Publicité
Minit kedua panitia muzik 2011
Minit kedua panitia muzik 2011
Minit kedua panitia muzik 2011
Prochain SlideShare
Minit mesyuarat panitia muzik kali pertamaMinit mesyuarat panitia muzik kali pertama
Chargement dans ... 3
1 sur 3
Publicité

Contenu connexe

Publicité
Publicité

Minit kedua panitia muzik 2011

  1. SJK(T) BATU PEKAKA 09300 KUALA KETIL, KEDAH MINIT MESYUARAT PANITIA MUZIK KALI KEDUA 2011 Tarikh : 30.06.2011 (Khamis) Masa : 1.45 tengahari Tempat : Bilik Guru Kehadiran : 14 orang Kehadiran : Pn.M.Mariamah (PK Pentadbiran) En.S.P.Karthigasu (PK HEM) Pn.G.Santhi (PK KoKurikulum) Pn.R.Paramiswari Pn.Sivsneswary Cik.S.Mugilah Pn.M.Kalaivani Hadir Bersama: En.D.Subramaniam (Guru Besar) 1.0 Ucapan Pengerusi Pengerusi mengucapkan ribuan terima kasih atas kesudian mereka menghadiri mesyuarat Panitia Muzik kali kedua. Beliau berharap agar semua guru memberi sumbangan ke arah peningkatan kualiti Panitia Muzik. 2.0 Ucapan Penasihat Guru-guru jangan mencuri masa muzik untuk menjalankan P&P matapelajaran yang lain. Ini kerana murid-murid perlu ada pendedahan tentang muzik. Dalam KSSR muzik diberi keutamaan kepada murid.
  2. 3.0 3.0 Pembentangan dan pengesahan minit mesyuarat yang lalu 3.1 Setiausaha telah membentangkan minit mesyuarat yang lalu. 3.2 Minit mesyuarat yang lalu telah didadangkan oleh Pn.Kalaivani dan disokong oleh Pn.Mariammah. Tindakan: Setiausaha 4.0 Perkara berbangkit 4.1 Guru-guru muzik menyatakan bahawa kekurangan peralatan muzik adalah satu masalah dalam proses P&P. Kebanyakan peralatan yang sedia ada juga perlu dibaik untuk kegunaan murid. 4.2 Guru-guru muzik menyatakan yang murid-murid sangat berminat terhadap matapelajaran Muzik dan memainkan peralatan muzik. 4.3 Ketua panitia menyatakan satu bilik khas telah disediakan di bangunan baru untuk bilik muzik. Guru-guru muzik diharap menggunakan bilik muzik tersebut dengan sempurna pada waktu matapelajaran muzik. 4.4 Murid-murid yang melangkah ke alam Sekolah Menengah tidak mempunyai pengetahuan asas dalam penggunaan alatan muzik. Guru-guru perlu memastikan yang mereka mengajar teknik-teknik asas penggunaan alatan muzik. Tindakan : Semua Guru Muzik 5.0 Program peningkatan P&P Muzik 5.1 Pertandingan yang berlandaskan pengetahuan asas muzik boleh diadakan dari masa ke semasa. 5.2 Muzik juga boleh digunakan dalam P&P matapelajaran yang lain. Ini kerana murid akan lebih berminat jikalau elemen muzik diterapkan dalam P&P. Tindakan : Semua Guru Muzik Tindakan : Semua GuruTindakan : Semua Gur 6.0 Hal-hal lain 6.1 Banyak usaha sedang dan akan diambil bagi meningkatkan mutu P&P muzik. 6.2 Buku- buku skrap yang berlandaskan pengetahuan asas muzik boleh dihasilkan dan dipamerkan di perpustakaan sekolah sebagai rujujan murid-murid. Tindakan : Semua Guru Muzik
  3. Setiausaha mengucapkan ribuan terima kasih atas kesudian semua guru hadir ke mesyuarat ini. Mesyuarat ditangguhkan pada pukul 3.45 petang. Disediakan Oleh, Disemak oleh .................................. ........................... ( Pn.M. Kalaivani) ( CIK.S.Mugilah) Setiausaha Panitia Muzik Ketua Panitia Muzik Diperakukan oleh, ………………………… (En.D.Subramaniam)
Publicité