facto pozosta- ich dzieciach z perspektywy teorii by nauka zrobiła krok do przodu i by pow- ją w stałym związku. W tym jednak przy- p r z y w i ą z a n i a “ , która zbiera światową stały prace opisujące „specyfikę funkcjono- padku jest pewne niebezpieczeństwo: gdy wiedzę naukową na ten temat. wania rodzin zakładanych przez osoby ho- umiera prawny rodzic, drugi nie ma żadnych moseksualne: różnorodność ich form, cha- praw do dziecka, które wychowuje. Kłopoty? rakterystykę związków interpersonalnych, kontakty z otoczeniem społecznym.“ Wiemy Sztuczne zapłodnienie cieszy się rosnącym Wynikające z bardziej lub mniej uświado- już, że gdy np. dwie lesbijki postanawiają zainteresowaniem wśród par homo – szcze- mionej homofobii obawy przed możliwością mieć dziecko, a jedna z nich korzysta ze gólnie lesbijskich (patrz: na przykład trzeci wychowywania dzieci przez pary homosek- spermy dostarczonej przez przyjaciela-geja i segment filmu „Gdyby ściany mogły mówić sualne można pogrupować w trzy kategorie: tak tworzy się specyficzna rodzinna konste- 2“ lub drugi sezon serialu „L word“). Dawca 1. obawy o przyszłą orientację seksualną lacja, nie stanowi ona zagrożenia dla roz- nasienia może być nieznany lub znany (np. dziecka (czy dziecko nie „odziedziczy“ orien- woju dziecka. Wiemy jednak niewiele o wspomniany już przyjaciel-gej). tacji psychoseksualnej po rodzicach?) dynamice tej konstelacji, o tym, jak taki 2. obawy o przyszłe relacje dziecka z otocze- trójkąt (i inne -kąty) funkcjonuje – np. gdy My niem (czy nie będzie szykanowane), ów przyjaciel-gej aktywnie uczestniczy 3. obawy o relacje dziecka w jego przyszłym wychowywaniu dziecka, będąc trzecim Współczesna psychologia wyróżnia trzy pod- życiu seksualnym i miłosnym (czy będzie potra- rodzicem. stawowe style więzi emocjonalnej łączącej fiło nawiązać relacje z przyszłym partnerem). dziecko z jego pierwszym opiekunem (czyli Dzieciaki najczęściej matką): ufny, unikający oraz zaab- Badania jasno pokazują, że wszystkie te sorbowany. Jak mówi Przemysław Tomalski: obawy są bezpodstawne. Nawet najbar- Dzieci wychowywane przez homoseksualne „W największym skrócie: najlepiej żyje się ze dziej absurdalną obawę nr 1 poddano nau- pary mogą pochodzić z: stylem ufnym“. Np. ma się wtedy większą kowej analizie i obalono. W rodzinach par – poprzedniego związku heteroseksualnego szansę na satysfakcję w związku miłosnym. heteroseksualnych wzrasta większość ho- (większość), moseksualistów, czemu więc w rodzinach – adopcji, Badania pokazały, że istnieje związek mię- par homoseksualnych nie mogą dorastać – sztucznego zapłodnienia. dzy stylem więzi a ujawnieniem się (coming heteroseksualiści? Gdyby stygmatyzacja W pierwszym przypadku chodzi przede out) przez osobę homoseksualną. Geje i les- (obawa nr 2) miała być powodem zakazu wszystkim o dzieci wychowywane przez pa- bijki z ufnym stylem dokonują coming outu adopcji przez pary homoseksualne, podob- ry lesbijek, których biologiczne matki odkryły wcześniej i łatwiej. Stosunkowo gładko ne restrykcje należałoby zastosować wobec swą homoseksualną orientację, rozwiodły przechodzą trzy procesy włączenia bycia ge- członków innych wykluczonych grup. Czy się z mężami (rozstały z partnerami) i znalaz- jem/lesbijką do swojego własnego „ja“ (sa- można zezwolić na wychowywanie dzieci ły partnerki. Dużo rzadziej zdarza się, by po modefinicja, gdy mówimy sobie „jestem ge- ludziom biednym? Albo na płodzenie dzieci rozwodzie prawa do opieki nad dzieckiem jem/lesbijką“, samoakceptacja, gdy mówi- przez ludzi rudych lub niskich? Albo – na otrzymywał ojciec, który odkrył homoseksu- my: „jestem gejem/lesbijką i tak jest dobrze“ boga! – ludzi o czarnej skórze? Wszak ich alną orientację. oraz ujawnienie się czyli „jestem gejem/les- potomkowie mają stygmatyzację od żłobka bijką i mogę mówić o tym innym“). Ujaw- jak w banku (przynajmniej w Polsce)! Dzieci Jeśli chodzi o adopcję dzieci przez pary ho- nienie się z kolei ma ścisły związek z rozwa- wychowywane przez gejów lub lesbijki nie moseksualne, to jest ona możliwa tylko w żeniem przez geja/lesbijkę możliwości zosta- wykazują również (większych niż dzieci kilku krajach świata (są to m.in. Hiszpania, nia rodzicem. Główna teza Tomalskiego osób heteroseksualnych) problemów w ży- Belgia, Holandia, Wielka Brytania, Kanada, brzmi: „Niepowodzenie w przejściu tych ciu seksualnym i miłosnym. Ba! Są statysty- niektóre stany USA, jak np. Kalifornia – wie trzech etapów może mieć duże znaczenie cznie bardziej otwarte w „tych sprawach“. o tym każdy, kto oglądał 5. sezon kultowe- dla relacji z partnerem w związku miłosnym, 14
 15. 15. Przemyslaw Tomalski – pracuje w Centre for Brain and Cognitive Deve- jek-matek jest narażonych na niezrozumie- lopment w Birkbeck College w Londynie. Były stypendysta Krajowego Fun- nie zarówno w ich środowiskach rodzin- duszu na rzecz Dzieci oraz Collegium Invisibile. W 2005 r. ukończył Wydzial nych, w których bycie gejem/lesbijką jest Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Zajmuje się rozwojem społecznym nietypowe, jak i wśród ich homoseksual- i poznawczym niemowlat i dzieci, a szczególnie postrzeganiem innych osob przez niemowleta oraz rozwojem relacji między niemowlętami i ich opieku- nych znajomych, gdzie nietypowe jest bycie nami. Jest gejem. W rezultacie prac nad książką „Nietypowe rodziny...“ sam rodzicem. nie wyklucza zostania w przyszłości rodzicem. Niektórym jednak udaje się zintegrować te co z kolei ma kapitalne znaczenie dla więzi i mało który śmiałek (śmiałkini) się na nie dwie pozornie wykluczające się tożsamości. emocjonalnej rodziców homoseksualnych z decydował. Dziś możliwość „parowania“ ja- Decyzja o posiadaniu dziecka wśród par les- ich dziećmi“. Co ciekawe, badania ujawniły koś zaistniała w mentalności osób homo- bijek następuje średnio po 5 latach związku, również, że gdy o kształtowanie się emocjo- seksualnych. Homorodzicielstwo – choć re- a po 7 latach w przypadku par gejów. – nalnych więzi człowieka zaczynają z rodziną alnie istnieje – jest wciąż trochę z kosmosu. Związki z dość długim stażem – zauważam konkurować przyjaciele (w wieku dorastania – a więc mamy prawo przypuszczać, że de- i później), w populacji gejów i lesbijek zde- Dlatego dla samych gejów i lesbijek nałoże- cyzje są przemyślane i po stokroć wcześniej cydowanie „wygrywają“ ci drudzy. To ze nie się tożsamości ojcowskiej/matczynej na dyskutowane. Czy heteroseksualiści są aż strony przyjaciół geje i lesbijki otrzymują tożsamość gejowską/lesbijską często powo- tak odpowiedzialni, podejmując decyzje o więcej wsparcia niż od rodziny. duje wewnętrzny konflikt. Bycie gejem i oj- posiadaniu dziecka? – pytam prowokacyj- cem jakby się wyklucza, podobnie jak jesz- nie, ale Przemek Tomalski uśmiecha się: – Do niedawna bycie gejem/lesbijką niemalże cze niedawno wykluczało się bycie gejem i Ale przyznajmy uczciwie, że parom gejows- skazywało na samotne życie – stałe związki pozostawanie w trwałym (oraz legalnym) kim i lesbijskim trudnej jest wpaść, niż pa- homo trudniej było ukryć przed otoczeniem związku. Dlatego wielu gejów-ojców i lesbi- rom hetero. No tak. Małżeństwo – związek kobiety i mężczyzny (i dzieci!) od wieków? W lipcu 2006 r. większością jednego głosu 4. by uniknąć obejścia prawa, do małżeństw Sąd Najwyższy stanu Waszyngton w USA uz- zawartych poza granicami stanu stosowałyby nał w sprawie Andersen kontra King County, się wszystkie powyższe klauzule. że państwo ma uzasadniony prawnie interes do „ograniczenia małżeństwa do par różnych Inicjatorzy zmian w prawie nie ukrywają, że ich płciowo, co sprzyja prokreacji, niezbędnej do przewrotna, acz prawnie trudna do obalenia rys. kraska istnienia rodzaju ludzkiego oraz dobru dziecka argumentacja, ma zmusić ludzi do przemyślenia poprzez rodziny, w których dzieci są wychowy- raz jeszcze tego, czy przypadkiem argumenty wane przez biologicznych rodziców“. Ów wer- religijnej prawicy nie są ogromnym uprosz- ło, że małżeństwo był to związek mężczyzny i dykt działacze konserwatywni świętowali jako czeniem zagadnienia, czym jest (albo czym kobiety tej samej religii. zwycięstwo tradycyjnej rodziny. Miny im nieco powinno być) świeckie małżeństwo. zrzedły, gdy na początku tego roku grupa dzia- Cywilne małżeństwa wprowadzono w Polsce łaczy gejowskich zrzeszona w Washington De- Co to ma wspólnego z Polską? Wbrew pozo- w 1945 roku, by powrócić do idei Kodeksu fense of Marriage Alliance (WDOMA) postano- rom, całkiem sporo. Jeśli chodzi o prawo, to Napoleona, a także prawa rzymskiego, które wiła poważnie potraktować orzeczenie sądu i polska Konstytucja z 1997 jest jedną z pierw- małżeństwo traktowały jako sprawę świecką, złożyła inicjatywę ustawodawczą nr 957. szych, która definiuje małżeństwo jako zwią- bez jakiejkolwiek otoczki religijnej. Niestety zek mężczyzny i kobiety. Tym samym wyprze- obecnie, w dużej mierze w wyniku działań By w pełni zastosować się do orzeczenia sądu, dziliśmy tak znane stany jak Alabama, Geor- prawicowych publicystów i przedstawicieli du- projektodawcy proponują cztery następujące gia, Mississippi i Teksas. Zarówno tam, jak i u chowieństwa, dla wielu osób w Polsce mał- regulacje prawne: nas podkreślano, że jest to „odwieczna“ defi- żeństwo cywilne jest trudne do rozróżnienia 1. by od chcących wstąpić w związek małżeń- nicja małżeństwa. I tam, i u nas, przedstawia- od małżeństwa religijnego. ski żądać dowodów, że są w stanie mieć dzie- no jednak tylko część prawdy. Otóż jeszcze do ci. Jednocześnie prawo wymagałoby, by w cią- 1964 roku w niektórych stanach USA małżeń- W istocie orzeczenie Andersen kontra King gu trzech lat od zawarcia małżeństwa małżon- stwo to był związek kobiety i mężczyzny, ale z County i propozycja nr 957 stawiają te same kowie przedstawili władzom stosowny dowód ważnym zastrzeżeniem, że obydwoje byli tej pytania mieszkańcom stanu Waszyngton i Po- posiadania potomstwa. W przypadku braku samej rasy. Małżeństwa międzyrasowe były lakom, choć my na razie nie spieszymy się, by potomstwa małżeństwo ulegałoby automaty- surowo zabronione, gdyż miały prowadzić do zmierzyć się z nimi: Czym jest małżeństwo cy- cznemu unieważnieniu; niechybnej katastrofy społecznej, upadku oby- wilne w XXI wieku i co odróżnia je od małżeń- 2. by małżeństwa, w których pojawią się dzie- czajów i ruiny państwa. W Polsce wiele osób stwa kościelnego? (na podstawie artykułu Ka- ci, nie mogły się rozwodzić; nie wie, albo stara się nie pamiętać, że do zimierza Bema „Andersen i sprawa polska“, 3. by nieformalne związki z chwilą urodzenia po- 1945 roku małżeństwo cywilne w dawnej który ukazał się na stronie Krytyki Politycznej tomka stawały się z mocy ustawy małżeństwami; Kongresówce w ogóle nie istniało, co oznacza- www.krytykapolityczna.pl) 15
 16. 16. Wszyscy jesteśmy przegięci felieton Tekst: Radek Oliwa Foto: Agnieszka Kraska Czy w naszych marszach i paradach powinny uczestniczyć drag queens? Czy można się przeginać? 38 lat temu nowojorska policja urządziła obławę na klub Stonewall. Tego rodzaju akcje były wtedy na porządku dziennym (albo raczej nocnym). Policja mogła gnębić ho- moseksualistów na podstawie dekretu, któ- ry zabraniał sprzedaży alkoholu mężczyznom o „odmiennej“ orientacji seksualnej. Konsekwen- cje policyjnych obław były tragiczne. Właściciel tracił pozwolenie na sprzedaż alkoholu, a lo- kalna prasa otrzymy- wała listę z nazwiskami aresztowanych osób. Trudno się więc dziwić, że bywalcami klubów gejowskich byli głównie ludzie, którzy nie bali się żadnych konsekwencji, którzy nie mieli nic do strace- przeginać? Uważam to pytanie za niestosowne. To Jesteśmy inni, a to już wystarczająco ciężki grzech. nia: transwestyci i drag queens. To właśnie oni nie tylko kwestia wdzięczności dla poprzebieranych Można mieć oczywiście pretensje do mediów, że zadarli z policjantami, którzy w nocy 29 czerwca w damskie ciuszki uczestników nowojorskich starć mówiąc o gejach i lesbijkach, pokazują najbardziej 1969 roku wpadli do klubu Stonewall, i to właśnie z policją. Tak wzniosłe nazwy jak „Marsz Tolerancji“ egzotycznych przedstawicieli naszego środowiska. oni stali w pierwszych szeregach podczas 5-dnio- i „Parada Równości“ zobowiązują. Nie sposób Nie można się jednak dziwić. Parady LGBT nie przy- wych starć z nowojorską policją. Wydarzenia w No- oczekiwać tolerancji, jeśli sami nie jesteśmy jej w ciągają mediów dlatego, że odbywają się z słusznej wym Jorku zapoczątkowały tradycję corocznych de- stanie dać innym. Nie będziemy nigdy równi, jeśli monstracji środowisk LGBT. wśród nas oprócz równych znajdą się równiejsi. Przyzwyczajeni do pierwszomajo- wych pochodów chętniej W Polsce ta tradycja jest trochę krótsza. Same pa- Przeciwnicy publicznego przeginania się mają oczy- maszerujemy niż paradujemy. rady też znacznie różnią się od demonstracji w Eu- wiście swoje argumenty. Obecność ciot, transwes- ropie Zachodniej czy w USA. Przyzwyczajeni do tytów i innych „obciachowych“ elementów zepsu- je wizerunek dopasowanych lesbijek i gejów. Co sprawie, lecz dlatego, że budzą sensację. W zami- Nikogo tak naprawdę nie obchodzi, powiedzą ludzie? Nie daj Boże pomyślą, że an za oferowaną przez nas egzotykę otrzymujemy jak się ubieramy i zachowujemy. wszyscy jesteśmy tacy. Cóż – częściowo będą mieli od mediów rozgłos i możliwość wypowiedzenia się Jesteśmy inni, a to już rację, bo faktycznie większość z nas jest mniej lub – przecież dokładnie o to nam chodzi? bardziej przegięta. Nie ma to związku z naszą or- wystarczająco ciężki grzech. ientacją seksualną. Przegięcie to kwestia odpo- Nie zamierzam nikogo przekonywać do narzuce- wiedniego otoczenia oraz ilości skonsumowanego nia na siebie damskich ciuszków czy domalowania pierwszomajowych pochodów chętniej maszeruje- alkoholu. Na nic rozpaczliwe próby dopasowania sobie wąsów. Nie każdy wygląda w takim stroju my niż paradujemy. Organizatorów co roku gnębi się. Dla ludzi, którzy nas atakują pozostaniemy wyjściowo. Wystarczy, że będziemy sobą ipoz- pytanie: czy w naszych marszach i paradach po- pedałami i lesbami. Nikogo tak naprawdę nie wolimy na to także innym. Życząc Wam kolorowej winny uczestniczyć drag queens? Czy można się obchodzi, jak się ubieramy i zachowujemy. parady posyłam lekko przegięte „pa“. 16

×