Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.
BACAAN DALAM SOLAT – TERJEMAHAN PER KATA1. Niat (Contoh Solat Subuh Berjemaah              Berjemaah)    ...
jalan)                                   nikmat4. Rukuk                ...
َ ِْ ِ      ‫ا‬     ِ ‫ا‬       ‫َِ د‬                                   ...
ٌِْ َ        َ ‫إ‬                    ِ       َ ْ ِ َ َ ْ‫ا‬      ْ ِ      َ ْ ...
َِ     َ‫و‬                       َ         ،َ ْ َ‫َا‬                 ...
Prochain SlideShare
Chargement dans…5
×

Bacaan solat-per-kata

 • Identifiez-vous pour voir les commentaires

Bacaan solat-per-kata

 1. 1. BACAAN DALAM SOLAT – TERJEMAHAN PER KATA1. Niat (Contoh Solat Subuh Berjemaah Berjemaah) َ ََ ِ ِ ً َ ‫َ ْض ا ْ ُ ْ ِ رآ َ َ ْ ِ أ َاء َ ْ ُ ْ ً / إ‬ ِ ً ‫َد‬ َْ َ َ ُ ‫أ‬ adaa- ta-aala lillaahi imaman makmuman rak’ataini Subhi fardhal Ushalli an (yang) kerana menjadi mengikut tunai dua rakaat subuh fardhu Aku Maha Allah imam imam/ sembahyang Tinggi2. Takbiratul Ihram ُ َ ‫أآ‬ َْ ُ ‫ا‬ akbar Allahu Maha Allah Besar3. Al-Fatihah (1) ِ ّ ‫ٱ ّ ِ ٱ ّ ْ َـٰ ِ ٱ‬ َ َ َ ِْ ِ Rahim Rahmani ahmani-r Llahi-r Bismi-l (lagi) (yang) Allah Dengan Maha Maha nama Penyayang Pemurah (3) ِ ّ ‫ٱ ّ ْ َـٰ ِ ٱ‬ َ َ (2) ِ َٰ‫رب ٱ ْ َـ‬ ّ َ ِ ِ ِّ َ ُ ْ َ ْ‫ٱ‬ Rahim Ar-Rahmani-r ‘alamin Rabbi-l l liLlahi Al-hamdu Maha Yang Maha seluruh alam Tuhan bagi Allah Segala puji Penyayang Pengasih (5) ُ ِ َْ َ ‫إّ ك‬ َ َِ ‫و‬ َ ُ ُْ َ ‫إّ ك‬ َ َِ (4) ّ‫ٱ‬ ِ ‫َ ْم‬ ِ ِ ِٰ‫َـ‬ nasta ‘in iyyaka wa na’ budu Iyyaka din Yawmi-d Maliki kami hanya dan kami Hanya pembalasan hari Pemilik memohon kepada menyembah kepada pertolongan Engkaulah Engkaulah (6) َ َِْ ُ ْ‫ٱ‬ ‫ٱ ّ َ ٰط‬ ِ َ ِ ‫ٱه‬ ْ mustaqim shirata-l Ihdina-sh yang lurus jalan Tunjukilah kami (7) َ ِّۤ َّ ‫ٱ‬ َ‫و‬ َ ْ ِ ْ ََ ‫ٱْ َ ْ ُ ب‬ ِ ِ َْ ْ ِ ْ ََ َ ْ َ ْ‫أ‬ َ َ ِ َّ‫ِ َ ٰط ٱ‬ َ dhaalliin wala ala-d ‘alaihim maghdhubi Ghairi-l ‘alaihim an’amta laziina Shiraata-l mereka yang dan bukan kepada mereka yang bukan kepada telah Engkau orang2 (iaitu) jalan sesat (pula mereka dimurkai mereka anugerahkan yang
 2. 2. jalan) nikmat4. Rukuk ِِ ْ َ ِ ‫و‬ َ ِ ِ َ ْ‫ا‬ َ ّ‫ر‬ َِ ‫ُْ َ ن‬ َ bihamdihi wa ‘azimi rabbi-al Subhana dengan sifat Kepujian- dan yang Maha Tinggi Tuhanku Maha Suci Nya5. I’tidal ُ ْ َ ْ‫ا‬ ََ َ‫ر‬ َ َُ ِ َ ْ َِ ُ ‫ا‬ ََِ hamd Laka-l Rabbana hamidah liman lLahu Sami’a-l segala puji bagi-Mu Wahai Tuhan Memuji-Nya, orang yang Allah Sudah kami mendengar Maksud: Allah mendengar orang yang memuji-Nya. Wahai Tuhan kami! Bagi-Mu segala puji. *6. Sujud ِِ ْ َ ِ ‫و‬ َ َْ َ ْ ‫ا‬ َ ّ‫ر‬ َِ ‫ُْ َ ن‬ َ bihamdihi wa a’la rabbi-al Subhana dengan sifat dan yang Maha Tinggi Tuhanku Maha Suci Kepujian-Nya7. Duduk antara 2 sujud ْ ِ ْ ُ ‫َار َ ْ ِ ْ َا ْ ُ ْ ِ ْ َار َ ْ ِ ْ َار‬ ‫و ْز‬ ْ ‫و‬ ‫و‬ ْ ‫و‬ ِ ِ ْ ِْ ‫ا‬ ْ ‫رب‬ ّ َ ِ warzuqnii warfanii wajburnii warhamnii lii fir Rabbi-gh dan berilah dan angkatlah dan dan rahmatilah bagiku ampunilah Tuhanku aku rezeki (darjat) ku cukupkanlah aku aku ْ َّ ِ ُ ْ ‫َاه ِ ِ ْ و َِ ِ ْ َا‬ ‫و‬ َ ْ ‫و‬ ‘anii wa’fu wa’afinii wahdinii akan aku dan dan dan berikan ampunilah sihatkan petunjuk aku (kepada) ku8. Tahhiyat Akhir ِ ِ ُ َ ‫ت‬ ‫َ َا ُ ا‬ ‫ت‬ ‫ا ْ ُ َ رآ ُ ا‬ ‫ََت‬ ُ ِ ‫ا‬ ‫ت‬ lillaah taiyyibatu Shalawatu-t Mubarakatu-sh At tahiyyatu-l untuk Allah yang baik doa-doa yang diberkati Ucapan selamat ُ َُ‫و َ َآ‬ َ ِ ‫ا‬ ُ َ ْ ‫ور‬ ََ ِ ‫ا‬ َ ‫أ‬ َ َ ْ ََ َُ ‫م‬ ‫ا‬ wabarakaatuh lLaahi warahmatu-L nabiyyu ayyuha-n ‘alaika Assalamu dan keberkatan- Allah dan Rahmat Nabi wahai ke atas Selamat Nya kamu sejahtera
 3. 3. َ ِْ ِ ‫ا‬ ِ ‫ا‬ ‫َِ د‬ ِ ََ ‫و‬ َ َ ْ ََ َُ ‫م‬ ‫ا‬ shaalihiin lLaahi-s ‘ibadi-l wa’ala ‘alaina Assalamu yang soleh Allah hamba-hamba dan ke ke atas Selamat atas kita sejahtera ‫ا‬ ‫إ‬ ِ َ َ‫إ‬ ِ َ ‫أن‬ َْ َُ ْ ‫أ‬ َ lLaah Illa-l ilaaha laa an-l Asyhadu Allah melainkan Tuhan (yang tiada bahawa Aku bersaksi disembah) ‫ا‬ ُُْ‫ر‬ ‫َ ل‬ ‫ُ َ ًا‬ ‫َن‬ ‫أ‬ ُ َ ْ ‫وأ‬ ََ lLaah rasulu Muhammada-r anna Wa asyhadu Allah utusan (Nabi) bahawa Dan aku Muhammad bersaksi9. Selawat ‫ل‬ ِ ََ ‫و‬ َ َُ َِ َ ََ َ ُ ‫ا‬ aali wa ‘alaa Muhammad sayyidina ‘alaa shalli Allahumma keluarga dan ke atas (Nabi) junjungan kami ke atas berilah Wahai Allah Muhammad shalawat َ ْ ‫إ ْ َاه‬ ِ ِ َِ َ ََ َ َْ َ‫آ‬ َ َُ َِ َ Ibrahim sayyidina ‘alaa shallaita kama Muhammad sayyidina (Nabi) junjungan ke atas Engkau telah sepertimana (Nabi) junjungan Ibrahim kami bershalawat Muhammad kami َ ْ ‫إ ْ َاه‬ ِ ِ َِ َ ‫ل‬ ِ ََ ‫و‬ َ Ibrahim sayyidinaa aali wa ‘alaa (Nabi) Ibrahim junjungan keluarga dan ke atas kami ََ َ ‫ل‬ ِ ََ ‫و‬ َ ٍ َُ َِ َ ََ ‫و َ رك‬ ْ ِ َ sayyidina aali wa ‘alaa Muhammad sayyidinaa ‘ala Wabaarik junjungan keluarga dan ke atas (Nabi) junjungan ke atas Dan berkatilah kami Muhammad kami ََ ‫و‬ َ َ ْ ‫إ ْ َاه‬ ِ ِ َِ َ ََ َ ‫َ رآ‬ َْ َ‫آ‬ َ ٍ َُ waalaa Ibrahim sayyidinaa ‘alaa baarakta kama Muhammad dan ke (Nabi) Ibrahim junjungan kami ke atas Engkau sepertimana (Nabi) atas telah Muhammad berkati
 4. 4. ٌِْ َ َ ‫إ‬ ِ َ ْ ِ َ َ ْ‫ا‬ ْ ِ َ ْ ‫َ ِ َ إ ْ َاه‬ ِ ِ ‫ل‬ ِ hamiidun innaka ‘aalamiin fii-l Ibrahim sayyidnaa aali Maha sesungguhnya semesta alam pada (Nabi) junjungan keluarga Terpuji Engkau Ibrahim kami ِْ َ majiid Maha Tinggi10. Salam ‫ا‬ ُ َ ْ ‫ور‬ ََ ْ ُ ْ ََ َُ ‫م‬ ‫ا‬ َ lLah Warahmatu-l ‘alaikum Assalaamu Allah dan rahmat ke atas Salam kamu sejahtera11. Doa Qunut ،َ ْ َ َ ْ َ ِْ ِِ ْ َ ‫و‬ َ ،َ ْ َ ‫ه‬ َ ْ َ ِْ ِ ِ ‫اه‬ ْ ُ ‫ا‬ ‘afayt fiman Wa’afini hadayt fiman hdini Allahumma-h (yang) sebagaimana Dan (yang) Engkau sebagaimana berilah Ya Allah! Engkau orang- -orang sihatkanlah aku telah beri orang-orang petunjuk telah beri petunjuk kepadaku kesihatan ،َ ْ َ ْ ‫أ‬ َ َ ِْ ِ ‫و َ رك‬ ْ ِ َ ،َ ْ َ َ ْ َ ِْ ْ ِ َ َ‫و‬ َ A’tayt fima li Wa baarik tawallayt fiman Wa tawallani (yang) telah pada apa untuk ku Dan berkatilah (yang) sebagaimana Dan Engkau Engkau orang-orang pimpinlah aku berikan telah pimpin ،َ ْ ََ ‫ُ ْ َى‬ َ‫و‬ َ ْ ِ َْ َ َِ ،َ ْ َ َ َ َ ِِ ‫و‬ َ sharra yuqda ‘alayt wala taqdi Fa innaka qadayt Wa qini ma ditetapkan dan tidak menetapkan Sesungguhnya telah Engkau kejahatan dan (sesuatu) ke atas (sesuatu Engkau tetapkan yang peliharalah Engkau perkara) aku (dari)
 5. 5. َِ َ‫و‬ َ ،َ ْ َ‫َا‬ ‫و‬ َْ ‫َ ِل‬ َ ُ َِ ya’izzu Wa la walayt maw yazillu la Fa innahu memuliakan Dan tidak (yang) memperoleh orang menghina tidak Sesungguhnya kemuliaan pimpinan-Mu Dia ُ ْ َ ْ‫ا‬ َ ََ ،َ ْ َ َ ‫و‬ َ َ ‫ر‬ َ َ ‫َ د ْ َ َ َ رآ‬ َْ َ َْ hamdu Fa laka-l wata’alayt rabbana Tabarakta ‘adayt man puji-pujian Maka bagi dan Engkau yang wahai Tuhan Maha Suci (yang) orang Engkau Maha Tinggi kami Engkau Engkau musuhi ،َ ْ َ‫إ‬ ِ ُ ْ َُ‫و‬ ‫َ ب‬ ‫َ َ ْ َ ْ ِ ُك‬ َ ،َ ْ َ َ َ ََ ilaik wanatubu fanastaghfiruka ma qadayt ‘ala kepada-Mu dan kami Kami memohon apa (telah) Engkau atas bertaubat keampunan tetapkan kepada-Mu ِِ ََ ‫و‬ َ ٍ َُ َِ َ ََ ُ ‫ا‬ َ ‫و‬ َ aalihi wa’ala Muhammad Saiyidina ‘ala lLah Washalla-l keluarganya dan ke atas (Nabi) junjungan kami ke atas Allah Dan selawat Muhammad َ ‫و َ ِْ ِ و‬ َ َ wa sallam wa sahbihi dan dan para sejahtera sahabatnyaSumber Rujukan: • Fahami Bacaan Dalam Solatmu, PTS Darul Furqan Sdn Bhd, Dr.Ibrahim Hashim, Prof. Dato’ Dr.s Isahak Haron • http://alsunna.org/salat/salat.htm • http://en.wikipedia.org/wiki/Solat • http://www.e-mosque.com.my/ibadatfardhu/niat.html • http://www.baitulummah.org/web/?p=141 • http://tanbihul_ghafilin.tripod.com/panduanlengkapsembahyang.htmLink Tafseer Al Fatihah: • http://www.youtube.com/watch?v=qNA203TKo_o&feature=related

×