Publicité
מיפוי ארגונים חברתיים לפיתוח יכולות ארגוניות - ממצאי סקירה של קרן אבי חי
מיפוי ארגונים חברתיים לפיתוח יכולות ארגוניות - ממצאי סקירה של קרן אבי חי
מיפוי ארגונים חברתיים לפיתוח יכולות ארגוניות - ממצאי סקירה של קרן אבי חי
מיפוי ארגונים חברתיים לפיתוח יכולות ארגוניות - ממצאי סקירה של קרן אבי חי
Publicité
מיפוי ארגונים חברתיים לפיתוח יכולות ארגוניות - ממצאי סקירה של קרן אבי חי
מיפוי ארגונים חברתיים לפיתוח יכולות ארגוניות - ממצאי סקירה של קרן אבי חי
מיפוי ארגונים חברתיים לפיתוח יכולות ארגוניות - ממצאי סקירה של קרן אבי חי
מיפוי ארגונים חברתיים לפיתוח יכולות ארגוניות - ממצאי סקירה של קרן אבי חי
מיפוי ארגונים חברתיים לפיתוח יכולות ארגוניות - ממצאי סקירה של קרן אבי חי
Publicité
מיפוי ארגונים חברתיים לפיתוח יכולות ארגוניות - ממצאי סקירה של קרן אבי חי
מיפוי ארגונים חברתיים לפיתוח יכולות ארגוניות - ממצאי סקירה של קרן אבי חי
מיפוי ארגונים חברתיים לפיתוח יכולות ארגוניות - ממצאי סקירה של קרן אבי חי
מיפוי ארגונים חברתיים לפיתוח יכולות ארגוניות - ממצאי סקירה של קרן אבי חי
מיפוי ארגונים חברתיים לפיתוח יכולות ארגוניות - ממצאי סקירה של קרן אבי חי
Publicité
מיפוי ארגונים חברתיים לפיתוח יכולות ארגוניות - ממצאי סקירה של קרן אבי חי
מיפוי ארגונים חברתיים לפיתוח יכולות ארגוניות - ממצאי סקירה של קרן אבי חי
מיפוי ארגונים חברתיים לפיתוח יכולות ארגוניות - ממצאי סקירה של קרן אבי חי
מיפוי ארגונים חברתיים לפיתוח יכולות ארגוניות - ממצאי סקירה של קרן אבי חי
מיפוי ארגונים חברתיים לפיתוח יכולות ארגוניות - ממצאי סקירה של קרן אבי חי
Publicité
מיפוי ארגונים חברתיים לפיתוח יכולות ארגוניות - ממצאי סקירה של קרן אבי חי
מיפוי ארגונים חברתיים לפיתוח יכולות ארגוניות - ממצאי סקירה של קרן אבי חי
מיפוי ארגונים חברתיים לפיתוח יכולות ארגוניות - ממצאי סקירה של קרן אבי חי
מיפוי ארגונים חברתיים לפיתוח יכולות ארגוניות - ממצאי סקירה של קרן אבי חי
מיפוי ארגונים חברתיים לפיתוח יכולות ארגוניות - ממצאי סקירה של קרן אבי חי
Publicité
מיפוי ארגונים חברתיים לפיתוח יכולות ארגוניות - ממצאי סקירה של קרן אבי חי
מיפוי ארגונים חברתיים לפיתוח יכולות ארגוניות - ממצאי סקירה של קרן אבי חי
מיפוי ארגונים חברתיים לפיתוח יכולות ארגוניות - ממצאי סקירה של קרן אבי חי
מיפוי ארגונים חברתיים לפיתוח יכולות ארגוניות - ממצאי סקירה של קרן אבי חי
מיפוי ארגונים חברתיים לפיתוח יכולות ארגוניות - ממצאי סקירה של קרן אבי חי
Publicité
מיפוי ארגונים חברתיים לפיתוח יכולות ארגוניות - ממצאי סקירה של קרן אבי חי
מיפוי ארגונים חברתיים לפיתוח יכולות ארגוניות - ממצאי סקירה של קרן אבי חי
מיפוי ארגונים חברתיים לפיתוח יכולות ארגוניות - ממצאי סקירה של קרן אבי חי
מיפוי ארגונים חברתיים לפיתוח יכולות ארגוניות - ממצאי סקירה של קרן אבי חי
מיפוי ארגונים חברתיים לפיתוח יכולות ארגוניות - ממצאי סקירה של קרן אבי חי
Publicité
מיפוי ארגונים חברתיים לפיתוח יכולות ארגוניות - ממצאי סקירה של קרן אבי חי
מיפוי ארגונים חברתיים לפיתוח יכולות ארגוניות - ממצאי סקירה של קרן אבי חי
מיפוי ארגונים חברתיים לפיתוח יכולות ארגוניות - ממצאי סקירה של קרן אבי חי
מיפוי ארגונים חברתיים לפיתוח יכולות ארגוניות - ממצאי סקירה של קרן אבי חי
מיפוי ארגונים חברתיים לפיתוח יכולות ארגוניות - ממצאי סקירה של קרן אבי חי
Publicité
מיפוי ארגונים חברתיים לפיתוח יכולות ארגוניות - ממצאי סקירה של קרן אבי חי
מיפוי ארגונים חברתיים לפיתוח יכולות ארגוניות - ממצאי סקירה של קרן אבי חי
מיפוי ארגונים חברתיים לפיתוח יכולות ארגוניות - ממצאי סקירה של קרן אבי חי
מיפוי ארגונים חברתיים לפיתוח יכולות ארגוניות - ממצאי סקירה של קרן אבי חי
מיפוי ארגונים חברתיים לפיתוח יכולות ארגוניות - ממצאי סקירה של קרן אבי חי
Prochain SlideShare
סדנה לתכנית ניהול בידיים שלך ניהול חברתי רן גביש סדנה לתכנית ניהול בידיים שלך ניהול חברתי רן גביש
Chargement dans ... 3
1 sur 44
Publicité

Contenu connexe

Similaire à מיפוי ארגונים חברתיים לפיתוח יכולות ארגוניות - ממצאי סקירה של קרן אבי חי(20)

Publicité

מיפוי ארגונים חברתיים לפיתוח יכולות ארגוניות - ממצאי סקירה של קרן אבי חי

 1. ‫השלישי‬ ‫במגזר‬ ‫יכולות‬ ‫מפתחי‬ ‫ארגונים‬ ‫סקירת‬ ‫רקע‬ ‫אבי‬ ‫קרן‬‫השלישי‬ ‫במגזר‬ ‫יכולות‬ ‫בפיתוח‬ ‫העוסקים‬ ‫חברתיים‬ ‫ארגונים‬ ‫של‬ ‫מיפוי‬ ‫ביצעה‬ ‫חי‬.‫המיפוי‬ ‫התעניינות‬ ‫של‬ ‫תוצאה‬ ‫הוא‬‫ו‬ ‫הולכת‬‫יכולות‬ ‫לפיתוח‬ ‫הקשורים‬ ‫שונים‬ ‫בנושאים‬ ‫ארגונים‬ ‫של‬ ‫גוברת‬ ‫וניהוליות‬ ‫ארגוניות‬. ‫למצוא‬ ‫תוכלו‬ ‫זה‬ ‫במסמך‬‫א‬‫ת‬‫רשימת‬‫ה‬‫ה‬ ‫ארגונים‬‫במגוון‬ ‫ארגוניות‬ ‫יכולות‬ ‫בפיתוח‬ ‫עוסקים‬ ‫תחומים‬:‫ניהול‬,‫אסטרטגי‬ ‫ותכנון‬ ‫ארגוני‬ ‫פיתוח‬,‫משאבים‬ ‫פיתוח‬‫פיננסי‬ ‫ניהול‬,‫טכנולוגיה‬,‫שיווק‬ ‫ויח‬"‫צ‬,‫מנהל‬ ‫ועד‬ ‫פיתוח‬,‫התנדבות‬,‫אנוש‬ ‫משאבי‬ ‫וניהול‬ ‫ומדידה‬ ‫הערכה‬. ‫שאינם‬ ‫ארגונים‬ ‫ורק‬ ‫אך‬ ‫הם‬ ‫בסקירה‬ ‫המופיעים‬ ‫הארגונים‬‫רווח‬ ‫למטרות‬,‫לסקירה‬ ‫נכנסו‬ ‫לא‬ ‫בשוק‬ ‫קיימים‬ ‫שבודאי‬ ‫עצמאיים‬ ‫ויועצים‬ ‫מסחריות‬ ‫חברות‬. ‫מידע‬ ‫ישנו‬ ‫ארגון‬ ‫כל‬ ‫עבור‬‫את‬ ‫המתאר‬ ‫מורחב‬‫אותם‬ ‫לצרוך‬ ‫ניתן‬ ‫בו‬ ‫והאופן‬ ‫השונים‬ ‫השירותים‬ ‫תקשורת‬ ‫דרכי‬ ‫כולל‬.‫מהארגונים‬ ‫אחד‬ ‫כל‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫להפצה‬ ‫ואושר‬ ‫נכתב‬ ‫בסקירה‬ ‫המצוי‬ ‫המידע‬, ‫הבל‬ ‫באחריותם‬ ‫והוא‬‫עדית‬.‫נותנים‬ ‫בהם‬ ‫המרכזיים‬ ‫התחומים‬ ‫של‬ ‫פירוט‬ ‫ישנו‬ ‫שלהלן‬ ‫בטבלה‬ ‫שירות‬ ‫הארגונים‬(‫ה‬ ‫ציר‬-Y),‫נוקטים‬ ‫הם‬ ‫בהם‬ ‫ההתערבויות‬ ‫סוגי‬ ‫של‬ ‫פירוט‬ ‫וכן‬(‫ה‬ ‫ציר‬-X.)‫כל‬ ‫ארגון‬ ‫מתאר‬ ‫בטבלה‬ ‫ריבוע‬,‫מסוים‬ ‫התערבות‬ ‫ובסוג‬ ‫מסוים‬ ‫בתחום‬ ‫שירות‬ ‫או‬ ‫תכנית‬.‫על‬ ‫לחיצה‬ ‫ב‬ ‫המפורט‬ ‫לדף‬ ‫אתכם‬ ‫תוביל‬ ‫הקישור‬‫אותו‬ ‫המספק‬ ‫והארגון‬ ‫השירות‬ ‫אודות‬ ‫המידע‬ ‫מופיע‬ ‫ו‬. ‫יכולות‬ ‫מפתחים‬ ‫ארגונים‬ ‫אודות‬ ‫המידע‬ ‫כל‬ ‫את‬ ‫בידנו‬ ‫שאין‬ ‫לכך‬ ‫מודעים‬ ‫אנו‬,‫בידכם‬ ‫ויש‬ ‫ובמידה‬ ‫רווח‬ ‫למטרות‬ ‫שאינם‬ ‫נוספים‬ ‫ארגונים‬ ‫על‬ ‫מידע‬,‫מכם‬ ‫לקבל‬ ‫נשמח‬. ‫בברכה‬,‫אבי‬ ‫קרן‬ ‫צוות‬‫חי‬
 2. ‫יכולות‬ ‫מפתחי‬ ‫וארגונים‬ ‫תכניות‬ ‫טבלת‬‫השלישי‬ ‫במגזר‬ ‫תחומים‬‫וליווי‬ ‫ייעוץ‬‫סדנאות‬‫עיון‬ ‫ימי‬‫הדרכה‬ ‫ימי‬‫תכניות‬ ‫הכשרה‬ ‫והשתלמות‬ ‫פורומים‬ ‫מקצועיים‬ ‫וגיוס‬ ‫איתור‬ ‫כ‬"‫א‬ ‫אחר‬ ‫ניהול‬‫שיתופים‬‫שתיל‬‫שיתופים‬‫שיתופים‬‫שיתופים‬ ‫תכנית‬ "‫משמעות‬" ‫מתן‬ ‫מסלול‬ ‫מנהלי‬ ‫לפיתוח‬ ‫עמותות‬ ‫שתיל‬ ‫שתיל‬‫שתיל‬ ‫מפתח‬ ‫תכנית‬‫מפתח‬ ‫תכנית‬ ‫ארגוני‬ ‫פיתוח‬ ‫ותכנון‬ ‫אסטרטגי‬ ‫שתיל‬‫שתיל‬‫שיתופים‬‫נובה‬‫שתיל‬‫שתיל‬ ‫נובה‬‫שיתופים‬‫שיתופים‬ ‫שיתופים‬ ‫משאבים‬ ‫פיתוח‬‫שתיל‬‫שתיל‬‫המועצה‬ ‫הלאומית‬ ‫להתנדבות‬ ‫שתיל‬‫שתיל‬ ‫המועצה‬ ‫הלאומית‬ ‫להתנדבות‬ ‫פרדלר‬ ‫תכנית‬ ‫פרדלר‬ ‫תכנית‬‫נובה‬ ‫נובה‬ ‫לחיזוק‬ ‫מיזם‬ ‫תשתיות‬ ‫פיננסיות‬- ‫ניהוליות‬ ‫בעמותות‬
 3. ‫תחומים‬‫וליו‬ ‫ייעוץ‬‫וי‬‫סדנאות‬‫עיון‬ ‫ימי‬‫הדרכה‬ ‫ימי‬‫תכניות‬ ‫הכשרה‬ ‫והשתלמות‬ ‫פורומים‬ ‫מקצועיים‬ ‫וגיוס‬ ‫איתור‬ ‫כ‬"‫א‬ ‫אחר‬ ‫פיננסי‬ ‫ניהול‬‫שיתופים‬‫שתיל‬‫שיתופים‬‫המועצה‬ ‫הלאומית‬ ‫להתנדבו‬‫ת‬ ‫שיתופים‬‫שיתופים‬ ‫המועצה‬ ‫הלאומית‬ ‫להתנדבות‬ ‫נובה‬‫נובה‬‫שתיל‬‫שתיל‬ ‫שתיל‬ ‫לחיזוק‬ ‫מיזם‬ ‫תשתיות‬ ‫פיננסיות‬- ‫ניהוליות‬ ‫בעמותות‬ ‫טכנולוגיה‬‫שתיל‬‫שתיל‬‫שתיל‬‫שתיל‬‫גיידסטאר‬ ‫ישראל‬ ‫לתרומת‬ ‫תוכנית‬ ‫לארגונים‬ ‫תוכנה‬ ‫חברתיים‬ ‫פיילוט‬Sales force ‫צרכים‬ ‫אפיון‬ ‫למערכת‬ ‫טכנולוגית‬ ‫ולובי‬ ‫סנגור‬‫מנהיגות‬ ‫אזרחית‬ ‫שתיל‬‫מנהיגות‬ ‫אזרחית‬ ‫מנהיגות‬ ‫אזרחית‬ ‫מנהיגות‬ ‫אזרחית‬ ‫שתיל‬‫שתיל‬‫שתיל‬ ‫ויח‬ ‫שיווק‬"‫צ‬‫אג‬'‫נדה‬‫שתיל‬‫אג‬'‫נדה‬‫שתיל‬‫שתיל‬ ‫שתיל‬
 4. ‫תחומים‬‫וליווי‬ ‫ייעוץ‬‫סדנאות‬‫עיון‬ ‫ימי‬‫הדרכה‬ ‫ימי‬‫תכניות‬ ‫הכשרה‬ ‫והשתלמות‬ ‫פורומים‬ ‫מקצועיים‬ ‫וגיוס‬ ‫איתור‬ ‫כ‬"‫א‬ ‫אחר‬ ‫ועד‬ ‫פיתוח‬ ‫מנהל‬ ‫המועצה‬ ‫הלאומית‬ ‫להתנדבות‬ ‫המועצה‬ ‫הלאומית‬ ‫להתנדבות‬ ‫המרכז‬ ‫למנהיגות‬ ‫מתנדבת‬ ‫התנדבות‬‫המועצה‬ ‫הלאומית‬ ‫להתנדבות‬ ‫לר‬ ‫מכון‬‫המועצה‬ ‫הלאומית‬ ‫להתנדבות‬ ‫של‬ ‫תנועת‬"‫ם‬‫של‬ ‫תנועת‬"‫ם‬ ‫לר‬ ‫מכון‬ ‫ומדידה‬ ‫הערכה‬‫נובה‬‫נובה‬‫מתן‬ ‫מסלול‬ "‫מדידה‬ ‫ככלי‬ ‫והערכה‬ ‫ניהולי‬" ‫מפתח‬ ‫תכנית‬‫מפתח‬ ‫תכנית‬ ‫משאבי‬ ‫ניהול‬ ‫אנוש‬ ‫שיתופים‬‫שיתופים‬
 5. ‫ארגון‬ ‫סקירת‬–‫אג‬'‫נדה‬ ‫קצר‬ ‫תיאור‬–‫אג‬'‫נדה‬-‫תקשורתית‬ ‫לאסטרטגיה‬ ‫ישראלי‬ ‫מרכז‬,‫מסוגו‬ ‫ראשון‬ ‫ארגון‬ ‫הוא‬,‫שפועל‬ ‫בישראל‬ ‫התקשורת‬ ‫בכלי‬ ‫ומחשבתי‬ ‫חברתי‬ ‫לשינוי‬.‫אג‬'‫הדרך‬ ‫על‬ ‫להשפיע‬ ‫למטרה‬ ‫לה‬ ‫שמה‬ ‫נדה‬ ‫נוש‬ ‫מוצגים‬ ‫שבה‬‫התקשורתי‬ ‫בשיח‬ ‫חברתיים‬ ‫אים‬,‫חברתי‬ ‫בשינוי‬ ‫העוסקים‬ ‫לארגונים‬ ‫ולסייע‬ ‫יעילות‬ ‫ביתר‬ ‫מטרותיהם‬ ‫את‬ ‫לקדם‬. ‫התמחות‬ ‫ותחומי‬ ‫נושאים‬–‫ויח‬ ‫שיווק‬"‫צ‬. ‫שירותים‬ 1.‫ההתערבות‬ ‫סוג‬:‫עיון‬ ‫ימי‬,‫ייעוץ‬‫וליווי‬. 2.‫ההתערבות‬ ‫משך‬:‫והארגונים‬ ‫השירותים‬ ‫בין‬ ‫משתנה‬. 3.‫השירותים‬ ‫פירוט‬: ‫א‬.‫חברתיי‬ ‫נושאים‬ ‫קידום‬‫ם‬‫בתקשורת‬-‫שהארגונים‬ ‫הנושאים‬ ‫של‬ ‫קידומם‬‫החברתיים‬ ‫נושאים‬ ‫באותם‬ ‫המדיה‬ ‫שטחי‬ ‫והגדלת‬ ‫התקשורת‬ ‫באמצעות‬ ‫בהם‬ ‫מטפלים‬(‫כתבות‬ ‫בעיתונות‬,‫בטלוויזיה‬ ‫מסך‬ ‫וזמן‬ ‫ברדיו‬ ‫אוויר‬ ‫זמן‬.‫הייחוס‬ ‫נקודת‬ ‫על‬ ‫השפעה‬(Framing ‫חברתי‬ ‫צדק‬ ‫כמו‬ ‫נושאים‬ ‫בכיסוי‬ ‫התקשורת‬ ‫של‬,‫אדם‬ ‫זכויות‬,‫מיעוטי‬ ‫זכויות‬‫ם‬,‫צדק‬ ‫ופלורליזם‬ ‫סביבתי‬. ‫ב‬.‫אסטרטגי‬ ‫ייעוץ‬-‫תקשורתי‬ ‫ג‬.‫מידע‬ ‫למאגרי‬ ‫גישה‬‫ו‬‫כתובים‬ ‫עזר‬ ‫חומרי‬ ‫ד‬.‫מעשי‬ ‫הדרכות‬‫והכש‬ ‫וסדנאות‬ ‫עיון‬ ‫ימי‬ ‫במסגרת‬ ‫ות‬‫פרטניות‬ ‫רות‬-‫מקצועיות‬ ‫השתלמויות‬ ‫תקשורת‬ ‫מומחי‬ ‫עם‬‫השתלמויות‬ ‫שכוללים‬ ‫ומהעולם‬ ‫מהארץ‬,‫סדנאות‬,‫ומרתונים‬ ‫עיון‬ ‫ימי‬ ‫מקצועיים‬. ‫ה‬.‫בעתיד‬‫יעמיד‬‫ומאבקים‬ ‫תקשורת‬ ‫בנושאי‬ ‫ארכיון‬ ‫הרחב‬ ‫והציבור‬ ‫הארגונים‬ ‫לרשות‬ ‫המרכז‬ ‫חברתי‬ ‫לשינוי‬.
 6. ‫השירותים‬ ‫תוצרי‬ 1.‫תקשורתית‬ ‫אסטרטגיה‬ ‫בניית‬‫לארגון‬-‫את‬ ‫התואמת‬ ‫תקשורתית‬ ‫אסטרטגיה‬ ‫בניית‬‫משאבי‬ ‫וצרכיו‬ ‫הארגון‬.‫התקשורת‬ ‫עם‬ ‫במגעיו‬ ‫הארגון‬ ‫צרכי‬ ‫והבנת‬ ‫ניתוח‬,‫חוזק‬ ‫נקודות‬‫ומוקדי‬ ‫חולשה‬,‫הכנ‬‫ממוקדת‬ ‫עבודה‬ ‫תכנית‬ ‫ת‬,‫בו‬ ‫מסוימים‬ ‫נושאים‬ ‫מטופלים‬ ‫בה‬ ‫הדרך‬ ‫בחינת‬‫עוסק‬ ‫זו‬ ‫עבודה‬ ‫ושדרוג‬ ‫בתקשורת‬ ‫הארגון‬,‫מול‬ ‫העבודה‬ ‫כלי‬ ‫של‬ ‫ההבנה‬ ‫והעמקת‬ ‫לימוד‬‫התקשורת‬. 2.‫יכולות‬ ‫שדרוג‬‫ומיומנויות‬-‫של‬ ‫ומיומנויות‬ ‫יכולות‬ ‫שדרוג‬‫התקשורת‬ ‫מול‬ ‫בעבודתו‬ ‫הארגון‬ ‫הארג‬ ‫דוברי‬ ‫של‬ ‫המיומנויות‬ ‫ושיפור‬‫עם‬ ‫בדיאלוג‬ ‫ומנהליו‬ ‫ון‬‫התקשורת‬:‫עיתונאים‬ ‫מול‬ ‫עבודה‬, ‫המדיה‬ ‫מיפוי‬,‫לעיתונות‬ ‫הודעות‬ ‫של‬ ‫נכונה‬ ‫כתיבה‬,‫בניית‬‫תקשורתיים‬ ‫קמפיינים‬,‫יחסי‬ ‫מערך‬ ‫ועוד‬ ‫לארגון‬ ‫ציבור‬. ‫עלות‬ ‫סמלי‬ ‫בתשלום‬ ‫או‬ ‫תשלום‬ ‫ללא‬ ‫ברובו‬ ‫הוא‬ ‫הייעוץ‬. ‫שירות‬ ‫לקבלת‬ ‫ותנאים‬ ‫דרישות‬– ‫חבר‬ ‫בשינוי‬ ‫העוסקים‬ ‫ארגונים‬‫תי‬,‫וא‬‫רגונים‬‫המתעסקים‬‫בנושא‬‫שבו‬‫אג‬'‫נדה‬‫עוסקת‬(‫משתנה‬‫כל‬ ‫שנה‬‫שנתיים‬)‫יקבלו‬‫עדיפות‬. ‫תקשורת‬ ‫דרכי‬ ‫כתובת‬:‫רח‬'‫אלון‬ ‫יגאל‬159‫אביב‬ ‫תל‬,67443 ‫אינטרנט‬ ‫אתר‬:http://www.agenda.org.il/ ‫דוא‬"‫ל‬:agenda@agenda.org.il ‫טלפונים‬:03-6096585 ‫פקס‬:03-6096595 ‫לראש‬‫המסמך‬
 7. ‫ארגון‬ ‫סקירת‬–‫ה‬‫להתנדבות‬ ‫הלאומית‬ ‫מועצה‬ ‫קצר‬ ‫תיאור‬–‫המועצה‬‫הינה‬‫הגוף‬‫ההתנדבותי‬‫הוותיק‬‫ביותר‬‫בישראל‬,‫העוסק‬‫במתן‬‫שירותים‬ ‫למתנדבים‬‫ולארגוני‬‫ההתנדבות‬‫בארץ‬.‫המועצה‬‫התגבשה‬‫כמסגרת‬‫גג‬‫לפעולות‬‫התנדבות‬‫של‬ ‫יחידים‬‫ושל‬‫ארגוני‬‫מתנדבים‬‫ומפעילי‬‫מתנדבים‬‫והתבססה‬‫כארגון‬‫מייצג‬‫של‬‫ההתנדבות‬‫בא‬‫רץ‬ ‫ובחו‬"‫ל‬.‫המועצה‬‫עוסקת‬‫בקידום‬‫מפעלים‬‫לאומיים‬‫בתחומי‬‫ההתנדבות‬,‫בהענקת‬‫האותות‬ ‫הבכירים‬‫להתנדבות‬. ‫התמחות‬ ‫ותחומי‬ ‫נושאים‬–‫התנדבות‬,‫מנהל‬ ‫ועד‬ ‫פיתוח‬,‫פיתוח‬‫משאבים‬,‫פיננ‬ ‫ניהול‬‫סי‬ ‫שירותים‬ 1.‫ההתערבות‬ ‫סוג‬:‫הדרכה‬ ‫ימי‬,‫וליווי‬ ‫ייעוץ‬. 2.‫ההתערבות‬ ‫משך‬:‫והאר‬ ‫השירותים‬ ‫בין‬ ‫משתנה‬‫גונים‬. 3.‫השירותים‬ ‫פירוט‬: ‫א‬.‫התנדבות‬ ‫בנושאי‬ ‫הדרכות‬. ‫ב‬.‫מקצועיים‬ ‫בנושאים‬ ‫הדרכות‬-‫לא‬‫רגונים‬:‫מיסים‬-‫עבודה‬ ‫דיני‬-‫לאומי‬ ‫בטוח‬-‫ההתנהגות‬ ‫מדעי‬- ‫חשבונאיים‬ ‫דוחות‬ ‫ניתוח‬-‫משאבים‬ ‫גיוס‬-‫וועד‬ ‫מנהל‬ ‫ועד‬ ‫חבר‬ ‫של‬ ‫תפקידו‬. ‫ג‬.‫מתנדבים‬ ‫המפעילים‬ ‫לארגונים‬ ‫הדרכות‬-‫לארגו‬ ‫לימוד‬ ‫תכניות‬ ‫והפעלת‬ ‫הצעת‬‫צרכים‬ ‫פי‬ ‫על‬ ‫ן‬ ‫מראש‬ ‫מוגדרים‬ ‫ומטרות‬. ‫ד‬.‫התנדבות‬ ‫בנושאי‬ ‫אינטרנטי‬ ‫מידע‬ ‫מרכז‬. ‫ה‬.‫ייעוץ‬‫והכוונה‬‫בנושאי‬‫התנדבות‬. ‫עלות‬ ‫ככלל‬‫פעולות‬‫ההדרכה‬‫אותן‬‫יוזמת‬‫המועצה‬‫אינן‬‫מסחריות‬‫או‬‫רווחיות‬,‫המועצה‬‫גובה‬‫שכר‬‫לימוד‬ ‫סמלי‬‫הנועד‬‫לכסות‬‫הוצאותיה‬‫בלבד‬.
 8. ‫שירות‬ ‫לקבלת‬ ‫ותנאים‬ ‫דרישות‬– ‫הת‬‫קשרות‬‫עם‬‫המועצה‬ ‫תקשורת‬ ‫דרכי‬ ‫כתובת‬:‫רח‬'‫החשמל‬18‫אביב‬ ‫תל‬65117 ‫אינטרנט‬ ‫אתר‬:http://ivolunteer.org.il/ ‫דוא‬"‫ל‬(‫מנור‬ ‫יורם‬):yoram@ivolunteer.org.il ‫דוא‬"‫ל‬‫מזכירות‬‫המועצה‬:pnina@ivolunteer.org.il ‫טלפונים‬:03-560-8888 ‫פקס‬:03-5606670 ‫המסמך‬ ‫לראש‬
 9. ‫ארגון‬ ‫סקירת‬–‫ג‬'‫וינט‬"‫ע‬ ‫מתנדבת‬ ‫למנהיגות‬ ‫המרכז‬"‫וינברג‬ ‫וסטיבן‬ ‫פני‬ ‫ש‬" ‫קצר‬ ‫תיאור‬–‫למען‬ ‫פועל‬ ‫מתנדבת‬ ‫למנהיגות‬ ‫המרכז‬‫יוזמת‬ ‫מתנדבת‬ ‫מנהיגות‬ ‫יצירת‬,‫משפיעה‬ ‫החברתי‬ ‫בשדה‬ ‫ארגונים‬ ‫להובלת‬ ‫אחריות‬ ‫ולוקחת‬.‫החברה‬ ‫את‬ ‫יובילו‬ ‫אשר‬ ‫הנהלות‬ ‫קידום‬ ‫האזר‬‫אל‬ ‫הוצאתם‬ ‫על‬ ‫ופיקוח‬ ‫והמדיניות‬ ‫החזון‬ ‫קביעת‬ ‫על‬ ‫אחריות‬ ‫לקיחת‬ ‫תוך‬ ‫בישראל‬ ‫חית‬ ‫הפועל‬. ‫התמחות‬ ‫ותחומי‬ ‫נושאים‬–‫פיתוח‬‫מנהל‬ ‫ועד‬. ‫שירותים‬ 1.‫ההתערבות‬ ‫סוג‬:‫ו‬ ‫ייעוץ‬‫ל‬‫י‬‫ווי‬ 2.‫ההתערבות‬ ‫משך‬:‫לארגון‬ ‫מארגון‬ ‫משתנה‬ ‫אך‬ ‫כשנה‬. 3.‫השירותים‬ ‫פירוט‬: ‫א‬.‫והמנכ‬ ‫המנהל‬ ‫לוועד‬ ‫ליווי‬"‫ל‬‫יועץ‬ ‫ידי‬ ‫על‬‫מומ‬‫בתחום‬ ‫חה‬,‫במטרה‬‫ול‬ ‫לפתח‬‫חזק‬‫ועדים‬ ‫בארגונים‬ ‫מנהלים‬,‫הייחודיים‬ ‫לצרכיהם‬ ‫בהתאם‬.‫הוועד‬ ‫חיזוק‬ ‫הן‬ ‫התהליך‬ ‫מטרות‬ ‫המנהל‬,‫בו‬ ‫שקיימים‬ ‫האנושיים‬ ‫והמשאבים‬ ‫היכולות‬ ‫מינוף‬,‫בין‬ ‫הפעולה‬ ‫שיתוף‬ ‫ושיפור‬ ‫השכיר‬ ‫לצוות‬ ‫המנהל‬ ‫הוועד‬ ‫חברי‬. ‫בליווי‬ ‫לעלות‬ ‫שיכולים‬ ‫תחומים‬: ‫הארגונ‬ ‫החזון‬ ‫בחינת‬‫ותיקופו‬ ‫י‬,‫אסטרטגית‬ ‫תוכנית‬ ‫כתיבת‬. ‫העמותה‬ ‫של‬ ‫המשאבים‬ ‫זיהוי‬,‫בהם‬ ‫השימוש‬ ‫ושיפור‬. ‫בין‬ ‫העבודה‬ ‫יחסי‬ ‫ושיפור‬ ‫הקשר‬ ‫חיזוק‬‫השכיר‬ ‫לצוות‬ ‫המנהל‬ ‫הועד‬ ‫נוספים‬ ‫הנהלה‬ ‫חברי‬ ‫גיוס‬ ‫עלות‬ ‫מראש‬ ‫מוגדרת‬ ‫אינה‬,‫מחיר‬ ‫הצעת‬ ‫בקבלת‬ ‫צורך‬ ‫יש‬.
 10. ‫שירות‬ ‫לקבלת‬ ‫ותנאים‬ ‫דרישות‬- ‫עם‬ ‫אישי‬ ‫ראיון‬‫המנכ‬"‫והיו‬ ‫ל‬"‫ר‬,‫פעיל‬ ‫מנהל‬ ‫ועד‬,‫לתהליך‬ ‫ומחויב‬ ‫מעוניין‬. ‫תקשורת‬ ‫דרכי‬ ‫כתובת‬:‫האגף‬‫להתנדבות‬‫ופילנתרופיה‬‫׀‬‫ג‬'‫וינט‬‫ישראל‬‫חל‬"‫צ‬‫׀‬‫ת‬.‫ד‬.3489,‫ירושלים‬91034 ‫אינטרנט‬ ‫אתר‬:http://www.layleadership.org.il/ ‫דוא‬"‫ל‬:michall@jdc.org.il ‫טלפונים‬:02-6557986 ‫המסמך‬ ‫לראש‬
 11. ‫ארגון‬ ‫סקירת‬–‫התנד‬ ‫לניהול‬ ‫המכון‬‫ע‬ ‫בות‬"‫לר‬ ‫ש‬,‫שרה‬ ‫יד‬ ‫קצר‬ ‫תיאור‬–‫ע‬ ‫התנדבות‬ ‫לניהול‬ ‫המכון‬"‫בארגוני‬ ‫הניהוליים‬ ‫הדרגים‬ ‫בהכשרת‬ ‫מתמחה‬ ‫לר‬ ‫ש‬ ‫וניהולה‬ ‫ההתנדבות‬ ‫תחומי‬ ‫בכל‬ ‫בישראל‬ ‫האזרחית‬ ‫החברה‬.‫לפיתוח‬ ‫פועל‬ ‫המכון‬‫ידע‬,‫ו‬‫כלים‬ ‫מתנדבים‬ ‫והפעלת‬ ‫ניהול‬ ‫בתחומי‬ ‫מקצועיים‬,‫ויישומיי‬ ‫תיאורטיים‬ ‫מידע‬ ‫מקורות‬ ‫ומנגיש‬ ‫מרכז‬‫ם‬ ‫בישראל‬ ‫התנדבות‬ ‫למנהלי‬. ‫התמחות‬ ‫ותחומי‬ ‫נושאים‬–‫התנדבות‬. ‫שירותים‬ 1.‫ההתערבות‬ ‫סוג‬:‫סדנאות‬,‫ייעוץ‬‫וליווי‬ 2.‫ההתערבות‬ ‫משך‬:‫לשירות‬ ‫שירות‬ ‫בין‬ ‫משתנה‬. 3.‫השירותים‬ ‫פירוט‬: ‫א‬.‫צוותים‬ ‫פיתוח‬ ‫סדנאות‬ ‫הנחיית‬‫מעורבים‬–‫ושכירים‬ ‫מתנדבים‬-‫לכידות‬ ‫בטיפוח‬ ‫המסייעות‬ ‫בצוות‬,‫יע‬ ‫ורענון‬ ‫גיבוש‬‫צוותיים‬ ‫דים‬,‫מתנדבים‬ ‫עם‬ ‫לעבודה‬ ‫כלים‬ ‫והקניית‬. ‫ב‬.‫אישי‬ ‫וייעוץ‬ ‫מנהלים‬ ‫ליווי‬-‫המתנדבים‬ ‫מנהל‬ ‫תפקיד‬ ‫תפיסת‬,‫קונפליקטים‬ ‫עם‬ ‫התמודדות‬ ‫ארגוניים‬ ‫פנים‬ ‫משבר‬ ‫ומצבי‬,‫המתנדבים‬ ‫ניהול‬ ‫מערך‬ ‫בניית‬,‫סיום‬ ‫ותהליכי‬ ‫משוב‬ ‫מתן‬ ‫מתנדבים‬ ‫של‬ ‫ופרישה‬ ‫תפקיד‬. ‫ג‬.‫בארגונ‬ ‫שינוי‬ ‫תהליכי‬ ‫בהובלת‬ ‫ייעוץ‬‫י‬‫מתנדבים‬-‫שינוי‬ ‫סוכן‬ ‫של‬ ‫תפקידו‬ ‫פיתוח‬‫מול‬ ‫העובד‬ ‫המתנדבים‬‫השינוי‬ ‫להובלת‬ ‫הבכיר‬ ‫הצוות‬ ‫ורתימת‬,‫בכירה‬ ‫להנהלה‬ ‫אסטרטגיות‬ ‫סדנאות‬ ‫קהילתית‬ ‫חשיבה‬ ‫ופיתוח‬. ‫ד‬.‫עיון‬ ‫ימי‬,‫הרלוונטי‬ ‫בנושאים‬ ‫מוזמנים‬ ‫וקורסים‬ ‫סדנאות‬‫י‬‫לארגון‬ ‫ם‬. ‫מתנדב‬ ‫מנהלי‬ ‫של‬ ‫ולאימון‬ ‫להכשרה‬ ‫ידע‬ ‫להקניית‬ ‫המיועדים‬‫אתגרי‬ ‫עם‬ ‫בהתמודדות‬ ‫ים‬ ‫והזדמנויותיו‬ ‫התפקיד‬. ‫ה‬.‫עיון‬ ‫ימי‬,‫וקורסים‬ ‫סדנאות‬‫של‬ ‫היום‬ ‫סדר‬ ‫על‬ ‫העומדים‬ ‫שונים‬ ‫בנושאים‬ ‫לציבור‬ ‫פתוחים‬ ‫המתנדבים‬ ‫ארגוני‬‫בישראל‬.
 12. ‫ו‬.‫ההתנדבות‬ ‫בתחום‬ ‫מקצועיים‬ ‫פרסומים‬–‫עת‬ ‫כתב‬,‫מקוונים‬ ‫עלונים‬,‫וספרות‬ ‫מאמרים‬ ‫מקצועית‬. ‫עלות‬ 300₪‫הנחיה‬ ‫לשעת‬,200₪‫יעוץ‬ ‫לשעת‬.‫הנחה‬ ‫ניתנת‬ ‫בתשלום‬ ‫למתקשים‬. ‫שירות‬ ‫לקבלת‬ ‫ותנאים‬ ‫דרישות‬–‫אין‬. ‫תקשורת‬ ‫דרכי‬ ‫כתובת‬-‫שרה‬ ‫יד‬ ‫בית‬,‫שד‬'‫הרצל‬124,‫קרי‬‫י‬‫ויינברג‬ ‫ת‬,‫הכרם‬ ‫בית‬,‫ירושלים‬,96187 ‫אינטרנט‬ ‫אתר‬-http://www.hitnadvut.org ‫דוא‬"‫ל‬:machonm@yadsarah.org.il ‫טלפונים‬:02-6444696 ‫פקס‬:02-6444496 ‫המסמך‬ ‫לראש‬
 13. ‫ארגון‬ ‫סקירת‬–‫אזרחית‬ ‫מנהיגות‬ ‫קצר‬ ‫תיאור‬–'‫מ‬‫נהי‬‫אזרחית‬ ‫גות‬'‫והמלכ‬ ‫העמותות‬ ‫של‬ ‫הגג‬ ‫ארגון‬ ‫הינו‬"‫ב‬ ‫רים‬‫ה‬ ‫ארץ‬‫ביוזמת‬ ‫וקם‬ ‫הג‬'‫וינ‬‫ט‬.‫יי‬‫מייצג‬ ‫כגוף‬ ‫לשמש‬ ‫הארגון‬ ‫עוד‬‫ומוביל‬ ‫מדרבן‬ ‫וכגורם‬ ‫בישראל‬ ‫החברתיים‬ ‫הארגונים‬ ‫של‬ ‫לסייע‬ ‫מנת‬ ‫על‬ ‫ואתיקה‬ ‫להתמקצעות‬‫לקידום‬ ‫מיטבי‬ ‫באופן‬ ‫לפעול‬ ‫השלישי‬ ‫המגזר‬ ‫לארגוני‬ ‫הנתינה‬,‫ההדדי‬ ‫והעזרה‬ ‫ההתנדבות‬‫ת‬‫הפרט‬ ‫בתחומי‬,‫והחברה‬ ‫הקהילה‬.‫ארגון‬'‫מנהיגות‬ ‫אזרחית‬'‫מייצג‬‫את‬‫העמותות‬‫בפני‬‫מקבלי‬‫החלטות‬‫בכנסת‬‫ובממשלה‬–‫יוזם‬‫חקיקה‬‫מאפשרת‬ ‫ומעצימה‬,‫מנהל‬‫מעקב‬‫אחר‬‫החלטות‬‫הממשלה‬‫בוועדות‬‫הכנסת‬,‫מעלה‬‫ניירות‬‫עמדה‬‫לדיון‬, ‫מבצע‬‫מחקרים‬‫וסקרים‬‫לטובת‬‫קידום‬‫המגזר‬. ‫התמחו‬ ‫ותחומי‬ ‫נושאים‬‫ת‬–‫ולובי‬ ‫סנגור‬ ‫שירותים‬ 1.‫ההתערבות‬ ‫סוג‬:‫תכניות‬‫הכשרה‬‫והשתלמות‬,‫וליווי‬ ‫ייעוץ‬,‫עיון‬ ‫ימי‬,‫פורומים‬ 2.‫ההתערבות‬ ‫משך‬:‫לשירות‬ ‫שירות‬ ‫בין‬ ‫משתנה‬. 3.‫שירות‬ ‫לקבלת‬ ‫ותנאים‬ ‫דרישות‬:‫אין‬ 4.‫השירותים‬ ‫פירוט‬: ‫א‬.‫מידע‬ ‫שירותי‬– ‫מנהיגות‬ ‫של‬ ‫הרבעוני‬ ‫העת‬ ‫כתב‬‫אזרחית‬. ‫חודשי‬ ‫ניוזלטר‬‫ב‬ ‫העוסק‬‫נושאים‬‫במגזר‬ ‫היום‬ ‫סדר‬ ‫על‬ "‫אזרחית‬ ‫מנהיגות‬ ‫אתר‬"–‫מאמרים‬ ‫הכולל‬,‫ועוד‬ ‫טיפים‬.
 14. ‫ב‬.‫הכשרות‬– ‫המגזר‬ ‫יועצי‬–‫משפטי‬ ‫ייעוץ‬,‫חשבונאי‬ ‫ייעוץ‬,‫אסטרטגי‬ ‫ייעוץ‬,‫חדשות‬ ‫לעמותות‬ ‫ייעוץ‬ ‫ועוד‬. ‫ממשל‬ ‫שומר‬–‫הרגולטיבי‬ ‫בתחום‬ ‫סיוע‬. ‫עיון‬ ‫ימי‬‫להעשרה‬‫נושאים‬ ‫במגוון‬ ‫מקצועית‬:‫לובינג‬,‫צ‬ ‫יחסי‬‫יבור‬,‫משאבים‬ ‫פיתוח‬,‫ניהול‬ ‫ועוד‬ ‫מתנדבים‬. ‫האזרחית‬ ‫החברה‬ ‫של‬ ‫השנתי‬ ‫הכנס‬‫בישראל‬–‫מנהיגות‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫שנה‬ ‫מדי‬ ‫המופק‬ ‫כנס‬ ‫הנושאים‬ ‫לכל‬ ‫במה‬ ‫ומשמש‬ ‫אזרחית‬‫אחת‬ ‫גג‬ ‫קורת‬ ‫תחת‬ ‫למגזר‬ ‫הרלוונטיים‬. ‫מקצועיים‬ ‫פורומים‬–‫ו‬ ‫העשרה‬ ‫הזדמנות‬- networking‫נושאים‬ ‫במגוון‬:‫משאבים‬ ‫גיוס‬, ‫חשבים‬,‫ועוד‬ ‫ג‬.‫מיזם‬"‫נאות‬"‫איכותי‬ ‫לניהול‬ ‫סטנדרטים‬–‫יי‬‫סטנדרטים‬ ‫להטמעת‬ ‫ארגונים‬ ‫וליווי‬ ‫עוץ‬ ‫תו‬ ‫לקבלת‬"‫נאו‬ ‫ניהול‬‫ת‬." ‫עלות‬ 1.‫חבר‬ ‫דמי‬: ‫עניין‬ ‫בעלי‬ ‫בודדים‬(‫ציבור‬ ‫אנשי‬)100‫ש‬"‫ח‬ ‫שנתי‬ ‫במחזור‬ ‫עמותות‬‫עד‬ ‫של‬5‫מליון‬‫שקלים‬100‫ש‬"‫ח‬ ‫שנתי‬ ‫במחזור‬ ‫עמותות‬‫עד‬ ‫של‬15‫מיליון‬‫שקלים‬1000‫ש‬"‫ח‬ ‫שנתי‬ ‫במחזור‬ ‫עמותות‬‫מעל‬ ‫של‬15‫שקלים‬ ‫מיליון‬2500‫ש‬"‫ח‬ ‫דמי‬‫החבר‬‫מקנים‬‫הנחה‬‫משמעותית‬‫בהשתתפות‬‫בימי‬‫עיון‬,‫השתלמויות‬,‫כנסים‬,‫רכישת‬ ‫פרסומים‬‫שונים‬‫של‬‫הארגון‬‫וכתב‬‫העת‬.‫שירותי‬‫הייעוץ‬‫שלנו‬‫בנושאים‬‫משפטיים‬,‫חשבונאים‬‫וכו‬' ‫ניתנים‬‫אך‬‫ורק‬‫לחברים‬‫בארגון‬,‫ללא‬‫תשלום‬. 2.‫ימי‬‫עיון‬:50₪‫לחבר‬,150₪‫ללא‬‫חבר‬. 3.‫כנסים‬:‫משתנה‬ 4.‫כתב‬‫עת‬,‫פרסומים‬‫אחרים‬:‫משתנה‬‫בהתאם‬‫לסוג‬‫פרסום‬ 5.‫יעוץ‬:‫ניתן‬‫רק‬‫לחברים‬‫בארגון‬,‫בחינם‬.‫לא‬‫ניתן‬‫יעוץ‬‫למי‬‫שאינו‬‫חבר‬,‫בתשלום‬‫או‬‫לא‬ ‫בתשלום‬. ‫תקשורת‬ ‫דרכי‬ ‫כתובת‬:‫איילון‬ ‫פנינת‬ ‫בית‬,‫אלון‬ ‫יגאל‬157‫ב‬ ‫כניסה‬'‫חדר‬731‫תל‬-‫מיקוד‬ ‫אביב‬67443. ‫אתר‬‫אינטרנט‬:http://www.migzar3.org.il ‫דוא‬"‫ל‬:office@migzar3.org.il‫כחברים‬ ‫להצטרפות‬:simona@migzar3.org.il ‫מידע‬ ‫תחום‬ ‫מנהלת‬‫ואינטרנט‬einat@migzar3.org.il ‫טלפון‬:03-6094199 ‫פקס‬:03-6090175 ‫המסמך‬ ‫לראש‬
 15. ‫סקירת‬‫תכנית‬–‫ג‬'‫וינ‬‫ט‬"‫משמעות‬ ‫תכנית‬" ‫קצר‬ ‫תיאור‬–‫משמעות‬ ‫תכנית‬‫את‬ ‫ליצור‬ ‫שואפת‬"‫העתיד‬ ‫קבוצת‬"‫המקצועית‬ ‫המנהיגות‬ ‫של‬ ‫השלישי‬ ‫במגזר‬,‫מגזרית‬ ‫כלל‬ ‫תודעה‬ ‫בעלי‬ ‫יהיו‬ ‫שחבריה‬ ‫ולהבטיח‬,‫הבנה‬‫המגזר‬ ‫של‬ ‫מעמיקה‬ ‫השלישי‬,‫המגזר‬ ‫של‬ ‫והמקצועי‬ ‫הערכי‬ ‫לקידומו‬ ‫אחריות‬ ‫ליטול‬ ‫ורצון‬ ‫ניהולית‬ ‫למצוינות‬ ‫שאיפה‬ ‫השל‬‫כולה‬ ‫החברה‬ ‫ושל‬ ‫בישראל‬ ‫ישי‬.‫משותף‬ ‫פיתוח‬ ‫של‬ ‫תהליך‬ ‫אלה‬ ‫בימים‬ ‫עוברת‬ ‫התוכנית‬‫של‬ ‫ופילנתרופיה‬ ‫להתנדבות‬ ‫האגף‬,‫ג‬'‫ו‬ ‫ישראל‬ ‫וינט‬‫הבא‬ ‫המחזור‬ ‫לקראת‬ ‫שיתופים‬ ‫מרכז‬. ‫התמחות‬ ‫ותחומי‬ ‫נושאים‬–‫ניהול‬. ‫שירותים‬ 1.‫ההתערבות‬ ‫סוג‬:‫תכניות‬‫הכשרה‬‫והשתלמות‬. 2.‫הקורס‬ ‫משך‬:‫כ‬-180‫שעות‬. 3.‫ה‬ ‫תכנית‬‫הבאים‬ ‫בנושאים‬ ‫עוסקת‬ ‫קורס‬: ‫א‬.‫שלישי‬ ‫מגזר‬,‫ומדינה‬ ‫חברה‬-‫של‬ ‫מעמיקה‬ ‫הבנה‬‫אחרים‬ ‫למגזרים‬ ‫וזיקתו‬ ‫השלישי‬ ‫המגזר‬: ‫שלישי‬ ‫ומגזר‬ ‫אזרחית‬ ‫חברה‬ ‫מהי‬ ‫עולמיות‬ ‫ומגמות‬ ‫בישראל‬ ‫השלישי‬ ‫המגזר‬ ‫התפתחות‬:‫כלכלית‬ ‫פרספקטיבה‬-‫חברתית‬ ‫מגזרית‬ ‫בין‬ ‫ציבורית‬ ‫מדיניות‬-‫והמו‬ ‫מגזר‬ ‫כל‬ ‫של‬ ‫ייחודו‬"‫המת‬ ‫מ‬‫ביניהם‬ ‫מיד‬ ‫השלישי‬ ‫והמגזר‬ ‫הפילנתרופי‬ ‫המגזר‬-‫מגזר‬ ‫בתוך‬ ‫מגזר‬ ‫השלישי‬ ‫למגזר‬ ‫ייחודיות‬ ‫ויוזמות‬ ‫מודלים‬ ‫עם‬ ‫היכרות‬ ‫ב‬.‫עמותה‬ ‫בניהול‬ ‫מרכזיות‬ ‫ודילמות‬ ‫סוגיות‬: ‫חברתיים‬ ‫בארגונים‬ ‫אסטרטגיה‬ ‫של‬ ‫חשיבותה‬-‫נכון‬ ‫זה‬ ‫את‬ ‫עושים‬ ‫איך‬? ‫חברתיים‬ ‫בארגונים‬ ‫מתנדבת‬ ‫מנהיגות‬ ‫פיתוח‬-‫ש‬ ‫מרכזיותו‬‫בעמותה‬ ‫המנהל‬ ‫הוועד‬ ‫ל‬ ‫השלישי‬ ‫במגזר‬ ‫עסקי‬ ‫פיתוח‬–‫קיימא‬ ‫ברי‬ ‫ארגונים‬ ‫בבניית‬ ‫ארגוניים‬ ‫כלים‬ ‫משאבים‬ ‫פיתוח‬ ‫והערכה‬ ‫מדידה‬–‫מתמיד‬ ‫לשיפור‬ ‫ניהול‬ ‫תפישת‬
 16. ‫ג‬.‫וניהול‬ ‫מנהיגות‬ ‫בלתי‬ ‫מפגש‬-‫שונים‬ ‫מתחומים‬ ‫מנהיגים‬ ‫עם‬ ‫אמצעי‬ ‫עצמו‬ ‫עם‬ ‫האדם‬ ‫של‬ ‫מפגש‬ ‫הש‬ ‫במגזר‬ ‫מנהיגות‬ ‫מאפייני‬ ‫על‬ ‫התבוננות‬‫לישי‬ ‫וברשתות‬ ‫בממשקים‬ ‫ניהול‬ ‫ד‬.‫התהליך‬ ‫מן‬ ‫כחלק‬‫תוגדר‬‫משתתף‬ ‫כל‬ ‫עם‬‫הניהולי‬ ‫הסוגיה‬‫ליווי‬ ‫יינתן‬ ‫שבה‬ ‫ת‬,‫כן‬ ‫כמו‬,‫יותאם‬ ‫הליווי‬ ‫סוג‬(‫מנטורינג‬,‫ייעוץ‬,‫וכד‬ ‫אישי‬ ‫אימון‬'),‫והיקפו‬ ‫התהליך‬ ‫משך‬. ‫עלות‬ ‫לתכנית‬ ‫התשלום‬ ‫הוגדר‬ ‫טרם‬. ‫שירות‬ ‫לקבלת‬ ‫ותנאים‬ ‫דרישות‬- ‫להצטרף‬ ‫מוזמנים‬‫לתכני‬‫משמעות‬ ‫ת‬‫מנהלי‬‫עמותות‬‫רחבים‬ ‫תהליכים‬ ‫על‬ ‫להשפיע‬ ‫המעוניינים‬ ‫בכללותה‬ ‫הישראלית‬ ‫ובחברה‬ ‫השלישי‬ ‫במגזר‬,‫זו‬ ‫מטרה‬ ‫במימוש‬ ‫פעילים‬ ‫שותפים‬ ‫עצמם‬ ‫ורואים‬: ‫מ‬‫ללמוד‬ ‫מה‬ ‫עוד‬ ‫להם‬ ‫שיש‬ ‫בכך‬ ‫שמכירים‬ ‫נהלים‬ ‫הארגון‬ ‫של‬ ‫היום‬ ‫סדר‬ ‫על‬ ‫יומי‬ ‫היום‬ ‫המאבק‬ ‫כדי‬ ‫שתוך‬ ‫מנהלים‬,‫לצדדים‬ ‫להביט‬ ‫מתפנים‬, ‫להו‬‫יותר‬ ‫רחבות‬ ‫למטרות‬ ‫ולהתגייס‬ ‫יד‬ ‫שיט‬ ‫דמוקרטית‬ ‫בחברה‬ ‫חיוני‬ ‫נדבך‬ ‫הוא‬ ‫השלישי‬ ‫שהמגזר‬ ‫שמאמינים‬ ‫מנהלים‬,‫פחות‬ ‫לא‬ ‫אך‬ ‫המדינה‬ ‫של‬ ‫החיוני‬ ‫מקומה‬ ‫את‬ ‫מבינים‬ ‫מכך‬,‫אותה‬ ‫להחליף‬ ‫ממהרים‬ ‫ולא‬ ‫מחרתיים‬ ‫על‬ ‫חושבים‬ ‫שהיום‬ ‫מנהלים‬ ‫בתכנית‬ ‫ההשקעה‬ ‫את‬ ‫למנף‬ ‫שישכילו‬ ‫מנהלים‬ ‫הגשת‬ ‫טופס‬ ‫מילוי‬ ‫לאחר‬‫מועמד‬ ‫כל‬ ‫של‬ ‫התאמתו‬ ‫תיבחן‬ ‫מועמדות‬. ‫תקשורת‬ ‫דרכי‬ ‫כתובת‬:‫ג‬ ‫׀‬ ‫ופילנתרופיה‬ ‫להתנדבות‬ ‫האגף‬'‫חל‬ ‫ישראל‬ ‫וינט‬"‫ת‬ ‫׀‬ ‫צ‬.‫ד‬.3489,‫ירושלים‬91034 ‫אינטרנט‬ ‫אתר‬:www.jdc.org.il ‫דוא‬"‫ל‬(‫לוי‬ ‫לסטר‬ ‫מיכל‬,‫עמותות‬ ‫מנהיגות‬ ‫מנהלת‬:)michall@jdc.org.il ‫טלפונים‬(‫לסטר‬ ‫מיכל‬:)02-6557986,‫נייד‬:050-8996046 ‫פקס‬:02-5664221 ‫המסמך‬ ‫לראש‬
 17. ‫ארגון‬ ‫סקירת‬–‫מתן‬ ‫קצר‬ ‫תיאור‬–‫שותפויות‬ ‫מפתח‬ ‫מתן‬,‫עסקית‬ ‫חברה‬ ‫לכל‬ ‫לאפשר‬ ‫שמטרתן‬,‫פרטי‬ ‫תורם‬ ‫או‬ ‫קרן‬ ‫הדרך‬ ‫את‬ ‫למצוא‬‫של‬ ‫בחייהם‬ ‫משמעות‬ ‫בעל‬ ‫שינוי‬ ‫וליצור‬ ‫בקהילה‬ ‫להשקיע‬ ‫שלהם‬ ‫הייחודית‬ ‫אנשים‬.‫השקעה‬ ‫מקדם‬‫בקהילה‬ ‫האפקטיבית‬,‫מעמיק‬ ‫ידע‬ ‫על‬ ‫המבוססת‬,‫ומעקב‬ ‫נאותות‬ ‫בדיקת‬ ‫וב‬‫קרה‬.‫לפיתוח‬ ‫פועל‬‫השלישי‬ ‫במגזר‬ ‫והניהול‬ ‫המנהיגות‬. ‫התמחות‬ ‫ותחומי‬ ‫נושאים‬–‫ניהול‬,‫ומדידה‬ ‫הערכה‬. ‫שירותים‬ 1.‫ההתערבות‬ ‫סוג‬:‫תכניות‬‫הכשרה‬‫והשתלמות‬. 2.‫ההתערבות‬ ‫משך‬:‫לערך‬ ‫חודשיים‬. 3.‫שירות‬ ‫לקבלת‬ ‫ותנאים‬ ‫דרישות‬:‫בהמשך‬ ‫מפורט‬. 4.‫השירותים‬ ‫פירוט‬: ‫א‬.‫עמותות‬ ‫מנהלי‬ ‫לפיתוח‬ ‫מתן‬ ‫מסלול‬-‫ת‬‫ייחודית‬ ‫כנית‬‫ידי‬ ‫על‬ ‫בעמותות‬ ‫הניהול‬ ‫לקידום‬ ‫ה‬‫העסקי‬ ‫מהעולם‬ ‫וידע‬ ‫כלים‬ ‫קניית‬.‫למנכ‬ ‫מיועדת‬ ‫התכנית‬"‫משני‬ ‫ובנויה‬ ‫עמותות‬ ‫לי‬ ‫נדבכים‬–‫האחד‬:‫עיוני‬ ‫מסלול‬,‫הניתנות‬ ‫וסדנאות‬ ‫הרצאות‬ ‫על‬ ‫המבוסס‬‫מומחים‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫העסקי‬ ‫מהמגזר‬ ‫מתנדבים‬‫והשני‬-"‫אישי‬ ‫מסלול‬",‫ליווי‬ ‫תהליך‬‫אישי‬ ‫וייעוץ‬‫ידי‬ ‫על‬ ‫הניתן‬ ‫מנהלים‬‫העסקי‬ ‫מהמגזר‬ ‫מתנדבים‬.‫חברת‬ ‫עם‬ ‫אסטרטגית‬ ‫בשותפות‬ ‫נערכת‬ ‫התכנית‬ ‫החשבון‬ ‫וראיית‬ ‫הייעוץ‬KPMG‫חייקין‬ ‫סומך‬,‫מאי‬ ‫בחודשים‬ ‫לשנה‬ ‫אחת‬ ‫מתקיימת‬-‫יולי‬ ‫ל‬ ‫ומיועדת‬15–20‫מחזור‬ ‫בכל‬ ‫משתתפים‬. ‫ב‬.‫מתן‬ ‫מסלול‬–‫ניהולי‬ ‫ככלי‬ ‫והערכה‬ ‫מדידה‬ ‫והער‬ ‫מדידה‬ ‫יכולות‬ ‫לפיתוח‬ ‫תכנית‬‫בארגונים‬ ‫ותוצאות‬ ‫ביצועים‬ ‫לשיפור‬ ‫ניהולי‬ ‫ככלי‬ ‫כה‬ ‫בישראל‬ ‫חברתיים‬.‫ובתוך‬ ‫בין‬ ‫משותף‬ ‫ולימוד‬ ‫הדרכה‬ ‫על‬ ‫המבוססת‬ ‫אינטנסיבית‬ ‫תכנית‬ ‫ארגונים‬,‫הארגון‬ ‫של‬ ‫בפרויקטים‬ ‫הנושא‬ ‫של‬ ‫והטמעה‬ ‫יישום‬,‫ארגון‬ ‫לכל‬ ‫פרטני‬ ‫ליווי‬ ‫תוך‬.
 18. ‫לדעת‬ ‫חשוב‬:‫בשנת‬2009‫אי‬ ‫ועדיין‬ ‫פיתוח‬ ‫בשלבי‬ ‫נמצאת‬ ‫התכנית‬‫כשירות‬ ‫מוצעת‬ ‫ננה‬ ‫לעמותות‬.‫ממאי‬ ‫החל‬ ‫לפנות‬ ‫יוכלו‬ ‫התכנית‬ ‫על‬ ‫פרטים‬ ‫לקבל‬ ‫המעוניינים‬ ‫ארגונים‬2010. ‫עלות‬ 1.‫עמותות‬ ‫מנהלי‬ ‫פיתוח‬-‫ל‬ ‫המחיר‬-2010‫נקבע‬ ‫טרם‬.‫בשנת‬2009‫הייתה‬ ‫ההשתתפות‬ ‫עלות‬ 1400₪. ‫שירות‬ ‫לקבלת‬ ‫ותנאים‬ ‫דרישות‬- ‫למנכ‬ ‫מיועדת‬ ‫התכנית‬"‫בלבד‬ ‫לים‬.‫העמו‬ ‫של‬ ‫סף‬ ‫תנאי‬‫תה‬:‫שנתיים‬ ‫לפחות‬ ‫הקיימת‬ ‫רשומה‬ ‫עמותה‬ ‫בתוקף‬ ‫תקין‬ ‫ניהול‬ ‫אישור‬ ‫ובעלת‬.‫ב‬ ‫לנוכחות‬ ‫מתחייבים‬ ‫המשתתפים‬-80%‫לפחות‬ ‫מהמפגשים‬, ‫לקחת‬‫העמי‬ ‫ובמפגש‬ ‫מקרים‬ ‫ניתוח‬ ‫פעיל‬ ‫חלק‬‫תים‬,‫במסלול‬ ‫מלאה‬ ‫ושותפות‬ ‫מטלות‬ ‫למילוי‬ ‫האישי‬. ‫תקשורת‬ ‫דרכי‬ ‫עמותות‬ ‫למנהלי‬ ‫מתן‬ ‫מסלול‬ ‫קשר‬ ‫אשת‬:‫שוכר‬ ‫עינת‬,‫רכ‬‫מסלול‬ ‫תכנית‬ ‫זת‬,‫מתן‬–‫לתת‬ ‫שלך‬ ‫הדרך‬ ‫כתובת‬:‫בנימין‬ ‫נחלת‬41,‫תל‬-‫אביב‬65162 ‫אינטרנט‬ ‫אתר‬:http://www.matanisrael.org.il/site/he/homepage.asp ‫דוא‬"‫ל‬:info@matanisrael.org.il‫מסלול‬ ‫תכנית‬ ‫בנושא‬:einats@matanisrael.org.il ‫טלפון‬:03-5602121‫שלוחה‬225 ‫פקס‬:03-5603131 ‫מתן‬ ‫מסלול‬–‫ניהולי‬ ‫ככלי‬ ‫והערכה‬ ‫מדידה‬ ‫קשר‬ ‫אשת‬:‫חורב‬ ‫טליה‬,‫התכנית‬ ‫מנהלת‬ ‫כתובת‬:‫בנימין‬ ‫נחלת‬41,‫תל‬-‫אביב‬65162 ‫אינטרנט‬ ‫אתר‬http://www.matanisrael.org.il ‫דוא‬"‫ל‬:info@matanisrael.org.il‫מסלול‬ ‫תכנית‬ ‫בנושא‬:talia@matanisrael.org.il ‫טלפון‬:03-5602121‫שלוחה‬209 ‫פקס‬:03-5603131 ‫המסמך‬ ‫לראש‬
 19. ‫ארגון‬ ‫סקירת‬"‫נובה‬"-‫ניהול‬‫ואקדמיה‬‫בשירות‬‫הקהילה‬ ‫קצר‬ ‫תיאור‬– ‫ה‬‫מטרה‬‫היא‬ ‫נובה‬ ‫של‬‫לה‬‫טמיע‬‫וליישם‬‫בפועל‬,‫עסקית‬ ‫תרבות‬‫בארגונים‬‫חברתי‬‫ים‬.‫נובה‬‫מסייעת‬ ‫קיימים‬ ‫משאבים‬ ‫ולהקצות‬ ‫לנהל‬ ‫לעמותות‬,‫ב‬‫משופרים‬ ‫שירותים‬ ‫לספק‬ ‫ולכן‬ ‫ומועיל‬ ‫יעיל‬ ‫יותר‬ ‫אופן‬, ‫זמן‬ ‫לאורך‬,‫וכלכלית‬ ‫תפעולית‬ ‫מיציבות‬ ‫נהנים‬ ‫שהם‬ ‫תוך‬.‫של‬ ‫צוותים‬ ‫מפעילה‬ ‫נובה‬ ‫כך‬ ‫לצורך‬ ‫סטודנטים‬,‫ואנשי‬ ‫מתנדבים‬ ‫יועצים‬‫עסקים‬‫ע‬ ‫ייעוץ‬ ‫שירותי‬ ‫המספקים‬‫חברתיים‬ ‫לארגונים‬ ‫סקי‬ ‫ב‬‫השלישי‬ ‫מגזר‬.‫מציעה‬ ‫נובה‬‫ואסטרטגי‬ ‫עסקי‬ ‫יעוץ‬,‫המ‬‫העסקים‬ ‫מעולם‬ ‫כלים‬ ‫שלב‬‫והאקדמיה‬ ‫השלישי‬ ‫מהמגזר‬ ‫וניסיון‬ ‫נצבר‬ ‫ידע‬ ‫עם‬ ‫יחד‬.‫עסקי‬ ‫ייעוץ‬ ‫שמאפשרת‬ ‫היא‬ ‫הזו‬ ‫הייחודית‬ ‫הסינתזה‬ ‫המותאם‬ ‫חברתי‬‫העמותה‬ ‫לצרכי‬.‫מפעילה‬ ‫נובה‬‫צוותי‬‫מ‬ ‫המורכבים‬ ‫יעוץ‬4-5‫סטודנטים‬‫מצטיינים‬ ‫עסקים‬ ‫למנהל‬,‫וכלכלה‬ ‫חשבונאות‬.‫בראש‬‫כל‬‫יוע‬ ‫עומד‬ ‫צוות‬‫ץ‬‫מתנדב‬,‫מובילות‬ ‫ייעוץ‬ ‫מחברות‬. ‫מנטור‬ ‫גם‬ ‫מוצמד‬ ‫צוות‬ ‫לכל‬,‫קרי‬‫בכיר‬‫העסקי‬ ‫מהמגזר‬,‫בהכוונת‬ ‫ולסייע‬ ‫מניסיונו‬ ‫לתת‬ ‫שתפקידו‬ ‫הצוות‬. ‫התמחות‬ ‫ותחומי‬ ‫נושאים‬–‫פיתוח‬‫אסטרטגי‬ ‫ותכנון‬ ‫ארגוני‬,‫פיננסי‬ ‫ניהול‬,‫ומ‬ ‫הערכה‬‫ופיתוח‬ ‫דידה‬ ‫משאבים‬ ‫שירותים‬ 1.‫ההתערבות‬ ‫סוג‬:‫ייעוץ‬‫וליווי‬,‫הדרכה‬ ‫ימי‬. 2.‫ההתערבות‬ ‫משך‬:‫כ‬ ‫של‬ ‫בהיקף‬ ‫ייעוץ‬-800‫שעות‬,‫לשנה‬ ‫אפשרות‬ ‫עם‬ ‫שנה‬ ‫למשך‬ ‫נוספת‬.‫הדרכה‬,‫יומית‬ ‫חד‬. 3.‫השירותים‬ ‫פירוט‬: ‫א‬.‫עלות‬ ‫ללא‬ ‫מקצועי‬ ‫עסקי‬ ‫יעוץ‬,‫נרחב‬ ‫שעות‬ ‫בהיקף‬‫זמן‬ ‫ולאורך‬. ‫ב‬.‫חשיפת‬‫וא‬ ‫עסקים‬ ‫לאנשי‬ ‫הפעילות‬‫מובילים‬ ‫קדמיה‬,‫מצטיינים‬ ‫סטודנטים‬ ‫לצד‬(‫מנהלי‬ ‫המחר‬.) ‫ג‬.‫בעמותה‬ ‫קיימים‬ ‫ושירותים‬ ‫פרויקטים‬ ‫בחינת‬,‫עסקיים‬ ‫ובכלים‬ ‫מקצועי‬ ‫בגוף‬ ‫שימוש‬ ‫תוך‬ ‫מוכחים‬. ‫ד‬.‫כלכלית‬ ‫היתכנות‬ ‫ברמת‬ ‫חדשות‬ ‫ויוזמות‬ ‫פרויקטים‬ ‫לבחון‬ ‫יכולת‬,‫מניבי‬ ‫מרכזים‬ ‫ויצירת‬ ‫לטובתם‬ ‫רווח‬. ‫ה‬.‫ל‬ ‫העבודה‬ ‫תוצאות‬ ‫על‬ ‫ובקרה‬ ‫ליווי‬‫הפרויקט‬ ‫מתום‬ ‫שנה‬ ‫משך‬. ‫ו‬.‫יצירתית‬ ‫וחשיבה‬ ‫אסטרטגי‬ ‫ייעוץ‬ ‫בנושא‬ ‫הדרכה‬ ‫ימי‬‫על‬ ‫המבוססים‬‫מקרה‬ ‫סיפורי‬ ‫השלישי‬ ‫מהמגזר‬.
 20. ‫מההתערבות‬ ‫המתקבלים‬ ‫התוצרים‬ ‫סוגי‬ ‫המקבלים‬ ‫הארגונים‬ ‫של‬ ‫הייחודיים‬ ‫לצרכים‬ ‫מותאמים‬ ‫והם‬ ‫מאחר‬ ‫מראש‬ ‫מוגדרים‬ ‫אינם‬ ‫התוצרים‬ ‫השירות‬ ‫את‬.‫למנות‬ ‫ניתן‬ ‫זאת‬ ‫עם‬ ‫יחד‬‫נפוצים‬ ‫תוצרים‬ ‫סוגי‬: 1.‫עסקיות‬ ‫תכניות‬ ‫של‬ ‫וכתיבה‬ ‫פיתוח‬-‫מחקר‬ ‫כולל‬ 2.‫עבודה‬ ‫ומודלי‬ ‫שיטות‬ ‫פיתוח‬ 3.‫אסטרטגיות‬ ‫תכניות‬ ‫של‬ ‫וכתיבה‬ ‫פיתוח‬ 4.‫למיזם‬ ‫היתכנות‬ ‫בדיקות‬/‫חדש‬ ‫פרויקט‬ 5.‫מניבות‬ ‫פעילויות‬ ‫ומיסוד‬ ‫איתור‬,‫בארגון‬ ‫רווח‬ ‫להניב‬ ‫פוטנציאל‬ ‫בעלות‬ ‫או‬ 6.‫תוכנית‬‫עסקיים‬ ‫תהליכים‬ ‫ייעול‬ 7.‫תק‬ ‫איזון‬‫ציבי‬‫לעמותה‬ 8.‫שיווקית‬ ‫תוכנית‬ ‫תיק‬ ‫עלות‬ ‫הייעוץ‬ ‫שירותי‬(‫סעיפים‬1-4‫ב‬‫ה‬ ‫סקירת‬‫שירותים‬‫למעלה‬)–‫העלות‬‫הריאלית‬‫של‬‫צוות‬‫ייעוץ‬,‫הי‬‫א‬ 35,000₪.‫בשנה‬‫הראשונה‬‫ה‬‫עמותות‬‫מקבלות‬‫סיבסוד‬‫של‬‫כ‬90%,‫כלומר‬‫עבור‬ ‫התשלום‬ ‫בודדים‬ ‫שקלים‬ ‫אלפי‬ ‫הוא‬ ‫הייעוץ‬(‫ב‬ ‫תלוי‬ ‫הסכום‬ ‫גובה‬‫תקציב‬‫העמותה‬.) ‫עמותות‬‫ה‬‫לפרויקט‬ ‫להמשיך‬ ‫מבקשות‬‫ייעוץ‬‫שנה‬‫שנייה‬,‫משלמות‬‫סכום‬‫גבוה‬‫יותר‬‫משמעותית‬, ‫מסובסד‬ ‫עדיין‬ ‫כי‬ ‫אם‬,‫העמותה‬ ‫לתקציב‬ ‫בהתאם‬ ‫הוא‬ ‫גם‬ ‫המשתנה‬.‫במהלך‬‫השנה‬,‫נובה‬‫מ‬‫גישה‬ ‫ביחד‬‫עם‬‫ה‬‫מסייעת‬ ‫היא‬ ‫להם‬ ‫החברתיים‬ ‫ארגונים‬,‫בקשות‬‫שונים‬ ‫מימון‬ ‫לגורמי‬‫על‬‫מנת‬‫לממן‬‫את‬ ‫עלותו‬‫של‬‫צוות‬. ‫הדרכה‬ ‫ימי‬(‫סעיף‬5‫למעלה‬ ‫השירותים‬ ‫בסקירת‬)–‫מרוכזת‬ ‫בצורה‬ ‫נערכים‬ ‫ההדרכה‬ ‫ימי‬,‫כאשר‬ ‫בין‬ ‫נעה‬ ‫הדרכה‬ ‫יום‬ ‫עלות‬400‫ל‬-600₪‫ל‬‫ל‬ ‫משתתף‬‫מלא‬ ‫הדרכה‬ ‫יום‬. ‫שירות‬ ‫לקבלת‬ ‫ותנאים‬ ‫דרישות‬ ‫הכולל‬ ‫מיון‬ ‫תהליך‬-‫מילוי‬‫שאלון‬‫העמותה‬ ‫הכרת‬ ‫שמטרתו‬,‫שלה‬ ‫הצרכים‬ ‫הבנת‬,‫מידת‬ ‫והערכת‬ ‫למ‬ ‫ההתאמה‬‫מספקת‬ ‫שנובה‬ ‫השירותים‬ ‫אפייני‬.‫לאחר‬‫מילוי‬‫השאלון‬,‫העמותות‬‫המתאימות‬ ‫מגיעות‬‫לראיון‬‫ראשון‬.‫במידה‬‫והעמותה‬‫עברה‬‫את‬‫הראיון‬‫הראשון‬,‫נערך‬‫ראיון‬‫שני‬(‫לרוב‬ ‫בעמותה‬‫עצמה‬)‫ובו‬‫נדרש‬‫גם‬‫נציג‬‫ועד‬‫מנהל‬‫של‬‫העמותה‬.‫לאחר‬‫כל‬‫ראיון‬,‫כל‬‫העמותות‬‫שעברו‬ ‫זה‬ ‫שלב‬,‫עולות‬‫לדיון‬‫בהנהלת‬‫נוב‬‫ה‬.‫בשלב‬‫השני‬,‫העמותה‬‫נדרשת‬‫להגיש‬‫דוחות‬‫כספיים‬,‫דוחות‬ ‫מילוליים‬,‫תוכניות‬‫עבודה‬‫וכו‬'. ‫תנאי‬‫הסף‬‫השירות‬ ‫לקבלת‬–‫ארגון‬‫העוסק‬‫בתחום‬‫חברתי‬‫בלבד‬.
 21. ‫תקשורת‬ ‫דרכי‬ ‫כתובת‬-‫ת‬"‫ד‬39731‫אביב‬ ‫תל‬61397 ‫כתובת‬E Mail-info@novaproject.org ‫אינטרנט‬ ‫אתר‬-http://www.novaproject.org ‫אברוצק‬ ‫גיא‬‫י‬ ‫מנכ‬"‫ל‬ 054-4726366 ‫גולדשטיין‬ ‫ברק‬ ‫יו‬"‫משותף‬ ‫ר‬ 054-4202050 ‫המסמך‬ ‫לראש‬
 22. ‫ארגון‬ ‫סקירת‬–‫פראדלר‬ ‫תכנית‬ ‫קצר‬ ‫תיאור‬–‫מטרת‬‫התכנית‬‫ישראליות‬ ‫עמותות‬ ‫של‬ ‫יכולות‬ ‫לבנות‬ ‫היא‬(‫מלכ‬"‫רים‬)‫בתחום‬ ‫המשאבים‬ ‫פיתוח‬‫ז‬ ‫בדרך‬ ‫להן‬ ‫ולספק‬‫ידע‬ ‫ו‬,‫בעתיד‬ ‫ביסוסן‬ ‫לשם‬ ‫הנחוצים‬ ‫וכלים‬ ‫תובנות‬. ‫התמחות‬ ‫ותחומי‬ ‫נושאים‬–‫משאבים‬ ‫פיתוח‬. ‫שירותים‬ 1.‫ההתערבות‬ ‫סוג‬:‫תכניות‬‫הכשרה‬‫והשתלמות‬,‫וליווי‬ ‫ייעוץ‬ 2.‫ההתערבות‬ ‫משך‬:‫שנה‬ ‫חצי‬(‫לאחריו‬ ‫וליווי‬ ‫קורס‬.) 3.‫השירותים‬ ‫פירוט‬: ‫א‬.‫הדרכה‬ ‫תכנית‬‫הכוללת‬: ‫הכישורים‬ ‫וניתוח‬ ‫מיפוי‬,‫ו‬ ‫היכולות‬‫העמותה‬ ‫של‬ ‫הצרכים‬‫המשאבים‬ ‫פיתוח‬ ‫בתחום‬. 7‫שבועיים‬ ‫מפגשים‬‫משותף‬ ‫ידע‬ ‫בסיס‬ ‫ליצירת‬ ‫המשמשים‬ ‫קבוצתיים‬‫הלוקחות‬ ‫לעמותות‬ ‫בתכני‬ ‫חלק‬‫ת‬. ‫עמותה‬ ‫כל‬‫מקבלת‬‫כ‬-3‫למשך‬ ‫אישית‬ ‫חונכות‬ ‫של‬ ‫שבועיות‬ ‫שעות‬5‫חודשים‬.‫לאחר‬ ‫גם‬ ‫תקופת‬ ‫השתלמות‬ ‫ימי‬ ‫בעזרת‬ ‫הנועצים‬ ‫עם‬ ‫הקשר‬ ‫נשמר‬ ‫ההדרכה‬ ‫תקופת‬ ‫תום‬‫יים‬ ‫יעוץ‬ ‫ובעזרת‬‫צורך‬ ‫פי‬ ‫על‬ ‫טלפוני‬. ‫של‬ ‫והטמעה‬ ‫למעקב‬ ‫נוסף‬ ‫צמוד‬ ‫וליווי‬ ‫יעוץ‬ ‫חודש‬ ‫לעמותה‬ ‫ניתן‬ ‫התכנית‬ ‫תום‬ ‫לאחר‬ ‫כשנה‬ ‫העמותה‬ ‫בעבודת‬ ‫שונות‬ ‫סוגיות‬. ‫ב‬.‫בוגרים‬ ‫ליווי‬:‫יישום‬ ‫להבטיח‬ ‫בכדי‬ ‫מתמשך‬ ‫וליווי‬ ‫מעקב‬ ‫לבוגריה‬ ‫מציעה‬ ‫פראדלר‬ ‫תכנית‬ ‫הישגי‬ ‫של‬ ‫מלא‬‫ו‬ ‫החונכות‬‫והתמקצ‬ ‫למידה‬ ‫קדם‬‫ארוך‬ ‫לטווח‬ ‫עות‬,‫מקצועיים‬ ‫סמינרים‬ ‫כולל‬.
 23. ‫ההדרכה‬ ‫תוצרי‬(‫למקרה‬ ‫ממקרה‬ ‫להשתנות‬ ‫עשויים‬ ‫כן‬ ‫ועל‬ ‫עמותה‬ ‫לכל‬ ‫פרטני‬ ‫באופן‬ ‫מותאמים‬) ‫בד‬"‫הבאים‬ ‫הנושאים‬ ‫נפוצים‬ ‫כ‬: ‫העמותה‬ ‫חזון‬ ‫גיבוש‬,‫אף‬ ‫הצורך‬ ‫ובמידת‬ ‫השונות‬ ‫הפעילויות‬ ‫הגדרת‬‫תקצובן‬‫למטרות‬ ‫שיווק‬‫לתורמים‬. ‫חומר‬ ‫מבחר‬ ‫של‬ ‫פיתוח‬‫ומשאבים‬ ‫כספים‬ ‫לגיוס‬ ‫המיועדים‬ ‫כתובים‬ ‫ים‬‫אחרים‬‫בעמותה‬. ‫אופטימ‬ ‫מעורבות‬ ‫פיתוח‬‫א‬‫משאבי‬ ‫בפיתוח‬ ‫המנהל‬ ‫הועד‬ ‫של‬ ‫לית‬‫העמותה‬. ‫תורמים‬ ‫טיפוח‬ ‫של‬ ‫נכון‬ ‫מערך‬ ‫בניית‬,‫ושמירתם‬ ‫קשרים‬ ‫יצירת‬,‫וביצוע‬ ‫משלחות‬ ‫אירוח‬ ‫התרמה‬ ‫אירועי‬. ‫אח‬ ‫ארגונים‬ ‫עם‬ ‫פעולה‬ ‫לשתף‬ ‫והיכולת‬ ‫בעמותה‬ ‫המודעות‬ ‫הגברת‬‫רים‬‫איגום‬ ‫למען‬ ‫בהם‬ ‫וחסכון‬ ‫משאבים‬. ‫כגון‬ ‫השונים‬ ‫המשאבים‬ ‫מגזרי‬ ‫עם‬ ‫היכרות‬:‫הפילנתרופיות‬ ‫הקרנות‬‫ובחו‬ ‫בארץ‬"‫ל‬,‫אפיקי‬ ‫הלאומיים‬ ‫המוסדות‬ ‫של‬ ‫המימון‬,‫בארה‬ ‫היהודיות‬ ‫הפדרציות‬"‫ובעולם‬ ‫ב‬,‫המימון‬ ‫מקורות‬ ‫הממשלתיים‬,‫הפיס‬ ‫מפעל‬,‫הרחב‬ ‫והציבור‬ ‫העסקי‬ ‫המגזר‬. ‫לפיתוח‬ ‫האפשרות‬ ‫נבחנת‬‫עצמיים‬ ‫הכנסה‬ ‫אפיקי‬. ‫תכנית‬ ‫ובניית‬ ‫המשאבים‬ ‫פיתוח‬ ‫למערך‬ ‫אסטרטגית‬ ‫ראיה‬ ‫גיבוש‬‫שנתית‬ ‫עבודה‬. ‫עלות‬ ‫בתשלום‬ ‫כרוכה‬ ‫אינה‬ ‫בתכנית‬ ‫ההשתתפות‬. ‫שירות‬ ‫לקבלת‬ ‫ותנאים‬ ‫דרישות‬– ‫פראדלר‬ ‫בתכנית‬ ‫להשתתף‬ ‫הנבחרות‬ ‫העמותות‬,‫משרתות‬‫ומגווני‬ ‫רבים‬ ‫בתחומים‬ ‫הציבור‬ ‫את‬‫ם‬, ‫הוע‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫שנקבעו‬ ‫כפי‬‫לתכנית‬ ‫המייעצת‬ ‫דה‬: ‫רווחה‬,‫עוני‬ ‫עם‬ ‫והתמודדות‬ ‫תעסוקה‬ ‫קהילתי‬ ‫פיתוח‬ ‫חינוך‬/‫בסיכון‬ ‫ונוער‬ ‫ילדים‬ ‫של‬ ‫שילוב‬ ‫הישראלית‬ ‫בחברה‬ ‫מיעוט‬ ‫וקבוצות‬ ‫חדשים‬ ‫עולים‬ ‫העצמת‬ ‫הסביבה‬ ‫איכות‬ ‫מיוחדים‬ ‫צרכים‬ ‫בעלי‬ ‫אנשים‬ ‫של‬ ‫ושיקום‬ ‫זכויות‬ ‫אלימות‬ ‫לנפגעי‬ ‫ותמיכה‬ ‫אלימות‬ ‫מניעת‬ ‫ופלורלי‬ ‫התחדשות‬‫יהודי‬ ‫זם‬
 24. ‫לקבלה‬ ‫קריטריונים‬: ‫העמותות‬ ‫מציבור‬ ‫פניות‬ ‫מקבלת‬ ‫התכנית‬ ‫אין‬ ‫זה‬ ‫בשלב‬,‫ביוזמתה‬ ‫ופונה‬ ‫מאתרת‬ ‫אם‬ ‫כי‬‫למועמדים‬ ‫רלוונטיים‬.‫ככל‬ ‫ולוודא‬ ‫לבדוק‬ ‫בכדי‬ ‫וזאת‬ ‫ומפורט‬ ‫ממושך‬ ‫והקבלה‬ ‫המיון‬ ‫תהליך‬‫התאמה‬ ‫הניתן‬ ‫האינטנ‬ ‫ההתערבות‬ ‫של‬ ‫ההתאמה‬ ‫מידת‬ ‫של‬ ‫והן‬ ‫לתכנית‬ ‫העמותה‬ ‫של‬ ‫הן‬ ‫הדדית‬‫סיבית‬‫שאנו‬ ‫הגיע‬ ‫אליו‬ ‫והארגוני‬ ‫ההתפתחותי‬ ‫בשלב‬ ‫לארגון‬ ‫מבצעים‬.‫הקרן‬‫עומד‬‫ת‬‫מחו‬ ‫שתהיה‬ ‫כך‬ ‫על‬‫יבות‬ ‫יו‬ ‫של‬ ‫ומוכחת‬ ‫מלאה‬"‫ומנכ‬ ‫ר‬"‫להשקיע‬ ‫העמותה‬ ‫ל‬‫כ‬ ‫משאבי‬‫ו‬‫הולמים‬ ‫אדם‬ ‫ח‬,‫כדי‬ ‫וכסף‬ ‫זמן‬ ‫פרי‬ ‫תישא‬ ‫פראדלר‬ ‫תכנית‬ ‫של‬ ‫שההשקעה‬. ‫כך‬ ‫בשל‬,‫התכנית‬ ‫בכל‬ ‫כי‬ ‫דורשים‬ ‫אנו‬‫י‬‫המנכ‬ ‫לפחות‬ ‫חלק‬ ‫יקחו‬"‫הארגון‬ ‫של‬ ‫המשאבים‬ ‫ומגייס‬ ‫ל‬. ‫הצורך‬ ‫במידת‬,‫אחרי‬ ‫גורמים‬ ‫מוזמנים‬‫מסוי‬ ‫במפגשים‬ ‫חלק‬ ‫לקחת‬ ‫מהארגון‬ ‫ם‬‫מים‬(‫מנהל‬ ‫ועד‬,‫רכז‬‫י‬ ‫פעילות‬,‫גזבר‬,‫השיווק‬ ‫גורמי‬/‫יח‬"‫וכד‬ ‫צ‬'.) ‫בנוסף‬,‫הבאים‬ ‫לקריטריונים‬ ‫הנבחרות‬ ‫העמותות‬ ‫מתאימות‬: ‫המקצועי‬ ‫בתחום‬ ‫מוכח‬ ‫רקורד‬ ‫לעמותה‬ ‫יש‬‫מענה‬ ‫נותנת‬ ‫והיא‬ ‫שלה‬‫לצרכים‬ ‫איכותי‬ ‫אמיתיים‬,‫נוסף‬ ‫ממקור‬ ‫מענה‬ ‫מקבלים‬ ‫שאינם‬. ‫משאבים‬ ‫לפיתוח‬ ‫טוב‬ ‫סיכוי‬ ‫יש‬ ‫לעמותה‬,‫וכלים‬ ‫ידע‬ ‫לה‬ ‫חסרים‬ ‫אך‬‫אסטרטגיה‬ ‫לפתח‬ ‫כדי‬ ‫בתחום‬ ‫פעולה‬ ‫של‬ ‫שנתית‬. ‫והוגנים‬ ‫מלאים‬ ‫דיווחים‬ ‫ומספקת‬ ‫מלאה‬ ‫בשקיפות‬ ‫נוהגת‬ ‫העמותה‬‫פעילותה‬ ‫לגבי‬. ‫תקשורת‬ ‫דרכי‬ ‫כת‬‫ובת‬:‫פראדלר‬ ‫תכנית‬,‫ת‬.‫ד‬.9080‫ירושלים‬91090 ‫אינטרנט‬ ‫אתר‬:http://www.pradler.org.il ‫דוא‬"‫ל‬:pradler1@gmail.com ‫טלפונים‬(‫רוסלר‬ ‫נירית‬,‫התכנית‬ ‫מנהלת‬:)02-6431380 ‫פקס‬:02-6427387 ‫המסמך‬ ‫לראש‬
 25. ‫ארגון‬ ‫סקירת‬–‫שיתופים‬ ‫קצר‬ ‫תיאור‬–‫החברה‬ ‫לקהילות‬ ‫וידע‬ ‫מידע‬ ‫של‬ ‫וצומת‬ ‫מקצועי‬ ‫בית‬ ‫מהווה‬ ‫שיתופים‬ ‫מרכז‬ ‫האזרחית‬-‫שלישי‬ ‫מגזר‬ ‫ארגוני‬,‫פילנתרופיה‬,‫חברת‬ ‫שותפויות‬‫אזרחיות‬ ‫והתארגנויות‬ ‫יות‬. ‫השלישי‬ ‫המגזר‬ ‫ארגוני‬ ‫לקידום‬ ‫פועל‬ ‫המרכז‬,‫אפקטיבית‬ ‫ישראלית‬ ‫פילנתרופיה‬ ‫לביסוס‬ ‫ומשמעותית‬,‫עמותות‬ ‫בין‬ ‫פעולה‬ ‫ושיתופי‬ ‫דיאלוג‬ ‫ולגיבוש‬,‫וממשל‬ ‫עסקים‬.‫מרכז‬"‫שיתופים‬"‫הנו‬ ‫וביצירת‬ ‫בישראל‬ ‫האזרחית‬ ‫החברה‬ ‫בקידום‬ ‫המתמקדת‬ ‫חברתית‬ ‫יוזמה‬‫תומכת‬ ‫אשר‬ ‫תרבות‬ ‫הפרטי‬ ‫המגזר‬ ‫עם‬ ‫שלהם‬ ‫הגומלין‬ ‫יחסי‬ ‫את‬ ‫ומסדירה‬ ‫החברתיים‬ ‫בארגונים‬‫הממשלה‬ ‫ועם‬. ‫התמחות‬ ‫ותחומי‬ ‫נושאים‬–‫פיתוח‬‫אסטרטגי‬ ‫ותכנון‬ ‫ארגוני‬,‫פיננסי‬ ‫ניהול‬,‫ניהול‬,‫משאבי‬ ‫ניהול‬ ‫אנוש‬. ‫שירותים‬ 1.‫ההתערבות‬ ‫סוג‬:‫והשתלמות‬ ‫הכשרה‬ ‫תכנית‬,‫ייעו‬‫וליווי‬ ‫ץ‬,‫מקצועיים‬ ‫פורומים‬,‫וגיוס‬ ‫איתור‬ ‫כ‬"‫א‬. 2.‫ההתערבות‬ ‫משך‬:‫השירותים‬ ‫בין‬ ‫משתנה‬. 3.‫השירותים‬ ‫פירוט‬: ‫א‬.‫להתמקצעות‬ ‫המרכז‬–‫וייעוץ‬ ‫ליווי‬ ‫שירותי‬ ‫מעמיד‬,‫וכלים‬ ‫הדרכה‬‫ומתקדמים‬ ‫מקצועיים‬ ‫מנהלי‬ ‫לרשות‬‫החברתיים‬ ‫הארגונים‬.‫לתת‬ ‫נועד‬ ‫שיתופים‬ ‫של‬ ‫להתמקצעות‬ ‫המרכז‬ ‫להתמודדו‬ ‫מקצועי‬ ‫מענה‬‫עם‬ ‫אפקטיבית‬ ‫ת‬‫למנהל‬ ‫ולסייע‬ ‫הניהוליים‬ ‫האתגרים‬‫ולארגון‬ ‫פועל‬ ‫הוא‬ ‫שלשמה‬ ‫המטרה‬ ‫את‬ ‫להשיג‬.‫המרכז‬ ‫שירותי‬:
 26. ‫מנהלים‬ ‫פיתוח‬-‫למנכ‬ ‫למידה‬ ‫תהליכי‬"‫ולמנהלים‬ ‫לים‬‫הניהולית‬ ‫האיכות‬ ‫לפיתוח‬ ‫החברתיים‬ ‫הארגונים‬ ‫בקרב‬ ‫הניהולי‬ ‫והשיח‬:‫אישי‬ ‫ייעוץ‬,‫מנטורינג‬,‫פורומים‬ ‫מקצועיים‬. ‫פיתוח‬‫ארגונים‬-‫ליווי‬ ‫תהליכי‬,‫לשם‬ ‫ארגוניות‬ ‫בתשתיות‬ ‫לארגונים‬ ‫וסיוע‬ ‫ייעוץ‬ ‫חיזוק‬,‫החברה‬ ‫על‬ ‫הארגונים‬ ‫של‬ ‫ההשפעה‬ ‫יכולת‬ ‫והעצמת‬ ‫מיסוד‬‫בנושאים‬: ‫עבודה‬ ‫תהליכי‬,‫ניהול‬ ‫שיטות‬,‫אסטרטגי‬ ‫ניהול‬,‫ארגוני‬ ‫מבנה‬,‫עבודה‬ ‫תוכניות‬. Marketplace‫וניהול‬ ‫אנוש‬ ‫משאבי‬ ‫של‬-‫לכ‬ ‫הפתוחים‬ ‫שירותים‬‫לל‬‫המגזר‬ ‫מקצוע‬ ‫באנשי‬ ‫השימוש‬ ‫היקף‬ ‫להרחיב‬ ‫מנת‬ ‫על‬ ‫השלישי‬,‫ויצירת‬ ‫מקצועי‬ ‫ייעוץ‬ ‫תהליכים‬‫השלישי‬ ‫המגזר‬ ‫בארגוני‬ ‫מקצועיים‬: ‫השמה‬ ‫מרכז‬–‫לתפקיד‬ ‫הנכון‬ ‫האדם‬ ‫התאמת‬ ‫את‬ ‫למקסם‬ ‫שנועד‬ ‫ייחודי‬ ‫שירות‬ ‫השלישי‬ ‫במגזר‬ ‫והובלה‬ ‫ניהול‬ ‫בתפקידי‬ ‫הנכון‬. ‫ניהוליים‬ ‫ומאמרים‬ ‫כלים‬–‫י‬ ‫אשר‬ ‫כלים‬‫עצמאי‬ ‫באופן‬ ‫המנהל‬ ‫לך‬ ‫סייעו‬‫ליישם‬ ‫הארגון‬ ‫את‬ ‫לקדם‬ ‫היכולת‬ ‫את‬ ‫ולהרחיב‬ ‫מקצועיות‬ ‫ניהוליות‬ ‫שיטות‬.‫הכלים‬ ‫על‬ ‫מבוססים‬‫שיתופים‬ ‫של‬ ‫המרכז‬ ‫של‬ ‫העשיר‬ ‫המקצועי‬ ‫הידע‬. ‫תחומים‬ ‫במגוון‬ ‫מקצועיים‬ ‫מומחים‬. ‫ב‬.‫חברתיות‬ ‫לשותפויות‬ ‫המרכז‬–‫ל‬ ‫פועל‬‫מושכל‬ ‫חיבור‬,‫ומשותף‬ ‫מתואם‬‫הגורמים‬ ‫של‬ ‫השונ‬‫המגזרים‬ ‫משלושת‬ ‫ים‬-‫הציבורי‬,‫והשלישי‬ ‫העסקי‬‫זה‬ ‫שחיבור‬ ‫התפישה‬ ‫מתוך‬ ‫שינוי‬ ‫לייצר‬ ‫עשוי‬‫קיימא‬ ‫ובר‬ ‫אסטרטגי‬.‫לבניית‬ ‫תהליכים‬ ‫וליווי‬ ‫ייעוץ‬ ‫מציעים‬ ‫אנו‬ ‫שותפויות‬,‫בין‬ ‫שותפויות‬ ‫על‬ ‫בדגש‬-‫מגזריות‬.‫המרכז‬ ‫שירותי‬: ‫מקומית‬ ‫ברמה‬ ‫עגולים‬ ‫שולחנות‬ ‫להקמת‬ ‫ייעוץ‬/‫נושאית‬. ‫וה‬ ‫עיון‬ ‫ימי‬‫מגזרי‬ ‫בין‬ ‫שיח‬ ‫בנושא‬ ‫רצאות‬. ‫הפעלת‬"‫הממשקי‬ ‫העגול‬ ‫השולחן‬"‫הממשלה‬ ‫ראש‬ ‫משרד‬ ‫מטעם‬–‫המ‬‫ר‬‫משמש‬ ‫כז‬ ‫המפעיל‬ ‫הגורם‬,‫המייעץ‬‫המיזם‬ ‫של‬ ‫והמלווה‬.
 27. ‫ג‬.‫לפילנתרופיה‬ ‫המרכז‬–‫חברתיים‬ ‫למשקיעים‬ ‫מקצועי‬ ‫מפגש‬ ‫מקום‬‫ישראלים‬ ‫בינלאומיים‬ ‫ולמפגשים‬.‫מרכ‬ ‫על‬ ‫בהתבסס‬ ‫פרטני‬ ‫וייעוץ‬ ‫ליווי‬ ‫מציע‬ ‫המרכז‬‫מידע‬ ‫ז‬‫וידע‬ ‫מרשת‬ ‫גורם‬ ‫ומהווה‬‫חברתיות‬ ‫השקעות‬ ‫של‬ ‫לנושאים‬.‫המרכז‬ ‫שירותי‬: ‫חברתיות‬ ‫בהשקעות‬ ‫והדרכה‬ ‫ייעוץ‬. ‫פילנתרופיים‬ ‫קואליציות‬. ‫ומהעולם‬ ‫מארץ‬ ‫אקדמי‬ ‫וידע‬ ‫מחקר‬ ‫פיתוח‬. ‫קרנות‬ ‫למנהלי‬ ‫כלים‬ ‫ופיתוח‬ ‫הכשרות‬. ‫ציבורית‬ ‫מדיניות‬ ‫על‬ ‫השפעה‬. ‫ד‬.‫וידע‬ ‫מידע‬ ‫מאגר‬-‫ערוצים‬ ‫מבחר‬ ‫מעמיד‬‫ה‬‫המגזר‬ ‫בארגוני‬ ‫העוסק‬ ‫הידע‬ ‫את‬ ‫הופכים‬ ‫השלישי‬–‫יותר‬ ‫לנגיש‬,‫וממוקד‬ ‫יותר‬ ‫עשיר‬‫יותר‬.‫וקלה‬ ‫נוחה‬ ‫חיפוש‬ ‫מערכת‬ ‫במאגר‬, ‫והתמצאות‬ ‫ניווט‬ ‫ואפשרות‬.‫את‬ ‫למצוא‬ ‫ניתן‬ ‫במאגר‬: ‫הכלים‬ ‫ארגז‬–‫במגזר‬ ‫מנהל‬ ‫לכל‬ ‫מעשית‬ ‫כלים‬ ‫ערכת‬ ‫בניית‬ ‫הינו‬ ‫הארגז‬ ‫חזון‬ ‫בארגון‬ ‫הניהול‬ ‫תחומי‬ ‫במגוון‬ ‫השלישי‬.‫רלוונטי‬ ‫מענה‬ ‫לספק‬ ‫הינה‬ ‫הארגז‬ ‫מטרת‬, ‫השלישי‬ ‫במגזר‬ ‫מנהלים‬ ‫של‬ ‫ותפעוליים‬ ‫ניהוליים‬ ‫לצרכים‬ ‫ונגיש‬ ‫מעשי‬.‫מדי‬ ‫שלנו‬ ‫התפוצה‬ ‫לרשימת‬ ‫נוסף‬ ‫כלי‬ ‫מפיצים‬ ‫אנו‬ ‫שבועיים‬. ‫המומחה‬ ‫את‬ ‫הכה‬-‫מהיר‬ ‫מענה‬ ‫מתן‬,‫המגיעות‬ ‫לשאלות‬ ‫ביותר‬ ‫ומקצועי‬ ‫מדויק‬ ‫בתחומ‬ ‫מומחים‬ ‫נבחרת‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫שיתופים‬ ‫למרכז‬‫השונים‬ ‫ים‬. ‫קרנות‬ ‫מאגר‬:‫פוטנציאליים‬ ‫מימון‬ ‫מקורות‬ ‫ריכוז‬. ‫מאמרים‬ ‫מאגר‬:‫מאמרים‬ ‫ריכוז‬,‫אקדמיות‬ ‫עבודות‬,‫ועוד‬ ‫עמדה‬ ‫ניירות‬. ‫והשתלמויות‬ ‫הכשרות‬ ‫קורסים‬ ‫מאגר‬:‫לימוד‬ ‫מסגרות‬ ‫ריכוז‬,‫והעשרה‬ ‫הכשרה‬ ‫הרלוונטיים‬‫השלישי‬ ‫למגזר‬. ‫ופרסים‬ ‫אותות‬ ‫מאגר‬:‫במלאכה‬ ‫לעוסקים‬ ‫והוקרה‬ ‫הכרה‬
 28. ‫ה‬.‫שיתופים‬ ‫בית‬-‫השימוש‬ ‫את‬ ‫חברתיים‬ ‫ארגונים‬ ‫לרשות‬ ‫מעמיד‬ ‫שיתופים‬ ‫מרכז‬ ‫במתקני‬‫שיתופים‬ ‫בית‬:‫למידה‬ ‫מרכז‬,‫ואולם‬ ‫הפעילות‬ ‫חדרי‬‫גדול‬ ‫כנסים‬.‫בבית‬ ‫ניתן‬ ‫שיתופים‬‫לקיים‬: ‫ישיבות‬‫צוות‬/‫הנהלה‬ ‫צוותיים‬ ‫עיון‬ ‫ימי‬ ‫לקיים‬ ‫ליהנות‬‫במרכז‬ ‫המצויים‬ ‫המקצועיים‬ ‫מהחומרים‬,‫בתחומים‬:‫שליש‬ ‫מגזר‬‫וחברה‬ ‫י‬ ‫אזרחית‬,‫מקצועיים‬ ‫ותחומים‬ ‫ניהול‬,‫וקרנות‬ ‫פילנתרופיה‬,‫התנדבות‬,‫שותפויות‬ ‫מגזרי‬ ‫בין‬ ‫ושיח‬,‫בישראל‬ ‫חברה‬-‫יעד‬ ‫ואוכלוסיות‬ ‫חברתיים‬ ‫שדות‬,‫מדיניות‬. ‫ו‬.‫השלישי‬ ‫המגזר‬ ‫לארגוני‬ ‫עובדים‬ ‫והשמת‬ ‫מיון‬ ‫איתור‬(‫העבודה‬ ‫תהליך‬:) ‫האחראי‬ ‫עם‬ ‫שלנו‬ ‫משותפת‬ ‫בפגישה‬ ‫נתחיל‬/‫בארג‬ ‫הגיוס‬ ‫על‬ ‫ת‬‫ון‬.‫משותפת‬ ‫בשיחה‬ ‫הארגון‬ ‫את‬ ‫נכיר‬,‫מטרותיו‬,‫עולמו‬ ‫השקפת‬,‫נבחרים‬ ‫פרויקטים‬,‫הארגונית‬ ‫התרבות‬, ‫התנהלותו‬ ‫דרכי‬,‫המועמד‬ ‫בחירת‬ ‫על‬ ‫להשפיע‬ ‫שיכול‬ ‫אפשרי‬ ‫פרט‬ ‫וכל‬ ‫העובד‬ ‫הצוות‬/‫ת‬ ‫עבודה‬ ‫כמקום‬ ‫בארגון‬. ‫לגיוס‬ ‫המשרות‬ ‫את‬ ‫במשותף‬ ‫נגדיר‬ ‫בהמשך‬,‫והמועמד‬ ‫התפקיד‬ ‫הגדרות‬/‫הדרוש‬ ‫ת‬/‫ה‬. ‫בשלב‬‫כל‬ ‫את‬ ‫נפעיל‬ ‫אנחנו‬ ‫הבא‬"‫החיפוש‬ ‫מנועי‬"‫שלנו‬ ‫והמיון‬:‫במאגר‬ ‫נבדוק‬ ‫המועמדים‬/‫שלנו‬ ‫ות‬,‫נברר‬,‫נראיין‬,‫נחשוב‬,‫ננתח‬,‫ולבסוף‬ ‫נתייעץ‬‫נתאים‬‫מספר‬ ‫לכם‬ ‫מועמדים‬/‫בהצלחה‬ ‫התפקיד‬ ‫את‬ ‫למלא‬ ‫ויוכלו‬ ‫דרישותיכם‬ ‫על‬ ‫יענו‬ ‫שלדעתנו‬ ‫ות‬. ‫המועמדים‬/‫על‬ ‫שנבחרו‬ ‫ות‬-‫ו‬ ‫ראיון‬ ‫יעברו‬ ‫ידנו‬/‫תהליך‬ ‫כל‬ ‫או‬‫בארגון‬ ‫שמקובל‬ ‫פנימי‬ ‫מיון‬. ‫החיצוניים‬ ‫במיונים‬ ‫לעזרה‬ ‫ותזדקקו‬ ‫במידה‬(‫פסיכולוג‬,‫גרפולוג‬,‫מחשב‬ ‫מבחני‬, ‫וכו‬ ‫קבוצתיות‬ ‫דינאמיקות‬')‫בתחום‬ ‫המובילים‬ ‫המומחים‬ ‫את‬ ‫לרשותכם‬ ‫נעמיד‬ ‫אנו‬ ‫עמותות‬ ‫עבור‬ ‫במיוחד‬ ‫מוזלים‬ ‫תעריף‬ ‫בהסכמי‬ ‫איתנו‬ ‫הקשורים‬. ‫המועמדים‬ ‫את‬ ‫שתראיינו‬ ‫לאחר‬/‫ובתקווה‬ ‫ות‬‫האחד‬ ‫את‬ ‫תמצאו‬ ‫כי‬/‫שחיפשתם‬ ‫האחת‬ ‫לארגון‬ ‫אותו‬ ‫ותקלטו‬,‫בצורת‬ ‫בתמונה‬ ‫נשאר‬ ‫אנו‬"‫הגנה‬ ‫מטריית‬"‫ימים‬ ‫חודש‬ ‫בת‬ ‫נאתר‬ ‫אנו‬ ‫התפקיד‬ ‫ובין‬ ‫המועמד‬ ‫בין‬ ‫התאמה‬ ‫אי‬ ‫שהיא‬ ‫סיבה‬ ‫מכל‬ ‫תגלו‬ ‫אם‬ ‫במסגרתה‬ ‫נוספת‬ ‫עלות‬ ‫כל‬ ‫ללא‬ ‫חדש‬ ‫מועמד‬ ‫עבורכם‬.
 29. ‫עלות‬ ‫השונים‬ ‫לשירותים‬ ‫בהתאם‬ ‫משתנה‬ ‫העלות‬: ‫העלו‬‫בעבור‬ ‫ת‬‫לעמותות‬ ‫השמה‬ ‫שירותי‬‫ומלכ‬"‫רק‬ ‫הינו‬ ‫רים‬50%‫העובד‬ ‫משכר‬/‫שאותר‬ ‫ת‬/‫ה‬‫על‬ ‫ידה‬‫לתפקיד‬(‫לעומת‬100%‫העובד‬ ‫משכר‬/‫במשק‬ ‫ההשמה‬ ‫חברות‬ ‫שאר‬ ‫שגובות‬ ‫ת‬.) ‫שירות‬ ‫לקבלת‬ ‫ותנאים‬ ‫דרישות‬– ‫למנכ‬ ‫מיועדים‬ ‫השירותים‬"‫לים‬,‫אלכ‬ ‫של‬ ‫מקצועיות‬ ‫ולהנהלות‬"‫רים‬. ‫תקשורת‬ ‫דרכי‬ ‫כתובת‬:‫ל‬ ‫שיתופים‬‫האזרחית‬ ‫החברה‬ ‫קידום‬,‫ת‬.‫ד‬.3225‫יהושע‬ ‫בית‬40591 ‫אינטרנט‬ ‫אתר‬:http://www.sheatufim.org.il ‫דוא‬"‫ל‬:‫מנהלת‬‫יעקבי‬ ‫מירי‬ ‫וידע‬ ‫מידע‬-‫הורוביץ‬miri@sheatufim.org.il ‫דוא‬"‫ל‬(‫פרנקל‬ ‫שרון‬:)sharonf@sheatufim.org.il+‫טלפו‬‫נים‬:052-6146463 ‫המסמך‬ ‫לראש‬
 30. ‫ארגון‬ ‫סקירת‬–‫שתיל‬ ‫קצר‬ ‫תיאור‬–‫חברתי‬ ‫לשינוי‬ ‫ארגון‬ ‫הוא‬ ‫שתיל‬,‫האזרחים‬ ‫לכלל‬ ‫שוויון‬ ‫קידום‬ ‫למען‬ ‫הפועל‬ ‫בישראל‬ ‫והתושבים‬;‫והאזרח‬ ‫האדם‬ ‫זכויות‬ ‫קידום‬;‫והתרבותי‬ ‫הדתי‬ ‫והפלורליזם‬ ‫השונות‬ ‫כיבוד‬ ‫החברתי‬ ‫הצדק‬ ‫עקרונות‬ ‫על‬ ‫המושתתת‬ ‫חברה‬ ‫של‬ ‫וקיומה‬,‫והסביבתי‬ ‫הכלכלי‬.‫כיום‬,‫באמצעות‬ ‫סניפ‬ ‫חמישה‬‫ים‬,‫מ‬ ‫ליותר‬ ‫שתיל‬ ‫מסייע‬-1500‫בשנה‬ ‫ארגונים‬,‫ובפעולתם‬ ‫הקמתם‬ ‫משלבי‬ ‫השוטפת‬.‫השותפים‬ ‫של‬ ‫וחיזוק‬ ‫שילוב‬ ‫תוך‬ ‫ומדיניות‬ ‫תהליכים‬ ‫לעיצוב‬ ‫להביא‬ ‫היא‬ ‫שתיל‬ ‫מטרת‬ ‫החברתי‬ ‫השינוי‬ ‫לחזון‬.‫כך‬ ‫לצורך‬,‫וכוחות‬ ‫ארגונים‬ ‫של‬ ‫יכולת‬ ‫לבניית‬ ‫פועל‬ ‫שתיל‬,‫רשתות‬ ‫ליצירת‬ ‫שונים‬ ‫יעד‬ ‫קהלי‬ ‫של‬,‫ק‬ ‫לגיבוש‬‫לדרך‬ ‫חדשים‬ ‫שותפים‬ ‫ולצירוף‬ ‫ושותפויות‬ ‫ואליציות‬. ‫התמחות‬ ‫ותחומי‬ ‫נושאים‬–‫פיתוח‬‫אסטרטגי‬ ‫ותכנון‬ ‫ארגוני‬,‫משאבים‬ ‫פיתוח‬,‫ולובי‬ ‫סנגור‬, ‫טכנולוגיה‬,‫פיננסי‬ ‫ניהול‬,‫ניהול‬,‫ויח‬ ‫שיווק‬"‫צ‬. ‫שירותים‬ 1.‫ההתערבות‬ ‫סוג‬:‫תכניות‬‫הכשרה‬‫והשתלמות‬,‫וליווי‬ ‫ייעוץ‬,‫סדנאות‬,‫מקצועיים‬ ‫פורומים‬ 2.‫מש‬‫ההתערבות‬ ‫ך‬:‫השירותים‬ ‫בין‬ ‫משתנה‬. 3.‫השירותים‬ ‫פירוט‬: ‫א‬.‫ארגוני‬ ‫וניהול‬ ‫פיתוח‬-‫סדנאות‬ ‫באמצעות‬ ‫לארגונים‬ ‫מסייעים‬ ‫הארגוני‬ ‫הפיתוח‬ ‫יועצי‬ ‫צוות‬ ‫ארגוניות‬ ‫פנים‬,‫כגון‬ ‫בנושאים‬ ‫וצוותי‬ ‫אישי‬ ‫וייעוץ‬ ‫ארגוניות‬ ‫בין‬ ‫השתלמויות‬‫פיתוח‬‫חזון‬ ‫עבודה‬ ‫ותוכניות‬ ‫ארגוני‬,‫פרויקטים‬ ‫ניהול‬,‫צו‬ ‫פיתוח‬‫ות‬,‫ניהול‬‫קונפליקטים‬‫ועוד‬. ‫ב‬.‫חברתי‬ ‫לשינוי‬ ‫המנהיגות‬ ‫מרכז‬-‫למען‬ ‫פועל‬‫השינוי‬ ‫בשדה‬ ‫אנשים‬ ‫של‬ ‫יכולותיהם‬ ‫חיזוק‬ ‫החברתי‬,‫אדם‬ ‫זכויות‬ ‫של‬ ‫ערכים‬ ‫ומכווני‬ ‫ביקורתית‬ ‫חשיבה‬ ‫בעלי‬ ‫שהנם‬,‫ושוויון‬ ‫צדק‬. ‫מרכזיים‬ ‫עשייה‬ ‫צירי‬ ‫בשלושה‬ ‫פועל‬ ‫המרכז‬:‫מובילים‬ ‫הכשרת‬/‫בישראל‬ ‫חברתי‬ ‫לשינוי‬ ‫ות‬, ‫רי‬‫חברתי‬ ‫לשינוי‬ ‫מנהיגות‬ ‫תוכניות‬ ‫ומובילי‬ ‫תוכניות‬ ‫בין‬ ‫שות‬‫ו‬‫מנהיגות‬ ‫על‬ ‫ידע‬ ‫והפצת‬ ‫פתוח‬ ‫חברתי‬ ‫לשינוי‬.‫המרכז‬ ‫שמפעיל‬ ‫התוכניות‬ ‫בין‬: ‫מאפשרת‬ ‫מנהיגות‬-‫אסטרטגי‬ ‫באופן‬ ‫להוביל‬ ‫איך‬,‫וגמיש‬ ‫משתף‬ ‫למנהלים‬ ‫עגולים‬ ‫שולחנות‬ ‫לש‬ ‫מנהיגות‬ ‫תוכנית‬ ‫למובילי‬ ‫עגול‬ ‫שולחן‬‫י‬‫חברתי‬ ‫נוי‬
 31. ‫ג‬.‫משא‬ ‫פיתוח‬‫בים‬-‫היועצים‬ ‫צוות‬‫המשאבים‬ ‫פיתוח‬ ‫בתחום‬‫מעניק‬‫ליצירת‬ ‫וייעוץ‬ ‫ליווי‬ ‫ייצור‬ ‫על‬ ‫דגש‬ ‫עם‬ ‫מימון‬ ‫מקורות‬ ‫גיוון‬ ‫על‬ ‫המבוססת‬ ‫משאבים‬ ‫לפיתוח‬ ‫ארגונית‬ ‫תשתית‬ ‫מקומיים‬ ‫יעד‬ ‫קהלי‬ ‫אל‬ ‫ופנייה‬ ‫עצמיים‬ ‫הכנסה‬ ‫מקורות‬.‫סוגי‬ ‫ארבעה‬ ‫כולל‬ ‫בתחום‬ ‫הליווי‬ ‫שירותים‬,‫זה‬ ‫את‬ ‫זה‬ ‫ומעשירים‬ ‫המשלימים‬:‫י‬‫ישיר‬ ‫יעוץ‬,‫וקורסים‬ ‫השתלמויות‬,‫פרסומים‬ ‫מקצועיים‬‫משאבים‬ ‫לפיתוח‬ ‫מקורות‬ ‫וספריית‬.‫ושיטות‬ ‫כלים‬ ‫ברכישת‬ ‫סיוע‬ ‫מציעים‬ ‫אנו‬ ‫בארגון‬ ‫המשאבים‬ ‫פיתוח‬ ‫מערך‬ ‫לבניית‬ ‫יסייעו‬ ‫אשר‬ ‫עבודה‬,‫ביניהם‬: ‫חברים‬ ‫לגיוס‬ ‫באינטרנט‬ ‫שימוש‬/‫וכספים‬ ‫ות‬ ‫אפקטיביים‬ ‫חברתי‬ ‫שיווק‬ ‫חומרי‬ ‫הפקת‬ ‫פרו‬ ‫כרטיסי‬ ‫הכנת‬‫יקט‬ ‫תורמים‬ ‫בפני‬ ‫אפקטיבית‬ ‫הצגה‬ ‫תורמים‬ ‫שימור‬ ‫באמצעות‬ ‫ארגונים‬ ‫של‬ ‫המימון‬ ‫מקורות‬ ‫גיוון‬:‫ובחו‬ ‫בארץ‬ ‫קרנות‬"‫פרטיים‬ ‫ותורמים‬ ‫ל‬ ‫ד‬.‫מדיניות‬ ‫לשינוי‬ ‫המרכז‬–‫מדיניות‬ ‫לשינוי‬ ‫אסטרטגיות‬ ‫מגוון‬(‫לובי‬,‫תקשורת‬,‫אינטרנט‬, ‫ועוד‬ ‫ציבורי‬ ‫מאבק‬.)‫המרכז‬‫לשינוי‬‫מדיניות‬‫לה‬ ‫לארגונים‬ ‫מסייע‬‫ידי‬ ‫על‬ ‫קולם‬ ‫את‬ ‫עצים‬ ‫המקצועיות‬ ‫יכולותיהם‬ ‫בניית‬,‫כלים‬ ‫ומתן‬ ‫מדיניות‬ ‫לשינוי‬ ‫מגוונות‬ ‫באסטרטגיות‬ ‫שימוש‬ ‫בפוליטיקה‬ ‫משמעותיים‬ ‫ומהלכים‬ ‫מגמות‬ ‫ואבחון‬ ‫לזיהוי‬,‫הציבורי‬ ‫ובשיח‬ ‫בתקשורת‬. ‫בפני‬ ‫שיעמדו‬ ‫המרכזים‬ ‫באתגרים‬ ‫ומיקוד‬ ‫אסטרטגית‬ ‫וחשיבה‬ ‫ניתוח‬ ‫מקדם‬ ‫המרכז‬ ‫בשני‬ ‫הישראלית‬ ‫החברה‬‫הקרובות‬ ‫ם‬.‫המרכז‬ ‫שירותי‬: ‫מדיניות‬ ‫לשינוי‬ ‫שונות‬ ‫אסטרטגיות‬ ‫המשלבת‬ ‫עבודה‬ ‫תוכנית‬ ‫בניית‬:‫אסטרטגיה‬ ‫בניית‬ ‫מדיניות‬ ‫לשינוי‬,‫ציבוריים‬ ‫ומאבקים‬ ‫קמפיינים‬. ‫תקשורת‬ ‫ייעוץ‬:‫התקשורת‬ ‫עולם‬ ‫עם‬ ‫היכרות‬ ‫ביצירת‬ ‫יסייעו‬ ‫שתיל‬ ‫של‬ ‫התקשורת‬ ‫יועצי‬, ‫מדינ‬ ‫ושינוי‬ ‫להשפעה‬ ‫מרכזית‬ ‫זירה‬ ‫המהווה‬‫יות‬,‫התקשורת‬ ‫באמצעי‬ ‫לשימוש‬ ‫כלים‬ ‫וייקנו‬ ‫הארגון‬ ‫מטרות‬ ‫לקידום‬ ‫המגוונים‬. ‫מדיניות‬ ‫שינוי‬ ‫למטרות‬ ‫אינטרנט‬ ‫ייעוץ‬:‫בזירות‬ ‫לשימוש‬ ‫וכלים‬ ‫יעוץ‬ ‫מציעים‬ ‫המרכז‬ ‫יועצי‬ ‫מדיניות‬ ‫בשינוי‬ ‫השפעה‬ ‫כזירות‬ ‫גם‬ ‫המשמשות‬ ‫השונות‬ ‫האינטרנט‬. ‫לובי‬ ‫ייעוץ‬:‫ע‬ ‫היכרות‬ ‫לכם‬ ‫יערכו‬ ‫שתיל‬ ‫של‬ ‫הלובי‬ ‫יועצי‬‫גישה‬ ‫לכם‬ ‫שיאפשרו‬ ‫הכלים‬ ‫ם‬ ‫הארגון‬ ‫מטרות‬ ‫וקידום‬ ‫להשפעה‬ ‫הדרך‬ ‫את‬ ‫ויפתחו‬ ‫החלטות‬ ‫למקבלי‬.
 32. ‫ניטור‬(‫מוניטורינג‬)‫החלטות‬ ‫קבלת‬ ‫על‬:‫ו‬ ‫לארגונים‬ ‫כלים‬ ‫במתן‬ ‫יסייעו‬ ‫המרכז‬ ‫יועצי‬/‫או‬ ‫ויישומן‬ ‫החלטות‬ ‫קבלת‬ ‫תהליכי‬ ‫על‬ ‫במוניטורינג‬ ‫העוסקים‬ ‫אנשים‬.‫היא‬ ‫הפיקוח‬ ‫מטרת‬ o‫נכו‬ ‫תהליכים‬ ‫הבטחת‬‫ההחלטות‬ ‫לקבלת‬ ‫נים‬ o‫כשורה‬ ‫פועלים‬ ‫אינם‬ ‫הדברים‬ ‫כאשר‬ ‫אחרים‬ ‫החלטות‬ ‫ומקבלי‬ ‫הקהל‬ ‫דעת‬ ‫יידוע‬ o‫לבג‬ ‫פנייה‬"‫פעולה‬ ‫או‬ ‫ההחלטות‬ ‫קיום‬ ‫את‬ ‫להבטיח‬ ‫במטרה‬ ‫אחרים‬ ‫לגורמים‬ ‫או‬ ‫צ‬ ‫על‬-‫חוק‬ ‫פי‬ ‫קמפיינים‬ ‫בבניית‬ ‫ייעוץ‬:‫תוכנית‬ ‫בבניית‬ ‫יסייעו‬ ‫המרכז‬ ‫יועצי‬(‫קמפיין‬)‫המיועד‬ ‫אפקטיבי‬ ‫ש‬ ‫השינוי‬ ‫להשגת‬‫ליצור‬ ‫מבקש‬ ‫הארגון‬.‫להשתמש‬ ‫ניתן‬ ‫בהם‬ ‫שונים‬ ‫כלים‬ ‫מציע‬ ‫המרכז‬, ‫בשאלת‬ ‫מקצועיות‬ ‫החלטות‬ ‫ומכוון‬‫התזמון‬‫הכלים‬ ‫הפעלת‬ ‫של‬,‫ובאילו‬ ‫גורמים‬ ‫אלו‬ ‫מול‬ ‫עוצמות‬. ‫חברתי‬ ‫בשיווק‬ ‫ייעוץ‬:‫בלבד‬ ‫העסקי‬ ‫לעולם‬ ‫השייכת‬ ‫כמילה‬ ‫כלל‬ ‫בדרך‬ ‫נתפס‬ ‫שיווק‬,‫גם‬ ‫אך‬ ‫נוכחו‬ ‫המבקשים‬ ‫חברתי‬ ‫לשינוי‬ ‫ארגונים‬‫את‬ ‫לשווק‬ ‫נדרשים‬ ‫הציבורית‬ ‫בזירה‬ ‫והשפעה‬ ‫ת‬ ‫שלהם‬ ‫המסר‬,‫אף‬ ‫ולעיתים‬ ‫הערכים‬ ‫את‬"‫מוצרים‬."‫בהיכרות‬ ‫יסייעו‬ ‫החברתי‬ ‫השיווק‬ ‫יועצי‬ ‫השיווק‬ ‫תחום‬ ‫מרכיבי‬ ‫והבנת‬,‫החברתי‬ ‫לעולם‬ ‫דגשים‬ ‫תוך‬-‫שלו‬ ‫היעד‬ ‫וקהלי‬ ‫מוצריו‬. ‫ומיתוג‬ ‫במיצוב‬ ‫ייעוץ‬:‫משאבים‬ ‫על‬ ‫הגדולה‬ ‫התחרות‬ ‫מול‬ ‫אל‬,‫וד‬ ‫לב‬ ‫תשומת‬‫קהל‬ ‫עת‬,‫יועצי‬ ‫יעד‬ ‫קהלי‬ ‫מול‬ ‫ומיצובו‬ ‫הארגון‬ ‫מעמד‬ ‫את‬ ‫ולחדד‬ ‫לרענן‬ ‫יסייעו‬ ‫מדיניות‬ ‫לשינוי‬ ‫המרכז‬ ‫והשפעה‬ ‫כוח‬ ‫לצבור‬ ‫במטרה‬ ‫שונים‬. ‫ה‬.‫ושינוי‬ ‫קונפליקט‬ ‫תהליכי‬ ‫לניהול‬ ‫המרכז‬-‫וקונפליקט‬ ‫שינוי‬ ‫תהליכי‬ ‫לניהול‬ ‫המרכז‬ ‫העוסק‬ ‫והכשרה‬ ‫ידע‬ ‫מרכז‬ ‫הוא‬ ‫בשתיל‬‫וקונפליקט‬ ‫שינוי‬ ‫שבין‬ ‫בקשר‬.‫מסייע‬ ‫המרכז‬ ‫בבחינת‬‫הסלמה‬ ‫של‬ ‫צמצום‬ ‫תוך‬ ‫הקונפליקט‬ ‫אנרגיית‬ ‫את‬ ‫למנף‬ ‫שיאפשרו‬ ‫פעולה‬ ‫דרכי‬, ‫והרס‬ ‫אלימות‬,‫בנייה‬ ‫של‬ ‫קידום‬ ‫ותוך‬,‫וצמיחה‬ ‫התחדשות‬.‫בשיתוף‬ ‫פועל‬ ‫המרכז‬‫פעולה‬ ‫ובחו‬ ‫בארץ‬ ‫ומקצועיים‬ ‫אקדמיים‬ ‫וגורמים‬ ‫פעילים‬ ‫עם‬"‫ל‬,‫חשיבה‬ ‫המובילים‬‫ופ‬‫י‬‫ידע‬ ‫של‬ ‫תוח‬ ‫ק‬ ‫עם‬ ‫התמודדות‬ ‫בנושא‬‫ונפליקטים‬. ‫של‬ ‫ההתמחות‬ ‫תחומי‬‫המרכז‬: ‫קבוצות‬ ‫או‬ ‫לארגונים‬ ‫וליווי‬ ‫אישי‬ ‫ייעוץ‬‫המנהלות‬‫מאבק‬‫ים‬ ‫הבונה‬ ‫המאבק‬ ‫עקרונות‬ ‫פי‬ ‫על‬ ‫למאבקים‬ ‫וייעוץ‬ ‫אסטרטגית‬ ‫חשיבה‬ ‫במרחב‬ ‫וערבים‬ ‫יהודים‬ ‫בין‬ ‫דיאלוג‬ ‫וניהול‬ ‫קונפליקטים‬ ‫עם‬ ‫התמודדות‬ ‫מוניציפאלי‬/‫ארגוני‬ ‫קונפליקט‬ ‫במצב‬ ‫משותפים‬ ‫חיים‬ ‫קידום‬ ‫וקונפליקט‬ ‫שותפות‬:‫פוטנציאל‬ ‫שותפים‬ ‫זיהוי‬‫י‬‫ים‬,‫שונים‬ ‫מסוגים‬ ‫שותפויות‬ ‫בניית‬, ‫ומשברים‬ ‫קונפליקטים‬ ‫עם‬ ‫התמודדות‬ ‫קונפליקט‬ ‫זירת‬ ‫לניתוח‬ ‫כלים‬
 33. ‫ו‬.‫ואינטרנט‬ ‫טכנולוגיה‬–‫אינטרנט‬ ‫אתר‬ ‫בבניית‬ ‫ליווי‬,‫משאבים‬ ‫לגיוס‬ ‫בטכנולוגיה‬ ‫שימוש‬: ‫מימון‬ ‫מקורות‬ ‫על‬ ‫מידע‬ ‫מחיפוש‬ ‫החל‬,‫המודע‬ ‫ניהול‬ ‫דרך‬‫איתם‬ ‫והקשרים‬ ‫התורמים‬ ‫על‬, ‫ברשת‬ ‫ואוהדים‬ ‫מגולשים‬ ‫תרומות‬ ‫וגיוס‬ ‫באינטרנט‬ ‫הארגון‬ ‫על‬ ‫מידע‬ ‫בפרסום‬ ‫וכלה‬. ‫ז‬.‫בעמותות‬ ‫כספים‬ ‫וניהול‬ ‫משפטיים‬ ‫היבטים‬–‫המסגרת‬ ‫על‬ ‫מידע‬ ‫מעניקים‬ ‫שתיל‬ ‫יועצי‬ ‫עמותה‬ ‫של‬ ‫המשפטית‬,‫מוסדותיה‬ ‫על‬,‫ועל‬ ‫והפיננסיות‬ ‫המשפטיות‬ ‫וזכויותיה‬ ‫חובותיה‬ ‫ר‬ ‫של‬ ‫המשמעויות‬‫כעמותה‬ ‫הארגון‬ ‫ישום‬. ‫הי‬ ‫נושאי‬ ‫בין‬‫י‬‫עוץ‬: ‫הרישום‬ ‫טפסי‬ ‫במילוי‬ ‫עזרה‬‫והדרכה‬ ‫כעמותה‬‫בהתאם‬ ‫עמותה‬ ‫לניהול‬ ‫הקשור‬ ‫בכל‬ ‫החוק‬ ‫לדרישות‬ ‫כלים‬ ‫פיתוח‬‫ופרקטיות‬‫תיעוד‬ ‫של‬,‫פנימית‬ ‫בקרה‬,‫וניהולו‬ ‫תקציב‬ ‫בניית‬,‫דיווחים‬ ‫כספיים‬. ‫מקצועיים‬ ‫שירותים‬ ‫של‬ ‫מודעת‬ ‫צריכה‬ ‫פיתוח‬(‫וב‬ ‫חשבון‬ ‫ראיית‬ ‫כגון‬‫נקים‬) ‫ל‬ ‫התאמה‬ ‫תוך‬ ‫זאת‬ ‫כל‬‫ו‬ ‫חוקי‬‫והאיד‬ ‫החוקית‬ ‫בסביבה‬ ‫והתחשבות‬ ‫המיסוי‬ ‫נהלי‬‫י‬‫אולוגית‬ ‫חברתי‬ ‫לשינוי‬ ‫ארגונים‬ ‫פועלים‬ ‫שבה‬ ‫הייחודית‬ ‫ח‬.‫השתלמויות‬-‫שתי‬ ‫של‬ ‫וההכשרות‬ ‫ההשתלמויות‬ ‫מערך‬”‫השינוי‬ ‫לארגוני‬ ‫לסייע‬ ‫בא‬ ‫ל‬ ‫בעבודתם‬ ‫החברתי‬.‫תוכנית‬‫ההכשרה‬‫ה‬ ‫המיומנויות‬ ‫את‬ ‫ולשפר‬ ‫להקנות‬ ‫נועדה‬‫ניהוליות‬ ‫החברתי‬ ‫השינוי‬ ‫ארגוני‬ ‫של‬ ‫והתפקודיות‬:‫ייחודי‬ ‫הכשרה‬ ‫מרחב‬ ‫מהווה‬ ‫היא‬,‫ההכשרות‬ ‫בו‬ ‫עולם‬ ‫בהשקפת‬ ‫קשורות‬ ‫המתקיימות‬,‫למציאות‬ ‫ביקורתית‬ ‫גישה‬ ‫ובפיתוח‬ ‫בערכים‬ ‫הקיימת‬ ‫החברתית‬,‫יותר‬ ‫צודקת‬ ‫מציאות‬ ‫לקדם‬ ‫היכולת‬ ‫את‬ ‫לשפר‬ ‫במטרה‬.‫התכניות‬ ‫והא‬ ‫הערכי‬ ‫השיח‬ ‫לפיתוח‬ ‫הזדמנות‬ ‫מהוות‬‫ידיאולוגי‬,‫ולעשייה‬ ‫קשרים‬ ‫ליזום‬ ‫גם‬ ‫כמו‬ ‫משותפת‬:‫בין‬ ‫חיבורים‬ ‫של‬ ‫חשובה‬ ‫רשת‬ ‫מהווה‬ ‫שתיל‬ ‫בהשתלמויות‬ ‫המשתתפים‬ ‫קהילת‬ ‫זה‬ ‫את‬ ‫זה‬ ‫להכיר‬ ‫יכולים‬ ‫הם‬ ‫בו‬ ‫ומקום‬ ‫חברתי‬ ‫לשינוי‬ ‫הארגונים‬,‫זה‬ ‫של‬ ‫מניסיונו‬ ‫זה‬ ‫ללמוד‬ ‫ולהתמקצע‬.‫כגון‬ ‫מגוונים‬ ‫בנושאים‬ ‫עוסקות‬ ‫ההשתלמויות‬:‫מדיניות‬,‫לק‬ ‫שירות‬‫וחות‬, ‫וטכנולוגיה‬ ‫אינטרנט‬,‫ארגוני‬ ‫פיתוח‬,‫ניהול‬,‫וכד‬ ‫כספים‬'.‫הפתוחות‬ ‫ההשתלמויות‬ ‫לרשימת‬ ‫להרשמה‬:http://www.shatil.org.il/courses/open_courses ‫ט‬.‫שתיל‬ ‫פרסומי‬–‫ה‬ ‫ופעילי‬ ‫לעובדי‬ ‫המסייעים‬ ‫מקצועיים‬ ‫פרסומים‬‫בפעולתם‬ ‫ארגונים‬ ‫השוטפת‬.‫ותחומים‬ ‫נושאים‬ ‫של‬ ‫רחב‬ ‫במגוון‬ ‫נוגעים‬ ‫שתיל‬ ‫פרסומי‬:‫משאבים‬ ‫גיוס‬ ‫מהקהילה‬;‫רוו‬ ‫כוונות‬ ‫ללא‬ ‫בארגונים‬ ‫תוכניות‬ ‫והערכת‬ ‫ארגונית‬ ‫ללמידה‬ ‫מדריך‬‫ח‬,‫מדריך‬ ‫אזרחים‬ ‫של‬ ‫והתנדבות‬ ‫מעורבות‬ ‫לעידוד‬;‫קונפליקטים‬ ‫עם‬ ‫עובדים‬-‫מיומנויות‬ ‫לפעולה‬ ‫ואסטרטגיות‬;‫סבי‬ ‫צדק‬‫בתכנון‬ ‫הציבור‬ ‫והשתתפות‬ ‫בתי‬;‫מד‬‫של‬ ‫לובי‬ ‫לעבודת‬ ‫ריך‬
 34. ‫חברתי‬ ‫לשינוי‬ ‫ארגונים‬‫ועוד‬.‫ניסיון‬ ‫בעלי‬ ‫מקצוע‬ ‫אנשי‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫ונכתבים‬ ‫נכתבו‬ ‫הפרסומים‬ ‫בתחומם‬ ‫רב‬.‫בתשלום‬ ‫כרוך‬ ‫בפרסומים‬ ‫שימוש‬. ‫י‬.‫משאבים‬ ‫פיתוח‬ ‫ספריית‬-‫מקצועית‬ ‫ספריה‬ ‫היא‬ ‫שתיל‬ ‫של‬ ‫המשאבים‬ ‫פיתוח‬ ‫ספרית‬ ‫חב‬ ‫לארגונים‬ ‫המיועדת‬‫שלהם‬ ‫המשאבים‬ ‫פיתוח‬ ‫עבודת‬ ‫לצורך‬ ‫רתיים‬.‫כוללת‬ ‫הספרייה‬: ‫משאבים‬ ‫גיוס‬ ‫בנושא‬ ‫כללית‬ ‫ספרות‬,‫קרנות‬ ‫של‬ ‫מודפסים‬ ‫מידע‬ ‫מאגרי‬,‫מאגרים‬ ‫ועוד‬ ‫ממוחשבים‬.‫הספר‬‫י‬‫ובבאר‬ ‫בחיפה‬ ‫סניפים‬ ‫לה‬ ‫ויש‬ ‫בירושלים‬ ‫נמצאת‬ ‫המרכזית‬ ‫יה‬ ‫שבע‬.‫כולל‬ ‫בספרייה‬ ‫מנוי‬:‫בס‬ ‫השימוש‬ ‫אופן‬ ‫לגבי‬ ‫מקיפה‬ ‫פעמית‬ ‫חד‬ ‫הדרכה‬‫פריה‬ ‫המידע‬ ‫ובמאגרי‬‫ו‬‫הספרייה‬ ‫בשירותי‬ ‫מוגבל‬ ‫בלתי‬ ‫שימוש‬,‫הראשונה‬ ‫ההדרכה‬ ‫לאחר‬ (‫מראש‬ ‫בתיאום‬.)‫קשר‬ ‫ליצור‬ ‫יש‬ ‫בספריה‬ ‫למנוי‬ ‫בקשה‬ ‫טופס‬ ‫לבקשת‬ ‫או‬ ‫נוספים‬ ‫לפרטים‬ ‫עם‬‫ארקין‬ ‫קרני‬,‫שתיל‬ ‫ספרנית‬‫טל‬':0732-445142sifiria@shatil.nif.org.il ‫עלות‬ ‫תמורה‬ ‫ללא‬ ‫לרוב‬ ‫לארגונים‬ ‫ניתנים‬ ‫שתיל‬ ‫של‬ ‫הייעוץ‬ ‫שירותי‬,‫פניה‬ ‫בכל‬ ‫נבחנת‬ ‫הסיוע‬ ‫רמת‬ ‫לבקשה‬ ‫להיענות‬ ‫שתיל‬ ‫ליכולת‬ ‫בהתאם‬ ‫ומאידך‬ ‫הארגון‬ ‫צרכי‬ ‫פי‬ ‫על‬ ‫מחד‬ ‫ונקבעת‬. ‫שירות‬ ‫לקבלת‬ ‫תנאים‬ ‫הבאים‬ ‫בתחומים‬ ‫הפועלים‬ ‫רווח‬ ‫כוונת‬ ‫ללא‬ ‫לארגונים‬ ‫ניתנים‬ ‫השירותים‬: ‫ה‬ ‫זכויות‬‫והאזרח‬ ‫אדם‬ ‫חברתי‬ ‫צדק‬ ‫ותרבותי‬ ‫דתי‬ ‫פלורליזם‬ ‫בישראל‬ ‫הפלסטינית‬ ‫החברה‬ ‫זכויות‬ ‫דו‬-‫יהודי‬ ‫קיום‬-‫ערבי‬ ‫נשים‬ ‫זכויות‬ ‫שלום‬ ‫הסביבה‬ ‫איכות‬
 35. ‫שירות‬ ‫קבלת‬– ‫ש‬ ‫במשרדי‬ ‫לסיוע‬ ‫ראשוניות‬ ‫פניות‬ ‫על‬ ‫האחראית‬ ‫אל‬ ‫לפנות‬ ‫יש‬‫בטלפון‬ ‫בירושלים‬ ‫תיל‬0732- 445181‫במייל‬ ‫או‬:pniyot@shatil.nif.org.il‫הראשונות‬ ‫הפניות‬ ‫על‬ ‫האחראית‬ ‫עם‬ ‫בשיחה‬, ‫הארגון‬ ‫האם‬ ‫לבדוק‬ ‫לנו‬ ‫ויאפשרו‬ ‫הראשוני‬ ‫לסינון‬ ‫לנו‬ ‫שיסייעו‬ ‫שאלות‬ ‫מספר‬ ‫תישאלו‬(‫או‬ ‫ההתארגנות‬)‫סיוע‬ ‫לקבלת‬ ‫הבסיסיים‬ ‫הקריטריונים‬ ‫על‬ ‫עונה‬ ‫שלכם‬.‫בשיחה‬ ‫לקבל‬ ‫תוכלו‬ ‫כן‬ ‫כמו‬ ‫נוס‬ ‫מידע‬‫שתיל‬ ‫על‬ ‫ף‬.‫הבסיסיים‬ ‫הקריטריונים‬ ‫על‬ ‫עונה‬ ‫שלכם‬ ‫והארגון‬ ‫במידה‬,‫אליכם‬ ‫יישלח‬ ‫הארגון‬ ‫על‬ ‫פרטים‬ ‫ולספק‬ ‫לספר‬ ‫תתבקשו‬ ‫ובו‬ ‫הכרות‬ ‫שאלון‬.‫בשתיל‬ ‫הטופס‬ ‫קבלת‬ ‫לאחר‬,‫ייבחן‬ ‫לשירות‬ ‫הזכאות‬ ‫לגבי‬ ‫בדיקה‬ ‫ותתקיים‬ ‫ההכרות‬ ‫שאלון‬,‫הקריטריונים‬ ‫לפי‬ ‫והיקפו‬ ‫הסיוע‬ ‫סוגי‬ ‫שתיל‬ ‫של‬ ‫והאפשרויות‬.‫מה‬‫ועד‬ ‫שמילאתם‬ ‫ההכרות‬ ‫שאלון‬ ‫את‬ ‫במשרדנו‬ ‫מקבלים‬ ‫אנו‬ ‫שבו‬ ‫זמן‬ ‫תשובה‬ ‫שתקבלו‬,‫כ‬ ‫לחלוף‬ ‫צפויים‬-3‫שבועות‬. ‫תקשורת‬ ‫דרכי‬‫ראשי‬ ‫משרד‬ ‫כתובת‬:‫רח‬'‫חרוצים‬ ‫יד‬9‫למכתבים‬ ‫כתובת‬ ‫ירושלים‬:‫ת‬.‫ד‬.53395,‫ירושלים‬,91533 ‫אינטרנט‬ ‫אתר‬:http://www.shatil.org.il ‫דוא‬"‫ל‬:shatil@shatil.nif.org.il ‫עבור‬‫מוזמנים‬ ‫שירותים‬:‫בסודו‬ ‫גלי‬,‫מייל‬galib@shatil.nif.org.il;‫טלפון‬0732-445422 ‫טלפון‬:0732-445100 ‫פקס‬:02-6735149 ‫המסמך‬ ‫לראש‬
Publicité