Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.
CADANGAN 
JAWAPAN 
KERTAS 
3 
SPM 
2014 
CADANGAN SKRIP JAWAPAN 
SEJARAH 1249/3 
SPM 2014 
BAHAGIAN B: KBAT 
OLEH 
GURU-GU...
CADANGAN 
JAWAPAN 
KERTAS 
3 
SPM 
2014 
PANDUAN 
BIL PERINCIAN CATATAN 
1: DEMOKRASI BERPARLIMEN 
1 Sebab-Sebab Demokrasi...
CADANGAN 
JAWAPAN 
KERTAS 
3 
SPM 
2014 
6 Tindakan yang sewajarnya untuk mendidik generasi muda 
hari ini yang kurang pek...
CADANGAN 
JAWAPAN 
KERTAS 
3 
SPM 
2014 
2 Kejayaan/ kebaikan/ faedah yang dicapai oleh negara kita 
dalam pelaksanaan bad...
CADANGAN 
JAWAPAN 
KERTAS 
3 
SPM 
2014 
3 Kepentingan amalan pilihan raya dalam sistem demokrasi di 
negara kita 
4 Kebai...
CADANGAN 
JAWAPAN 
KERTAS 
3 
SPM 
2014 
1: DEMOKRASI BERPARLIMEN 
1. Sebab-Sebab Demokrasi Berparlimen diamalkan di Malay...
CADANGAN 
JAWAPAN 
KERTAS 
3 
SPM 
2014 
• Rakyat boleh menyuarakan pandangan melalui perwakilan yang dipilih oleh 
mereka...
CADANGAN 
JAWAPAN 
KERTAS 
3 
SPM 
2014 
4. Kebaikan/Faedah/Manfaat/Kepentingan kebebasan asasi dalam 
mensejahterakan rak...
CADANGAN 
JAWAPAN 
KERTAS 
3 
SPM 
2014 
• Merealisasikan dasar-dasar kerajaan. 
• Menghayati sejarah perjuangan para peju...
CADANGAN 
JAWAPAN 
KERTAS 
3 
SPM 
2014 
• Pusat kecemerlangan pendidikan. 
• Pusat kecemerlangan pendidikan. 
• Universit...
CADANGAN 
JAWAPAN 
KERTAS 
3 
SPM 
2014 
• Negara menjadi stabil dan berkembang pesat ekonominya 
• Malaysia berjaya menin...
CADANGAN 
JAWAPAN 
KERTAS 
3 
SPM 
2014 
• Memastikan Wawasan 2020 tercapai. 
• Menghayati Rukun Negara. 
• Mewujudkan rak...
CADANGAN 
JAWAPAN 
KERTAS 
3 
SPM 
2014 
• Demostrasi telah mewujudkan keadaan yang tidak stabil dan boleh 
menjejaskan ek...
CADANGAN 
JAWAPAN 
KERTAS 
3 
SPM 
2014 
(b) Langkah-langkah mengatasi cabaran di atas 
• Mengukuhkan institusi kekeluarga...
CADANGAN 
JAWAPAN 
KERTAS 
3 
SPM 
2014 
• Menghormati hak asasi dan kebebasan individu 
• Menghormati amalan demokrasi 
1...
CADANGAN 
JAWAPAN 
KERTAS 
3 
SPM 
2014 
2: PERLEMBAGAAN 
1. Kebaikan/Faedah/Manfaat/Kepentingan perlembagaan dalam 
melak...
CADANGAN 
JAWAPAN 
KERTAS 
3 
SPM 
2014 
• Menghormati lambang-lambang negara (jata negara, lagu Negaraku, bendera 
Jalur ...
CADANGAN 
JAWAPAN 
KERTAS 
3 
SPM 
2014 
• Taat kepada perintah ketua (YDPA, Sultan, Perdana Menteri, Menteri Besar) 
• Se...
CADANGAN 
JAWAPAN 
KERTAS 
3 
SPM 
2014 
8. Keluhuran perlembagaan berjaya membentuk masyarakat sejahtera di 
negara kita....
CADANGAN 
JAWAPAN 
KERTAS 
3 
SPM 
2014 
11. Pindaan perlembagaan dapat memenuhi aspirasi negara. Buktikan. 
Pindaan perle...
CADANGAN 
JAWAPAN 
KERTAS 
3 
SPM 
2014 
• Mengukuhkan perpaduan rakyat dengan mengamalkan konsep 1 Malaysia 
• Meningkatk...
CADANGAN 
JAWAPAN 
KERTAS 
3 
SPM 
2014 
3: BADAN PEMERINTAH/PELAKSANA (BADAN 
EKSEKUTIF) 
1. Kesan pelaksanaan pemerintah...
CADANGAN 
JAWAPAN 
KERTAS 
3 
SPM 
2014 
• Menjamin kesetiaan rakyat yang tidak berbelah bahagi terhadap negara 
• Menjami...
CADANGAN 
JAWAPAN 
KERTAS 
3 
SPM 
2014 
5. Usaha-usaha/langkah-langkah meningkatkan kecekapan pentadbiran di 
Malaysia 
U...
CADANGAN 
JAWAPAN 
KERTAS 
3 
SPM 
2014 
• Melahirkan masyarakat yang bertanggungjawab dan amanah dalam 
melaksanakan dasa...
CADANGAN 
JAWAPAN 
KERTAS 
3 
SPM 
2014 
• Melantik pemerintah yang adil dan telus dalam menjalankan kuasa 
pemerintahan n...
CADANGAN 
JAWAPAN 
KERTAS 
3 
SPM 
2014 
• Bijaksana dalam menentukan dasar yang berkesan untuk mentadbir negara 
secara s...
CADANGAN 
JAWAPAN 
KERTAS 
3 
SPM 
2014 
10. Cadangan kesimpulan 
(a) Pengetahuan yang diperoleh ialah … 
• Malaysia menga...
CADANGAN 
JAWAPAN 
KERTAS 
3 
SPM 
2014 
4: BADAN PEMERINTAH (BADAN 
PERUNDANGAN) 
1. Peranan anda untuk mengekalkan badan...
CADANGAN 
JAWAPAN 
KERTAS 
3 
SPM 
2014 
3. Cara pelaksanaan badan perundangan (legislatif) dapat dikekalkan. 
Cara pelaks...
CADANGAN 
JAWAPAN 
KERTAS 
3 
SPM 
2014 
• Memperketatkan undang-undang 
• Mewujudkan rasa cinta kepada negara 
• Mengukuh...
CADANGAN 
JAWAPAN 
KERTAS 
3 
SPM 
2014 
6. Cadangan kesimpulan 
(a) Pengetahuan yang diperoleh ialah … 
• Kuasa pemerinta...
CADANGAN 
JAWAPAN 
KERTAS 
3 
SPM 
2014 
• Menjamin kesaksamaan dalam membuat pengadilan 
(b) Langkah-langkah untuk mengat...
CADANGAN 
JAWAPAN 
KERTAS 
3 
SPM 
2014 
(c) Harapan menjadikan bangsa dan negara Malaysia cemerlang dan 
gemilang ialah… ...
CADANGAN 
JAWAPAN 
KERTAS 
3 
SPM 
2014 
• Kita hendaklah menjamin kedaulatan raja. 
• Kita mesti menghormati peranan raja...
CADANGAN 
JAWAPAN 
KERTAS 
3 
SPM 
2014 
• Baginda perlu menjadi lambang perpaduan rakyat. 
• Baginda perlu peka dengan po...
CADANGAN 
JAWAPAN 
KERTAS 
3 
SPM 
2014 
• Terdapat perbezaan ideologi politik. 
• Globalisasi yang menyebabkan penyebaran...
CADANGAN 
JAWAPAN 
KERTAS 
3 
SPM 
2014 
Iktibar kepada bangsa saya pula adalah … 
• Kita hendaklah bertanggungjawab mengh...
CADANGAN 
JAWAPAN 
KERTAS 
3 
SPM 
2014 
• Pilihan raya memberi peluang parti politik menyediakan manifesto atau akur 
jan...
CADANGAN 
JAWAPAN 
KERTAS 
3 
SPM 
2014 
• Pilihan raya dapat melahirkan rakyat yang memberi sokongan penuh kepada 
pemimp...
CADANGAN 
JAWAPAN 
KERTAS 
3 
SPM 
2014 
7. Nilai-nilai murni dan iktibar daripada pelaksanaan pilihan raya 
Nilai-nilai m...
CADANGAN 
JAWAPAN 
KERTAS 
3 
SPM 
2014 
8: KONSEP PERSEKUTUAN DAN NEGERI 
1. Kebaikan/Faedah/Manfaat/Kepentingan pengagih...
CADANGAN 
JAWAPAN 
KERTAS 
3 
SPM 
2014 
• Mengimbangi check and balance antara Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan 
Negeri....
CADANGAN 
JAWAPAN 
KERTAS 
3 
SPM 
2014 
5. Penerapan nilai-nilai murni/iktibar/patriotism daripada pelaksanaan 
sistem pe...
CADANGAN 
JAWAPAN 
KERTAS 
3 
SPM 
2014 
9: PARTI-PARTI POLITIK 
1. Kepentingan/ Tujuan/ Matlamat penubuhan parti-parti po...
Cadangan skrip-jawapan-kertas-3-spm-2014-bahagian-b
Cadangan skrip-jawapan-kertas-3-spm-2014-bahagian-b
Prochain SlideShare
Chargement dans…5
×

Cadangan skrip-jawapan-kertas-3-spm-2014-bahagian-b

 • Identifiez-vous pour voir les commentaires

Cadangan skrip-jawapan-kertas-3-spm-2014-bahagian-b

 1. 1. CADANGAN JAWAPAN KERTAS 3 SPM 2014 CADANGAN SKRIP JAWAPAN SEJARAH 1249/3 SPM 2014 BAHAGIAN B: KBAT OLEH GURU-GURU SEJARAH DAERAH KUALA LANGAT Di Bengkel Pembinaan Skrip Kertas 3 Mata Pelajaran Sejarah SPM Daerah Kuala Langat 2014 8 & 9 Oktober 2014 SMK Bandar Banting Bengkel Pembinaan Skrip Kertas 3 Sejarah 1 Kuala Langat 2014
 2. 2. CADANGAN JAWAPAN KERTAS 3 SPM 2014 PANDUAN BIL PERINCIAN CATATAN 1: DEMOKRASI BERPARLIMEN 1 Sebab-Sebab Demokrasi Berparlimen diamalkan di Malaysia 2 Kebaikan/Faedah/Manfaat/Kepentingan Sistem Demokrasi Berparlimen di Malaysia 3 Kepentingan warganegara Malaysia memahami nilai-nilai demokrasi berparlimen 4 Kebaikan/Faedah/Manfaat/Kepentingan kebebasan asasi dalam mensejahterakan rakyat Malaysia. 5 Cara-Cara/Langkah-Langkah Sistem Demokrasi Berparlimen Dapat dikekalkan di Malaysia 6 Cara-Cara/Langkah-Langkah Mengekalkan Kedaulatan dan Kemerdekaan Negara 7 Peranan anda untuk mengekalkan sistem demokrasi berparlimen di negara kita. 8 Kejayaan/ pencapaian yang dicapai oleh negara kita 9 Kejayaan sistem demokrasi barparlimen dalam menjadikan negara makmur/ dihormati. 10 Cabaran yang dihadapi dalam pelaksanaan sistem demokrasi berparlimen di Malaysia dan langkah-langkah mengatasi. 11 Cabaran yang dihadapi oleh Malaysia untuk memantapkan sistem pentadbiran negara dan langkah mengatasi cabaran tersebut. 12 Cabaran dalam mewujudkan keamanan di negara kita dan langkah-langkah mengatasinya 13 Nilai-nilai murni/ iktibar yang dapat diambil daripada pelaksanaan sistem demokrasi berparlimen terhadap diri sendiri, masyarakat dan negara. 14 Cadangan kesimpulan 2: PERLEMBAGAAN 1 Kebaikan/Faedah/Manfaat/Kepentingan perlembagaan dalam melaksanakan sistem demokrasi berparlimen di Malaysia. 2 Kebaikan/Faedah/Manfaat/Kepentingan pindaan perlembagaan yang dapat melicinkan pentadbiran negara. 3 Peranan dan tanggungjawab anda menurut Perlembagaan Malaysia. 4 Bukti bahawa anda mematuhi Perlembagaan Malaysia 5 Cara untuk menghormati perlembagaan negara dalam kehidupan seharian Bengkel Pembinaan Skrip Kertas 3 Sejarah 2 Kuala Langat 2014
 3. 3. CADANGAN JAWAPAN KERTAS 3 SPM 2014 6 Tindakan yang sewajarnya untuk mendidik generasi muda hari ini yang kurang peka terhadap isu-isu sensitif yang boleh menimbulkan persengketaan antara kaum 7 Perlembagaan Malaysia telah menjadi kunci kepada kestabilan politik di negara kita. Buktikan 8 Keluhuran perlembagaan berjaya membentuk masyarakat sejahtera di negara kita. Buktikan. 9 Cara anda dapat memanfaatkan keluhuran perlembagaan ke arah pembentukan masyarakat yang harmoni dan sejahtera dalam kalangan masyarakat berbilang kaum di negara kita. 10 Bagaimanakah Keluhuran Perlembagaan berjaya membentuk modal insan kelas pertama? 11 Pindaan perlembagaan dapat memenuhi aspirasi negara. Buktikan. 12 Kesan sekiranya generasi hari ini tidak mematuhi Perlembagaan Malaysia 13 Cabaran yang dihadapi dalam memastikan Perlembagaan Malaysia dipatuhi dan langkah-langkah mengatasinya. 14 Nilai-nilai murni daripada perlembagaan 15 Cadangan kesimpulan 3: BADAN PEMERINTAH/PELAKSANA (BADAN EKSEKUTIF) 1 Kesan pelaksanaan pemerintahan oleh badan eksekutif dalam pentadbiran negara malaysia/ jentera pentadbiran negara/ menstabilkan politik negara 2 Sumbangan/ kepentingan pembentukan badan eksekutif kepada bangsa dan negara 3 Kepentingan/ sumbangan yang diperolehi oleh seorang warganegara Malaysia yang mempunyai hak asasi yang tersendiri 4 Kebaikan/faedah/manfaat/kepentingan pengagihan kuasa kepada tiga badan pentadbiran di Malaysia 5 Usaha-usaha/langkah-langkah meningkatkan kecekapan pentadbiran di Malaysia 6 Ciri-ciri pemimpin negara 7 Kejayaan/ bukti kejayaan yang dicapai oleh Malaysia kesan daripada pelaksanaan kuasa pemerintahan badan eksekutif di negara ini 8 Cabaran yang dihadapi oleh badan eksekutif dalam memantapkan kestabilan negara/ mengekalkan keamanan dan keharmonian negara/ melaksanakan sistem demokrasi yang berkesan dan langkah untuk menghadapinya 9 Nilai-nilai murni dan iktibar kesan daripada pemerintahan badan eksekutif dalam sistem pentadbiran di Malaysia 10 Cadangan kesimpulan 4: BADAN PEMERINTAH (BADAN PERUNDANGAN) 1 Peranan anda untuk mengekalkan badan perundangan (legislatif) di negara kita. Bengkel Pembinaan Skrip Kertas 3 Sejarah 3 Kuala Langat 2014
 4. 4. CADANGAN JAWAPAN KERTAS 3 SPM 2014 2 Kejayaan/ kebaikan/ faedah yang dicapai oleh negara kita dalam pelaksanaan badan perundangan (legislatif). 3 Cara pelaksanaan badan perundangan (legislatif) dapat dikekalkan. 4 Cabaran yang dihadapi dalam pelaksanaan oleh badan perundangan (legislatif) di negara kita dan nyatakan langkah-langkah untuk untuk mengatasi cabaran tersebut. 5 Nilai-nilai murni atau iktibar yang dapat diambil daripada pelaksanaan badan perundangan (legislatif) terhadap diri sendiri, masyarakat dan negara. 6 Cadangan kesimpulan 5: BADAN PEMERINTAH (BADAN KEHAKIMAN) 1 Kepentingan rakyat Malaysia memahami sistem kehakiman negara 2 Cabaran yang dihadapi Malaysia dalam pelaksanaan badan kehakiman dan langkah-langkah mengatasi 3 Nilai murni dan iktibar daripada pelaksanaan badan kehakiman di Malaysia terhadap diri, masyarakat dan negara 4 Rumusan/kesimpulan keseluruhan isi yang telah dibincangkan. 6: YANG DIPERTUAN AGONG 1 Aktiviti yang boleh mengukuhkan sistem pemerintahan beraja di Malaysia. 2 Pengamalan raja berpelembagaan dapat mengharmonikan kehidupan masyarakat di negara Malaysia. Buktikan. 3 Peranan anda untuk mengekalkan institusi Raja Berperlembagaan di negara kita. 4 Pengamalan sistem Raja Berperlembagaan masih relevan. Buktikan pernyataan anda. 5 Peranan institusi raja dalam memartabatkan sistem Raja Berperlembagaan di negara ini. 6 Sebab sistem pemerintahan beraja perlu dipertahankan di negara kita. 7 Kejayaan/ faedah yang dicapai kesan daripada pelaksanaan sistem Raja Berperlembagaan. 8 Cabaran mengekalkan/memantapkan institusi beraja di negara kita dan langkah-langkah mengatasi cabaran tersebut. 9 Nilai/ iktibar/ patriotisme daripada institusi beraja. 10 Kesimpulan keseluruhan isi yang telah dibincangkan. 7: PILIHAN RAYA 1 Kepentingan pilihan raya 2 Manfaat/ keistimewaan/ kelebihan pilihan raya kepada rakyat dan negara Bengkel Pembinaan Skrip Kertas 3 Sejarah 4 Kuala Langat 2014
 5. 5. CADANGAN JAWAPAN KERTAS 3 SPM 2014 3 Kepentingan amalan pilihan raya dalam sistem demokrasi di negara kita 4 Kebaikan/Faedah/Manfaat/Kepentingan pilihan raya memberi kepada rakyat dan negara. 5 Sebab-sebab setiap warganegara harus melibatkan diri dalam proses pilihan raya 6 Cabaran-cabaran dalam melaksanakan pilihan raya yang telus di negara kita dan langkah-langkah mengatasinya 7 Nilai-nilai murni dan iktibar daripada pelaksanaan pilihan raya 8 Cadangan Kesimpulan 8: KONSEP PERSEKUTUAN DAN NEGERI 1 Kebaikan/Faedah/Manfaat/Kepentingan pengagihan kuasa antara Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri. 2 Pengagihan kuasa dapat melicinkan pentadbiran negara. Buktikan. 3 Kejayaan Malaysia kesan daripada pengagihan kuasa persekutuan dan negeri. 4 Cabaran yang dihadapi Malaysia dalam pelaksanaan sistem pengagihan kuasa pentadbiran dan langkah-langkah mengatasi. 5 Penerapan nilai-nilai murni/iktibar/patriotism daripada pelaksanaan sistem pengagihan kuasa pentadbiran 6 Cadangan Kesimpulan 9: PARTI-PARTI POLITIK 1 Kepentingan/ Tujuan/ Matlamat penubuhan parti-parti politik di Malaysia 2 Kejayaan/ Kebaikan/ Faedah/ Manfaat yang diperoleh Malaysia hasil daripada pembentukan parti politik 3 Isu-isu/ Cabaran yang dibangkitkan oleh parti-parti politik yang boleh menggugat keharmonian/ perpaduan/ kedaulatan negara dan langkah-langkah mengatasi 4 Nilai-nilai murni dan iktibar daripada penubuhan parti-parti politik di Malaysia 5 Cadangan kesimpulan keseluruhan isi yang telah dibincangkan Bengkel Pembinaan Skrip Kertas 3 Sejarah 5 Kuala Langat 2014
 6. 6. CADANGAN JAWAPAN KERTAS 3 SPM 2014 1: DEMOKRASI BERPARLIMEN 1. Sebab-Sebab Demokrasi Berparlimen diamalkan di Malaysia Sebab-sebab demokrasi berparlimen diamalkan di Malaysia ialah … • Melahirkan taat setia rakyat yang tidak berbelah bagi kepada pemimpin yang dipilih. • Rakyat terlibat dalam menentukan hala tuju politik negara. • Memberi ruang dan peluang kepada rakyat memilih pemimpin. • Dapat menentukan pemimpin yang berkebolehan dan berkualiti. • Rakyat mempunyai hak bersuara, berpolitik dan berpersatuan. • Pemimpin yang terpilih akan berkhidmat dengan sebaik mungkin kepada rakyat. • Ekonomi negara akan berkembang maju. • Mengekalkan kestabilan politik negara. 2. Kebaikan/Faedah/Manfaat/Kepentingan Sistem Demokrasi Berparlimen di Malaysia Kebaikan/faedah/manfaat/kepentingan amalan demokrasi berparlimen di Malaysia ialah … • Mengekalkan kedaulatan kerajaan. • Kerajaan dipilih oleh rakyat. • Berpeluang menentukan kepimpinan negara. • Menentukan masa depan negara. • Segala pemasalahan diselesaikan melalui rundingan. • Kecekapan pentadbiran negara. • Kestabilan negara aman. • Memudahkan perancangan kerajaan. • Meningkatkan kerjasama dalam kalangan masyarakat. • Menjamin hak rakyat. • Mengurangkan tekanan antarabangsa. • Memperkukuhkan perpaduan. • Mengekalkan perkongsian kuasa. • Kerajaan stabil. • Kemajuan ekonomi. • Menarik pelaburan asing. • Rakyat terlibat dalam memilih dan membentuk kerajaan. • Rakyat boleh bersuara dan mengemukakan pandangan • Pemimpin tidak berkuasa mutlak • Rakyat bebas memilih pemimpin melalui pilihan raya • Menjamin hak asasi rakyat • Memastikan keamanan • Menjamin kerajaan yang adil dan stabil • Kedaulatan di tangan rakyat • Rakyat berhak mengekalkan atau menukarkan kerajaan yang sedia ada melalui pilihan raya. • rakyat melibatkan diri dalam pemerintahan negara • Rakyat boleh membuat dasar kerajaan melalui perwakilan yang mereka pilih. • Mengiktiraf Raja Berperlembagaan Bengkel Pembinaan Skrip Kertas 3 Sejarah 6 Kuala Langat 2014
 7. 7. CADANGAN JAWAPAN KERTAS 3 SPM 2014 • Rakyat boleh menyuarakan pandangan melalui perwakilan yang dipilih oleh mereka • Kerajaan boleh menegur kelemahan pentadbiran kerajaan melalui saluran tertentu. • Menjalankan pemerintahan dengan cekap • Sistem demokrasi berparlimen menjamin undang-undang yang adil dan dapat diterima oleh rakyat • Sistem pemerintahan demokrasi dapat mengelakkan pembolotan kuasa dalam menjalankan pemerintahan • Sistem demokrasi dapat mewujudkan sebuah persekutuan yang kukuh • Sistem demokrasi memberi ruang untuk rakyat menubuhkan parti-parti politik. • Rakyat bebas menganut ideologi politik yang tidak bertentangan dengan dasar kerajaan • Rakyat terlibat dalam memilih dan membentuk kerajaan. • Rakyat boleh bersuara dan kemukakan pandangan. • Pemimpin tidak berkuasa mutlak. • Rakyat bebas memilih pemimpin melalui pilihanraya. • Menjamin hak asasi rakyat. • Memastlkan keamanan. • Menjamin kerajaan yang adil dan stabil. • Kedaulatan di tangan rakyat. 3. Kepentingan warganegara Malaysia memahami nilai-nilai demokrasi berparlimen Kepentingan warganegara Malaysia memahami nilai-nilai demokrasi Berparlimen ialah … • Memberi peluang kepada rakyat bersama-sama mentadbir negara. • Mengawal dan menyelia terhadap sesuatu dasar kerajaan yang dijalankan dalam sesebuah negara. • Rakyat juga boleh bertanggungjawab menentukan pemerintahan bagi sesebuah negara. • Rakyat berpeluang membentuk sesebuah kerajaan bagi sebuah negara. • Rakyat boleh menyokong, mengekalkan atau menukarkan kerajaan yang sedia ada. • Kerajaan dapat memberi jaminan bahawa mereka dapat mengekalkan sebuah kerajaan yang adil, sejahtera dan stabil. • Dapat memastikan sesebuah kerajaan itu dapat memberi sebuah pemrintahan yang cekap, mantap dan berkesan. • Rakyat boleh memilih wakil mereka melalui pilihanraya yang diadakan 5 tahun sekali. • Rakyat berkuasa menukar sesebuah kerajaan melalui pilihnraya. • Rakyat juga dapat menilai dan bertindak memepertahankan institusi raja yang mewakili keistimewaan orang melayu. • Dapat menonjolkan imej negara kita yang baik di mata Negara-negara luar. Bengkel Pembinaan Skrip Kertas 3 Sejarah 7 Kuala Langat 2014
 8. 8. CADANGAN JAWAPAN KERTAS 3 SPM 2014 4. Kebaikan/Faedah/Manfaat/Kepentingan kebebasan asasi dalam mensejahterakan rakyat Malaysia. Kebaikan/Faedah/Manfaat/Kepentingan kebebasan asasi dalam mensejahterakan rakyat Malaysia ialah … • Kebebasan berpersatuan yang mewujudkan keadilan dalam masyarakat. • Rakyat mempunyai hak menyuarakan pandangan menerusi aktiviti berpersatuan. Contohnya, Gabungan Pelajar Melayu Semenanjung. • Rakyat juga mempunyai kebebasan bersuara • Pandangan rakyat diutamakan oleh pemimpin. • Mewujudkan negara yang aman. • Politik negara juga akan stabil • Mewujudkan negara yang maju. • Kebebasan beragama kepada rakyat. • Kebebasan beragaman mewujudkan masyarakat yang harmoni. • Membawa kepada masyarakat yang bertolak ansur antara kaum yang berbeza agama. • Memperkayakan budaya negara Malaysia. • Rakyat turut bersatu padu melalui kepelbagaian perayaaan. • Kebebasan memiliki harta. • Kekayaan dikongsi bersama • Mengurangkan jurang kemiskinan di kalangan masyarakat. • Lahirlah sikap berlumba-lumba untuk memajukan diri. • Melahirkan individu yang diiktiraf di peringkat antarabangsa sebagai antara individu yang paling kaya di dunia. • Malaysia dipandang tinggi di merata dunia. 5. Cara-Cara/Langkah-Langkah Sistem Demokrasi Berparlimen Dapat dikekalkan di Malaysia Cara-cara/langkah-langkah sistem demokrasi berparlimen dapat dikekalkan di Malaysia ialah … • Mendidik rakyat agar menggunakan demokrasi dengan cara yang betul. • Mengamalkan demokrasi dengan cara yang betul. • Mengelakkan campur tangan asing dalam urusan negara. • Mengekalkan keharmonian hidup pelbagai kaum. • Semangat demokrasi harus disuburkan di peringkat sekolah. • Amalan demokrasi mengikut acuan negara sendiri. • Kekalkan sistem pilihanraya yang adil dan bebas. • Memelihara undang-undang dan perlembagaan negara. • Rakyat mesti memelihara jati diri bangsa. • Mengutamakan kepentingan negara. 6. Cara-Cara/Langkah-Langkah Mengekalkan Kedaulatan dan Kemerdekaan Negara Cara-cara/langkah-langkah mengekalkan kedaulatan dan kemerdekaan negara ialah … • Menjaga nama baik negara. • Mewujudkan kerjasama. • Sanggup berkorban demi kebaikan bersama. • Bermusyawarah untuk mencapai kata sepakat. • Bertolak ansur dalam politik. Bengkel Pembinaan Skrip Kertas 3 Sejarah 8 Kuala Langat 2014
 9. 9. CADANGAN JAWAPAN KERTAS 3 SPM 2014 • Merealisasikan dasar-dasar kerajaan. • Menghayati sejarah perjuangan para pejuang negara. • Menghormati lambang-lambang negara. • Menjayakan konsep 1 Malaysia • Patuh kepada undang-undang • Setia kepada pemimpin • Menjaga kedaulatan negara 7. Peranan anda untuk mengekalkan sistem demokrasi berparlimen di negara kita. Peranan saya untuk mengekalkan sistem demokrasi berparlimen di negara kita ialah … • Menganggotai mana-mana parti politik. • Mendaftar sebagai pemilih. • Menjadi calon pilihan raya. • Bertanding atas parti atau calon bebas. • Memilih pemimpin yang bertanggungjawab. • Memilih pemimpin yang amanah. • Memilih pemimpin berwawasan. • Memilih pemimpin yang mesra rakyat. • Tidak menyertai demonstrasi haram. • Tidak menganggotai pertubuhan haram. • Memilih pemimpin. • Menghormati hak asasi manusia. • Patuh pada undang-undang negara. • Bertolak ansur. • Bekerjasama. • Hormat-menghormati 8. Kejayaan/pencapaian yang dicapai oleh negara kita Kejayaan/pencapaian yang dicapai oleh negara kita ialah … • Pemodenan pertanian/ pembinaan rancangan pengairan/ pertanian berbentuk lading dan berkelompok (KETENGAH, KEJORA, KESEDAR)/ penanaman dalam rumah kaca • Perkembangan teknologi/ kemudahan MyKad dan Kad Pintar/ televisyen satelit berbayar (ASTRO)/ • Pelaksanaan k-ekonomi. • Tumpuan pelancong asing • Hubungan antarabangsa berkembang • Kemajuan sistem pengangkutan/ syarikat penerbangan Malaysian Airline System (MAS) • Kemajuan sistem komunikasi/ pelancaran MEASAT-1, MEASAT-2, MEASAT- 3 • Pembuatan automobil/ industri berat. • Sektor perkilangan. • Industri elektronik. • Pembangunan wilayah. • Koridor raya multimedia. • Penganjuran sukan antarabangsa. • Hub pendidikan bermutu. Bengkel Pembinaan Skrip Kertas 3 Sejarah 9 Kuala Langat 2014
 10. 10. CADANGAN JAWAPAN KERTAS 3 SPM 2014 • Pusat kecemerlangan pendidikan. • Pusat kecemerlangan pendidikan. • Universiti berkembar dengan universiti terkenal luar negara. • Malaysia turut diiktiraf sebagai hab kewangan Islam melalui sistem perbankan Islam dan sistem ekuiti Islam • pelopor hab halal dunia dan Malaysia menjadi rujukan dunia terutama dalam industri pemakanan, kosmetik dan farmaseutikal • Pensijilan halal Malaysia telah diiktiraf oleh pertubuhan antarabangsa seperti Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu dan Pertubuhan Kerjasama Islam • Malaysia berjaya mengelola beberapa pertandingan di peringkat antarabangsa seperti Formula One di Sepang dan Lima di Langkawi • Berjaya membentuk sebuah identiti negara tersendiri dengan konsep 1Malaysia 9. Kejayaan sistem demokrasi barparlimen dalam menjadikan negara makmur/ dihormati. Kejayaan sistem demokrasi barparlimen dalam menjadikan negara makmur/ dihormati ialah … • Rakyat bebas menjalankan aktiviti ekonomi • Kerjasama rakyat dalam bidang ekonomi • Rakyat bebas mengumpul dan memiliki kekayaan • Menarik pelabur asing • Menambah peluang pekerjaan • Menaikkan taraf hidup rakyat • Mempelbagaikan sumber pendapatan rakyat/negara • Meningkatkan infrastruktur untuk kemudahan rakyat • Nasib semua kaum terbela • Melahirkan rakyat minda kelas pertama • Negara Malaysia stabil • Pencapaian ekonomi meningkat • Pendapatan rakyat meningkat • Kerjasama rakyat dalam politik • Hak sama rata rakyat dari segi undang-undang • Rakyat berpeluang mendapat pendidikan sehingga peringkat tinggi • Pembentukan identiti rakyat Malaysia yang pelbagai bangsa dan agama • Pembentukan kebudayaan kebangsaan berteraskan kebudayaan Melayu • Pembentukan nilai toleransi dalam kehidupan rakyat • Malaysia berjaya mengamalkan sistem Raja Berperlembagaan • Mengekalkan Raja-Raja Melayu menjadi Ketua Utama Negara • Malaysia berjaya menjalankan pemerintahan demokrasi berpandukan Perlembagaan Malaysia • Malaysia berjaya mengelakkan pembolotan kuasa dalam pemerintahan negara melalui amalan pengasingan kuasa antara Badan Perundangan, Badan Pelaksana dan Badan Kehakiman • Malaysia berjaya memperkasakan fungsi Parlimen sebagai institusi penting dalam sistem pemerintahan demokrasi berparlimen • Malaysia berjaya menjalankan pentadbiran yang cekap melalui Badan Pelaksana Bengkel Pembinaan Skrip Kertas 3 Sejarah 10 Kuala Langat 2014
 11. 11. CADANGAN JAWAPAN KERTAS 3 SPM 2014 • Negara menjadi stabil dan berkembang pesat ekonominya • Malaysia berjaya meningkatkan kewibawaan Badan Kehakiman yang menguatkuasakan undang-undang negara • Malaysia berjaya mengamalkan pilihan raya yang bebas dan bersih • Malaysia berjaya membentuk kerajaan yang berwibawa melalui pilihan raya • Malaysia berjaya memberi kebebasan kepada rakyat menubuhkan dan menyertai mana-mana pertubuhan • Malaysia berjaya memupuk perpaduan kaum melalui gabungan parti politik pelbagai kaum 10. Cabaran yang dihadapi dalam pelaksanaan sistem demokrasi berparlimen di Malaysia dan langkah-langkah mengatasi. (a) Cabaran yang dihadapi dalam pelaksanaan sistem demokrasi berparlimen di Malaysia ialah … • Kemunculan golongan radikal. • Masalah perpaduan. • Kewujudan pelbagai kaum. • Gejala sosial. • Perlakuan jenayah. • Kebanjiran pendatang asing. • Peluang pekerjaan. • Globalisasi. • Masalah kemiskinan. • Jurang ekonomi antara kaum. • Politik didominasi oleh golongan elit tertentu • Sistem pendidikan rendah diasingkan berasaskan kaum • Media massa sering meracuni pemikiran rakyat • Hubungan antara kaum sering dipermainkan • Rakyat Malaysia terdiri daripada pelbagai kaum agama dan bahasa • Fahaman politik yang berbeza • Latar belakang ekonomi rakyat yang berbeza • Pelbagai parti politik • Tahap kematangan rakyat berpolitik dan membuat pilihan masih rendah • Sistem politik pelbagai parti berbanding sistem politik “dual party” • Pendapatan (KDNK) antara negeri yang berbeza • Perbezaan sosio budaya rakyat • Mewujudkan amalan pilihan raya yang lebih bersih • Penyalahgunaan hak dan kebebabasan bersuara • Sikap tidak menghormati institusi Raja Berperlembagaan sebagai salah satu ciri sistem Demokrasi Berparlimen di Malaysia • Sindrom menggunakan kekerasan untuk menyelesaikan masalah • Sikap tidak menghormati peruntukan Perlembagaan Malaysia • Terdapat usaha pihak yang tidak bertanggungjawab untuk membawa keluar Sabah dan Sarawak daripada Persekutuan Malaysia (b) Langkah-langkah untuk mengatasi cabaran di atas ialah … • Memperkukuh perpaduan. • Penguatkuasaan undang-undang. • Mewujudkan konsep 1 Malaysia. Bengkel Pembinaan Skrip Kertas 3 Sejarah 11 Kuala Langat 2014
 12. 12. CADANGAN JAWAPAN KERTAS 3 SPM 2014 • Memastikan Wawasan 2020 tercapai. • Menghayati Rukun Negara. • Mewujudkan rakan cop. • Menambah peluang pekerjaan • Memperketatkan kawalan sempadan. • Mewujudkan sistem pendidikan yang sama • Suara rakyat diambil kira dalam pilihanraya • Dasar ekonomi yang sama rata antara kaum • Agihan kekayaaan tanpa mengira negeri dan politik • Penggunaan bahasa yang sama dalam semua aspek • Mewujudkan Dasar Kebudayaan Kebangsaan • Kerajaan hendaklah menguatkuasakan Akta Hasutan secara tegas • Akta baru yang lebih tegas perlu diluluskan oleh Parlimen untuk membendung politik jalanan di Malaysia • Meningkatkan semula peranan Jabatan Penerangan ke arah meningkatkan kefahaman masyarakat tentang sistem demokrasi berparlimen • Memperkasakan lagi Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM) • Kementerian Pelajaran patut memperkenalkan semula mata pelajaran ketatanegaraan di sekolah • Kementerian Komunikasi dan Multimedia perlu menasihati kerajaan agar menubuhkan Suruhanjaya bebas yang akan memantau penggunaan media sosial baru 11. Cabaran yang dihadapi oleh Malaysia untuk memantapkan sistem pentadbiran negara dan langkah mengatasi cabaran tersebut. (a) Cabaran yang dihadapi oleh Malaysia untuk memantapkan sistem pentadbiran negara ialah … • Pencorobohan sempadan negara seperti peristiwa Pencerobohan Lahad Datu yang berlaku di Sabah. • Malaysia telah dijadikan transit pengedaran dadah dari negara-negara Amerika Latin. • Dadah telah diseludup melalui pintu masuk negara melalui jalan darat, laut dan udara. • Pencerobohan pintu sempadan • Kemasukan pendatang-pendatang asing/ PATI tanpa saluran yang sah. • Malaysia juga telah dijadikan negara untuk sindikat memperdagangkan manusia untuk tujuan pelacuran terutamanya dari China, Vietnam dan lain-lain negara. • Kadar jenayah dalam negara juga semakin meningkat. • Peristiwa jenayah seperti perompakan, perogolan, pembunuhan dan bermacam lagi telah menjadi berita utama di dada akhbar di negara kita. • Penyalahgunaan media sosial seperti facebook, twitter, whatsapp dan sebagainya telah mengancam keharmonian kehidupan rakyat Malaysia. • Ramai yang berani mempertikaikan perlembagaan negara secara terbuka seperti menghina kedudukan raja-raja Melayu dan membangkitkan isu-isu perkauman serta mempertikaikan hak keistimewaan orang Melayu. • Demostrasi jalanan tanpa permit Bengkel Pembinaan Skrip Kertas 3 Sejarah 12 Kuala Langat 2014
 13. 13. CADANGAN JAWAPAN KERTAS 3 SPM 2014 • Demostrasi telah mewujudkan keadaan yang tidak stabil dan boleh menjejaskan ekonomi negara apabila peristiwa ini disebarkan secara meluas di era globalisi dunia tanpa sempadan. • Campurtangan kuasa-kuasa asing dalam politik negara dengan memihak mereka yang berkepentingan dengan menyalahkan pihak kerajaan dalam sesuatu isu atas kebebasan bersuara walaupun kadangkala tindakan mereka ini menggugat kedaulatan negara Malaysia sebagai sebuah negara yang merdeka. (b) Langkah-langkah untuk mengatasi cabaran di atas • Kerajaan telah menubuhkan ESCOM • Memperkemaskan pertahanan negara dengan menghantar lebih ramai tentera ke kawasan tersebut untuk mengawal sempadan perairan negara. • Kawalan pintu masuk ke negara kita telah diperketatkan untuk membendung kemasukan pendatang-pendatang asing tanpa izin. • Perairan negara dan lapangan terbang telah diberi kawalan ketat dan sentiasa diawasi untuk membanteras penyeludupan dadah dan permerdagangan manusia. • Kerajaan juga telah menguatkuasakan undang-undang jenayah dan menjalankan operasi bagi membanteras dan menurunkan kadar jenayah di negara kita. • Pihak keselamatan seperti polis telah bertungkus-lumus dan sentiasa siapsiaga dalam menghadapi sebarang kemungkinan yang dicetuskan oleh penjenayah. • Kerajaan telah menggubal akta komunikasi melalui SKMM bagi menghadapi masalah penyalahgunaan media sosial. • Pihak sekolah dan ibu bapa juga berperanan untuk memantau kanak-kanak agar mereka tidak menyalahgunakan alam siber. • Kerajaan telah mewujudkan pelbagai program seperti PLKN, IM4U, Gagasan 1 Malaysia untuk menangani isu perkauman dan masalah perpaduan. • Kerajaan juga telah memberi permit dan menyediakan tempat-tempat khas seperti stadium pihak-pihak tertentu untuk mengadakan demostrasi selaras dengan hak kebebasan bersuara seperti yang diperuntukkan dalam sistem demokrasi negara. 12. Cabaran dalam mewujudkan keamanan di negara kita dan langkah-langkah mengatasinya (a) Cabaran dalam mewujudkan keamanan di negara kita ialah ... • Institusi kekeluargaan yang semakin luntur kerana kesibukan ibu bapa dalam urusan kerjaya. • Segelintir pihak di Malaysia sering menyuarakan ketidakpuasan hati dengan melancarkan demonstrasi jalanan sehingga mengganggu pengguna jalan raya dan premis perniagaan. • Kadar kemiskinan yang masih tinggi di negara kita. • Kadar pengangguran dalam masyarakat semakin meningkat. • Masalah keruntuhan akhlak semakin meruncing seperti gejala samseng jalanan dan pergaulan bebas. • Nilai-nilai kemanusiaan dalam kalangan masyarakat semakin pudar apabila masyarakat tidak prihatin dengan masalah persekitaran. • Masyarakat Malaysia mempunyai masyarakat pelbagai kaum yang berbeza dari segi budaya, bahasa dan agama. • Penyalahgunaan dadah semakin meningkat dari tahun ke tahun. Bengkel Pembinaan Skrip Kertas 3 Sejarah 13 Kuala Langat 2014
 14. 14. CADANGAN JAWAPAN KERTAS 3 SPM 2014 (b) Langkah-langkah mengatasi cabaran di atas • Mengukuhkan institusi kekeluargaan khususnya melalui program keibubapaan. • Penguatkuasaan undang-undang yang lebih tegas. • Menyalurkan bantuan kepada rakyat tanpa mengira kaum untuk mengatasi masalah kemiskinan. • Peluang pekerjaan boleh diwujudkan dengan lebih banyak sekiranya kerajaan berjaya meningkatkan kemasukan pelabur asing. • Mengadakan program peningkatan sahsiah. • Menyediakan pelbagai program untuk meningkatkan jati diri. • Melaksanakan program 1Malaysia. • Membanteras penyalahgunaan dadah secara menyeluruh dan berterusan. 13. Nilai-nilai murni/ iktibar yang dapat diambil daripada pelaksanaan sistem demokrasi berparlimen terhadap diri sendiri, masyarakat dan negara. Nilai-nilai murni/ iktibar yang dapat diambil daripada pelaksanaan sistem demokrasi berparlimen terhadap diri sendiri, masyarakat dan negara ialah … • Memelihara perpaduan • Mengekalkan keamanan • Bersikap toleransi • Bersedia menerima perubahan • Saling memahami • Bertanggungjawab • Bersikap inovatif dan kreaktif. • Patuh kepada undang-undang • Menghormati pemimpin • Semangat cintakan negara • Menghormati lambang negara • Rakyat hidup dalam aman • Rakyat bebas bersuara • Rakyat bebas memilih pemimpin • Rakyat bebas memiliki harta dan kekayaan • Rakyat taat kepada pemerintah • Institusi kesultanan terpelihara • Agihan ekonomi sama rata • Rakyat mendapat pendidikan yang sama • Penggunaan Bahasa Melayu sebagai Bahasa Rasmi dan Kebangsaan • Toleransi antara kaum • Sanggup mempertahankan perkara baik apabila kita berusaha mengekalkan sistem pemerintahan demokrasi berparlimen • Membuat pilihan yang bijak dalam melantik pemimpin, agar negara kita mencapai kecemerlangan dalam semua bidang • Sentiasa peka terhadap perkembangan semasa • Memiliki jati diri yang kukuh • Hendaklah sentiasa berfikiran positif • Mengamalkan sikap toleransi kaum • Mementingkan perpaduan mestilah diutamakan • Menghayati prinsip Rukun Negara Bengkel Pembinaan Skrip Kertas 3 Sejarah 14 Kuala Langat 2014
 15. 15. CADANGAN JAWAPAN KERTAS 3 SPM 2014 • Menghormati hak asasi dan kebebasan individu • Menghormati amalan demokrasi 14. Cadangan kesimpulan (a) Pengetahuan yang saya perolehi ialah ... • Malaysia mengamalkan sistem pemerintahan demokrasi berparlimen. • Kuasa pemeritahan dibahagikan kepada tiga badan iaitu badan perundangan, badan pelaksanaan, dan badan kehakiman. • Sistem demokrasi melibatkan rakyat dalam pentadbiran. • Dapat mengetahui sejarah perkembangan sistem pemerintahan demokrasi di Malaysia sejak mencapai kemerdekaan • Dapat mengetahui ciri-ciri penting amalan sistem demokrasi berpalimen di Malaysia • Dapat mengetahui jentera kerajaan yang berperanan dalam menjalankan kuasa pemerintahan demokrasi di negara kita • Mengetahui bahawa sistem pilihan raya merupakan amalan terpenting dalam pembentukan kerajaan sistem demokrasi berparlimen di Malaysia (b) Iktibar yang saya perolehi ialah … • Sokongan rakyat menjamin kelicinan pentadbiran negara. • Kerjasama antara pemimpin dan rakyat menjamin kestabilan politik dan kemakmuran ekonomi. • Permuafakatan antara rakyat dengan kerajaan dapat mengekalkan keharmoniam negara. • Kesetiaan dan semangat patriotisme mengukuhkan pembentukan identiti negara dan bangsa Malaysia. • Perpaduan rakyat menjamin kedaulatan negara. • Semangat perpaduan merupakan elemen penting dalam negara berbilang kaum • Hubungan baik antara pemimpin dengan rakyat dalam mewujudkan pemerintahan negara yang cemerlang • Berani membuat perubahan • Berusaha gigih ke arah mencapai kejayaan (c) Harapan saya ialah … • Rakyat bertanggungjawab mengamalkan ciri-ciri demokrasi supaya dapat meletakkan Malaysia sebagai negara yang berdaulat dan disegani di persada dunia. • Diharap semua rakyat mematuhi dan menghormati sistem pentadbiran negara demi kemakmuran negara. • Negara kita akan kekal sebagai sebuah negara demokrasi yang dihormati di seluruh dunia • Agar masyarakat Malaysia sentiasa hidup bersatu padu • Wawasan muncul sebagai negara maju berpendapatan tinggi menjelang tahun 2020 menjadi impian setiap warganegara Malaysia Bengkel Pembinaan Skrip Kertas 3 Sejarah 15 Kuala Langat 2014
 16. 16. CADANGAN JAWAPAN KERTAS 3 SPM 2014 2: PERLEMBAGAAN 1. Kebaikan/Faedah/Manfaat/Kepentingan perlembagaan dalam melaksanakan sistem demokrasi berparlimen di Malaysia. Kebaikan/Faedah/Manfaat/Kepentingan perlembagaan dalam melaksanakan sistem demokrasi berparlimen di Malaysia ialah … • Perlembagaan berperanan menjamin kestabilan negara. • Perlembagaan menentukan rangka dan bentuk pentadbiran negara. • Perlembagaan membantu melicinkan pentadbiran dan pemerintahan sesebuah kerajaan. • Perlembagaan menjamin kecekapan, kejujuran, keadilan dan ketelusan dalam menjalankan pemerintahan dan pentadbiran. • Perlembagaan menjadi panduan kepada pemimpin negara dalam menjalankan pemerintahan. • Perlembagaan dapat menentukan pemerintahan yang dijalankan oleh pemimpin negara menepati kehendak perlembagaan dan aspirasi rakyat. • Perlembagaan menjamin taat setia rakyat kepada negara. • Perlembagaan membentuk semangat patriotisme rakyat • Perlembagaan menjamin hak asasi dan kebebasan rakyat. • Perlembagaan menjadi rujukan dalam menggubal undang-undang persekutuan dan negeri. • Perlembagaan negeri tidak boleh bercanggah dengan Perlembagaan Malaysia. • Perlembagaan menentukan peranan Yang di-Pertuan Agong. • Perlembagaan menjamin kerjasama Kerajaan Persekutuan dengan Kerajaan Negeri. • Perlembagaan menjamin hak istimewa orang Melayu dan bumiputera di Sarawak dan di Sabah tidak dipersoalkan. 2. Kebaikan/Faedah/Manfaat/Kepentingan pindaan perlembagaan yang dapat melicinkan pentadbiran negara. Kebaikan/Faedah/Manfaat/Kepentingan pindaan perlembagaan yang dapat melicinkan pentadbiran negara ialah … • Untuk melindungi kepentingan rakyat • Menjaga keselamatan negara • Melicinkan urusan pentadbiran negara. • Supaya sentiasa releven dan sesuai dengan keperluan semasa • Menjadikan perlembagaan sebagai undang-undang yang munasabah dan kandungannya dipatuhi oleh rakyat dengan rela hati. • melarang perkara sensitif dipersoalkan secara terbuka. • Untuk memelihara keselamatan, ketenteraman dan keharmonian masyarakat berbilang kaum di negara kita. 3. Peranan dan tanggungjawab anda menurut Perlembagaan Malaysia. Peranan dan tanggungjawab saya menurut Perlembagaan Malaysia ialah … • Taat kepada perintah ketua (YDPA, Sultan, Perdana Menteri, Menteri Besar) • Setia kepada negara dan tanahair • Mematuhi semua undang-undang negara Bengkel Pembinaan Skrip Kertas 3 Sejarah 16 Kuala Langat 2014
 17. 17. CADANGAN JAWAPAN KERTAS 3 SPM 2014 • Menghormati lambang-lambang negara (jata negara, lagu Negaraku, bendera Jalur Gemilang) • Menjaga nama baik dan imej negara • Tidak melibatkan diri dalam jenayah • Tidak mengubah lirik lagu Negaraku • Menjaga nama baik dan imej negara • Tidak menimbulkan isu-isu sensitif dalam penulisan atau perbualan • Tidak terlibat dalam aktiviti yang menjejaskan keamanan dan keharmonian negara 4. Bukti bahawa anda mematuhi Perlembagaan Malaysia Bukti bahawa saya mematuhi Perlembagaan Malaysia ialah … • Mematuhi semua undang-undang negara • Membawa kad pengenalan diri • Tidak terlibat dalam jenayah (mencuri, merompak dan sebagainya) • Tidak ponteng sekolah • Tidak merokok di tempat awam • Tidak merosakkan kemudahan awam • Tidak memandu kenderaan bermotor tanpa lesen • Tidak melanggar lampu isyarat semasa memandu • Tidak terlibat dalam lumba haram • Tidak melanggar hadlaju jalanraya yang telah ditetapkan • Menggunakan jejantas ketika melintas jalan • Taat kepada perintah ketua (YDPA, Sultan, Perdana Menteri, Menteri Besar) • Setia kepada negara dan tanahair • Menghormati lambang-lambang negara (jata negara, lagu Negaraku, bendera Jalur Gemilang) • Tidak mengubah lirik lagu Negaraku • Menjaga nama baik dan imej negara • Tidak menimbulkan isu-isu sensitif dalam penulisan atau perbualan • Tidak terlibat dalam aktiviti yang menjejaskan keamanan dan keharmonian negara • Tidak terlibat dalam demontrasi • Tidak menghina pemimpin negara 5. Cara untuk menghormati perlembagaan negara dalam kehidupan seharian Cara untuk menghormati perlembagaan negara dalam kehidupan seharian ialah … • Mematuhi semua undang-undang negara • Membawa kad pengenalan diri • Tidak terlibat dalam jenayah (mencuri, merompak dan sebagainya) • Tidak ponteng sekolah • Tidak merokok di tempat awam • Tidak merosakkan kemudahan awam • Tidak memandu kenderaan bermotor tanpa lesen • Tidak melanggar lampu isyarat semasa memandu • Tidak terlibat dalam lumba haram • Tidak melanggar hadlaju jalanraya yang telah ditetapkan • Menggunakan jejantas ketika melintas jalan Bengkel Pembinaan Skrip Kertas 3 Sejarah 17 Kuala Langat 2014
 18. 18. CADANGAN JAWAPAN KERTAS 3 SPM 2014 • Taat kepada perintah ketua (YDPA, Sultan, Perdana Menteri, Menteri Besar) • Setia kepada negara dan tanahair • Menghormati lambang-lambang negara (jata negara, lagu Negaraku, bendera Jalur Gemilang) • Tidak mengubah lirik lagu Negaraku • Menjaga nama baik dan imej negara • Tidak menimbulkan isu-isu sensitif dalam penulisan atau perbualan • Tidak terlibat dalam aktiviti yang menjejaskan keamanan dan keharmonian negara • Tidak terlibat dalam demontrasi • Tidak menghina pemimpin negara 6. Tindakan yang sewajarnya untuk mendidik generasi muda hari ini yang kurang peka terhadap isu-isu sensitif yang boleh menimbulkan persengketaan antara kaum Pada pendapat saya, tindakan yang sewajarnya untuk mendidik generasi muda hari ini yang kurang peka terhadap isu-isu sensitif yang boleh menimbulkan persengketaan antara kaum ialah … • Melalui sistem pendidikan, seperti matapelajaran Sejarah agar mereka memahami latarbelakang setiap isu yang menjadi sensitif jika dibincangkan secara umum • Menerapkan nilai saling menghormati dalam diri pelajar supaya dapat mengelak daripada berlakunya pertikaian • Berfikiran positif dan matang dalam menilai sesuatu isu • Tidak menimbulkan isu-isu sensitif dalam penulisan atau perbualan • Menghormati lambang-lambang negara (jata negara, lagu Negaraku, bendera Jalur Gemilang) • Taat kepada perintah ketua (YDPA, Sultan, Perdana Menteri, Menteri Besar) • Setia kepada negara dan tanahair • Menjaga nama baik dan imej negara • Tidak terlibat dalam aktiviti yang menjejaskan keamanan dan keharmonian negara • Mengetahui dan menghormati hak kebebasan masing-masing 7. Perlembagaan Malaysia telah menjadi kunci kepada kestabilan politik di negara kita. Buktikan Bukti Perlembagaan Malaysia telah menjadi kunci kepada kestabilan politik di negara kita ialah … • Pentadbiran yang cekap • Pemimpin yang berwibawa • Perpaduan kukuh • Negara yang aman • Hak asasi rakyat dijamin • Wujud keadilan sosial • Sistem perundangan yang adil • Pembangunan negara yang seimbang • Masyarakat yang harmoni • Rakyat yang setia dan patriotik Bengkel Pembinaan Skrip Kertas 3 Sejarah 18 Kuala Langat 2014
 19. 19. CADANGAN JAWAPAN KERTAS 3 SPM 2014 8. Keluhuran perlembagaan berjaya membentuk masyarakat sejahtera di negara kita. Buktikan. Bukti keluhuran perlembagaan berjaya membentuk masyarakat sejahtera di negara kita ialah … • Memupuk perpaduan kaum • Menjamin kebebasan beragama • Menjamin kebebasan bersuara • Menjamin kebebasan mengamalkan bahasa ibunda • Menjamin kebebasan berbudaya/ mengamalkan adat resam • Memberi peluang sama rata dalam ekonomi • Menjamin kebebasan berpolitik • Memastikan keamanan / keselamatan negara • Menggariskan peluang pendidikan sama rata • Memastikan undang-undang yang adil untuk semua 9. Cara anda dapat memanfaatkan keluhuran perlembagaan ke arah pembentukan masyarakat yang harmoni dan sejahtera dalam kalangan masyarakat berbilang kaum di negara kita. Kita dapat memanfaatkan keluhuran perlembagaan ke arah pembentukan masyarakat yang harmoni dan sejahtera dalam kalangan masyarakat berbilang kaum di negara kita dengan cara … • Mengamalkan kebebasan beragama • Mewujudkan keadilan sosial • Membentuk masyarakat bersatu • Mewujudkan keadilan ekonomi • Tanggungjawab bersama mempertahankan negara • Kebebasan mengamalkan bahasa dan budaya • Mewujudkan kestabilan politik • Mengamalkan musyawarah dan demokrasi • Membentuk sistem perundangan yang adil • Rakyat dianggap sebagai satu ummah • Menghormati pemimpin • Menjamin hak asasi manusia • Memberi layanan yang adil kepada semua kaum • Mengekalkan keamanan negara • Mengukuhkan sistem pertahanan 10. Bagaimanakah Keluhuran Perlembagaan berjaya membentuk modal insan kelas pertama? Keluhuran Perlembagaan berjaya membentuk modal insan kelas pertama apabila … • Rakyat berdisiplin • Rakyat berilmu pengetahuan • Rakyat berwawasan • Rakyat berpandangan jauh • Rakyat berhemah tinggi/ bertata susila • Rakyat bertindak mengikut undang-undang • Rakyat berdiplomasi • Rakyat saling hormat menghormati • Rakyat menghormati hak asasi manusia • Rakyat menghormati keputusan majoriti Bengkel Pembinaan Skrip Kertas 3 Sejarah 19 Kuala Langat 2014
 20. 20. CADANGAN JAWAPAN KERTAS 3 SPM 2014 11. Pindaan perlembagaan dapat memenuhi aspirasi negara. Buktikan. Pindaan perlembagaan dapat memenuhi aspirasi negara apabila … • Hak rakyat terjamin • Rakyat selamat • Negara aman • Masyarakat harmoni • Kebajikan rakyat terjamin • Rakyat hidup sejahtera • Rakyat setia kepada raja • Rakyat setia kepada negara • Rakyat saling hormat menghormati • Rakyat mematuhi undang-undang 12. Kesan sekiranya generasi hari ini tidak mematuhi Perlembagaan Malaysia Kesan sekiranya generasi hari ini tidak mematuhi Perlembagaan Malaysia ialah … • Perpaduan musnah • Negara huru hara • Pentadbiran lemah • Keselamatan negara terancam • Kedudukan raja tergugat • Berlaku penghapusan etnik • Berlaku tunjuk perasaan • Imej negara dipandang rendah • Kedaulatan negara tergugat • Berlaku campurtangan kuasa luar 13. Cabaran yang dihadapi dalam memastikan Perlembagaan Malaysia dipatuhi dan langkah-langkah mengatasinya. (a) Cabaran yang dihadapi dalam memastikan Perlembagaan Malaysia dipatuhi ialah … • Pengaruh luar • Pengaruh media sosial • Kurang perasaan cintakan negara • Mempunya sikap perkauman • Tiada persefahaman antara kaum • Perbezaan jurang ekonomi • Perbezaan pemikiran • Kurang penghayatan • Kurang ilmu pengetahuan • Pegangan agama semakin longgar (b) Langkah-langkah mengatasi cabaran tersebut ialah ialah … • Mengukuhkan jati diri rakyat dengan menyertai PLKN • Menguatkuasakan undang-undang media sosial • Mengukuhkan sikap hormat menghormati • Memberi peluang sama rata dalam ekonomi • Mengukuhkan sistem pendidikan • Mengukuhkan sikap patriotisme dalam jiwa rakyat Bengkel Pembinaan Skrip Kertas 3 Sejarah 20 Kuala Langat 2014
 21. 21. CADANGAN JAWAPAN KERTAS 3 SPM 2014 • Mengukuhkan perpaduan rakyat dengan mengamalkan konsep 1 Malaysia • Meningkatkan ilmu pengetahuan • Mendukung prinsip Rukun Negara • Mematuhi ajaran agama 14. Nilai-nilai murni daripada perlembagaan Nilai-nilai murni daripada perlembagaan ialah .. • Hormat menghormati • Setia kepada raja dan negara • Mematuhi undang-undang • Berbangga sebagai warganegara • Mengamalkan perpaduan • Cinta kepada negara • Menghormati pemimpin • Berfikiran rasional • Berfikiran terbuka • Berpandangan jauh 15. Cadangan kesimpulan (a) Pengetahuan yang diperolehi ialah … • Mengetahui maksud perlembagaan • Mengetahui maksud keluhuran perlembagaan • Mengetahui kepentingan perlembagaan • Mengetahui bahawa Perlembagaan Malaysia menjadi garis panduan sistem pemerintahan di negara kita • Beberapa pindaan dibuat untuk menyesuaikan sistem pentadbiran dengan perkembangan politik semasa (b) Iktibar yang diperolehi ialah … • Pemerintahan yang adil • Pengagihan sumber negara secara sama rata • Mengikuti perubahan semasa • Pengagihan ekonomi negara yang saksama • Melindungi kepentingan rakyat • Melicinkan urusan pentadbiran negara • Hak asasi dan kebebasan rakyat • Menjamin kecekapan dan kelicinan pentadbiran negara • Panduan kepada pembuat dasar negara (c) Harapan saya ialah … • Berharap semua rakyat Malaysia mematuhi Perlembagaan Negara • Berharap semua menyanjung keagungan dan ketertinggian perlembagaan • Berharap semua rakyat Malaysia menghormati perlembagaan • Berharap agar semua rakyat Malaysia mencurahkan taat setia kepada negara • Berharap agar perlembagaan dapat menjamin hak asasi dan kebebasan bersuara Bengkel Pembinaan Skrip Kertas 3 Sejarah 21 Kuala Langat 2014
 22. 22. CADANGAN JAWAPAN KERTAS 3 SPM 2014 3: BADAN PEMERINTAH/PELAKSANA (BADAN EKSEKUTIF) 1. Kesan pelaksanaan pemerintahan oleh badan eksekutif dalam pentadbiran negara malaysia/ jentera pentadbiran negara/ menstabilkan politik negara Kesan pelaksanaan pemerintahan oleh badan eksukutif dalam pentadbiran negara Malaysia/ jentera pentadbiran negara/ menstabilkan politik negara ialah … • Mampu membuat dasar kerajaan dengan baik yang menyebabkan pentadbiran negara lebih berkesan • Dapat menyelaraskan program pembangunan politik/sosial/ekonomi Malaysia yang menyebabkan pentadbiran negara lebih mantap • Dapat mengawasi perjalanan kementerian dan jabatan kerajaan hingga melahirkan pentadbiran negara lebih tersusun • Dapat mengendalikan urusan pelantikan jawatan kakitangan kerajaan dengan adil hingga dapat mengelakkan ketidaktelusan dalam pemerintahan. • Dapat mengendalikan urusan kenaikan pangkat dalam suatu badan kerajaan dengan cara yang lebih sistematik • Dapat memantau disiplin masyarakat melalui kewujudan suruhanjaya yang menjadi badan berkecuali dalam pentadbiran • Dapat mewujudkan sistem pentadbiran negara yang adil dalam melaksanakan sistem pemerintahan negara • Dapat mengelakkan salah faham dalam pembuatan keputusan oleh pentadbiran negara • Dapat mewujudkan pembahagian tugas yang sistematik dalam pentadbiran negara yang menyebabkan negara akan lebih aman • Dapat melahirkan pemimpin yang bertanggungjawab dalam mengetuai pentadbiran negara • Dapat melicinkan dasar pentadbiran negara hingga dapat melahirkan sistem pentadbiran negara yang lebih sistematik • Dapat melahirkan ekonomi negara yang stabil kesan daripada pemerintahan badan eksekutif yang berkesan • Dapat meningkatkan perpaduan negara hasil kerjasama masyarakat yang berbilang kaum dalam sistem pentadbiran negara • Dapat membentuk Kerajaan Pusat yang adil dalam melaksanakan pemerintahan negara • Melahirkan masyarakat yang bijak dalam menjalankan sistem pemerintahan negara dengan lebih berkesan 2. Sumbangan/ kepentingan pembentukan badan eksekutif kepada bangsa dan negara Sumbangan/ kepentingan pembentukan badan eksekutif kepada bangsa dan negara ialah … • Untuk mewujudkan perpaduan kaum dengan menggubal dasar yang adil dan saksama • Menjamin kestabilan politik negara • Menentukan rangka dan dasar pentadbiran • Menjamin kecekapan , kejujuran, keadilan , ketelusan serta kelicinan pentadbiran dan pemerintahan sesebuah kerajaan Bengkel Pembinaan Skrip Kertas 3 Sejarah 22 Kuala Langat 2014
 23. 23. CADANGAN JAWAPAN KERTAS 3 SPM 2014 • Menjamin kesetiaan rakyat yang tidak berbelah bahagi terhadap negara • Menjamin kerjasama, kesepakatan, keadilan dan kepentingan bersama • Menentukan rangka dan bentuk pentadbiran sesebuah negara • Memupuk semangat patriotisme dikalangan rakyat • Menentukan hala tuju pentadbiran negara • Menjadi rujukan kepada kerajaan untuk mentadbir negara • Mengelakkan campur tangan dan gangguan anasir dari luar • Kebebasan politik dipercayai hanya akan wujud jika pemerintah dapat dikawal dan dihadkan dari segi bidang kuasanya. • Bentuk sistem politik yang dapat menjamin keadilan kepada rakyat jelata dan dapat mengurangkan penyalahgunaan kuasa • Setiap badan yang tersebut di atas menjalankan fungsi mengikut bidang kuasa masing-masing. • Setiap badan mempunyai peranan dan tanggungjawab tersendiri. Ia juga mestilah berbeza di antara satu sama lain. • Kepentingan rakyat jelata adalah terjamin kerana kuasa pemerintahan negara dipilih oleh rakyat 3. Kepentingan/ sumbangan yang diperolehi oleh seorang warganegara Malaysia yang mempunyai hak asasi yang tersendiri Kepentingan/ sumbangan yang diperolehi oleh seorang warganegara Malaysia yang mempunyai hak asasi yang tersendiri ialah … • Dapat mengamalkan agama dan kebudayaan kaum masing-masing • Pelaksanaan undang-undang dan hukuman yang adil dan saksama • Mendapat pendidikan rendah dan menengah dengan percuma • Bertanggungjawab memilih pemimpin melalui sistem pilihanraya • Memperolehi kesamarataan dan keadilan sosial • Bebas mengumpul dan memiliki harta tanpa mengira status dalam kehidupan berorganisasi • Meningkatkan kesetiaan dan semangat patriotik • Kebebasan rakyat jelata terutamanya dalam memilih pemerintahan dan mempertanggungjawabkan pemerintah • Menjamin kerjasama dan kepentingan antara rakyat dengan kerajaan 4. Kebaikan/faedah/manfaat/kepentingan pengagihan kuasa kepada tiga badan pentadbiran di Malaysia Kebaikan/faedah/manfaat/kepentingan pengagihan kuasa kepada tiga badan pentadbiran ialah ... • Menjamin kesejahteraan hidup rakyat • Pengagihan kuasa bagi mengelakkan pemusatan kuasa berlaku. • Berperanan untuk mengimbangi check and balance dalam pentadbiran. • Pengagihan kuasa dapat mengelakkan penindasan terhadap rakyat. • Dapat menjamin kebebasan rakyat dan hak asasi rakyat dilindungi. • Mewujudkan kecekapan dalam pentadbiran. • Menjadikan sistem pentadbiran yang sistematik. • Pengagihan kuasa dapat mengurangkan bebanan tugas. • Dapat membantu pembangunan negara yang pantas. • Dapat mengelakkan salah guna kuasa dalam pentadbiran. • Mengelakkan perbalahan dalam bidang pentadbiran. Bengkel Pembinaan Skrip Kertas 3 Sejarah 23 Kuala Langat 2014
 24. 24. CADANGAN JAWAPAN KERTAS 3 SPM 2014 5. Usaha-usaha/langkah-langkah meningkatkan kecekapan pentadbiran di Malaysia Usaha-usaha/langkah-langkah meningkatkan kecekapan pentadbiran di Malaysia ialah ... • Kerajaan perlu memberi keutamaan kerja berpasukan. • Mengamalkan budaya kerja yang mesra pelangan • Menggunakan kemajuan teknologi dalam pentadbiran seperti dikaunter perkhidmatan. • Mengamalkan dan memberikan perkhidmatan yang cepat dan pantas. • Memastikan sifar rasuah dalam pentadbiran. 6. Ciri-ciri pemimpin negara Ciri-ciri pemimpin negara ialah ... • Berpengetahuan luas dalam pelbagai bidang politik, ekonomi dan sosial. • Menggunakan sistem pentadbiran yang moden . • Menolak amalan rasuah dan mengukuhkan integriti dalam pentadbiran. • Seorang yang menepati masa dan melicinkan urusan pentadbiran. • Pemimpin yang mahir dalam ICT dan menggunakannya dalam urusan pentadbiran. • Seorang yang profesional dalam tindakanya. 7. Kejayaan/ bukti kejayaan yang dicapai oleh Malaysia kesan daripada pelaksanaan kuasa pemerintahan badan eksekutif di negara ini Kejayaan yang dicapai oleh Malaysia kesan daripada pelaksanaan kuasa pemerintahan badan eksekutif di negara ini ialah … • Kestabilan sistem pentadbiran negara telah diwujudkan hingga sistem pentadbiran lebih sistematik dapat dijalankan • Rakyat bebas menentukan bentuk pentadbiran yang menyebabkan pentadbiran negara lebih adil dan telus • Menjamin kesejahteraan rakyat melalui pengamalan doktrin pengasingan kuasa yang menjamin keadilan dalam pemerintahan • Rakyat diberikan kebebasan dalam menyuarakan pendapat yang menyebabkan kebajikan rakyat terjaga • Ekonomi negara lebih maju kerana masyarakat berganding mahu menjayakan dasar pemerintahan kerajaan • Meningkatkan perpaduan negara melalui sistem pemerintahan yang melibatkan semua kaum • Mengekalkan kuasa Raja-Raja Melayu/kedaulatan negara dalam sistem pemerintahan Negara • Membentuk Kerajaan Persekutuan yang adil hasil daripada pengasingan kuasa • Mencegah daripada berlakunya penyelewengan melalui konsep pengasingan kuasa • Membentuk kerajaan yang berwibawa melalui pelantikan pemimpin yang adil • Mengelakkan perbalahan etnik kerana setiap kaum diberi hak dalam pentadbiran negara • Mengimbangi kuasa Kerajaan Pusat dan Kerajaan Negeri dalam sistem pemerintahan Negara Bengkel Pembinaan Skrip Kertas 3 Sejarah 24 Kuala Langat 2014
 25. 25. CADANGAN JAWAPAN KERTAS 3 SPM 2014 • Melahirkan masyarakat yang bertanggungjawab dan amanah dalam melaksanakan dasar dan tugas yang ditetapkan oleh kerajaan • Melahirkan pemimpin yang berwibawa dalam mengetuai sistem pemerintahan negara • Setiap rakyat dapat melaksanakan hak sebagai warganegara yang cintakan negara • Rakyat diberi hak untuk melibatkan diri dalam proses pemilihan pemimpin negara 8. Cabaran yang dihadapi oleh badan eksekutif dalam memantapkan kestabilan negara/ mengekalkan keamanan dan keharmonian negara/ melaksanakan sistem demokrasi yang berkesan dan langkah untuk menghadapinya (a) Cabaran yang dihadapi oleh Badan Eksekutif dalam memantapkan kestabilan politik negara/ mengekalkan keamanan dankeharmonian negara/ melaksanakan sistem demokrasi yang berkesan ialah … • Kewujudan golongan radikal yang mencetuskan salah faham dalam pentadbiran negara • Penyalahgunaan kuasa dalam kalangan pemerintah yang menyebabkan ketidakstabilan dalam negara • Wujudnya golongan yang membangkitkan isu-isu sensitif dalam negara contohnya isu agama, hak istimewa orang Melayu dan sebagainya yang menyebabkan pecah belah dalam masyarakat • Terdapat pihak yang cuba mempertikaikan keluhuran perlembagaan sebagai undang-undang tertinggi yang perlu dipatuhi dalam pentadbiran negara • Perbalahan antara kaum hingga mengganggu keamanan negara • Perbezaan ideologi politik yang menyebabkan ketidakstabilan dalam pemerintahan negara • Peningkatan kegiatan jenayah politik yang mencetuskan huru hara dalam negara • Jurang ekonomi antara kaum yang mencetuskan ketidakpuasan hati masyarakat hingga menyebabkan berlakunya kacau bilau dalam negara • Demonstrasi jalanan semakin meningkat kerana terlalu taksub untuk menyuarakan ketidakpuasan hati • Keruntuhan semangat patriotisme dalam kalangan masyarakat yang menyebabkan negara tidak aman • Masyarakat yang terpengaruh dengan dakyah negatif barat yang menghancurkan perpaduan dalam masyarakat • Masyarakat yang bersikap penting diri hingga kurang mengambil tahu kepentingan masyarakat di Malaysia • Mempunyai pegangan politik yang terlampau ekstrim hingga menyebabkan kekacauan dalam negara • Gejala rasuah yang berleluasa yang menyebabkan kepincangan dalam pentadbiran negara • Keengganan rakyat untuk mematuhi dasar yang ditetapkan oleh kerajaan hingga menyebabkan ketidakstabilan negara (b) Langkah yang perlu diambil oleh Badan Eksekutif untuk menghadapi cabaran di atas ialah … • Menguatkuasa undang-undang yang ketat untuk mengawal kewujudan golongan radikal yang mencetuskan salah faham dalam pentadbiran negara Bengkel Pembinaan Skrip Kertas 3 Sejarah 25 Kuala Langat 2014
 26. 26. CADANGAN JAWAPAN KERTAS 3 SPM 2014 • Melantik pemerintah yang adil dan telus dalam menjalankan kuasa pemerintahan negara • Melarang masyarakat dari membangkitkan isu-isu sensitif dalam negara contohnya isu agama, hak istimewa orang Melayu dan sebagainya • Mengenakan tindakan tatatertib kepada kakitangan awam yang mempertikaikan keluhuran perlembagaan sebagai undang-undang tertinggi yang perlu dipatuhi dalam pentadbiran negara • Menyatupadukan masyarakat melalui idea Gagasan 1 Malaysia agar tidak berlaku perbalahan antara kaum hingga mengganggu keamanan negara • Meningkatkan kesefahaman antara parti politik walaupun mempunyai ideologi politik yang berbeza agar tidak wujud masalah dalam pemerintahan negara • Mengelakkan diri dari terlibat dalam kegiatan jenayah politik agar tidak mencetuskan huru hara dalam negara • Merapatkan jurang ekonomi antara kaum yang supaya masyarakat akan bersatu dan seterusnya menstabilkan politik negara • Mengharamkan penglibatan masyarakat dalam demonstrasi jalanan untuk mengelakkan kacau bilau dalam negara • Meningkatkan program yang dapat menaikkan semangat patriotisme dalam kalangan masyarakat agar dapat menerapkan rasa cinta kepada negara • Menggalakkan masyarakat agar berpegang teguh kepada jati diri masyarakat timur agar terhindar dari dakyah negatif barat yang akan menghancurkan perpaduan dalam masyarakat • Masyarakat perlu menanam sikap saling bantu-membantu walaupun berlainan bangsa dan agama bagi mewujudkan kestabilan dalam negara. • Bersederhana dalam kegiatan politik dan mengelakkan diri dari terlampau ekstrim dengan sesebuah parti politik hingga bertindak kasar terhadap masyarakat yang mempunyai pegangan politik yang berbeza • Mengenakan hukuman yang berat kepada pemberi dan penerima rasuah bagi membanteras amalan rasuah yang akan menjatuhkan negara • Kerajaan perlu mendedahkan masyarakat dengan dasar-dasar kerajaan untuk mengalakkan rakyat memahami dan seterunya mematuhi dasar yang ditetapkan oleh kerajaan agar negara kekal aman 9. Nilai-nilai murni dan iktibar kesan daripada pemerintahan badan eksekutif dalam sistem pentadbiran di Malaysia (a) Nilai murni yang didapati daripada pemerintahan badan eksekutif dalam sistem pentadbiran di Malaysia ialah … • Bekerjasama di antara pelbagai kaum dalam melaksanakan system pemerintahan yang berkesan • Kreatif dan inovatif dalam menjalankan sistem pemerintahan negara • Berdaya saing agar sistem pemerintahan akan lebih sistematik • Berpandangan positif agar pentadbiran negara terus maju dan berkembang • Bangga sebagai rakyat Malaysia kerana mempunyai Negara yang stabil dari segi politik dan ekonomi • Mematuhi undang-undang yang ditetapkan dalam negara • Perpaduan kaum dapat diwujukan dalam melaksanakan sistem pemerintahan di Malaysia • Mempunyai jati diri yang kukuh dalam melaksanakan pentadbiran yang berkesan • Mewujudkan semangat cinta akan negara yang menyebabkan sistem pentadbiran negara lebih mantap Bengkel Pembinaan Skrip Kertas 3 Sejarah 26 Kuala Langat 2014
 27. 27. CADANGAN JAWAPAN KERTAS 3 SPM 2014 • Bijaksana dalam menentukan dasar yang berkesan untuk mentadbir negara secara sistematik • Gigih dalam melaksanakan tanggungjawab mentadbir Negara dengan berkesan • Amanah dalam melaksanakan tugas yang diberikan • Menghormati pemimpin yang bertungkus lumus menjalankan pentadbiran negara • Bersikap optimis dalam melaksanakan tanggungjawab yang diberikan • Mempertahankan warisan bangsa dalam melaksanakan sistem pentadbiran negara (b) Iktibar yang didapati daripada pemerintahan badan eksekutif dalam sistem pentadbiran di Malaysia ialah … • Kita hendaklah mematuhi undang-undang yang telah ditetapkan oleh jentera pentadbiran di Malaysia • Kita haruslah menyanjungi Perlembagaan Negara agar dapat melahirkan rakyat yang cintakan negara • Kita mestilah mengetahui hak kebebasan masing-masing agar keamanan Negara terjamin • Kita perlu menjaga nama baik dan imej negara di dalam mahupun luar negara • Kita janganlah membicarakan isu-isu sensitive contohnya isu agama agar keamanan negara dapat dikekalkan • Kita janganlah terlibat dalam aktiviti yang menjejaskan keamanan Negara supaya negara akan kekal stabil • Kita hendaklah menjadi warganegara yang produktif dalam memajukan pentadbiran negara • Kita hendaklah menghormati pemimpin negara agar sistem pentadbiran dapat dijalankan dengan mudah dan berkesan • Kita hendaklah menggunakan keistimewaan yang diberikan untuk kepentingan Negara • Kita hendaklah amanah dalam melaksanakan tanggungjawab yang diberikan agar pentadbiran negara sistematik • Kita hendaklah berintegriti dalam kehiupan agar kehidupan lebih terjamin • Kita hendaklah mengamalkan semangat musyawarah untuk menyelesaikan masalah dalam sistem pentadbiran • Kita hendaklah rasional dalam membuat keputusan supaya keputusan lebih adil • Kita henaklah bertolak ansur dalam mengatasi konflik dalam pemerintahan negara • Kita janganlah bersikap penting diri sebaliknya mementingkan rakyat dan negara bagi mencapai kejayaan yang gemilang Bengkel Pembinaan Skrip Kertas 3 Sejarah 27 Kuala Langat 2014
 28. 28. CADANGAN JAWAPAN KERTAS 3 SPM 2014 10. Cadangan kesimpulan (a) Pengetahuan yang diperoleh ialah … • Malaysia mengamalkan demokrasi berparlimen • Badan eksekutif terdiri daripada jemaah menteri, kabinet, suruhanjaya dan jabatan kerajaan • Menghormati perlembagaan malaysia • Meningkatkan semangat kesetiaan kepada negara • Pemerintah sentiasa menunaikan tanggungjawabnya terhadap rakyat • Pemerintahan yang adil akan menjamin kestabilan politik dan kemakmuran negara (b) Iktibar kepada diri, bangsa dan negara ialah … • Memupuk semangat bersyukur dengan keharmonian negara • Mentaati raja dan pemimpin negara • Memelihara dan mengekalkan keamanan dan kestabilan politik negara • Permuafakatan antara rakyat dan badan eksekutif amat penting untuk memastikan kestabilan politik dan kemakmuran ekonomi negara Malaysia • Setiap rakyat perlu hidup bersatu padu bagi menjamin keamanan dan perpaduan • Pembentukan badan eksekutif dapat dilaksanakan dengan baik di negara Malaysia dengan sokongan padu daripada rakyat • Rakyat Malaysia harus bekerjasama, tolong-menolong dan menyokong pembentukan badan eksekutif bagi mengekalkan kestabilan negara • Rakyat sanggup berkorban terhadap tanah air • Dapat melahirkan kecintaan terhadap tanah air (c) Harapan menjadikan bangsa dan negara harmoni dan gemilang ialah … • Menyemarakkan semangat patriotisme • Menimbulkan perasaan bangga terhadap negara • Keamanan dan kemakmuran negara menjamin masa depan ekonomi negara dapat dipacu dengan lebih cemerlang • Badan eksekutif memainkan peranan yang amat penting dalam pembangunan sosio-ekonomi di Malaysia selepas mencapai ini menjadi nadi kepada kemajuan negara. • Mengekalkan perpaduan dikalangan rakyat berbilang kaum • Pemimipin dan rakyat perlu memainkan peranan masing-masing untuk memastikan kecemerlangan negara Bengkel Pembinaan Skrip Kertas 3 Sejarah 28 Kuala Langat 2014
 29. 29. CADANGAN JAWAPAN KERTAS 3 SPM 2014 4: BADAN PEMERINTAH (BADAN PERUNDANGAN) 1. Peranan anda untuk mengekalkan badan perundangan (legislatif) di negara kita. Peranan anda untuk mengekalkan badan perundangan (legislatif) di negara kita ialah … • Menganggotai mana-mana parti politik. • Mendaftar sebagai pemilih. • Menjadi calon pilihan raya. • Bertanding atas parti atau calon bebas. • Memilih pemimpin yang bertanggungjawab. • Memilih pemimpin yang amanah. • Memilih pemimpin berwawasan. • Memilih pemimpin yang mesra rakyat. • Tidak menyertai demonstrasi haram. • Tidak menganggotai pertubuhan haram. • Memilih pemimpin. • Menghormati hak asasi manusia. • Patuh pada undang-undang negara. • Bertolak ansur. • Bekerjasama. • Hormat-menghormati 2. Kejayaan/ kebaikan/ faedah yang dicapai oleh negara kita dalam pelaksanaan badan perundangan (legislatif). Kejayaan/ kebaikan/ faedah yang dicapai oleh negara kita dalam pelaksanaan badan perundangan (legislatif) ialah … • Mengekalkan kedaulatan negara. • Kerajaan dipilih oleh rakyat. • Berpeluang menentukan kepimpinan negara. • Menentukan masa depan negara • Berpeluang menentukan kepimpinan negara • Menentukan masa depan negara. • Segala permasalahan di selesaikan melalui rundingan. • Kecekapan pentadbiran negara • Kestabilan negara aman. • Memudahkan perancangan kerajaan • Meningkatkan kerjasama dalam kalangan masyarakat. • Menjamin hak rakyat. • Mengurangkan tekanan antarabangsa. • Memperkukuhkan perpaduan. • Mengekalkan perkongsian kuasa. • Kerajaan stabil. • Kemajuan ekonomi. • Menarik pelaburan asing. Bengkel Pembinaan Skrip Kertas 3 Sejarah 29 Kuala Langat 2014
 30. 30. CADANGAN JAWAPAN KERTAS 3 SPM 2014 3. Cara pelaksanaan badan perundangan (legislatif) dapat dikekalkan. Cara pelaksanaan badan perundangan (legislatif) dapat dikekalkan ialah … • Mendidik rakyat berkenaan fungsi badan perundangan • Mengamalkan demokrasi dengan cara yang betul. • Mengelakkan campur tangan asing. • Mengekalkan keharmonian hidup pelbagai kaum. • Semangat demokrasi harus disuburkan sejak di sekolah lagi. • Amalan demokrasi mengikut acuan negara sendiri. • Kekalkan sistem pilihanraya dan adil dan bebas. • Memelihara undang-undang dan perlembagaan negara. • Rakyat mesti memelihara jati diri bangsa. • Mengutamakan kepentingan negara. 4. Cabaran yang dihadapi dalam pelaksanaan oleh badan perundangan (legislatif) di negara kita dan nyatakan langkah-langkah untuk untuk mengatasi cabaran tersebut. (a) Cabaran yang dihadapi dalam pelaksanaan oleh badan perundangan (legislatif) di negara kita ialah … • Ketidakstabilan politik • Berlaku demontrasi jalanan • Pemerintah tidak adil • Politik berasaskan kaum • Tiada kerjasama dalam masyarakat • Tidak mematuhi undang-undang • Tidak menghormati sistem demokrasi • Keruntuhan akhlak, gejala sosial dan jenayah • Tidak mengamalkan nilai-nilai murni • Berlaku campurtangan pihak luar • Masyarakat tidak mengamalkan sikap tolak ansur • Ekonomi yang tidak stabil • Berlaku amalan rasuah • Masyarakat kurang semangat patriotism • Kemunculan golongan radikal. • Masalah perpaduan. • Kewujudan pelbagai kaum. • Gejala sosial. • Perlakuan jenayah. • Kebanjiran pendatang asing. • Peluang pekerjaan. • Globalisasi. • Masalah kemiskinan. • Jurang ekonomi antara kaum. (b) Langkah-langkah untuk untuk mengatasi cabaran tersebut ialah … • Memperkukuh perpaduan. • Penguatkuasaan undang-undang. • Mewujudkan konsep 1 Malaysia. • Menghayati Rukun Negara. • Mewujudkan rakan cop. Bengkel Pembinaan Skrip Kertas 3 Sejarah 30 Kuala Langat 2014
 31. 31. CADANGAN JAWAPAN KERTAS 3 SPM 2014 • Memperketatkan undang-undang • Mewujudkan rasa cinta kepada negara • Mengukuhkan kesetiaan kepada raja dan negara • Mengamalkan sikap terbuka • Mewujudkan perpaduan rakyat • Memelihara sistem perundangan • Menghormati perlembagaan negara • Mewujudkan sistem pentadbiran mantap • Mengekang demonstrasi jalanan 5. Nilai-nilai murni atau iktibar yang dapat diambil daripada pelaksanaan badan perundangan (legislatif) terhadap diri sendiri, masyarakat dan negara. Nilai-nilai murni atau iktibar yang dapat diambil daripada pelaksanaan badan perundangan (legislatif) terhadap diri sendiri, masyarakat dan negara ialah … • Bijaksana merancang strategi • Bekerjasama antara pemimpin dan rakyat • Perundingan dan musyawarah dalam membuat keputusan • Berusaha dengan gigih • Permuafakatan antara pemimpin negara • Mengekalkan perpaduan kaum dan bersatu padu • Bekerjasama antara kaum • Bertolak ansur antara satu sama lain • Mengamalkan sistem pemerintahan demokrasi • Tidak berputus asa dalam usaha mencapai kejayaan • Tabah menghadapi cabaran • Menanam semangat meneroka • Rakyat dan pemimpin yang berwawasan • Mengamalkan sikap berdikari • Bersikap inovatif dan kreatif dalam semua bidang yang diceburi • Mengamalkan pemikiran terbuka dalam menyelesaikan masalah • Mengekalkan keamanan • Menjalankan pentadbiran teratur dan sistematik • Mengelakkan peperangan • Hubungan yang baik dengan semua negara • Perpaduan dalam kalangan negara anggota • Menghormati kedaulatan negara lain • Kerjasama antara negara dalam pelbagai bidang • Menyertai pertubuhan serantau dan antarabangsa • Tidak menjalankan dasar penjajahan • Optimis • Bersedia menerima perubahan • Berbangga sebagai rakyat Malaysia • Berani menghadapi risiko • Bijak dalam bertindak • Menghormati negara jiran • Pertahan keamanan serantau • Sedia berkorban untuk negara Bengkel Pembinaan Skrip Kertas 3 Sejarah 31 Kuala Langat 2014
 32. 32. CADANGAN JAWAPAN KERTAS 3 SPM 2014 6. Cadangan kesimpulan (a) Pengetahuan yang diperoleh ialah … • Kuasa pemerintahan dibahagikan kepada tiga badan iaitu badan perundangan, badan pelaksanaan, dan badan kehakiman. • Badan perundangan (legislatif) terdiri daripada Yang di-Pertuan Agong, Dewan Negara, dan Dewan Rakyat. (b) Iktibar kepada diri, bangsa dan negara ialah … • Sokongan rakyat menjamin kelicinan pentadbiran negara. • Kerjasama antara pemimpin dan rakyat menjamin kestabilan politik dan kemakmuran ekonomi. • Permuafakatan antara rakyat dengan kerajaan dapat mengekalkan keharmonian negara. • Kesetiaan dan semangat patriotisme mengukuhkan pembentukan identiti negara dan bangsa Malaysia. • Perpaduan rakyat menjamin kedaulatan negara. (c) Harapan menjadikan bangsa Malaysia cemerlang dan gemilang ialah ... • Rakyat bertanggungjawab mengamalkan ciri-ciri demokrasi supaya dapat meletakkan Malaysia sebagai negara yang berdaulat dan disegani di persada dunia. • Diharap semua rakyat mematuhi dan menghormati sistem pentadbiran negara demi kemakmuran negara. 5: BADAN PEMERINTAH (BADAN KEHAKIMAN) 1. Kepentingan rakyat Malaysia memahami sistem kehakiman negara Kepentingan rakyat Malaysia memahami sistem kehakiman negara ialah … • Mengekalkan kedaulatan negara • Memastikan keadilan buat rakyat • Menjamin keselamatan negara • Mengurangkan kadar jenayah • Memastikan hak-hak rakyat dipelihara • Memberi ruang kepada rakyat menyalurkan masalah • Menjamin keharmonian • Mewujudkan kestabilan negara • Kemajuan ekonomi terbentuk hasil suasana positif • Mewujudkan keamanan 2. Cabaran yang dihadapi Malaysia dalam pelaksanaan badan kehakiman dan langkah-langkah mengatasi. (a) Cabaran yang dihadapi Malaysia dalam pelaksanaan badan kehakiman ialah … • Menjamin kebebasan badan kehakiman sebagai badan yang bebas dari mana-mana pengaruh • Meningkatkan integriti badan kehakiman sebagai badan yang mempunyai kebolehpercayaan yang tinggi • Memastikan badan kehakiman bebas rasuah • Memelihara badan kehakiman sebagai penentu kesahihan undang-undang Bengkel Pembinaan Skrip Kertas 3 Sejarah 32 Kuala Langat 2014
 33. 33. CADANGAN JAWAPAN KERTAS 3 SPM 2014 • Menjamin kesaksamaan dalam membuat pengadilan (b) Langkah-langkah untuk mengatasi cabaran tersebut ialah … • Memastikan pelantikan hakim dibuat oleh Yang di-Pertuan Agong dengan nasihat Perdana Menteri • Mengasingkan badan kehakiman dari mana-mana pengaruh badan perundangan dan eksekutif • Memastikan setiap kes yang didaftarkan diselesaikan dalam tempoh efisien • Memastikan setiap prosedur kehakiman dipatuhi tanpa pelanggaran • Hakim tidak boleh berpolitik dan berkecuali 3. Nilai murni dan iktibar daripada pelaksanaan badan kehakiman di Malaysia terhadap diri, masyarakat dan negara Antara nilai murni dan iktibar yang kita peroleh daripada pelaksanaan badan kehakiman di Malaysia ialah .. • Mengekalkan kestabilan negara melalui konsep pengasingan kuasa. • Menghargai kesejahteraan negara kerana tiada pembolotan kuasa. • Melaksanakan peraturan dan undang- undang secara adil dan telus. • Menghormati sistem kehakiman dan mahkamah sedia ada. • Mewujudkan suasana harmonis dalam sistem kehakiman negara • Mengamalkan sikap toleransi/tolak ansur • Mengekalkan kedaulatan negara • Menumpahkan taat setia tidak berbelah bagi kepada negara • Memelihara keamanan negara • Menguasai pelbagai ilmu pengetahuan • Menyanjung tinggi badan Kehakiman negara • Menghargai jasa dan pengorbanan pemimpin negara • Mematuhi peraturan dan undang – undang negara • Berbangga sebagai warga negara Malaysia • Menjaga nama baik negara Malaysia 4. Rumusan/kesimpulan keseluruhan isi yang telah dibincangkan. (a) Pengetahuan yang saya peroleh ialah … • Malaysia mengamalkan sistem pemerintahan demokrasi berparlimen • Kuasa pemerintahan dibahagikan kepada tiga badan iaitu Badan Perundangan, Badan Pelaksanaan dan Badan Kehakiman • Sistem demokrasi melibatkan rakyat dalam pentadbiran (b) Iktibar kepada diri, bangsa dan negara ialah … • Sokongan rakyat menjamin kelicinan pentadbiran negara • Permuafakatan antara rakyat dengan kerajaan dapat mengekalkan keharmonian negara • Kesetiaan dan semangat patriotisme mengukuhkan pembentukan identiti negara dan bangsa Malaysia • Perpaduan rakyat menjamin kedaulatan negara Bengkel Pembinaan Skrip Kertas 3 Sejarah 33 Kuala Langat 2014
 34. 34. CADANGAN JAWAPAN KERTAS 3 SPM 2014 (c) Harapan menjadikan bangsa dan negara Malaysia cemerlang dan gemilang ialah… • Rakyat bertanggungjawab mengamalkan ciri - ciri demokrasi supaya dapat meletakkan Malaysia sebagai sebuah negara yang berdaulat dan disegani dipersada dunia • Diharap semua rakyat mematuhi dan menghormati sistem pentadbiran negara demi kemakmuran negara. 6: YANG DIPERTUAN AGONG 1. Aktiviti yang boleh mengukuhkan sistem pemerintahan beraja di Malaysia. Aktiviti yang boleh mengukuhkan sistem pemerintahan beraja di Malaysia ialah … • Menyemai semangat patriotik dalam kalangan pelajar • Menghormati lambang-lambang kebesaran. • Menganjurkan pertandingan bahas/ pidato/ syarahan/ kuiz/ melukis berkaitan yang di Pertuan Agong dan raja. • Menghasilkan buku skrap mengenai institusi raja • Mencari maklumat berkaitan melalui internet • Menggantung gambar Yang di Pertuan Agong dan Raja-Raja Melayu • Kembara Tengku Mahkota dilaksanakan. 2. Pengamalan raja berpelembagaan dapat mengharmonikan kehidupan masyarakat di negara Malaysia. Buktikan. Bukti pengamalan raja berpelembagaan dapat mengharmonikan kehidupan masyarakat di negara Malaysia ialah … • Terjalinnya hubungan perpaduan kaum yang terdapat di Malaysia. • Kestabilan politik. • Keamanan negara. • Menjamin keselamatan rakyat hidup dalam keadaan yang harmoni. • Kesucian agama di Malaysia terpelihara melalui bangsa lain bebas beragama dan agama Islam adalah agama rasmi negara. • Negara menjadi aman dan makmur dengan tertegaknya kedaulatan undang-undang yang teguh. • Pertahanan negara dapat ditingkatkan dan menjadi kuat. • Institusi Raja-raja Melayu turut menjamin kedudukan istimewa orang Melayu di Malaysia. • Sektor pelancongan negara dapat ditingkatkan. • Malaysia menjadi rujukan dan model kepada negara-negara lain di dunia dalam mengekalkan keamanan. • Malaysia menjadi lebih makmur dengan kekuatan politik yang stabil menuju negara maju. 3. Peranan anda untuk mengekalkan institusi Raja Berperlembagaan di negara kita. Peranan saya untuk mengekalkan institusi Raja Berperlembagaan ialah … • Kita perlu menumpahkan taat setia kepada raja. • Kita hendaklah menghormati institusi beraja. • Kita seharusnya menjunjung perlembagaan. Bengkel Pembinaan Skrip Kertas 3 Sejarah 34 Kuala Langat 2014
 35. 35. CADANGAN JAWAPAN KERTAS 3 SPM 2014 • Kita hendaklah menjamin kedaulatan raja. • Kita mesti menghormati peranan raja. • Kita seharusnya memelihara kemuliaan raja. • Kita hendaklah menjamin keistimewaan raja. • Kita hendaklah mengekalkan Majlis Raja-raja Melayu. • Kita hendaklah memelihara keamanan negara. • Kita hendaklah menjaga keharmonian negara. • Kita seharusnya menyambut hari keputeraan raja. • Kita mesti mengenali raja-raja. • Kita mestilah mengunjungi muzium diraja • Kita seharusnya menghadiri majlis yang dihadiri oleh baginda. 4. Pengamalan sistem Raja Berperlembagaan masih relevan. Buktikan pernyataan anda. Bukti kepada pengamalan sistem Raja Berperlembagaan masih relevan di Malaysia adalah … • Sistem Raja Berperlembagaan masih berfungsi melindungi rakyat pelbagai kaum. • Masih diperlukan ketika negara berhadapan dengan darurat contohnya semasa negara. berhadapan dengan ancaman komunis. • Masih relevan bagi melindungi agama Islam sebagai agama rasmi. • Masih relevan bagi memberi hak kepada masyarakat dalam kebebasa memilih agama. • Masih relevan bagi melindungi hak dan kepentingan orang melayu contohnya kemudahan mendapatkan kemudahan pendidikan dan pemilikan tanah. • Masih relevan bagi melindungi kerakyatan kaum lain. • Masih relevan untuk melindungi dan mengekalkan perpaduan kaum di Malaysia. • Masih relevan untuk menentukan kerakyatan rakyat di negara ini. • Masih relevan demi untuk melindungi kepentingan bumiputera di Sabah dan Sarawak. • Masih relevan dalam melantik dan melucutkan jawatan Jemaah Menteri dan Timbalan Menteri. • Masih relevan dalam membubarkan parlimen. 5. Peranan institusi raja dalam memartabatkan sistem Raja Berperlembagaan di negara ini. Peranan institusi raja dalam memartabatkan sistem Raja Berperlembagaan di negara ini ialah … • Baginda hendaklah menjalankan pemerintahan dengan penuh bertanggungjawab. • Baginda hendaklah mendalami ilmu pengetahuan dalam bidang pentadbiran. • Baginda hendaklah memahami aspirasi rakyat. • Baginda hendaklah cekap dalam urusan pentadbiran. • Baginda hendaklah bijak dalam menangani setiap isu yang timbul. • Baginda hendaklah adil dalam membuat keputusan. • Baginda hendaklah berpegang teguh kepada agama Islam selaku Ketua Agama. • Baginda perlu memberikan kerjasama dengan badan pemerintah. • Baginda perlu mendahulukan kepentingan rakyat daripada kepentingan sendiri. Bengkel Pembinaan Skrip Kertas 3 Sejarah 35 Kuala Langat 2014
 36. 36. CADANGAN JAWAPAN KERTAS 3 SPM 2014 • Baginda perlu menjadi lambang perpaduan rakyat. • Baginda perlu peka dengan politik semasa. • Baginda juga perlu bersikap patriotik. • Baginda perlu menjadi idola kepada rakyat. 6. Sebab sistem pemerintahan beraja perlu dipertahankan di negara kita. Sebab sistem pemerintahan beraja perlu dipertahankan di negara kita ialah: • Sebagai simbol perpaduan rakyat. • Sebagai tanda tumpah taat setia rakyat. • Sebagai lambang keutuhan Negara. • Untuk memelihara hak istimewa orang Melayu dan bumiputera. • Untuk mengekalkan keharmonian. • Untuk memelihara kesucian agama Islam. • Untuk mengukuhkan pertahanan Negara. • Sebagai lambang penyatuan orang Melayu. • Merupakan sistem yang telah diwarisi sejak zaman Kesultanan Melayu Melaka. 7. Kejayaan/faedah yang dicapai kesan daripada pelaksanaan sistem Raja Berperlembagaan. Kejayaan/faedah yang dicapai kesan daripada pelaksanaan sistem Raja Berperlembagaan adalah … • Malaysia berjaya mengekalkan perpaduan antara kaum. • Malaysia juga berjaya memartabatkan sistem kehakiman di negara ini. • Malaysia Berjaya mencapai konsep 1 Malaysia. • Kebudayaan kebangsaan dapat diamalkan dengan baik oleh setiap kaum. • Rakyat Malaysia dapat menyertai acara sukan di peringkat negeri dan antarabangsa tanpa mengira ideologi politik. • Rakyat Malaysia mengaku taat setia kepada Yang di-Pertuan Agong • Pemilihan Yang di-Pertuan Agong dapat diterima oleh semua lapisan kaum. • Negara luar juga turut mengiktiraf kkedaulatan negara kita. • Ekonomi Malaysia semakin berkembang maju dan dikenali diperingkat dunia. • Bilangan pelancong luar semakin meningkat. • Sistem beraja di negara kita juga membantu pembangunan secara tersusun dan terancang dalam usaha meningkatkan taraf hidup masyarakat ke arah satu tingkat sosial yang tinggi dan maju. 8. Cabaran mengekalkan/memantapkan institusi beraja di negara kita dan langkah-langkah mengatasi cabaran tersebut. (a) Cabaran untuk mengekalkan/memantapkan institusi beraja di negara kita ialah … • Pemahaman rakyat tentang institusi beraja masih rapuh. • Hasutan daripada pihak-pihak tertentu untuk meruntuhkan institusi beraja. • Masalah politik perkauman yang masih menebal. • Isu perkauman yang masih memonopoli masyarakat di negara ini. • Penyebaran ideologi liberalisme oleh pihak-pihak yang berkepentingan. • Rakyat tidak mempunyai semangat patriotisme yang tinggi. • Rakyat mempunyai cara pemikiran yang berbeza. Bengkel Pembinaan Skrip Kertas 3 Sejarah 36 Kuala Langat 2014
 37. 37. CADANGAN JAWAPAN KERTAS 3 SPM 2014 • Terdapat perbezaan ideologi politik. • Globalisasi yang menyebabkan penyebaran maklumat tanpa had dan sempadan. • Kemunculan golongan aktivis politik yang melampau. (b) Langkah-langkah mengatasi cabaran tersebut ialah … • Kementerian Pendidikan Malaysia hendaklah memantapkan sukatan pelajaran Sejarah di sekolah. • Pihak berkuasa hendaklah menguatkuasakan undang-undang yang sedia ada. • Memperkukuhkan perpaduan dalam kalangan rakyat. • Pihak kementerian juga seharusnya meningkatkan mutu pendidikan seiring dengan kemajuan Negara. • Pihak pemerintah hendaklah memperkukuh perpaduan rakyat. • Rakyat hendaklah mengukuhkan semangat jati diri. • Masyarakat juga perlu bersikap terbuka dalam menerima sebarang pembaharuan. • Pemerintah bertanggungjawab mengurangkan kewujudan parti-parti politik yang berbentuk perkauman yang boleh menggugat keharmonian rakyat. • Media massa perlu memainkan peranan memberi maklumat yang tepat dan telus berkaitan sesuatu isu. • Memantau dan menyekat pergerakan aktivis-aktivis politik yang melampau dengan menggunakan akta-akta tertentu. 9. Nilai/iktibar/patriotisme daripada institusi beraja. Nilai/iktibar/patriotisme daripada institusi beraja ialah … • Kita hendaklah mempunyai sikap taat kepada pemimpin. • Kita hendaklah menghormati raja yang menjadi ketua n • Kita hendaklah mengamalkan perpaduan antara kaum. • Kita seharusnya berbangga sebagai warganegara. • Kita hendaklah bersedia mempertahankan kedaulatan negara. • Kita mestilah sentiasa mematuhi undang-undang. • Kita seharusnya terlibat dalam memajukan negara. • Kita hendaklah memelihara maruah dan imej negara. • Kita mestilah mempunyai sifat cinta akan negara dan sanggup mempertahankan kedaulatannya. 10. Kesimpulan keseluruhan isi yang telah dibincangkan. (a) Pengetahuan yang diperoleh daripada tugasan ini adalah … • Institusi Raja Berperlembagaan merupakan tonggak keagungan kerajaan Malaysia sehingga kini. • Saya juga mendapat maklumat bahawa raja merupakan ketua negara dan perlu dihormati sebagai lambang perpaduan rakyat. • Sistem Raja Berperlembagaan menjelaskan keseimbangan hak dan tanggungjawab antara raja dan rakyat yang dinaungi. (b) Iktibar kepada diri saya adalah … • Saya hendaklah menjadi seorang warganegara Malaysia yang mencurahkan sepenuh taat setia, jujur dan ikhlas kepada Yang di-Pertuan Agong dan Sultan yang memerintah negeri. Bengkel Pembinaan Skrip Kertas 3 Sejarah 37 Kuala Langat 2014
 38. 38. CADANGAN JAWAPAN KERTAS 3 SPM 2014 Iktibar kepada bangsa saya pula adalah … • Kita hendaklah bertanggungjawab menghormati dan mengekalkan institusi beraja di negara kita. • Kita hendaklah berganding bahu dan bekerjasama untuk menjadikan institusi beraja terus kekal dan berdaulat. Iktibar kepada negara adalah … • Kita hendaklah menjadikan institusi beraja dan kewibawaan Yang di-Pertuan Agong dihormati dan disegani diperingkat antarabangsa. • Sistem Raja Berperlembagaan menjamin kedaulatan negara sewajarnya menerima taat setia rakyat yang terpelihara dalam lingkungan undang-undang yang didaulatkan dalam proses sistem Raja Berperlembagaan itu sendiri. (c) Harapan untuk menjadikan negara dan bangsa Malaysia cemerlang dan gemilang ialah … • Harapan saya agar institusi beraja di negara akan terus berkekalan sebagai simbol perpaduan bangsa Malaysia. • Saya juga berharap institusi beraja akan terus menjadi pelindung kepada seluruh rakyat ke arah menjadikan negara aman dan makmur. • Saya juga berharap perpaduan kaum akan terus diamalkan dalam kehidupan masyarakat Malaysia. 7: PILIHAN RAYA 1. Kepentingan pilihan raya Kepentingan pilihan raya ialah … • Setiap warganegara bertanggungjawab mengambil tahu perkembangan politik semasa • Melibatkan diri dalam proses memilih pemimpin negara. • Rakyat menentukan bentuk kerajaan • Menentukan pemerintahan demokrasi melalui pilihan raya. • Memilih kerajaan yang berwibawa • Memilih wakil rakyat yang berkebolehan • Menjamin pemerintahan yang adil, sejahtera dan stabil • Memastikan pentadbiran berjalan lancar • Rakyat melibatkan diri dalam sistem pemerintahan negara • Rakyat bebas memilih perwakilan • Rakyat berhak menyokong, mengekal atau menukar kerajaan yang sedia ada 2. Manfaat/ keistimewaan/ kelebihan pilihan raya kepada rakyat dan negara Manfaat/ keistimewaan/ kelebihan pilihan raya kepada rakyat dan negara ialah … • Mendidik pemimpin bertanggungjawab apabila diberi mandaat • Persaingan sihat di kalangan ahli politik untuk membantu rakyat • Rakyat bertanggungjawab untuk memilih pemimpin • Rakyat berpeluang memilih parti politik yang baik untuk membentuk kerajaan • Individu berpeluang untuk menjadi calon Dewan Rakyat • Idea-idea baru dapat dipraktikkan oleh pemimpin-pemimpin baru • Pilihan raya member peluang rakyat untuk mengekalkan atau menukarkan kerajaan Bengkel Pembinaan Skrip Kertas 3 Sejarah 38 Kuala Langat 2014
 39. 39. CADANGAN JAWAPAN KERTAS 3 SPM 2014 • Pilihan raya memberi peluang parti politik menyediakan manifesto atau akur janji kepada rakyat • Pilihan raya mendidik rakyat untuk mengambil tahu perkembangan politik semasa yang berlaku di negara kita. • Menentukan corak pemerintahan Demokrasi yang tulen 3. Kepentingan amalan pilihan raya dalam sistem demokrasi di negara kita Kepentingan amalan pilihan raya dalam sistem demokrasi di negara kita ialah • Melibatkan rakyat dalam pemerintahan Negara • Mengekalkan amalan demokrasi • Memilih kerajaan yang berwibawa • Memilih wakil rakyat yang berkebolehan • Menjamin pemerintahan yang adil • Memastikan pentadbiran berjalan lancar • Mamastikan rakyat hidup aman dan damai • Mewujudkan kestabilan politik • Mempertahankan kedaulatan negara 4. Kebaikan/Faedah/Manfaat/Kepentingan pilihan raya memberi kepada rakyat dan negara. Kebaikan/Faedah/Manfaat/Kepentingan pilihan raya memberi kepada Rakyat dan negara ialah … • Memastikan pentadbiran yang cekap • Kelicinan pentadbiran Kerajaan Pusat dan Negeri • Kebebasan suara rakyat • Keadilan kepada rakyat memilih wakil di peringkat Parlimen dan Negeri • Rakyat berhak menjadi calon dan berhak memilih calon Parlimen dan DUN • Menentukan hala tuju negara • Menentukan dasar negara • Membangunkan ekonomi negara • Agihan ekonomi yang sama rata • Permuafakatan dalam dasar politik, ekonomi dan sosial • Memberi keadilan kepada semua kaum • Kerjasama rakyat dalam membangunkan negara • Menjamin kelansungan hak asasi • Menjamin keamanan negara • Perpaduan kaum • Mengelak berlaku salah faham antara kaum • Menjamin kebebasan rakyat • Dapat menyatu padukan rakyat berbilang bangsa. • Dapat hidup dalam keadaan aman dan sejahtera. • Keselamatan rakyat terpelihara. • Kebajikan rakyat diutamakan. • Pilihan raya dapat memastikan suara majoriti rakyat dihormati dalam menentukan bentuk kerajaan. • Pilihan raya dapat mewujudkan kesepakatan dan pemuafakatan dalam kalangan rakyat. • Pilihan raya juga dapat mengekalkan amalan demokrasi yang dilaksanakan di negara kita. • Rakyat dapat memilih pemimpin yang adil dan berkaliber. Bengkel Pembinaan Skrip Kertas 3 Sejarah 39 Kuala Langat 2014
 40. 40. CADANGAN JAWAPAN KERTAS 3 SPM 2014 • Pilihan raya dapat melahirkan rakyat yang memberi sokongan penuh kepada pemimpin. • Pilihan raya juga menjamin pemimpin yang amanah serta bertanggungjawab. • Pilihan raya dapat membentuk sebuah negara yang stabil dan makmur. • Pilihan raya dapat mewujudkan negara yang aman. • Pilihan raya dapat menjamin hak asasi manusia serta melahirkan masyarakat yang tenteram dan harmoni. 5. Sebab-sebab setiap warganegara harus melibatkan diri dalam proses pilihan raya Sebab-sebab setiap warganegara harus melibatkan diri dalam proses pilihan raya ialah … • Melibatkan diri dalam pemerintahan negara • Mengekalkan amalan demokrasi • Memilih kerajaan yang berwibawa • Memilih wakil rakyat yang berkebolehan • Menjamin pemerintahan yang adil • Memastikan pentadbiran berjalan lancar • Menjalankan kewajipan/ tanggungjawab sebagai rakyat malaysia • Memelihara hidup demokratik • Mencipta sebuah masyarakat yang adil • Menjamin sikap liberal terhadap politik negara 6. Cabaran-cabaran dalam melaksanakan pilihan raya yang telus di negara kita dan langkah-langkah mengatasinya (a) Cabaran-cabaran dalam melaksanakan pilihan raya yang telus di negara kita ialah … • Membentuk masyarakat yang matang • Membentuk demokrasi Malaysia yang dicontohi • Memastikan kebajikan rakyat terbela • Masalah perpaduan kaum • Politik perkauman • Amalan kempen yang negatif • Sikap para penyokong parti yang keterlaluan • Unsur penipuan dan penyelewengan melalui undi palsu • Penggunaan dakwat tidak kekal • Pemilihan pegawai petugas pilihan raya yang berintegriti (b) Langkah-langkah untuk mengatasi cabaran di atas ialah … • Menggunakan Senarai Daftar Pemilih yang terkini. • Memberi peluang sama rata kepada calon bertanding untuk berkempen • Memberi ruang kepada semua parti politik menggunakan media arus perdana. • Mengadakan debat antara calon yang bertanding. • Mengelakkan amalan politik wang dalam pilihan raya. • Menyedarkan rakyat tentang kepentingan pilihan raya • Penggunaan dakwat kekal • Kempen yang sihat • Mempunyai garis panduan pelaksanaan pilihan raya yang telus • Kawalan ketat oleh pasukan keselamatan semasa pilihan raya Bengkel Pembinaan Skrip Kertas 3 Sejarah 40 Kuala Langat 2014
 41. 41. CADANGAN JAWAPAN KERTAS 3 SPM 2014 7. Nilai-nilai murni dan iktibar daripada pelaksanaan pilihan raya Nilai-nilai murni dan iktibar daripada pelaksanaan pilihan raya ialah … • Kerajaan Malaysia yang bertanggungjawab • Negara stabil hasil permuafakatan • Taat kepada ketua • Amalan Bersih Cekap dan Amanah • Keadilan • Ketelusan • Semangat cintakan negara • Hak rakyat sentiasa dibela • Keharmonian negara terpelihara • Mengamalkan pendekatan diplomasi • Kerajaan dan rakyat perlu berganding bahu 8. Cadangan Kesimpulan (a) Pengetahuan yang diperolehi ialah … • Pilihan raya ialah proses memilih pemimpin • Rakyat melibatkan diri dalam sistem pemerintahan negara • Warganegara Malaysia bebas memilih dan menganggotai mana-mana parti politik yang mereka gemari. • Pilihan raya merupakan ciri penting sistem Demokrasi berparlimen di Malaysia • Pilihan raya penting kepada semua warganegara dalam sistem pemerintahan Demokrasi (b) Iktibar kepada diri, bangsa dan negara ialah … • Kita haruslah bijak melakukan pemilihan • Kebajikan rakyat harus diutamakan • Perpaduan kaum harus dipelihara • Keamanan negara terpelihara • Keharmonian negara terjamin (c) Harapan menjadikan bangsa dan negara Malaysia cemerlang dan gemilang ialah … • Berharap agar keamanan negara akan terus terpelihara • Rakyat perlu mengamalkan perpaduan dan toleransi dalam masyarakat • Pemimpin perlu sentiasa bersikap adil • Tanggungjawab rakyat meletakkan Malaysia sebagai negara yang berdaulat dan disegani di persada dunia • Berharap Malaysia akan menjadi sebuah negara maju menjelang 2020 Bengkel Pembinaan Skrip Kertas 3 Sejarah 41 Kuala Langat 2014
 42. 42. CADANGAN JAWAPAN KERTAS 3 SPM 2014 8: KONSEP PERSEKUTUAN DAN NEGERI 1. Kebaikan/Faedah/Manfaat/Kepentingan pengagihan kuasa antara Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri. Kebaikan/Faedah/Manfaat/Kepentingan pengagihan kuasa antara Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri ialah ... • Dapat menentukan bidang kuasa kedua-dua kerajaan. • Pengagihan kuasa dapat menggelakkan pertindihan kuasa. • Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri dapat memenuhi tanggungjawabnya terhadap rakyat mengikut bidang kuasanya. • Pengagihan kuasa dapat mewujudkan keadaan politik yang lebih stabil. • Konsep tersebut memelihara hubungan baik antara kedua-dua kerajaan. • Perpaduan antara Kerajaan Persekutuan dengan Kerajaan Negeri menjadi lebih erat. • Pengagihan kuasa telah mewujudkan pentadbiran yang seragam. • Pengagihan kuasa berdasarkan Senarai Persekutuan, Senarai Negeri dan Senarai Bersama dapat memastikan pentadbiran menjadi lebih cekap. • Pembahagian kuasa menyebabkan pembangunan yang seimbang antara negeri dalam persekutuan. • Program pembangunan berjalan lancar. • Pengagihan kuasa telah mengiktiraf hak autonomi Kerajaan Negeri. • Mewujudkan keadaan politik yang lebih stabil • Kerajaan pusat tidak akan campurtangan dalam pentadbiran negeri dan sebaliknya • Akan mewujudkan pentadbiran yang seragam • Pengagihan kuasa juga akan menyebabkan pentadbiran menjadi lebih cekap • Pembangunan antara negeri akan menjadi lebih mantap • Perpaduan akan menjadi lebih erat di kalangan rakyat • Menyebabkan program pembangunan negara yang disusun akan menjadi lebih lancar • Dapat memupuk semangat taat setia kepada Negara • Keamanan negara akan dapat dikekalkan • Keharmonian masyarakat tetap terpelihara • Dapat mengurangkan beban kerajaan pusat yang terpaksa menanggung kos bagi semua elemen dalam pentadbiran negeri 2. Pengagihan kuasa dapat melicinkan pentadbiran negara. Buktikan. Bukti pengagihan kuasa dapat melicinkan pentadbiran negara ialah … • Menyatupadukan pelbagai wilayah yang dahulunya wujud berasingan. • Mewujudkan hubungan baik antara Kerajaan Persekutuan dengan Kerajaan Negeri. • Membentuk Kerajaan Persekutuan yang stabil dan berwibawa • Membantu mengurangkan perbalahan antara etnik. • Menjamin keharmonian. • Pemimpin atau rakyat sentiasa dapat mengamalkan sikap toleransi untuk kepentingan bersama. • Menjadi garis panduan untuk memerintah negara bagi membentuk kerajaan yang adil dan stabil. • Mengelakkan pemusatan kuasa. Bengkel Pembinaan Skrip Kertas 3 Sejarah 42 Kuala Langat 2014
 43. 43. CADANGAN JAWAPAN KERTAS 3 SPM 2014 • Mengimbangi check and balance antara Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri. • Mengelakkan penindasan kepada rakyat. • Menjamin kebebasan rakyat dan hak asasi rakyat dapat dilindungi. • Menjadikan pentadbiran bersistematik • Mengurangkan bebanan tugas • Menjadikan pembangunan negara kita pantas berkembang. • Menjamin keadilan, • Menjamin keharmonian • Mengukuhkan perpaduan kaum di Malaysia. • Mengelakkan salah guna kuasa • Mengelakkan perbalahan antara rakyat berbilang kaum di Malaysia. • Mengekalkan kedaulatan negara Malaysia. 3. Kejayaan Malaysia kesan daripada pengagihan kuasa persekutuan dan negeri. Kejayaan Malaysia kesan daripada pengagihan kuasa persekutuan dan negeri ialah … • Kemajuan ekonomi • Kemajuan system pengangkutan • Perhubungan dan komunikasi meluas • Industri perkapalan berkembang • Sektor perlombongan digiatkan • Industri pertanian pesat membangun • sektor perlancongan menjana ekonomi negara • Hubungan antarabangsa meluas • Mendapat pengiktirafan negara luar • Pemimpin diiktiraf masyarakat antarabangsa • Perpaduan kaum dipupuk • Kehidupan rakyat harmoni • Kecemerlangan institusi pendidikan 4. Cabaran yang dihadapi Malaysia dalam pelaksanaan sistem pengagihan kuasa pentadbiran dan langkah-langkah mengatasi. (a) Cabaran yang dihadapi Malaysia dalam pelaksanaan sistem pengagihan kuasa pentadbiran ialah … • Masalah rasuah. • Mengadakan protes atau demonstrasi jalanan. • Mudah terpengaruh dengan idea media sosial. • Mempersendakan institusi beraja. • Masalah perpaduan kaum (b) Langkah-langkah mengatasi cabaran di atas … • Menguatkuasakan undang-undang membendung masalah rasuah. • Pihak polis perlu memperketatkan pemberian permit dan mengambil tindakan yang lebih tegas kepada penganjur yang mengadakan perhimpunan. • Dapat menilai baik buruk bahan yang terdapat dalam media sosial terkini. • Pengamalan penghayatan Rukun Negara secara mendalam. • Menghayati konsep 1 Malaysia Bengkel Pembinaan Skrip Kertas 3 Sejarah 43 Kuala Langat 2014
 44. 44. CADANGAN JAWAPAN KERTAS 3 SPM 2014 5. Penerapan nilai-nilai murni/iktibar/patriotism daripada pelaksanaan sistem pengagihan kuasa pentadbiran Penerapan nilai-nilai murni/iktibar/patriotism daripada pelaksanaan sistem pengagihan kuasa pentadbiran ialah … • Sedia menerima perubahan yang positif • Kepentingan memelihara perpaduan • Mengekalkan kedaulatan Negara • Bekerjasama memajukan Negara • Memelihara kemakmuran • Taat setia kepada pemerintah • Patuh kepada undang-undang • Berbangga sebagai warganegara • Kepentingan menguasai pelbagai ilmu pengetahuan • Menyanjung tinggi kepada raja 6. Cadangan Kesimpulan (a) Pengetahuan yang diperoleh ialah … • Malaysia ialah sebuah Negara Persekutuan • Persekutuan bermaksud penyatuan beberapa buah negeri • Mempunyai sebuah kerajaan Persekutuan dan beberapa buah kerajaan Negeri • Kedua-dua kerajaan ini menjalankan tugas berdasarkan kuasa yang diperuntukkan dalam Perlembagaan Malaysia • Pengagihan kuasa pentadbiran Malaysia terbahagi kepada Senarai Persekutuan, Senarai Negeri dan Senarai Bersama (b) Iktibar kepada diri, bangsa dan negara ialah … • Menjamin keharmonian antara Kerajaan Persekutuan dengan Kerajaan Negeri • Mengurangkan perbalahan antara etnik • Mengamalkan toleransi untuk kepentingan bersama • Mewujudkan kecekapan pentadbiran negara • Membentuk kerajaan persekutuan yang stabil (c) Harapan untuk masa depan Malaysia yang lebih cemerlang ialah … • Keamanan dan kemakmuran negara menjanjikan masa depan Malaysia dapat dipacu dengan lebih cemerlang • Dapat mengekalkan kestabilan negara • Menjanjikan masa depan ekonomi Malaysia yang lebih cemerlang • Mengelakkan pertindihan kuasa bagi mengekalkan kedaulatan pemerintahan negara • Rakyat Malaysia harus berganding bahu membantu dan menyokong kerajaan untuk mengekalkan keharmonian yang sedia ada. Bengkel Pembinaan Skrip Kertas 3 Sejarah 44 Kuala Langat 2014
 45. 45. CADANGAN JAWAPAN KERTAS 3 SPM 2014 9: PARTI-PARTI POLITIK 1. Kepentingan/ Tujuan/ Matlamat penubuhan parti-parti politik di Malaysia Kepentingan/ Tujuan/ Matlamat penubuhan parti-parti politik di Malaysia ialah … • Menuntut pembebasan negara daripada penjajah • Mewujudkan perpaduan kaum • Mengelak daripada berlakunya pertumpahan darah • Memberi peluang kepada rakyat untuk memilih pemimpin • Menjamin kestabilan sistem pentadbiran negara • Melindungi hak dan kepentingan pendududk • Melahirkan perasaan taat setia kepada negara • Mewujudkan kerjasama antara kaum • Menjadi tonggak institusi kerajaan yang memerintah • Menjaga kebajikan penduduk • Menjadi saluran penduduk menyampaikan ketidakpuasan hati • Menjamin kecekapan dan kelicinan pentadbiran kerajaan • Mewujudkan sistem pengawalan dan perseimbangan kuasa • Memberikan hak bersuara kepada rakyat • Mengelakkan penyalahgunaan/ penyelewengan kuasa • Mengelakkan pemusatan kuasa kepada individu atau badan tertentu sahaja 2. Kejayaan/ Kebaikan/ Faedah/ Manfaat yang diperoleh Malaysia hasil daripada pembentukan parti politik Kejayaan/ Kebaikan/ Faedah/ Manfaat yang diperoleh Malaysia hasil daripada pembentukan parti politik ialah … • Berjaya menentang Malayan Union • Berjaya mencapai kemerdekaan • Membentuk Persekutuan Malaysia 1963 • Dapat mengadakan pilihanraya umum lima tahun sekali • Membentuk sebuah negara demokrasi berparlimen • Melindungi hak istimewa orang Melayu dan bumiputera Sabah dan Sarawak • Bekerjasama menentang dan menghapuskan keganasan komunis • Menjadikan agama Islam sebagai rasmi • Menjadikan Bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan • Mengekalkan perpaduan kaum • Meningkatkan ekonomi negara • Mengukuhkan institusi Raja Berperlembagaan • Rakyat menikmati pembangunan ekonomi, politik dan sosial • Membantu negeri-negeri yang kurang maju untuk usaha pembangunan • Meluaskan pasaran barang dagangan • Menjamin keadilan ekonomi • Meningkatkan taraf hidup penduduk luar bandar • Menjalin hubungan diplomatik dengan negara luar • Menjadi contoh negara demokrasi • Meningkatkan imej negara di mata antara bangsa Bengkel Pembinaan Skrip Kertas 3 Sejarah 45 Kuala Langat 2014

×