Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Akutna Mozganska Kap 2007

20 330 vues

Publié le

Publié dans : Santé & Médecine, Sports
 • Dating for everyone is here: ♥♥♥ http://bit.ly/2F4cEJi ♥♥♥
     Répondre 
  Voulez-vous vraiment ?  Oui  Non
  Votre message apparaîtra ici
 • Follow the link, new dating source: ❶❶❶ http://bit.ly/2F4cEJi ❶❶❶
     Répondre 
  Voulez-vous vraiment ?  Oui  Non
  Votre message apparaîtra ici
 • http://www.fioricetsupply.com is the place to resolve the price problem. Buy now and make a deal for you.
     Répondre 
  Voulez-vous vraiment ?  Oui  Non
  Votre message apparaîtra ici

Akutna Mozganska Kap 2007

 1. 1. Viktor Švigelj & Bojana Žvan Akutna možganska kap II Akutna “č a s s o m ož g ani” možganska kap II Viktor Švigelj & Bojana Žvan ISBN 978-961-238-886-7
 2. 2. Največja raziskava o sekundarnem preprečevanju možganske kapi Asasantin® retard prepreèi dvakrat toliko možganskih kapi kot Fibrinolitièno zdravljenje monoterapija z acetilsalicilno kislino.1 akutne ishemiène možganske kapi alteplasealteplase Skrajšan Povzetek temeljnih znaèilnosti zdravila v treh urah ASASANTIN® RETARD 200/25 mg kapsule s prirejenim sprošèanjem Preventivno zdravljenje, od pojava simptomov alteplase 1 kapsula s prirejenim sprošèanjem vsebuje 200 mg dipiridamola in 25 mg acetilsalicilne kisline. Indikacije: zmanjšanje nevarnosti kapi pri bolnikih s prehodno možgansko ki učinkovito prepreči ishemijo ali ishemièno kapjo zaradi tromboze. Odmerjanje in naèin uporabe: 1 kapsula 2 x dnevno (zjutraj in zveèer), s hrano ponovitev možganske kapi ali brez. Ni za zdravljenje otrok. Skrajšan Povzetek temeljnih znaèilnosti zdravila Kontraindikacije: preobèutljivost za katero od sestavin zdravila ali salicilate, Asasantin® retard prepreèi dvakrat aktivni ulkus na želodcu ali ® retard prepreèi trije meseci Asasantin dvanajstniku, krvavitvene motnje, zadnji dvakrat ACTILYSE® 50 mg, prašek in vehikel za raztopino za injiciranje in infundiranje noseènosti. možganskih kapi kot toliko možganskih kapi kot toliko Fibrinolitièno50zdravljenje pa 50 ml vode za Fibrinolitièno zdravljenje Sestava: viala praška vsebuje mg alteplaze, viala vehikla Noseènost in dojenje: v tretjem trimeseèju noseènosti je uporaba injekcije. akutne ishemiène monoterapija®znoseènosti in acetilsalicilnopresoji 1 kontraindicirana, v zgodnji acetilsalicilno kislino. monoterapija z med dojenjem pa je možna le ob kislin Asasantin retard prepreèi dvakrat akutne ishemiène zdravnika. možganske kapi akutnem miokardnem infarktu Indikacije: trombolitièno zdravljenje ob možganske kapi po pojavu simptomov) toliko možganskih kapi kot (90-minutna, Fibrinolitièno (vzdravljenje in pospešena shema odmerjanja 6 urah Neželeni uèinki: preobèutljivostne znaèilnosti Skrajšan Povzetek temeljnih reakcije (izpušèaj, urtikarija, hud monoterapija z acetilsalicilno kislino.1 Skrajšan Povzetek temeljnih znaèilnosti zdravila zdravila 3-urna shema urah urah urah po pojavu simptomov, èe je bila v treh akutne6ishemiène v treh (v do 12 odmerjanja ASASANTIN® RETARD®200/25 mg 200/25 mgprirejenim sprošèanjem vrtoglavica, bronhospazem in angioedem), trombocitopenija, bruhanje, driska, ASASANTIN RETARD kapsule s kapsule s prirejenim sprošèanjem od pojavapotrjena)), trombolitièno zdravljenje ob akutni masivni diagnoza nedvoumno simptomov od pojava simptomov možganske kapi mialgija, hipotenzija, naval toplote, mg dipiridamola slabost, glavobol,kisline. sprošèanjem vsebuje 200rdeèica, tahikardija, 1 kapsula s prirejenim sprošèanjem vsebuje 200 mg dipiridamola in 25 mg in 25 mg 1 kapsula s prirejenim acetilsalicilne kisline. acetilsalicilne pljuèni emboliji s hemodinamièno nestabilnostjo, fibrinolitièno zdravljenje akutne v treh urah poslabšanje simptomov koronarne srène bolezni, vgrajevanje dipiridamola v Skrajšan Povzetek temeljnih znaèilnosti zdravila Indikacije:Indikacije: zmanjšanje nevarnosti kapi priprehodno možgansko zmanjšanje nevarnosti kapi pri bolnikih s bolnikih s prehodno možgansko ishemijo aliishemijo ali ishemièno kapjo zaradi tromboze. ishemièno kapjo zaradi tromboze. Odmerjanje inkamne, uporabe: èas krvavitve,kapsula 2(zjutraj in zveèer),25 hrano s hrano 1 kapsula s prirejenim sprošèanjem vsebuje 200 mgdnevno (zjutraj po zveèer), žolène naèin podaljšan 1uporabe: 2 xkrvavenje x dipiridamola ali in mg Odmerjanje in naèin kapsula 1 dnevno med operacijo in s njej, ASASANTIN® RETARD 200/25 mg kapsule s prirejenim sprošèanjem ishemiène možganske kapi (v 3 urah simptomov od pojava po pojavu simptomov kapi). ali brez. acetilsalicilne kisline. Ni ali brez. Ni za zdravljenje otrok. za zdravljenje otrok. Skrajšan Povzetek temeljnih znaèilnosti zdravila viale Actilysa ustrezno aseptièno Odmerjanje in naèin uporabe: vsebino Skrajšan Povzetek temeljnih znaèilnosti zdravila Kontraindikacije: nevarnosti kapi pri bolnikih s prehodno gastritis Kontraindikacije: preobèutljivostna želodcu od dvanajstniku, erozijskimožganskosalicilate, epigastriène motnje, ulkus za katero ali katero od sestavin salicilate,(lahko Indikacije: zmanjšanjepreobèutljivost zasestavin zdravila ali zdravila ali ishemijodoulkus ali dvanajstniku, tromboze. krvavitvene v prebavilih, ki lahko privede aliresne krvavitve v ali dvanajstniku, dnevno (zjutraj in zveèer), s hrano prebavilih) in prikrita krvavitev motnje, meseci aktivni ulkus na želodcuna želodcu zaradi krvavitvene motnje, zadnji trije zadnji trije meseci ACTILYSE® 50 mg, prašekmg,vehikel za raztopino je konèna koncentracija pripravka 1 mg/ml ACTILYSE® 50vodo prašek in vehikelda za injiciranje in infundiranje raztopimo z in za injekcije, tako za raztopino za injiciranje in infundiranje aktivni ishemièno kapjo noseènosti. noseènosti. Odmerjanje in naèin uporabe: 1 kapsula 2 x praška vsebuje 50 mg alteplaze, alteplaze, viala glede na indikacijo in stanje Sestava: vialaali 2 mg/ml. Odmerjanje poteka po ustreznih shemah vehikla pa 50 ml vode za Sestava: viala praška vsebuje 50 mg viala vehikla pa 50 ml vode za Noseènost in dojenje: zaradi pomanjkanja železa. vodi do anemije v tretjemotrok.noseènosti in medpa uporabapale ob presoji ob presoj brez. Ni za zdravljenje trimeseèju noseènosti je ali Noseènost in dojenje: v tretjem trimeseèju noseènosti je uporaba injekcije. injekcije. Skrajšan Povzetek temeljnih znaèilnosti zdravila kontraindicirana, v zgodnjipreobèutljivost za katero od sestavin možna ali možna le Kontraindikacije: noseènosti in med dojenjem dojenjem kontraindicirana, v zgodnji je zdravila je salicilate, bolnika. ® Indikacije:Indikacije: trombolitièno zdravljenje ob akutnem miokardnem infarktu trombolitièno zdravljenje ob akutnem miokardnem infarktu zdravnika. zdravnika. izdaje: Rp. dvanajstniku, krvavitvene motnje, zadnji trije meseci aktivni in režim želodcu ali Naèin ulkus na (90-minutna, pospešenapospešena shema vehikel za raztopino zasimptomov) in (90-minutna, shema odmerjanjaodmerjanja (vpojavu po pojavuin infundiranjein ACTILYSE 50 mg, prašek in (v 6 urah po 6 urah injiciranje simptomov) Neželeni uèinki: preobèutljivostne reakcije (izpušèaj, urtikarija, hud noseènosti. uèinki: preobèutljivostne reakcije (izpušèaj, urtikarija, hud Neželeni 3-urna shema Sestava: režimpraška vsebuje 50 mg alteplaze, viala èe je bila 50 ml vode za Naèin in viala 6izdaje: urah po pojavu po pojavu simptomov, 3-urna shema odmerjanja H. 6 do 12 urah simptomov, vehikla pa èe je bila odmerjanja (v do 12 (v Imetnik dovoljenjainza trombocitopenija, noseènostibruhanje, driska, vrtoglavica, Noseènost in dojenje: v tretjem trimeseèju Ingelheim International GmbH, bronhospazem in angioedem),promet: Boehringerbruhanje, driska, vrtoglavica, bronhospazem angioedem), trombocitopenija, je uporaba Skraj{an Povzetek temeljnih zna~ilnosti zdravila Micardis 40 mg tablete, Micardis 80 mg tablete injekcije. Imetnik dovoljenja nestabilnostjo, ob akutnem zdravljenje infarktu pljuènihemodinamièno za promet: nestabilnostjo, fibrinolitièno akutne s emboliji s hemodinamièno Boehringer Ingelheim International GmbH, diagnoza nedvoumno potrjena)), potrjena)), trombolitièno zdravljenjemasivni masivni diagnoza nedvoumno trombolitièno zdravljenje ob akutni ob akutni pljuèni embolijiIndikacije: trombolitièno zdravljenje fibrinolitiènomiokardnemzdravljenje akutne Ingelheim mialgija, hipotenzija,hipotenzija, vgrajevanje tahikardija,dipiridamola v zdravnika. am Rhein, Nemèija glavobol, glavobol, mialgija, naval toplote, rdeèica, rdeèica, le ob presoji slabost, kontraindicirana, v zgodnji noseènosti in med dojenjem pa je možna tahikardija, slabost, naval toplote, poslabšanje simptomovsimptomov koronarne srène bolezni, vgrajevanje v poslabšanje koronarne srène bolezni, dipiridamola Sestava: 1 tableta vsebuje 40 mg ali 80 mg telmisartana. Indikacije: zdravljenje esencialne hipertenzije. Odmerjanje: Obi~ajno u~inkovit odmerek je 40 mg enkrat na dan. Pri nekaterih bolnikih u~inkuje že dnevni odmerek 20 mg. Kadar s priporo~enim odmerkom ne dosežemo želenega u~inka, lahko odmerek pove~amo do najve~ Ingelheim am Rhein, Nemèija. do 12 urah ustrezno simptomov, ishemiène ishemiène možganske kapishema odmerjanja (v 6kapi). po pojavu simptomov) in (90-minutna, (v 3 urah (v 3 urah po pojavu urah možganske kapipospešenapo pojavu simptomovsimptomov kapi). Odmerjanje in naèin uporabe: vsebino viale Actilysa po Actilysa ustrezno aseptièno besedila: želodcu ali bruhanje, gastritis (lahko Datum zadnje reviziježelodcuna 05.03.2004. dvanajstniku, erozijski gastritis (lahko Neželeni uèinki: preobèutljivostne reakcije med operacijo ali hud žolène kamne, podaljšan èas krvavitve, krvavenje (izpušèaj, urtikarija,po njej, ali po njej, žolène kamne, podaljšan èas krvavitve, krvavenje med operacijo epigastriène motnje, ulkus na ulkus trombocitopenija, erozijski driska, vrtoglavica, bronhospazem in angioedem), ali dvanajstniku, Odmerjanje in naèin uporabe: vsebino viale pojavu aseptièno èe je bila 3-urna shema odmerjanja (v 6 epigastriène motnje, privede do privede do informacije so na prebavilih)krvavitevrdeèica, tahikardija, Podrobnejše resnevkrvavitve v insrèneBoehringer Ingelheim Pharma, resne krvavitve prebavilih) voljo: 80 mg enkrat na dan. Pri bolnikih s hudo ledvi~no okvaro ali hemodializo priporo~amo nižji za~etni odmerek 20 mg. Odmerek za bolnike z blago do zmerno jetrno raztopimo z vodo za injekcije, tako da jeso na voljo vkonènazdravljenje ob akutni masivni raztopimo z vodoinformacije konèna koncentracijatemeljnih znaèilnosti zdravila, Podrobnejše zahemodinamièno da je Povzetekfibrinolitièno mg/ml diagnoza nedvoumno potrjena)), trombolitièno koncentracija1pripravka 1 mg/ml slabost, glavobol, mialgija, hipotenzija, naval in prikrita krvavitev v prebavilih, ki lahko prikrita toplote, v prebavilih, ki lahko okvaro ne sme prekora~iti 40 mg 1-krat na dan. Ni za bolnike mlaj{e od 18 let. Kontraindikacije: preob~utljivost za zdravilno u~inkovino ali katerokoli pomožno snov, injekcije, tako pripravka nestabilnostjo, ali 2 mg/ml. Odmerjanje poteka po ustreznih shemah glede na indikacijozdravljenje akutne pljuèni emboliji s ali 2 mg/ml. Odmerjanje poteka po ustreznih shemah glede nain stanje in stanje indikacijo poslabšanje simptomov koronarne vodi do anemijedo anemije zaradi pomanjkanja bolezni, vgrajevanje dipiridamola v vodi zaradi pomanjkanja železa. železa. Podružnica Ljubljana,ulkus na želodcu1,alikrvavenje med erozijski gastritis (lahko žolène kamne, podaljšan èas krvavitve, 1000 Ljubljana operacijo ali po njej, GoceRp.Delèeva dvanajstniku, drugo in tretje trimese~je nose~nosti, dojenje, obolenja z zaporo žol~evoda in huda jetrna okvara. Previdnost: pri jetrni okvari, ledvi~nožilni hipertenziji, ledvi~ni okvari odobrenim dne naèin uporabe: vsebino viale Actilysa ustrezno aseptièno 22.06.2006. ACT ASA 1-1/07 ishemiène možganske kapi (v 3 urah po pojavu simptomov kapi). in ledvi~nem presadku, zmanj{anju znotrajžilnega volumna, drugih stanjih, pri katerih prihaja do spodbujanja renin-angiotenzin-aldosteronskega sistema, primarnem bolnika. bolnika. Naèin in režim izdaje: Rp.izdaje: epigastriène režim Naèin in motnje, aldosteronizmu, zožitvi aorte in mitralne zaklopke, obstruktivni hipertrofi~ni kardiomiopatiji, hiperkaliemiji, dedni netoleranco za fruktozo, ishemi~ni kardiopatiji ali Odmerjanje in Naèin in režim izdaje: H. vodo za injekcije, tako da je konèna koncentracija pripravka 1 mg/ml Naèin in režim izdaje: H. Imetnik privede do resne krvavitve v prebavilih) in prikrita International GmbH, ki lahko dovoljenjadovoljenja za promet: Boehringer Ingelheim International GmbH, Imetnik za promet: Boehringer Ingelheim krvavitev v prebavilih, ishemi~ni sr~nožilni bolezni. Interakcije: litij, zdravila, ki lahko pove~ajo raven kalija ali povzro~ijo hiperkaliemijo, druga zdravila, ki zmanj{ajo delovanje renin- raztopimo z Imetnik dovoljenjadovoljenja za promet: Boehringer International GmbH, Imetnik mg/ml. Odmerjanje poteka Ingelheim Ingelheim glede na indikacijo in stanje ali 2 za promet: Boehringer po ustreznih shemah International GmbH, Ingelheim am Rhein, am Rhein, Nemèija železa. Ingelheim Nemèija vodi do anemije zaradi pomanjkanja angiotenzin-aldosteronskega sistema, digoksin, drugi antihipertenzivi, baklofen, amifostin, alkohol, barbiturati, narkotiki, antidepresivi in simvastatin. Nose~nost Ingelheim am Rhein, am Rhein, Nemèija. Ingelheim Nemèija. Datum zadnjein režim izdaje: Rp. 05.03.2004. Naèin revizije besedila: besedila: 05.03.2004. Datum zadnje revizije in dojenje: telmisartana ne dajemo v prvem trimese~ju nose~nosti, v drugem in tretjem trimese~ju nose~nosti in med dojenjem pa je kontraindiciran. ~e bolnica zanosi, je treba z zdravljenjem ~imprej prekiniti. Vpliv na sposobnost vožnje in upravljanja s stroji: v~asih lahko povzro~i omotico ali dremavost. Neželeni bolnika. Podrobnejše informacije soizdaje: H.v Povzetekvtemeljnih znaèilnosti znaèilnosti zdravila, Naèin in režim na voljo Podrobnejše informacije so na voljo Povzetek temeljnih zdravila, 1. ESPS 2 Study Group. J Neurol Sci 1996; 143 (1-2):1-13. Podrobnejše informacije so na voljo: Ingelheim Ingelheim Podrobnejše informacije so na voljo: BoehringerBoehringer Pharma, GmbH, Imetnik dovoljenja za promet: Boehringer Ingelheim International Pharma, u~inki: Pogosti neželeni u~inki so simptomi okužbe (npr. okužba se~il, tudi cistitis), okužbe zgornjih dihalnih poti (tudi faringitis in sinuzitis), trebu{na bole~ina, odobrenim odobrenim dne 22.06.2006. dne 22.06.2006. Imetnik dovoljenja za promet: Boehringer Ingelheim International GmbH, Podružnica Ljubljana,Rhein, Delèeva 1, Delèeva 1, 1000 Ljubljana Ingelheim am Goce Nemèija Podružnica Ljubljana, Goce 1000 Ljubljana driska, dispepsija, prebavne motnje, ekcemu podobne kožne motnje, artralgija, bole~ina v hrbtu (npr. i{ias), kr~i ali bole~ine v nogah, mialgija, bole~ina v Ingelheim am Rhein, Nemèija. Datum zadnje revizije besedila: 05.03.2004. prsih in gripi podobni simptomi. Ob~asni neželeni u~inki so anksioznost, motnje vida, vrtoglavica, suha usta, napenjanje, pove~ano znojenje in tendinitisu Podrobnejše informacije so na voljo v Povzetek temeljnih znaèilnosti zdravila, 1. ESPS 21. ESPS 2informacije so SciNeurolBoehringer Ingelheim Pharma, Podrobnejše StudyNeurol na voljo: Sci 1996; 143 (1-2):1-13. Study Group. J Group. J 1996; 143 (1-2):1-13. podobni simptomi. Poro~ali so o redkih primerih eritema, pruritusa, omedlevice, nespe~nosti, depresije, želod~nih težav, bruhanja, hipotenzije, bradik- odobrenim dne 22.06.2006. Podružnica Ljubljana, Goce Delèeva 1, 1000 Ljubljana ardije, tahikardije, dispneje, eozinofilije, trombocitopenije, slabotnosti in slab{e u~inkovitosti ter posameznih primerih angioedema, urtikarije in drugih podobnih dogodkov. Imetnik dovoljenja za promet: Boehringer Ingelheim International GmbH, Ingelheim am Rhein, Nem~ija. Na~in in režim izdaje: 1. ESPS 2 Study Group. J Neurol Sci 1996; 143 (1-2):1-13. Rp. Datum zadnje revizije besedila: 07.12.2004.
 3. 3. «Možganska kap je katastrofa! Še večja katastrofa pa je vedenje, da jo lahko preprečimo, pa je ne preprečujemo dovolj energično.« A. Zanchetti
 4. 4. Viktor Švigelj Bojana Žvan Akutna možganska kap II Učbenik za zdravnike in zdravstvene delavce Urednika: Viktor Švigelj Bojana Žvan Izdal in založil: Boehringer Ingelheim Pharma, Podružnica Ljubljana, Viktor Švigelj Goce Dolčeva 1, 1000 Ljubljana, Slovenija Bojana Žvan Recenzenta: Tomaž Pogačnik Miran F. Kenda Lektorica: Lidija Kuhar Prelom in tisk: Tiskarna OMAN Naklada: 500 izvodov AKUTNA MOŽGANSKA KAP II Učbenik za zdravnike in zdravstvene delavce CIP - Kataložni zapis o publikaciji Narodna in univerzitetna knjižnica, Ljubljana 616.831-005.1(075) AKUTNA možganska kap II : učbenik za zdravnike in zdravstvene delavce / [urednika] Viktor Švigelj, Bojana Žvan. - Ljubljana : Boehringer Ingelheim Pharma, Podružnica, 2007 ISBN 978-961-238-886-7 1. Švigelj, Viktor 234138112 Ljubljana, februar 2007
 5. 5. UVODNE MISLI Kako enostavno se je gibati? Kako enostavno je govoriti? V vsakdanjem življenju bomo preprosto prišli do cilja, če bomo imeli začrtano pot. Vendar samo do tedaj, ko imamo zdrave možgane ... Vse do nekega dne, ko … V možganih se porajajo vse misli in čustva, ohranja spomin, zbirajo podatki o dogajanjih v telesu in okolju, iz njih prihajajo vsa povelja, po katerih se ravnata naš razum in naše telo. Vemo, da imamo povišan krvni tlak, pa nikakor ne najdemo časa, da bi obiskali zdravnika. Vemo, da smo preobilni in da se prepogosto tolažimo s hrano, da se premalo gibljemo in da si vse pogosteje prižgemo cigareto. Nekega jutra se nam lahko zgodi, da se ne bomo mogli dvigniti s postelje in ne bomo mogli spregovoriti. Nekega jutra se nam lahko zgodi, da ne bomo mogli vprašati domačih, ali so dobro spali … Možganska kap je urgentno stanje, ki se zgodi nenadoma. Za uspešno zdravljenje je izjemno pomembno pravočasno prepoznati simptome in znake možganske kapi ter pravočasno prispeti v najbližjo bolnišnico. Preseneča dejstvo, da možganska kap ne prizanese niti otrokom in mladostnikom niti osebam v srednjem življenjskem obdobju ali starostnikom. Možganska kap se razlikuje pri ženskah in moških. Zanimivo je dejstvo, da enako protiagregacijsko zdravilo pri nekaterih bolnikih učinkuje, medtem ko pri drugih ne. Dobra novica je, da lahko pomembno zmanjšamo tveganje za možgansko kap, če preprosto spremenimo življenjske navade, kot so prenehanje kajenja, telesna dejavnost in zdrava prehrana, in če upoštevamo načela primarne in sekundarne preventive za srčno- in možganskožilne bolezni. Nov način zdravljenja možganskih anevrizem nas navdaja z optimizmom ter hkrati opozarja, da ostaja tradicionalno nevrokirurško zdravljenje komplementarno in nezamenljivo. Možganska kap je bolezen, za katero je značilna paleta najrazličnejših bolezenskih stanj, katerih obravnava potrebujejo znanje najrazličnejših strokovnjakov, kot so zdravniki različnih specialnosti, medicinske sestre, klinični psihologi, fizioterapevti, delovni terapevti, logopedi, socialni delavci in ne nazadnje svojci pa tudi širša družba. Vprašanj, ki jih povzroči nenaden dogodek s tako hudimi in dolgotrajnimi posledicami, kot je možganska kap, je mnogo. Na nekatere smo odgovorili avtorji lanskega učbenika Akutna možganska kap I, na nekaj novih bomo našli odgovore v pričujočem učbeniku. Vse kaže, da ostaja še veliko nerešenih vprašanj, zato postaja Simpozij o akutni možganski kapi tradicionalen. Vloga vseh nas v verigi preprečevanja možganske kapi oziroma pri zmanjševanju umrljivosti in njenih posledic je velika. Kajti, če bi vsak zdravnik ali zdravstveni delavec preprečil samo eno možgansko kap, bi prispeval k pomembnemu zmanjšanju umrljivosti in invalidnosti zaradi nje. (B. Žvan , V. Švigelj) 5
 6. 6. RECENZIJA UČBENIKA RECENZIJA UČBENIKA AKUTNA AKUTNA MOŽGANSKA KAP II MOŽGANSKA KAP II (Urednika: V. Švigelj, B. Žvan) N amen knjige Akutna možganska kap - 2 je logično nadaljevanje lanskega učbenika istih urednikov. Tokrat sta poudarjeni vsebini: preprečevanje in pravočasno prepoznavanje simptomov in znakov možganske kapi ter nujnost ter v bolnišnicah in v enotah intenzivne medicine nas opozarja na pomembnost pravočasnega prepoznavanja takšnega stanja, ustreznega zdravljenja krvavitve, preprečevanje ponovnega razpoka anevrizme in ishemije možganov, ki nastane zaradi vazospazma možganskih žil ter drugih zapletov, ki lahko spremljajo to stanje. takojšnega ukrepanja pri bolnikih s svežo možgansko kapjo, da bi bili invalidnost in Poznavanje teh dogajanj vsekakor pripomore k boljšemu izidu tega katastrofalnega umrljivost zaradi nje pomembno zmanjšani. pojava. K boljši prognozi bolezni vsekakor pripomore tudi ustrezna zdravstvena nega Tako ni slučajno, da je v uvodnem delu učbenika prispevek o dejavnikih tveganja za bolnika s subarahnoidno krvavitvijo. Endovaskularno zdravljenje možganskih anevrizem nastanek možganske kapi, saj je poznavanje in upoštevanje ukrepov proti njim še kako je nov način zdravljenja, ki nas navdaja z optimizmom, hkrati pa opozarja, da ostaja pomembno, tako v primarni kot v sekundarni preventivi. Znano je, da lahko pomembno tradicionalno nevrokirurško zdravljenje komplementarno in nezamenljivo. zmanjšamo tveganje za možgansko kap, če preprosto spremenimo življenjske navade in opustimo razvade. Pomembna so sporočila zdravnikom in zdravstvenemu osebju v zaključnih prispevkih Dejstvo, da možganska kap ne prizanese niti otrokom in mladostnikom, niti osebam učbenika, ki poudarjajo pravilno prehrano bolnika z možgansko kapjo, opozarjajo na v srednjem življenjskem obdobju, preseneča, zato sta dobrodošla prispevka o njej pri možne zaplete pri njihovem hranjenju in o pojavu ter zdravljenju centralne nevropatske otrocih in mladih, ki nas sistematično seznanjata z dejavniki tveganja za nastanek, bolečine, ki se razvije pri nekaterih bolnikih po možganski kapi. Izčrpno sta prikazani klinično sliko, možnostmi diagnostike in z zdravljenjem. specifična zdravstvena nega bolnika z akutno možgansko kapjo in pomembnost Zanimiv je podatek, da se možganska kap razlikuje tudi med spoloma, tako po njihove zgodnje rehabilitacije, ki je prvi pogoj za uspešno nadaljevalno okrevanje. prevalenci kot dejavnikih tveganja. Dobrodošel je algoritem obravnave bolnika z lakunarnim možganskim infarktom, Pred nami je torej druga knjižica o akutni možganski kapi, ki je učbenik za zdravnike in katerega uporaba pri kliničnem delu vsekakor pripomore k uspešnejšemu zdravljenju. vse zdravstvene delavce, ki sodelujejo v celoviti obravnavi bolnikov z možganskožilnimi V klinični praksi je nadvse pomembno prepoznavanje redkih vzrokov možganske kapi. boleznimi. Katera so ta stanja in kakšni so načini njihovega prepoznavanja, nas izčrpno, tudi s kliničnimi primeri, seznani prispevek, namenjen prav redkejšim oblikam možganske Na …. straneh je dovolj povedanega, kaj bi morali vsi vedeti, in ne samo prizadeti z kapi. možgansko kapjo ali z njim živeči. Podrobneje je obravnavan problem odprtega ovalnega okna, ki je najpogostnejši Učbenik je vsebinsko zelo primeren, saj je napisan v slogu, ki je razumljiv vsem, ki se s možni vzrok paradoksnega kardioembolizma pri t. i. kriptogeni ishemični možganski tem problemom ukvarjamo. Z vidika aktualnosti in pomembnosti tovrstne problematike kapi. Perkutano zapiranje odprtih ovalnih oken in defektov v pretinu predvorov srca je ter osveščenosti prebivalstva o akutni možganski kapi je učbenik Akutna možganska kap prikazano v posebnem prispevku. Zaenkrat še ni dovolj velikih raziskav, ki bi primerjale – 2 izredno dobrodošla dopolnitev prvega dela. učinkovitost protitrombocitne zaščite in perkutanega zapiranja odprtega ovalnega okna v preprečevanju ponovne možganske kapi. Metodo od leta 2002 uspešno in vse Stara Baška, otok Krk, 20. junij 2007 pogosteje uporabljamo tudi pri nas. Že prva knjiga je prikazala novosti s področja dogajanja na ravni celic in organa ter kompleksnost in možnost prekinitve procesa, ki nastane pri možganski kapi. Druga pa Prof. dr. Tomaž Pogac nik, dr. med., svetnik ˇ nas seznanja z novimi pogledi na patofiziologijo ateroskleroze, s hipotezama o aktivni vlogi lipidov in vnetja pri nastanku ateroskleroze. Nova spoznanja imajo in bodo še igrala bistveno vlogo pri akutnem in kroničnem oviranju vnetja v žilni steni in tako v zdravljenju in preprečevanju akutnih zapletov ateroskleroze, kot sta srčni infarkt in možganska kap. Zanimivo je dejstvo, da enako protiagregacijsko sredstvo pri nekaterih bolnikih učinkuje, medtem ko pri drugih ne. Učbenik opozorja tudi na možnost preobčutljivosti za protiagregacijska zdravila ter na neželene učinke Aspirina in nesteroidnih protivnetnih antirevmatikov, ki jih zdravniki zelo pogosto predpisujemo, bolniki pa jih lahko dobijo v lekarni tudi brez recepta. Protiagregacijsko zdravljenje ishemičnega možganskožilnega dogodka je izredno pomembno v sekundarni preventivi ponovnega ishemičnega dogodka. Zato je bila izdelava smernic za takšno zdravljenje izrednega pomena, prispevek o njih v tej knjigi pa nadvse koristen. Prispevek o obravnavi bolnika s subarahnoidno krvavitvijo, ukrepanju na terenu 6 7
 7. 7. RECENZIJA UČBENIKA AKUTNA MOŽGANSKA KAP II Bojana Žvan in Viktor Švigelj B olezni srca in žilja, kamor spada tudi možganska kap, so še vedno glavni vzrok zbolevanja in umiranja srednje in starejše generacije pri nas in v svetu. V zadnjih desetih letih smo v Sloveniji na tem področju dosegli veliko izboljšanje. Umrljivost se je s 46 % zmanjšala na 36 %, kar je primerljivo z razvitimi državami v Evropi. Velika zasluga za to gre celostno zastavljenemu preventivnemu programu in posodobljenemu interventnemu zdravljenju akutnega srčnega infarkta v Sloveniji. Zaželeno bi bilo, da bi vsaj podobne rezultate dosegali tudi na področju akutne možganske kapi. Prav zaradi teh ciljev so strokovni sestanki, kot je bil že drugi po vrsti o akutni možganski kapi, več kot dobrodošli. Učbenik objavlja vrsto pomembnih referatov s tega sestanka, ki z večjo širino in obogateni s širšim srčnožilnim pogledom prikazujejo akutno možgansko kap in njene posledice. S stališča kardiologa kot tudi nevrologa, usmerjenega v to področje, je obravnava možganskožilnih bolezni in zapletov nadvse pomembna. Veliko srčnožilnih bolezni, ne da bi ob tem omenjali še intervencijske in kardiokirurške posege, zapletejo prav akutni možganskožilni dogodki, ki zmanjšujejo uspešnost zdravljenja ali posega. Ta prepletenost je vseskozi upoštevana v učbeniku, kar je pohvalno. Knjiga je v primerjavi z lanskim prvim delom dopolnjena in obsega ob epidemiologiji, etiologiji, patogenezi, kliniki, diagnostiki in sodobnem zdravljenju tudi nego, rehabilitacijo in preventivo možganske kapi. Pri sodobnem zdravljenju mislimo predvsem na kardiološke in možganskožilne posege, ki verjetno nakazujejo možno prihodnost zdravljenja akutne možganske kapi. Na drugi strani pa uspešna zdravila, ki zavirajo napredovanje ateroskleroze ter antitrombotična in antiagregacijska zdravila, dokaj uspešno preprečujejo nadaljnji potek aterotromboze dopolnjujejo interventne posege. Dodana so poglavja, kot sta možganska kap pri otrocih in mladih ter možganska kap pri ženskah, kar daje učbeniku ustrezno širino in ga približa širšemu krogu zdravnikov in bolnikov. Pritegnitev avtorjev iz drugih področij medicine, kot so alergologija, prehranska medicina in zdravljenje bolečine, zaokrožajo celovitost učbenika. Obljubi avtorjev, udeležencev lanskega simpozija o možganski kapi, da bo le-ta postal tradicionalen in da bodo učbenik posodabljali, sta izpolnjeni. Pomembna sta poenotenje doktrine o primarni in sekundarni preventivi v skladu s slovenskimi smernicami Združenja kardiologov Slovenije in njihovo udejanjanje v slovenskem prostoru tudi na področju možganske kapi. Knjiga je primerno branje oziroma učbenik za študente medicine, specializante in druge zdravnike ter zdravstvene delavce, ki si želijo poglobiti ali seznaniti z novostmi na tem področju. Sam sem knjigo prebral z zanimanjem. Rad bi pohvaliti oba avtorja urednika in vse druge sodelavce, ki so pripravili simpozij in izdali zbornik. V Ljubljani, junija 2007 prof. dr. Miran F. Kenda, dr. med., višji svetnik predsednik Združenja kardiologov Slovenije 8 9
 8. 8. KAZALO Dejavniki tveganja za možgansko kap (Erih Tetičkovič) 13 Možganska kap pri otrocih (Zvonka Rener Primec, Neža Župančič) 23 Možganska kap pri mladih (Marija Menih) 35 Možganska kap pri ženskah (Marjan Zaletel, Bojana Žvan) 43 Lakunarni možganski infarkti (Janja Pretnar Oblak) 55 Diagnostika bolnikov z redkejšimi oblikami možganske kapi (Mojca Kambič Budkovič) 63 Možganska kap in odprto ovalno okno (Marjan Zaletel) 91 Perkutano zapiranje odprtega ovalnega okna (Blaž Kosmač, Pavel Berden, Mirta Koželj, Samo Vesel, Uroš Mazić, Tomaž Podnar) 101 Novi pogledi na patofiziologijo ateroskleroze (Mišo Šabovič) 111 Neodzivnost na protiagregacijska zdravila (Rok Perme, Aleš Blinc) 119 Alergija na protiagregacijska zdravila (Mitja Košnik) 131 Protiagregacijska zdravila in zaviralci protonske črpalke - slovenska priporočila (Matjaž Koželj) 135 Smernice za protiagregacijsko zdravljenje ishemičnega možganskožilnega dogodka (Bojana Žvan) 141 Obravnava bolnika s subarahnoidno krvavitvijo (Viktor Švigelj) 149 Priporočila za endovaskularno/kirurško zdravljenje možganskih anevrizem (Bojana Žvan) 177 Kirurško zdravljenje možganskih anevrizem (Borut Prestor) 187 Endovaskularno zdravljenje možganskih anevrizem (Zoran Miloševič) 197 Prehrana bolnika z akutno možgansko kapjo (Simona Šteblaj) 207 Zaplet s hranjenjem pri bolniku z možgansko kapjo (Alenka Zupan) 217 Nega bolnika z akutno možgansko kapjo (Helena Tušar, Maja Smrekar Medvešček) 225 Bolečina pri možganski kapi (Gorazd Požlep) 239 Rehabilitacija bolnika z akutno možgansko kapjo (Lidija Plaskan) 245 Avtorji 251 11
 9. 9. DEJAVNIKI TVEGANJA ZA MOŽGANSKO KAP Erih Tetičkovič 1 Splošna bolnišnica Maribor, Oddelek za nevrološke bolezni, Ljubljanska ulica 5, 2000 Maribor Uvod Č lovek današnjega časa je vse bolj izpostavljen vplivu različnih dejavnikov tveganja za možgansko kap kot dokončno obliko možganskožilnih bolezni (MŽB). Bistvo preprečevanja možganske kapi je dobro poznavanje njenih dejavnikov tveganja, njihovo izločanje iz vsakdanjega življenja pa tudi ustrezno zdravljenje določenih bolezni, ki že same pomenijo takšne ogrožajoče dejavnike. Ogroženost za razvoj možganske kapi - cerebrovaskularnega insulta (ICV) se povečuje s številom dejavnikov tveganja, ki lahko vplivajo tudi drug na drugega, pri čemer se vloga posameznega dejavnika lahko spreminja, velikokrat tudi okrepi. Kljub vsem naporom na področju primarne in sekundarne preventive možganske kapi, kamor spada tudi ozaveščanje o pomenu dejavnikov tveganja zanjo, ta bolezen še vedno ostaja v svetu in pri nas velik ne samo medicinski, marveč tudi socialnoekonomski problem. Aktualni statistični podatki razkrivajo, da je cerebrovaskularni insult tretji najpogostnejši vzrok smrti in najpomembnejši za invalidnost pri odraslih v svetu (1, 2, 3, 4). Invalidnost je dokaj pogosta tudi eno leto po preboleli prvi možganski kapi in znaša 20 do 30 % (5). In kakšno stanje je pri nas? Po podatkih Inštituta za varovanje zdravja RS smo v letu 1997 imeli 4318 bolnikov z možgansko kapjo, leta 2001 pa že 4716 (6). Zanimiv je podatek, da gre za porast predvsem ishemične oblike možganske kapi, ki se vse pogosteje pojavlja pri ženskah. Včasih smo uporabljali klasifikacijo, ki je delila dejavnike tveganja v 3 skupine, in sicer na: naravne dejavnike tveganja, bolezni kot ogrožajoče dejavnike in slabe razvade kot dejavnike tveganja (7). Danes pa največ uporabljamo klasifikacijo, ki jo je podal Goldstein s sodelavci z Ameriške akademije za nevrologijo (8). Pregled dejavnikov tveganja za možgansko kap Ameriška raziskovalna skupina (8) deli dejavnike tveganja v 2 skupini: 1. ogrožajoči dejavniki, na katere ni moč vplivati; 2. dobro dokumentirani ogrožajoči dejavniki, na katere je mogoče vplivati. 13
 10. 10. DEJAVNIKI TVEGANJA ZA MOŽGANSKO KAP DEJAVNIKI TVEGANJA ZA MOŽGANSKO KAP 1. Dejavniki tveganja, na katere ni mogoče vplivati 2. Dejavniki tveganja, na katere je mogoče vplivati Starost Arterijska hipertenzija Včasih je veljalo, da je starost najpomembnejši dejavnik tveganja za možganskožilne Arerijska hipertenzija je zagotovo vodilni dejavnik tveganja za razvoj tako ishemične bolezni. Danes vemo, da se tveganje za možgansko kap po 55. letu starosti podvoji za kot hemoragične oblike možganske kapi (18). Kolikor višji je krvni tlak, toliko večje vsako naslednje desetletje (9). je tveganje za možgansko kap (19). Framinghamska študija je pokazala, da ljudi, ki so že dopolnili 55 let, v nadaljnjem življenju spremlja 90 % možnosti za razvoj arterijske hipertenzije (20). Podatki o pojavnosti hipertenzije se v svetu dokaj razlikujejo. Tako v Spol Evropi pri vrednosti krvnega tlaka > 140/90 mm Hg ima arterijsko hipertenzijo 44 % Možganska kap se pogosteje pojavlja pri moških kot pri ženskah (9), vendar je njena prebivalcev, v Severni Ameriki pa le 28 %. V Sloveniji smo v raziskavi CINDI leta 2000 smrtnost v nekaterih razvitih deželah večja pri ženskah. Tako je zaradi nje v ZDA leta 2002 ugotovili pojavnost arterijske hipertenzije pri skoraj 50 % populacije (21). Več raziskav umrlo 61,5 % žensk (10). Pri nas v zadnjih letih po podatkih Inštituta za varovanje zdravja je ugotovilo, da znižanje sistoličnega krvnega tlaka močno prispeva k zmanjševanju RS zboleva vse več žensk za možganskim infarktom, pri moških pa je vse pogostnejša možganskožilnih bolezni. Med njimi je tudi s placebom nadzorovana raziskava Systolic možganska krvavitev (6). Hypertension in Europe (Syst-Eur), ki je v skupini zdravljene hipertenzije z blokatorji kalcijevih kanalčkov ugotovila zmanjšanje tveganja za možgansko kap pri 42 % bolnikov (22). Zvišanja krvnega tlaka ne smemo obravnavati ločeno, marveč je vedno Majhna porodna teža treba upoštevati tudi druge dejavnike tveganja, ki prispevajo k razvoju možganske Stopnja smrtnosti zaradi možganske kapi je pri odraslih v Angliji in Walsu višja pri ljudeh, kapi. Seštevanje dejavnikov tveganja je zlasti pomembno pri osebah z blago zvišanim ki so se rodili z manjšo porodno težo (11). Študija v Južni Karolini je pokazala, da je bila krvnim tlakom, pri katerih sicer povprečno tveganje ni veliko (21). V primarni preventivi smrtnost zaradi kapi več kot 2-krat večja pri ljudeh, ki so imeli porodno težo manjšo od možganske kapi veljata vrednosti ciljnega tlaka, ki sta zapisani v mednarodnih in 2500 g v primerjavi s tistimi z večjo od 4000 g (8). nacionalnih smernicah: < 130/85 mm Hg za bolnike z arterijsko hipertenzijo do 65 let starosti ter za vse, ki imajo sladkorno bolezen, in < 140/90 mm Hg za starejše bolnike z arterijsko hipertenzijo brez sladkorne bolezni. Rasna pripadnost V raziskavi ARIC (Atherosclerosis Risk In Communities) je bila med črnci 38 % večja Sladkorna bolezen incidenca možganske kapi kot pri belcih (12). Možen vzrok za večjo pogostnost in tudi smrtnost zaradi možganske kapi je pri črncih treba verjetno iskati v večji prevalenci Že dolgo je poznano, da je sladkorna bolezen tipa 2, ki jo ima 90 % vseh sladkornih hipertonije, debelosti in sladkorne bolezni (13). bolnikov, povezana s povečano pojavnostjo možganskožilne bolezni pa tudi z upadom kognitivnih funkcij oz. demenco. Žal neredko ob odkritju sladkorne bolezni ugotavljamo že močno napredovale aterosklerotične spremembe na ožilju. Tudi pri moteni toleranci Genski dejavniki za glukozo lahko ateroskleroza dokaj hitro napreduje. Bolniki sladkorno boleznijo Anamneza o očetovi in materini preboleli kapi povečuje tveganje za možgansko kap tipa 2 kažejo večjo nagnjenost za razvoj ateroskleroze in imajo tudi večjo prevalenco (14). Mnoge raziskave poročajo o različnih genskih mutacijah. V nekaterih primerih aterogenih dejavnikov tveganja, zlasti hipertonije, debelosti in zvišanih ravni serumskih povezujejo povečanje vrednosti homocisteina v krvi z eno ali več mutacijami gena lipidov (23). Prospektivne epidemiološke raziskave so potrdile povečan vpliv sladkorne za metilentetrahidrofolat-reduktazo (15). Skupina genetikov De Code z Inslandije je bolezni in sočasne arterijske hipertenzije na razvoj ishemične možganske kapi, med poročala o genski spremembi fosfodiesteraze 4D (kromosom 5q12) in 5-lipoksigenazo njimi tudi framinghamska (Framingham Heart Study), ki je pokazala, da je tovrstni aktivirajočega proteina (kromosom 13q12-13) pri ishemični obliki možganske kapi vpliv zlasti pomemben pri starejših ženskah (24). V raziskavi HOPE (The Heart Outcomes (16). Cerebralna avtosomno dominantna arteriopatija s subkortikalnimi infarkti in Prevention Evaluation) so pri 3577 sladkornih bolnikih, zdravljenih z zaviralci ACE, levkoencefalopatijo (CADASIL), za katero so značilni subkortikalni infarkti, demenca in ugotovili zmanjšanje pogostnosti miokardnega infarkta, možganske kapi in srčnožilne migrenski glavoboli, bi lahko nastala zaradi ene od serij mutacij Notch 3 gena (17). smrtnosti za 25 % (25). Dislipidemija Motnja v presnovi serumskih lipidov in lipoproteinov (celokupnega holesterola, trigliceridov, holesterola LDL in HDL ter lipoproteina) je pomemben dejavnik tveganja za razvoj možganske kapi. Študija The Europroject je pokazala, da se tveganje za ishemično možgansko kap poveča 6 % za vsak mmol/l celokupnega holesterola (26). Ugotovila je tudi manj ishemičnih kapi pri moških z majhnimi vrednostmi HDL, vendar več pri 14 15
 11. 11. DEJAVNIKI TVEGANJA ZA MOŽGANSKO KAP DEJAVNIKI TVEGANJA ZA MOŽGANSKO KAP ženskah z majhnimi vrednostmi HDL (mejna signifikantnost) (27). Debelina intime medije skupne karotidne arterije je pomemben kazalec aterosklerotičnega procesa. Vrednosti lipoproteinov korelirajo s karotidno debelino intime medije (28). Raziskave so sicer pokazale, da je debelina intime medije najzgodnejša merljiva morfološka sprememba arterijske stene v aterogenezi in nanjo poleg dislipidemije vplivajo tudi drugi ogrožajoči dejavniki (29) (slika 1). Veliko raziskav po svetu poroča o uspešnosti zdravljenja hiperlipidemij s statini. Tako raziskava CARE ugotavlja, da zdravljenje s pravastatinom zmanjšuje tveganje možganske kapi za 32 % (6). Po podatkih raziskave HPS (Heart Protection Study) zdravljenje s statini zmanjšuje tveganje možganske kapi za 29 % (30). Raziskava Coronary Drug Project govori o 24-% zmanjšanju pojavljanja cerebrovaskularnih dogodkov ob zdravljenju z niacinom (31). Hiperlipidemija je še zlasti ogrožujoč dejavnik za možganskožilne bolezni ob sočasni aterijski hipertenziji in sladkorni bolezni. Zaradi pravočasne preventive bi morali določati raven serumskih lipidov vsakemu človeku po 20. letu starosti. Če so vrednosti normalne, preiskavo ponovimo vsakih 5 let, sicer je treba takoj uvesti ustrezno zdravljenje (6). Slika 2. Trodimenzionalna ultrazvočna preiskava kaže aterosklerotično oblogo, ki povzroča hemodinamično pomembno zožitev leve notranje karotidne arterije. Atrijska fibrilacija Med srčnimi boleznimi je atrijska fibrilacija najpogostnejši dejavnik tveganja za možgansko kap trombemboličnega nastanka. Bolniki s paroksizmalno ali perzistentno atrijsko fibrilacijo in z boleznimi zaklopk, na primer z mitralno stenozo, pomenijo največje tveganje za možgansko trombembolijo, zato potrebujejo anktikoagulantno zdravljenje (33). Žal veliko raziskav ugotavlja, da le približno polovica bolnikov z atrijsko fibrilacijo tudi prejme potrebno antikoagulantno zdravljenje (34). Drugi srčni vzroki Dejavnik tveganja za trombembolično možgansko kap so lahko tudi druge srčne bolezni, na primer dilatativna miokardiopatija, bolezni zaklopk (prolaps mitralne zaklopke, endokarditis, umetne zaklopke) in intrakardialne kongenitalne okvare (foramen ovale Slika 1. Mehka obloga skupne in notranje karotidne arterije pri bolniku z nezdravljeno dislipidemijo in apertum, okvara atrijskega septuma, anevrizma atrijskega septuma). Predvsem bolezni arterijsko hipertenzijo zaklopk in kongenitalne okvare so lahko vzrok za embolično možgansko kap pri 40 % mlade populacije (35). Tudi zmanjšanje ejekcijske frakcije pri miokardnem infarktu je ogrožajoč dejavnik. Pri bolnikih z njeno manjšo vrednostjo od 29 % obstaja v primerjavi Asimptomatična karotidna zožitev z onimi z večjo od 35 % dokazan 18-% porast tveganja za kap na vsakih 5 % zmanjšanja Velika študija ACST (Asymptomatic Carotid Surgery Trial) je potrdila tudi pomen sicer ejekcijske frakcije (36). Perioperativno se pri kardiokirurških posegih, zlasti pri koronarnih asimptomatične, vendar hemodinamično pomembne zožitve notranje karotidne obvodih na odprtem srcu, pojavlja možganska kap pri 1 do 7 % bolnikov (37). arterije (ACI) kot dejavnika tveganja za možgansko kap. Tako pri bolnikih z odloženo karotidno trombenarterektomijo (TEA) znaša petletno tveganje za možgansko kap ali celo posledično smrt 11,5 %, pri tistih s tem opravljenim posegom pa le 6 % (32) (slika 2). 16 17

×