Kỹ năng động viên nhân viên

1
KỸ NĂNG ĐỘNG VIÊN NHÂN VIÊN
2
KỸ NĂNG ĐỘNG VIÊN NHÂN VIÊN
3
I/ LÝ THUYẾT VỀ ĐỘNG VIÊN
4
1. Tại sao phải quan tâm tới động cơ làm việc ?
• Động cơ chỉ sức mạnh tác động lên một người hoặc sức
mạnh rảy sinh ngay trong lòng anh ta, thúc đẩy người đó
hành động hướng tới một mục tiêu nhất định. Một nhân
viên có động cơ làm việc cao là một người năng động,
chịu đầu tư sức lực và tinh thần để hoàn thành công việc
của mình và đạt được chỉ tiêu đề ra
• Một nguyên tắc cơ bản trong quản trị là : Hiệu quả làm
việc : f (năng lực * động cơ). Do đó nhiệm vụ của nhà
quản lý là khơi nguồn động cơ và xây dựng một hệ
thống động viên có hiệu quả.
5
2. Các cấp bậc nhu cầu theo Maslow
NHU CẦU TỰ THỂ HIỆN :
• Giao trách nhiệm, ủy quyền
• Mở rộng công việc.
NHU CẦU ĐƯỢC TÔN TRỌNG :
• Biểu dương / khen thưởng.
• Kêu gọi tham gia.
NHU CẦU XÃ HỘI :
• Tạo không khí thoải mái.
• Xây dựng tinh thần đồng đội
• Cung cấp thông tin.
NHU CẦU AN TOÀN :
• Cải tiến điều kiện làm việc.
• Tiền thưởng / thù lao
NHU CẦU SINH LÝ :
• Tiền lương.
• Điều kiện làm việc
Tự thể hiện
Được tôn trọng
Xã hội
An toàn
Sinh lý
6
2. Các cấp bậc nhu cầu theo Maslow
Nguyên tắc hoạt động của kim tự tháp này là : cho đến khi nào
những nhu cầu ở phía dưới còn chưa được thỏa mãn thì thật khó
mà tiếp tục lên các nhu cầu ở cấp cao hơn.
Áp dụng trong lãnh vực động cơ làm việc :
• Những nhu cầu sinh lý : Đó là những nhu cầu cơ bản và thiết yếu
để tồn tại. Bao gồm những nhu cầu như ăn mặc, trú ngụ dưới một
mái nhà... Nhu cầu sinh lý thường không kích thích nhân viên đạt
hiệu quả tốt hơn trong công việc của mình.
• Những nhu cầu về an toàn : Khi các cá nhân nghĩ đến việc bảo đảm
cho tương lai thì có nghĩa là họ đang có những nhu cầu về an toàn
trong công ăn việc làm, trong tiết kiệm, trong việc đóng bảo hiểm, ...
7
2. Các cấp bậc nhu cầu theo Maslow
• Những nhu cầu về xã hội : Nhu cầu giao tiếp với người khác và gặt
hái những lợi ích từ các mối quan hệ với bên ngoài xã hội, muốn có
cảm giác được là thành viên của một tập thể, một hội đoàn, một
nhóm bạn bè.
• Nhu cầu được tôn trọng : Bây giờ con người lại mong muốn cảm
thấy mình là người có ích trong một lãnh vực nào đó, được người
khác công nhận và đánh giá cao và xứng đáng được như vậy. Đấy
là những nhu cầu nhận được sự tôn trọng từ những người khác.
Đây có thể là nguồn động viên rất lớn trong công việc.
• Nhu cầu tự thể hiện : Nhu cầu này thúc đẩy con người phải thực
hiện được điều gì họ mong ước, đạt được những mục tiêu mà họ
đã đề ra, phát triển tiềm năng cá nhân trong lãnh vực mà họ đã
chọn.
8
3. Thuyết 2 nhóm yếu tố của Herzberg
Herzberg phân biệt hai loại yếu tố :
• Những yếu tố về môi trường có khả năng làm giảm động
cơ làm việc nếu như không được thỏa mãn, nhưng
ngược lại, trong trường hợp được thỏa mãn thì động cơ
làm việc cũng không tăng lên mấy.
• Những yếu tố động viên có khả năng động viên khi
chúng được thỏa mãn. Nhưng khi không được thỏa mãn
thì động cơ làm việc cũng không giảm.
9
Những yếu tố về môi trường có khả năng gây
ra sự không thỏa mãn
• Chính sách và phương thức quản lý của doanh nghiệp.
• Phương pháp kiểm tra.
• Tiền lương (tương ứng với chức vụ).
• Mối quan hệ với cấp trên.
• Điều kiện làm việc.
• Các mối quan hệ khác và không khí việc.
• Cuộc sống riêng.
10
Những yếu tố động viên có khả năng tạo nên
sự thỏa mãn
• Tính thử thách của công việc.
• Các cơ hội thăng tiến.
• Cảm giác hoàn thành tốt một công việc.
• Sự công nhận kết quả công việc.
• Sự tôn trọng của người khác.
• Trách nhiệm.
• Tiền lương (tương ứng với thành tích).
11
Có thể rút ra được những nhận xét sau đây
• Tiền lương là một yết tố cần thiết, nhưng không phải là tất cả. Không hẳn
cứ phải tăng lương mới thúc đẩy người ta làm công việc tốt hơn mức cần
thiết.
• Những yếu tố về môi trường là rất nhiều nhưng khó thay đổi (một cá nhân
hầu như không làm được gì để thay đổi chính sách của doanh nghiệp,
điều kiện làm việc, tiền lương, ...). Khi tác động đến những yếu tố về môi
trường, trước hết là nhằm mục đích giảm thiểu các bất bình, gia tăng sự
thỏa thuận, chuẩn bị cho việc xuất hiện các yếu tố động viên.
• Những yếu tố động viên thì có thể thay đổi : cá nhân có thể điều chỉnh
sáng kiến của bản thân mình, tự mình xác định những mục tiêu cao và
khó. Kết quả của việc thực hiện hoàn toàn tùy thuộc vào chính người thực
hiện và anh ta có thể đo lường được kết quả của việc mình làm.
• Ước muốn của nhân viên là trưởng thành và phát triển về mặt nghề
nghiệp. Vì vậy, một người có động cơ làm việc là một người quan tâm đến
công việc mình làm. Sự quan tâm rày bao giờ cũng tăng lên khi cá nhân
được tự mình tổ chức công việc của mình.
12
Từ đó có một số điểm cần lưu ý :
• Con người được động viên khi anh ta có khả năng thực hiện được
những ý định của mình.
• Con người được kích thích mỗi khi ứng xử của mình được đánh
giá đúng thông qua những lời khen ngợi (khi có kết quả tốt) hoặc
xử phạt (khi không đạt yêu cầu).
• Để một người được động viên lâu dài, anh ta cần phải được động
viên thường xuyên.
• Con người thường hay bị chán nản khi nhận những lời chê bai về
bản thân hoặc về cách cư xử mà anh ta không thay đổi được
(hoặc không biết nên thay đổi như thế nào).
• Không có nguồn động viên nào lớn hơn là vượt qua khó khăn để
đạt được một mục tiêu tự định ra cho mình.
13
4. Động cơ thúc đẩy con người làm việc
→ Tại sao con người lại có động cơ làm việc ?
• Điều gì động viên con người ? người ta làm việc vì mục
đích gì ? nội dung của động cơ làm việc là gì ?
→ Người ta được động viên như thế nào ?
• Việc động viên được tiến hành như thế nào ? dựa theo
quá trình nào ?
14
5. Quá trình cơ bản làm nảy sinh động cơ
1.Nhu cầu (chưa thỏa mãn)
2. Tìm cách thức để thỏa mãn nhu cầu.
3. Hành động nhắm tới một mục đích nào đó
4. Kết quả thể hiện của hành động
5. Được khen thưởng / bị phạt
6. Đánh giá lại mức độ thỏa mãn của bản thân…
15
6. Mong đợi của nhân viên
Theo mức độ ưu tiên : (kết quả điều tra ở 300 người tại VN)
• Thăng tiến và phát triển
• Tiền lương xứng đáng
• An toàn về công ăn việc làm
• Công việc hấp dẫn và tương xứng với khả năng
• Được người khác đánh giá cao, được tôn trọng
• Có quyền lực
16
7. Cảm nhận của nhân viên
So sánh phần đóng góp và phần đãi ngộ của bản thân và
của người khác → Căng thẳng và bất mãn nếu cảm thấy
bất công.
Tìm kiếm sự công bằng → Điều chỉnh phần đóng góp của
bản thân so với phần đãi ngộ bản thân được hưởng.
Chuyển công tác hoặc xin nghỉ việc
17
II/ CÁC BIỆN PHÁP ĐỘNG VIÊN
• Làm phong phú công việc / mở rộng công việc → tránh nhàm chán trong
công việc.
• Tham gia của nhân viên (trong quá trình xác định mục tiêu, thực hiện công
việc)
• Thăng chức / Thăng tiến
• Giao trách nhiệm
• Thành tích (từ những thử thách)
• Biểu dương / Khen thưởng
• Hổ trợ / Cải thiện môi trường làm việc
• Tiền thù lao
18
1. Động viên một tập thể
• đơn giản, rõ ràng, chính xác
• thực tế, hợp lý so với tình hình tại thời điểm đó
• tương ứng với một khoảng thời gian nhất định (thời gian
tiến hành và thời hạn kết thúc)
• với các chỉ số cho phép đo lường mức độ kết quả đạt
được.
19
1. Động viên một tập thể
Bản chất của quá trình động viên là:
• Bạn phải nhận thức rằng nhiệm vụ của mình là làm cho
nhân viên cam kết gắn bó với công việc chớ không phải
là kiểm tra họ.
• Bạn phải chấp nhận rằng động viên là một cam kết lâu
dài về phía bạn và về phía công ty.
20
2. Các nội dung động viên
Kotter (1990) đã đưa ra một ví dụ nêu rõ động viên liên quan đến
những vấn đề gì ở cấp cơ quan, doanh nghiệp như sau :
• Truyền đạt những định hướng chiến lược một cách đều đặn.
• Việc truyền đạt phải đi xa hơn là chỉ thông báo đơn giản; nó phải tạo được
sự hưng phấn đối với nhân viên khi gắn liền với những giá trị của họ.
• Lôi kéo nhân viên tham gia vào việc quyết định thực hiện các định hướng
chiến lược như thế nào - quá trình tham gia phải thật sự chứ không phải là
chỉ làm một cách giả tạo.
• Hổ trợ để nhân viên có thể thành công trong quá trình vươn tới để đạt được
mục tiêu chiến lược.
• Bảo đảm rằng những khen thưởng và biểu dương là đúng đắn.
21
3.Làm phong phú công việc/Mở rộng công việc
Bản chất: Làm phong phú công việc nhằm gia tăng sự
thách thức và thành tựu cũng lớn hơn trong công việc.
Mở rộng công việc cho rằng công việc cần phải được thay
đổi và làm cho thú vị hơn bằng cách loại trừ những sự
nhàm chán chường hay xuất hiện khi phải thực hiện những
công việc lập đi lập lại.
Lý do căn bản là công nhân càng làm những công việc
thay đổi và thú vị thì họ càng được động viên.
22
3.Làm phong phú công việc/Mở rộng công việc
• Để cho nhân viên có nhiều tự do hơn trong việc lựa
chọn phương pháp làm việc, trình tự thực hiện công
việc và nhịp độ tiến hành công việc (làm việc theo giờ
giấc linh hoạt là một ví dụ).
• Khuyến khích nhân viên tham gia (vào các quyết định).
• Giao trách nhiệm cá nhân đối với những công việc.
• Khuyến khích nhân viên giao lưu, tiếp xúc qua lại với
nhau.
23
3.Làm phong phú công việc/Mở rộng công việc
• Cho nhân viên thấy rằng vai trò của họ là quan trọng.
• Cho nhân viên thấy rằng công việc của họ phù hợp, hài
hòa với mục tiêu của toàn công ty.
• Kịp thời cung cấp các thông tin phản hồi về hiệu quả
công tác.
• Cho nhân viên phát biểu về điều kiện vật chất tại nơi
làm việc.
24
5. Tham gia của nhân viên
• Nhân viên của bạn sẽ cam kết gắn bó nhiều hơn với công việc nếu
như họ được quyền phát biểu về chúng. Họ có khuynh hướng tin
tưởng và ủng hộ những quyết định mà trong đó có phần của họ
tham gia vào.
• Một trong những phương pháp tuyệt hảo để mở rộng việc tham gia
của nhân viên là lôi kéo họ vào trong việc xác định các mục tiêu
công việc.
• Nhiều nhân viên muốn tham gia vào các quyết định : nhất là khi các
quyết định này tác động lên công việc của họ. Nếu họ có thể đóng
góp điều gì đó họ sẽ cảm thấy rất hãnh diện về những đóng góp
của mình và quyết tâm nhiều hơn để thực hiện quyết định đó
25
6.Khuyến khích NV tham gia bằng cách:
• Bạn có thể hỏi ý kiến nhân viên trong các cuộc họp chính thức hoặc
trong các cuộc tiếp chuyện ngắn thân mật. Những câu hỏi tương tự
như :
“Theo ý kiến Anh / Chị, chúng ta nên cải tiến hệ thống thư thế
nào ?” rất có ích để đẩy mạnh việc tham gia khi bạn hỏi trục tiếp các
nhân viên của mình.
• Bạn cũng không cần phải nổ lực gì nhiều khi phải hỏi một nhân viên
một ý kiến hoặc lời khuyên về cách thức giải quyết một vấn đề.
Nhưng điều đó ngược lại có rất nhiều ý nghĩa đối với nhân viên
được bạn tham khảo ý kiến đó.
• Nếu bạn yêu cầu nhân viên nêu các đề nghị, bạn phải nghiên cứu
các đề nghị đó một cách nghiêm túc. Nếu bạn chỉ luôn luôn hỏi mà
không có hành động gì thì trong tương lai bạn sẽ nhận được rất ít
các câu trả lời của nhân viên.
26
7. Những thành tích.
• Nhân viên cảm thấy được động viên khi hoàn thành xuất sắc một
công việc cụ thể nào đó ví dụ thư hoàn tất một công việc, giải quyết
xong một vấn đề, bán một đơn hàng thành công hoặc hoàn thành
đúng hạn
• Thật không may là những cảm giác hoàn thành một công việc cụ
thể nào đó không kéo dài lâu. Ngay khi chúng ta bắt đầu một công
tác mới, cảm giác về thành tích đó nhanh chóng tan biến. Về
phương diện này, chính nhiệm vụ của bạn là tạo cơ hội để cho
nhân viên có được những thành tích một cách đều đặn.
• Đơn giản như bạn vừa thành công trong trận bóng đá vô địch các
CLB Châu Âu, không thể nào lại không khui Sambanh để ăn mừng.
27
8. Biểu dương / Khen thưởng
• biểu dương là xác nhận và đánh giá cao công sức đóng
góp của một cá nhân hoặc một tập thể cho cơ quan
• Bạn có thể ngạc nhiên là nhiều nhà quản lý thậm chí rất
ít khi nghĩ đến việc công nhận các thành tích của nhân
viên
• Nếu một nhân-viên hoàn thành một công việc đặc biệt
và không được biểu dương, thì bạn cũng đừng ngạc
thiên nếu như lần sau họ không còn nổ lực nữa
28
8. Biểu dương / Khen thưởng
• Là một nhà quản lý biết động viên, bạn hãy công nhận
những thành tích của nhân viên. Một số nhà quản lý lại
có ý định giành hết công trạng của các nhân viên
• Vai trò lãnh đạo của bạn là sử dụng khen thưởng hoặc
biểu dương để động viên nhân viên. Điều này thật khó
khăn bởi vì bạn phải chia sẽ công trạng khi hoàn thành
tốt công việc trong khi bạn biết rằng chính bạn là người
phải chịu sự khiển trách nếu có điều gì sai trái - đây
chính là một trong những khó khăn của một nhà quản lý
hiệu quả
29
8. Biểu dương / Khen thưởng
• Bạn hãy nhớ rằng, bạn chỉ biểu dương khi nó xứng
đáng. Thỉnh thoảng bạn có thể dùng nó để khuyến khích
nhân viên, nhưng nếu bạn sử dụng không thích đáng
hoặc cho một việc nhếch nhác, bạn đã gửi đi một thông
điệp sai lầm
• Nếu như bạn có thể làm cho nhân viên công nhận
những đóng góp của họ lẫn nhau, họ sẽ cảm thấy được
động viên nhiều hơn nữa
30
8. Biểu dương / Khen thưởng
• Làm thế lào bạn có thể khen thưởng và công nhận
những đóng góp của nhân viên trong cơ quan của
mình ? Trong quân đội, người ta dùng các huân chương
cho các công trạng đặc biệt; nhiều cửa hàng có tấm
bảng “nhân viên xuất sắc trong tháng”; và một số công ty
tặng tiền thưởng như là hình thức để công nhận một
việc làm tốt. Một số công ty khác có thể có những hình
thức khen thướng khác như để tên trên bàn làm việc,
danh thiếp, hoặc diện thoại cá nhân. Hoặc ngay cả
những điều nhỏ nhặt như một cái vỗ vai hoặc “Hôm nay
Anh (Chị) có thể về sớm” cũng có thể là những biện
pháp động viên rất lớn.
31
9. Trách nhiệm
• Phần lớn nhân viên thích có được trách nhiệm và họ
nhận thức rằng điều này là quan trọng.
• Chìa khóa để phát triển tinh thần trách nhiệm nơi nhân
viên là bạn dám chấp nhận rủi ro và tin tưởng nơi nhân
viên của mình. Ủy quyền cho một nhân viên thực hiện
một việc là một hình thức biểu hiện sự tin tưởng và là
phương tiện để hình thành tinh thần trách nhiệm.
• Tất nhiên bạn cũng nên giao cho nhân viên những trách
nhiệm mới và quan trọng. Khi làm điều này bạn có thể
đã mạo hiểm nhưng cũng là một cách thức để tỏ ra là
bạn công nhận tài năng của nhân viên
32
10. Thăng chức / Thăng tiến
• Thăng chức và tạo điều kiện thăng tiến là những phần
thưởng và sự công nhận rằng ta có thể hoàn thành trách
nhiệm được giao.
• Thăng chức lên một vị trí cao hơn hoặc ủy quyền thêm
một nhiệm vụ là một hình thức khen thưởng và động
viên mạnh mẽ.
• Ảnh hưởng của bạn trong việc đề bạt hoặc thăng chức
cho phép bạn động viên nhân viên, đặc biệt nếu họ là
những người có hoài bảo và có năng lực. Không nghi
ngờ gì, triển vọng thăng tiến là một nhân tố động viên có
nhiều tiềm năng
33
10. Thăng chức / Thăng tiến
• Chúng ta phải suy nghĩ trước để đảm bảo rằng việc
thăng tiến được dựa trên công trạng và kết quả hơn là
những yếu tố khác, ví dụ như do thân quen hoặc do nịnh
bợ.
• Việc thăng chức bao gồm gia tăng địa vị và quyền lợi
phải được dành cho nhân viên nào có đóng góp nhiều
nhất cho đơn vị.
• Bạn không thể động viên nhân viên bằng việc hứa cho
thăng chức vào một chức vụ không có thật, hậu quả là
cả đơn vị sẽ bất mãn với bạn.
34
11. Hổ trợ / Môi trường làm việc
• Nhân viên cần được hổ trợ để có họ thể hoàn thành tốt
công việc. Nếu bạn không cung cấp các nguồn lực cần
thiết cho họ, dù đó là thời gian, vật tư, tiền bạc hoặc
nhân lực, họ sẽ nhanh chóng mất hứng thú trong công
việc
• Nhân viên cũng có thể được động viên hoặc cảm thấy
chán nản do môi trường làm việc hàng ngày. Chúng ta
dùng từ môi trường để bao quát những thứ như giờ giấc
làm việc, điều kiện vệ sinh và nhiệt độ
35
11. Hổ trợ / Môi trường làm việc
• Nếu nhân viên của bạn than phiền về môi trường làm
việc và bạn biết rằng chí ít thì điều đó cũng có lý, bạn
hãy tìm hiểu những lý do khác có thể gây ra sự không
hài lòng. Thông thường nhân viên sẽ không than phiền
môi trường làm việc nếu như họ gắn bó và yêu thích
công việc. Tuy nhiên, bạn phải xem môi trường là yếu tố
quan trọng. Ít người nào có thể làm việc với hiệu quả tối
ưu trong môi trường quá nóng hoặc quá lạnh
36
12. Tiền thù lao
• Chúng ta không thể kết thúc phần này mà không nói về
tiền bạc như là một yếu tố động viên. Thật là ngờ
nghệch cho rằng tiền bạc không phải là yếu tố động
viên. Hầu hết chúng ta đều muốn có tiền, và thông
thường muốn có nhiều hơn số tiền mà chúng ta hiện có.
Nhưng có nhiều tiền hơn không phải là yết tố động viên
lâu dài. Về phương diện thuần tuý động viên, những
chiến lược khác mà chúng tôi đã đề cập đến tỏ ra có
hiệu quả hơn. Bạn hãy nhớ câu khẳng định mà chúng tôi
nói ở phần đầu của các biện pháp động viên. Chắc chắn
tiền bạc là yếu tố khiến người ta đến làm việc nhưng
không nhất thiết là yếu tố khiến cho người ta phải làm
việc một cách hăng say.
1 sur 36

Recommandé

Kỹ năng huấn luyện par
Kỹ năng huấn luyệnKỹ năng huấn luyện
Kỹ năng huấn luyệnParva Lucerna
348 vues32 diapositives
14. kỹ năng động viên nhân viên par
14. kỹ năng động viên nhân viên14. kỹ năng động viên nhân viên
14. kỹ năng động viên nhân viênMai Xuan Tu
15.3K vues35 diapositives
Kỹ năng đánh giá công việc par
Kỹ năng đánh giá công việcKỹ năng đánh giá công việc
Kỹ năng đánh giá công việcParva Lucerna
258 vues42 diapositives
Học viện Kỹ năng Masterskills - Các Cách Tạo Động Lực Thúc Đẩy Nhân Viên Hiệ... par
Học viện Kỹ năng Masterskills - Các Cách Tạo Động Lực Thúc Đẩy Nhân Viên Hiệ...Học viện Kỹ năng Masterskills - Các Cách Tạo Động Lực Thúc Đẩy Nhân Viên Hiệ...
Học viện Kỹ năng Masterskills - Các Cách Tạo Động Lực Thúc Đẩy Nhân Viên Hiệ...MasterSkills Institute
174 vues4 diapositives
Kỹ năng động viên nhân viên par
Kỹ năng động viên nhân viênKỹ năng động viên nhân viên
Kỹ năng động viên nhân viênTạ Minh Tân
3K vues36 diapositives
05 ky-nang-huan-luyen par
05 ky-nang-huan-luyen05 ky-nang-huan-luyen
05 ky-nang-huan-luyenhuuphuoc
34 vues32 diapositives

Contenu connexe

Tendances

Chuong trinh đào tạo doanh nghiệp năng lực lãnh đạo và quản lý - 2021 par
Chuong trinh đào tạo doanh nghiệp  năng lực lãnh đạo và quản lý - 2021Chuong trinh đào tạo doanh nghiệp  năng lực lãnh đạo và quản lý - 2021
Chuong trinh đào tạo doanh nghiệp năng lực lãnh đạo và quản lý - 2021Lại Thế Luyện
71 vues14 diapositives
05. kỹ năng huấn luyện par
05. kỹ năng huấn luyện05. kỹ năng huấn luyện
05. kỹ năng huấn luyệnMai Xuan Tu
7.7K vues32 diapositives
Tạo động lực làm việc nhóm par
Tạo động lực làm việc nhómTạo động lực làm việc nhóm
Tạo động lực làm việc nhómJobStreet.com Vietnam
1.3K vues6 diapositives
Tài Liệu UMM | Tài liệu năng năng lực toàn diện cho Quản lý cấp trung par
Tài Liệu UMM | Tài liệu năng năng lực toàn diện cho Quản lý cấp trungTài Liệu UMM | Tài liệu năng năng lực toàn diện cho Quản lý cấp trung
Tài Liệu UMM | Tài liệu năng năng lực toàn diện cho Quản lý cấp trungssuserec9391
1.1K vues51 diapositives
Kỹ Năng Huấn Luyện par
Kỹ Năng Huấn LuyệnKỹ Năng Huấn Luyện
Kỹ Năng Huấn LuyệnĐào Tạo Nll
778 vues32 diapositives
13. ky nang danh gia cong viec par
13. ky nang danh gia cong viec13. ky nang danh gia cong viec
13. ky nang danh gia cong viecTang Tan Dung
225 vues42 diapositives

Tendances(20)

Chuong trinh đào tạo doanh nghiệp năng lực lãnh đạo và quản lý - 2021 par Lại Thế Luyện
Chuong trinh đào tạo doanh nghiệp  năng lực lãnh đạo và quản lý - 2021Chuong trinh đào tạo doanh nghiệp  năng lực lãnh đạo và quản lý - 2021
Chuong trinh đào tạo doanh nghiệp năng lực lãnh đạo và quản lý - 2021
05. kỹ năng huấn luyện par Mai Xuan Tu
05. kỹ năng huấn luyện05. kỹ năng huấn luyện
05. kỹ năng huấn luyện
Mai Xuan Tu7.7K vues
Tài Liệu UMM | Tài liệu năng năng lực toàn diện cho Quản lý cấp trung par ssuserec9391
Tài Liệu UMM | Tài liệu năng năng lực toàn diện cho Quản lý cấp trungTài Liệu UMM | Tài liệu năng năng lực toàn diện cho Quản lý cấp trung
Tài Liệu UMM | Tài liệu năng năng lực toàn diện cho Quản lý cấp trung
ssuserec93911.1K vues
13. ky nang danh gia cong viec par Tang Tan Dung
13. ky nang danh gia cong viec13. ky nang danh gia cong viec
13. ky nang danh gia cong viec
Tang Tan Dung225 vues
Kỹ năng lãnh đạo theo tình huống par Tạ Minh Tân
Kỹ năng lãnh đạo theo tình huốngKỹ năng lãnh đạo theo tình huống
Kỹ năng lãnh đạo theo tình huống
Tạ Minh Tân10.7K vues
14. Ky Nang Dong Vien Nhan Vien par gaconnhome1988
14. Ky Nang Dong Vien Nhan Vien14. Ky Nang Dong Vien Nhan Vien
14. Ky Nang Dong Vien Nhan Vien
gaconnhome19882.7K vues
13. kỹ năng đánh giá công việc par Mai Xuan Tu
13. kỹ năng đánh giá công việc13. kỹ năng đánh giá công việc
13. kỹ năng đánh giá công việc
Mai Xuan Tu28.1K vues
22 ky-nang-to-chuc-cong-viec par huuphuoc
22 ky-nang-to-chuc-cong-viec22 ky-nang-to-chuc-cong-viec
22 ky-nang-to-chuc-cong-viec
huuphuoc42 vues
18. Ky Nang Lanh Dao Theo Tinh Huong par gaconnhome1988
18. Ky Nang Lanh Dao Theo Tinh Huong18. Ky Nang Lanh Dao Theo Tinh Huong
18. Ky Nang Lanh Dao Theo Tinh Huong
gaconnhome19883K vues
08. kỹ năng quản lý theo mục tiêu par Mai Xuan Tu
08. kỹ năng quản lý theo mục tiêu08. kỹ năng quản lý theo mục tiêu
08. kỹ năng quản lý theo mục tiêu
Mai Xuan Tu2.2K vues

En vedette

Perfomance management par
Perfomance managementPerfomance management
Perfomance managementMuhammed Fazal M
738 vues10 diapositives
Chuyên đề đo lường sự hài lòng của bệnh nhân đối với chất lượng dịch vụ y tế ... par
Chuyên đề đo lường sự hài lòng của bệnh nhân đối với chất lượng dịch vụ y tế ...Chuyên đề đo lường sự hài lòng của bệnh nhân đối với chất lượng dịch vụ y tế ...
Chuyên đề đo lường sự hài lòng của bệnh nhân đối với chất lượng dịch vụ y tế ...https://www.facebook.com/garmentspace
1.2K vues91 diapositives
KỸ NĂNG ỨNG PHÓ VỚI CÁC TÌNH HUỐNG GÂY CĂNG THẲNG VÀ QUẢN LÝ CẢM XÚC CHO HỌC ... par
KỸ NĂNG ỨNG PHÓ VỚI CÁC TÌNH HUỐNG GÂY CĂNG THẲNG VÀ QUẢN LÝ CẢM XÚC CHO HỌC ...KỸ NĂNG ỨNG PHÓ VỚI CÁC TÌNH HUỐNG GÂY CĂNG THẲNG VÀ QUẢN LÝ CẢM XÚC CHO HỌC ...
KỸ NĂNG ỨNG PHÓ VỚI CÁC TÌNH HUỐNG GÂY CĂNG THẲNG VÀ QUẢN LÝ CẢM XÚC CHO HỌC ...Lenam711.tk@gmail.com
19.5K vues12 diapositives
kỹ năng làm việc nhóm par
kỹ năng làm việc nhómkỹ năng làm việc nhóm
kỹ năng làm việc nhómwww.HocCoVua.com
21.3K vues35 diapositives
Kỹ năng giao tiếp và chăm sóc khách hàng par
Kỹ năng giao tiếp và chăm sóc khách hàngKỹ năng giao tiếp và chăm sóc khách hàng
Kỹ năng giao tiếp và chăm sóc khách hàngAnna Nguyen
14.5K vues92 diapositives
Kĩ năng làm việc nhóm chinh thuc par
Kĩ năng làm việc nhóm chinh thucKĩ năng làm việc nhóm chinh thuc
Kĩ năng làm việc nhóm chinh thuctlminhnhat
34.9K vues26 diapositives

En vedette(20)

KỸ NĂNG ỨNG PHÓ VỚI CÁC TÌNH HUỐNG GÂY CĂNG THẲNG VÀ QUẢN LÝ CẢM XÚC CHO HỌC ... par Lenam711.tk@gmail.com
KỸ NĂNG ỨNG PHÓ VỚI CÁC TÌNH HUỐNG GÂY CĂNG THẲNG VÀ QUẢN LÝ CẢM XÚC CHO HỌC ...KỸ NĂNG ỨNG PHÓ VỚI CÁC TÌNH HUỐNG GÂY CĂNG THẲNG VÀ QUẢN LÝ CẢM XÚC CHO HỌC ...
KỸ NĂNG ỨNG PHÓ VỚI CÁC TÌNH HUỐNG GÂY CĂNG THẲNG VÀ QUẢN LÝ CẢM XÚC CHO HỌC ...
Kỹ năng giao tiếp và chăm sóc khách hàng par Anna Nguyen
Kỹ năng giao tiếp và chăm sóc khách hàngKỹ năng giao tiếp và chăm sóc khách hàng
Kỹ năng giao tiếp và chăm sóc khách hàng
Anna Nguyen14.5K vues
Kĩ năng làm việc nhóm chinh thuc par tlminhnhat
Kĩ năng làm việc nhóm chinh thucKĩ năng làm việc nhóm chinh thuc
Kĩ năng làm việc nhóm chinh thuc
tlminhnhat34.9K vues
Kỹ năng Dịch vụ khách hàng - Tâm Việt par Tâm Việt Group
Kỹ năng Dịch vụ khách hàng - Tâm ViệtKỹ năng Dịch vụ khách hàng - Tâm Việt
Kỹ năng Dịch vụ khách hàng - Tâm Việt
Tâm Việt Group12.6K vues
Cac nghien cuu dien hinh cua dieu duong par Thanh Liem Vo
Cac nghien cuu dien hinh cua dieu duongCac nghien cuu dien hinh cua dieu duong
Cac nghien cuu dien hinh cua dieu duong
Thanh Liem Vo22.3K vues
[Bachkhoa-Aptech] Bài giảng Kỹ năng sống - Giảng viên Lê Văn Chiến par Phạm Văn Hưng
[Bachkhoa-Aptech] Bài giảng Kỹ năng sống - Giảng viên Lê Văn Chiến[Bachkhoa-Aptech] Bài giảng Kỹ năng sống - Giảng viên Lê Văn Chiến
[Bachkhoa-Aptech] Bài giảng Kỹ năng sống - Giảng viên Lê Văn Chiến
Phạm Văn Hưng31.3K vues
Bài giảng Kỹ năng Tư duy sáng tạo & hiệu quả par Tâm Việt Group
Bài giảng Kỹ năng Tư duy sáng tạo & hiệu quảBài giảng Kỹ năng Tư duy sáng tạo & hiệu quả
Bài giảng Kỹ năng Tư duy sáng tạo & hiệu quả
Tâm Việt Group18.9K vues
Performance appraisal concepts and method par Pranav Kumar Ojha
Performance appraisal concepts and methodPerformance appraisal concepts and method
Performance appraisal concepts and method
Pranav Kumar Ojha128.1K vues
Bài 1.-kỹ-năng-giao-tiếp-ứng-xử-ok2 (1) par Hoangvan Manh
Bài 1.-kỹ-năng-giao-tiếp-ứng-xử-ok2 (1)Bài 1.-kỹ-năng-giao-tiếp-ứng-xử-ok2 (1)
Bài 1.-kỹ-năng-giao-tiếp-ứng-xử-ok2 (1)
Hoangvan Manh12.7K vues
GIAO TIẾP VỚI BỆNH NHÂN par Ngoc Quang
GIAO TIẾP VỚI BỆNH NHÂNGIAO TIẾP VỚI BỆNH NHÂN
GIAO TIẾP VỚI BỆNH NHÂN
Ngoc Quang26K vues
Tài liệu về Giao tiếp Ứng xử giành cho CBYT của BYT par HA VO THI
Tài liệu về Giao tiếp Ứng xử giành cho CBYT của BYTTài liệu về Giao tiếp Ứng xử giành cho CBYT của BYT
Tài liệu về Giao tiếp Ứng xử giành cho CBYT của BYT
HA VO THI143.4K vues
B3.2 kỹ năng lắng nghe par thaonguyen.psy
B3.2 kỹ năng lắng ngheB3.2 kỹ năng lắng nghe
B3.2 kỹ năng lắng nghe
thaonguyen.psy38.1K vues
Slide bài giảng Kỹ năng Thuyết trình Thuyết phục - Tâm Việt par Tâm Việt Group
Slide bài giảng Kỹ năng Thuyết trình Thuyết phục - Tâm ViệtSlide bài giảng Kỹ năng Thuyết trình Thuyết phục - Tâm Việt
Slide bài giảng Kỹ năng Thuyết trình Thuyết phục - Tâm Việt
Tâm Việt Group36.7K vues
Bài giảng lớp đào tạo nhận thức KPI par tuandn137
Bài giảng lớp đào tạo nhận thức KPIBài giảng lớp đào tạo nhận thức KPI
Bài giảng lớp đào tạo nhận thức KPI
tuandn13738.5K vues

Similaire à Kỹ năng động viên nhân viên

14. ky nang dong vien nhan vien par
14. ky nang dong vien nhan vien14. ky nang dong vien nhan vien
14. ky nang dong vien nhan vienTang Tan Dung
198 vues35 diapositives
14 ky-nang-dong-vien-nhan-vien3301-119331892799507-3 par
14 ky-nang-dong-vien-nhan-vien3301-119331892799507-314 ky-nang-dong-vien-nhan-vien3301-119331892799507-3
14 ky-nang-dong-vien-nhan-vien3301-119331892799507-3Bính Trần
291 vues35 diapositives
14 ky-nang-dong-vien-nhan-vien par
14 ky-nang-dong-vien-nhan-vien14 ky-nang-dong-vien-nhan-vien
14 ky-nang-dong-vien-nhan-vienhuuphuoc
34 vues35 diapositives
14. ky nang dong vien nhan vien par
14. ky nang dong vien nhan vien14. ky nang dong vien nhan vien
14. ky nang dong vien nhan vienNguyen Trung Ngoc
35 vues35 diapositives
Dong vien-nv par
Dong vien-nvDong vien-nv
Dong vien-nvXuan Le
498 vues35 diapositives
Dong vien nhan vien, động viên nhân viên par
Dong vien nhan vien, động viên nhân viênDong vien nhan vien, động viên nhân viên
Dong vien nhan vien, động viên nhân viênViệt Long Plaza
721 vues35 diapositives

Similaire à Kỹ năng động viên nhân viên(20)

14. ky nang dong vien nhan vien par Tang Tan Dung
14. ky nang dong vien nhan vien14. ky nang dong vien nhan vien
14. ky nang dong vien nhan vien
Tang Tan Dung198 vues
14 ky-nang-dong-vien-nhan-vien3301-119331892799507-3 par Bính Trần
14 ky-nang-dong-vien-nhan-vien3301-119331892799507-314 ky-nang-dong-vien-nhan-vien3301-119331892799507-3
14 ky-nang-dong-vien-nhan-vien3301-119331892799507-3
Bính Trần291 vues
14 ky-nang-dong-vien-nhan-vien par huuphuoc
14 ky-nang-dong-vien-nhan-vien14 ky-nang-dong-vien-nhan-vien
14 ky-nang-dong-vien-nhan-vien
huuphuoc34 vues
Dong vien-nv par Xuan Le
Dong vien-nvDong vien-nv
Dong vien-nv
Xuan Le498 vues
Dong vien nhan vien, động viên nhân viên par Việt Long Plaza
Dong vien nhan vien, động viên nhân viênDong vien nhan vien, động viên nhân viên
Dong vien nhan vien, động viên nhân viên
Eblook quan ly_va_lanh_dao_p2 par CMT SOLUTION
Eblook quan ly_va_lanh_dao_p2Eblook quan ly_va_lanh_dao_p2
Eblook quan ly_va_lanh_dao_p2
CMT SOLUTION704 vues
Đề án Nghệ thuật quản lý nhân sự - Hồ Thị Ngọc Dung par Ngoc Dung Thi Ho
Đề án Nghệ thuật quản lý nhân sự - Hồ Thị Ngọc DungĐề án Nghệ thuật quản lý nhân sự - Hồ Thị Ngọc Dung
Đề án Nghệ thuật quản lý nhân sự - Hồ Thị Ngọc Dung
13 ky-nang-danh-gia-cong-viec par huuphuoc
13 ky-nang-danh-gia-cong-viec13 ky-nang-danh-gia-cong-viec
13 ky-nang-danh-gia-cong-viec
huuphuoc48 vues
Lãnh đạo doanh nghiệp và chiến lực xây dựng nguồn nhân lực dài hạn par Doanh Nhân Việt
Lãnh đạo doanh nghiệp và chiến lực xây dựng nguồn nhân lực dài hạnLãnh đạo doanh nghiệp và chiến lực xây dựng nguồn nhân lực dài hạn
Lãnh đạo doanh nghiệp và chiến lực xây dựng nguồn nhân lực dài hạn
Doanh Nhân Việt1.2K vues

Plus de Parva Lucerna

Kỹ năng thuyết phục par
Kỹ năng thuyết phụcKỹ năng thuyết phục
Kỹ năng thuyết phụcParva Lucerna
308 vues32 diapositives
Fashion videos par
Fashion videosFashion videos
Fashion videosParva Lucerna
331 vues7 diapositives
Fashion & t shirt par
Fashion & t shirtFashion & t shirt
Fashion & t shirtParva Lucerna
348 vues7 diapositives
Fashion & spring par
Fashion & springFashion & spring
Fashion & springParva Lucerna
280 vues7 diapositives
Fashion & shoe par
Fashion & shoeFashion & shoe
Fashion & shoeParva Lucerna
243 vues7 diapositives
Fashion & shirt par
Fashion & shirtFashion & shirt
Fashion & shirtParva Lucerna
231 vues7 diapositives

Dernier

GIÁO ÁN POWERPOINT HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM 8 CÁNH DIỀU – CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN 5... par
GIÁO ÁN POWERPOINT HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM 8 CÁNH DIỀU – CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN 5...GIÁO ÁN POWERPOINT HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM 8 CÁNH DIỀU – CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN 5...
GIÁO ÁN POWERPOINT HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM 8 CÁNH DIỀU – CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN 5...Nguyen Thanh Tu Collection
7 vues431 diapositives
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 10 KẾT NỐI TRI THỨC - NĂM 2024 (BẢN HS... par
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 10 KẾT NỐI TRI THỨC - NĂM 2024 (BẢN HS...BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 10 KẾT NỐI TRI THỨC - NĂM 2024 (BẢN HS...
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 10 KẾT NỐI TRI THỨC - NĂM 2024 (BẢN HS...Nguyen Thanh Tu Collection
8 vues83 diapositives
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 11 CÁNH DIỀU - NĂM 2024 (BẢN HS + GV) ... par
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 11 CÁNH DIỀU - NĂM 2024 (BẢN HS + GV) ...BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 11 CÁNH DIỀU - NĂM 2024 (BẢN HS + GV) ...
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 11 CÁNH DIỀU - NĂM 2024 (BẢN HS + GV) ...Nguyen Thanh Tu Collection
6 vues91 diapositives
4. Khảo sát và phỏng vấn.pdf par
4. Khảo sát và phỏng vấn.pdf4. Khảo sát và phỏng vấn.pdf
4. Khảo sát và phỏng vấn.pdfFred Hub
10 vues12 diapositives
BÀI TẬP DẠY THÊM TOÁN 11 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (9 CHƯƠNG, LÝ THUYẾT, ... par
BÀI TẬP DẠY THÊM TOÁN 11 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (9 CHƯƠNG, LÝ THUYẾT, ...BÀI TẬP DẠY THÊM TOÁN 11 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (9 CHƯƠNG, LÝ THUYẾT, ...
BÀI TẬP DẠY THÊM TOÁN 11 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (9 CHƯƠNG, LÝ THUYẾT, ...Nguyen Thanh Tu Collection
22 vues941 diapositives
Hoàn thiện công tác cho vay hộ nghèo tại Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách... par
Hoàn thiện công tác cho vay hộ nghèo tại Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách...Hoàn thiện công tác cho vay hộ nghèo tại Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách...
Hoàn thiện công tác cho vay hộ nghèo tại Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách...DỊCH VỤ VIẾT ĐỀ TÀI TRỌN GÓI ZALO/ TEL: 0909.232.620
5 vues26 diapositives

Dernier(20)

GIÁO ÁN POWERPOINT HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM 8 CÁNH DIỀU – CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN 5... par Nguyen Thanh Tu Collection
GIÁO ÁN POWERPOINT HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM 8 CÁNH DIỀU – CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN 5...GIÁO ÁN POWERPOINT HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM 8 CÁNH DIỀU – CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN 5...
GIÁO ÁN POWERPOINT HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM 8 CÁNH DIỀU – CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN 5...
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 10 KẾT NỐI TRI THỨC - NĂM 2024 (BẢN HS... par Nguyen Thanh Tu Collection
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 10 KẾT NỐI TRI THỨC - NĂM 2024 (BẢN HS...BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 10 KẾT NỐI TRI THỨC - NĂM 2024 (BẢN HS...
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 10 KẾT NỐI TRI THỨC - NĂM 2024 (BẢN HS...
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 11 CÁNH DIỀU - NĂM 2024 (BẢN HS + GV) ... par Nguyen Thanh Tu Collection
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 11 CÁNH DIỀU - NĂM 2024 (BẢN HS + GV) ...BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 11 CÁNH DIỀU - NĂM 2024 (BẢN HS + GV) ...
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 11 CÁNH DIỀU - NĂM 2024 (BẢN HS + GV) ...
4. Khảo sát và phỏng vấn.pdf par Fred Hub
4. Khảo sát và phỏng vấn.pdf4. Khảo sát và phỏng vấn.pdf
4. Khảo sát và phỏng vấn.pdf
Fred Hub10 vues
BÀI TẬP DẠY THÊM TOÁN 11 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (9 CHƯƠNG, LÝ THUYẾT, ... par Nguyen Thanh Tu Collection
BÀI TẬP DẠY THÊM TOÁN 11 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (9 CHƯƠNG, LÝ THUYẾT, ...BÀI TẬP DẠY THÊM TOÁN 11 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (9 CHƯƠNG, LÝ THUYẾT, ...
BÀI TẬP DẠY THÊM TOÁN 11 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (9 CHƯƠNG, LÝ THUYẾT, ...
CÁC BÀI TOÁN BẤT ĐẲNG THỨC TRONG ĐỀ CHUYÊN VÀO LỚP 10 MÔN TOÁN GIAI ĐOẠN 2009... par Nguyen Thanh Tu Collection
CÁC BÀI TOÁN BẤT ĐẲNG THỨC TRONG ĐỀ CHUYÊN VÀO LỚP 10 MÔN TOÁN GIAI ĐOẠN 2009...CÁC BÀI TOÁN BẤT ĐẲNG THỨC TRONG ĐỀ CHUYÊN VÀO LỚP 10 MÔN TOÁN GIAI ĐOẠN 2009...
CÁC BÀI TOÁN BẤT ĐẲNG THỨC TRONG ĐỀ CHUYÊN VÀO LỚP 10 MÔN TOÁN GIAI ĐOẠN 2009...
2. Phương pháp tiếp cận nghiên cứu.pdf par Fred Hub
2. Phương pháp tiếp cận nghiên cứu.pdf2. Phương pháp tiếp cận nghiên cứu.pdf
2. Phương pháp tiếp cận nghiên cứu.pdf
Fred Hub6 vues
TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT TIẾNG ANH 2024 - CHỌN LỌC TỪ CÁC... par Nguyen Thanh Tu Collection
TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT TIẾNG ANH 2024 - CHỌN LỌC TỪ CÁC...TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT TIẾNG ANH 2024 - CHỌN LỌC TỪ CÁC...
TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT TIẾNG ANH 2024 - CHỌN LỌC TỪ CÁC...
2. Khoa học và nghiên cứu xã hội.pdf par Fred Hub
2. Khoa học và nghiên cứu xã hội.pdf2. Khoa học và nghiên cứu xã hội.pdf
2. Khoa học và nghiên cứu xã hội.pdf
Fred Hub8 vues
TÀI LIỆU DẠY THÊM TOÁN 8 CẢ NĂM - DÙNG CHUNG 3 SÁCH (LÝ THUYẾT, LUYỆN TẬP, BÀ... par Nguyen Thanh Tu Collection
TÀI LIỆU DẠY THÊM TOÁN 8 CẢ NĂM - DÙNG CHUNG 3 SÁCH (LÝ THUYẾT, LUYỆN TẬP, BÀ...TÀI LIỆU DẠY THÊM TOÁN 8 CẢ NĂM - DÙNG CHUNG 3 SÁCH (LÝ THUYẾT, LUYỆN TẬP, BÀ...
TÀI LIỆU DẠY THÊM TOÁN 8 CẢ NĂM - DÙNG CHUNG 3 SÁCH (LÝ THUYẾT, LUYỆN TẬP, BÀ...
HỆ THỐNG LÝ THUYẾT VÀ BÀI TẬP PHẦN PHẢN ỨNG HÓA HỮU CƠ CHƯƠNG TRÌNH THPT CHUY... par Nguyen Thanh Tu Collection
HỆ THỐNG LÝ THUYẾT VÀ BÀI TẬP PHẦN PHẢN ỨNG HÓA HỮU CƠ CHƯƠNG TRÌNH THPT CHUY...HỆ THỐNG LÝ THUYẾT VÀ BÀI TẬP PHẦN PHẢN ỨNG HÓA HỮU CƠ CHƯƠNG TRÌNH THPT CHUY...
HỆ THỐNG LÝ THUYẾT VÀ BÀI TẬP PHẦN PHẢN ỨNG HÓA HỮU CƠ CHƯƠNG TRÌNH THPT CHUY...
3. Chủ đề nghiên cứu.pdf par Fred Hub
3. Chủ đề nghiên cứu.pdf3. Chủ đề nghiên cứu.pdf
3. Chủ đề nghiên cứu.pdf
Fred Hub7 vues
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 11 CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - NĂM 2024 (BẢN ... par Nguyen Thanh Tu Collection
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 11 CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - NĂM 2024 (BẢN ...BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 11 CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - NĂM 2024 (BẢN ...
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 11 CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - NĂM 2024 (BẢN ...
3. Phân tích định tính.pdf par Fred Hub
3. Phân tích định tính.pdf3. Phân tích định tính.pdf
3. Phân tích định tính.pdf
Fred Hub7 vues
1. Cách trình bày kết quả nghiên cứu.pdf par Fred Hub
1. Cách trình bày kết quả nghiên cứu.pdf1. Cách trình bày kết quả nghiên cứu.pdf
1. Cách trình bày kết quả nghiên cứu.pdf
Fred Hub6 vues
TỔNG HỢP HƠN 80 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT TIẾNG ANH 2024 - TỪ CÁC TRƯỜNG, TR... par Nguyen Thanh Tu Collection
TỔNG HỢP HƠN 80 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT TIẾNG ANH 2024 - TỪ CÁC TRƯỜNG, TR...TỔNG HỢP HƠN 80 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT TIẾNG ANH 2024 - TỪ CÁC TRƯỜNG, TR...
TỔNG HỢP HƠN 80 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT TIẾNG ANH 2024 - TỪ CÁC TRƯỜNG, TR...
BÀI TẬP DẠY THÊM TOÁN 11 - KẾT NỐI TRI THỨC - CẢ NĂM (9 CHƯƠNG, LÝ THUYẾT, BÀ... par Nguyen Thanh Tu Collection
BÀI TẬP DẠY THÊM TOÁN 11 - KẾT NỐI TRI THỨC - CẢ NĂM (9 CHƯƠNG, LÝ THUYẾT, BÀ...BÀI TẬP DẠY THÊM TOÁN 11 - KẾT NỐI TRI THỨC - CẢ NĂM (9 CHƯƠNG, LÝ THUYẾT, BÀ...
BÀI TẬP DẠY THÊM TOÁN 11 - KẾT NỐI TRI THỨC - CẢ NĂM (9 CHƯƠNG, LÝ THUYẾT, BÀ...

Kỹ năng động viên nhân viên

 • 1. 1 KỸ NĂNG ĐỘNG VIÊN NHÂN VIÊN
 • 2. 2 KỸ NĂNG ĐỘNG VIÊN NHÂN VIÊN
 • 3. 3 I/ LÝ THUYẾT VỀ ĐỘNG VIÊN
 • 4. 4 1. Tại sao phải quan tâm tới động cơ làm việc ? • Động cơ chỉ sức mạnh tác động lên một người hoặc sức mạnh rảy sinh ngay trong lòng anh ta, thúc đẩy người đó hành động hướng tới một mục tiêu nhất định. Một nhân viên có động cơ làm việc cao là một người năng động, chịu đầu tư sức lực và tinh thần để hoàn thành công việc của mình và đạt được chỉ tiêu đề ra • Một nguyên tắc cơ bản trong quản trị là : Hiệu quả làm việc : f (năng lực * động cơ). Do đó nhiệm vụ của nhà quản lý là khơi nguồn động cơ và xây dựng một hệ thống động viên có hiệu quả.
 • 5. 5 2. Các cấp bậc nhu cầu theo Maslow NHU CẦU TỰ THỂ HIỆN : • Giao trách nhiệm, ủy quyền • Mở rộng công việc. NHU CẦU ĐƯỢC TÔN TRỌNG : • Biểu dương / khen thưởng. • Kêu gọi tham gia. NHU CẦU XÃ HỘI : • Tạo không khí thoải mái. • Xây dựng tinh thần đồng đội • Cung cấp thông tin. NHU CẦU AN TOÀN : • Cải tiến điều kiện làm việc. • Tiền thưởng / thù lao NHU CẦU SINH LÝ : • Tiền lương. • Điều kiện làm việc Tự thể hiện Được tôn trọng Xã hội An toàn Sinh lý
 • 6. 6 2. Các cấp bậc nhu cầu theo Maslow Nguyên tắc hoạt động của kim tự tháp này là : cho đến khi nào những nhu cầu ở phía dưới còn chưa được thỏa mãn thì thật khó mà tiếp tục lên các nhu cầu ở cấp cao hơn. Áp dụng trong lãnh vực động cơ làm việc : • Những nhu cầu sinh lý : Đó là những nhu cầu cơ bản và thiết yếu để tồn tại. Bao gồm những nhu cầu như ăn mặc, trú ngụ dưới một mái nhà... Nhu cầu sinh lý thường không kích thích nhân viên đạt hiệu quả tốt hơn trong công việc của mình. • Những nhu cầu về an toàn : Khi các cá nhân nghĩ đến việc bảo đảm cho tương lai thì có nghĩa là họ đang có những nhu cầu về an toàn trong công ăn việc làm, trong tiết kiệm, trong việc đóng bảo hiểm, ...
 • 7. 7 2. Các cấp bậc nhu cầu theo Maslow • Những nhu cầu về xã hội : Nhu cầu giao tiếp với người khác và gặt hái những lợi ích từ các mối quan hệ với bên ngoài xã hội, muốn có cảm giác được là thành viên của một tập thể, một hội đoàn, một nhóm bạn bè. • Nhu cầu được tôn trọng : Bây giờ con người lại mong muốn cảm thấy mình là người có ích trong một lãnh vực nào đó, được người khác công nhận và đánh giá cao và xứng đáng được như vậy. Đấy là những nhu cầu nhận được sự tôn trọng từ những người khác. Đây có thể là nguồn động viên rất lớn trong công việc. • Nhu cầu tự thể hiện : Nhu cầu này thúc đẩy con người phải thực hiện được điều gì họ mong ước, đạt được những mục tiêu mà họ đã đề ra, phát triển tiềm năng cá nhân trong lãnh vực mà họ đã chọn.
 • 8. 8 3. Thuyết 2 nhóm yếu tố của Herzberg Herzberg phân biệt hai loại yếu tố : • Những yếu tố về môi trường có khả năng làm giảm động cơ làm việc nếu như không được thỏa mãn, nhưng ngược lại, trong trường hợp được thỏa mãn thì động cơ làm việc cũng không tăng lên mấy. • Những yếu tố động viên có khả năng động viên khi chúng được thỏa mãn. Nhưng khi không được thỏa mãn thì động cơ làm việc cũng không giảm.
 • 9. 9 Những yếu tố về môi trường có khả năng gây ra sự không thỏa mãn • Chính sách và phương thức quản lý của doanh nghiệp. • Phương pháp kiểm tra. • Tiền lương (tương ứng với chức vụ). • Mối quan hệ với cấp trên. • Điều kiện làm việc. • Các mối quan hệ khác và không khí việc. • Cuộc sống riêng.
 • 10. 10 Những yếu tố động viên có khả năng tạo nên sự thỏa mãn • Tính thử thách của công việc. • Các cơ hội thăng tiến. • Cảm giác hoàn thành tốt một công việc. • Sự công nhận kết quả công việc. • Sự tôn trọng của người khác. • Trách nhiệm. • Tiền lương (tương ứng với thành tích).
 • 11. 11 Có thể rút ra được những nhận xét sau đây • Tiền lương là một yết tố cần thiết, nhưng không phải là tất cả. Không hẳn cứ phải tăng lương mới thúc đẩy người ta làm công việc tốt hơn mức cần thiết. • Những yếu tố về môi trường là rất nhiều nhưng khó thay đổi (một cá nhân hầu như không làm được gì để thay đổi chính sách của doanh nghiệp, điều kiện làm việc, tiền lương, ...). Khi tác động đến những yếu tố về môi trường, trước hết là nhằm mục đích giảm thiểu các bất bình, gia tăng sự thỏa thuận, chuẩn bị cho việc xuất hiện các yếu tố động viên. • Những yếu tố động viên thì có thể thay đổi : cá nhân có thể điều chỉnh sáng kiến của bản thân mình, tự mình xác định những mục tiêu cao và khó. Kết quả của việc thực hiện hoàn toàn tùy thuộc vào chính người thực hiện và anh ta có thể đo lường được kết quả của việc mình làm. • Ước muốn của nhân viên là trưởng thành và phát triển về mặt nghề nghiệp. Vì vậy, một người có động cơ làm việc là một người quan tâm đến công việc mình làm. Sự quan tâm rày bao giờ cũng tăng lên khi cá nhân được tự mình tổ chức công việc của mình.
 • 12. 12 Từ đó có một số điểm cần lưu ý : • Con người được động viên khi anh ta có khả năng thực hiện được những ý định của mình. • Con người được kích thích mỗi khi ứng xử của mình được đánh giá đúng thông qua những lời khen ngợi (khi có kết quả tốt) hoặc xử phạt (khi không đạt yêu cầu). • Để một người được động viên lâu dài, anh ta cần phải được động viên thường xuyên. • Con người thường hay bị chán nản khi nhận những lời chê bai về bản thân hoặc về cách cư xử mà anh ta không thay đổi được (hoặc không biết nên thay đổi như thế nào). • Không có nguồn động viên nào lớn hơn là vượt qua khó khăn để đạt được một mục tiêu tự định ra cho mình.
 • 13. 13 4. Động cơ thúc đẩy con người làm việc → Tại sao con người lại có động cơ làm việc ? • Điều gì động viên con người ? người ta làm việc vì mục đích gì ? nội dung của động cơ làm việc là gì ? → Người ta được động viên như thế nào ? • Việc động viên được tiến hành như thế nào ? dựa theo quá trình nào ?
 • 14. 14 5. Quá trình cơ bản làm nảy sinh động cơ 1.Nhu cầu (chưa thỏa mãn) 2. Tìm cách thức để thỏa mãn nhu cầu. 3. Hành động nhắm tới một mục đích nào đó 4. Kết quả thể hiện của hành động 5. Được khen thưởng / bị phạt 6. Đánh giá lại mức độ thỏa mãn của bản thân…
 • 15. 15 6. Mong đợi của nhân viên Theo mức độ ưu tiên : (kết quả điều tra ở 300 người tại VN) • Thăng tiến và phát triển • Tiền lương xứng đáng • An toàn về công ăn việc làm • Công việc hấp dẫn và tương xứng với khả năng • Được người khác đánh giá cao, được tôn trọng • Có quyền lực
 • 16. 16 7. Cảm nhận của nhân viên So sánh phần đóng góp và phần đãi ngộ của bản thân và của người khác → Căng thẳng và bất mãn nếu cảm thấy bất công. Tìm kiếm sự công bằng → Điều chỉnh phần đóng góp của bản thân so với phần đãi ngộ bản thân được hưởng. Chuyển công tác hoặc xin nghỉ việc
 • 17. 17 II/ CÁC BIỆN PHÁP ĐỘNG VIÊN • Làm phong phú công việc / mở rộng công việc → tránh nhàm chán trong công việc. • Tham gia của nhân viên (trong quá trình xác định mục tiêu, thực hiện công việc) • Thăng chức / Thăng tiến • Giao trách nhiệm • Thành tích (từ những thử thách) • Biểu dương / Khen thưởng • Hổ trợ / Cải thiện môi trường làm việc • Tiền thù lao
 • 18. 18 1. Động viên một tập thể • đơn giản, rõ ràng, chính xác • thực tế, hợp lý so với tình hình tại thời điểm đó • tương ứng với một khoảng thời gian nhất định (thời gian tiến hành và thời hạn kết thúc) • với các chỉ số cho phép đo lường mức độ kết quả đạt được.
 • 19. 19 1. Động viên một tập thể Bản chất của quá trình động viên là: • Bạn phải nhận thức rằng nhiệm vụ của mình là làm cho nhân viên cam kết gắn bó với công việc chớ không phải là kiểm tra họ. • Bạn phải chấp nhận rằng động viên là một cam kết lâu dài về phía bạn và về phía công ty.
 • 20. 20 2. Các nội dung động viên Kotter (1990) đã đưa ra một ví dụ nêu rõ động viên liên quan đến những vấn đề gì ở cấp cơ quan, doanh nghiệp như sau : • Truyền đạt những định hướng chiến lược một cách đều đặn. • Việc truyền đạt phải đi xa hơn là chỉ thông báo đơn giản; nó phải tạo được sự hưng phấn đối với nhân viên khi gắn liền với những giá trị của họ. • Lôi kéo nhân viên tham gia vào việc quyết định thực hiện các định hướng chiến lược như thế nào - quá trình tham gia phải thật sự chứ không phải là chỉ làm một cách giả tạo. • Hổ trợ để nhân viên có thể thành công trong quá trình vươn tới để đạt được mục tiêu chiến lược. • Bảo đảm rằng những khen thưởng và biểu dương là đúng đắn.
 • 21. 21 3.Làm phong phú công việc/Mở rộng công việc Bản chất: Làm phong phú công việc nhằm gia tăng sự thách thức và thành tựu cũng lớn hơn trong công việc. Mở rộng công việc cho rằng công việc cần phải được thay đổi và làm cho thú vị hơn bằng cách loại trừ những sự nhàm chán chường hay xuất hiện khi phải thực hiện những công việc lập đi lập lại. Lý do căn bản là công nhân càng làm những công việc thay đổi và thú vị thì họ càng được động viên.
 • 22. 22 3.Làm phong phú công việc/Mở rộng công việc • Để cho nhân viên có nhiều tự do hơn trong việc lựa chọn phương pháp làm việc, trình tự thực hiện công việc và nhịp độ tiến hành công việc (làm việc theo giờ giấc linh hoạt là một ví dụ). • Khuyến khích nhân viên tham gia (vào các quyết định). • Giao trách nhiệm cá nhân đối với những công việc. • Khuyến khích nhân viên giao lưu, tiếp xúc qua lại với nhau.
 • 23. 23 3.Làm phong phú công việc/Mở rộng công việc • Cho nhân viên thấy rằng vai trò của họ là quan trọng. • Cho nhân viên thấy rằng công việc của họ phù hợp, hài hòa với mục tiêu của toàn công ty. • Kịp thời cung cấp các thông tin phản hồi về hiệu quả công tác. • Cho nhân viên phát biểu về điều kiện vật chất tại nơi làm việc.
 • 24. 24 5. Tham gia của nhân viên • Nhân viên của bạn sẽ cam kết gắn bó nhiều hơn với công việc nếu như họ được quyền phát biểu về chúng. Họ có khuynh hướng tin tưởng và ủng hộ những quyết định mà trong đó có phần của họ tham gia vào. • Một trong những phương pháp tuyệt hảo để mở rộng việc tham gia của nhân viên là lôi kéo họ vào trong việc xác định các mục tiêu công việc. • Nhiều nhân viên muốn tham gia vào các quyết định : nhất là khi các quyết định này tác động lên công việc của họ. Nếu họ có thể đóng góp điều gì đó họ sẽ cảm thấy rất hãnh diện về những đóng góp của mình và quyết tâm nhiều hơn để thực hiện quyết định đó
 • 25. 25 6.Khuyến khích NV tham gia bằng cách: • Bạn có thể hỏi ý kiến nhân viên trong các cuộc họp chính thức hoặc trong các cuộc tiếp chuyện ngắn thân mật. Những câu hỏi tương tự như : “Theo ý kiến Anh / Chị, chúng ta nên cải tiến hệ thống thư thế nào ?” rất có ích để đẩy mạnh việc tham gia khi bạn hỏi trục tiếp các nhân viên của mình. • Bạn cũng không cần phải nổ lực gì nhiều khi phải hỏi một nhân viên một ý kiến hoặc lời khuyên về cách thức giải quyết một vấn đề. Nhưng điều đó ngược lại có rất nhiều ý nghĩa đối với nhân viên được bạn tham khảo ý kiến đó. • Nếu bạn yêu cầu nhân viên nêu các đề nghị, bạn phải nghiên cứu các đề nghị đó một cách nghiêm túc. Nếu bạn chỉ luôn luôn hỏi mà không có hành động gì thì trong tương lai bạn sẽ nhận được rất ít các câu trả lời của nhân viên.
 • 26. 26 7. Những thành tích. • Nhân viên cảm thấy được động viên khi hoàn thành xuất sắc một công việc cụ thể nào đó ví dụ thư hoàn tất một công việc, giải quyết xong một vấn đề, bán một đơn hàng thành công hoặc hoàn thành đúng hạn • Thật không may là những cảm giác hoàn thành một công việc cụ thể nào đó không kéo dài lâu. Ngay khi chúng ta bắt đầu một công tác mới, cảm giác về thành tích đó nhanh chóng tan biến. Về phương diện này, chính nhiệm vụ của bạn là tạo cơ hội để cho nhân viên có được những thành tích một cách đều đặn. • Đơn giản như bạn vừa thành công trong trận bóng đá vô địch các CLB Châu Âu, không thể nào lại không khui Sambanh để ăn mừng.
 • 27. 27 8. Biểu dương / Khen thưởng • biểu dương là xác nhận và đánh giá cao công sức đóng góp của một cá nhân hoặc một tập thể cho cơ quan • Bạn có thể ngạc nhiên là nhiều nhà quản lý thậm chí rất ít khi nghĩ đến việc công nhận các thành tích của nhân viên • Nếu một nhân-viên hoàn thành một công việc đặc biệt và không được biểu dương, thì bạn cũng đừng ngạc thiên nếu như lần sau họ không còn nổ lực nữa
 • 28. 28 8. Biểu dương / Khen thưởng • Là một nhà quản lý biết động viên, bạn hãy công nhận những thành tích của nhân viên. Một số nhà quản lý lại có ý định giành hết công trạng của các nhân viên • Vai trò lãnh đạo của bạn là sử dụng khen thưởng hoặc biểu dương để động viên nhân viên. Điều này thật khó khăn bởi vì bạn phải chia sẽ công trạng khi hoàn thành tốt công việc trong khi bạn biết rằng chính bạn là người phải chịu sự khiển trách nếu có điều gì sai trái - đây chính là một trong những khó khăn của một nhà quản lý hiệu quả
 • 29. 29 8. Biểu dương / Khen thưởng • Bạn hãy nhớ rằng, bạn chỉ biểu dương khi nó xứng đáng. Thỉnh thoảng bạn có thể dùng nó để khuyến khích nhân viên, nhưng nếu bạn sử dụng không thích đáng hoặc cho một việc nhếch nhác, bạn đã gửi đi một thông điệp sai lầm • Nếu như bạn có thể làm cho nhân viên công nhận những đóng góp của họ lẫn nhau, họ sẽ cảm thấy được động viên nhiều hơn nữa
 • 30. 30 8. Biểu dương / Khen thưởng • Làm thế lào bạn có thể khen thưởng và công nhận những đóng góp của nhân viên trong cơ quan của mình ? Trong quân đội, người ta dùng các huân chương cho các công trạng đặc biệt; nhiều cửa hàng có tấm bảng “nhân viên xuất sắc trong tháng”; và một số công ty tặng tiền thưởng như là hình thức để công nhận một việc làm tốt. Một số công ty khác có thể có những hình thức khen thướng khác như để tên trên bàn làm việc, danh thiếp, hoặc diện thoại cá nhân. Hoặc ngay cả những điều nhỏ nhặt như một cái vỗ vai hoặc “Hôm nay Anh (Chị) có thể về sớm” cũng có thể là những biện pháp động viên rất lớn.
 • 31. 31 9. Trách nhiệm • Phần lớn nhân viên thích có được trách nhiệm và họ nhận thức rằng điều này là quan trọng. • Chìa khóa để phát triển tinh thần trách nhiệm nơi nhân viên là bạn dám chấp nhận rủi ro và tin tưởng nơi nhân viên của mình. Ủy quyền cho một nhân viên thực hiện một việc là một hình thức biểu hiện sự tin tưởng và là phương tiện để hình thành tinh thần trách nhiệm. • Tất nhiên bạn cũng nên giao cho nhân viên những trách nhiệm mới và quan trọng. Khi làm điều này bạn có thể đã mạo hiểm nhưng cũng là một cách thức để tỏ ra là bạn công nhận tài năng của nhân viên
 • 32. 32 10. Thăng chức / Thăng tiến • Thăng chức và tạo điều kiện thăng tiến là những phần thưởng và sự công nhận rằng ta có thể hoàn thành trách nhiệm được giao. • Thăng chức lên một vị trí cao hơn hoặc ủy quyền thêm một nhiệm vụ là một hình thức khen thưởng và động viên mạnh mẽ. • Ảnh hưởng của bạn trong việc đề bạt hoặc thăng chức cho phép bạn động viên nhân viên, đặc biệt nếu họ là những người có hoài bảo và có năng lực. Không nghi ngờ gì, triển vọng thăng tiến là một nhân tố động viên có nhiều tiềm năng
 • 33. 33 10. Thăng chức / Thăng tiến • Chúng ta phải suy nghĩ trước để đảm bảo rằng việc thăng tiến được dựa trên công trạng và kết quả hơn là những yếu tố khác, ví dụ như do thân quen hoặc do nịnh bợ. • Việc thăng chức bao gồm gia tăng địa vị và quyền lợi phải được dành cho nhân viên nào có đóng góp nhiều nhất cho đơn vị. • Bạn không thể động viên nhân viên bằng việc hứa cho thăng chức vào một chức vụ không có thật, hậu quả là cả đơn vị sẽ bất mãn với bạn.
 • 34. 34 11. Hổ trợ / Môi trường làm việc • Nhân viên cần được hổ trợ để có họ thể hoàn thành tốt công việc. Nếu bạn không cung cấp các nguồn lực cần thiết cho họ, dù đó là thời gian, vật tư, tiền bạc hoặc nhân lực, họ sẽ nhanh chóng mất hứng thú trong công việc • Nhân viên cũng có thể được động viên hoặc cảm thấy chán nản do môi trường làm việc hàng ngày. Chúng ta dùng từ môi trường để bao quát những thứ như giờ giấc làm việc, điều kiện vệ sinh và nhiệt độ
 • 35. 35 11. Hổ trợ / Môi trường làm việc • Nếu nhân viên của bạn than phiền về môi trường làm việc và bạn biết rằng chí ít thì điều đó cũng có lý, bạn hãy tìm hiểu những lý do khác có thể gây ra sự không hài lòng. Thông thường nhân viên sẽ không than phiền môi trường làm việc nếu như họ gắn bó và yêu thích công việc. Tuy nhiên, bạn phải xem môi trường là yếu tố quan trọng. Ít người nào có thể làm việc với hiệu quả tối ưu trong môi trường quá nóng hoặc quá lạnh
 • 36. 36 12. Tiền thù lao • Chúng ta không thể kết thúc phần này mà không nói về tiền bạc như là một yếu tố động viên. Thật là ngờ nghệch cho rằng tiền bạc không phải là yếu tố động viên. Hầu hết chúng ta đều muốn có tiền, và thông thường muốn có nhiều hơn số tiền mà chúng ta hiện có. Nhưng có nhiều tiền hơn không phải là yết tố động viên lâu dài. Về phương diện thuần tuý động viên, những chiến lược khác mà chúng tôi đã đề cập đến tỏ ra có hiệu quả hơn. Bạn hãy nhớ câu khẳng định mà chúng tôi nói ở phần đầu của các biện pháp động viên. Chắc chắn tiền bạc là yếu tố khiến người ta đến làm việc nhưng không nhất thiết là yếu tố khiến cho người ta phải làm việc một cách hăng say.