Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Mga Bahagi at Proseso ng Pananaliksik

Bahagi ng Pananaliksik
Proseso ng Pananaliksik

 • Identifiez-vous pour voir les commentaires

Mga Bahagi at Proseso ng Pananaliksik

 1. 1. MGA BAHAGIMGA BAHAGI ATAT PROSESO NG PANANALIKSIKPROSESO NG PANANALIKSIK
 2. 2. Magtala ng tatlong plano o nais mong makamit sa iyong buhay limang taon mula ngayon. Mga Plano Mga Paraan Upang Makamit ang mga Plano 1. 2. 3.
 3. 3. Isalin ang pahayag at magbigay ng maikling repleksiyon. How To Achieve Success: Define It, Research It, Find Obstructions To It, Find Remedies To It, Outline It, Plan It. Do It. -Donald Lynn Frost
 4. 4. Pangkalahatang Proseso ng Pananaliksik 1. Pamimili at Pagpapaunlad ng Paksa ng Pananaliksik 2. Pagdidisenyo ng Pananaliksik 3. Pangangalap ng Datos 4. Pagsusuri ng Datos 5. Pagbabahagi ng Pananaliksik
 5. 5. • pamimili at paglilimita ng paksa • pagbuo ng tanong ng pananaliksik • pagbuo ng mga haypotesis • pagbabasa ng mga kaugnay na literatura at pag-aaral
 6. 6. • Pamimili ng disenyo at pamamaraan ng pananaliksik • Pagbuo ng paradaym, koseptwal at teoretikal na balangkas • Pagpaplano ng mga proseso ng pananaliksik • Pagtukoy sa populasyon ng pananaliksik o materyales na pagmumulan ng datos
 7. 7. • Pagbuo ng kasangkapan na gagamitin sa pangangalap ng datos at aktwal na paggamit dito • Pagkuha ng datos mula sa mga kalahok ng pananaliksik • Pagsasaayos ng mga datos para sa presentasyon
 8. 8. • Presentasyon ng datos • Pagsusuri at interpretasyon ng datos • Paggamit ng mga paraang istatistikal sa interpretasyon ng datos sa kwantitatibong pananaliksik at pagbuo ng mga tema o kategorya sa kwalitatibong pananaliksik • Pagbuo ng lagom, konklusyon at mga rekomendasyon
 9. 9. • Pamimili ng journal kung saan ilalathala ang pananaliksik • Rebisyon ng format at nilalaman batay sa rebyu ng journal • Presentasyon ng mga kumperensya o iba pang paraan ng pagbabahagi
 10. 10. MgaBahagi ng Papel-Pananaliksik
 11. 11. Kabanata I. Ang Suliranin at Sanligan Nito A. Rasyonal at Kaligiran ng Pag-aaral B. Paglalahad ng Suliranin C. Layunin at Kahalagahan ng Pag- aaral D. Rebyu ng Kaugnay na Literatura E. Teoretikal na Gabay at Konsweptuwal na Balangkas F. Sakop at Delimitasyon ng Pag- aaral G. Daloy ng Pag-aaral
 12. 12. Kabanata II. Metodolohiya at Pamamaraan A. Disenyo at Pamamaraan ng Pananaliksik B. Lokal at Populasyon ng Pananaliksik C. Kasangkapan sa Paglikom ng Datos D. Paraan sa Paglikom ng Datos E. Paraan sa Pagsusuri ng Datos
 13. 13. Kabanata III. Resulta at Diskusyon Kabanata IV. Lagom, Kongklusyon, at Rekomendasyon
 14. 14. Rasyonal at Kaligiran ng Paksa • Nagsisilbing introduksyon, nagpapakilala ng halaga ng akda batay sa konteksto o kaligiran nito • Nagbibigay ng mga layunin ng pananaliksik
 15. 15. Metodolohiya • Ipinaliliwanag ang disenyo at pamamaraan ng pananaliksik at ang instrumentong ginamit sa pangangalap ng datos • Inilalarawan ang populasyon at lokal ng pananaliksik
 16. 16. Resulta at Diskusyon • Naglalaman ng mga tampok na bahagi ng presentasyon at pagsusuri ng datos
 17. 17. Kongklusyon at Rekomendasyon • Lagom ng pangkalahatan at mahahalagang natuklasan ng pananaliksik • Ang rekomendasyon ay binubuo batay sa mga natukoy na kongklusyon ng pag-aaral
 18. 18. Tukuyin kung sa anong bahagi ng proseso ng pananaliksik ang sumusunod na hakbang.
 19. 19. A. Pamimili at Pagpapaunlad ng Paksa ng Pananaliksik B. Pagdidisenyo ng Pananaliksik C. Pangangalap ng Datos D. Pagsusuri ng Datos E. Pagbabahagi ng Pananaliksik
 20. 20. 1. Presentasyon at interpretasyon ng datos. 2. Paglalathala ng pananaliksik sa isang publikasyon. 3. Presentasyon ng pananaliksik sa isang pambansa o pandaigdigang kumperensiya. 4. Pagbuo ng tanong ng pananaliksik. 5. Pagtatakda ng disenyo at pamamaraan ng pananaliksik.
 21. 21. 6. Paglalatag ng mga haypotesis ng pag-aaral. 7. Pagbabasa ng mga kaugnay na pag-aaral at literatura. 8. Paglilimita ng paksa. 9. Pamimili ng lokal at populasyon ng pananaliksik. 10. Pagbuo ng instrumento sa pananaliksik.
 22. 22. 11. Pakikisalamuha at pakikipanayam sa mga kalahok ng pananaliksik. 12. Paglulunsad ng sarbey. 13. Pagsasaayos at paghahanda ng datos para sa presentasyon. 14. Pagpapaikli ng nabuong pananaliksik. 15. Rebisyon ng pananaliksik.
 23. 23. Inihanda ni: Hanna Elise G. de Guzman MAED SCIENCE I SHS Teacher, DWCC Pinamalayan @hannaelisegibodeguzman

×