Publicité
Kajian tindakan p.muzik
Kajian tindakan p.muzik
Kajian tindakan p.muzik
Kajian tindakan p.muzik
Publicité
Kajian tindakan p.muzik
Kajian tindakan p.muzik
Kajian tindakan p.muzik
Prochain SlideShare
Panitia pendidikan muzikPanitia pendidikan muzik
Chargement dans ... 3
1 sur 7
Publicité

Contenu connexe

Publicité
Publicité

Kajian tindakan p.muzik

  1. Nama dan Alamat Sekolah: SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN (TAMIL) LADANG BATU PEKAKA, 09300 KUALA KETIL, KEDAH. Nama Pengkaji: CIK.MUGILAH A/P SAGADEVAN Tajuk Kajian: MEMBENTUK SAHSIAH MURID MELALUI LAGU-LAGU MOTIVASI. 1. Refleksi pengajaran dan pembelajaran lalu. Pada tahun ini, saya telah dipertanggungjawabkan untuk mengajar muzik. Saya berasa sungguh terkejut dengan keadaan murid-murid yang suka menyanyi lagu-lagu rock dan moden. Hal ini disebabkan oleh terpengaruh dengan media komunikasi. Pada zaman sekarang kebanyakan ibu bapa sibuk dengan pekerjaan masing-masing. Keadaan ini menyebabkan, mereka tiada masa lapang untuk diluangkan bersama anak-anak mereka. Hal ini menyebabkan mereka terpengaruh dengan perkara-perkara negatif. Selain itu, mereka juga tidak berminat untuk menyanyikan lagu-lagu yang menerapkan nilai-nilai moral dan beretika. Saya sedar sebagai guru muzik, tugas saya bukanlah sekadar hanya mengajar muzik tanpa menitikberatkan nilai etika murid-murid. Oleh yang demikian, saya mengambil keputusan untuk menggunakan lagu-lagu yang menerapkan nilai-nilai moral dan berunsur 1
  2. motivasi dalam pengajaran pendidikan muzik. Selaku Ketua Panitia Muzik, saya telah membuat keputusan untuk mengajar lagu-lagu yang berunsur motivasi bagi membentuk insan yang sempurna selaras Falsafah Pendidikan Negara dan Pelan Induk Pendidikan Negara. Saya berhasrat untuk menggunakan pendidikan muzik yang selalu dianggap kurang penting untuk memantapkan diri murid dengan nilai-nilai murni supaya dapat melahirkan insan murid yang seimbang dan harmonis sejajar dengan kehendak Falsafah Pendidikan Negara. 2. Fokus Kajian Walaupun terdapat banyak masalah dalam pengajaran dan pembelajaran pendidikan muzik seperti kekurangan alatan muzik, tiada guru beropsyen muzik disekolah dan juga tiada kemahiran penguasan dalam membaca dan menulis symbol lirik. Saya telah membuat keputusan untuk menggunakan kemahiran yang sedia ada kepada saya iaitu kemahiran menyanyi untuk menerapkan nilai moral dan motivasi di kalangan murid. 3. Objektif Kajian 3.1 Objektif Umum Selepas kajian ini, saya berharap murid-murid akan menghayati nilai-nilai moral yang dipelajari dalam kehidupan harian mereka. 3.2 Objektif Khusus 2
  3.  1 Menimbulkan minat dalam nyanyian lagu-lagu yang bermoral dan bermotivasi.  2 Membantu murid-murid menghayati nilai-nilai murni yang terdapat dalam lagu-lagu motivasi.  3 Membentuk insan yang beretika dan mengamalkan nilai moral yang terpuji. 4. Kumpulan sasaran Kajian ini melibatkan 28 orang murid tahun 3 yang terdiri daripada 12 lelaki dan 16 perempuan. 5. Tindakan yang dirancang 5.1 Tinjauan masalah Sebelum mengenal pasti dan menganalisasi masalah yang seterusnya diambil, tinjauan masalah yang di kenal pasti akan dibuat bertujuan untuk memahami dengan lebih mendalam masalah tersebut. Tinjauan yang dilakukan dengan menganalisasi seperti berikut: 3
  4. I. Murid tidak berminat mendengar lagu-lagu motivasi apabila diperdengarkan. II. Murid-murid sukar menghafal lagu-lagu motivasi yang diberikan oleh guru. III. Murid-murid juga tidak mengambil bahagian dalam pertandingan lagu-lagu motivasi yang dianjurkan di peringkat sekolah. 5.2 Program “Penyair Muda”  Cara pelaksanaan  Guru memperkenalkan lagu-lagu berunsur motivasi kepada murid murid. Guru menggunakan irama yang dan gaya yang menarik untuk menarik minat murid-murid kepada lagu-lagu motivasi.  Guru menerangkan konsep setiap lagu motivasi yang diperkenalkan untuk memberi kesedaran dan pendedahan tentang kepentingan pengamalan nilai etika yang tinggi dalam hidup.  Guru melatih murid-murid menulis lagu yang mengandungi nilai-nilai moral secara berkumpulan dan individu.  Guru mengadakan pertandingan menulis dan menyanyi untuk membentuk murid-murid yang dapat menghayati kepentingan mengamalkan nilai etika yang tinggi. Aktiviti-aktiviti akan diubahsuaikan keperluan setelah saya melaksanakan tinjauan awal. 4
  5. 6. Jadual pelaksanaan kajian Kos Kajian Bil Jenis bahan Kuantiti x harga seunit Jumlah kos 1. Kertas A4 5 X RM 8.00 RM 40 2. Printer Cartridge 1 X RM 65.00 RM 65 3. Potostas bahan & laporan kajian RM 55 4. Kad manila 5 X RM1.00 RM 5 5. Kertas majung 10XRM 0.20 RM 2 5 Bil Aktiviti Tarikh Pelaksanaan 1. Mengenalpasti masalah dan menganlisasi 15 April 2010 2. Menulis proposal kajian 20 April 2010 3. Merancang tindakan – individu /panitia 19 April 2010 4. Melaksanakan tindakan – aktiviti 1 21 April 2010 5. Membincangkan masalah yang timbul dalam tindakan 1- dalam panitia 23 April 2010 6. Melaksanakan aktiviti 2 5 Mei 2010 7. Mengenalpasti dan menganalisasi 7 Mei 2010 8. Menganalisasi masalah 9 Mei 2010 9. Membincangkan masalah yang timbul dalam tindakan 2 dalam panitia 12 Mei 2010 10 . Melaksanakan tindakan aktiviti 3 18 Mei 2010 11 . Membincangkan masalah yang timbul dalam tindakan 3 dalam panitia 20 Mei 2010 12 . Refleksi kajian 20 Jun 2010 13 . Menulis laporan kajian 5 Julai 2010 14 . Pembentang kajian 8 Ogos 2010
  6. 6. Buku catatan guru 1 X RM 2 RM 2 7. CD 6 X RM 2 RM 12 JUMLAH RM 181 6
  7. 6. Buku catatan guru 1 X RM 2 RM 2 7. CD 6 X RM 2 RM 12 JUMLAH RM 181 6
Publicité