Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

David lah.2014., sermon articles

131 vues

Publié le

ဆရာေဒးဗစ္လား
ျမန္မာျပည္ လွည္းကူး၊ေဖာင္ၾကီးတြင္ ေမြးဖြားခဲ့သည္။ ထိုင္းႏိုင္ငံမွတဆင့္ ကေနဒါႏိုင္ငံသို႕ မိသားစု၊ အေျခခ်ခဲ့ရာ၊ အသက္၃၀တြင္ သင္းအုပ္ဆရာအလုပ္ စတင္ခဲ့သည္။

၅ႏွစ္ခန္႕လုပ္ခဲ့ျပီး၊ ၂၀၁၃မွ စျပီး၊ ႏိုးၾကားထၾကြျခင္း တရားပြဲမ်ား
အဆက္မျပက္လုပ္ေဆာင္ေနသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံျမိဳ႕ၾကီးမ်ားစြာတြင္ လူေပါင္းမ်ားစြာကိုေ ဟာေျပာႏိုးေဆာ္ေနသူ ဧဝံေဂလိဆရာျဖစ္သည္။ မုရန္မဂၢဇင္းမွ ေဖၚျပခဲ့ျခင္းအခ်ိဳ႕ကို တင္ျပလိုက္ပါသည္။

မာတိကာ
- ဇာတိႏွင့္လုပ္ေဆာင္သူမ်ား စာမ်က္ႏွာ-၁
- ေငြေၾကး စာ-၂
- ေကာင္းကင္ယဥ္ေက်းမႈ စာ-၄
- ဖခင္မ်ားေန႕ ၂၀၁၄ ဇြန္လ စာ-၆
- အလႈေငြ၊ လူအမ်ားၾကီးလာေသာအသင္းေတာ္ (မုရန္) စာ-၉
- မတရားေသာေမထုန္ႏွင့္ကြဲျပားေသာအသင္းေတာ္ စာ-၁၀
- အင္တာဗ်ဴး (အပိုင္း-၁) စာ-၁၁
- အေကာင္းျမတ္ဆံုး (ျမစ္ၾကီးနား) စာ-၁၃
- ျမန္မာလူငယ္ညီလာခံ (ခ်င္းမိုင္) စာ-၁၉
- ဘုရားထံဆပ္ကပ္သူ သိုးမ်ား (စင္ကာပူ) စာ-၂၂
- သမၼာတရားႏွင့္အမွန္တရား (က်မ္းစာေလ့လာျခင္း)၊ ေလာမဲ စာ-၂၅
- ေတာင္ခုႏွစ္လံုး 7 Mountains (ဘန္ေကာက္) စာ-၃၀
- ယူၾတဳ YouTube ကမၻာ့ျမိဳ႕ၾကီးမ်ား တရားေဒသနာ စာ-၃၃

ေအာက္တိုဘာ-၂၀၁၄၊ မုရန္မဂၢဇင္း Website: murann.com

Publié dans : Formation
 • Soyez le premier à commenter

 • Soyez le premier à aimer ceci

David lah.2014., sermon articles

 1. 1. Rev David Lah is a Burmese Revival Evangelist, living in Canada and travel all over the world especially to Burmese Christian Communities. ဆရာေဒးဗစ္လား ျမန္မာျပည္ လွည္းကူး၊ေဖာင္ၾကီးတြင္ ေမြးဖြားခဲ့သည္။ ထိုင္းႏိုင္ငံမွတဆင့္ ကေနဒါႏိုင္ငံသို႕ မိသားစု၊ အေျခခ်ခဲ့ရာ၊ အသက္၃၀တြင္ သင္းအုပ္ဆရာအလုပ္ စတင္ခဲ့သည္။ ၅ႏွစ္ခန္႕လုပ္ခဲ့ျပီး၊ ၂၀၁၃မွ စျပီး၊ ႏိုးၾကားထၾကြျခင္း တရားပြဲမ်ား အဆက္မျပက္လုပ္ေဆာင္ေနသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံျမိဳ႕ၾကီးမ်ားစြာတြင္ လူေပါင္းမ်ားစြာကို ေဟာေျပာႏိုးေဆာ္ေနသူ ဧဝံေဂလိဆရာျဖစ္သည္။ မုရန္မဂၢဇင္းမွ ေဖၚျပခဲ့ျခင္းအခ်ိဳ႕ကို တင္ျပလိုက္ပါသည္။ မာတိကာ - ဇာတိႏွင့္လုပ္ေဆာင္သူမ်ား စာမ်က္ႏွာ-၁ - ေငြေၾကး စာ-၂ - ေကာင္းကင္ယဥ္ေက်းမႈ စာ-၄ - ဖခင္မ်ားေန႕ ၂၀၁၄ ဇြန္လ စာ-၆ - အလႈေငြ၊ လူအမ်ားၾကီးလာေသာအသင္းေတာ္ (မုရန္) စာ-၉ - မတရားေသာေမထုန္ႏွင့္ကြဲျပားေသာအသင္းေတာ္ စာ-၁၀ - အင္တာဗ်ဴး (အပိုင္း-၁) စာ-၁၁ - အေကာင္းျမတ္ဆံုး (ျမစ္ၾကီးနား) စာ-၁၃ - ျမန္မာလူငယ္ညီလာခံ (ခ်င္းမိုင္) စာ-၁၉ - ဘုရားထံဆပ္ကပ္သူ သိုးမ်ား (စင္ကာပူ) စာ-၂၂ - သမၼာတရားႏွင့္အမွန္တရား (က်မ္းစာေလ့လာျခင္း)၊ ေလာမဲ စာ-၂၅ - ေတာင္ခုႏွစ္လံုး 7 Mountains (ဘန္ေကာက္) စာ-၃၀ - ယူၾတဳ YouTube ကမၻာ့ျမိဳ႕ၾကီးမ်ား တရားေဒသနာ စာ-၃၃ ေအာက္တိုဘာ-၂၀၁၄၊ မုရန္မဂၢဇင္း Website: murann.com ဆရာေဒးဗစ္လား ေဖ့စ္ဘုတ္ဓါတ္ပံုျဖစ္သည္။
 2. 2. ဇာ တိ နဲ႕လုပ ္ေဆာင္ ေန သူ မ်ား အ တြက္ .. ေဒဗစ္လား..။ ဟိုး တ ေန႕၊ တ ခ်ိန္ တုန္း က က် ေနာ့္ ကို ေန ရာ မ ေပး ခဲ့ ဘူး၊ အ သံုး မ က် ခဲ့ တဲ့ ဘ ဝ မွာ ႏွစ္ ေပါင္း မ်ား စြာ ေန ခဲ့ ရတယ္။ အခု ေတာ့ ေက်း ဇူး ေတာ္ ေၾကာင့္ တရား ေဟာ ပြဲေတြ နယူဇီလန္၊ စင္ကာပူ၊ ၾသစေၾတလွ်ား၊ အေမရိကား စသျဖင့္.မ်ားစြာ အစီအစဥ္ ေတြ ရွိ ေန တယ္။ အခ်ိန္ အား လံုး ကို က် ေနာ္ ကို ဘု ရား သခင္ အသံုး ခ် ေန တာ ကို ေတြ႕ ရ တဲ့ အခါ ပို ျပီး ဘုရားကို ဆက္ ကပ္ ခ်င္ လာတယ္။ ဘုရား အမႈ ေတာ္ကို ပိုျပီး ထမ္းေဆာင္ခ်င္ လာပါတယ္။ ဘုရားရဲ့ သြန္သင္ခ်က္ေတြကို ပို ျပီး နား လည္ လာပါတယ္။ ခင္ဗ်ားတို႕လည္း ဘုရား သခင္ သြန္ သင္ မႈ ေတြ မသိလိုက္ရပဲ ေျမၾကီး ထဲျပန္ေရာက္ မသြား ပါ ေစ နဲ႕။ စားေသာက္ အလုပ္ လုပ္ျပီး ေျမၾကီး ထဲ ဝင ္သြား တဲ့ လူေတြ အမ်ား ၾကီးပဲ။ က်ေနာ္ ဟာ ႏွစ္ေပါင္း မ်ားစြာ အသံုး မက်၊ ဒုကၡ ေရာက္ ခဲ့ ရ တယ္။ ဒါေတြ ဟာ က်ေနာ့္ ကို ျပဳျပင္ ေန တယ္။ က်ေနာ့္ ေၾကာင့္ လူငယ္ ေတြ မ်ားစြာ ေျပာင္းလဲ လာမယ္ ဆိုတဲ့ ရုပါရံု ကို ရျပီး တဲ့ ေနာက္ မွာ က်ေနာ္ အလကား မေန ေတာ့ ပါဘူး။ ဘုရား သြန္သင္ျခင္း ေတြ ကို နားမလည္တဲ့ လူေတြ၊ လက္ သီး လက္ ေမာင္း တန္း ေန သူေတြ၊ တခါမွား ျပီး နား မလည္ ေသး ပဲ၊ ေနာက္ တစ္ေယာက္ နဲ႕ ထပ္မွား တယ္၊ အဲ ဒီ လို ဆက္ လုပ္ ေနတယ္.. မ ရ ဘူး။ ေနာက္ဆံုး ေလာကၾကီးထဲကေန ခင္ဗ်ား ဘာမွမဟုတ္ပဲ ထြက္သြား၊ ေသသြားရေတာ့မယ္။ ေလာက အတြက္ လည္း တန္ဘိုး မရွိ ဘူး။ မိသားစု အတြက္ လည္း အက်ိဳး မရွိ ဘူး၊ အိမ္ေထာင္ အတြက္ လည္း တန္ဘိုး မရွိ ဘူး။ ႏိုင္ငံေတာ္ အတြက္ လည္း တန္ဘိုး မရွိ ဘူး။ ေနာက္ဆံုး အသံုး မက်ပဲ ေသဆံုး သြားတဲ့ အေျခအေန မျဖစ္ ေစ ခ်င္ ဘူး။ ခင္ဗ်ား တို႕ အေပၚ မွာ ဘုရား အၾကံ အစည္ ရွိပါ တယ္။ ဟာ ေလ လု ယ...။ . Who listen/read this 5 minutes clip, God Bless You, ... Go much better Christian Life.... (Murann) Murann Ezine shared Jhon Newton's video. Yesterday at 4:47am ·
 3. 3. Murann Ezine added 3 new photos. October 2 at 6:42am · ေငြေၾကး အေၾကြးေက်ဖို႕ဆုေတာင္းတဲ့လူ၊ ဆုေတာင္းခံတဲ့လူေတြ အမ်ားၾကီးရွိပါတယ္။ ဘုရားသခင္က က်ိဳးပဲ့ေက်မြေသာႏွလံုးသားနဲ႕ ေနာင္တရျပီး၊ ေယရႈထံျပန္လာသူကို အျမဲလက္ခံပါတယ္။ ဆုေတာင္းခ်က္ကို နားေညာင္းပါတယ္။ ဆုေတာင္းရင္ ..ဆံုးျဖက္ခ်က္ခ်ရပါတယ္။ ဒီတခါအေၾကြးေက်သြားရင္ ...ေနာက္တခါဘယ္ေတာ့မွ..အေၾကြးမယူေတာ့ဘူး။ ငတ္ျပတ္ဒုကၡေရာက္သြားပါေစေတာ့..သူမ်ားဆီက အေၾကြးဘယ္ေတာ့မွ ထပ္မယူေတာ့ပါဘူး..လို႕ ဆံုးျဖတ္ခ်က္၊ ခိုင္မာစြာခ်ႏိုင္ရင္..အေၾကြးေက်ျပီး၊ တကယ္လဲ ေနာက္တခါ အေၾကြးမတင္ေတာ့ပါဘူး။ ငါ့အေၾကြးေတြ ေက်ပါေစ...လို႕ ဘုရားေက်ာင္းမွာဆုေတာင္း၊ ဆရာေတြလာတိုင္း အလႈေငြေပး..ဆုေတာင္းခ်က္တင္... ေက်းဇူးေတာ္ေၾကာင့္၊ပိုက္ဆံေတြ ရလာျပီး၊..အေၾကြးေတာ့ ေက်ေကာင္းေက်သြားပါမယ္။ ဒါေပမဲ့ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မရွိ၊ မျပတ္သားေတာ့..ေနာက္တႏွစ္ေလာက္ၾကာတဲ့အခါ အေၾကြးေတြ ထပ္တင္လာျပန္တယ္။ အဲဒီလို မျဖစ္သင့္ပါဘူး။ တခါျဖစ္ဘူးရင္လဲ ..ေနာက္တခါ ၾကိဳးပဲေၾကြမြတဲ့စိတ္နဲ႕ ထပ္မံဆုေတာင္းရင္.. ဘုရားေကာင္းၾကီးေပးပါေသးတယ္။ ဒီလို ...ေကာင္းၾကီးေတြ ရျပီး၊ ေလာကမွာ ေငြေၾကြးဖိစီးမႈကို အဆက္မျပတ္ခံစားေနရသူေတြ ရွိပါတယ္။ မလြတ္ေျမာက္ႏိုင္ပါဘူး။ ေေေေေေ ေငြေၾကး၊ အေၾကြးဖိစီးမႈက လြတ္ေျမာက္ႏိုင္တဲ့နည္းလမ္းကေတာ့ ..ဆံုးျဖတ္ခ်က္တခု.. ေနာက္ကိုဘယ္ေတာ့မွ အေၾကြးမယူေတာ့ပါဘူး... ဆိုတဲ့ ဆံုးျဖတ္ခ်က္၊ ဂတိတစ္ခုေတာ့ ဘုရားနဲ႕မွန္ကန္ဖို႕၊ လိုပါတယ္။ . ဆႏၵရွိယံုနဲ႕ မရပါဘး။ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ဖို႕ လိုပါတယ္။ . ေငြေၾကးနဲ႕ပါတ္သက္ျပီး၊ ေငြရလာရင္ ဘာလုပ္မလဲ ေမးခြန္းကို က်မ္းစာနဲ႕အညီ တိုးပြားေအာင္လုပ္မယ္ ေျဖပါတယ္။ အမွန္က ဘုရားပိုင္တဲ့ပိုက္ဆံ... ဆယ္ဖို႕တစ္ဖို႕ေပးပစ္လိုက္ဖို႕ျဖစ္ပါတယ္။ လူမ်ားစြာက ဆယ္ဖို႕တစ္ဖို႕ ဖယ္လိုက္ဖို႕ေတာ့ ဦးစြာသတိရၾကတယ္.. ဒါေပမဲ့ ဘယ္လို႕ေပးရမယ္ဆိုတာ.. ဆံုးျဖတ္ခ်က္မျပတ္သားပါဘူး။ ကိုယ္နည္းကိုယ့္ဟန္နဲ႕ ..ဆုေတာင္းျပီး၊ စိတ္အလိုဆႏၵအတိုင္း ဆယ္ဖို႕တစ္ဖို႕ေငြကို သံုးၾကတယ္။ ေပးၾကပါတယ္။ တစ္ခ်ိဳ႕ မိဘကိုေပးတယ္။ မိဘက ကိုယ္ကို ဝိညာဥ္ခြန္အားေပး၊ ဆုေတာင္းေပး၊ ဖုန္းအျမဲဆက္ျပီး ဘုရားကိုနံပတ္တစ္ ထားဖို႕အားေပးတတ္တဲ့ မိဘာမ်ားအတြက္ ဆယ္ဖို႕တစ္ဖို႕ ေပးခ်င္ေပးႏိုင္ေပမဲ့...တကယ္ေတာ့၊ ဆယ္ဖို႕တစ္ဖို႕ဆိုတာ
 4. 4. ထားဖို႕အားေပးတတ္တဲ့ မိဘာမ်ားအတြက္ ဆယ္ဖို႕တစ္ဖို႕ ေပးခ်င္ေပးႏိုင္ေပမဲ့...တကယ္ေတာ့၊ ဆယ္ဖို႕တစ္ဖို႕ဆိုတာ ..အသင္းေတာ္ကို ေပးတာ အမွန္ကန္ဆံုး၊ က်မ္းစာနဲ႕အညီဆံုးပါ။ . ကိုယ္ကို ဝိညာဥ္ခြန္အားေပးတဲ့ အသင္းေတာ္ကို ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ျပီးေပးရမယ္။ ကိုယ္တက္တဲ့အသင္းေတာ္ကို ေပးလိုက္တာအေကာင္းဆံုးပါ။ ကိုယ့္ကိုဝိညာဥ္ခြန္အားေပးတဲ့ ဥပမာ အမ္စီေအ အသင္းေတာ္ကို ေပးမယ္ဆိုရင္လဲ၊ ကြ်န္ေတာ္လည္း ကေနဒါမွာေနေပမဲ့ ခြန္အားရတဲ့ အမ္စီေအအသင္းေတာ္ကို ေပးပါတယ္။ အေျပာေကာင္းျပီး၊ အလႈေငြေကာက္ခံလာတိုင္း အီမိုးရွင္းနဲ႕ခဏတာထိေတြ႕ျပီး ေပးတာမ်ိဳးေတြ ရွိတတ္၊ ျဖစ္တတ္ပါတယ္။ ကိုယ့္ကို ထိေတြ႕တဲ့ ဝိညာဥ္ခြန္အားေပးတဲ့ အသင္းေတာ္ကို ေပးလိုက္တာ အေကာာင္းဆံုးပါ။ . လူမႈေရးအရ အားနာျပီး ဘုရားေက်ာင္းကို လာတာမ်ိဳးလဲ မလုပ္ပါနဲ႕။ ဆရာပီတာနဲ႕ ရင္းႏွီးလို႕၊ အားနာလို႕၊ ေခၚလို႕ လာရတာမ်ိဳး ..ျဖစ္ေနရင္လဲ ဒါမ်ိဳးဟာ Family Business လုပ္သလိုျဖစ္ေနပါတယ္။ အိႏၷိယႏိုင္ငံမွာ ခရစ္ယာန္သာသနာ ဘာေၾကာင့္ မထြန္းကားသလဲဆိုတာ့ မိသားစုလုပ္ငန္းလို လုပ္ကိုင္လို႕ျဖစ္ပါတယ္။ စီးပြားေရးမ်ာ အေဖစီးပြားေရးကို သားကျပန္လုပ္၊ ေျမးကဆက္လုပ္.. မိသားစုစီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ိဳးေတြ အိႏၷိယမွာ ရွိပါတယ္။ ခရစ္ေတာ္အလုပ္ကို ဒီလိုလုပ္ရင္ မၾကီးပြား၊ မတိုးပြားႏိုင္ပါဘူ။ . ျျ ျမန္မာျပည္ ကြန္ဖရင့္တစ္ခုမွ ဆရာၾကီးေတြ အမ်ားၾကီးနဲ႕ ေဒဗစ္လား၊ ငယ္ရြယ္ေပမဲ့ ေက်းဇူးေတာ္ေၾကာင့္ တက္ေရာက္ခြင့္၊ နားေထာင္ခြင့္ ရခဲ့ပါတယ္။ ဘာေတြမ်ား ေဆြးေႏြးၾကသလဲလို႕ နားေထာင္ၾကည့္ေတာ့ အမႈေဆာင္သားသမီးေတြ ၊ အမႈေဆာင္ျပန္ျဖစ္ဖို႕ ဘယ္လိုလုပ္ရမလဲ..ဆိုတာ ေဆြးေႏြးၾကတယ္။ မွားတယ္လို႕ ခံယူပါတယ္။ . ဧလိယ နဲ႕ ဧလိရွဲ အမ်ိဳးမေတာ္ပါဘူး။ ေမာေရွနဲ႕ေယာရႈ အမ်ိဳးမေတာ္ပါဘူး၊ ရွင္ေမြလနဲ႕ဒါဝတ္ အမ်ိဳးမေတာ္ပါဘူး။ သူ႕ေနရာကို ဆက္ခံဖို႕ အမ်ိဳးေတာ္စရာမလိုပါဘူး။ ဒါမ်ိဳးမွ ဘုရားသခင္အမႈေတာ္ကို ေရြးေကာက္ျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ ထြန္းလင္းေစပါတယ္။ . သင္ရွိတဲ့ေနရာမွ အလင္းလင္းေနဖို႕ျဖစ္ပါတယ္။ . ဒီေခတ္ကာလမွာ အမႈေဆာင္ျဖစ္မွ ဘုရားအလုပ္လုပ္တာမ်ိဳး မရွိေတာ့ပါဘူး။ စီးပြားေရးလုပ္ရင္း အမႈေဆာင္ႏိုင္ရပါမယ္။ ဆရာဝန္လုပ္ရင္၊ သူနာျပဳလုပ္ရင္း ..အမႈေတာ္ေဆာင္ႏိုင္ရပါမယ္။ Brighten the conor where you are ... ဆိုတဲ့အတိုင္း သင္ရွိတဲ့ေနရာမွာ အလင္းလင္းေနဖို႕ ျဖစ္ပါတယ္။ အသက္ရွင္ေနတံုးမွာပဲ ကိုယ့္ကို တကယ္ ကယ္တင္တဲ့ ၊ ငါတို႕အျပစ္အေတြက္ ေယရႈအေသခံသြားတယ္။ အဲဒီေယရႈကို ငါယံုၾကည္တယ္.. ဆိုတဲ့အေၾကာင္း ..ေျပာပါ။ . ခႏၱာေသျခင္းနဲ႕ ထာဝရေသျခင္း ၂မ်ိဳးရွိပါတယ္။ ခႏၱာကေတာ့ ေသသြားေပမဲ့.. ထာဝရေသျခင္းဆိုတဲ့ ငရဲကို မေရာက္ဖို႕ လူေတြကို ကယ္တင္ျခင္းတရား၊ ေဟာေျပာရပါမယ္။ ဒါေၾကာင့္.. ၁။ မိမိကို ထားတဲ့ေနရာမွာ ဘယ္ေနရာပဲရွိပါေစ၊ အေကာင္းဆံုးကို ေမွ်ာ္လင့္ပါ။ Hope for the best. ဥပမာ.. အသက္၄၀ျပည္လဲ အိမ္ေထာင္ေကာင္း၊ က်ဖို႕ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ထားပါ။ (ရယ္စရာ) ၂။ အဆိုးဆံုးကိုလဲ ရင္ဆိုင္ဖို႕ ျပင္ထားပါ။ Prepare for the worst. အိမ္ေထာင္မက်ေသးရင္လဲ ဘုရားအလုိေတာ္ကို လက္ခံပါ။ အဆိုးဆံုးကေတာ့ ခရစ္ေတာ္ကိုယ္တိင္ ခံယူသြားတဲ့ လက္ဝါးကပ္တိုင္ပဲ။ အဲဒီထက္ ဆိုးတာမရွိေတာ့ပါဘူး။ ေယရႈကိုယ္တိုင္ ဤခြက္ကို လြန္သြားႏိုင္ရင္ လြန္ပါေစ ..ဆုေတာင္းေပမဲ့၊ အလိုေတာ္ကို ကားတိုင္တက္ဖို႕ ..ျဖစ္လို႕ ..အဆိုးဆံုးကို ခံယူသြားတယ္။ အဲဒီ အဆိုးဆံုးကို ေက်ာ္လြန္သြားတဲ့အခါ ..ထာဝရအသက္ရတယ္။ ၃ရက္ေျမာက္တဲ့ေန႕မ်ာ .. ရွင္ျပန္ထေျမာက္ျခင္းကို ရတယ္။ အသက္ျပန္ရွင္တဲ့ ေယရႈရဲ့ ပံုသက္ေသရွိပါတယ္။ အဆိုးဆံုးကို ခံဖို႕ ျပင္ဆင္ထားပါ။ ၃။ အေကာင္းဆံုုးကို လုပ္ဆာင္ပါ။ Do your best..ေရာက္တဲ့ေနရာ၊ ရွိတဲ့ေနရာမွာ စိတ္ပ်က္၊ ပ်င္းယိ၊ ေတြေဝမေနပဲ ကုိယ္လုပ္ရမဲ့အလုပ္ကို .. အေကာင္းဆံုးလုပ္ေဆာင္ပါ။ ဝင္ေငြမရွိ၊ အလုပ္မရွိ ျဖစ္ေနလဲ၊ အေၾကြးေတြ တင္ေနလဲ.. ဘုရားကို နံပါတ္တစ္၊ ဘုရားကို စြဲျမဲဆပ္ကပ္ပါ။ ဒူးေထာက္ဆုေတာင္းပါ။ လုပ္စရာေတြ ေပၚလာပါလိမ့္မယ္။ ဘုရားမတတ္ႏိုင္တာ မရွိပါဘူး။ လူေတြကေတာ့ .. အားကိုးရင္.. ပိုျပီးခက္ခဲလာတတ္ပါတယ္။ ဘုရားကို အားကိုးျပီး အေကာင္းဆံုး လုပ္ေဆာင္ပါ... အားလံုးကို ဘုရားသခင္ေကာင္းၾကီးေပးပါေစ...
 5. 5. အားလံုးကို ဘုရားသခင္ေကာင္းၾကီးေပးပါေစ... ******* သက္ေသခံခ်က္။ မယံုၾကည္သူ အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦး မမာလာ.. သက္ေသခံပါတယ္။ ၃ၾကိမ္တိုင္ သားပ်က္က်ခဲ့ပါတယ္။ miscarriage ျဖစ္ျပီး၊ ဗိုက္ေအာင့္.. အသားေရခမ္းေျခာက္၊ အားနည္းျပီး စိန္႕ဖ၇စ္စစ္ ေဆးရံုမွာ ဝမ္းနည္းစြာနဲ႕ ကုသ၊ ေဆးစစ္ခံပါတယ္။ အေမရိကားေရာက္ျပီး ၃ႏွစ္ၾကာတဲ့အခ်ိန္ .. ျဖစ္ခဲ့ျပီး၊ ခင္ပြန္းသည္က ဆရာေဒဗစ္လား တရားေဟာတဲ့ဆီ ေခၚသြားပါတယ္။ ၂ရက္နားေထာင္ျပီး၊ ၃ရက္ေျမာက္ေန႕မွာ ... ေရွ႕ထြက္၊ ဆုေတာင္းခံဖို႕ျဖစ္လာပါတယ္။ ဘယ္ဖက္ရင္ဖတ္နာတဲ့ သူမ .. ဝမ္းေျမာက္စြာနဲ႕ အိမ္ျပန္လာခဲ့ပါတယ္။ ဘုရားကို ဘယ္လိုဆက္ကပ္ရမယ္ သိလာပါတယ္။ က်ိဳးပဲေက်မြတဲ့ ႏွလံုးသားနဲ႕ ကိုယ့္အျပစ္ေတြကို ဝန္ခံ၊ မိမိကို ကယ္တင္တဲ့ ကယ္တင္ရွင္ ခရစ္ေတာ္ကို လက္ခံခဲ့ပါတယ္။ ေရာဂါေတြလဲ ေပ်ာက္ကင္းသက္သာခြင့္ ခံစားရေၾကာင္း မ်က္ရည္နဲ႕ သက္ေသခံသြားပါတယ္။ အဂၤလိပ္လို ဘာသာျပန္အမ်ိဳးသားတစ္ဦးက ကူညီ ဘာသာျပန္ ေျပာျပေပးခဲ့ပါတယ္။ Murann Ezine June 17 · ဘုရားအလုပ္လုပ္ျပီဆိုရင္ လိုအပ္တဲ့အရာမ်ားကို ဘုရားက ေပးလာပါတယ္။ ေျပာခ်င္တာက .. အေမရိကားႏိုင္ငံက ခ်မ္းသာတယ္။ အေမရိကားႏိုင္ငံကို ကိုယ္စားျပဳထားတဲ့ အီသီယိုပီးယားမွာရွိတဲ့ အေမရိကန္ သံရ့ုံး၊ အီသီယိုပီးယားႏိုင္ငံမွာလဲ အေမရိကန္သံရံုးရွိတယ္ေလ..။ အီသီယိုးပီးယား ဘယ္ေလာက္ဆင္းရဲ၊ ဆင္းရဲ။ အဲဒီဆင္းရဲျခင္းက အေမရိကန္သံရံုးကို ဒုကၡေပးသလား။ သြားျပီးေတာ့ Affect ျဖစ္သလား..။ မျဖစ္ဘူး..။ အီသီယိုးပီးယားမွာ ေရေတြမရွိဘူး။ ဒါေပမဲ့ .. အီသီယိုးပီးယားမွာရွိတဲ့ အေမရိကန္ကို ကိုယ္စားျပဳထားတဲ့ အေမရိကန္သံရံုးၾကီးကေတာ့ ေရေတြ အျပည့္ပဲ။ ဘယ္က ေထာက္ပံ့ေၾကးနဲ႔ သူေနေနတာလဲ။ အေမရိကားက ေထာက္ပံ့ေၾကးနဲ႔ သူေနေနတာ။ အီသီယိုးပီးယာမွာ မစားႏိုင္တဲ့ Cheese သူစားေနရတယ္။ ..အီသီယိုးပီးယားမွာ မစားႏိုင္တဲ့ အစားအစာေတြအားလံုး အီသီယိုးပီးယားမွာရွိတဲ့ အေမရိကန္သံရံုးက အကုန္စားႏိုင္တယ္။ ေျပာခ်င္တာက .. အေရးၾကီးတာ ဒီေန႔ ခရစ္ယန္ေတြျဖစ္ရက္နဲ႔ ၀ိညဥ္၊ခႏၱာ ဆင္းရဲမြဲေတေနတာက ဘာသာေရးသမားေတြ မ်ားတယ္။ ႏိုင္ငံေတာ္အတြက္ အသက္မရွင္ၾကလို႔...။ အေမရိကားႏိုင္ငံၾကြယ္၀တယ္။ ႏိုင္ငံၾကြယ္၀တယ္ဆိုတာ သိေစခ်င္လြန္းလို႔ သူတို႔က ဘာလုပ္တယ္သိလား၊ သူတို႔ Culture ကို ျပတယ္။ အံ့ၾသစရာေကာင္းတာကို ကြ်န္ေတာ္ေျပာမယ္။ ဘယ္ႏိုင္ငံေရာက္ေရာက္ အဲဒီႏိုင္ငံရဲ့ပံုစံကို သူတို႔ လံုး၀မတုဘူး။ အေမရိကန္ႏိုင္ငံ သံရံုး ရွိတဲ့ေနရာမွာ သြားၾကည့္ၾကည့္၊ အီသီယိုပီးယားမွာေရာက္ေရာက္၊ ဟိုး .. ဂ်ပန္မွာေရာက္ေရာက္.. ဘယ္ေနရာေရာက္ေရာက္၊ ဂ်ပန္မွာရွိတဲ့ အေမရိကန္သံရံုးကို ေျပာျပမယ္။ အဲဒီ အေမရိကန္သံရံုးထဲမွာ ဂ်ပန္ပစၥည္း တခုမွမရွိဘူး။ ၾကည့္...။ လံုး၀ရွိခြင့္မေပးဘူး။ ၀တ္တာလည္း ဂ်ပန္လို လံုး၀မ၀တ္ဘူး။ အေမရိကန္သံရံုးထဲမွာ သြားၾကည့္လိုက္၊ အလုပ္သမားအားလံုးလဲ အေမရိကန္အ၀တ္အစားပဲ ၀တ္ရတယ္။ အေမရိကန္ေတြ ၀တ္တဲ့ပံုစံအတိုင္းပဲ သူတို႔၀တ္ရတယ္။ ဘာေၾကာင့္လဲသိလား။ သူတို႔ Culture ကို သူတို႔ထိန္းထားတယ္။ ဒီေန႔ ကြ်န္ေတာ္တို႔ေကာ ႏိုင္ငံသားတေယာက္ျဖစ္ရင္ ကြ်န္ေတာ္တို႔ Culture ကို မထိန္းသင့္ဘူးလား။ ... ကြ်န္ေတာ္တို႔ Culture ကြ်န္ေတာ္တို႔ ိုထိန္းရမယ္။ Culture ဆိုတဲ႔ ယဥ္ေက်းမႈ ..အိုေက၊
 6. 6. မထိန္းသင့္ဘူးလား။ ... ကြ်န္ေတာ္တို႔ Culture ကြ်န္ေတာ္တို႔ ိုထိန္းရမယ္။ Culture ဆိုတဲ႔ ယဥ္ေက်းမႈ ..အိုေက၊ ႏိုင္ငံသားတေယာက္ ယဥ္ေက်းမႈ ထိန္းသိမ္းရမယ္။ ကြ်န္ေတာ္တို႔ ပံုစံကိုၾကည့္ရင္ ဥပမာ ေဆာ္လမြန္မင္းၾကီးရဲ့ အသက္တာကိုၾကည့္ရင္ ေဆာ္လမြန္စကားတခြန္းမွ မေျပာပဲနဲ ့ ေဆာ္လမြန္ကိုးကြယ္တဲ့ဘုရားကို ေရွဘျပည္က မိဘုရား ကိုးကြယ္ဖို႔ ျဖစ္သြားတယ္။ ဘာျဖစ္လို႔လဲ .. ေဆာ္လမြန္နဲ ဘုရားနဲ႔အဆက္ရွိတယ္။ အစပိုင္းမွာ အစပ္ေတာ္ေတာ္ရွိတယ္။ ေနာက္ပိုင္း သူက်ဆင္းသြားတယ္။ ၀မ္းနည္းစရာေတာ့ ေကာင္းတယ္။ အစပိုင္းမွာ ဘုရားနဲ႔ အဆက္ရွိသူတိုင္းက ေဆာ္လမြန္လိုျဖစ္ခ်င္တာ။ ဒီကေန႔ ကြ်န္ေတာ္တို႔ အသက္တာကိုၾကည့္ပါ။ ကြ်န္ေတာ္တို႔ ျဖစ္ခ်င္တိုင္းျဖစ္ဖို႔ ဘုရားက အလိုေတာ္ရွိတယ္။ ဟာ.. ဒီလူလိုျဖစ္ခ်င္လိုက္တာ.. ျဖစ္ခ်င္လိုက္တာကြာလို႔ ဆိုရင္ ကြ်န္ေတာ္တို႔ Culture ကို ထိန္းထားရတယ္။ ေကာင္းကင္ႏိုင္ငံ .. ဘုရားသခင္ႏိုင္ငံထဲမွာ Living Together မရွိဘူး။ Culture ထိန္းပစ္လိုက္ရတယ္ ..သိလား။ ငါတို႔ Culture ထဲမွာ Living Together မေနဘူးကြ။ ငါတို႔ Culture မွာ လက္ထပ္ျပီးမွ ဆက္ဆံတယ္ကြ။ ငါတို႔ရဲ့ ယဥ္ေက်းမႈမွာ အရက္မေသာက္ဘူးကြ၊ ငါတို႔ယဥ္ေက်းမႈမွာ ဘိန္းမစားဘူးကြ..။ ငါတို႔ယဥ္ေက်းမႈမွာ မိန္းမ မလိုက္စားဘူးကြ။ ငါတို႔ယဥ္ေက်းမႈမွာ မေကာင္းတဲ့ကား မၾကည့္ဘူးကြ။ ငါတို႔ယဥ္ေက်းမႈမွာ သြားေတြ ေပညွစ္ေနေအာင္ ကြမ္းမစားဘူးကြ..။ ႏိုင္ငံယဥ္ေက်းမႈကို ကြ်န္ေတာ္တို႔က လံု၀ထိန္းထားတာ..။ ျပီးေတာ့မွ ဒါပဲလားဆိုေတာ့ မဟုတ္ဘူး။ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံမွာရွိတဲ့ အေမရိကန္သံရံုးသြားလိုက္။ ဂ်ပန္စာ တခုမွ မစားရဘူး။ အေမရိကန္အစာေတြပဲ ခ်ေကြ်းတာ။ သူတို႔ ဘာပဲစားသလဲ .. စားျပတာ။ ငါတို႔က အေမရိကန္ေတြျဖစ္တယ္ကြ။ ငါတို႔က အေမရိကန္ေတြျဖစ္တယ္ကြ။ ငါတို႔က အေမရိကန္ေတြျဖစ္တယ္ကြ။ .. အေမရိကန္အစာပဲ စားတာကြ။ ဒါပဲလား .. မဟုတ္ဘူ။ သံရံုမွာ စားဖူးတဲ့လူေတြ ရွိသလား။ ကြ်န္ေတာ္ကေတာ့ ေက်းဇူးေတာ္ေၾကာင့္ စားဖူးပါတယ္။ ေက်းဇူးေတာ္ပါ။ ဘုရားရဲ့အမႈေတာ္ ေဆာင္လာရင္ ဘာမွမဟုတ္တဲ့ ကြ်န္ေတာ္ ေဒးဗစ္ဟာလဲ သံရံုးေတြဘာေတြ သြားစားရတယ္။ မစားတတ္ေတာ့ သူမ်ားေတြ ဘယ္လိုစားတယ္ဆိုတာ ေရွာက္ၾကည့္ျပီးေတာ့... ဇြန္းေတြကလည္း အမ်ားၾကီး၊ အရွက္ေတြ ကြဲေတာ့မလို႔ .(ရယ္သံမ်ား) ..အဲဒီဇြန္းကအစ...အေမရိကန္ တံဆိပ္နဲဗ်။ American Flag ေလ..။ အသားတံဆိပ္ရိုက္ထားတာ။ ဇြန္းကလည္း ဘာေဖၚျပသလဲဆိုေတာ့ ဒီဇြႏ္းက ငါတို႔အေမရိကားက လုပ္တဲ့ဇြန္းကြ၊ ပန္းကန္.. အံမယ္၊ ပန္းကန္ေရႊ႔လို႔မရေအာင္ .. အေပၚနဲ႔ေအာက္ အလံရွိတဲ့ေနရာမွာ လံုး၀ေရႊ႔လို႔မရေအာင္ ပန္းကန္ကို ဒိအတိုင္းထားထားရတယ္။ Culture ကို အဲဒီလိုထိန္းတာ..။ ကြ်န္ေတာ္တို႔က ႏိုင္ငံသားဆိုရင္ ..ကြ်န္ေတာ္တို႔ ႏိုင္ငံသားရဲ့အေတြးအေခၚ ဒီကေန႔ ကြ်န္ေတာ္တို႔ စထည့္ၾကရေအာင္။ ဒီႏိုင္ငံေရာက္ရင္ ကြ်န္ေတာ္တို႔ ပုဆိုးေတြ၊ ထမီေတြ သိပ္မ၀တ္ၾကေတာ့ဘူးေလ။ ထိုင္းႏိုင္ငံေရာက္ေတာ့ ထိုင္းပံုစံ၀တ္ၾကတယ္ မဟုတ္ဘူးလား။ လုပ္ခ်င္တာလုပ္ပါ။ ဒါေပမဲ့ အေရးၾကီးတယ္..ဒါေပမဲ့ အေရးၾကီးဆံုးကေတာ့ ႏိုင္ငံျခားတေယာက္ရဲ့ Culture ကိုေတာ့ ထိန္းရမယ္။ ယဥ္ေက်းမႈကို ထိန္းရမယ္။ သူတို႔ထိန္းထားတာ .. အျပက္ထိန္းထားတာ။ ျပီးေတာ့ စီးတဲ့ကား..။ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံေရာက္လို႔ ဂ်ပန္ကားေကာင္းေတာ့ ဂ်ပန္ကားမစီးဘူးဗ်..။ အေမရိကား အေကာင္...ဆံုးကားကို ဂ်ပန္မွထုတ္ျပီးေတာ့ ၾကြားတာ။ ေျပာင္ေနတာပဲ။ သံအမတ္ၾကီးကလည္း ေျပာထားတယ္။ အဲဒီကား.. ေကာင္းေကာင္းေဆးထား။ ေဆးရတယ္..။ ေဆးရံုတင္မကဘူး။။ ေဆးသုတ္၊ ေျပာင္ေနေအာင္ ေဆးသုတ္ရတယ္။ ျပီးေတာ့မွ ဒီသံအမတ္ Ambassador ဆိုတာ သံအမတ္ၾကီးေပါ့ .. သံအမတ္ၾကီးက ဦးထုပ္နဲ႔။ အေမရိကားကေတာင္ ရိုးရိုးလာတာမဟုတ္ဘူး။ တက္ကဆက္က Taxas ကလာတဲ့ ဦးထုပ္အၾကီး...ၾကီးနဲ႔.။ ျပီးေတာ့ သူအေမရိကန္ျဖစ္တယ္။ တက္ကဆက္ကလာတယ္ဆိုတာ သိေအာင္ အမိုးဖြင့္ကားၾကီးနဲ႔ .. ဟာ...အမိုးပြင့္၊ ေမာင္းထြက္သားတာ..လူေတြက ၀ိုင္းၾကည့္ေနရတာ။ သူလုပ္ေနတာ အလကားလုပ္ေနတာမဟုတ္ဘူး။ ၾကြားေနတာ... (ရယ္သံမ်ား)။ ဘာၾကြားတာလဲသိလား.. ငါအေမရိကန္ႏိုင္ငံသားျဖစ္တယ္။ ငါ့ႏိုင္ငံ ဘယ္ေလာက္ၾကြယ္၀သလဲ ..ၾကည့္...ဆိုျပီး ခ်ပစ္တာ။ အခုေတာ့ ဘုရားသားသမီးေတြ၊ ႏိုင္ငံေတာ္သားသမီးေတြ .. ၾကည့္...ဆိုျပီး မေျပာႏိုင္ဘူး။ သူမ်ားကိုပဲ ေရွာက္ၾကည့္ျပီး...သူမ်ားကိုအားက်ေနၾကတယ္။ ကိုယ္က ဘုရား အေဖက သနားလိုက္တာ။ အေဖက ငါ ဒါေလာက္ ၾကြယ္၀ရဲ့သားနဲ႔ ငါ (ဘုရား)ကို အားမကိုးဘူး။ သူမ်ားကို ေရွာက္ၾကည့္ေနတယ္။ ညီအစ္ကိုေမာင္ႏွမမ်ားတို႔ .. ဟာသေလးေတာ့ျဖစ္မယ္။ ဒါေပမဲ့ ဘုရား၀မ္းနည္းေနတယ္။ ဘာျဖစ္လို႔လဲ။ ဘာလဲ ..Culture ..ငါ ဟာ ဘုရားႏိုင္ငံသား။ ဘုရားရဲ့ Culture ျဖစ္ေနရမယ္။ ဆေရာေဒးဗစ္လား ဘန္ေကာက္ျမိဳ႔တြင္ပို႔ခ်ေသာ 7 Mountains , Part(3) က်မ္းစာသင္တန္းမွ ဘုရားကိုအားကိုးရန္ မွ ေကာက္ႏုတ္သည္။ မုရန္ Link;
 7. 7. Rev David Lah 2014 06 15 sermon ဖခင္မ်ားေန႕ (အမ္စီေအ၊ ဘန္ေကာက္) သခင္ေယရႈအေၾကာင္းႏွင့္အသီးသီးေသာစပါးေစ့၊မ်ိဳးေစ့ ဓမၼဆရာ(၃)မ်ိဳးရွိပါတယ္။ ၁။ သင္းအုပ္ဆရာ (Pastor) - မလြယ္ပါဘူး။ အသင္းသားမ်ားနဲ႕အျမဲေတြ႕ျမင္၊လုပ္ကိုင္ရေတာ့ ပံုသက္ေသအမ်ားၾကီးျပရပါတယ္။ ၂။ ဧဝံေဂလိဆရာ (Evangelist) - ေယရႈေကာင္းျမတ္ျခင္းမ်ားကိုမယံုၾကည္သူမ်ားထံ၊ လိုက္လံေျပာရပါတယ္။ ေျပာျပီးထြက္ခြာသြားပါတယ္။ သိပ္မခက္ပါဘူး။ ၃။ ရီဘိုင္းဘယ္လစ္ (Revivalist) - ယံုၾကည္သူမ်ားကို၊ အသစ္တဖန္ေမြးဖြားေစသူ ျဖစ္ပါတယ္။ . . သင္းအုပ္ဆရာ။ က်ေနာ္ အသက္၃၀မွာ ရူပါရံုရျပီး၊ ကေနဒါႏိုင္ငံမွာ သင္းအုပ္လုပ္ခဲ့ရပါတယ္။ အျမင္မတူတဲ့အသင္းသားမ်ားၾကားမွာ အလြန္ခက္ခဲျပီး၊ စိတ္ဓါတ္က်ခဲ့ရ၊ ဘာေၾကာင့္ဘုရားအလုပ္လုပ္တာ ပင္ပမ္းေနရသလဲ၊ ဆိုျပိး ကိုယ္ေတာ့ကိုေမးပါတယ္။ ၂၁ရက္၊ ေရပဲေသာက္ျပီး၊ အစာေရွာင္ဆုေတာင္းတဲ့အခ်ိန္မွာ အသီးသီးတဲ့အသက္တာအတြက္ ရူပါရံုမ်ားရရွိပါတယ္။ ေပါ့ပါးလာပါတယ္။ သင္းအုပ္ဆရာကေန ရီဘိုင္ဘယ္လစ္စ္ အျဖစ္ ကမၻာအႏွံ႕လိုက္လံေဟာၾကားဖို႕ ဒုကၡဆင္းရဲမ်ားစြာနဲ႕ အစျပဳခဲ့ပါတယ္။ . ဧဝံေဂလိဆရာ။ ျမန္မာျပည္ခရီးစဥ္မွာ အလြန္ေဟာေျပာ၊ သိပ္ေကာင္းလွတဲ့ ဆရာမတစ္ဦး၊ အဖြဲ႕ထဲပါလာျပီး၊ ေလယဥ္ခရီးအတူထြက္ၾကတယ္။ ေလယဥ္စက္ခ်ိဳ႕ယြင္းတယ္ ေက်ျငာတဲ့အခ်ိန္မွာ အဲဒီဆရာမၾကီးက ေဘးနားထိုင္တဲ့ သင္းအုပ္ဆရာကို ထုထုျပီး၊ ငိုယိုျမည္တမ္းပါတယ္။ ေက်းဇူးေတာ္ေၾကာင့္ ေလယဥ္မႈးက ေတာ္ေတာ္ကြ်မ္းက်င္ပါတယ္။ အခ်ိန္အေတာ္ၾကာျပီးမွ စက္တစ္လံုးထဲနဲ႕ ေလယဥ္ကြင္းျပန္ဆင္းလာႏိုင္ပါတယ္။ ေလယဥ္ေအာက္ေရာက္တဲ့အခ်ိန္ အဖြဲ႕သားအားလံုးက အဲဒီဆရာမကို ဝိုင္းျပီး၊ လက္တင္ဆုေတာင္းေပးရပါတယ္။ သူမ်ားကို ေျပာင္းလဲ၊ခြန္အားရေအာင္ အလြန္အေျပာေကာင္းလွေပမဲ့ သူကိုယ္တိုင္က လံုးဝ ကယ္တင္ျခင္းမရေသးတဲ့အတြက္ျဖစ္ပါတယ္။ . Murann Ezine added 2 new photos. July 13 ·
 8. 8. . ရီဘိုင္ဘယ္လစ္စ္။ ယံုၾကည္သူမ်ားကို အသစ္တဖန္ေမြးဖြားေစသူ ျဖစ္ပါတယ္။ စပါးေစ့ကဲ့သို႕ ယံုၾကည္သူမ်ားဘဝမွာ အခြံကာထားပါတယ္။ စပါးေစ့ ပုပ္ပ်က္ျပီး၊ မ်ိဳးေစ့အျဖစ္ အပင္စိုက္မ်ိဳး၊ ၾကီးထြားလာမွ အသီးသီးပါတယ္။ က်မ္းစာမွာလဲ ဧလိယ နာမည္ၾကီးပေရာဖက္ရဲ့ လက္ေတာက္၊ ေဂဟာစိ ဆိုသူရွိပါတယ္။ ရန္သူစစ္သူၾကီးေနမန္ အႏူေရာဂါေပ်ာက္ကင္းလို႕ လက္ေဆာင္မ်ားစြာ ဧလိယ ကိုေပးခဲ့ပါတယ္။ ဆရာ ျငင္းပယ္ေပမဲ့၊ တပည့္ ေဂဟာစိ က လိုခ်င္တက္မက္စိတ္နဲ႕ လိုက္ျပီးယူပါတယ္။ သူဟာအခြံနဲ႕စပါးေစ့ျဖစ္ပါတယ္။ စစ္သူၾကီးေနမန္ရဲ့ ကြ်န္မ ဟာ စပါးေစ့အခြံကြ်တ္ႏိုင္သူ ျဖစ္ပါတယ္။ သူမ အားျဖင့္ ေျပာင္းလဲေစပါတယ္။ သေဘၤာပ်က္ရင္ သေဘၤာတစင္းလံုးကို ကယ္မလားဆိုေတာ့၊ အသက္ကယ္ေလွေမာင္းသူက သူ႕ေလွထဲမွာ ဆန္႕သေလာက္၊ အတတ္ႏိုင္ဆံုး ကယ္တင္သြားမယ္လို႕ ဆိုပါတယ္။ က်ေနာ္နဲ႕လိုက္ျပီး ခရီးထြက္တဲ့လူေတြ ၃၊ ၄ေယာက္ေလာက္ပဲ စရိတ္ကုန္ခံေပးရပါတယ္။ က်န္တဲ့လူေတြအားလံုး ကိုယ့္စရိတ္နဲ႕ ကုိယ္လိုက္လာၾကသူခ်ည္းပါ။ မ်ိဳးေစ့မ်ားျဖစ္ပါတယ္။ . မိမိကိုယ္ကို ခ်စ္ေနသေရႊ႕၊ စပါးေစ့ရဲ့ အခြံကို ဖြင့္မျပမခ်င္း၊ ဇာတိအားၾကီးေနသေရႊ႕၊ အသီးမသီးႏိုင္ပါဘူး။ . . က်မ္းပိုဒ္ (လိုက္ဆိုေပးၾကပါ) ၂ေကာ္၄း၁၁ ။ အဘယ္သို႔နည္းဟူမူကား၊ ေယရႈသည္ အသက္ရွင္ေတာ္မူေၾကာင္းကို၊ ငါတို႔၏ ေသတတ္ေသာကိုယ္ခႏၾၶြာ၌ ထင္ရွားေစျခင္းငွါ၊ ငါတို႔သည္အသက္ရွင္စဥ္တြင္ ေယရႈေၾကာင့္ေသျခင္းလက္သို႔ အစဥ္အပ္ႏွံ႔ျခင္းကိုခံရၾက၏။ ကိုယ္ေတာ္... က်ေနာ့္အေဖ၊ က်ေနာ့္အေပၚႏွိပ္စက္၊ ေျပာဆို၊ ရိုက္ႏွက္ခဲ့တဲ့ ဒဏ္ရာေတြ က်ေနာ့္မွာ ရွိတယ္ဆိုတာ ကိုယ္ေတာ္သိပါတယ္။ ဒါေပမဲ့... ကိုယ္ေတာ္ေျပာျပလို႕ ဝန္ခံမယ္၊ အေဖကို ျပန္ေခၚမယ္၊ အေဖ့ကို ျပန္လုပ္ေကြ်းမယ္၊ ကိုယ္ဇာတိနဲ႕ဆို ျပန္ေခၚစရာအေၾကာင္း မရွိပါဘူး။ ကိုယ္ေတာ္ေျပာလို႕ က်ေနာ္လုပ္မယ္ ..။ ဒီလိုပဲ သင့္ကိုသင္၊ မ်ိဳးေစ့အေနနဲ႕ ခံယူလိုက္မယ္။ . ေယရႈအသက္ရွင္ေၾကာင္း၊ ေဒဗစ္လား မေသမခ်င္း၊ တျခားလူေတြမေျပာင္းလဲႏိုင္ပါဘူး။ ေသျခင္းလက္ထဲကို အျမဲအပ္ႏွံဖို႕လိုပါတယ္။ ေဒးဗစ္လား က်မ္းစာတတ္လို႕ေဟာရင္ လူေတြမေျပာင္းလဲပါဘူးခင္ဗ်ား။ နည္းနည္းေတာ့ ေျပာင္းလဲခ်င္ ေျပာင္းလဲပါမယ္။ မ်ိဳးေစ့ဟာ ပုပ္ပ်က္ျပီးမွ အပင္ေပါက္၊ အသီးသီးရပါမယ္။ ေသခ်င္းတရားက သင့္ကို ျပဳျပင္ဖို႕နဲ႕၊ သူမ်ားအတြက္လည္း အသက္ရွင္ျခင္းတရား ျဖစ္လာရပါတယ္။ တကမၻာလံုး ေဟာလို႕ရေပမဲ့ ကိုယ့္မိန္းမကိုေတာ့ ေဟာလို႕မရပါဘူး။ ကိုယ့္သားသမီးကို တရားသြားမေဟာပါနဲ႕။ သူတို႕အတြက္ ကုိယ္က ပံုသက္ေသျပရပါတယ္။ အေဖ အရင္ေသမွ သားသမီးမ်ား ေျပာင္းလဲပါတယ္။ အေဖ ဘယ္လိုမ်ိဳးေစ့ပါလဲ။ ဘယ္လိုအပ်က္ခံထားသလဲ ဆိုတာ သားသမိးေတြ၊ ဇနီးေတြက ၾကည့္ေနပါတယ္။ လူတိုင္း အခြံ၊ အမာေတြ ခြာမထုတ္ခ်င္ပါဘူး။ ငါ..ငါ..ငါ.. ဆိုတဲ့ အခြံကို ခြာထုတ္ပစ္ရပါမယ္။ သင္အပ်က္ခံရဲရင္ မ်ားစြာေသာအသီးမ်ား သီးမယ္ျဖစ္ပါတယ္။ မျမဲေသာ ေရႊ၊ေငြ၊အိမ္၊ရာထူး စည္းစိမ္ထက္ ျမဲေသာႏိုင္ငံေတာ္ကို ျမင္တတ္ဖို႕လိုပါတယ္။ ယံုၾကည္သူမ်ား ဘာေၾကာင့္ ဘဝဇတ္သိမ္းမေကာင္းသလဲ ေမးပါတယ္။ . ခရစ္ေတာ္ ကားတိုင္ေပၚတက္ျပီး၊ အေသမခံခင္မွာ ရွင္ျပန္ထေျမာက္ျခင္းကို ျမင္ထားျပီးပါျပီ။ ေသျခင္းရဲ့တဖက္မွာ ရွင္ျပန္ထေျမာက္မယ္၊ ေကာင္းကင္ဘံုးကို ျမင္ထားျပီးျဖစ္တဲ့ ေယရႈ၊ ကားတိုင္ထမ္းျပီး တက္သြားပါတယ္။ ယံုၾကည္သူမ်ား ဘဝမွာလဲ ဒုကၡဆင္းရဲ ေသျခင္းတဖက္မွာ ရွင္ျပန္ထေျမာက္ျခင္း ရွိပါတယ္။ ဒါကို ျမင္ထားျပီး ျဖစ္ပါတယ္။ . ******* . ... အလိုေတာ္ရွိရာ ျပဳေတာ္မူပါ ... သီခ်င္းသီဆို၊ ခ်ီးမြမ္းၾကပါသည္။ သင္းအုပ္ ဆရာဦးေဇာ္မင္းႏွင့္၊ ဆရာတူးဂ်ာ ႏွစ္ဦးအား ဖခင္မ်ားေန႕ Father Day တရားပလႅင္ေပၚသို႕ ဖိတ္ေခၚပါသည္။ အသင္းသားမ်ားအားလံုးႏွင့္အတူ ဆရာေဒးဗစ္လား ဆရာႏွစ္ဦး၏ အားေပးစကား၊ ေဒသနာႏွင့္ ဆုေတာင္းခ်က္မ်ားကို ခံယူျပီး သီဆိုခ်ီးမြမ္းရင္း၊ ဝတ္ျပဳကိုးကြယ္ျခင္း အဆံုးသတ္ပါသည္။
 9. 9. ဘုရားသခင္သည္ က်ိဳးပဲ့ေၾကမြေသာစိတ္ႏွလံုးျဖင့္၊ ေနာင္တျဖင့္၊ဒူးေထာက္ဆပ္ကပ္သူကို ႏွစ္သက္၊လက္ခံပါသည္။ ေငြေၾကးလႈဒါန္းလိုပါက ဘုရားသခင္ႏွစ္သက္ေသာလႈဒါန္းျခင္းမွာ ေစတနာစိတ္ႏွင့္လႈဒါန္းျခင္းျဖစ္သည္။ သို႕ေသာ္အခ်ိဳ႕ယံုၾကည္သူမ်ား ျမန္မာျပည္ရွိမိမိအသင္းေတာ္ကို သံေယာဇဥ္ရွိၾကသည္။ ယခုအခါ လႈဒါန္းရန္မခက္ေတာ့ပါ။ တခါတည္း ပိုက္ဆံမ်ားစြာေပးလိုက္ျခင္းထက္ လစဥ္ (သို႕မဟုတ္) ၃လတစ္ၾကိမ္ လႈဒါန္းျခင္းက ပိုေကာင္းပါသည္။ လစဥ္ေဒၚလာ ၂၀ လႈဒါန္းႏိုင္လိုပါက မည္သို႕ေရြးခ်ယ္လႈဒါန္းမည္နည္း။ (မဲေပးရန္ - http://murann.comသို႕သြားၾကည့္ပါ။ ေက်းဇူးတင္ပါသည္)။ Murann Ezine September 28 at 3:52pm ·
 10. 10. လူေတြအမ်ားၾကီးလာတဲ့ ခရစ္ယာန္တရားေဟာဆရာၾကီးမ်ားကို သင္းအုပ္ဆရာေလးမ်ားက ေဝဖန္ၾကပါတယ္။ က်န္းမာျခင္းတရား၊ ေငြခ်မ္းသာျခင္းတရားလို႕ ေျပာၾကျပီး လူေတြကို ႏွစ္သိမ့္မႈေပးၾကပါတယ္။ . သခင္ေယရႈနဲ႕ဆန္းစစ္ၾကည့္ရင္၊ ေယရႈကိုယ္တိုင္ အနာေရာဂါကင္းျခင္း၊ ေရကို ဝိုင္အျဖစ္ေျပာင္းလဲေစျခင္း၊ မုန္ငါးလံုးငါးႏွစ္ေကာင္-လူ၅၀၀၀ကို ေၾကြးေမြးျခင္း၊ အထူးသျဖင့္ အနာေရာဂါ၊ နတ္ဆိုးႏွင္ျခင္းမ်ား၊ ေသသူကိုပင္ျပန္ရွင္ေစျခင္း...လုပ္ရပ္မ်ားေၾကာင့္ လူေတြေသာင္းေသာင္းျဖျဖ လိုက္ၾကပါတယ္။ ေနာက္ဆံုးေတာ့ လက္ဝါးကပ္တိုင္တရားကို ေျပာတဲ့အခါ၊ ယာဇ္ပေရာဟိတ္မ်ားကိုပင္ ဆံုးမစကားေျပာတဲ့အခါေတာ့ လူေတြရွဲသြားပါတယ္။ ေနာက္ဆံုး ကားတိုင္တက္ခ်ိန္မွာေတာ့ အမ်ိဳးသမီးမ်ားပဲ အနီးကပ္လိုက္လံျပီး၊ တပည့္ေတာ္မ်ားကေတာ့ ခပ္လွမ္းလွမ္းမွာပဲ ဝမ္းနည္းစြာနဲ႕ၾကည့္ေနၾကပါတယ္။ ေယရႈခရစ္ေတာ္ သက္ေတာ္စဥ္နဲ႕ယွဥ္ၾကည့္ရင္၊ လူအမ်ားၾကီးလာတဲ့ တရားပြဲေတြကေတာ့ လူၾကိဳက္မ်ားေအာင္ ေျပာဆို၊အမူရာေကာင္းသူမ်ားျဖစ္ပါတယ္။ သူတို႕ေျပာစကားကို လူေတြအလြန္နားေထာင္လို႕ေကာင္းပါတယ္။ အထက္ပါ ရုပ္ပံုကိုၾကည့္ရင္ ဂ်ိဳဝယ္ေအာ္စတင္ ဆိုတဲ့ အေမရိကန္ႏိုင္ငံက ဆရာၾကီးတစ္ပါးရဲ့ တရားပြဲျဖစ္တယ္။ လူခ်မ္းသာ၊ ဆင္းရဲသား အားလံုးကို ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္အေၾကာင္း ေျဖးညွင္း၊ရွင္းလင္းစြာ ႏွစ္သိမ့္ေျပာၾကားႏိုင္တဲ့အတြက္ အလြန္ေၾကာ္ၾကားလွပါတယ္။ ဇနီးသည္နဲ႕၂ေယာက္တြဲ အားေပး၊ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ ေဟာၾကားတဲ့အခါ ရုပ္ရွင္မင္းသား၊ မင္းသမီးအလား အလြန္ၾကည့္လို႕ေကာင္းပါတယ္။ နားေထာင္ၾကည့္ရင္လည္း အလြန္ခြန္အားရတာကို အံ့ၾသစဖြယ္ပါပဲ။ . က်ေနာ္လည္း လူအမ်ားၾကီးရွိတဲ့ဘုရားေက်ာင္းေတြကို ႏွစ္သက္၊ ခြန္အားရခဲ့ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ တကယ္အခက္အခဲနဲ႕၊ ဘဝပ်က္လုနီးပါး ျဖစ္ရခ်ိန္မွာ လူအမ်ားၾကီးနဲ႕ခြန္အားလံုးဝမရႏိုင္ေတာ့ပါဘူး။ လူနည္းနည္းေလး၊ တေယာက္ခ်င္း၊ ႏွစ္ေယာက္ခ်င္း ဝတ္ျပဳျခင္းက ပိုျပီးခြန္အားရပါေတာ့တယ္။ ဒီလို က်မ္းမာ၊ခ်မ္းသာျခင္းတရားမ်ား ေဟာတဲ့ဆရာမ်ားရဲ့ အသင္းေတာ္ဟာ၊ လူေတြအမ်ားၾကီးေရာက္လာ၊ နားေထာင္ျပီး အလႈေငြမ်ားလည္း ေျမာက္မ်ားစြာရပါတယ္။ ထိုတရားေဟာဆရာမ်ားလည္း သူ႕ဖာသာရွိပါေစ။ . ေသခ်ာတာကေတာ့ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ အစစ္အမွန္ျဖစ္လာရင္၊ လူေတြမၾကိဳက္ေတာ့ဘူးဆိုတာပါပဲ။ တရားေတာ္နဲ႕ေပ်ာ္ေမြ႕သူမ်ားကေတာ့ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္အစစ္အမွန္၊ ေနာင္တရျခင္း ကို ေဟာပါတယ္။ လူေတြရဲ့အျပစ္ကို ေဘာ္ျပေဟာၾကားတဲ့ ဓမၼဆရာမ်ားကို အခုေခတ္လူၾကိဳက္မမ်ားေတာ့ပါဘူး။ မိတ္ေဆြရဲ့ အသင္းေတာ္၊ မိတ္သဟာရ ဝတ္ျပဳျခင္းမွာ လူ၂၀၊ ၃၀ ေလာက္ပဲ ရွိရင္လည္း၊ ယံုၾကည္သူအခ်င္းခ်င္း ခြန္အားရတဲ့ ႏႈတ္ကပါတ္ေတာ္ကို ပိုမိုေဆြးေႏြးႏိုင္ပါတယ္။ လူအမ်ားမၾကိဳက္ေပမဲ့ ဘုရားသခင္ၾကိဳက္ႏွစ္သက္ပါတယ္။ . Murann Ezine August 28 ·
 11. 11. . ယံုၾကည္သူမ်ား၊ ခရစ္ယာန္အားလံုး ႏွစ္သိမ့္မႈ၊ ရန္ျငိမ္းမႈ၊ ျငိမ္းခ်မ္းေရးကို ေပးႏိုင္ၾကရံုသာမက၊ ကယ္တင္ျခင္းရရွိေစျပီး၊ ခရစ္ယာန္အသက္တာကို ကိုယ္တိုင္ေရွာက္လွမ္းႏိုင္ပါေစ ဆုေတာင္းလိုက္ပါတယ္။ စင္ကာပူက Joseph Prince, အေမရိကားက Joel Osteen, ေတာင္ကိုးရီးယားက David Yonggi Cho စတဲ့ သင္းအုပ္ဆရာမ်ားရဲ့ တရားဟာ အလြန္ေကာင္းပါတယ္။ နားေထာင္သူတိုင္းကို ခြန္အားရေစတယ္။ ... ခပ္ရွင္းရွင္းေရးရရင္... ႏွစ္သိမ့္၊အားေပးမႈလိုေနသူမ်ားအတြက္ အရမ္းေကာင္းတဲ့ ဆရာၾကီးမ်ားျဖစ္ပါတယ္။ လက္ဝါးကပ္တိုင္တရား၊ ေသျခင္းတရား လက္ခံရရွိသြားရင္ေတာ့... က်မ္းပိုဒ္မ်ားတိုင္းဟာ ႏွလံုးသားထဲစြဲေနပါျပီ။ ဒီလိုအဆင့္ေရာက္လာရင္ ၁၀ဖို႕တစ္ဖို႕ ၁၀% အသင္းေတာ္ကို ေပးတတ္လာပါတယ္။ ဥရုေဂြးႏိုင္ငံသမၼတ ဆိုရင္ ၉၀% ေပးလႈပါတယ္။ မေသေသးပါဘူး။ သူေဌးၾကီးေခ်ာက္ဖီးေန ဆိုသူ ေဒၚလာသန္း ၈၀၀၀ အႏွစ္၂၀အတြင္း ..အကုန္လႈလိုက္ပါပီ။ မေသေသးပါဘူး။ ဘဝဆိုတာ ခဏပဲ၊ ထာဝရအသက္က အရွည္ၾကီး၊ ေကာင္းကင္ဘံုမွာ ေကာင္းကင္ဘ႑ာ၊ ဘုရားသခင္နဲ႕ေနရမွာ ေသခ်ာေနသူမ်ားကေတာ့ ဘုရားေက်ာင္း၊ ၾကီးေသး ျပသနာမရွိေတာ့ပါဘူး။ ေက်းဇူးတင္လွ်က္ပါ...။ ...မုရန္.. အမ်ိဳးသားက အမ်ိဳးသမီးကို စစ္မွန္ေသာအခ်စ္မဟုတ္ပဲ ခႏၱာကိုယ္တပ္မက္ျခင္းျဖင့္ သမီးရီးစား၊ ထားျခင္း၊ လက္မထပ္ပဲ အတူေနျခင္းမ်ား ျဖစ္ရသည္။ အမ်ိဳးသားမ်ား တက္မက္ျခင္းမပါလွ်င္ ထိုသူကို အမ်ိဳးသမီးက ေလးစားမည္။ ဘုရားသခင္ ၾကိဳက္ႏွစ္သက္ေသာ အမ်ိဳးသားျဖစ္သည္။ အာမင္... . အမ်ိဳးသား၊ အမ်ိဳးသမီး - လက္မထပ္ခင္၊ အတူေနျခင္းသည္ ေကာင္းျမတ္ေသာဘုရားသား၊သမီးမ်ား မဟုတ္ၾကပါ။ . အသင္းေတာ္မ်ား - အခ်င္းခ်င္းျပိဳင္စရာမလိုပါ။ အားလံုးသည္ ဘုရားသခင္၏အသင္းေတာ္မ်ားျဖစ္ျပီး၊ အခ်င္းခ်င္းဆုေတာင္းေပးရံုသာျဖစ္ပါသည္။ က်ႏုပ္အား အႏွစ္သက္ေသာ ျမန္မာျပည္တြင္းမွ ဆရာသမားမ်ားအား Murann Ezine shared Loi Sam Brang's video:မတရားေသာေမထုန္ႏွင့္ကြဲျပားေနေသာအသင္းေတာ္. August 17 ·
 12. 12. အခ်င္းခ်င္းဆုေတာင္းေပးရံုသာျဖစ္ပါသည္။ က်ႏုပ္အား အႏွစ္သက္ေသာ ျမန္မာျပည္တြင္းမွ ဆရာသမားမ်ားအား ခ်စ္ခင္ပါသည္။ ေလးစားပါသည္။ အားလံုး ဘုရားသားမ်ား ျဖစ္ၾကေသာေၾကာင့္..တည္း။ ဆရာေဒဗစ္လား... ဆရာေဒဗစ္လားChin.TVႏွင့္ဘုန္းေတာ္ထင္ရွားေစသည့္ေကာက္ႏုတ္ခ်က္မ်ား ဘဝျဖစ္စဥ္အက်ဥ္းခ်ဳပ္ ကြ်န္ေတာ့္ကို လွည္းကူးျမိဳ႕အနီးက၊ ေဖာင္ၾကီးမွာ ေမြးဖြားခဲ့ပါတယ္။ ရန္ကုန္မွာၾကီးျပင္းလာျပီး၊ ႏွစ္ျခင္းခံျခင္းမႈ ဧမာေႏြလအသင္း အသက္တာေျပာင္လဲျခင္း ၁၆ႏွစ္အရြယ္ကတည္းက ေျပာင္းလဲခဲ့ပါတယ္။ ဧဝံေဂလိ၊ တရားေဟာျခင္းမ်ား စတင္လုပ္ေဆာင္ခဲ့ျပီး အသက္၃၀မွာ သင္းအုပ္ဆ သင္းအုပ္ဆရာမွနယ္လွည့္ဆရာအျဖစ္သို႔ အသင္းေတာ္မွာသင္းအုပ္ဆရာ လုပ္တဲ့အခါ အသင္းေတာ္တြင္းက ျပသနာမ်ားကို ျမင္လာပါတယ္။ အလြန္ခက္ခဲပါတယ္။ အသင္း Dream Ministry လုပ္ေဆာင္ေနျခင္း သင္းအုပ္ဆရာအျဖစ္ကို လက္လႊတ္ျပီး Dream Ministry ကိုစတင္လုပ္ေဆာင္ရာမွာ၊ ေယရႈကို စံနမူနာထားပါတယ္။ Jesus is my D = Discipleship တပည့္ေတာ္ျဖစ္ျခင္း R = Revival ႏိုးၾကားမႈမ်ားျဖစ္ေစျခင္း E = Evangelism ဧဝံေဂလိလုပ္ျခင္း A = Assembly အသင္းေတာ္မ်ားတည္ေဆာက္ျခင္း M = Mission မစ္ရွင္လုပ္ျခင္း ...တို႕ျဖစ္ပါတယ္။ ႏိုင္ငံမ်ားစြာကိုေရာက္ရွိျခင္းႏွင့္စံနမူနာပုဂၢိဳလ္ Murann Ezine added 2 new photos. February 5 ·
 13. 13. ႏိုင္ငံမ်ားစြာကိုေရာက္ရွိျခင္းႏွင့္စံနမူနာပုဂၢိဳလ္ ေရတြက္ၾကည့္ရင္ ႏိုင္ငံ၂၁ခု ရွိသြားပါျပီ။ သြားမဲ့ႏိုင္ငံမ်ားမွာ အစၥေရးႏိုင္ငံကို သြားဖို႔၂ၾကိမ္းၾကိဳးစားခဲ့ေပမဲ့ မေရာက္ခဲ့ေသးပါဘူး။ အ ခ်င္းမိုင္ GMYC 2013 ထိုင္းႏိုင္ငံ၊ ခ်င္းမိုင္ျမိဳ႕မွာ ဂ်ီအမ္ဝိုင္စီ ႏိုးၾကားထၾကြမႈ လုပ္တဲ့အခ်ိန္မွာ အမ်ားအျပား၊ ေျပာင္းလဲၾကတယ္လ ျမန္မာျပည္အတြက္အားေပးျခင္း ဘုရားကိုသိပ္ခ်စ္ၾကတဲ့ ျမန္မာျပည္သားမ်ားျဖစ္ပါတယ္။ ေဗရိျမိဳ႕သားမ်ားလိုပဲ လာေျပာတဲ့ ဆရာ ကယ္တင္ျခင္းရဖို႔ႏွင့္ ဓမၼဆရာအေရးပါပံု ဒီဆရာအားျဖင့္ မိမိအသက္တာ ပြင့္ထြက္သြားျပီး၊ ဘုရားကိုသိလာျခင္းဟု ေျပာေနသူမ်ာ အနာေရာဂါေပ်ာက္ကင္းျခင္း Miracle Healing မယ္ရီကယ္ဟီးလင္း ဆိုတာကို ရွင္းျပခ်င္ပါတယ္။ ေဒးဗစ္လား တရားပြဲေတြမွာ အ ကြ်န္ေတာ္ရဲ့ စီကရက္ (လွ်ိဳဝွက္ခ်က္) ကို ေျပာရရင္ေတာ့ ကြ်န္ေတာ္က နဲနဲလည္တယ္။ ဧဝံေဂလိ ေျပာတဲ့အခါတိုင္း တန္ခိုးထြက္တ ေယာန ဘုရားေျပာခိုင္းတဲ့ ႏႈတ္ကပါတ္ေတာ္ကို ေျပာတဲ့အခါ နိနေဝျမိဳ႕လည္းေျပာင္းလဲပါတယ္။ ဒါဏ္ခ်က္ေတာ္အားျဖင့္ အနာေရာဂါမ်ား ေပ်ာက္ကင္းမယ္..ဆိုတာကို တကယ္ယံုၾကည္တဲ့လူမ်ား မယ္ရီကယ္ဟီလင္း သူတို႔အနာ Healing မလုပ္ပါဘူး။ Healer ပဲရွာပါတယ္။ Healthy က်မ္းမာျခင္းမလုပ္ပါဘူး .. က်မ္းမာေအာင္လုပ္သူကိုပဲ ရွာပါတယ္။ Blessing ေကာင္းၾကီးမဂၤလာ..ထက္ Blesser ေကာင္းၾကီးမဂၤလာေပးတဲ့ဘုရားက ပိုအေရးၾကီးပါတယ္။ တကယ္လုပ္ေနတာ ဘုရားပါ။ သင္တကယ္ယံုရင္ သင္လဲလုပ္ႏိုင္ပါတယ္....။ The End of Part I .........(18-Sep-2013) ******** ၂၀၁၃၊ ၂၀၁၄ တရားေဒသနာမ်ားမွ ေကာက္ႏုတ္ခ်က္မ်ား ဆရာေဒးဗစ္လား Evangelist စင္ကာပူမွာ ၂၀၁၄ႏွစ္သစ္ တရားေဒသနာမ်ား JBCS ဝက္ဆိုဒ္မွာ နားဆင္ရတဲ့အတြက္ ေက်းဇူးေတ - ခရစ္ယန္အသက္တာမွာ ဘုရားရဲ့ခ်စ္ျခင္းေမတၱာကို ငယ္စဥ္ကတဲက သူခံစားခဲ့ရေပမဲ့၊ ေလာက ေက်ာင္းစာေမးပြဲမွာ ငယ္စဥ္က - ယခင္ကေတာ့ နမိတ္လကၡဏာျပျခင္းမ်ား၊ စိတ္ဝင္စားျပီး၊ ေက်ာက္တန္းေဟာေျပာပဲမွ ဟိျႏၵဴမယံုၾကည္သူ ၁၀၀ေက်ာ္ ေရွ႕၊ ေလ - မိမိဘဝ ေအာင္ျမင္ျခင္း (ေရႊ၊ေငြ၊ဥစၥာ၊ ရာထူး၊ အလုပ္ကိုင္) အဆင္ေျပေသာေၾကာင့္ ဆုေတာင္းလွ်င္ရ၍ ေယရႈဘုရားကို ကိုးကြယ တရားေတာ္ကို ေန႕ညမျပတ္ ဆင္ခ်င္ေအာက္ေမ့ရတာ ..အရင္က ပ်င္းစရာထင္ခဲ့သည္။ ယခု မဟုတ္ေတာ့။ စစ္မွန္ေသာကိုးကြယ
 14. 14. 10/4/2014 By Jesus ေအကာင္◌း◌ျမတံ◌း စဲလမ္◌းမႈ... Rev. David Lah at Myitkyina http://www.murann.com/ezine/index.php?view=article&catid=1%3Aspiritual&id=1657%3Aby-jesus-rev-david-lah&tmpl=component&print=1&layout=def… 1/6 By Jesus အေကာင္းျမတ္ ဆံုးစြဲလမ္းမႈ... Rev. David Lah at Myitkyina ၂၄-ဇႏၷ၀ါရီ-၂၀၁၃ ျမစ္ၾကီးနား စာတန္ႏိုင္ငံက် ဆံုးျပီး၊ ဘုရားသခင္ႏိုင္ငံတည္ ေထာင္ရန္။ ဘုရားသခင္က ဆံုးရံႈးသြားေသာအရာမ် ားကို ၇ဆ ျပန္ေပးႏိုင္ေသာဘုရားျဖစ္တယ္ ။ ေဘးက မိတ္ ေဆြကိုေျပာပါ .. ဘုရားသခင္က ဆံုးရံႈးသြားေသာအရာမ် ားကို၇ဆ ျပန္ေပးႏိုင္ေသာဘုရားျဖစ္တယ္ ။ ဘာသာတရားထဲက ထြက္ ျပီး ဘုရားနဲ႔မိတ္ သဟာရျပဳၾကပါစို႔။ ဆရာစံတိုးနဲ႔ဘန္ေကာက္ မွေတြ႔ပါတယ္ ။ ကြ် န္ေတာ္ ျမစ္ၾကီးနားကိုလာဖို႔အၾကံ၊ လံုး၀မရွိပါဘူး။ ဘုရားရွင္အၾကံရွိလို႔အခုလိုေရာက္ လာပါတယ္ ။ ရယူေသာသူမျဖစ္ေစပဲ၊ ေပးေသာသူျဖစ္ပါေစလို႔ဆုေတာင္းပါတယ္ ။ ဘုရားသခင္ရဲ့ ေပးကမ္းျခင္းကို သေဘာေပါက္ ဖို႔လိုပါတယ္ ။ ကြ် န္ေတာ္ အမႈေတာ္ မေဆာင္ခင္က၊ အဆိုေတာ္ ျဖစ္ခ်င္လွပါတယ္ ။ နည္ းမ် ိဳးစံုေလ့ က် င့္ခဲ့ရပါတယ္ ။ အေမရိကားက အဆိုေတာ္ ၾကီးရဲ့ ဗြီဒီယိုကိုၾကည့္ ျပီး တံခါးပိတ္ ေလ့ က် င့္ခဲ့ရတယ္ ။ ေပတရု၊ေယာဟန္တို႔ငါတို႔မွာဘာမွမရွိဘူး။ ဒါေပမဲ့ ေယရႈနာမေတာ္ ရွိပါတယ္ ။ ကြ် န္ေတာ္ တို႔မွာလည္ း ေယရႈရွိဖို႔လိုပါတယ္ ။ ဘာသာေရးထဲမွာေတာ့ ဟန္ေဆာင္မႈရွိတယ္ ။ လက္ ေျမာက္ ၊လက္ ခ်တာ ဘုရားစိတ္ မ၀င္စားပါ။ ဟာေလလုယလုပ္တာနဲ႔မဆိုင္ပါ။ ႏွလံုးသားထဲမွာဘုရားရွိဖို႔လိုပါတယ္ ။ ဒါလဲ လုပ္ယူလို႔မရပါဘူး။ ဟာေလလုယ ဆိုရင္ လက္ ေျမာက္ ရမယ္ ဆိုတဲ့ အေတြးအေခၚ ဘယ္ ကေပၚလာတာလဲ။ လက္ ေျမွာက္ ၊လက္ ခ်သူမ် ား အခ်င္းခ်င္း ေျပာဆိုေနၾကတယ္ ။ Saturday, 15 June 2013 23:00 administrator
 15. 15. 10/4/2014 By Jesus ေအကာင္◌း◌ျမတံ◌း စဲလမ္◌းမႈ... Rev. David Lah at Myitkyina http://www.murann.com/ezine/index.php?view=article&catid=1%3Aspiritual&id=1657%3Aby-jesus-rev-david-lah&tmpl=component&print=1&layout=def… 2/6 ခရစ္ေတာ္ ကေတာ့ လက္ ေျမွာက္ ၊လက္ ခ် အားလံုးကိုခ်စ္ပါတယ္ ။ လက္ ေျမွာက္ ျပီး ေပါက္ ကရစဥ္းစားေနသူကိုလည္ း ခ်စ္ပါတယ္ ။ ခ်စ္ေသာညီအစ္ကိုေမာင္ႏွမမ်ားတို႔၊ ဒီေန႔ကြ် န္ေတာ္ ဘာေၾကာင့္ အမႈေတာ္ ေဆာင္သလဲဆိုေတာ့ အလႈေငြအိတ္ ရဖို႔မဟုတ္ ပါ။ ဆရာအေခၚခံခ်င္ဖို႔လဲမဟုတ္ ပါ။ ကြ် န္ေတာ့္ ကိုၾကိဳက္ သလိုေခၚလို႔ရပါတယ္ ။ ရီဘရင္ Rev..မထည့္ လဲရတယ္ ။ ေဒးဗစ္လား ေခၚလဲ ျပသနာမရွိဘူး။ ဒါေပမဲ့ ေဒးဗစ္လားထဲက ခရစ္ေတာ္ ကို ျမင္သြားဖို႔ေတာ့ ကြ် န္ေတာ္ အရမ္းစိတ္ ၀င္စားတယ္ ။ ႏွလံုးသားထဲမွာ၊ ကြ် န္ေတာ့္ ကိုေဒါက္ တာ တပ္စရာလဲမလိုဘူး။ က် မ္းစာေက် ာင္းအုပ္ေတြေတာ့ လိုအပ္လို႔ရွိရင္ ေဒါက္ တာ တပ္ရမွာျဖစ္ပါတယ္ ။ ကြ် န္ေတာ္ ကေတာ့ အျပင္ကလူေတြထက္ အတြင္းကလူေတြကိုပိုျပီးစိတ္ ၀င္စားပါတယ္ ။ ဘုရားေက် ာင္းထဲမွငုတ္ တုတ္ ထိုင္ျပီးေတာ့ ခရစ္ေတာ္ ကိုမရေသးတဲ့ သူေတြ ခရစ္ေတာ္ ရသြားဖို႔ စိတ္ ၀င္စားပါတယ္ ။ ဘုရားေက် ာင္းလာတဲ့ လူေတြ အမ် ားၾကီးရွိပါတယ္ ။ ဒုကၡေရာက္ လို႔လာတဲ့ သူ၊ ဒုကၡေရာက္ မွစိုးလို႔လာတဲ့ သူ၊ အမ် ိဳးမ် ိဳးရွိပါတယ္ ။ ကြ် န္ေတာ္ ဘာေၾကာင့္မို႔အမႈေဆာင္လုပ္သလဲဆိုေတာ့ ခရစ္ယန္ဆိုျပီး၊ ခရစ္ေတာ္ ကို မသိေသးတဲ့ လူေတြ၊ ဘုရားကိုတကယ္ ရသြားဖိုစိတ္ ၀င္စားျပီး၊ အမႈေဆာင္လုပ္ရပါတယ္ ။ ဘုရားေက် ာင္း တပါတ္ တစ္ခါ၊ ႏွစ္ေပါင္းမ် ားစြာ ဘုရားေက် ာင္းလာရံုနဲ႔ခရစ္ယာန္လို႔မသတ္ မွတ္ ႏိုင္ပါဘူး။ ငါ့ သိုး ..ဆိုတာ ဘုရားစကားကိုနားေထာင္တဲ့ လူ၊ သိုးထိန္းနဲ႔သိုး အဆက္ အသြယ္ ရွိတဲ့ လူ။ ခရစ္ယာန္ဆိုတာ ခရစ္ေတာ္ နဲ႔ဆက္ သြယ္ ေနတဲ့ သူကိုေခၚပါတယ္ ။ ကြ် န္ေတာ္ ေဒဗစ္လားလည္ း ႏွစ္ေပါင္းမ် ားစြာ မသိခဲ့ရပါဘူး။ ေက် းဇူးေတာ္ ေၾကာင့္ ကြ် န္ေတာ္ အဲဒီဘုရားနဲ႔အဆက္ သြယ္ ရတဲ့ အခါ .. ဆလံ၂၃ကိုအလြတ္ ရတာထက္ ပိုျပီးေတာ့ အဲဒီသိုးထိန္းနဲ႔အဆက္ သြယ္ ရဖို႔ပဲလိုပါတယ္ ။ ကြ် န္ေတာ္ ဘုရားေက် ာင္းလာ၊ သီဆိုခ်ီးမြမ္း၊ အလႈေငြထဲ့ ၊ ဆုေတာင္း၊ ပြဲေတာ္ စား၊ ပံုမွန္လုပ္ေဆာင္ခဲ့ေပမဲ့ ခရစ္ေတာ္ ကိုမရခဲ့ပါဘူး။ ပြဲေတာ္ စားျခင္းဟာ ခရစ္ေတာ္ ကိုေအာက္ ေမ့သတိရတဲ့ အေနနဲ႔ျဖစ္ပါတယ္ ။ အျပစ္လႊတ္ တာမဟုတ္ ပါဘူး။ မစိုးရိမ္နဲ႔လို႔ဘုရားကေျပာတာကိုသေဘာေပါက္ ဖို႔လိုပါတယ္ ။ ပိုက္ ဆံနဲ႔အာဏာရွိသူက မစိုးရိမ္နဲ႔ေျပာရင္ ေက် းဇူးတင္ၾကတယ္ ။ ဘုရားက မစိုးရိမ္နဲ႔ေျပာထားတာကိုဘာေၾကာင့္ ကြ် န္ေတာ္ တို႔ စိုးရိမ္ေနရပါသလဲ။ ျငိမ္ျငိမ္ေနပါ။ အခ်ိန္တန္ရင္ အသီးသီးမယ္ ၊ အရြက္ မညွိဳးႏြမ္း၊ ေန႔ညမပ် က္ တရားေတာ္ ကိုဆင္ခ်င္ေအာက္ ေမ့ပါ။ က် န္တဲ့ အရာမ် ားကိုငါတာ၀န္ယူတယ္ လို႔ ဘုရားကေျပာထားျပီးပါျပီ။ ေယရႈစတင္ေျပာတဲ့ စကားက ႏိုင္ငံေတာ္ တည္ လုနီးျပီ၊ ေနာင္တရၾကေလာ့ ..ဆိုတာ နားလည္ ဖို႔လိုတယ္ ။ (ဘုရားေက် ာင္း၊ အစီအစဥ္မ် ားအား တစ္ခုစီသရုပ္ျပ၊ ေျပာဆိုပါသည္ ။)
 16. 16. 10/4/2014 By Jesus ေအကာင္◌း◌ျမတံ◌း စဲလမ္◌းမႈ... Rev. David Lah at Myitkyina http://www.murann.com/ezine/index.php?view=article&catid=1%3Aspiritual&id=1657%3Aby-jesus-rev-david-lah&tmpl=component&print=1&layout=def… 3/6 ဆုေတာင္ျခင္းမွာ လွပေအာင္ ေျပာဆို၊ဆုေတာင္းတာထက္ ကိုယ္ ေတာ္ က ႏွလံုးသားကိုပဲ ၾကည့္ ပါတယ္ ။ ႏွလံုးသားကိုပဲ စိတ္ ၀င္စားတဲ့ ဘုရားျဖစ္ပါတယ္ ။ ဘုရားေက် ာင္းမလာခင္၊ ၀တ္ စားဆင္ရင္မႈမ် ားကို အရင္ျပင္ဆင္ပါတယ္ ။ အျပင္ပန္းသ႑န္ထက္ အတြင္းႏွလံုးသားကိုဘုရားသခင္ ပိုျပီးႏွစ္သက္ ပါတယ္ ။ ကြ် န္ေတာ္ ႏွစ္ေပါင္းမ် ားစြာ ဒီက် မ္းစာကိုပံုျပင္လို႔ယူဆခဲ့တယ္ ။ ဘုရားရဲ့စကား၊ ႏႈတ္ ကပတ္ ေတာ္ ၊ တကယ့္ ျဖစ္ခဲ့တာေတြလို႔သိသြားဖို႔ေတာ္ ေတာ္ ၾကာတယ္ ။ ေယရႈလက္ ၀ါးကပ္တိုင္မွာ အေသခံခဲ့တာ၊ သေဘာေပါက္ သြားသူက က် ိန္ျခင္းအမဂၤလာ၊ အျပစ္ေတြ၊ နာက် င္ခံစားမႈေ၀ဒနာေတြ အားလံုး ကားတိုင္နဲ႔အတူယူေဆာင္သြားျပီးဆိုတာ ႏွလံုးသားမွာ သိရွိသြားသူအဖို႔ေလာကမွာ ဘာမွမလိုေတာ့ ပါဘူး။ ကခ်င္၊ကရင္၊ခ်င္းျပည္ နယ္ မ်ား ကခ်င္ျပည္ နယ္ တစ္ခုလံုးမွာ ၾကီးမားေသာ ႏိုးထမႈျဖစ္ပါဦးမယ္ ။ ၃ႏွစ္၃ရာ ဆပ္ကပ္ခဲ့ၾကပါတယ္ ။ သို႔ေသာ္ က် မ္းစာကိုပံုျပင္လိုမွတ္ တဲ့ လူေတြ ရွိေနပါေသးတယ္ ။ ကရင္လူမ် ိဳးေတြလည္ း ဘုရားေကာင္းၾကီးေပးခဲ့ပါတယ္ ။ အသံေကာင္း၊ အဆိုေတာ္ ၊ ပညာတတ္ ေတြ အမ် ားၾကီးခ်ီးျမွင့္ေပးခဲ့ပါတယ္ ။ ဘုရားသခင္ရဲ့ သာသနာကိုကရင္လူမ် ိဳးမ် ားကတဆင့္ ကခ်င္လူမ် ိဳး၊ ခ်င္းလူမ် ိဳးေတြကိုစတင္သာသနာျပဳခဲ့ၾကပါတယ္ ။ ေနာက္ ပိုင္းေတာ့ ကရင္လူမ် ိဳးေတြ အရက္ ရဲ့ေက် းကြ် န္ျဖစ္ခဲ့ပါတယ္ ။ ကခ်င္လူမ် ိဳးေတြ ယံုၾကည္ သူျဖစ္လာျပီး ေနာက္ ပိုင္းေတာ့ ဘိန္း ေက် းကြ် န္မ် ားျဖစ္လာၾကတယ္ ။ ခ်င္းေတြကေတာ့ ၂မ် ိဳးစလံုး စံုသြားတယ္ ။ ဒါေတြ က် ိန္ျခင္းအဂၤလာေတြပါ။ ဘုရားသခင္ ႏွလံုးသားထဲမွာ အဆက္ သြယ္ ရွိသြားရင္ ဒါေတြ လြတ္ ေျမာက္ မွာျဖစ္ပါတယ္ ။ ကိုယ့္ ႏွလံုးသားထဲမွာ ဘုရားကိုသိရပါမယ္ ။ ၂နဲ၂ေပါင္းရင္ ၄ရတယ္ ဆိုတာ ထင္တာလား၊ သိတာလား။ သိတာျဖစ္ပါတယ္ ။ ထင္ေနလို႔မရပါ။ မိဘ၊ ဖိုးဘြား၊ သင္းအုပ္ဆရာမ် ား ေျပာျပလို႔ဘုရားကိုသိရတာထက္ ၊ မိမိကိုယ္ တိုင္ ကိုယ္ ေတာ့ ကိုဂယနဏ သိဖို႔လိုပါတယ္ ။ ကြ် န္ေတာ္ လည္ း ၂ရက္ ၾကာေအာင္ ေမ့ေမ် ာေနျပီး၊ သတိရတဲ့ အခ်ိန္မွာ ေဆးရံု၊ ပိုက္ ေတြနဲ႔တြဲေလာင္း၊ ဆက္ ေနရတဲ့ အေျခအေနေရာက္ ေနပါတယ္ ။ ၇ရက္ တိုင္ေအာင္ ေ၀ဒနာမ် ားခံစားျပီးမွာ၊ ဘုရားရွင္နဲ႔အတူရွိမႈကိုခံစားရတယ္ ။ ဘုရားသခင္နဲ႔ကြ် န္ေတာ္ နဲ႔ အတူရွိေနေၾကာင္း သိရွိသြားပါတယ္ ။ ဘုရားမ် က္ ေမွာက္ ေတာ္ ကိုအရမ္းဆာငတ္ ပါတယ္ ။ ေမာေရွရဲ့အသက္ တာလိုကိုယ္ ေတာ္ အတူရွိေအာင္၊ စိတ္ အထင္နဲ႔မလုပ္၊မသြားေတာ့ ပဲ၊ ကိုယ္ ဘာလုပ္ေနသလဲဆိုတာ ကိုယ္ သိေနရမယ္ ျဖစ္ပါတယ္ ။ ဘုရားကိုပူေဇာ္ တဲ့ အခါ စိတ္ အထင္နဲ႔မလုပ္ေတာ့ ပါ။ ဘုရားအလိုေတာ္ ကိုသိျပီးပူေဇာ္ တဲ့ အေဗလကို ဘုရားသခင္ႏွစ္သက္ ပါတယ္ ။ ကိုယ့္ စိတ္ အလိုအတိုင္း ပူေဇာ္ တဲ့ ကာကၠိန ရဲ့ ပူေဇာ္ မႈကိုဘုရားသခင္ လက္ မခံပါဘူး။ ယံုၾကည္ ျခင္းသည္ ၊ ၾကားနာျခင္းမွလာျပီး၊ ဘုရားအလိုေတာ္ ကိုသိဖို႔လိုပါတယ္ ။ ကိုယ့္ စိတ္ အထင္နဲ႔လုပ္ရင္ ဘုရားျငင္းပယ္ ျခင္းခံရပါတယ္ ။
 17. 17. 10/4/2014 By Jesus ေအကာင္◌း◌ျမတံ◌း စဲလမ္◌းမႈ... Rev. David Lah at Myitkyina http://www.murann.com/ezine/index.php?view=article&catid=1%3Aspiritual&id=1657%3Aby-jesus-rev-david-lah&tmpl=component&print=1&layout=def… 4/6 ဆရာ့ ကိုေငြလာလႈတယ္ ဆိုရင္၊ သူတို႔ေျပာတဲ့ အတိုင္း သံုးစြဲရတယ္ ။ ဆရာအတြက္ သံုးပါ ဆိုမွာ ကိုယ့္ အတြက္ သံုးရတယ္ ။ သစၥာရွိရပါတယ္ ။ ဘုရားေကာင္းၾကိးေပးဖို႔ဆိုရင္ အစြဲေတြ ျဖဳတ္ ဖို႔လုိပါတယ္ ။ ဂိုဏ္ ဂနအစြဲ၊ လူမ် ိဳးအစြဲမ် ားကိုရွိေနရင္၊ ကမၻာဦးက် မ္း အခန္း၁၁ကိုဖတ္ ၾကည့္ ပါ။ (က် မ္းစာဖတ္ သည္ )။ အခန္း၁၂တြင္ ဘုရားကုနံ၀ိညာဥ္၊ သစၥာႏွင့္ ကိုးကြယ္ ေသာ အာျဗာဟံကိုဘုရားသခင္ ေတြ႔ရွိ၊ စိတ္ ေတာ္ ႏွင့္ေတြ႔ပါသည္ ။ ဤအမႈကိုအမႈးျပဳၾကသည္ ဆိုသည္ မွာ ဘုရားသခင္အလိုေတာ္ ကို ေဖၚျပျခင္းျဖစ္တယ္ ။ စာတန္လည္ း ငါ .. ၅လံုးနွင့္ က် ဆံုးသြားပါတယ္ ။ ကေနဒါလူမ် ိဳးမ် ား၊ အသင္းေတာ္ မွာ တရားမေဟာခင္ ၃နာရီေလာက္ သီဆို၊ခ်ီးမြမ္းၾကတယ္ ။ သူတို႔မွာ... ဘုရားပဲရွိတယ္ ..တဲ့ ။ လူၾကီးေတြလဲ သီဆို၊ခ်ီးမြမ္းရင္း တရားေဟာဖို႔ေစာင့္ရတယ္ ။ ေဟာရင္လဲ ၀ိညာဥ္ခြန္အားအတိုင္း ၃နာရီေလာက္ ေဟာရတယ္ ။ တနာရီၾကာတရားေဟာရင္ ၀ိညာဥ္မၾကီးထြားေသးလို႔..တဲ့ ။ ကြ် န္ေတာ္ အဲဒီအသင္းေတာ္ မွာ အခ်ိန္ေပး၊ ၾကီးထြားလာခဲ့ရပါတယ္ ။ ေနာက္ ပိုင္း မ် က္ ေမွာက္ ေတာ္ ထဲမွာ အစြဲအလမ္းမ် ား ေပ် ာက္ သြားရပါတယ္ ။ ဘာသာစြဲေတာင္ မရွိေတာ့ ပါ။ လူအားလံုးကိုမခြဲျခား၊ အစြဲမ် ား ေဖ် ာက္ ႏိုင္ပါတယ္ ။ ဒီေန႔ကြ် န္ေတာ္ လာျခင္းဟာ အရာခပ္သိမ္းမွာ အၾကီးျမတ္ ဆံုးျဖစ္ေၾကာင္း လာေျပာျခင္းျဖစ္ပါတယ္ ။ လူမ် ိဳးတကာတို႔ကို ငါ့ တပည့္ ျဖစ္ေစဖို႔၊ လူမ် ိဳးတစ္မ် ိဳးတည္ းအတြက္ မဟုတ္ ပါ။ သင့္အားျဖင့္ ေရာက္ တဲ့ ေနရာမွာ ေကာင္းၾကီးရေအာင္၊ လူမ် ိဳးတကာ၊ ေရာက္ ရာ တကမၻာလံုးမွာေကာင္းၾကီးရပါေစ။ လူမ် ိဳးတစ္မ် ိဳးနဲ႔ပဲ ရပ္မသြားေစဖို႔၊ ေယရႈကိုတကယ္ ရရွိသြားရင္ သင့္မွာ ဂိုဏ္ ဂနအစြဲမ် ား မရွိေတာ့ ပါဘူး။ ေယရႈက သူ႔ကိုသတ္ ေနတဲ့ လူေတြကိုသူတို႔မသိလို႔လုပ္ေနပါတယ္ ၊ ခြင့္လႊတ္ ဖို႔ဆုေတာင္းေပးသြားပါတယ္ ။ သူမ် ား မုန္းတဲ့ လူကိုကိုယ္ ကခ်စ္ႏိုင္ရင္ ဒါ..ခရစ္ေတာ္ ရဲ့ စိတ္ သေဘာပါ။ အေမရိကန္မ်ားေပးဆပ္မႈ ရွိသမွ် စြန္႔၍၊လက္ ေတာ္ သို႔အပ္မည္ ..သီခ်င္းစပ္သူအမ် ိဳးသမီးက၊ သူ႔ေယာကၤ် ား အာဖရိကသြား သာသနာျပဳစဥ္ သတ္ ျပီးစားပစ္ခံရတယ္ ။ ေနာက္ သူ႔သားၾကီးကိုသြားဖို႔ထပ္လႊတ္ တယ္ ။ သူ႔ေယာကၤ် ားအတြက္ မပူဘူး။ ေကာင္းကင္ႏိုင္ငံေတာ္ ေရာက္ မွာ၊ ဒါေပမဲ့ သတ္ စားတဲ့ အာဖရိကလူမ် ားအတြက္ ေျပာင္းလဲေစဖို႔သူ႔သားၾကီးကိုထပ္လႊတ္ ျခင္းျဖစ္ပါတယ္ ။ သားၾကီးလည္ း သတ္ စားခံလိုက္ ရတယ္ ။ ဒီလိုနဲ႔သားတစ္ေယာက္ ျပီးတစ္ေယာက္ စြန္႔လႊတ္ ျပီးတဲ့ အခါ အငယ္ ဆံုးသားကို လႊတ္ ျပန္ပါတယ္ ။ အဲဒီအခ်ိန္မွာ သူမ မ် က္ ရည္ က် တယ္ ။ အာဖရိကန္ေတြ မာေၾကာျပီး၊ လူသတ္ စားတဲ့ သူေတြ၊ ငါတို႔ကိုအသက္ ေပးဆပ္ခဲ့တဲ့ ေယရႈေမတၱာကိုသိဖို႔သားအငယ္ ဆံုးကို လႊတ္ ခဲ့ပါတယ္ ။ ေနာက္ ဆံုးသားအငယ္ ဆံုးအားျဖင့္ အာဖရိကန္မ် ား ေျပာင္းလဲခဲ့ပါတယ္ ။ ဒါမ် ိဳးေတြေၾကာင့္ အေမရိကန္မ် ား ေကာင္းၾကီးမ် ားစြာ ခံစားခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါတယ္ ။
 18. 18. 10/4/2014 By Jesus ေအကာင္◌း◌ျမတံ◌း စဲလမ္◌းမႈ... Rev. David Lah at Myitkyina http://www.murann.com/ezine/index.php?view=article&catid=1%3Aspiritual&id=1657%3Aby-jesus-rev-david-lah&tmpl=component&print=1&layout=def… 5/6 အိႏၷိယမွာ သာသနာျပဳသူအမ် ိဳးသမီးတစ္ဦးက ၊ သူ႔ေယာကၤ် ားနဲ႔သားကိုအရွင္လတ္ လတ္ မီးရိႈ႔သတ္ ခဲ့တဲ့ လူေတြကိုခြင့္လႊတ္ တယ္ ။ အိႏၷိယအစိုးရ တာ၀န္ခံက အေမရိကန္အမ် ိဳးသမီးကိုျပန္ဖို႔ေျပာေပမဲ့၊ သူမက သူတို႔ခရစ္ေတာ္ ကိုသိရွိ၊လက္ ခံလာတဲ့ အထိေနမယ္ လို႔ဆံုးျဖတ္ ခဲ့ပါတယ္ ။ Relationship with God ဘုရားနဲ႔တကယ္ အဆက္ အသြယ္ ရွိထားတဲ့ လူကိုခရစ္ယာန္လို႔ေခၚပါတယ္ ။ ကိုယ့္ ထဲမွာ ဘုရားတကယ္ ရွိျပီလား? ေသရင္ဘယ္ သြားမလဲဆိုတာ သူေကာင္းေကာင္းသိပါတယ္ ။ ခရစ္ေတာ္ နဲ႔အတူလက္ ၀ါးကပ္တိုင္မွာ အေသခံတဲ့ လူဆိုးၾကီးလည္ း ခရစ္ေတာ္ ကိုလက္ ခံျပီးတဲ့ ေနာက္ ပရာဒိသုဘံု(ေကာင္းကင္ဘံု)ကိုေရာက္ မယ္ ဆိုတာ သိသြားပါတယ္ ။ ရွင္ေပါလုဟာ ဂ် ဴးလူမ် ိဳးေတြအတြက္ အသက္ ရွင္ခဲ့ရာကေန ခရစ္ေတာ္ ရရွိျပီးတဲ့ ေနာက္ လူမ် ိဳးတကာတို႔အတြက္ ခရစ္ေတာ္ အေၾကာင္း ဧ၀ံေဂလိေျပာခဲ့တယ္ ။ ရွင္ေပါလုဟာ ခရစ္ေတာ္ အတြက္ အသက္ ရွင္သူျဖစ္လာခဲ့ပါတယ္ ။ အေကာင္းျမတ္ ဆံုးစြဲလမ္းမႈ တခ်ိဳ႔က ဘုရားေက် ာင္းထဲမွာပဲ ဘုရားရွိတယ္ ထင္ၾကတယ္ ။ ဘုရားက် ိန္း၀တ္ တယ္ ထင္ၾကတယ္ ။ ဒါဆို ဘုရားရဲ့ေနရာက ေသးေသးလဲပဲျဖစ္မ် ာေပါ့ ။ က် မ္းစာမွာ ပါပါတယ္ ။ ဘုရားေက် ာင္းထဲ ေဆးလိပ္၊ အရက္ မေသာက္ ရဲဘူး။ အျပင္မွာလုပ္ၾကတယ္ ။ ဘုရားေက် ာင္းထဲမွာေတာ့ အဟုတ္ ၾကီး၊ အျပင္မ တျခားစီ၊ ဤေလာက၏အလင္း၊ ဆားျဖစ္သည္ ..ဆိုတာ အျပင္ေလာကမွာလည္ း စံနမူနာျဖစ္ဖို႔ လိုပါတယ္ ။ ေပါလု၊ ဂ် ပ္ဆင္..နာမည္ တူေတြက နာမည္ ေလးေကာင္းျပီး၊ ေလာကအလင္းမျဖစ္တာမ် ိဳး၊ တကယ္ အလင္းျဖစ္ဖို႔၊ ဘုရားေမွ် ာ္ လင့္သလိုျဖစ္ဖို႔လိုပါတယ္ ။ ဘုရားနဲ႔နဖူးေတြ႔ဒူးေတြ႔၊ ဆက္ သြယ္ မႈရွိသြားရင္ မေကာင္းတာေတြကိုအလိုလိုမလုပ္ခ်င္ေတာ့ ပါ။ အဲဒါေတြထက္ အဆေပါင္းမ် ားစြာ သာတဲ့ ဘုရားသခင္ကိုရရွိသြားတဲ့ အခါ မေကာင္းတဲ့ စြဲလမ္းမႈမ် ားဟာ မစင္ကဲ့ သို႔ျဖစ္သြားတယ္ ..လို႔ဆိုပါတယ္ ။ ဘုရားသခင္ကိုစြဲလမ္းမႈဟာ ေလာကအစြဲ ကာမဂုဏ္ ၊အာရံုမ် ားထက္ အမ် ားၾကီးေကာင္းျမတ္ ပါတယ္ ။ အေကာင္းျမတ္ ဆံုးေသာ သခင္ေယရႈကိုရထားျပီးရင္၊ ေလာကအရာအားလံုးဟာ မစင္လိုပဲ မခင္တြယ္ ေတာ့ ပါဘူး။ စြန္႔လႊတ္ ႏိုင္ပါတယ္ ။ လူမည္ သည္ ကား ခရစ္ေတာ္ ရွိလွ် င္ ခပ္သိမ္းအရာမ် ား အသစ္ျဖစ္သြားပါတယ္ ။ ေယရႈေၾကာင့္သာ အသက္ ရွင္ေၾကာင္း သီဆိုဆပ္ကပ္ၾကပါစို႔။ ဆုေတာင္းၾကပါမယ္ ။ ေယရႈေၾကာင့္သာ.. အသက္ ရွင္သည္ ၊ ေယရႈေၾကာင့္သာ ျပည့္ စံုသည္ ။ ေယရႈေၾကာင့္ပဲ...... ဆရာေဒးဗစ္လား
 19. 19. 10/4/2014 By Jesus ေအကာင္◌း◌ျမတံ◌း စဲလမ္◌းမႈ... Rev. David Lah at Myitkyina http://www.murann.com/ezine/index.php?view=article&catid=1%3Aspiritual&id=1657%3Aby-jesus-rev-david-lah&tmpl=component&print=1&layout=def… 6/6 ၂၄၊ ၂၅၊ ၂၆-ဇနၷ၀ါရီ-၂၀၁၃ (ျမစ္ၾကီးနား၊ အားသစ္ေလာင္းပြဲ) http://www.youtube.com/watch?v=Y2zzomU2mBI

×